PROJEKT KONCEPCYJNY ZESZYT 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT KONCEPCYJNY ZESZYT 1"

Transkrypt

1 Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulic: Targowej, Zamoyskiego, al. Zielenieckiej od węzła Dw. Wileński do węzła Rondo Waszyngtona w Warszawie Zamawiający: Tramwaje Warszawskie sp. z o. o. ul. Siedmiogrodzka Warszawa (22) Wykonawca: KONSORCJUM Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego Kraków tel. (12) faks (12) ELARS s.c. - K. Sobota, D. Prażmowska-Sobota ul. A Węgrzce FEAN-Projekt A. Feil ul Wysłouchów 20/ Kraków Podwykonawca: CTD Civil Transport Designers s.c. G. Dąbrowski, H. Kleban, M. Kryński ul. Fanfarowa Warszawa tel. (22) do 63, faks (22) Stadium: PROJEKT KONCEPCYJNY Projekt: Zawartość: Koncepcja organizacji ruchu Część opisowa Część obliczeniowa ZESZYT 1 Zespół projektowy: Funkcja Imię i nazwisko Data Projektant mgr inż. Tomasz Krukowicz r. Opracował Jakub Kusiakowski r. Warszawa, czerwiec 2010 r.

2 Wykonanie dokumentacji remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulic: Targowej, Zamoyskiego, al. Zielenieckiej od węzła Dw. Wileński do węzła Rondo Waszyngtona w Warszawie SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ A. CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny B. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA Uproszczona analiza przepustowości skrzyżowań sterowanych C. WYTYCZNE I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKAMI ZEWNĘTRZNYMI D. DODATKOWE ANALIZY WARIANTOWE E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Inwentaryzacja oznakowania Koncepcja organizacji ruchu Warszawa, czerwiec 2010 r.

3 Wykonanie dokumentacji remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulic: Targowej, Zamoyskiego, al. Zielenieckiej od węzła Dw. Wileński do węzła Rondo Waszyngtona w Warszawie A. CZĘŚĆ OPISOWA Warszawa, kwiecień 2010 r.

4 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Spis treści 1 Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Zakres opracowania Stan istniejący Organizacja ruchu Sterowanie ruchem Pomiary ruchu Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 11:30 12: Szczyt popołudniowy 16:00 17: Okres wieczorno-nocny 21:00 22: Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 12:00 12: Szczyt popołudniowy 16:30 17: Okres wieczorno-nocny 21:30 22: Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 11:30 12: Szczyt popołudniowy 15:30 16: Okres wieczorno-nocny 20:30 21: Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Szczyt poranny 7:30 8: Okres międzyszczytowy 11:30 12: Szczyt popołudniowy 15:45 16: Okres wieczorno-nocny 20:45 21: Planowane zmiany geometrii Planowane działania w zakresie oznakowania Planowane zmiany w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Wprowadzenie urządzeń odmierzających czas dla kierujących tramwajami Ocena proponowanych rozwiązań pod kątem efektywności Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Strona 1 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

5 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 10 Podsumowanie Analiza rozwiązań wariantowych Strona 2 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

6 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 1 Podstawa opracowania Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 z 1997 roku z późn. zmianami; Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. 170 poz z 2003 roku ze zm. Dz. U. 179 poz z 2008 roku; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008 roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz Dz. U. 235 poz z 2008 roku; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. 177 poz z 2003 roku; Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną instrukcja obliczania, praca zbiorowa, GDDKiA, Warszawa 2004; Archiwalny projekt stałej organizacji ruchu; Archiwalne programy sygnalizacji świetlnej Inwentaryzacja istniejącego oznakowania; Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej; Pomiary natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową; SIWZ NZ/97/2009; Pismo TW/TZ/075/4088/2009; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy, Spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniu r, Spotkanie w Biurze Drogownictwa i Komunikacji w dniu r, Koncepcja geometrii drogi projekt branży drogowej. 2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja stałej organizacji ruchu na ul. Targowej, al. Zielenieckiej w Warszawie oraz ulicach przyległych. Koncepcja obejmuje planowane prace w zakresie zmiany geometrii drogi, rozmieszczenia oznakowania pionowego i poziomego, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sposobu działania sygnalizacji świetlnej. Strona 3 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

7 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 3 Zakres opracowania Terenowy zakres opracowania obejmuje: ul. Targową na odcinku od ul. Białostockiej, do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego wybrane odcinki ul. Zamoyskiego, al. Zieleniecką od ul. Zamoyskiego do przejścia dla pieszych przez rondem Waszyngtona. Zakresem koncepcji są objęte następujące sygnalizacje świetlne: skrzyżowanie Targowa Ząbkowska Okrzei przejście dla pieszych i zawrotka przy nieistniejącym barze Oaza skrzyżowanie Targowa - Kijowska skrzyżowanie ul. Targowej z ul. Zamoyskiego (zawrotka i skręt w lewo) skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną Targowa -Zieleniecka-Zamoyskiego, W ramach opracowania zostanie określony planowany zakres zmian w organizacji ruchu i zostanie określony ich wpływ na przepustowość oraz warunki ruchu. 4 Stan istniejący Ulica Targowa jest dwujezdniową ulicą klasy G i stanowi odcinek drogi wojewódzkiej numer 637. W każdym z kierunków, na poszczególnych odcinkach, prowadzą 3 lub 4 pasy ruchu, przed skrzyżowaniami liczba pasów zwiększa się do 4-5. Ulica Targowa na odcinku objętym projektem krzyżuje się z następującymi ulicami: Białostocka skrzyżowanie niesterowane, Kłopotowskiego skrzyżowanie niesterowane, ulica jednokierunkowa w kierunku od ul. Targowej, Okrzei, Ząbkowska skrzyżowanie sterowane, ul. Kępna skrzyżowanie niesterowane, ul. Marcinkowskiego skrzyżowanie niesterowane, ul. Kijowska skrzyżowanie sterowane, ul. Mackiewicza skrzyżowanie niesterowane, ul. Zamoyskiego skrzyżowanie sterowane, ul. Skaryszewska skrzyżowanie niesterowane, al. Zieleniecka skrzyżowanie sterowane. Na dalszym odcinku projektem zostaną objęte ul. Zamoyskiego i al. Zieleniecka. Ul. Zamoyskiego na odcinku prowadzącym w kierunku Stadionu Dziesięciolecia oraz ul. Sokolej jest jednojezdniową drogą klasy Z (na tym odcinku stanowi ona fragment drogi wojewódzkiej 719). Na odcinku od al. Zielenieckiej jest dwujezdniową drogą klasy G Strona 4 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

8 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie i stanowi część drogi wojewódzkiej 637. Projektem jest objęta będzie również ul. Kijowska na odcinku od ul. Targowej do ul. Brzeskiej wraz ze skrzyżowaniem niesterowanym Kijowska- Brzeska. Ciąg ulicy Targowej stanowi ulicę z pierwszeństwem przejazdu. Na odcinku od ul. Białostockiej do wiaduktu kolejowego linii średnicowej ul. Targowa znajduje się w strefie parkowania płatnego, niestrzeżonego. Miejsca parkingowe są zlokalizowane jako skośne i równoległe, na chodnikach. W miejscu przekroczenia linii średnicowej pod wiaduktem kolejowym występuje ograniczenie skrajni na poszczególnych pasach ruchu. Torowisko tramwajowe funkcjonuje jako wydzielone i na wielu odcinkach jest wygrodzone za pomocą wygrodzeń segmentowych. 4.1 Organizacja ruchu W ramach opracowywania koncepcji sporządzono inwentaryzację organizacji ruchu. Plany sytuacyjne z istniejącą organizacją ruchu stanowią załączniki do przedmiotowej koncepcji rysunku OR.1 OR.7. Na planach sytuacyjnych przedstawiono rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 4.2 Sterowanie ruchem Na ciągu ul. Targowej funkcjonuje ciąg skoordynowanych sygnalizacji świetlnych. Sygnalizacje te pracują, w zależności od pory dnia i dnia tygodnia, z cyklem 120 sekund lub 90 sekund. Na skrzyżowaniu Targowa-Ząbkowska-Okrzei funkcjonuje sygnalizacja świetna. Jest to sygnalizacja czterofazowa, cykliczna, wieloprogramowa. Realizowane są 3 programy sygnalizacji, wybór programów następuje w oparciu o zegar tygodniowy. Na skrzyżowaniu stosowany jest sterownik sygnalizacji świetlnej SSU. Program sygnalizacji został opracowany w styczniu 2008 roku i uwzględnia wymagania przepisów w zakresie wydzielonych faz dla pojazdów skręcających w lewo. Stosowane są 3 grupy zielonych strzałek, przy czym 2 grupy pracują jako strzałki kolizyjne. Na skrzyżowaniu nie ma urządzeń przeznaczonych do detekcji pojazdów. Na przejściu dla pieszych z zawrotką przy nieistniejącym barze Oaza stosowany jest sterownik firmy Signalbauhuber. Sygnalizacja pracuje jako dwufazowa, akomodacyjna, wieloprogramowa. Selekcja programów następuje w oparciu o tygodniowy harmonogram pracy. Przy przejściu dla pieszych zlokalizowane są detektory (pętle indukcyjne) dla tramwajów, dla pojazdów poruszających się ul. Targową oraz dla pojazdów zawracających. Dodatkowo, wykrywana jest obecność pieszych za pomocą przycisków. Aktualnie funkcjonujący program sygnalizacji został opracowany w styczniu 2008 i spełnia wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. Na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. Kijowską pracuje cykliczna sygnalizacja świetlna działająca w oparciu o sterownik SSU. Realizowany jest program czterofazowy, wszystkie relacje są obsługiwane bezkolizyjnie. Aktualny program sygnalizacji został opracowany przed 1998 rokiem, w 1998 roku zmieniono jedynie harmonogramy pracy tego programu. W 2003 roku zaprojektowano komory ze sygnałami dopuszczającymi skręt w kierunku wskazanym Strona 5 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

