SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SPSSZ V / 8 / 2013 Wg rozdzielnika Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr sprawy SPSSZ/1/D/13). Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesyła treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej. 1. Pakiet 1. Czy Zmawiający wymaga załączanie do oferty badań na przenikalność wirusów, czy tylko wymaga żeby rękawice posiadały w/w badania. Odpowiedź : Zamawiający wymaga załączenia dokumentu dot. pakietu 2 i pakietu 3 poz. 1. W poz. 2 pakietu 3 należy załączyć badanie dot. odporności na przenikanie cytostatyków. 2. Pakiet 1. Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie miejsca dostawy rękawic: poziom lub piętro, dostawa na paletach, rozładunek typu burta burta. Odpowiedź: Towar powinien być dostarczony bezpośrednio do magazynu na poziomie -1. Zamawiający nie określa sposobu dostarczenia towaru. 3. Pakiet 1. Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu rękawic znajdował się opis w języku polskim i dopuszczenie opisu także w języku angielskim. Zgodnie z art. 14 ust. 2 obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych (z 20 maja 2010 roku) dopuszcza się, aby oznakowanie i instrukcje wyrobów (z wyjątkiem informacji dla pacjenta a takich, z uwagi na charakter wyrobu, nie ma raczej na opakowaniu rękawic chirurgicznych) były sporządzone w języku angielskim. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Pakiet 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawiczki winylowe bezpudrowe o grubości na dłoni min. 0,06 mm na palcach i mankiecie min. 0,05 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź dot. pakietu 2 poz Pakiet 1 poz. 1. W związku ze zróżnicowaną ceną rękawicy w zależności od rozmiaru, zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie jakich ilości szacunkowo oczekuje w każdym z rozmiarów od XS XL Odpowiedź : Zamawiający nie jest w stanie określić ilości poszczególnych rozmiarów odp. dot. pakietu 2 poz. 1. Dyrekcja: tel.(22) , fax: (22) , skr. pocztowa 43 Konto Nordea Bank Polska S.A REGON: NIP

2 6. Pakiet 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, lekko pudrowane o grubości na dłoni min. 0,09 mm na palcach min. 0,10 mm, bez podawania grubości na mankiecie na badaniach, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź dot. pakietu 2 poz Pakiet 1 poz. 2. W związku ze zróżnicowaną ceną rękawicy w zależności od rozmiaru, zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie jakich ilości szacunkowo oczekuje w każdym z rozmiarów od XS XL Odpowiedź : Zamawiający nie jest w stanie określić ilości poszczególnych rozmiarów - odp. dot. pakietu 2 poz Wzór mowy 3 ust 1. Wzór Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5-7 dni. Bardzo krótki (3 dni) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na 5 dni roboczych. 9. SIWZ pkt. 1. Zwracamy się do Zamawiającego o obniżenie wysokości wadium w pakiecie nr 2 do kwoty 3 000,00 zł, ponieważ obecna wysokość wadium jest zbyt wysoka w stosunku do wartości pakietu. Odpowiedź : Zgodnie z wartością szacunkową zamawiającego wadium mieści się w przedziale ustawowym. 10. Pakiet 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach : Palec 0,08+/-0,02 Dłoń 0,08+/-0,02 Mankiet 0,05+/-0, Pakiet 2 poz. 2. Czy zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150µg/g i o grubościach: Palec 0,12+/-0,03 Dłoń 0,11+/-0,03 Mankiet 0,08+/-0, Pakiet 3 poz. 1. Czy zamawiający dopuści rękawice o grubościach Palec (13 mm od czubka) 0,08+/-0,01 Dłoń (w środkowej części) 0,07+/-0,01 Mankiet ( 25 mm od końca mankietu) 0,06+/-0, Pakiet 3 poz. 1. Czy zamawiający dopuści rękawice odporne siłę zrywania min. 6,5 N po starzeniu, wytrzymałość na rozciągania 540 %. 14. Pakiet 3 poz. 1. Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia badań na przenikanie wirusów z jednostki niezależnej? 15. Pakiet 3 poz. 2. Czy zamawiający dopuści rękawice z teksturą na palcach, o grubościach: Palec 0,18 mm Dłoń 0,14 mm Mankiet 0,11 mm Odpowiedź : Tak. Pakiet 2 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bardzo dobrych jakościowo rękawic winylowych o grubościach: Dłoń 0.11 mm (+/- 0.03), Palce 0.10 mm (+/- 0.03), Mankiet 0.09 mm (+/- 0.03)? 17. Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczania grubości na mankiecie w raporcie z badań producenta. Nie wszyscy producenci określają ten parametr. 2

3 18. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał grubości rękawic z określeniem odchylenia +/- 0,02 mm. przy czym wymagane grubości dla części dłoniowej i mankietu są takie same. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, ponieważ grubości w obszarze mankietu dla rękawic diagnostycznych w tym winylowych są zawsze mniejsze w porównaniu do części dłoniowej. Odpowiedź: Nie wystąpiła omyłka pisarska. Zapis zgodnie z SIWZ. 19. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w części dłoniowej min 0,06mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 3 odpowiedzi dot. pakietu 3 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych pakowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości co przyczyni się do zmniejszenia wartości pakietu? Odpowiedź: Tak. 21. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych chlorowanych, co umożliwia zakładanie rękawic nawet na wilgotna dłoń. Jednocześnie ocena jakościowa pozwoli ocenić, czy rękawic spełniają wymagania Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 22. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych ŚOI Kat II. Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ. 23. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubościach: Dłoń 0.08 mm (+/- 0.02), Palce 0.10 mm (+/- 0.02), Mankiet 0.06 mm (+/- 0.02)? 24. Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczania grubości na mankiecie w raporcie z badań producenta. Nie wszyscy producenci określają ten parametr. 25. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o sile zrywania po starzeniu 7,2 N Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 26. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o sile zrywania po starzeniu > 6N co jest zgodne z EN Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na poprzednie pytanie. 27. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych wytrzymałości na rozciąganie min 500% po zestarzeniu. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 28. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych wytrzymałości na rozciąganie min 550% po zestarzeniu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 29. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o odporności na przebicie Isopropanolu 100% min. 11 min. 30. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o odporności na przebicie Isopropanolu 10% badanego metodologią ASTM 739 F bez czasu przebicia isopropanolu przez materiał rękawicy min. 40 min. Jednocześnie chcemy nadmienić, że isopropanol 10% jest składnikiem środków dezynfekcyjnych 31. Pakiet 3 poz. 2. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych z mikroteksturowanymi końcami palców? Odpowiedź : Zamawiający wymaga min. na końcówkach palców wyraźnie dobrze wyczuwalnej tekstury zapewniającej dobrą chwytność. 32. Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy można zaoferować rękawice o nast. parametrach: grubość rękawicy w części dłoniowej min. 0,09mm, na palcach min. 0,10mm, na mankiecie 0,06mm? Odpowiedź : Parametry dot. grubości rękawicy w części dłoniowej i na palcach zamawiający dopuszcza, mankiet zgodnie z SIWZ. 3

4 33. Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu badania rękawic na przenikanie wirusów? 34. Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty kart danych technicznych producenta (potwierdzających zgodność parametrów oferowanych rękawic z opisem w SIWZ) w miejsce badań producenta do serii dostarczonych próbek? Projekt umowy : 35. Zważywszy na treść 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. Odpowiedź : Zamawiający nie określa minimalnej ilości ze względu na specyfikę działalności szpitala. W razie niewykorzystania ilości Zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy. 36. Czy Zamawiający zgadza się aby w 2 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: Zamawiający dopuszcza także zmianę cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 37. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Tak. 38. Czy Zamawiający zgadza się aby w 4 ust. 2 wzoru umowy słowa wraz z dokumentem dostawy zostały zastąpione zdaniem o następującej (lub podobnej) treści: Wykonawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu kopię dokumentu dostawy, jeżeli Zamawiający zgłosi wątpliwości co do zgodności treści faktury z wykonaną dostawą.? Dołączanie dokumentów dostawy do każdej faktury jest niecelowe i skomplikuje obieg dokumentów. Zamawiający będzie otrzymywał dokument dostawy przy każdej dostawie, więc wymaganie dodatkowego załączania dokumentu dostawy do faktury oznacza niepotrzebne powielanie tych samych dokumentów. Odpowiedź : Zamawiający wykreśla słowa wraz z dokumentem dostawy Jednocześnie informujemy, że potwierdzeniem dostawy jest podpis pracownika magazynu na fakturze. 39. Czy Zamawiający zgadza się aby w 7 ust. 1 wzoru umowy słowo opóźnienia zostało zastąpione słowem zwłoki? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. Odpowiedź : Tak. 40. Czy Zamawiający zgadza się aby w 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Odpowiedź : Tak. 41. Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja nr 1 dopuści rękawice winylowe o grubości na palcu min. 0,08. 4

5 42. Czy zamawiający odstąpi w pakiecie nr 2 od wymogu posiadania zgodności EN i zaakceptuje potwierdzenia zgodności EN 455 1, 2, Czy zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane o zawartości protein max 140 µg/g. 44. Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia badań do dostarczonych próbek i dopuści badania do rękawiczek takich samych lecz innych serii. 45. Czy zamawiający wymaga wykazu dostaw o wartości równej wartości oferowanego pakietu. Odpowiedź : Zamawiający nie określa wartości ww. dokumentu nie mniej musi być porównywalna do wartości oferowanego pakietu. 46. Czy zamawiający wymaga polisy o wartości równej oferowanego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie określa wartości ww. dokumentu. 47. Dot. pakietu 3 poz. 2. Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty badań dotyczących odporności na przenikanie cytostatyków przez rękawice nitrylowe o długości min. 300 mm +/-5 mm w poz Dot. pakietu 3 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych, o długości min. 300 mm +/- 5 mm, w poz. 2 przebadanych pod katem przenikania cytostatyków, co potwierdza producent dokumentem wystawionym w formie rekomendacji. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 49. Dotyczy 1 ust. 3 wzoru umowy. Ponieważ Zamawiający zastrzegł sobie prawo opcji ale nie podał minimalnej ilości towaru, który zamówi prosimy o następującą modyfikację: Przewidziane ilości asortymentu są maksymalne, a Zamawiający może zakupić mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. Odpowiedź : Zamawiający nie określa minimalnej ilości ze względu na specyfikę działalności szpitala. W razie niewykorzystania ilości Zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy. 50. Dotyczy 7 ust. 1 tiret 3 wzoru umowy. Prosimy o zmianę 7 ust. 1 tiret 3 wzoru umowy na następujący, gdyż naliczanie tak wysokich kar umownych wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art k.c. :Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne: - w wysokości 5% ceny niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w 9 ust 3 niniejszej umowy. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy raz jeszcze o rozważenie możliwości zmniejszenia kar umownych, gdyż naszym zdaniem interes Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy - zgodnie z którymi Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 51. Dotyczy 9 ust. 2 wzoru umowy. Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz pewność obrotu gospodarczego prosimy o następującą zmianę: Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji a w przypadku sporu o zasadność reklamacji jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca jest zobowiązany do wymiany przedmiotu dostawy na wolny od wad w terminie 5 dni od chwili otrzymania ekspertyzy. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 52. Dotyczy Pakietu 1 poz. 1. Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić rękawice chirurgiczne z lateksu pakowane parami (opakowanie zewnętrzne papierowe jednostronnie foliowane)? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie. 53. Dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i sylikonem, zewnętrzna sylikonem. Pozostałe parametry pozostaną niezmienione. 5

6 54. Dotyczy Pakietu 1 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezlateksowych w kolorze zielonym, o grubości na palcach 0,21 +/- 0,01mm? Pozostałe parametry bez zmian. 55. Dotyczy Pakietu 1 poz. 4. Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić rękawice zakładane w systemie podwójnym, pakowane oddzielnie? Rękawica zewnętrzna wykonana z lateksu, bezpudrowa, pokryta poliuretanem w kolorze brązowym, j.u., jałowe, (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, pakowane parami, grubość w części dłoniowej 0,30mm, min dł. 295mm, zawartość protein < 30μg/g, szczelność AQL 1.0, mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie.rękawica wewnętrzna wykonana z lateksu, bezpudrowa, pokryta poliuretanem w kolorze zielonym, j.u., jałowe, (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, pakowane parami, grubość w części dłoniowej 0,180mm, min dł. 295mm, zawartość protein < 30μg/g, szczelność AQL 1.0, mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie. 56. Dotyczy Pakietu 2 poz.1. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dostarczenia badań na przenikanie wirusów? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawic diagnostycznych z winylu o grubości na mankiecie 0,07 +/- 0,02mm? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie. Odpowiedź: Nie. 57. Dotyczy Pakietu 2 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z lateksu o grubości na palcach 0,12 +/-0,02mm, na mankiecie 0,08 +/-0,02mm? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 58. Dotyczy Pakietu 3 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, j.u. niesterylne, teksturowane na palcach (min. końcówki), odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach pielęgnacyjnych, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. AQL 1,5grubość rękawicy w części dłoniowej 0,08 +/- 0,01 mm, na palcach 0,12 +/- 0,02mm, siły zrywania 6,0 N po starzeniu. Charakteryzujące się odpornością na przenikanie cykloheksanolu (6-węglowego cyklicznego alkoholu nasyconego tej samej rzędowości, co 3-węglowy isopropanol) powyżej 60 minut potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, badania na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE. Wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1,2,3,4. oraz EN 420 i EN 374. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS, S, M, L,XL. Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 59. Dotyczy Pakietu 3 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, o grubości w części dłoniowej 0,10 +/- 0,02mm, na palcach 0,14 +/- 0,02mm? Reszta parametrów nie zmieni się. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 60. Pakiet 2. poz. 1. Prosimy o dopuszczenie rękawicy winylowej o średniej grubości rękawicy min. 0,08 i długości 240 mm. Ze względu na specyfikę materiału oraz jego właściwości fizyczne i chemiczne wykorzystywanego do produkcji rękawic syntetycznych (w tym przypadku winylowych) prosimy zamawiającego o zwężenie wymaganego zakresu rozmiarów do powszechnie używanych: S, M, L, XL, pakowanych w opakowania 100 szt dla rękawic w rozmiarze S-L oraz po 90 szt. w rozmiarze XL. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 61. Pakiet 2 poz. 1. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki winylowe mają posiadać oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga ww. informacji, ale dopuszcza. 6

7 62. Pakiet 2 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane w pakiecie rękawiczki winylowe dopuszczone do obrotu jako wyrób medyczny klasy I, mają być podwójnie oznaczone tzn. powinny być także dopuszczone jako środek ochrony osobistej kategorii I, co zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z przeznaczeniem (jako wyrób na rynek szpitalny) umożliwia bezpieczne zastosowanie rękawiczek w środowisku szpitalnym również do procedur nie medycznych. Odpowiedź : Ww. rękawiczki mają być podwójnie oznaczone, mają być wyrobem medycznym i środkiem osobistym kategorii min. I potwierdzone stosownym dokumentem (deklaracja zgodności środka ochrony osobistej) 63. Pakiet 2 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek w opakowaniach 100 szt. dla rękawic w rozmiarze XS-L oraz po 90 szt. w rozmiarze XL. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 64. Pakiet 2 poz. 2. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane w pakiecie lateksowe pudrowane rękawiczki diagnostyczne dopuszczone do obrotu jako wyrób medyczny klasy I, mają być podwójnie oznaczone tzn. Powinny być także dopuszczone jako środek ochrony osobistej kategorii minimum III z adekwatnym fabrycznym oznaczeniem na opakowaniu (norma EN 455, EN420, EN 374-cz 2 i 3 z pozycjami ochrony)co zgodnie z obowiązującym przepisami, zgodnie z przeznaczeniem (jako wyrób na rynek szpitalny) umożliwia bezpieczne zastosowanie rękawiczek w środowisku szpitalnym również do procedur niemedycznych: kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta, pracy w laboratorium diagnostycznym, przy utylizacji odpadów, myciu i dezynfekcja powierzchni, myciu i dezynfekcja narzędzi, do procedur niemedycznych gdzie możliwy jest kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta itp. Odpowiedź : Ww. rękawiczki mają być podwójnie oznaczone, mają być wyrobem medycznym i środkiem osobistym kategorii min. I potwierdzone stosownym dokumentem (deklaracja zgodności środka ochrony osobistej) 65. Pakiet 3, pozycja 1 i 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodnie z zaleceniami światowych organizacji, takich jak WHO, CDC, czy DGHM chciałby promować skuteczniejszą higienę rąk pracowników, by ograniczyć ryzyko zakażeń krzyżowych oraz zredukować objawy uboczne stosowania środków dezynfekcyjnych i mydeł i w związku z tym oczekuje zaoferowania rękawic nitrylowych z dodatkową warstwą o udowodnionym naukowo działaniu łagodzącym oraz aktywnie nawilżającym dłonie podczas użytkowania? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 66. Pakiet 3, pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie rękawicy nitrylowej, bezpudrowej, o grubości w części dłoniowej 0,08+/- 0,02; na palcach 0,10 +/_ 0,02; na mankiecie 0,06+/- 0,02 o długości 240 cm, charakteryzujące się siłą zrywania min. 6 N, zgodnie z normą EN 455-2, charakteryzujących się odpornością na przenikanie substancji chemicznych także etanolu i izopropanolu oraz aldehydów stosowanych w środkach dezynfekcyjnych na min. 1 poziomie przenikania. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 67. Pakiet 3 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania 200 szt. dla rozmiarów XS, S, M, L oraz 180 szt. dla rozmiaru XL. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę, z przeliczeniem ilości. 68. Pakiet 3, pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcach 0,17 +/- 0,02, dłoni 0,15 +/- 0,02, pakowanych w opakowania po 50 szt. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na ww. parametry oraz op. a 50 szt. z przeliczeniem ilości. 69. Pakiet 3 poz. 2. Czy do oferty ma być załączony raport z badań na przenikanie minimum 10 cytostatyków w tym : doksorubicyny i fluorouracylu stosowanych w szpitalu? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga. 70. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy dla rękawiczek winylowych i lateksowych pudrowanych dla zagwarantowania przez cały okres dostaw wysokiej jakości oferowanych rękawiczek wymagał będzie potwierdzenia zgodności z normą EN 455 przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną i na dowód tego załączenie stosownej Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu Europejskiej Jednostki Notyfikowanej Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, zgodnie z SIWZ. 7

8 Zamawiający uściśla zapis dot. wadium należy wnieść wadium w wysokości ,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy złotych. UWAGA : Po przeanalizowaniu parametrów rękawiczek dot. pakietu 3 poz. 1 Zamawiający ustala możliwe do zaakceptowania tolerancje. Zamawiający dopuszcza : 1) grubość rękawicy w części dłoniowej 0,06 0,10 palce 0,08 0,12 mankiet 0,05 0,08 2) min. siłę zrywania po starzeniu 6 N 3) min. odporność na przenikanie 70% isopropanolu 20 minut Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Termin składania ofert r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert godz. 10 :30. podpis 8

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24 Dział Zamówień Publicznych tel. (22) 50 98 403 fax. (22) 50 98

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 12.07.2012 r. L.dz. SSM-XI-47/Z/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Tel.fax 58/ 344-44-40 Adres strony internetowej: www.pcchz.pl e-mail: zamowienia@pcchz Gdańsk, dnia 17.03.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: Zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r.

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA dotyczy : zapytań Wykonawców w przetargu nieograniczonym na: dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku nr sprawy: ZP 14/2012 Treść zapytania

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-22/../2011

Centralny nr postępowania: Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-22/../2011 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

DZ- 271/90/ 390 /2016 Kraków, dnia r.

DZ- 271/90/ 390 /2016 Kraków, dnia r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Biuro Dyrektora Szpitala tel. 12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamość, dnia 06 czerwca 2013 r. AG-ZP 3320/27/ /13 dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne o wymiarach podanych przez oferenta, w kolorze naturalnego latexu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne o wymiarach podanych przez oferenta, w kolorze naturalnego latexu. SADIE Y PUB ICY DIECI Ę CY SPITA IICY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień

Bardziej szczegółowo

PYTANIE Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bez wewnętrznej warstwy łagodząco nawilżającej, pozostałe parametry bez zmian?

PYTANIE Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bez wewnętrznej warstwy łagodząco nawilżającej, pozostałe parametry bez zmian? Poznań, dnia 11.05.2015 EZ/350/26/2015/586 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/26/2015 Zakup

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/27/13

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 28.04.2011 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-45/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.11.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 24.02.2016r ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania Elbląg. 2016-07-05 Znak sprawy 74/2016 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Wolsztyn, dn. 2014-12-08. Wykonawcy. Znak: SPZOZ/ZPiZ/206/2014

Strona 1. Wolsztyn, dn. 2014-12-08. Wykonawcy. Znak: SPZOZ/ZPiZ/206/2014 Centrala 68 / 347-73-00 Adres: Dyrektor 68 / 384-25-90 ul. Wschowska 3 Z-ca dyrektora 68 / 384-26-65 64-200 Wolsztyn Główny księgowy 68 / 347-73-59 woj. Wielkopolskie FAX: 68 / 384-25-90 NIP: 923-15-06-721

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 4.12.2013 r. SSM.DZP.200.196.2013 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w

Bardziej szczegółowo

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Załącznik do sprawy 057/2014 Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Pyt.1 Pakiet 5, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści gazę w op.a 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pakiet 5, pozycje

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : r

Wałcz dnia : r Wałcz dnia : 30.09.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 29.01.2014 roku

Gdynia, dnia 29.01.2014 roku Gdynia, dnia 29.01.2014 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 11.12.2015 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę środków do dezynfekcji i materiałów do sterylizacji, sygnatura sprawy:

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia: 12.05.2015r. O D P O W I E D Ź na

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15 Dotyczy : dostawy rękawów, wskaźników i papieru krepowego do sterylizacji.

Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15 Dotyczy : dostawy rękawów, wskaźników i papieru krepowego do sterylizacji. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/09PN/13 Płock, dnia 15 lutego 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Nasz Znak SP ZOZ ZP 343/2013 dot. SP ZOZ ZP 325/2013 Mława, dnia 22.07.2013r UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawy sprzętu jednorazowego użytku 2 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

NIP: tel.: , REGON: fax.: RSS/ZPiZ/P-66/4/06 Radom, dn r.

NIP: tel.: , REGON: fax.: RSS/ZPiZ/P-66/4/06 Radom, dn r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Świętochłowice, dn. 15.12.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/155/2015 na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/155/2015 na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 08.12.2015 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/155/2015 na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak : ZP.271-163.18/2015 Kraków, dnia 4 maja 2015 r. Do

Bardziej szczegółowo

4. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówieo Publicznych:

4. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówieo Publicznych: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie L. Dz. EO/EZ-2732/39/1/13 Lublin, dnia 18 czerwca 2013r. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego * PROMUJĄCY SZPITAL 20-081

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych, znak PN/18/2015

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych, znak PN/18/2015 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ul. Schinzla 13 27-600 Sandomierz Sandomierz 30.06.2015 r. Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia r ZP/874/16. Uczestnicy postępowania przetargowego W s z y s c y

Katowice, dnia r ZP/874/16. Uczestnicy postępowania przetargowego W s z y s c y ZP/874/16 Katowice, dnia 17.03.2016r Uczestnicy postępowania przetargowego W s z y s c y Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 31.01.2013r. DZPi Z 271-4/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych według 8 pakietów zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania. Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i rękawic Sygnatura przetargu: DZp/LAp/2/2012.

Do wszystkich uczestników postępowania. Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i rękawic Sygnatura przetargu: DZp/LAp/2/2012. Rybnik, dnia 19.03.2012r. Do wszystkich uczestników postępowania Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i rękawic Sygnatura przetargu: DZp/LAp/2/2012. Niniejszym informujemy,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r.

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar. Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar

Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar. Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar Część nr 1 - Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe 15 600 par 6,5 1 Ilość / Rozmiar 9 400 par 7 17 200 par 7,5 2000 par 8 2 Mankiet rolowany 3 Wulkanizat kauczuk naturalny (lateks) 50 µg/g

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14 Otwock, dn. 05.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawe jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 27.04.2016 r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA

UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA Załącznik Nr 12 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA.1.02.2014 zawarta w dniu... r. pomiędzy : DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ 82-300 ELBLĄG, ul. PUŁASKIEGO 1c regon nr 170326876 konto : Bank Citi Handlowy O/Elbląg

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-5/15 Warszawa, 4 lutego 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn r.

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn r. Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 10.02.2016 r. SPSSZ - V/ 36 / 2016 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na: Dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA nr DA-ZP / 13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 13 Załącznik nr 6 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-71/13 zawarta w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT / /2015

Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT / /2015 Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT.2511.1/ /2015 zawarta w dniu. 2015 roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Znak sprawy: ZP/24/31/2017/PN/24 Zabrze, 10.05.2017r Dyrektor dr n. med. Dariusz

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP / 254 /2016 Bolesławiec, dnia 28 lipca 2016r.

ZOZ/NZP / 254 /2016 Bolesławiec, dnia 28 lipca 2016r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP / 254 /2016 Bolesławiec, dnia 28 lipca 2016r.

Bardziej szczegółowo

20x12,5x3cm; Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30 x 20 cm (2 szt.);

20x12,5x3cm; Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30 x 20 cm (2 szt.); WSZ.DAT.2511.109.5/2015 Data: 29.05.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych (BZP 125230, z dnia 26.05.2015) Odpowiedzi na pytania zadane przez

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: dotyczy zakresu 4. Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5? Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 2: dotyczy zakresu 4. Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5? Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 1 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę rękawic medycznych jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu medycznego i odzieży ochronnej dla Pracowni Leku Cytostatycznego SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 78 / 2013

Zakup sprzętu medycznego i odzieży ochronnej dla Pracowni Leku Cytostatycznego SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 78 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcchz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcchz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcchz.pl Gdańsk: Dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych, rękawic niejałowych

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia , r. wraz z odpowiedziami;

Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia , r. wraz z odpowiedziami; Poznań, dnia 17.05.2007r. Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia 16.05.,17.05.2007r. wraz z odpowiedziami; Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63, e-mail: ppis@psse.bielsko.pl psse.bielskobiala@pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 11.09.2014 r. przetargowego w s z y s c y. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety.

Katowice, dnia 11.09.2014 r. przetargowego w s z y s c y. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. Katowice, dnia 11.09.2014 r. ZP/2711/14 Uczestnicy postępowania przetargowego w s z y s c y dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. W związku z otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres firmy Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Nazwa i adres firmy Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 25 (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 3 do Specyfikacji Nr sprawy 6/MW/2009 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Igły jednorazowe

Pakiet nr 1 Igły jednorazowe formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 1 Igły jednorazowe LP Nazwa Rodzaj Jednostka miary 1 Igła jednorazowa. ścianka cienka, ostrze krótkie. Podłączana do adaptera Luer lub złącza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/08PN/13 Płock, dnia 21 stycznia 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r.

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r. INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA MIĘDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL.+48 22 815 10 24 /FAX.+48 22 815 10 15 e-mail: m.krukowska@czd.pl V/DZP/779 /13

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

FZP/ZP-22/D/34/12 Warszawa, dn r. Zawiadomienie

FZP/ZP-22/D/34/12 Warszawa, dn r.  Zawiadomienie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/ZP-22/D/34/12 Warszawa, dn. 16.10.2012 r. www.attis.com.pl Do wszystkich zainteresowanych Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013. Poznań, dnia 2013-08-13 EZ/350/88/2013/ 1002 Wg rozdzielnik: Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin,

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, 18.11.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Korfantów dnia 14.01.2010r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na "Sukcesywne dostawy

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr... Umowa zawarta w dniu r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-24-SS/15 na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych

Do wszystkich zainteresowanych WszSL/FKZ/072/ 432 /12 Legnica, 17-10-2012r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY STYMULATORÓW DWUJAMOWYCH, PODSTAWOWYCH DDDR ORAZ SOCZEWEK I JAŁOWYCH ZESTAWÓW

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150 μg/g? Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150 μg/g? Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/102/15

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy strzykawek, przyrządów do przetaczania, kaniul, rękawic jednorazowych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy strzykawek, przyrządów do przetaczania, kaniul, rękawic jednorazowych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2012r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ofertę przetargową składa: FORMULARZ OFERTOWY Dostawy strzykawek, przyrządów

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-28(7)-EFK/14 Poznań, dnia 24.10.2014 r. wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych

Bardziej szczegółowo

Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej

Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej 7 98-200 Sieradz Sieradz, 2011-12-13 Wyjaśnienia do SIWZ SZP.215-46/11 Samodzielny

Bardziej szczegółowo