PROJEKT KONCEPCYJNY ZESZYT 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT KONCEPCYJNY ZESZYT 1"

Transkrypt

1 Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulic: Targowej, Zamoyskiego, al. Zielenieckiej od węzła Dw. Wileński do węzła Rondo Waszyngtona w Warszawie Zamawiający: Tramwaje Warszawskie sp. z o. o. ul. Siedmiogrodzka Warszawa (22) Wykonawca: KONSORCJUM Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego Kraków tel. (12) faks (12) ELARS s.c. - K. Sobota, D. Prażmowska-Sobota ul. A Węgrzce FEAN-Projekt A. Feil ul Wysłouchów 20/ Kraków Podwykonawca: CTD Civil Transport Designers s.c. G. Dąbrowski, H. Kleban, M. Kryński ul. Fanfarowa Warszawa tel. (22) do 63, faks (22) Stadium: PROJEKT KONCEPCYJNY Projekt: Zawartość: Koncepcja organizacji ruchu Część opisowa Część obliczeniowa ZESZYT 1 Zespół projektowy: Funkcja Imię i nazwisko Data Projektant mgr inż. Tomasz Krukowicz r. Opracował Jakub Kusiakowski r. Warszawa, czerwiec 2010 r.

2 Wykonanie dokumentacji remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulic: Targowej, Zamoyskiego, al. Zielenieckiej od węzła Dw. Wileński do węzła Rondo Waszyngtona w Warszawie SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ A. CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny B. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA Uproszczona analiza przepustowości skrzyżowań sterowanych C. WYTYCZNE I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKAMI ZEWNĘTRZNYMI D. DODATKOWE ANALIZY WARIANTOWE E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Inwentaryzacja oznakowania Koncepcja organizacji ruchu Warszawa, czerwiec 2010 r.

3 Wykonanie dokumentacji remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulic: Targowej, Zamoyskiego, al. Zielenieckiej od węzła Dw. Wileński do węzła Rondo Waszyngtona w Warszawie A. CZĘŚĆ OPISOWA Warszawa, kwiecień 2010 r.

4 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Spis treści 1 Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Zakres opracowania Stan istniejący Organizacja ruchu Sterowanie ruchem Pomiary ruchu Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 11:30 12: Szczyt popołudniowy 16:00 17: Okres wieczorno-nocny 21:00 22: Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 12:00 12: Szczyt popołudniowy 16:30 17: Okres wieczorno-nocny 21:30 22: Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 11:30 12: Szczyt popołudniowy 15:30 16: Okres wieczorno-nocny 20:30 21: Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 11:30 12: Szczyt popołudniowy 15:45 16: Okres wieczorno-nocny 20:45 21: Planowane zmiany geometrii Planowane działania w zakresie oznakowania Planowane zmiany w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Wprowadzenie urządzeń odmierzających czas dla kierujących tramwajami Ocena proponowanych rozwiązań pod kątem efektywności Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Strona 1 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

5 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 10 Podsumowanie Analiza rozwiązań wariantowych Strona 2 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

6 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 1 Podstawa opracowania Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 z 1997 roku z późn. zmianami; Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. 170 poz z 2003 roku ze zm. Dz. U. 179 poz z 2008 roku; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008 roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz Dz. U. 235 poz z 2008 roku; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. 177 poz z 2003 roku; Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną instrukcja obliczania, praca zbiorowa, GDDKiA, Warszawa 2004; Archiwalny projekt stałej organizacji ruchu; Archiwalne programy sygnalizacji świetlnej Inwentaryzacja istniejącego oznakowania; Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej; Pomiary natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową; SIWZ NZ/97/2009; Pismo TW/TZ/075/4088/2009; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy, Spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniu r, Spotkanie w Biurze Drogownictwa i Komunikacji w dniu r, Koncepcja geometrii drogi projekt branży drogowej. 2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja stałej organizacji ruchu na ul. Targowej, al. Zielenieckiej w Warszawie oraz ulicach przyległych. Koncepcja obejmuje planowane prace w zakresie zmiany geometrii drogi, rozmieszczenia oznakowania pionowego i poziomego, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sposobu działania sygnalizacji świetlnej. Strona 3 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

7 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 3 Zakres opracowania Terenowy zakres opracowania obejmuje: ul. Targową na odcinku od ul. Białostockiej, do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego wybrane odcinki ul. Zamoyskiego, al. Zieleniecką od ul. Zamoyskiego do przejścia dla pieszych przez rondem Waszyngtona. Zakresem koncepcji są objęte następujące sygnalizacje świetlne: skrzyżowanie Targowa Ząbkowska Okrzei przejście dla pieszych i zawrotka przy nieistniejącym barze Oaza skrzyżowanie Targowa - Kijowska skrzyżowanie ul. Targowej z ul. Zamoyskiego (zawrotka i skręt w lewo) skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną Targowa -Zieleniecka-Zamoyskiego, W ramach opracowania zostanie określony planowany zakres zmian w organizacji ruchu i zostanie określony ich wpływ na przepustowość oraz warunki ruchu. 4 Stan istniejący Ulica Targowa jest dwujezdniową ulicą klasy G i stanowi odcinek drogi wojewódzkiej numer 637. W każdym z kierunków, na poszczególnych odcinkach, prowadzą 3 lub 4 pasy ruchu, przed skrzyżowaniami liczba pasów zwiększa się do 4-5. Ulica Targowa na odcinku objętym projektem krzyżuje się z następującymi ulicami: Białostocka skrzyżowanie niesterowane, Kłopotowskiego skrzyżowanie niesterowane, ulica jednokierunkowa w kierunku od ul. Targowej, Okrzei, Ząbkowska skrzyżowanie sterowane, ul. Kępna skrzyżowanie niesterowane, ul. Marcinkowskiego skrzyżowanie niesterowane, ul. Kijowska skrzyżowanie sterowane, ul. Mackiewicza skrzyżowanie niesterowane, ul. Zamoyskiego skrzyżowanie sterowane, ul. Skaryszewska skrzyżowanie niesterowane, al. Zieleniecka skrzyżowanie sterowane. Na dalszym odcinku projektem zostaną objęte ul. Zamoyskiego i al. Zieleniecka. Ul. Zamoyskiego na odcinku prowadzącym w kierunku Stadionu Dziesięciolecia oraz ul. Sokolej jest jednojezdniową drogą klasy Z (na tym odcinku stanowi ona fragment drogi wojewódzkiej 719). Na odcinku od al. Zielenieckiej jest dwujezdniową drogą klasy G Strona 4 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

8 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie i stanowi część drogi wojewódzkiej 637. Projektem jest objęta będzie również ul. Kijowska na odcinku od ul. Targowej do ul. Brzeskiej wraz ze skrzyżowaniem niesterowanym Kijowska- Brzeska. Ciąg ulicy Targowej stanowi ulicę z pierwszeństwem przejazdu. Na odcinku od ul. Białostockiej do wiaduktu kolejowego linii średnicowej ul. Targowa znajduje się w strefie parkowania płatnego, niestrzeżonego. Miejsca parkingowe są zlokalizowane jako skośne i równoległe, na chodnikach. W miejscu przekroczenia linii średnicowej pod wiaduktem kolejowym występuje ograniczenie skrajni na poszczególnych pasach ruchu. Torowisko tramwajowe funkcjonuje jako wydzielone i na wielu odcinkach jest wygrodzone za pomocą wygrodzeń segmentowych. 4.1 Organizacja ruchu W ramach opracowywania koncepcji sporządzono inwentaryzację organizacji ruchu. Plany sytuacyjne z istniejącą organizacją ruchu stanowią załączniki do przedmiotowej koncepcji rysunku OR.1 OR.7. Na planach sytuacyjnych przedstawiono rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 4.2 Sterowanie ruchem Na ciągu ul. Targowej funkcjonuje ciąg skoordynowanych sygnalizacji świetlnych. Sygnalizacje te pracują, w zależności od pory dnia i dnia tygodnia, z cyklem 120 sekund lub 90 sekund. Na skrzyżowaniu Targowa-Ząbkowska-Okrzei funkcjonuje sygnalizacja świetna. Jest to sygnalizacja czterofazowa, cykliczna, wieloprogramowa. Realizowane są 3 programy sygnalizacji, wybór programów następuje w oparciu o zegar tygodniowy. Na skrzyżowaniu stosowany jest sterownik sygnalizacji świetlnej SSU. Program sygnalizacji został opracowany w styczniu 2008 roku i uwzględnia wymagania przepisów w zakresie wydzielonych faz dla pojazdów skręcających w lewo. Stosowane są 3 grupy zielonych strzałek, przy czym 2 grupy pracują jako strzałki kolizyjne. Na skrzyżowaniu nie ma urządzeń przeznaczonych do detekcji pojazdów. Na przejściu dla pieszych z zawrotką przy nieistniejącym barze Oaza stosowany jest sterownik firmy Signalbauhuber. Sygnalizacja pracuje jako dwufazowa, akomodacyjna, wieloprogramowa. Selekcja programów następuje w oparciu o tygodniowy harmonogram pracy. Przy przejściu dla pieszych zlokalizowane są detektory (pętle indukcyjne) dla tramwajów, dla pojazdów poruszających się ul. Targową oraz dla pojazdów zawracających. Dodatkowo, wykrywana jest obecność pieszych za pomocą przycisków. Aktualnie funkcjonujący program sygnalizacji został opracowany w styczniu 2008 i spełnia wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. Na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. Kijowską pracuje cykliczna sygnalizacja świetlna działająca w oparciu o sterownik SSU. Realizowany jest program czterofazowy, wszystkie relacje są obsługiwane bezkolizyjnie. Aktualny program sygnalizacji został opracowany przed 1998 rokiem, w 1998 roku zmieniono jedynie harmonogramy pracy tego programu. W 2003 roku zaprojektowano komory ze sygnałami dopuszczającymi skręt w kierunku wskazanym Strona 5 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

9 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie strzałką. Program wymaga wprowadzenia korekt, obejmujących dostosowanie do wymagań formalnych oraz występujących na skrzyżowaniach natężeń ruchu. Skrzyżowanie Targowa-Zieleniecka-Zamoyskiego stanowią w rzeczywistości 2 skrzyżowania sterowane z jednego sterownika, a pomiędzy nimi zlokalizowane jest niesterowane skrzyżowanie z ul. Skaryszewską. Skrzyżowanie Targowa-Zamoyskiego jest skrzyżowaniem sterowanym dwufazowo, a skrzyżowanie Zamoyskiego-al. Zieleniecka jest sterowane trzyfazowo, w przypadku cyklu bez obsługi tramwaju linii 8, i czterofazowo, w przypadku obsługi tramwaju linii 8. Do sterowania wykorzystywany jest sterownik Vilatti firmy Signalbauhuber. Jako detektory wykorzystywane są jedynie sygnały ze zwrotnic tramwajowych dla relacji wykorzystywanej przez linię 8. Aktualnie realizowany program został zatwierdzony w styczniu Ciąg objęty modernizacją przylega do innego ciągu skoordynowanego ciągu, o innej długości cyklu i harmonogramie pracy sygnalizacji ul. Grochowskiej. Odległość od pierwszego skrzyżowania tego ciągu wynosi ok. 320 metrów. Ciąg ul. Targowej skoordynowany jest ze skrzyżowanie na pl. Wileńskim. Skrzyżowanie to jest przeciążone przez znaczną część doby. Strona 6 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

10 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 5 Pomiary ruchu Dla potrzeb wyznaczenia programów sygnalizacji świetlnej oraz wstępnych analiz przepustowości wykonano pomiary ruchu. Pomiary zostały wykonane w dniach (czwartek) i (czwartek) oraz (środa). Wyniki pomiarów przedstawiono w tabelach na następnych stronach. Przyjęto współczynniki przeliczeniowe na pojazdy umowne: samochody ciężarowe i autobusy 2, samochody ciężarowe z przyczepami 3. Oznaczenia grup pojazdów: SO, SD, M samochody osobowe, samochody dostawcze (do 3,5 tony) i motocykle, SC, A samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy jednoczłonowe, SCP, AP samochody ciężarowe z przyczepami Oznaczenia relacji: Z zawracanie, L skręt w lewo, W jazda na wprost, P skręt w prawo. 5.1 Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Szczyt poranny 7:30 8:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 26 5 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,12 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,17 0,08 0,06 SUMA [pu/h] Strona 7 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

11 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 4 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,13 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,07 0,03 0,00 SUMA [pu/h] Okres międzyszczytowy 11:30 12:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 25 7 SCP, AP 19 5 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,06 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,04 0,05 SUMA [pu/h] Strona 8 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

12 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A 10 8 SCP, AP 4 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,05 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,02 0,00 SUMA [pu/h] Szczyt popołudniowy 16:00 17:00 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 28 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,07 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,08 0,05 SUMA [pu/h] Strona 9 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

13 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A 10 5 SCP, AP 6 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,02 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,02 0,04 SUMA [pu/h] Okres wieczorno-nocny 21:00 22:00 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 32 7 SCP, AP 16 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,06 0,08 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,06 0,07 0,05 SUMA [pu/h] Strona 10 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

14 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A 6 5 SCP, AP 4 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,04 0,04 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,04 0,03 0,00 SUMA [pu/h] Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Szczyt poranny 7:30 8:30 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 0 45 SCP, AP 0 27 SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,00 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 54 SCP, AP 0 36 SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Strona 11 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

15 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres międzyszczytowy 12:00 12:30 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 2 27 SCP, AP 0 18 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,03 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 42 SCP, AP 0 27 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Szczyt popołudniowy 16:30 17:00 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 0 51 SCP, AP 0 27 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 48 SCP, AP 0 30 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Strona 12 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

16 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres wieczorno-nocny 21:30 22:00 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 0 32 SCP, AP 0 16 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,06 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 20 SCP, AP 0 24 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Szczyt poranny 7:30 8:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 9 18 SCP, AP 15 3 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,04 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,21 0,04 SUMA [pu/h] Strona 13 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

17 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 0 12 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,18 SUMA [pu/h] Okres międzyszczytowy 11:30 12:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 6 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,04 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP 3 15 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,12 0,03 SUMA [pu/h] Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 3 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,11 SUMA [pu/h] Strona 14 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

18 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Szczyt popołudniowy 15:30 16:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 3 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,14 0,04 SUMA [pu/h] Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 0 12 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,18 SUMA [pu/h] Okres wieczorno-nocny 20:30 21:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 12 9 SCP, AP 9 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,03 SUMA [pu/h] Strona 15 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

19 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP 6 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,33 0,05 SUMA [pu/h] Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 0 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,29 SUMA [pu/h] Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Szczyt poranny 7:30 8:30 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 2270 SC, A 47 SCP, AP 6 SUMA [poj/h] 2323 udział pojazdów ciężkich 0,02 SUMA [pu/h] 2382 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 9 34 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,06 SUMA [pu/h] Strona 16 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

20 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 25 0 SCP, AP 16 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,07 0,00 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 35 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,05 SUMA [pu/h] Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 18 9 SCP, AP 0 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,08 0,02 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 415 SC, A 17 SCP, AP 8 SUMA [poj/h] 440 udział pojazdów ciężkich 0,06 SUMA [pu/h] 473 Strona 17 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

21 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres międzyszczytowy 11:30 12:30 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 1329 SC, A 26 SCP, AP 13 SUMA [poj/h] 1368 udział pojazdów ciężkich 0,03 SUMA [pu/h] 1420 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 5 25 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,06 SUMA [pu/h] al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 17 0 SCP, AP 11 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,00 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A 51 4 SCP, AP 22 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,02 SUMA [pu/h] Strona 18 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

22 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 5 33 SCP, AP 0 4 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,08 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 478 SC, A 15 SCP, AP 7 SUMA [poj/h] 500 udział pojazdów ciężkich 0,04 SUMA [pu/h] Szczyt popołudniowy 15:45 16:45 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 1689 SC, A 17 SCP, AP 6 SUMA [poj/h] 1712 udział pojazdów ciężkich 0,01 SUMA [pu/h] 1741 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 6 28 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,01 0,06 SUMA [pu/h] Strona 19 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

23 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 30 0 SCP, AP 14 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,00 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A 32 7 SCP, AP 17 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,05 SUMA [pu/h] Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 9 11 SCP, AP 0 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,04 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 497 SC, A 23 SCP, AP 10 SUMA [poj/h] 530 udział pojazdów ciężkich 0,06 SUMA [pu/h] 573 Strona 20 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

24 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres wieczorno-nocny 20:45 21:45 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 719 SC, A 17 SCP, AP 4 SUMA [poj/h] 740 udział pojazdów ciężkich 0,03 SUMA [pu/h] 765 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 9 13 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,05 SUMA [pu/h] al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 23 4 SCP, AP 10 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,08 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A 33 5 SCP, AP 19 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,08 SUMA [pu/h] Strona 21 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

25 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 5 13 SCP, AP 0 4 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,07 0,11 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 145 SC, A 12 SCP, AP 5 SUMA [poj/h] 160 udział pojazdów ciężkich 0,11 SUMA [pu/h] Planowane zmiany geometrii W ramach przebudowy planowane są następujące zmiany geometrii torów oraz jezdni, przedstawione w branżowych opracowaniach projektowych: 1. Zmiana geometrii toru w sąsiedztwie zespołu przystankowego Ząbkowska odcinki proste toru wzdłuż peronów przystankowych. 2. Budowa chodnika w pasach dzielących pomiędzy ul. Ząbkowską a przejściem dla pieszych przy dawnej Oazie oraz pomiędzy tym przejściem a przystankiem w zespole Kijowska. 3. Likwidacji możliwości zawracania na wysokości dawnej Oazy. 4. Zmiana geometrii torów na skrzyżowaniu Targowa Kijowska i związane z tym korekty geometrii jezdni. Budowa odrębnych torów dla tramwajów skręcających. 5. Zmiana geometrii torów w obrębie skrzyżowania Targowa Zamoyskiego al. Zieleniecka. Budowa odrębnych torów dla tramwajów skręcających. 6. Zmiana geometrii toru na wschodnim wlocie ul. Zamoyskiego, budowa trzeciego toru dla tramwajów skręcających, wprowadzenie odcinka prostego wzdłuż krawędzi peronu. 7. Przeniesienie peronu przystankowego na skrzyżowaniu al. Zieleniecka Zamoyskiego w kierunku ul. Kijowskiej za skrzyżowanie. Przeniesienie przystanku autobusowego na al. Zieleniecką, za skrzyżowanie do nowoprojektowanej zatoki. 8. Budowa chodników związanych z obsługą dojść do przystanku w nowej lokalizacji. 9. Likwidacja nietypowo zlokalizowanej wyspy na wlocie ul. Okrzei. Strona 22 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

26 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 7 Planowane działania w zakresie oznakowania W ramach projektu planuje się wdrożenie następujących działań w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu: korekta oznakowania w miejscach, w których następuje zmiana geometrii toru i drogi, to znaczy: skrzyżowanie z ul. Ząbkowską korekta przebiegu pasów ruch po likwidacji wyspy na wlocie ul. Okrzei, przejście dla pieszych przy tzw. Oazie likwidacja możliwości zawracania, korekty przebiegu pasów ruchu na skrzyżowaniu Targowa Kijowska, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych na południowym wylocie ul. Targowej, dopuszczenie skrętu w lewo z prawego pasa ul. Kijowskiej w ul. Targową dla autobusów komunikacji publicznej, wprowadzenie nowych przejść dla pieszych w pasie dzielącym ul. Targowej na skrzyżowaniach z ul. Zamoyskiego i al. Zieleniecką, wprowadzenie przejść dla pieszych przez ul. Targową na wysokości ul. Zamoyskiego, oznakowanie przystanków tramwajowych w zmienionych lokalizacjach, oznakowanie przystanku autobusowego al. Zieleniecka w zmienionej lokalizacji dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów w zakresie lokalizacji znaków, odległości pomiędzy znakami, odległości znaków do skrzyżowań, rozmieszczenia dwustronnego itp. nie dotyczy wspólnego umieszczania znaków D-6 oraz A-7, zgodnie ze stanowiskiem Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. wprowadzenie słupków blokujących jako środka wygradzającego miejsca parkingowe i zabezpieczającego przed postojem na chodniku w miejscach, w których jest to zabronione. W projekcie organizacji ruchu planuje się zastosowanie standardów projektowania organizacji ruchu analogicznych, jak podczas modernizacji Al. Jerozolimskich w 2007 roku ulica Targowa jest ulicą o podobnym charakterze, podobnie jak Al. Jerozolimskie stanowi fragment drogi wojewódzkiej, jest ulicą klasy G, zlokalizowaną w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Proponowane zmiany organizacji ruchu są oparte o projekt geometrii drogi branży drogowej, który jest podstawą niniejszego opracowania. Strona 23 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM BRANŻA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM BRANŻA NAZWA INWESTYCJI: BRANŻA BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: OPRACOWAŁ: PROJEKT SYGNALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Płoty (droga krajowa nr 6 skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 109) w zakresie programu sygnalizacji świetlnej

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska Sadowa Brzozowa w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY. Kielce, odcinek ul. 1-go Maja od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej.

Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY. Kielce, odcinek ul. 1-go Maja od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej. Wykonawca: Inwestor: NEOINVEST Sp. z o.o. 25-323 Kielce Ul. Al. Solidarności 34 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 25-384 Kielce Ul. Prendowskiej 7 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Branża:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Inwestor: POWIAT PRUSZKOWSKI ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW tel. (22) 738-14-00,

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Cielecki Politechnika Warszawska Projektowanie i funkcjonowanie rond w Polsce-studium przypadków.

Andrzej Cielecki Politechnika Warszawska Projektowanie i funkcjonowanie rond w Polsce-studium przypadków. Andrzej Cielecki Politechnika Warszawska Projektowanie i funkcjonowanie rond w Polsce-studium przypadków. Autor prezentuje kilkanaście funkcjonujących rond wskazując na liczne, nieraz drobne, ale uciążliwe

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, Pruszków

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, Pruszków Nazwa zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy szkołach na drogach powiatowych - wykonanie dokumentacji technicznej Zamawiający: Starostwo Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 17/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 17/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Stanicy Etap II Skrzyżowanie ul. 1-go Maja z ul. Gliwicką (DW 921)

Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Stanicy Etap II Skrzyżowanie ul. 1-go Maja z ul. Gliwicką (DW 921) Usługi Inżynieryjne i Doradztwo OLBARK mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7 Tel: +48 503 415 138 Mail: biuro@olbark.pl www.olbark.pl Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM mgr inż. Tomasz Dybicz MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM W Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem mikroskopowych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM POPRAWY BEZPIECZEOSTWA RUCHU DROGOWEGO

STUDIUM POPRAWY BEZPIECZEOSTWA RUCHU DROGOWEGO STUDIUM POPRAWY BEZPIECZEOSTWA RUCHU DROGOWEGO 1 STUDIUM POPRAWY BEZPIECZEOSTWA RUCHU DROGOWEGO Zapewnienie bezpieczeostwa ruchu drogowego jest możliwe dzięki: Szczegółowej charakterystyce analizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW DOR Data: 10 lipiec Remont ulicy Słowackiego w Skawinie wraz z infrastrukturą

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW DOR Data: 10 lipiec Remont ulicy Słowackiego w Skawinie wraz z infrastrukturą Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-95029-DOR Data: 10 lipiec 2009 Temat: Inwestor: Obiekt: Remont ulicy Słowackiego w Skawinie wraz z infrastrukturą Urząd Miasta i Gminy Skawina 32-050 Skawina,

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzycka - Chłapowskiego - Długa w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYśOWANIU UL.SIKORSKIEGO Z UL. MICKIEWICZA W BYTOWIE

BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYśOWANIU UL.SIKORSKIEGO Z UL. MICKIEWICZA W BYTOWIE e-mail trafic@trafic.com..pl NIP 839-020-38-14 Rok załoŝenia 1989 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYśOWANIU UL.SIKORSKIEGO Z UL. MICKIEWICZA W BYTOWIE BRANśA INśYNIERII

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.20KM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Projekt opracowano w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej MB7 Mariusz Brzozowski ul.szczecińska 7 05-400 Otwock Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego 11 Listopada Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim Inwestor: Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Polna Chrzanowskiego

Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Polna Chrzanowskiego Ampdesign - Tomasz Barzycki Hubala 6 05-120 Legionowo Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Polna Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna Tytuł pracy: Ocena skutków wprowadzenia wydzielonego pasa tramwajowego na ciągu ul. Obozowej i Młynarskiej (odc. Ostroroga Wolska) Zamawiający: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ` JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO P.U.H DROG-MEN RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP: 641-236-43-12 Urząd

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja skrzyżowania str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu

Bardziej szczegółowo

Projekt pasów rowerowych w ciągu ulic Bonifraterska (od ul. Międzyparkowej) pl. Krasińskich Miodowa (do skrzyżowania z ul. Senatorską) ETAP I

Projekt pasów rowerowych w ciągu ulic Bonifraterska (od ul. Międzyparkowej) pl. Krasińskich Miodowa (do skrzyżowania z ul. Senatorską) ETAP I Inwestycja: Projekt pasów rowerowych w ciągu ulic Bonifraterska (od ul. Międzyparkowej) pl. Krasińskich Miodowa (do skrzyżowania z ul. Senatorską) ETAP I Stadium: Część: Projekt stałej organizacji ruchu

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR

TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR Opracowanie: INŻYNIERIA RUCHU DLA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ RUCHU ULICZNEGO Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI SIERAKOWICE- PROJEKT

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR

TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR Opracowanie: INŻYNIERIA RUCHU DLA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ RUCHU ULICZNEGO Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 1900G Z DROGAMI GMINNYMI WRAZ Z BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 9G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KRASICKIEGO I UL. WILCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 9G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KRASICKIEGO I UL. WILCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR 9G/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KRASICKIEGO I UL. WILCZYŃSKIEGO W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. ZESTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH 3. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:5 000 4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - Projekt docelowej organizacji ruchu skala 1:500 Rys. 1 OPIS TECHNICZNY DO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWÓJ UTP STUDIUM KOMUNIKACYJNE OBSZARU PLACU WOLNOŚCI WE WŁOCŁAWKU

FUNDACJA ROZWÓJ UTP STUDIUM KOMUNIKACYJNE OBSZARU PLACU WOLNOŚCI WE WŁOCŁAWKU FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 2 85-225 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KATEDRA BUDOWNICTWA DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, Pruszków

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, Pruszków Nazwa zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy szkołach na drogach powiatowych - wykonanie dokumentacji technicznej Zamawiający: Starostwo Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU FAZA: TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA, BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KAJKI

Bardziej szczegółowo

Marek Szatkowski 2003-12-01

Marek Szatkowski 2003-12-01 Powody wprowadzania priorytetów dla transportu zbiorowego: Duży udział w liczbie podróży w miastach (zazwyczaj > 50%). Mniejsza uciążliwość dla środowiska. Mniejsze koszty podróży. Mniejsze koszty działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu. ELIS NIP 542-244-19-47 ELIS W. Ciszewski 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 lok. 319 tel./fax (085) 878 23 25 tel.kom.0-606 206 443 email: ciszewski@epf.pl Egz. Temat: Rozbudowa skrzyŝowania ulic: Dwernickiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 48/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I UL. MINAKOWSKIEGO W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 48/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I UL. MINAKOWSKIEGO W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR 8/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I UL. MINAKOWSKIEGO W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU F I R M A I N Ż Y N I E R Y J N A T E C H M A os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 fax: /012/ 648 21 12 NIP: 628-16 7-63-98, Regon: 120002807 www.techmainz.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Projekt organizacji ruchu na czas robót Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy Budowy chodnika ulicy Granicznej w Józefowie wraz z wjazdami na posesje Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż.

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Maciej Babiak Oświęcim Październik 2009 Spis treści: Dane ogólne Temat i

Bardziej szczegółowo

Nr umowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia r. oraz SRG/2222/XXVII/108/10 z dnia r

Nr umowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia r. oraz SRG/2222/XXVII/108/10 z dnia r Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlany i wykonawczy ul. Zakolejowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Serockiej oraz ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Zakolejowej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ PRZEZ JEZDNIĘ I TOROWISKO TRAMWAJOWE W CIĄGU UL. MOGILSKIEJ Województwo małopolskie Powiat Krakowski

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Rondo turbinowe zamiast skrzyżowania z wyspą centralną

Rondo turbinowe zamiast skrzyżowania z wyspą centralną W Krakowie w ostatnich latach przebudowano dwa istniejące skrzyżowania na ronda turbinowe z sygnalizacją świetlną. Są one unikatowe. Adekwatnych europejskich przykładów takiego skrzyżowania jest niewiele.

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STADIUM: INWESTOR: TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU ul. Długa 49. 53-633 Wrocław PRZEBUDOWA ULIC STAWOWEJ, BOROWSKIEJ, PERONOWEJ, KOŁŁĄTAJA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU P.B.W. Opracował Teresa Rogalska UL. GŁĘBOCKIEJ I UL. MAŁEJ BRZOZY ETAP I. Specjalność. Stadium.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU P.B.W. Opracował Teresa Rogalska UL. GŁĘBOCKIEJ I UL. MAŁEJ BRZOZY ETAP I. Specjalność. Stadium. erte Teresa Rogalska 02-363 Warszawa, ul. Bohaterów Września 4/13 Projektow anie dróg i mostów, audyt Tel/fax 875-03-93 kom: 606 369 007 e-mail: t.rogalska@wp.pl REGON 015215051, NIP 526-152-25-04 2. Obiekt

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ 3. "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/ Grójec

EGZEMPLARZ 3. TRAKT Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/ Grójec EGZEMPLARZ 3 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT ADRES PRZEBUDOWA ULICY MSZCZONOWSKIEJ NA ODCINKU

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu dla tramwajów

Projekt stałej organizacji ruchu dla tramwajów Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w m.st. Warszawie ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Telefony: Prezes tel. 022 632 16 70 Członkowie Zarządu tel. 022 632 15 60 tel. 022 632 15 99 Główny Księgowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa ulicy Północnej i Kolejowej w Suwałkach

Rozbudowa ulicy Północnej i Kolejowej w Suwałkach OBIEKT: Rozbudowa ulicy Północnej i Kolejowej w Suwałkach INWESTOR: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BRANŻA DROGOWA PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót ul. Wrocławska 50 tel: +48 32 444 72 57 40-217 Katowice fax: +48 32 729 76 62 kom: +48 607 40 27 37 NIP: 222-068-64-08 ING Bank Śląski: 29 1050 1357 1000 0023 1738 2121 www.freelance.katowice.pl NAPRAWA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA:

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA: Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław

FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław e-mail: biuro@friedpol.pl NR OPRACOWANIA : Egzemplarz numer 10_06_15 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN ZAKŁAD DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI 03 301 Warszawa ul. Jagiellońska 80 tel/fax: (48 22) 811 97 93 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

DROGOWA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

DROGOWA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU RDS MULTIPROJEKT ul. Błękitna 8, 72-00 Goleniów OPRACOWANIE: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BRANŻA: DROGOWA OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. MOKRĄ Z UL. DWORCOWĄ W STEPNICY ul. Dworcowa, ul. Mora,

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty.

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty. Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

drogowiec Biuro Usług Projektowych Branża Inżynieria ruchu Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości Świdnik

drogowiec Biuro Usług Projektowych Branża Inżynieria ruchu Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości Świdnik Egz. Nr 1 Jednostka projektowa: 21-003 CIECIERZYN, DYS 302 D (081) 469-15-45 biuro@.info www..info NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788 Umowa WID /25/2015 z dnia 07.04.2015r. Inwestor: Branża Inżynieria

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW

WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW I Punkty dostępności centrum 1. Skrzyżowanie Oławska / Piotra Skargi / Św. Katarzyny / Kazimierza Wielkiego Rozwiązanie dla relacji od Galerii

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania:

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania: INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów OBIEKT: Droga NR UMOWY: 169.ZP.2312.80.2011 NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY RZEMIEŚLNICZEJ WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe w Warszawie. W Koncepcji Budowa ul. Tysiąclecia zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. ZAKRES OPRACOWANIA 5. TERMIN WPROWADZENIA 6. OPINIE I UZGODNIENIA CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE AUTORZY: DR INŻ. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MGR INŻ. TOMASZ DYBICZ (PUBLIKACJA: TRANSPORT MIEJSKI 2/2002) WSTĘP Na system transportu zbiorowego w Warszawie składają się z cztery

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści

Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T Wykonawca projektu: Biuro Projektowe Ajko Artur Kręcisz Ul. H. Sawickiej 11 28-200 Staszów Projektował: Józef Kręcisz Nr upr. WZDP 214/D/66

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889 NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO Nazwa inwestycji: Poprawa stanu technicznego chodnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TYTUŁ PROJEKTU: ZAWARTOŚĆ: LOKALIZACJA: INWESTOR: Projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu w dniu 1 listopada (każdego roku) przy drogach gminnych, prowadzących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NAZWA INWESTYCJI: TYTUŁ: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Imię i nazwisko Data Podpis Opracował mgr inż. Rafał Klein 06. 2015 Opis techniczny do projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW i USŁUG BUDOWLANYCH 17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3 Nr 1 P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Ulica Widowska w Bielsku Podlaskim na odcinku: ul. Mickiewicza ul. Ogrodowa Inwestor: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEJ STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT NOWEJ STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k. Al. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk www.pe-polska.pl tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 PROJEKT NOWEJ STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT ADRES : UL. ŚWIECKA I NOWODWORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Biuro Projektów Drogowych M STUDIO Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie tel. kom. 693 375 987, e-mail: maciej.wojnowski@gmail.com NIP: 559-185-56-63, REGON: 340536042 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA

TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 4-69 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-7 TEL. +48 661 54 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl

Bardziej szczegółowo

4. OPIS TECHNICZNY. 4.1 Podstawa opracowania.

4. OPIS TECHNICZNY. 4.1 Podstawa opracowania. 4.1 Podstawa opracowania. 4. OPIS TECHNICZNY Zlecenie od Inwestora Inwentaryzacja istniejącej organizacji ruchu Pomiar natężenia ruchu pieszych na skrzyżowaniu w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego

Bardziej szczegółowo

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY AS HANNA SOBICZEWSKA ul. Polna 6/17 86-100 Świecie www.as-hs.pl (52) 33-13-849 REGON 093156445 NIP 559-100-77-22 filip@as-hs.pl 663-728-218 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY DOCELOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI ANODY KONOTOPA PUŁAWSKA CIĄGU ULIC NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU

ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI ANODY KONOTOPA PUŁAWSKA CIĄGU ULIC NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI CIĄGU ULIC PUŁAWSKA DOLINA SŁUŻEWIECKA NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA ANODY W ASPEKCIE PRZEJĘCIA RUCHU PO WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU KONOTOPA PUŁAWSKA Biuro Planowania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ul. Kościuszki jest planowana jako ulica lokalna, stanowiąca element

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ U ZBIEGU ULIC SAGALLI I JANA PAWŁA II STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. INWESTOR... 2 2. AUTOR OPRACOWANIA... 2 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach Ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka Tel: +48 12 258 56 80 Fax: +48 12 258 56 81 7NR PROJEKTU: KST 550 30 1009 227.2013 NAZWA ZADANIA: Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia Charakterystyka przedsięwzięcia 1 1.1 Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta Kielce i stanowi rozbudowę istniejącej ul. Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PE-POLSKA sp. z o.o. sp.k Al. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk www.pe-polska.pl tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO OBIEKT: ADRES: ULICE BOTANICZNA,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. CEL OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. CHARAKTERYSTYKA DRÓG: GMINNYCH... 4 5. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU... 5 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:...

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1

INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 NR UMOWY: ZP/342-53/RGP.III-40/04 NR PROJEKTU: P- 313-18 TEMAT OPRACOWANIA: P.T. CHODNIKA PRZY UL. PCK WRAZ Z KANALIZACJĄ W MYSŁOWICACH PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49. "Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49. Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul. 1 Lider Konsorcjum PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Uczestnik Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L mgr inż. Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 402 Suwałki tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com Obiekt: Rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego z uzbrojeniem

Bardziej szczegółowo

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087)

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 OBIEKT : Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Letniej ( droga gminna nr 141505N) w Olecku na

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Projekt zmian organizacji ruchu na ulicy Ozimskiej na odcinku od ulicy Kani do ulicy Małopolskiej

METRYKA PROJEKTU. Projekt zmian organizacji ruchu na ulicy Ozimskiej na odcinku od ulicy Kani do ulicy Małopolskiej data: VIII - 2010 r. METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Budowa wiaduktu nad linią PKP wraz z przebu dową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu Stadium dokumentacji: Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu: Oznakowanie ścieżki rowerowej na ul. T. Kościuszki w Miliczu SPIS ZAWARTOŚCI

Projekt stałej organizacji ruchu: Oznakowanie ścieżki rowerowej na ul. T. Kościuszki w Miliczu SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI Strona tytułowa...1 Spis zawartości...2 Część opisowa...3 Karta uzgodnień...4 Opis techniczny...5 1. Podstawa opracowania...5 2. Wykorzystane materiały...5 3. Cel opracowania...5 4. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Adres obiektu ul. Leszka Czarnego

Bardziej szczegółowo

zmiany warunków technicznych w zakresie sygnalizacji świetlnej Tomasz Krukowicz Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

zmiany warunków technicznych w zakresie sygnalizacji świetlnej Tomasz Krukowicz Wydział Transportu, Politechnika Warszawska Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie sygnalizacji świetlnej Tomasz Krukowicz Wydział Transportu, Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Transportu

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU M-Ka Studio Anna Kawa ul. Kurantowa 6/42 20-836 Lublin PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa obiektu budowlanego: Droga gminna nr 08685L w m. Węglin, gmina Trzydnik Duży na odcinku km 0+000,00 km 0+730,00

Bardziej szczegółowo