9 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie strzałką. Program wymaga wprowadzenia korekt, obejmujących dostosowanie do wymagań formalnych oraz występujących na skrzyżowaniach natężeń ruchu. Skrzyżowanie Targowa-Zieleniecka-Zamoyskiego stanowią w rzeczywistości 2 skrzyżowania sterowane z jednego sterownika, a pomiędzy nimi zlokalizowane jest niesterowane skrzyżowanie z ul. Skaryszewską. Skrzyżowanie Targowa-Zamoyskiego jest skrzyżowaniem sterowanym dwufazowo, a skrzyżowanie Zamoyskiego-al. Zieleniecka jest sterowane trzyfazowo, w przypadku cyklu bez obsługi tramwaju linii 8, i czterofazowo, w przypadku obsługi tramwaju linii 8. Do sterowania wykorzystywany jest sterownik Vilatti firmy Signalbauhuber. Jako detektory wykorzystywane są jedynie sygnały ze zwrotnic tramwajowych dla relacji wykorzystywanej przez linię 8. Aktualnie realizowany program został zatwierdzony w styczniu Ciąg objęty modernizacją przylega do innego ciągu skoordynowanego ciągu, o innej długości cyklu i harmonogramie pracy sygnalizacji ul. Grochowskiej. Odległość od pierwszego skrzyżowania tego ciągu wynosi ok. 320 metrów. Ciąg ul. Targowej skoordynowany jest ze skrzyżowanie na pl. Wileńskim. Skrzyżowanie to jest przeciążone przez znaczną część doby. Strona 6 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

10 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 5 Pomiary ruchu Dla potrzeb wyznaczenia programów sygnalizacji świetlnej oraz wstępnych analiz przepustowości wykonano pomiary ruchu. Pomiary zostały wykonane w dniach (czwartek) i (czwartek) oraz (środa). Wyniki pomiarów przedstawiono w tabelach na następnych stronach. Przyjęto współczynniki przeliczeniowe na pojazdy umowne: samochody ciężarowe i autobusy 2, samochody ciężarowe z przyczepami 3. Oznaczenia grup pojazdów: SO, SD, M samochody osobowe, samochody dostawcze (do 3,5 tony) i motocykle, SC, A samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy jednoczłonowe, SCP, AP samochody ciężarowe z przyczepami Oznaczenia relacji: Z zawracanie, L skręt w lewo, W jazda na wprost, P skręt w prawo. 5.1 Skrzyżowanie Ząbkowska-Targowa-Okrzei Szczyt poranny 7:30 8:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 26 5 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,12 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,17 0,08 0,06 SUMA [pu/h] Strona 7 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

11 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 4 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,13 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,07 0,03 0,00 SUMA [pu/h] Okres międzyszczytowy 11:30 12:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 25 7 SCP, AP 19 5 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,06 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,04 0,05 SUMA [pu/h] Strona 8 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

12 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A 10 8 SCP, AP 4 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,05 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,02 0,00 SUMA [pu/h] Szczyt popołudniowy 16:00 17:00 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 28 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,07 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,08 0,05 SUMA [pu/h] Strona 9 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

13 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A 10 5 SCP, AP 6 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,02 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,02 0,04 SUMA [pu/h] Okres wieczorno-nocny 21:00 22:00 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 32 7 SCP, AP 16 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,06 0,08 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,06 0,07 0,05 SUMA [pu/h] Strona 10 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

14 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Ząbkowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A 6 5 SCP, AP 4 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,04 0,04 SUMA [pu/h] Okrzei, wlot W L W P SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,04 0,03 0,00 SUMA [pu/h] Przejście dla pieszych przy nieistniejącym barze Oaza Szczyt poranny 7:30 8:30 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 0 45 SCP, AP 0 27 SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,00 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 54 SCP, AP 0 36 SUMA [poj/h] udział pojazdów cięŝkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Strona 11 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

15 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres międzyszczytowy 12:00 12:30 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 2 27 SCP, AP 0 18 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,03 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 42 SCP, AP 0 27 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Szczyt popołudniowy 16:30 17:00 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 0 51 SCP, AP 0 27 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 48 SCP, AP 0 30 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Strona 12 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

16 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres wieczorno-nocny 21:30 22:00 Targowa, wlot S Z W SO, SD, M SC, A 0 32 SCP, AP 0 16 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,06 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N Z W SO, SD, M SC, A 0 20 SCP, AP 0 24 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,00 0,04 SUMA [pu/h] Skrzyżowanie Targowa-Kijowska Szczyt poranny 7:30 8:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 9 18 SCP, AP 15 3 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,04 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,21 0,04 SUMA [pu/h] Strona 13 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

17 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 0 12 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,18 SUMA [pu/h] Okres międzyszczytowy 11:30 12:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 6 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,04 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP 3 15 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,12 0,03 SUMA [pu/h] Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 3 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,11 SUMA [pu/h] Strona 14 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

18 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Szczyt popołudniowy 15:30 16:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 3 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,14 0,04 SUMA [pu/h] Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 0 12 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,18 SUMA [pu/h] Okres wieczorno-nocny 20:30 21:30 Targowa, wlot S W P SO, SD, M SC, A 12 9 SCP, AP 9 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,03 SUMA [pu/h] Strona 15 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

19 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Targowa, wlot N L W SO, SD, M SC, A SCP, AP 6 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,33 0,05 SUMA [pu/h] Kijowska, wlot E L P SO, SD, M SC, A SCP, AP 0 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,29 SUMA [pu/h] Zespół skrzyżowań Targowa-Al. Zieleniecka-Zamoyskiego Szczyt poranny 7:30 8:30 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 2270 SC, A 47 SCP, AP 6 SUMA [poj/h] 2323 udział pojazdów ciężkich 0,02 SUMA [pu/h] 2382 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 9 34 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,06 SUMA [pu/h] Strona 16 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

20 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 25 0 SCP, AP 16 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,07 0,00 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 35 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,05 SUMA [pu/h] Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 18 9 SCP, AP 0 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,08 0,02 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 415 SC, A 17 SCP, AP 8 SUMA [poj/h] 440 udział pojazdów ciężkich 0,06 SUMA [pu/h] 473 Strona 17 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

21 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres międzyszczytowy 11:30 12:30 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 1329 SC, A 26 SCP, AP 13 SUMA [poj/h] 1368 udział pojazdów ciężkich 0,03 SUMA [pu/h] 1420 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 5 25 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,06 SUMA [pu/h] al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 17 0 SCP, AP 11 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,00 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A 51 4 SCP, AP 22 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,02 SUMA [pu/h] Strona 18 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

22 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 5 33 SCP, AP 0 4 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,03 0,08 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 478 SC, A 15 SCP, AP 7 SUMA [poj/h] 500 udział pojazdów ciężkich 0,04 SUMA [pu/h] Szczyt popołudniowy 15:45 16:45 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 1689 SC, A 17 SCP, AP 6 SUMA [poj/h] 1712 udział pojazdów ciężkich 0,01 SUMA [pu/h] 1741 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 6 28 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,01 0,06 SUMA [pu/h] Strona 19 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

23 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 30 0 SCP, AP 14 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,00 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A 32 7 SCP, AP 17 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,02 0,05 SUMA [pu/h] Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 9 11 SCP, AP 0 6 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,04 0,04 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 497 SC, A 23 SCP, AP 10 SUMA [poj/h] 530 udział pojazdów ciężkich 0,06 SUMA [pu/h] 573 Strona 20 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

24 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Okres wieczorno-nocny 20:45 21:45 Zamoyskiego, wlot E W SO, SD, M 719 SC, A 17 SCP, AP 4 SUMA [poj/h] 740 udział pojazdów ciężkich 0,03 SUMA [pu/h] 765 Zamoyskiego (Targowa), wlot NW, skrzyżowanie z al. Zieleniecką W P SO, SD, M SC, A SCP, AP 9 13 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,05 SUMA [pu/h] al. Zieleniecka, wlot S L P SO, SD, M SC, A 23 4 SCP, AP 10 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,08 0,05 SUMA [pu/h] Targowa, wlot NW, skrzyż. z ul. Zamoyskiego W P SO, SD, M SC, A 33 5 SCP, AP 19 0 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,05 0,08 SUMA [pu/h] Strona 21 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

25 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie Targowa (Zamoyskiego), wlot SE, skrzyżowanie z ul. Zamoyskiego Z L SO, SD, M SC, A 5 13 SCP, AP 0 4 SUMA [poj/h] udział pojazdów ciężkich 0,07 0,11 SUMA [pu/h] Zamoyskiego, wlot S P SO, SD, M 145 SC, A 12 SCP, AP 5 SUMA [poj/h] 160 udział pojazdów ciężkich 0,11 SUMA [pu/h] Planowane zmiany geometrii W ramach przebudowy planowane są następujące zmiany geometrii torów oraz jezdni, przedstawione w branżowych opracowaniach projektowych: 1. Zmiana geometrii toru w sąsiedztwie zespołu przystankowego Ząbkowska odcinki proste toru wzdłuż peronów przystankowych. 2. Budowa chodnika w pasach dzielących pomiędzy ul. Ząbkowską a przejściem dla pieszych przy dawnej Oazie oraz pomiędzy tym przejściem a przystankiem w zespole Kijowska. 3. Likwidacji możliwości zawracania na wysokości dawnej Oazy. 4. Zmiana geometrii torów na skrzyżowaniu Targowa Kijowska i związane z tym korekty geometrii jezdni. Budowa odrębnych torów dla tramwajów skręcających. 5. Zmiana geometrii torów w obrębie skrzyżowania Targowa Zamoyskiego al. Zieleniecka. Budowa odrębnych torów dla tramwajów skręcających. 6. Zmiana geometrii toru na wschodnim wlocie ul. Zamoyskiego, budowa trzeciego toru dla tramwajów skręcających, wprowadzenie odcinka prostego wzdłuż krawędzi peronu. 7. Przeniesienie peronu przystankowego na skrzyżowaniu al. Zieleniecka Zamoyskiego w kierunku ul. Kijowskiej za skrzyżowanie. Przeniesienie przystanku autobusowego na al. Zieleniecką, za skrzyżowanie do nowoprojektowanej zatoki. 8. Budowa chodników związanych z obsługą dojść do przystanku w nowej lokalizacji. 9. Likwidacja nietypowo zlokalizowanej wyspy na wlocie ul. Okrzei. Strona 22 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

26 Koncepcja stałej organizacji ruchu dla remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy Targowej i al. Zielenieckiej w Warszawie 7 Planowane działania w zakresie oznakowania W ramach projektu planuje się wdrożenie następujących działań w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu: korekta oznakowania w miejscach, w których następuje zmiana geometrii toru i drogi, to znaczy: skrzyżowanie z ul. Ząbkowską korekta przebiegu pasów ruch po likwidacji wyspy na wlocie ul. Okrzei, przejście dla pieszych przy tzw. Oazie likwidacja możliwości zawracania, korekty przebiegu pasów ruchu na skrzyżowaniu Targowa Kijowska, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych na południowym wylocie ul. Targowej, dopuszczenie skrętu w lewo z prawego pasa ul. Kijowskiej w ul. Targową dla autobusów komunikacji publicznej, wprowadzenie nowych przejść dla pieszych w pasie dzielącym ul. Targowej na skrzyżowaniach z ul. Zamoyskiego i al. Zieleniecką, wprowadzenie przejść dla pieszych przez ul. Targową na wysokości ul. Zamoyskiego, oznakowanie przystanków tramwajowych w zmienionych lokalizacjach, oznakowanie przystanku autobusowego al. Zieleniecka w zmienionej lokalizacji dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów w zakresie lokalizacji znaków, odległości pomiędzy znakami, odległości znaków do skrzyżowań, rozmieszczenia dwustronnego itp. nie dotyczy wspólnego umieszczania znaków D-6 oraz A-7, zgodnie ze stanowiskiem Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. wprowadzenie słupków blokujących jako środka wygradzającego miejsca parkingowe i zabezpieczającego przed postojem na chodniku w miejscach, w których jest to zabronione. W projekcie organizacji ruchu planuje się zastosowanie standardów projektowania organizacji ruchu analogicznych, jak podczas modernizacji Al. Jerozolimskich w 2007 roku ulica Targowa jest ulicą o podobnym charakterze, podobnie jak Al. Jerozolimskie stanowi fragment drogi wojewódzkiej, jest ulicą klasy G, zlokalizowaną w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Proponowane zmiany organizacji ruchu są oparte o projekt geometrii drogi branży drogowej, który jest podstawą niniejszego opracowania. Strona 23 z 35 CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Stan:

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska Sadowa Brzozowa w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY. Kielce, odcinek ul. 1-go Maja od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej.

Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY. Kielce, odcinek ul. 1-go Maja od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej. Wykonawca: Inwestor: NEOINVEST Sp. z o.o. 25-323 Kielce Ul. Al. Solidarności 34 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 25-384 Kielce Ul. Prendowskiej 7 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Branża:

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 17/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 17/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM mgr inż. Tomasz Dybicz MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM W Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem mikroskopowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWÓJ UTP STUDIUM KOMUNIKACYJNE OBSZARU PLACU WOLNOŚCI WE WŁOCŁAWKU

FUNDACJA ROZWÓJ UTP STUDIUM KOMUNIKACYJNE OBSZARU PLACU WOLNOŚCI WE WŁOCŁAWKU FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 2 85-225 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KATEDRA BUDOWNICTWA DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU FAZA: TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA, BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KAJKI

Bardziej szczegółowo

Marek Szatkowski 2003-12-01

Marek Szatkowski 2003-12-01 Powody wprowadzania priorytetów dla transportu zbiorowego: Duży udział w liczbie podróży w miastach (zazwyczaj > 50%). Mniejsza uciążliwość dla środowiska. Mniejsze koszty podróży. Mniejsze koszty działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław

FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław e-mail: biuro@friedpol.pl NR OPRACOWANIA : Egzemplarz numer 10_06_15 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty.

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty. Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW

WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW I Punkty dostępności centrum 1. Skrzyżowanie Oławska / Piotra Skargi / Św. Katarzyny / Kazimierza Wielkiego Rozwiązanie dla relacji od Galerii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T Wykonawca projektu: Biuro Projektowe Ajko Artur Kręcisz Ul. H. Sawickiej 11 28-200 Staszów Projektował: Józef Kręcisz Nr upr. WZDP 214/D/66

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE AUTORZY: DR INŻ. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MGR INŻ. TOMASZ DYBICZ (PUBLIKACJA: TRANSPORT MIEJSKI 2/2002) WSTĘP Na system transportu zbiorowego w Warszawie składają się z cztery

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ U ZBIEGU ULIC SAGALLI I JANA PAWŁA II STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. INWESTOR... 2 2. AUTOR OPRACOWANIA... 2 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia Charakterystyka przedsięwzięcia 1 1.1 Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta Kielce i stanowi rozbudowę istniejącej ul. Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

zmiany warunków technicznych w zakresie sygnalizacji świetlnej Tomasz Krukowicz Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

zmiany warunków technicznych w zakresie sygnalizacji świetlnej Tomasz Krukowicz Wydział Transportu, Politechnika Warszawska Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie sygnalizacji świetlnej Tomasz Krukowicz Wydział Transportu, Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Transportu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach Ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka Tel: +48 12 258 56 80 Fax: +48 12 258 56 81 7NR PROJEKTU: KST 550 30 1009 227.2013 NAZWA ZADANIA: Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49. "Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49. Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul. 1 Lider Konsorcjum PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Uczestnik Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Adres obiektu ul. Leszka Czarnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY BAŁTYCKIEJ W OLSZTYNIE na odcinku od Al. Schumana do wiaduktu drogowego nad torami PKP

WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY BAŁTYCKIEJ W OLSZTYNIE na odcinku od Al. Schumana do wiaduktu drogowego nad torami PKP WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY BAŁTYCKIEJ W OLSZTYNIE na odcinku od Al. Schumana do wiaduktu drogowego nad torami PKP Olsztyn, czerwiec 2010 Spis zawartości Spis zawartości...2 1. WARIANT I RYGORYSTYCZNY...3

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań

Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań Michał Pyzik Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej Kraków, 26 kwietnia 2013 Przystanek - definicja Według Ustawy

Bardziej szczegółowo

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu Gumieńce ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dodatkowej analizy wariantów Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 402 Suwałki Obiekt: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie Adres: Augustów, ulica

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN: CZY JESTEŚ GOTOWY NA PRZYJAZD TRAMWAJÓW?

OLSZTYN: CZY JESTEŚ GOTOWY NA PRZYJAZD TRAMWAJÓW? OLSZTYN: CZY JESTEŚ GOTOWY NA PRZYJAZD TRAMWAJÓW? Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo, a kiedy musi nam ustąpić? Sprawdź swoją wiedzę na temat przepisów, związanych z ruchem tramwajów. Już dziś pierwsza część

Bardziej szczegółowo

ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA EGZ. NR BIURO: 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 48 m. 179 tel.: (022) 822-46-00 NIP: 526-22-07-555 PRACOWNIA: ul. Korotyńskiego 23/4 tel. 0 693-99-77-80 tel./fax.(022)

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OD RONDA ONZ DO UL. KOPERNIKA W WARSZAWIE PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

MODERNIZACJA UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OD RONDA ONZ DO UL. KOPERNIKA W WARSZAWIE PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Numer dokumentu: E-ILF-E-C784PW60-TOD-SPC-0001_R00 Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Trasa WZ na odcinku Pl. Bankowy Dw. Wileński.

Rys. 1. Trasa WZ na odcinku Pl. Bankowy Dw. Wileński. Łukasz Szymański, Paweł Włodarek Efekty wprowadzenia TTA na trasie WZ W Warszawie, wzorem innych miast Europejskich, rosną szanse na renesans komunikacji tramwajowej. Dowodzą tego już podjęte działania,

Bardziej szczegółowo

ZNAKI POZIOME P-1 P-2

ZNAKI POZIOME P-1 P-2 ZNAKI POZIOME Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl P R O J E K T S T A Ł E J O R G A N I Z A C J I R U C H U (przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław e-mail: biuro@friedpol.pl

FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław e-mail: biuro@friedpol.pl FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław e-mail: biuro@friedpol.pl NR OPRACOWANIA : Egzemplarz numer 20_04_15 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA

KONCEPCJA PROGRAMOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJĄCY: ul. Mińska 25 03 808 Warszawa umowa Nr: 67/2011 z dnia 05 maja 2011r. ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU: I. CZĘŚĆ OGÓLNA IA. ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Przebudowa skrzyŝowania ulic ObrzeŜna Zachodnia, Pukowca, Wybickiego. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

Projekt wykonawczy. Przebudowa skrzyŝowania ulic ObrzeŜna Zachodnia, Pukowca, Wybickiego. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT KATOWICE 40-874 Katowice, ul.tysiąclecia 1 ( skr.poczt.1766 ) Tel/fax: (32) 254 05 67, (32) 254 14 41, (32) 254 05 29, NIP 634-013-42-57 Wpisana do rejestru Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.)

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 MARCA 1999 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. 1999 NR 43 POZ. 430 Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Zagospodarowanie terenu przy ul. Targowej w Szamotułach. Wykonawca: Inwestor: Nazwa inwestycji: DRAFT s.c. ul. Wojskowa 10a/35, 60-792 Poznań Gmina Szamotuły ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją. Olsztyn, Czerwiec 2010

Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją. Olsztyn, Czerwiec 2010 Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją. Olsztyn, Czerwiec 2010 Orientacja Olsztyn,Czerwiec 2010 2 Orientacja Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Koszykowej w Warszawie na odc. od ul. Plac Starynkiewicza do al. Niepodległości

Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Koszykowej w Warszawie na odc. od ul. Plac Starynkiewicza do al. Niepodległości Inwestycja: Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Koszykowej w Warszawie na odc. od ul. Plac Starynkiewicza do al. Niepodległości Część: Projekt stałej organizacji ruchu Egzemplarz: 1 z 3 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY. I. Podstawa opracowania

1. OPIS TECHNICZNY. I. Podstawa opracowania 1. OPIS TECHNICZNY I. Podstawa opracowania 1. Wizja w terenie, 2. Prawo o ruchu drogowym, 3. Standardy Projektowe i Wykonawcze dla Systemu Tras Rowerowych Miasta Wrocław, 4. Rozporządzenie w sprawie znaków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa ulicy Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Nr dokumentacji D-93.03/II/ORG.CZ. Strona 2. Stron 2

Nr dokumentacji D-93.03/II/ORG.CZ. Strona 2. Stron 2 D-93.00/II/ORG. CZ. Strona 2 Stron 2 WYKAZ DOKUMENTACJI 1.Strona tytułowa i wykaz dokumentacji 2.Opis Techniczny 3.Plan Orientacyjny 4.Plan Sytuacyjny- Organizacja Ruchu D-93.00/II/ORG.CZ. D-93.02/II/ORG.CZ.

Bardziej szczegółowo

MIASTO GDAŃSK CZĘŚĆ DRUGA. Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Czarny Dwór Jana Pawła II; przejście dla pieszych.

MIASTO GDAŃSK CZĘŚĆ DRUGA. Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Czarny Dwór Jana Pawła II; przejście dla pieszych. MIASTO GDAŃSK CZĘŚĆ DRUGA Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Czarny Dwór Jana Pawła II; przejście dla pieszych. Omawiane przejście dla pieszych stanowi jedno z głównych przejść prowadzących do pasa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR I-08-885-08/09/10/11/13

PROJEKT NR I-08-885-08/09/10/11/13 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI spółka z o.o. 4-69 KATOWICE, ul. Szenwalda 4-79-6, -77-6, fax: 6-- e-mail: bsipk@comkat.bptnet.pl PROJEKT NR I-8-88-8/9/// TYTUŁ OPRACOWANIA : Aktualizacja programów

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ.: D5 STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: ADRES OBIEKTU: BRANŻA: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a,

Bardziej szczegółowo

Szerokość jezdni przeznaczona dla ruchu. Sposób prowadzenia ruchu rowerowego. po jezdni/ po chodniku. Projekt budowy ścieżki rowerowej

Szerokość jezdni przeznaczona dla ruchu. Sposób prowadzenia ruchu rowerowego. po jezdni/ po chodniku. Projekt budowy ścieżki rowerowej 5. 1 Ulica Białostocka Odcinek Targowa - Brzeska Praga Północ Długość Klasa drogi Kierunek 230 m L dwukierunkowa 1+2 asfalt 4,5 +5,5 3 + 4,5 50 km/h rowerowego nie nie dwustronne 40 S - chodnik, R - chodnik

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ. Lp. Data Pieczęć Instytucji Podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ. Lp. Data Pieczęć Instytucji Podpis Uwagi PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L mgr inż. Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 402 Suwałki tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com Obiekt: Rozbudowa i przebudowa z budową zjazdów ul. Szkolnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. przy poszczególnych wlotach

Spis treści. przy poszczególnych wlotach 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja ronda str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu str.2

Bardziej szczegółowo

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (12) 269-82-50, fax. (12) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 tel. (42) 307-00-84 Biuro w Olsztynie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca opracowania i odbioru dokumentacji budowlanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej na odcinku ul. Ząbkowska ul. Otwocka 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy ZAŁOŻENIA AL. JEROZOLIMSKIE RONDO 40-LATKA RONDO DMOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434. Tytuł zadania: Opracował:

BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434. Tytuł zadania: Opracował: BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Tytuł zadania: PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ OD SKRZYŻOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych BłaŜej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I PRO-CAD PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Sulejowskiej na odcinku od ul. Milickiej do ul. Twardogórskiej zadanie I i II

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU STA EJ ORGANIZACJI RUCHU

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU STA EJ ORGANIZACJI RUCHU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU STA EJ ORGANIZACJI RUCHU dla projektu przebudowy ul. Edukacyjnej w Biaymstoku I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA str. 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 3. OPIS PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. Odcinek: ul. Sosnowiecka i ul. Wiosny Ludów. Projekt techniczny

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. Odcinek: ul. Sosnowiecka i ul. Wiosny Ludów. Projekt techniczny ` 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!"# $ $ #% & &! $ $ #! # "#$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno

! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!# $ $ #% & &! $ $ #! # #$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno ! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!"# $ $ #% & &! $ $ #! # "#$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno! " # nazywanych w skrócie "PAT$ % & '() '*)+(, Rys.1 Kraków -

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA W WARUNACH TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU THE ANALYSIS OF CAPACITY IN CASE OF TEMPORARY TRAFFIC ORGANIZATION

BADANIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA W WARUNACH TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU THE ANALYSIS OF CAPACITY IN CASE OF TEMPORARY TRAFFIC ORGANIZATION ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 74 Nr kol. 1863 Aleksander SOBOTA, Grzegorz KAROŃ BADANIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA W WARUNACH TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI Odbudowa infrastruktury drogowej na ul. Zielonej i Nad Wodą w Skawinie OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 2PODSTAWA OPRACOWANIA...2 3ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 4OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 5OPIS OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji związanych z przebudową DW 503 i 504 w Elblągu

Realizacja inwestycji związanych z przebudową DW 503 i 504 w Elblągu Realizacja inwestycji związanych z przebudową DW 503 i 504 w Elblągu Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 ul. 12 Lutego w Elblągu W miesiącu wrześniu 2011r. rozpoczęła się inwestycja p.n. Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch budynek H3, pokój 1.14 http://www.zits.pwr.wroc.pl/makuch jacek.makuch@pwr.edu.pl konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow

Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Szybko i niezawodnie - projekt pasa autobusowego na ul. Świętokrzyskiej - W Warszawie pomimo rozwiniętego systemu tras komunikacji szynowej (tramwaj, metro, kolej) podstawową

Bardziej szczegółowo

ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA (dawno, dawno temu)

ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA (dawno, dawno temu) ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA (dawno, dawno temu) ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA przed zmianą ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA budowa metra ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA po zmianie ULICA ŚWIĘTOKRZYSKA zmiana Skąd się wzięła potrzeba zmiany? Zadecydowały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1

Bardziej szczegółowo

STUDIUM KOMUNIKACYJNE DLA REJONU DWORCA GDAŃSKIEGO W WARSZAWIE

STUDIUM KOMUNIKACYJNE DLA REJONU DWORCA GDAŃSKIEGO W WARSZAWIE Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Architektury i Planowana Przestrzennego Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa www.um.warszawa.pl STUDIUM KOMUNIKACYJNE DLA REJONU DWORCA GDAŃSKIEGO W WARSZAWIE w kontekście

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

ZNAKI OSTRZEGAWCZE A-7. przykładowy znak ostrzegawczy. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka:

ZNAKI OSTRZEGAWCZE A-7. przykładowy znak ostrzegawczy. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka: ZNAKI OSTRZEGAWCZE Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Bardziej szczegółowo

T R A N S P R O J E K T

T R A N S P R O J E K T T R A N S P R O J E K T G D A Ń S K I spółka z o.o. TRANSPROJEKT Gdański 80-254 GDAŃSK, ul. Partyzantów 72 A tel: (058) 341 40 38, fax: (058) 341 30 65 sekretariat: (058) 345 42 37 e-mail: biuro@transprojekt.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%.

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%. Pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ulic 3-go maja Batorego, który zastąpiony zostanie tunelem drogowym pod torami kolejowymi w ciągu ulic Orla Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa Wykonawca: Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 634 RELACJI WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ TOM IIIB. NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Bardziej szczegółowo