PROJEKT KONCEPCYJNY ZESZYT 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT KONCEPCYJNY ZESZYT 1"

Transkrypt

1 Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulic: Targowej, Zamoyskiego, al. Zielenieckiej od węzła Dw. Wileński do węzła Rondo Waszyngtona w Warszawie Zamawiający: Tramwaje Warszawskie sp. z o. o. ul. Siedmiogrodzka Warszawa (22) Wykonawca: KONSORCJUM Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego Kraków tel. (12) faks (12) ELARS s.c. - K. Sobota, D. Prażmowska-Sobota ul. A Węgrzce FEAN-Projekt A. Feil ul Wysłouchów 20/ Kraków Podwykonawca: CTD Civil Transport Designers s.c. G. Dąbrowski, H. Kleban, M. Kryński ul. Fanfarowa Warszawa tel. (22) do 63, faks (22) Stadium: PROJEKT KONCEPCYJNY Projekt: Zawartość: Koncepcja organizacji ruchu Część opisowa Część obliczeniowa ZESZYT 1 Zespół projektowy: Funkcja Imię i nazwisko Data Projektant mgr inż. Tomasz Krukowicz r. Opracował Jakub Kusiakowski r. Warszawa, czerwiec 2010 r.

2 Wykonanie dokumentacji remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulic: Targowej, Zamoyskiego, al. Zielenieckiej od węzła Dw. Wileński do węzła Rondo Waszyngtona w Warszawie SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ A. CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny B. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA Uproszczona analiza przepustowości skrzyżowań sterowanych C. WYTYCZNE I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKAMI ZEWNĘTRZNYMI D. DODATKOWE ANALIZY WARIANTOWE E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Inwentaryzacja oznakowania Koncepcja organizacji ruchu Warszawa, czerwiec 2010 r.

3 Wykonanie dokumentacji remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulic: Targowej, Zamoyskiego, al. Zielenieckiej od węzła Dw. Wileński do węzła Rondo Waszyngtona w Warszawie A. CZĘŚĆ OPISOWA Warszawa, kwiecień 2010 r.

4 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Spis treści 1 Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Zakres opracowania Stan istniejący Organizacja ruchu Sterowanie ruchem Pomiary ruchu Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 11:30 12: Szczyt popołudniowy 16:00 17: Okres wieczorno-nocny 21:00 22: Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 12:00 12: Szczyt popołudniowy 16:30 17: Okres wieczorno-nocny 21:30 22: Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 11:30 12: Szczyt popołudniowy 15:30 16: Okres wieczorno-nocny 20:30 21: Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 11:30 12: Szczyt popołudniowy 15:45 16: Okres wieczorno-nocny 20:45 21: Planowane zmiany geometrii Planowane działania w zakresie oznakowania Planowane zmiany w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Wprowadzenie urządzeń odmierzających czas dla kierujących tramwajami Ocena proponowanych rozwiązań pod kątem efektywności Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Strona 1 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

5 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 10 Podsumowanie Analiza rozwiązań wariantowych Strona 2 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

6 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 1 Podstawa opracowania Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 z 1997 roku z późn. zmianami; Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. 170 poz z 2003 roku ze zm. Dz. U. 179 poz z 2008 roku; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008 roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz Dz. U. 235 poz z 2008 roku; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. 177 poz z 2003 roku; Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną instrukcja obliczania, praca zbiorowa, GDDKiA, Warszawa 2004; Archiwalny projekt stałej organizacji ruchu; Archiwalne programy sygnalizacji świetlnej Inwentaryzacja istniejącego oznakowania; Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej; Pomiary natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową; SIWZ NZ/97/2009; Pismo TW/TZ/075/4088/2009; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy, Spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniu r, Spotkanie w Biurze Drogownictwa i Komunikacji w dniu r, Koncepcja geometrii drogi projekt branży drogowej. 2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja stałej organizacji ruchu na ul. Targowej, al. Zielenieckiej w Warszawie oraz ulicach przyległych. Koncepcja obejmuje planowane prace w zakresie zmiany geometrii drogi, rozmieszczenia oznakowania pionowego i poziomego, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sposobu działania sygnalizacji świetlnej. Strona 3 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

7 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 3 Zakres opracowania Terenowy zakres opracowania obejmuje: ul. Targową na odcinku od ul. Białostockiej, do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego wybrane odcinki ul. Zamoyskiego, al. Zieleniecką od ul. Zamoyskiego do przejścia dla pieszych przez rondem Waszyngtona. Zakresem koncepcji są objęte następujące sygnalizacje świetlne: skrzyżowanie Targowa Ząbkowska Okrzei przejście dla pieszych i zawrotka przy nieistniejącym barze Oaza skrzyżowanie Targowa - Kijowska skrzyżowanie ul. Targowej z ul. Zamoyskiego (zawrotka i skręt w lewo) skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną Targowa -Zieleniecka-Zamoyskiego, W ramach opracowania zostanie określony planowany zakres zmian w organizacji ruchu i zostanie określony ich wpływ na przepustowość oraz warunki ruchu. 4 Stan istniejący Ulica Targowa jest dwujezdniową ulicą klasy G i stanowi odcinek drogi wojewódzkiej numer 637. W każdym z kierunków, na poszczególnych odcinkach, prowadzą 3 lub 4 pasy ruchu, przed skrzyżowaniami liczba pasów zwiększa się do 4-5. Ulica Targowa na odcinku objętym projektem krzyżuje się z następującymi ulicami: Białostocka skrzyżowanie niesterowane, Kłopotowskiego skrzyżowanie niesterowane, ulica jednokierunkowa w kierunku od ul. Targowej, Okrzei, Ząbkowska skrzyżowanie sterowane, ul. Kępna skrzyżowanie niesterowane, ul. Marcinkowskiego skrzyżowanie niesterowane, ul. Kijowska skrzyżowanie sterowane, ul. Mackiewicza skrzyżowanie niesterowane, ul. Zamoyskiego skrzyżowanie sterowane, ul. Skaryszewska skrzyżowanie niesterowane, al. Zieleniecka skrzyżowanie sterowane. Na dalszym odcinku projektem zostaną objęte ul. Zamoyskiego i al. Zieleniecka. Ul. Zamoyskiego na odcinku prowadzącym w kierunku Stadionu Dziesięciolecia oraz ul. Sokolej jest jednojezdniową drogą klasy Z (na tym odcinku stanowi ona fragment drogi wojewódzkiej 719). Na odcinku od al. Zielenieckiej jest dwujezdniową drogą klasy G Strona 4 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

8 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie i stanowi część drogi wojewódzkiej 637. Projektem jest objęta będzie również ul. Kijowska na odcinku od ul. Targowej do ul. Brzeskiej wraz ze skrzyżowaniem niesterowanym Kijowska- Brzeska. Ciąg ulicy Targowej stanowi ulicę z pierwszeństwem przejazdu. Na odcinku od ul. Białostockiej do wiaduktu kolejowego linii średnicowej ul. Targowa znajduje się w strefie parkowania płatnego, niestrzeżonego. Miejsca parkingowe są zlokalizowane jako skośne i równoległe, na chodnikach. W miejscu przekroczenia linii średnicowej pod wiaduktem kolejowym występuje ograniczenie skrajni na poszczególnych pasach ruchu. Torowisko tramwajowe funkcjonuje jako wydzielone i na wielu odcinkach jest wygrodzone za pomocą wygrodzeń segmentowych. 4.1 Organizacja ruchu W ramach opracowywania koncepcji sporządzono inwentaryzację organizacji ruchu. Plany sytuacyjne z istniejącą organizacją ruchu stanowią załączniki do przedmiotowej koncepcji rysunku OR.1 OR.7. Na planach sytuacyjnych przedstawiono rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 4.2 Sterowanie ruchem Na ciągu ul. Targowej funkcjonuje ciąg skoordynowanych sygnalizacji świetlnych. Sygnalizacje te pracują, w zależności od pory dnia i dnia tygodnia, z cyklem 120 sekund lub 90 sekund. Na skrzyżowaniu Targowa-Ząbkowska-Okrzei funkcjonuje sygnalizacja świetna. Jest to sygnalizacja czterofazowa, cykliczna, wieloprogramowa. Realizowane są 3 programy sygnalizacji, wybór programów następuje w oparciu o zegar tygodniowy. Na skrzyżowaniu stosowany jest sterownik sygnalizacji świetlnej SSU. Program sygnalizacji został opracowany w styczniu 2008 roku i uwzględnia wymagania przepisów w zakresie wydzielonych faz dla pojazdów skręcających w lewo. Stosowane są 3 grupy zielonych strzałek, przy czym 2 grupy pracują jako strzałki kolizyjne. Na skrzyżowaniu nie ma urządzeń przeznaczonych do detekcji pojazdów. Na przejściu dla pieszych z zawrotką przy nieistniejącym barze Oaza stosowany jest sterownik firmy Signalbauhuber. Sygnalizacja pracuje jako dwufazowa, akomodacyjna, wieloprogramowa. Selekcja programów następuje w oparciu o tygodniowy harmonogram pracy. Przy przejściu dla pieszych zlokalizowane są detektory (pętle indukcyjne) dla tramwajów, dla pojazdów poruszających się ul. Targową oraz dla pojazdów zawracających. Dodatkowo, wykrywana jest obecność pieszych za pomocą przycisków. Aktualnie funkcjonujący program sygnalizacji został opracowany w styczniu 2008 i spełnia wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. Na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. Kijowską pracuje cykliczna sygnalizacja świetlna działająca w oparciu o sterownik SSU. Realizowany jest program czterofazowy, wszystkie relacje są obsługiwane bezkolizyjnie. Aktualny program sygnalizacji został opracowany przed 1998 rokiem, w 1998 roku zmieniono jedynie harmonogramy pracy tego programu. W 2003 roku zaprojektowano komory ze sygnałami dopuszczającymi skręt w kierunku wskazanym Strona 5 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

9 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie strzałką. Program wymaga wprowadzenia korekt, obejmujących dostosowanie do wymagań formalnych oraz występujących na skrzyżowaniach natężeń ruchu. Skrzyżowanie Targowa-Zieleniecka-Zamoyskiego stanowią w rzeczywistości 2 skrzyżowania sterowane z jednego sterownika, a pomiędzy nimi zlokalizowane jest niesterowane skrzyżowanie z ul. Skaryszewską. Skrzyżowanie Targowa-Zamoyskiego jest skrzyżowaniem sterowanym dwufazowo, a skrzyżowanie Zamoyskiego-al. Zieleniecka jest sterowane trzyfazowo, w przypadku cyklu bez obsługi tramwaju linii 8, i czterofazowo, w przypadku obsługi tramwaju linii 8. Do sterowania wykorzystywany jest sterownik Vilatti firmy Signalbauhuber. Jako detektory wykorzystywane są jedynie sygnały ze zwrotnic tramwajowych dla relacji wykorzystywanej przez linię 8. Aktualnie realizowany program został zatwierdzony w styczniu Ciąg objęty modernizacją przylega do innego ciągu skoordynowanego ciągu, o innej długości cyklu i harmonogramie pracy sygnalizacji ul. Grochowskiej. Odległość od pierwszego skrzyżowania tego ciągu wynosi ok. 320 metrów. Ciąg ul. Targowej skoordynowany jest ze skrzyżowanie na pl. Wileńskim. Skrzyżowanie to jest przeciążone przez znaczną część doby. Strona 6 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

10 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 5 Pomiary ruchu Dla potrzeb wyznaczenia programów sygnalizacji świetlnej oraz wstępnych analiz przepustowości wykonano pomiary ruchu. Pomiary zostały wykonane w dniach (czwartek) i (czwartek) oraz (środa). Wyniki pomiarów przedstawiono w tabelach na następnych stronach. Przyjęto współczynniki przeliczeniowe na pojazdy umowne: samochody ciężarowe i autobusy 2, samochody ciężarowe z przyczepami 3. Oznaczenia grup pojazdów: SO, SD, M samochody osobowe, samochody dostawcze (do 3,5 tony) i motocykle, SC, A samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy jednoczłonowe, SCP, AP samochody ciężarowe z przyczepami Oznaczenia relacji: Z zawracanie, L skręt w lewo, W jazda na wprost, P skręt w prawo. 5.1 Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Szczyt poranny 7:30 8:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 26 5 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,12 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,17 0,08 0,06 SUMA [pu/h] Strona 7 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

11 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 4 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,13 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,07 0,03 0,00 SUMA [pu/h] Okres międzyszczytowy 11:30 12:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 25 7 SCP, AP 19 5 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,06 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,04 0,05 SUMA [pu/h] Strona 8 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

12 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A 10 8 SCP, AP 4 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,05 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,02 0,00 SUMA [pu/h] Szczyt popołudniowy 16:00 17:00 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 28 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,07 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,08 0,05 SUMA [pu/h] Strona 9 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

13 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A 10 5 SCP, AP 6 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,02 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,02 0,04 SUMA [pu/h] Okres wieczorno-nocny 21:00 22:00 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 32 7 SCP, AP 16 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,06 0,08 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,06 0,07 0,05 SUMA [pu/h] Strona 10 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

14 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A 6 5 SCP, AP 4 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,04 0,04 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,04 0,03 0,00 SUMA [pu/h] Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Szczyt poranny 7:30 8:30 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 0 45 SCP, AP 0 27 SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,00 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 54 SCP, AP 0 36 SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Strona 11 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

15 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres międzyszczytowy 12:00 12:30 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 2 27 SCP, AP 0 18 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,03 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 42 SCP, AP 0 27 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Szczyt popołudniowy 16:30 17:00 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 0 51 SCP, AP 0 27 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 48 SCP, AP 0 30 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Strona 12 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

16 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres wieczorno-nocny 21:30 22:00 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 0 32 SCP, AP 0 16 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,06 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 20 SCP, AP 0 24 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Szczyt poranny 7:30 8:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 9 18 SCP, AP 15 3 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,04 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,21 0,04 SUMA [pu/h] Strona 13 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

17 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 0 12 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,18 SUMA [pu/h] Okres międzyszczytowy 11:30 12:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 6 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,04 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP 3 15 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,12 0,03 SUMA [pu/h] Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 3 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,11 SUMA [pu/h] Strona 14 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

18 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Szczyt popołudniowy 15:30 16:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 3 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,14 0,04 SUMA [pu/h] Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 0 12 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,18 SUMA [pu/h] Okres wieczorno-nocny 20:30 21:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 12 9 SCP, AP 9 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,03 SUMA [pu/h] Strona 15 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

19 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP 6 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,33 0,05 SUMA [pu/h] Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 0 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,29 SUMA [pu/h] Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Szczyt poranny 7:30 8:30 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 2270 SC, A 47 SCP, AP 6 SUMA [poj/h] 2323 udział pojazdów ciężkich 0,02 SUMA [pu/h] 2382 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 9 34 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,06 SUMA [pu/h] Strona 16 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

20 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 25 0 SCP, AP 16 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,07 0,00 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 35 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,05 SUMA [pu/h] Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 18 9 SCP, AP 0 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,08 0,02 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 415 SC, A 17 SCP, AP 8 SUMA [poj/h] 440 udział pojazdów ciężkich 0,06 SUMA [pu/h] 473 Strona 17 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

21 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres międzyszczytowy 11:30 12:30 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 1329 SC, A 26 SCP, AP 13 SUMA [poj/h] 1368 udział pojazdów ciężkich 0,03 SUMA [pu/h] 1420 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 5 25 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,06 SUMA [pu/h] al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 17 0 SCP, AP 11 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,00 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A 51 4 SCP, AP 22 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,02 SUMA [pu/h] Strona 18 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

22 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 5 33 SCP, AP 0 4 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,08 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 478 SC, A 15 SCP, AP 7 SUMA [poj/h] 500 udział pojazdów ciężkich 0,04 SUMA [pu/h] Szczyt popołudniowy 15:45 16:45 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 1689 SC, A 17 SCP, AP 6 SUMA [poj/h] 1712 udział pojazdów ciężkich 0,01 SUMA [pu/h] 1741 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 6 28 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,01 0,06 SUMA [pu/h] Strona 19 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

23 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 30 0 SCP, AP 14 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,00 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A 32 7 SCP, AP 17 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,05 SUMA [pu/h] Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 9 11 SCP, AP 0 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,04 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 497 SC, A 23 SCP, AP 10 SUMA [poj/h] 530 udział pojazdów ciężkich 0,06 SUMA [pu/h] 573 Strona 20 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

24 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres wieczorno-nocny 20:45 21:45 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 719 SC, A 17 SCP, AP 4 SUMA [poj/h] 740 udział pojazdów ciężkich 0,03 SUMA [pu/h] 765 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 9 13 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,05 SUMA [pu/h] al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 23 4 SCP, AP 10 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,08 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A 33 5 SCP, AP 19 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,08 SUMA [pu/h] Strona 21 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

25 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 5 13 SCP, AP 0 4 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,07 0,11 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 145 SC, A 12 SCP, AP 5 SUMA [poj/h] 160 udział pojazdów ciężkich 0,11 SUMA [pu/h] Planowane zmiany geometrii W ramach przebudowy planowane są następujące zmiany geometrii torów oraz jezdni, przedstawione w branżowych opracowaniach projektowych: 1. Zmiana geometrii toru w sąsiedztwie zespołu przystankowego Ząbkowska odcinki proste toru wzdłuż peronów przystankowych. 2. Budowa chodnika w pasach dzielących pomiędzy ul. Ząbkowską a przejściem dla pieszych przy dawnej Oazie oraz pomiędzy tym przejściem a przystankiem w zespole Kijowska. 3. Likwidacji możliwości zawracania na wysokości dawnej Oazy. 4. Zmiana geometrii torów na skrzyżowaniu Targowa Kijowska i związane z tym korekty geometrii jezdni. Budowa odrębnych torów dla tramwajów skręcających. 5. Zmiana geometrii torów w obrębie skrzyżowania Targowa Zamoyskiego al. Zieleniecka. Budowa odrębnych torów dla tramwajów skręcających. 6. Zmiana geometrii toru na wschodnim wlocie ul. Zamoyskiego, budowa trzeciego toru dla tramwajów skręcających, wprowadzenie odcinka prostego wzdłuż krawędzi peronu. 7. Przeniesienie peronu przystankowego na skrzyżowaniu al. Zieleniecka Zamoyskiego w kierunku ul. Kijowskiej za skrzyżowanie. Przeniesienie przystanku autobusowego na al. Zieleniecką, za skrzyżowanie do nowoprojektowanej zatoki. 8. Budowa chodników związanych z obsługą dojść do przystanku w nowej lokalizacji. 9. Likwidacja nietypowo zlokalizowanej wyspy na wlocie ul. Okrzei. Strona 22 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

26 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 7 Planowane działania w zakresie oznakowania W ramach projektu planuje się wdrożenie następujących działań w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu: korekta oznakowania w miejscach, w których następuje zmiana geometrii toru i drogi, to znaczy: skrzyżowanie z ul. Ząbkowską korekta przebiegu pasów ruch po likwidacji wyspy na wlocie ul. Okrzei, przejście dla pieszych przy tzw. Oazie likwidacja możliwości zawracania, korekty przebiegu pasów ruchu na skrzyżowaniu Targowa Kijowska, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych na południowym wylocie ul. Targowej, dopuszczenie skrętu w lewo z prawego pasa ul. Kijowskiej w ul. Targową dla autobusów komunikacji publicznej, wprowadzenie nowych przejść dla pieszych w pasie dzielącym ul. Targowej na skrzyżowaniach z ul. Zamoyskiego i al. Zieleniecką, wprowadzenie przejść dla pieszych przez ul. Targową na wysokości ul. Zamoyskiego, oznakowanie przystanków tramwajowych w zmienionych lokalizacjach, oznakowanie przystanku autobusowego al. Zieleniecka w zmienionej lokalizacji dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów w zakresie lokalizacji znaków, odległości pomiędzy znakami, odległości znaków do skrzyżowań, rozmieszczenia dwustronnego itp. nie dotyczy wspólnego umieszczania znaków D-6 oraz A-7, zgodnie ze stanowiskiem Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. wprowadzenie słupków blokujących jako środka wygradzającego miejsca parkingowe i zabezpieczającego przed postojem na chodniku w miejscach, w których jest to zabronione. W projekcie organizacji ruchu planuje się zastosowanie standardów projektowania organizacji ruchu analogicznych, jak podczas modernizacji Al. Jerozolimskich w 2007 roku ulica Targowa jest ulicą o podobnym charakterze, podobnie jak Al. Jerozolimskie stanowi fragment drogi wojewódzkiej, jest ulicą klasy G, zlokalizowaną w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Proponowane zmiany organizacji ruchu są oparte o projekt geometrii drogi branży drogowej, który jest podstawą niniejszego opracowania. Strona 23 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg

Bardziej szczegółowo

STUDIUM LOKALIZACYJNE

STUDIUM LOKALIZACYJNE L. Paśko i Wspólnicy Spółka Jawna 53-137 Wrocław ul. Wiśniowa 36a STUDIUM LOKALIZACYJNE NR UMOWY: BRW.I.1163/2/07 (umowa ELEKOL nr 06/P/07) INWESTOR NAZWA OPRACOWANIA BRANśA Gmina Wrocław Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej 27 października 16 listopada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie

Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie Z Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie Raport końcowy Akademia Leona Koźmińskiego SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...4 2. Pomiar efektu netto zmian płynności

Bardziej szczegółowo

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA Adres dla korespondencji: ul. Jagielly 4/4, 10 127 OLSZTYN PRACOWNIA PROJEKTOWA: ul.stare Miasto 22, 10-027 OLSZTYN Tel: 89/535-15-48, 89/522-90-41; fax : 89/535-00-78

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 stycznia 2014 r. Poz. 370 UCHWAŁA R LXXVII/1608/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce Stanisław Gaca Kazimierz Jamroz TRAFIK Gdańsk Krzysztof Ząbczyk SIGNALCO Kraków System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce 1. Wprowadzenie Wdrażaniu różnego rodzaju środków poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej miasta Lublina

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej miasta Lublina Załącznik do Zarządzenia nr 415 / 2010 Prezydenta Miasta Lublin Z dnia 10 czerwca 2010 r. Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej miasta Lublina Opracowane na podstawie opracowania Marcina Hyły

Bardziej szczegółowo

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE Podstawa, cel i zakres opracowania Zgodnie z wydaną w dn. 15 marca 2010 r. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 76 Gdańsk - Słupsk - Gdynia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki Zielone Mazowsze inż. Rafał Muszczynko mgr Aleksander Buczyński mgr inż. arch. Krzysztof Rytel ul. Nowogrodzka 46 m.6, 00-695 Warszawa http://www.zm.org.pl, biuro@zm.org.pl Koncepcja rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM mgr inż. Tomasz Dybicz MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM W Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem mikroskopowych

Bardziej szczegółowo

Uwzględniona. 2 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl

Uwzględniona. 2 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl Lp. Autor Kanał komunikacji Treść (pisownia oryginalna) Uwaga Uwaga nie 1 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl Chciałbym wyrazić swój niepokój nierzetelną formą prowadzenia konsultacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 EEggi iss PPool laanndd SSpp.. zz oo..oo.. Deeppaarrt taameennt t PPrrooj jeekkt

Bardziej szczegółowo

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu ITS INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu Opis Przedmiotu Zamówienia Tekst uwzględniający odpowiedzi do pytań złożonych przez Wykonawców Uwzględnia odpowiedzi od nr 1 do 556 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR Część I Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańsk, październik 2007 Egz.

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg

Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg Wersja: 02 Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg Data wydania:. Informacje formalne: Opracowanie: ENERGA-OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Elbląg Sp. z o.o./biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KOLEJ METROPOLITALNA W TRÓJMIEŚCIE. Praca nr 2639/11

KOLEJ METROPOLITALNA W TRÓJMIEŚCIE. Praca nr 2639/11 INSTYTUT KOLEJNICTWA ZAKŁAD DRÓG KOLEJOWYCH I PRZEWOZÓW ul. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa tel. (0-22) 47-31-340 fax KOLEJ METROPOLITALNA W TRÓJMIEŚCIE BADANIE PODRÓŻY (PROJEKT 2007 017 PL MUN RAL) Etap

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Strefowanie ruchu droga do poprawy jakości życia w Warszawie? dr inż. Andrzej Brzeziński Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Od Autora: Podczas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi Fundacja Normalne Miasto Fenomen adres do korespondencji: skr. poczt. 14, 90-435 Łódź 36 Fax 42 209 32 55 E-mail: kontakt@fundacjafenomen.pl Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ (część planistyczna) Projekt pn. Rozwój Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo