Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek"

Transkrypt

1 Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis przyrostowej kopii bazy danych Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. COIG, Logo COIG są znakami zastrzeżonymi firmy COIG SA

2 Przyrostowa kopia bazy danych pozwala na minimalizację ilości utraconych danych w przypadku awarii. W celu wdrożenia rozwiązania należy zmienić typ kopii we właściwościach bazy, oraz wdrożyć politykę wykonywania kopii z odpowiednią częstotliwością. Polityka powinna być dostosowana do wewnętrznych potrzeb jednostki, sugerowane w dokumencie częstotliwości wykonywania kopii są tylko poglądowe. Dokument przeznaczony jest dla służb informatycznych lub osób posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania działań administracyjnych na serwerze. 1. Przestawienie bazy danych w tryb kopii przyrostowej Wykonanie poniższych czynności zalecamy wykonać, gdy żaden użytkownik nie jest zalogowany do bazy. Należy uruchomić program Microsoft SQL Server Management Studio logując się jako użytkownik posiadający uprawnienia do bazy produkcyjnej systemu KSOP (na przykład użytkownik sa ). Po zalogowaniu należy rozwinąć gałąź Databases i kliknąć prawym przyciskiem myszy na bazie systemu KSOP. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję Properties. Na stronie Options należy dla opcji Recovery model z rozwijającego się menu wybrać opcję Full 2

3 2. Mechanizm wykonywania kopii przyrostowej Pełna kopia bazy danych wykonywana jest za pomocą skryptu 1_backup_full.bat. W skrypcie należy poprawić ścieżki, w których będzie zapisywana kopia. Najnowsza kopia będzie zapisywana pod nazwą full2.bak, poprzednia kopia pod nazwą full1.bak. Kopia powinna być wykonywana okresowo, na przykład raz w tygodniu, lub raz w miesiącu. Z bardzo dużą częstotliwością (na przykład co 15 minut) należy wywoływać skrypt 3_backup_log.bat, który do pliku log2.bak zapisuje kolejne logi bazy. W skrypcie znajduje się ścieżka do lokalizacji, gdzie plik z logami będzie zapisany zalecamy, aby była to ta sama lokalizacja, do której zapisywane są pozostałe kopie. Częstotliwość uruchamiania skryptu do wykonania kopii logów określa maksymalną ilość danych, jaka jest akceptowalna do utraty w przypadku awarii. Okresowo można uruchamiać skrypt 2_backup_diff.bat, który zapisuje plik kopii różnicowej o nazwie diff2.bak. Działanie skryptu nie jest niezbędne dla poprawnej pracy mechanizmu, jednak w przypadku posiadania kopii różnicowych proces przywracania bazy może ulec znacznemu skróceniu. Uruchomienie skryptu 2_backup_diff.bat powoduje powstanie nowego pliku z danymi i zachowanie nowej kopii różnicowej (poprzednia jest już zbędna, więc jest usuwana). Skrypt 1_backup_full.bat powoduje zmianę nazwy diff2.bak na diff1.bak i analogiczną zmianę nazw plików z logami. W przypadku braku możliwości wykonania kopii pełnej zakładany jest katalog z datą bieżącą, do którego są przenoszone logi zapisane od czasu wykonania ostatniej kopii pełnej. Skrypty w obecnej formie dopuszczają istnienie do 5 plików z logami, więc między wykonaniem pełnych kopii bazy danych można maksymalnie 4 razy wykonywać kopie różnicowe. Wszystkie operacje wykonywania kopii są logowane do pliku tekstowego log.txt znajdującego się domyślnie w lokalizacji, w której zapisywane są kopie. UWAGA Należy pamiętać, że uszkodzenie lub utrata choćby jednego pliku kopii może uniemożliwić odzyskanie bazy danych. Uruchomienie mechanizmu jest równoznaczne z rezygnacją z dotychczasowego sposobu wykonywania kopii nie można uruchomić opisanego mechanizmu a jednocześnie wykonywać kopii na wszelki wypadek na obecnych zasadach. Pewnym rozwiązaniem może być wykonywanie kopii plików bazy danych, jednak odzyskanie takiej kopii następuje poprzez operację attach. Jednostki posiadające płatną wersję MS SQL Server mogą uruchomić automatyczne wykonywanie kopii w oparciu o wbudowany mechanizm scheduler, który jest zaprojektowany do tego typu zadań. Opisany w niniejszym dokumencie mechanizm tylko imituje działanie schedulera. 3

4 3. Konfiguracja harmonogramu zadań Do wykonywania kopii należy wykorzystać Harmonogram zadań. Dzięki temu kopie będą wykonywane regularnie w określonych odstępach czasu. W celu wprowadzenia nowego zadania należy uruchomić Zaplanowane zadania w Panelu Sterowania i uruchomić funkcjonalność Dodaj zaplanowane zadanie. W konfiguracji zadania należy kliknąć przycisk [Przeglądaj] i wskazać skrypt, który powinien być uruchamiany. Należy określić częstotliwość uruchamiania skryptu oraz wskazać godzinę wywołania. 4

5 Niezbędne jest podanie danych użytkownika, który będzie wywoływać zadanie. 4. Postępowanie w przypadku awarii W momencie stwierdzenia awarii należy zabezpieczyć wszystkie pliki kopii bazy. Najnowsze kopie mają w swojej nazwie numer 2, kopie wcześniejsze numer 1. Można ręcznie uruchomić skrypt 3_backup_log.bat, który spowoduje zapisanie do pliku logów z ostatnich operacji wykonanych na bazie. Odzyskując dane można określić godzinę, do której mają być odzyskane (ostatni moment, w którym baza była nieuszkodzona). 5

6 KONFIGURACJA KSOP Po uruchomieniu mechanizmu tworzenia kopii przyrostowej należy dostosować konfigurację KSOP do nowej konfiguracji. W tym celu należy przejść na formatkę Konfiguracja systemu i zweryfikować ustawienie parametru dla systemu MS_KOPIA Tryb pracy serwera bazy danych MS SQLServer (kopia zapasowa) : powinna być przypisana wartość Full Recovery model. Mechanizm wykonywania kopii przyrostowych nie zmienia zapisów w bazie mówiących o dacie ostatnio wykonanej kopii bezpieczeństwa, w związku z czym funkcjonalność informowania o braku wykonanej kopii przypomina o tym fakcie. Istnieje możliwość wyłączenia wspomnianej funkcjonalności poprzez zmianę parametru systemowego OST_KOPII Ostrzeżenia o braku kopii zapasowej bazy danych. Jest to parametr dla stacji roboczej, wobec czego komunikat może być wyłączony dla poszczególnych stacji, lub można nową wartość zastosować do wszystkich stacji roboczych. 6

7 ODZYSKIWANIE BAZY DANYCH W celu odtworzenia bazy danych należy w pierwszej kolejności odzyskać ostatnią pełną kopię (z pliku full2.bkp). W przypadku niemożliwości skorzystania z ostatniej kopii należy powrócić do wcześniejszej (plik full1.bkp), jednak w tym przypadku odzyskiwanie danych będzie wiązało się z koniecznością odzyskania większej ilości plików, przez co będzie trwało dłużej. Przed uruchomieniem odzyskiwania wersji pełnej, po wskazaniu pliku kopii, należy zmienić ustawienia domyślne na stronie Options w sekcji Recovery state należy wybrać środkową opcję: Leave the database non-operational, and do not roll back uncommitted transactions.additional transaction logs can be restored. (RESTORE WITH NORECOVERY) Po odzyskaniu pełnej kopii bazy, obok nazwy bazy pojawi się status (Restoring ). Pozostałe kopie należy odzyskiwać przy ustawionym parametrze Leave the database non-operational, jedynie ostatni plik należy wczytać z domyślną wartością opcji Recovery state, czyli Leave the database ready to use by rolling back uncommitted transactions. Additional transaction logs cannot be restored (RESTORE WITH RECOVERY). W przypadku istnienia kopii różnicowych można odzyskać dane z ostatniego backupu (plik diff2.bkp). Jeżeli została odzyskana pełna kopia bazy z pliku full1.bkp należy wykorzystać kopię różnicową z pliku diff1.bkp. W celu wczytania backupu różnicowego należy na odzyskanej bazie wybrać z menu kontekstowego opcję Tasks, następnie Restore i ostatecznie Database Po wskazaniu pliku należy zaznaczyć kopię, która ma być odzyskana (powinna być tylko jedna). Kopia różnicowa zawiera w sobie wszystkie zmiany wprowadzone do bazy od momentu wykonania pełnej kopii bazy do wykonania wskazanej kopii różnicowej. 7

8 Niezależnie od odzyskania danych z kopii różnicowej należy doczytać dane z plików logów. Na odzyskanej bazie należy wybrać z menu kontekstowego opcję Tasks, następnie Restore i ostatecznie Transaction Log Należy wskazać plik logów stworzony po ostatnio odzyskanej kopii: jeżeli była odzyskana kopia pełna, bez wczytywania kopii różnicowych, należy wybrać odpowiednio plik log2.bkp (gdy kopia była odzyskana z pliku full2.bkp) lub log1.bkp w przeciwnym wypadku. jeżeli była odzyskana kopia różnicowa, należy zaznaczyć odpowiednio plik log2_x.bkp (gdy kopia była odzyskana z pliku diff2.bkp) lub log1_x.bkp w przeciwnym wypadku. Symbol x w nazwie pliku oznacza najwyższy numer z dostępnych. Po wybraniu pliku należy wskazać ostatnią kopię, co spowoduje zaznaczenie wszystkich wcześniejszych pozycji. W przypadku rozpoczęcia procesu odzyskiwania danych od pliku full1.bkp, należy w opisany wyżej sposób doczytać dane z wszystkich plików logów log2_x.bkp. UWAGA Jeżeli istnieją foldery, których nazwy zawierają w sobie daty, należy przed wczytaniem logów log2_x.bkp wczytać wszystkie logi z folderów, których daty są późniejsze niż data powstania wczytanej kopii pełnej, w kolejności ich powstawania. Foldery powstają w przypadku niepowodzenia powstawania kopii pełnej. Ostatni plik backupu należy wczytać do systemu przy zaznaczonej opcji pierwszej od góry Leave the database ready to use by rolling back uncommitted transactions. Additional transaction logs cannot be restored (RESTORE WITH RECOVERY) w sekcji Recovery state na stronie Options. W sekcji Restore to można zostawić ustawienia domyślne i odzyskać wszystkie dane, albo przyciskiem [ ] wskazać konkretny moment, do którego dane mają być odzyskane. UWAGA Skrypty w obecnej formie powodują przeniesienie plików logów do folderów z datą, w przypadku wystąpienia problemów z wykonywaniem pełnej kopii bazy danych. W związku z tym pełna kopia bazy danych powinna być wykonywana nie częściej niż raz dziennie 8

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Moduł 7 Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych

Moduł 7 Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych Moduł 7 Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych 1. Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych za pomocą oprogramowania wbudowanego w system operacyjny 2. Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści... 2. 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4. 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5

1. Spis treści... 2. 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4. 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5 3.2. Planowanie backupu... 5 3.3. Management Console (Panel Administracyjny)...

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo