Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych."

Transkrypt

1 Toruń, dnia r. L.dz. SSM-XI-47/Z/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie 1: Zadanie 1.poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających wymagania określone w dyrektywie dla Środków Ochrony Indywidualnej czyli dla PPE- EN 420, EN 374-1,2 piktogramy na opakowaniu, oraz EN substancje chemiczne i dezynfekcyjne oprócz badania EN 388- Ochrona Mechaniczna i oznaczenia nr Jednostki Notyfikowanej na opakowaniu. Informujemy, że żadna rękawiczka diagnostyczna- nitrylowa poddana badaniu EN 388 (taki jest wymóg Środków Ochrony Osobistej kat III) nie przejdzie pozytywnie wyniku testu, choć w dokumentacji będzie oznaczenie że została poddana badaniu, ale wynik badania jest negatywny. Badania, które wymaga Zamawiający EN 420 i EN oraz EN 455-1,2,3 wykonane są przez Jednostkę Notyfikowaną lub laboratorium Akredytowane, natomiast proces produkcji rękawic odbywa się w zakładach posiadających certyfikat ISO wystawiony przez Jednostkę Notyfikowaną i zostanie dołączony do oferty. Odpowiedź nr 1 : Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic posiadających poziom ochrony 0 zgodnie z EN 388, pozostałe wymagania siwz bez zmian. Pytanie nr 2: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający określając grubości na palcach 0,12 +/- 0,02, na dłoni 0,09+/- 0,02mm rozumie maksymalną dopuszczalną grubość na palcach 0,14mm i dłoni 0,11mm? Odpowiedź nr 2: Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,12+/-0,02mm, dłoni 0,10+/- 0,02mm czyli w części dłoniowej tylko o 0,01mm więcej niż wymaga Zamawiający? Odpowiedź nr 3: Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania 10,01 N przed starzeniem (a więc większa niż wymaga Zamawiający) i 9,0 N po starzeniu czyli tylko o 0,01 mniej niż wymaga Zamawiający? Odpowiedź nr 4: Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających wymagania określone przez Zamawiającego i zgodne z dyrektywą dla Środków Ochrony Indywidualnej czyli- EN 420, EN 374-1,2 piktogramy na opakowaniu, oraz EN substancje chemiczne i dezynfekcyjne, badanie EN 388- Ochrona Mechaniczna bez oznaczenia nr Jednostki Notyfikowanej na opakowaniu. Certyfikat ISO wystawiony przez Jednostkę Notyfikowaną i zostanie dołączony do oferty.

2 Odpowiedź nr 5: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic posiadających poziom ochrony 0 zgodnie z EN 388, pozostałe wymagania siwz bez zmian. Pytanie nr 6: Zadanie 1.poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,12+/-0,02mm, dłoni 0,10+/- 0,02mm przy czym średnia grubość na palcu wynosi 0,12mm, a w części dłoniowej 0,10 i jest optymalna dla rękawic przeznaczonych dla kontaktu ze środkami dezynfekcyjnymi? Odpowiedź nr 6: Pytanie nr 7: Zadanie 1.poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających wymagania określone przez Zamawiającego i zgodne z dyrektywą dla Środków Ochrony Indywidualnej czyli- EN 420, EN 374-1,2 piktogramy na opakowaniu, oraz EN substancje chemiczne i dezynfekcyjne, badanie EN 388- Ochrona Mechaniczna bez oznaczenia nr Jednostki Notyfikowanej na opakowaniu. Certyfikat ISO wystawiony przez Jednostkę Notyfikowaną i zostanie dołączony do oferty. Odpowiedź nr 7: Zamawiający wymaga aby zaoferowane rękawice posiadały fabrycznie naniesione piktogramy i oznakowania zgodnie z normami europejskimi właściwymi dla opisanej w siwz klasyfikacji rękawic jako wyrób. W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. Pytanie: Czy Zamawiający przychyli się do prośby o wyodrębnienie zadania nr 1 pozycji nr 1, jako oddzielne zadanie na rękawiczki niesterylne nitrylowe. W zadaniu zaoferowanie trzech różnych rodzajów rękawiczek nitrylowych powoduje ograniczenie możliwości przystąpienia do tego zadania. Wyodrębnienie tej pozycji pozwoli zaoferowanie niższej ceny co znacznie obniży obciążenie budżetu zamawiającego co jest znaczną korzyścią zamawiającego. Odpowiedź na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 1, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. 2 rękawic nitrylowych o nieznacznej różnicy w grubości palca tj. max. 0,15 mm Odpowiedź nr 1: Pytanie nr 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający stawiając wymóg aby rękawiczki w zadaniu 1 poz. 3 posiadały długość 290mm miał na myśli długość minimalną? Jeśli nie, prosimy o dopuszczenie w poz. 3 rękawic nitrylowych o minimalnej długości 290 mm. Odpowiedź nr 2: Pytanie nr 3

3 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycja 3 dopuści rękawice nitrylowe o długości 300 mm i grubości na palcu min. 0,17 mm, dłoni 0,11 mm, będące wyrobem medycznym i ŚOI kat I? Odpowiedź nr 3: Pytanie nr 4 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycja 3 dopuści rękawice nitrylowe o lepszej szczelności AQL<0,65? Odpowiedź nr 4: Pytanie nr 5 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycja 3 dopuści rękawice nitrylowe pakowane w opakowaniu a 25 par (50 szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź nr 5: Tak, dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1: Zadanie nr 1, poz. 2,3 Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych w rozmiarach S,M,L. Odpowiedź nr 1: Pytanie nr 2: Poz. 1,2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice niesterylne posiadały certyfikat wydany przez jednostkę niezależną tj. jednostkę notyfikowaną potwierdzającą zgodność z normą EN 455-1,2,3 i w związku z tym będzie wymagał załączenia do oferty certyfikatu? Odpowiedź na pytanie nr 2: Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: 1) w Części VIII Termin i miejsce składnia ofert, w ust. 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 26 lipca 2012 r. do godz. 10.oo, a miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 30 lipca 2012 r. do godz. 10.oo, 2) w Części XII Miejsce, termin i tryb otwierania ofert, w ust. 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 26 lipca 2012 r. o godz , a miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 30 lipca 2012 r. o godz , 3) w Załączniku nr 1 Zadanie nr 1 Rękawice nitrylowe wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. 1 Rekawice nitrylowe diagnostyczne Opak bezpudrowe; grubość na palcach max. 0,10+/-0,02mm, dłoń; 0,08+/- 0,02mm; dodatkowa struktura na palcach dla podniesienia chwytności, siła zrywania przed starzeniem min, 6,7N; po starzeniu min. 6,3N; AQL=1,5; podwójne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony Vat% brutto Producent/ nr katalogowy Podać wielkość opakowania zbiorczego

4 2 3 osobistej kategorii III, zgodne z normą EN 455, EN 374-3, EN 420, na opakowaniach fabryczne oznakowanie zgodnie z odpowiednimi normami, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary: XS, S, M, L. opak. 50 par.* Rekawice nitrylowe bezpudrowe - do cytostatyków; grubość na palcach max. 0,12+/-0,02mm, dłoń; 0,09+/- 0,02mm; dodatkowa struktura na palcach dla podniesienia chwytności, siła zrywania przed starzeniem min, 8,6N; po starzeniu min.9,1n; AQL=1,5 do kontaktu z żywnością. Rozmiary: XS, S, M, L. opak. 50 par.* Opak Rękawice nitrylowe bezpudrowe - do dezynfekcji; grubość na palcach max. 0,09+/-0,02mm, dłoń; 0,08+/- 0,02mm; długość 290mm; dodatkowa struktura na palcach dla podniesienia chwytności, wytrzymalość na zrywanie min, 6N; mankiet rolowany; AQL=1,5 do kontaktu z żywnością. Rozmiary: XS, S, M, L. opak. 50 par. Uwaga: Opak. 120 Ogółem: * Zamawiający dopuszcza inną wielkość najmniejszego opakowania, należy przeliczyć odpowiednio ilość opakowań., a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Rękawice nitrylowe diagnostyczne bezpudrowe; grubość na palcach max. 0,10+/-0,02mm, dłoń 0,08+/-0,02mm; dodatkowa struktura na palcach dla podniesienia chwytności, siła zrywania przed starzeniem min, 6,7N; po starzeniu min. 6,3N; AQL=1,5; do kontaktu z żywnością. Rozmiary: 1 XS, S, M, L. opak. 50 par.* Opak Rękawice nitrylowe bezpudrowe - do cytostatyków; grubość na palcach od 0,10mm do 0,15mm, dłoń od 0,07mm do 0,12mm; dodatkowa struktura na 1200 palcach dla podniesienia chwytności, Opak. siła zrywania przed starzeniem min, 8,6N; po starzeniu min.9,0n; AQL=1,5 do kontaktu z żywnością. Rozmiary: S, Vat% brutto Producent/ nr katalogowy Podać wielkość opakowania zbiorczego

5 3 M, L. opak. 50 par.* Rękawice nitrylowe bezpudrowe - do dezynfekcji; grubość na palcach od 0,10mm do 0,17mm, dłoń od 0,08mm do 0,12mm; długość min. 290mm; dodatkowa struktura na palcach dla podniesienia chwytności, wytrzymałość na zrywanie min, 6N; mankiet rolowany; AQL mniejsze równe 1,5 podwójne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III, zgodne z normą EN 455, EN 374-3, EN 420, na opakowaniach fabryczne oznakowanie zgodnie z odpowiednimi normami, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary: S, M, L. opak. 50 par*. Uwaga: Opak. 120 Ogółem: * Zamawiający dopuszcza inną wielkość najmniejszego opakowania, należy przeliczyć odpowiednio ilość opakowań., 4) w Części I Informacja ogólna w ust. 7 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: 1) Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę wyroby odpowiadają określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 (zadanie,1,2) wymaganiom Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) opisy lub katalogi lub ulotki bądź foldery oferowanych przez Wykonawcę wyrobów, b) próbki po 1 sztuce ( opak. w zadaniu nr 1, pary w zadaniu nr 2) dla każdej pozycji w zadaniu nr 1 i nr 2, 2) dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary spełniają wymagania zasadnicze Wykonawca powinien na oferowane przez siebie wyroby złożyć wraz z ofertą deklaracje zgodności producenta, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 1) Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę wyroby odpowiadają określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 (zadanie,1,2) wymaganiom Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) opisy lub katalogi lub ulotki bądź foldery oferowanych przez Wykonawcę wyrobów, b) próbki po 1 sztuce ( opak. w zadaniu nr 1, pary w zadaniu nr 2) dla każdej pozycji w zadaniu nr 1 i nr 2, 2) dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary spełniają wymagania zasadnicze Wykonawca powinien na oferowane przez siebie wyroby złożyć wraz z ofertą deklaracje zgodności producenta, 3) dla potwierdzenia, że w zadaniu nr 1, poz. 1,2 oferowane rękawice spełniają normę EN 455 Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia wydanego przez jednostkę notyfikowaną lub niezależnego producenta albo laboratorium akredytowane.. Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. Dnia r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie Zamawiającego

6

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO ` Mława, dnia 7.01.2013r. Nasz Znak SPZOZ ZP 8/2013 dot. SP ZOZ ZP 416/2012 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawy rękawic diagnostycznych Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 01.02.2019 r. SSM.DZP.200.8.2019 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Dot. Pakietu 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych w opakowania a 200 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1 Dot. Pakietu 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych w opakowania a 200 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Stargard Szczeciński, 22.12.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 20/n/2015r. na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim rękawic chirurgicznych oraz artykułów jednorazowego użytku

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r.

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 4.12.2013 r. SSM.DZP.200.196.2013 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O ZMINIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O ZMINIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Warszawa 24.07.2017r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O ZMINIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT postępowania o udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający już określił minimalna siłę zrywu dla rękawic lateksowych jak 6,0N przed starzeniem

Zamawiający już określił minimalna siłę zrywu dla rękawic lateksowych jak 6,0N przed starzeniem Kraków, 24.01.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania ZP-1/17:,, Rękawice Ochronne jednorazowe Parametr AQL określa poziom wadliwych wyrobów w ściśle określonej partii produktów. Niższy AQL oznacza

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: EP/220/22/2018/1 Data: 09.05.2018r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/22/2018 pn.: Dostawa rękawic sekcyjnych, chirurgicznych,

Bardziej szczegółowo

Prosimy o zaznaczenie poprzez pogrubiony druk wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

Prosimy o zaznaczenie poprzez pogrubiony druk wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym. WSZ.DAT.2511.251.5/2015 Data: 31.07.2015r. dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych (BZP 192560-2015) Odpowiedzi na zadane pytania: 1. Pakiet 1, poz.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O ZMINIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O ZMINIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Warszawa 28.07.2017r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O ZMINIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT postępowania o udzielenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24 Dział Zamówień Publicznych tel. (22) 50 98 403 fax. (22) 50 98

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 13/2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę rękawic diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych, znak sprawy 48/ZA/16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych, znak sprawy 48/ZA/16 Świętochłowice, dn. 05.12.2016 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych, znak sprawy 48/ZA/16 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Pytania oraz odpowiedzi do: postępowania nr PN/23/11/18. Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o.

Pytania oraz odpowiedzi do: postępowania nr PN/23/11/18. Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. Szpital Giżycki Sp. z o.o. 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41 Tel: 87/ 429-66-45, Fax: 87/ 429-66-30 e-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl strona internetowa: www.zozgiz.pl Giżycko, 21.11.2018 r. Uczestnicy postępowania

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ L.dz. 327/2017 Do wszystkich Wykonawców przetargu nieograniczonego P/21/RĘKAWICE/2016 Warszawa, dn. 19 styczeń 2017 r. Działając

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH. SPZZOZ.ND.ZP/.../2016 Kozienice, r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH. SPZZOZ.ND.ZP/.../2016 Kozienice, r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH 26-900 Kozienice Al. Wł. Sikorskiego 10 Tel.: 48 614 82 34 Fax: 48 614 81 39 Regon: 670146450 e-mail: zp@szpitalkozienice.pl NIP: 812-16-45-639

Bardziej szczegółowo

DZ- 271/90/ 390 /2016 Kraków, dnia r.

DZ- 271/90/ 390 /2016 Kraków, dnia r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Biuro Dyrektora Szpitala tel. 12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

numer sprawy - 2/ 2016 Kraków,15 listopada 2016 r.

numer sprawy - 2/ 2016 Kraków,15 listopada 2016 r. numer sprawy - 2/ 2016 Kraków,15 listopada 2016 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa rękawic diagnostycznych (Dz.U. 2016/S 199-358254 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wkrętów kaniulowanych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wkrętów kaniulowanych. Toruń, dnia 24.07.2019 r. SSM.DZP.200.140.2019 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wkrętów kaniulowanych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-31/17 Warszawa, 27 czerwca 2017 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA dotyczy : zapytań Wykonawców w przetargu nieograniczonym na: dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku nr sprawy: ZP 14/2012 Treść zapytania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 24.02.2016r ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy załącznik nr 8

Projekt umowy załącznik nr 8 25.07.2016 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2016, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22)

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Wolsztyn, dn. 2014-12-08. Wykonawcy. Znak: SPZOZ/ZPiZ/206/2014

Strona 1. Wolsztyn, dn. 2014-12-08. Wykonawcy. Znak: SPZOZ/ZPiZ/206/2014 Centrala 68 / 347-73-00 Adres: Dyrektor 68 / 384-25-90 ul. Wschowska 3 Z-ca dyrektora 68 / 384-26-65 64-200 Wolsztyn Główny księgowy 68 / 347-73-59 woj. Wielkopolskie FAX: 68 / 384-25-90 NIP: 923-15-06-721

Bardziej szczegółowo

NIP: tel.: , REGON: fax.: RSS/ZPiZ/P-66/4/06 Radom, dn r.

NIP: tel.: , REGON: fax.: RSS/ZPiZ/P-66/4/06 Radom, dn r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 28.04.2011 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-45/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Tel.fax 58/ 344-44-40 Adres strony internetowej: www.pcchz.pl e-mail: zamowienia@pcchz Gdańsk, dnia 17.03.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: Zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji załącznika Formularz cenowy.

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji załącznika Formularz cenowy. Znak sprawy: ZP/31/18 Gorzów Wlkp., 12.07.2018 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę rękawic jednorazowego użytku

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /18 Data: r.

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /18 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /18 Data: 24.10.2018 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Pro- Medica w Ełku Sp. z o. o. (Znak

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne o wymiarach podanych przez oferenta, w kolorze naturalnego latexu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne o wymiarach podanych przez oferenta, w kolorze naturalnego latexu. SADIE Y PUB ICY DIECI Ę CY SPITA IICY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy rękawic jednorazowych.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera)

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy rękawic jednorazowych.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2014r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ofertę przetargową składa: FORMULARZ OFERTOWY Dostawy rękawic jednorazowych....

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/27/13

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/25/ WYROBY JAŁOWE RĘKAWICZKI CHIRURGICZNE/2019/BZP Warszawa, dnia 14.08.2019 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego w dniu r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Do Zamawiającego w dniu r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ul. Schinzla 13 27-600 Sandomierz Sandomierz 28.07.2016 r. Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę rękawic medycznych, włókniny i

Bardziej szczegółowo

PYTANIE Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bez wewnętrznej warstwy łagodząco nawilżającej, pozostałe parametry bez zmian?

PYTANIE Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bez wewnętrznej warstwy łagodząco nawilżającej, pozostałe parametry bez zmian? Poznań, dnia 11.05.2015 EZ/350/26/2015/586 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/26/2015 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjek i śliniaków.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjek i śliniaków. Toruń, dnia 30012017 r SSMDZP200032017 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjek i śliniaków W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 23012017

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 2 do siwz

załącznik Nr 2 do siwz Przedmiot Zamówienia (UMOWY) zadanie Nr 1 - Rękawiczki medyczne niesterylne nitrylowe Ilość sztuk Wartość 1. Rękawica nielateksowa nitrylowa niesterylna, bezpudrowa, z mankietem równomiernie zrolowanym,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ na dostawę rękawiczek jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach

Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ na dostawę rękawiczek jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach Znak: ZP/PRZET/26/1/2016 Wadowice, dnia 19.10.2016r. Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ na dostawę rękawiczek jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 24.10.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 14 lutego 2019 r. im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 14 lutego 2019 r. im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 14 lutego 2019 r. im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy ilościowo-cenowy

Formularz asortymentowy ilościowo-cenowy Formularz asortymentowy ilościowo-cenowy 19.03.2014 Kod poz. Nazwa pozycji Opis przedmiotu zamówienia szt. w opak. Opak. zbiorcze wspólna opak. Praski Św. Rodziny Solec Wolski netto brutto Pakiet I chirurgiczne

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dnia 16.09.2010 r. L.dz. SSM-XI-84/GS/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-22/../2011

Centralny nr postępowania: Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-22/../2011 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 Dotyczy Zadanie nr 2 poz. 3.C. Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny celulozowy o długości 50m, w celu

Pytanie nr 2 Dotyczy Zadanie nr 2 poz. 3.C. Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny celulozowy o długości 50m, w celu Toruń, dn. 28 sierpnia 2018 r. L.dz. SSM.DZP.200.175.2018 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów gospodarczych i środków czystości, podkładów

Bardziej szczegółowo

ZP/55/sterylizacja/2018/BZP Warszawa, 10 stycznia 2019 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZP/55/sterylizacja/2018/BZP Warszawa, 10 stycznia 2019 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP/55/sterylizacja/2018/BZP Warszawa, 10 stycznia 2019 r. Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu: WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Znak sprawy 53/2016 Elbląg,

Strona internetowa Znak sprawy 53/2016 Elbląg, Strona internetowa Znak sprawy 53/2016 Elbląg, 2016-12-20 Do wszystkich uczestników postępowania dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2019

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2019 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2019 Z dnia: 18-01-2019 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania W s z y s c y

Uczestnicy postępowania W s z y s c y ZP/396/15 Katowice, dnia 05.02.2015 r. Uczestnicy postępowania W s z y s c y Dot.: Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych sterylnych oraz drobnych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE wpisane do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144803 NIP 525-000-80-57; Regon 000-288-336 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów do żywienia pozajelitowego.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów do żywienia pozajelitowego. Toruń, dn. 9 stycznia 207r. L.dz. SSM.DZP.200..207 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów do pozajelitowego. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA treści SIWZ

WYJAŚNIENIA treści SIWZ Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Częstochowa, dn. 15.11.2013r. WSZYSCY WYKONAWCY dot. przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Jastrzębie-Zdrój, dnia 05.02.2015 r. BZP/38/382-1/15 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy rękawic (BZP/38/382-1/15). WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych. Toruń, dn. 2 lipca 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.50.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych. I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18 Centrala tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 8164370 fax. 33 8164401 Centrala ul.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 25.05.2017 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego na Dostawę sterylnych rękawiczek

Bardziej szczegółowo

NR POSTĘPOWANIA: DZP /12 Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku". ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

NR POSTĘPOWANIA: DZP /12 Przetarg nieograniczony pn.  Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Kraków, 15 października 2012r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-33/12 Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku". ODPOWIEDŹ NA PYTANIA działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, 0--7 L.dz. SSM-XI-/GS/0/ / Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Toruń, dn. 25 marca 2013r. L.dz. SSM.DZP.200.40.2013 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG Gr.IVA/ 23/PN/2015 Otwock, dnia r.

MCLChPiG Gr.IVA/ 23/PN/2015 Otwock, dnia r. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bipolarnych i cementu kostnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bipolarnych i cementu kostnego. Toruń, dnia 15.10.2015 r. SSM.DZP.200.81.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bipolarnych i cementu kostnego. W związku ze skierowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ ZADANIE NR 1 - LATEKSOWE RĘKAWICE CHIRURGICZNE JEDNORAZOWEGO UśYTKU, STERYLNE, PUDROWANE 1 Rozmiar 6.0-9.0 4 Zawartość białek lateksowych PoniŜej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku: DOSTAWY MEDYCZNYCH RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku: DOSTAWY MEDYCZNYCH RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallipsko.pl Ogłoszenie nr 586948-N-2018 z dnia 2018-07-11 r. Samodzielny Publiczny Zespół

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) 562 95 82 tel./fax (0-87) 562 95 94 NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki, dnia 24.08.2006 r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Korfantów dnia 14.01.2010r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na "Sukcesywne dostawy

Bardziej szczegółowo

BZP Jastrzębie - Zdrój, r.

BZP Jastrzębie - Zdrój, r. BZP.38.382-20.17 Jastrzębie - Zdrój, 23.05.2017 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy rękawic

Bardziej szczegółowo

LAS-260/1-PN/ Rybnik, dnia r. WYJAŚNIENIE MODYFIKACJA 1 W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

LAS-260/1-PN/ Rybnik, dnia r. WYJAŚNIENIE MODYFIKACJA 1 W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl Regon 272780323

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do badań EKG, USG, Holtera

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do badań EKG, USG, Holtera Toruń, dnia 29.01.2016 r. SSM.DZP.200.10.2016 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do badań EKG, USG, Holtera W związku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. Toruń, dnia 22.02.2013 r. SSM.DZP.200.33.2013 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa rękawic medycznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa rękawic medycznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 604139-N-2017 z dnia 2017-10-19 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa rękawic medycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ełk: Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ełk: Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Ełk: Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Materiały eksploatacyjne stosowane w Centralnej Sterylizatorni Numer

Bardziej szczegółowo

Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej

Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej 7 98-200 Sieradz Sieradz, 2011-12-13 Wyjaśnienia do SIWZ SZP.215-46/11 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ nr DZP /16

Załącznik nr 6 do SIWZ nr DZP /16 UMOWA (wzór) Załącznik nr 6 do SIWZ nr DZP- 271-1/16 zawarta w dniu. roku w Krakowie pomiędzy: SP ZOZ Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków NIP: 675-12-19-110,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Chełmno, dnia 25.03.2013 r. N/znak:

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 29.01.2014 roku

Gdynia, dnia 29.01.2014 roku Gdynia, dnia 29.01.2014 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/08PN/13 Płock, dnia 21 stycznia 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

L.dz./FZP/.../2012 Warszawa, dn r. Nr ogłoszenia w BZP

L.dz./FZP/.../2012 Warszawa, dn r. Nr ogłoszenia w BZP SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ L.dz./FZP/.../2012 Warszawa, dn. 18.10.2012 r. Nr ogłoszenia w BZP 396518 2012 www.attis.com.pl Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia r. SSM.DZP

Toruń, dnia r. SSM.DZP Toruń, dnia 20.06.2017 r. SSM.DZP.200.92.2017 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych Toruń, 208.2010 r. L.dz. SSM-XI-73/Z/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA im. dr Konrada Vietha w Radomiu 26-600 Radom ul. Limanowskiego 42 Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611 Telefony: Dyrektor: 48-362 62 76 Centrala: 48-362

Bardziej szczegółowo

4. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówieo Publicznych:

4. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówieo Publicznych: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar. Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar

Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar. Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar Część nr 1 - Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe 15 600 par 6,5 1 Ilość / Rozmiar 9 400 par 7 17 200 par 7,5 2000 par 8 2 Mankiet rolowany 3 Wulkanizat kauczuk naturalny (lateks) 50 µg/g

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE. ul. Wschowska 3, Wolsztyn

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE. ul. Wschowska 3, Wolsztyn SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn Szpital imienia doktora Roberta Kocha Wolsztyn, dnia 26.03.2019 r. Wykonawcy SPZOZ/DZPiZ/100/2019 Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie DOP ZP 301/2009 Kraków, dnia 09.11.2009 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materialów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni nr sprawy ZP

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/155/2015 na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/155/2015 na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 08.12.2015 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/155/2015 na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 29.02.2016r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nieograniczonego na dostawę rękawiczek

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku ogólnomedycznego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku ogólnomedycznego. Toruń, dnia 13.09.2018 r. SSM.DZP.200.159.2018 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku ogólnomedycznego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku ogólnomedycznego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku ogólnomedycznego. Toruń, dnia 13.09.2018 r. SSM.DZP.200.159.2018 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku ogólnomedycznego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Rehabilitacji

Opolskie Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: ZK/01/2019 Korfantów, 2019-01-11 O D P O W I E D Z I na pytania do zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do centralnej sterylizatorni ZK/01/2019 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : r

Wałcz dnia : r Wałcz dnia : 30.09.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo