Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych"

Transkrypt

1 Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Sławomir Zdanowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS

2 Plan prezentacji Czym jest kopia zapasowa a czym jest archiwum? Podstawowe pojęcia związane z kopiami zapasowymi i archiwizacją Klient kopii zapasowych i archiwalnych podstawowa funkcjonalnośd klienta funkcje specjalne klienta na przykładzie klienta NDSTC (National Data Storage Tivoli Client)

3 Kopia zapasowa vs archiwum Kopia zapasowa służy do odtwarzania oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia Tworzenie kopii zapasowych ma charakter krótkoterminowy (w odróżnieniu od archiwizacji) Założenie: dane w kopii zapasowej są zapasowe w stosunku do oryginalnych danych składowanych np. na dysku twardym komputera PC Kopia zapasowa Mechanizm kopii zapasowych jest jednym z podstawowych mechanizmów ochrony danych

4 Kopie zapasowe (ilustracja) Kopia zapasowa a okno odtwarzania Dzieo 1 Dzieo 2 Dzieo 3 Dzieo 4 Dzieo 5 Dzieo 6 Dzieo X Dzieo X+1 Dzieo X+2... Kopia Kopia Odtworzenie Kopia Kopia REGULARNY BACKUP OKNO ODTWARZANIA JEŻELI UTRATA PLIKU ZOSTANIE WYKRYTA PO UPŁYWIE OKNA ODTWARZANIA PRZYWRÓCENIE PLIKU MOŻE BYD NIEMOŻLIWE

5 Kopia zapasowa (obserwacje) Kopie zapasowe powinny byd tworzone regularnie, tak aby w razie potrzeby zawsze można było odzyskad potrzebne dane: np. najbardziej aktualne kopie lub np. ostatnią poprawną wersję danych Dostępnośd kopii zapasowych jest ograniczona tzw. oknem odtwarzania; natomiast wielkośd okna odtwarzania jest ograniczona dostępnymi zasobami na przechowywanie danych => Trzeba pogodzid się z istnieniem okna odtwarzania LUB przeznaczyd odpowiednio duże zasoby na kopie zapasowe, by nie trzeba było o tym problemie myśled LUB powierzyd problem komuś innemu...

6 Czym jest archiwum Archiwum zawiera dane, które powinny byd przechowywane przez pewien okres czasu (w szczególnych przypadkach na zawsze ) W odróżnieniu od kopii zapasowej, dane w archiwum: nie wymagają ciągłego dostępu może nie istnied inna kopia tych danych (np. w komputerze PC użytkownika) po archiwizacji dane mogą byd usunięte z oryginalnego nośnika Archiwizacja danych ma charakter długoterminowy

7 Archiwizacja (ilustracja) Archiwizacja a okres przechowywania Dzieo 1 Dzieo 2 Tygodnie, Dzieo X+1... Miesiące, Lata, (w zależności od dziedziny) Archiwizacja Archiwizacja Pobranie z archiwum ARCHIWUM CZAS PRZECHOWYWANIA W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH CZAS PRZECHOWYWANIA = NA ZAWSZE

8 Archiwizacja (obserwacje) Archiwizacji podlegad może wiele danych, wiele z nich musi byd długo przechowywane: dokumenty księgowe dokumentacja projektów europejskich wyniki badao naukowych zasoby bibliotek i archiwów 5 lat 10 lat na zawsze na zawsze Przez cały okres archiwizacji musi byd zapewniona: Dostępnośd archiwalnych danych z akceptowalnym opóźnieniem Technologiczna możliwośd odtworzenia /odczytania danych nietrywialne... Pojemnośd archiwum jest ograniczona dostępnymi zasobami na przechowywanie danych => Trzeba przeznaczyd odpowiednio duże zasoby na archiwa, by nie trzeba było myśled problemie braku miejsca na dysku LUB powierzyd problem komuś innemu...

9 Klient kopii zapasowych i archiwalnych Po stronie użytkownika działa aplikacja-klient kopii zapasowych i archiwizacji Dane składowane są w bezpiecznej, odległej lokalizacji: Aplikacja kopii zapasowych / archiwalnych Użytkownik Dane użytkownika Usługa PLATON-U4 Aplikacja typu klient-serwer: Klient usługi kopii zapasowych / archiwizacji Serwer usługi kopii zapasowych / archiwizacji Serwer usługi kopii zapasowych / archiwizacji

10 Funkcjonalność klienta kopii zapasowych i archiwalnych vs NDSTC Klient kopii zapasowych i archiwalnych: Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Realizacja polityk: np. kopie pełne, przyrostowe Automatyzacja procesu kopiowania Sprawdzanie stanu replik na serwerze danych Przywracanie danych NDSTC: NDSTC - National Data Storage Tivoli Client aplikacja: opracowana w ramach projektu KMD naśladuje standardowego klienta TSM (interfejs command-line) wzbogacona o dodatkową funkcjonalnośd, m.in: replikacja danych (w locie) szyfrowanie i kontrola integralności danych

11 Funkcjonalność: Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Kopie danych tworzone są dla plików wskazanych przez użytkownika Aplikacja kopii zapasowych / archiwalnych Użytkownik Dane użytkownika Kopia danych Serwery PLATON-U4 Klient NDSTC: możliwośd wyboru plików i katalogów podlegających tworzeniu kopii plik konfiguracyjny wsparcie dla znaków * i? oraz przeszukiwania drzewa katalogów wersjonowanie w przypadku kopii zapasowych na serwerze może istnied wiele wersji pliku: najnowsza wersja oznaczona jest jako aktywna (pozostałe jako nieaktywne) można odtworzyd określony punkt w czasie

12 Funkcjonalność: rodzaje backupów (1) Backup pełny: - Na serwer wysyłane są wszystkie wskazane pliki

13 Funkcjonalność: rodzaje backupów (2) Backup przyrostowy: - Na serwer wysyłane są pliki: - nowe - takie, których zawartośd uległa zmianie od poprzedniego backupu - Aktualizowane są informacje (meta-dane) o kopiach plików na serwerze w przypadku plików, dla których zmieniły się tylko meta-dane, np. - data modyfikacji pliku, - rozmiar pliku itp. - Zalety: - zmniejszenie kosztów - skrócenie czasu wykonywania kopii

14 Funkcjonalność: Sprawdzanie stanu replik Pozwala sprawdzid jakie kopie plików znajdują się na serwerze Daje informacje o tym kiedy kopie plików zostały utworzone W przypadku kopii zapasowych udostępnia informacje o wszystkich wersjach i replikach utworzonych dla danego pliku W przypadku kopii archiwalnych udostępnia informacje o tym jak długo replika będzie przechowywana na serwerze Aplikacja kopii zapasowych / archiwalnych Użytkownik Dane użytkownika Kopia danych Serwery PLATON-U4

15 Funkcjonalność: Przywracanie danych W razie potrzeby umożliwia odtworzenie oryginalnych danych Dane można przywrócid do oryginalnej lub do nowej lokalizacji Aplikacja kopii zapasowych / archiwalnych Użytkownik Dane użytkownika Kopia danych Serwery PLATON-U4 W przypadku kopii zapasowych istnienie kilku wersji plików na serwerze umożliwia cofnięcie się w czasie do określonej daty i określonej wersji pliku

16 Dodatkowa funkcjonalność klienta NDSTC (1) Dostęp do wielu serwerów danych automatyczna replikacja danych: większe bezpieczeostwo danych odpornośd procesu kopiowania/odtwarzania na awarie serwerów wydajne wykonywanie kopii zapasowych i archiwalnych Aplikacja kopii zapasowych / archiwalnych Serwery PLATON-U4 Użytkownik Dane użytkownika

17 Dodatkowa funkcjonalność klienta NDSTC (2) Wielosesyjny dostęp do serwera danych: dalsza poprawa wydajności transmisji skrócenie czasu wykonywania kopii zrównoleglenie wysyłania/odbierania danych w wielu wątkach pozwala pokonad ograniczenia pojedynczego strumienia TCP/IP) Aplikacja kopii zapasowych / archiwalnych Serwery PLATON-U4 Użytkownik Dane użytkownika

18 Dodatkowa funkcjonalność klienta NDSTC (3) Szyfrowanie danych i kontrola integralności po stronie klienta zapewnia poufnośd i możliwośd kontroli integralności danych użytkownika niepotrzebne zaufanie do serwerów Użytkownik Dane użytkownika Aplikacja kopii zapasowych / archiwalnych Kopia danych Serwery PLATON-U4 Szyfrowanie po stronie klienta: do szyfrowania wykorzystywany jest algorytm AES z kluczem o długości 256 bitów dostęp do oryginalnych danych posiada tylko użytkownik, który zna hasło na serwerze dane znajdują się tylko w postaci zaszyfrowanej, administrator serwera nie jest w stanie ich odczytad Kontrola integralności po stronie klienta: może byd przeprowadzana w trakcie przywracania kopii zapasowej lub archiwalnej kontrola za pomocą kryptograficznej funkcji skrótu daje użytkownikowi pewnośd, że dane, które otrzymuje z serwera są tymi samymi, które wcześniej umieścił na serwerze

19 Podsumowanie Klient kopii zapasowych i archiwalnych: Wspiera tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Automatyzuje proces Realizuje odpowiednie polityki (np. kopie pełne, przyrostowe) Posiada funkcje przywracanie danych: w tym tzw. odtwarzania punktu w czasie (ang. point in time recovery) NDSTC: Realizuje specjalne funkcje : Replikację danych w locie (dostęp do wielu serwerów danych) => Niezawodnośd / wysoka dostępnośd danych => Wydajnośd Zrównoleglenie transmisji klient-serwer: => Wydajnośd Szyfrowanie danych i kontrola integralności (po stronie klienta) => Pełna poufnośd danych => Możliwośd kontroli wiarygodności danych

20 Podsumowanie Status NDSTC ( ) Wersja 1.0 gotowa do testów u użytkowników Oparta o TSM API 5.5.x.x RPMy na Fedorę i CentOS (Linux) Plany: Pełna integracja z pozostałymi usługami PLATON-U4 (wersja Linux) (w tej chwili możliwe wykorzystanie jedynie serwerów Tivoli Storage Manager jako repozytorium danych) Dostępnośd Wersja Windows nieplanowana obecnie

21 Usługa Powszechnej Archiwizacji Dziękujemy za uwagę Kontakt: kmd.pcss.pl

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

mitów o SSD 9Obalamy przesądy

mitów o SSD 9Obalamy przesądy SIECI CENTRUM DANYCH KOMUNIKACJA TESTY I PORÓWNANIA BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZANIA DLA MSP KWIECIEŃ 2015 (04/223) INDEKS 328820 CENA 26,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) PRZEDRUK mitów o SSD 9Obalamy przesądy o nośnikach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

SIECI CENTRUM DANYCH KOMUNIKACJA TESTY I PORÓWNANIA BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZANIA DLA MSP. Akcja. i reakcja

SIECI CENTRUM DANYCH KOMUNIKACJA TESTY I PORÓWNANIA BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZANIA DLA MSP. Akcja. i reakcja SIECI CENTRUM DANYCH KOMUNIKACJA TESTY I PORÓWNANIA BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZANIA DLA MSP MARZEC 2014 (03/210) INDEKS 328820 CENA 26,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) Akcja i reakcja www.networld.pl PRZEDRUK JAK OGRANICZAĆ

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie

Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie W Y Ł Ą C Z N Y D Y S T R Y B U T O R Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Marcin Stec IBM Software Services Spała, 19.05.2011 Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Cele 2 Realia i potrzeby biznesowe Pozycjonowanie obydwu produktów Korzyści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/19/2012 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Adrian Marczyk Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rozwiązania CTERA?

Dlaczego rozwiązania CTERA? Dlaczego rozwiązania CTERA? Dane, które gromadzisz w firmie lub w domu, mają dla Ciebie ogromną wartość. Rozumiemy to doskonale i dlatego proponujemy kompletny system do przechowywania, udostępniania i

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych Marian Wrzesień, Łukasz Olejnik, Piotr Ryszawa

Wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych Marian Wrzesień, Łukasz Olejnik, Piotr Ryszawa Wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych Marian Wrzesień, Łukasz Olejnik, Piotr Ryszawa Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Streszczenie: Zaprezentowano wieloplatformowy

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

W prostocie siła. iż w tej dziedzinie szlaki zostały już przetarte i mamy do czynienia

W prostocie siła. iż w tej dziedzinie szlaki zostały już przetarte i mamy do czynienia Istnieje wiele podejść do tematu backupu danych od najprostszych, darmowych rozwiązań, po rozbudowane, a trudne w utrzymaniu systemy kopii zapasowych. Wyniki sprzedaży na rynku kopii zapasowych potwierdzają

Bardziej szczegółowo

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika System Backup 2010 Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Składniki produktu...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...4 W jaki sposób System Backup chroni komputer?...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo