ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW"

Transkrypt

1 ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW Odchudzenie aptecznej bazy danych typu Oracle programu KS-AOW możliwe jest za pomocą nowego narzędzia serwisowego OraPack. Przez odchudzenie bazy (obcięcie bazy) rozumie się tutaj usunięcie starych danych (w szczególności zerowych kart zakupu i historii sprzedaży) nie mających wpływu na obecny stan magazynu i dalszą pracę KS-AOW. Przed przystąpieniem do obcinania bazy danych należy upewnić się, że wszystkie połączenia do bazy aptecznej zostały zakończone na wszystkich stanowiskach (w szczególności programy pracujące w tle, jak np. pilot, apw_isoz). Po uruchomieniu narzędzia OraPack otrzymujemy do wyboru dwa schematy postępowań: możliwość utworzenia osobnego schematu do którego przeniesione zostaną obecne dane przed obcięciem bazy i obcięcie bazy z obecnego schematu aptecznego (zalecane dla Oracle bez limitu przestrzeni danych, czyli innego niż Oracle XE z ograniczeniem do 4 GB) możliwość wykonania archiwum obecnego schematu, obcięcie danych, wykonanie archiwum pozostałych danych i wczytanie do schematu (zalecane dla Oracle XE) Po wybraniu odpowiedniej metody wyświetlone zostaje okno z możliwością określenia schematu na którym dane będą usuwane (wykonane zostanie obcięcie bazy). Program na liście aliasów do wyboru pokazuje tylko aliasy BDE ze sterownikiem Oracle. Domyślnie jest wybrany alias taki jaki jest ustawiony w pliku Apman.ini (parametr ALIAS_BAZY w sekcji PARAMETRY). Także ustawienia domyślnej nazwy schematu oraz hasła dostępu są pobierane z pliku Apman.ini (parametry DB_USER oraz DB_PASSWD w sekcji PARAMETRY). Strona 1 z 6

2 Następnym krokiem jest określenie zakresu usuwanych danych oraz określenie czy i jak karty towarowe mają zostać uporządkowane. W przypadku bazy Oracle sposób wykonania przez serwer bazodanowy niektórych poleceń SQL (zleconych przez funkcje KS-AOW) zależny jest od zebranych statystyk dotyczących danych w tabelach. Możliwe jest ustawienie, aby po odchudzeniu bazy danych statystyki te zostały odbudowane na podstawie danych pozostawionych w tabelach. Dostępne funkcje porządkowania kartotek towarowych: nie porządkuj - pozostawia karty towarowe bez zmian; ukryj nieużywane i wyczyść dane - czyści wszystkie dane na nieużywanych kartach towarów, zmienia nazwy na Nieużywane XXX (XXX to liczba porządkowa) i ukrywa. Karty takie mogą być ponownie użyte przez mechanizm wolnych kart; usuń nieużywane - całkowicie usuwa z bazy nieużywane kartoteki towarów. Numery towarów z usuniętych kart nie będą wykorzystywane przy zakładaniu nowych kart; Strona 2 z 6

3 usuń nieużywane i przenumeruj - całkowicie usuwa z bazy nieużywane kartoteki towarów i dodatkowo zmienia numerację kart, aby usunąć dziury po usuniętych kartach. Towary zostaną uporządkowane według nazwy. UWAGA: Zmiana numeracji jest niewskazana w przypadku drukowania przez aptekę własnych etykiet z kodami kreskowymi. UWAGA: Nie należy stosować porządkowania kartotek w aptekach podłączonych do KS-ZSA! Kolejny etap to ustalenie nazwy archiwum i katalogu dla utworzenia archiwum danych przed obcięciem oraz ustalenie narzędzia do eksportu danych ze schematu Oracle (lokalizacja pliku exp.exe). Niektóre czynności wykonywane przez OraPack, jak np. utworzenie osobnego schematu, utworzenie przestrzeni tablic, wymagają autoryzacji na konto SYSTEM. Domyślne hasło na konto SYSTEM w przypadku Oracle XE to oraclexe. Strona 3 z 6

4 Po ustaleniu hasła na konto SYSTEM, w zależności od metody wybranej na początku wyświetlone zostaje: okno w którym określa się nazwę i hasło do osobnego schematu, który zostanie utworzony i przepisane zostaną do niego dane przed zmianami (po wykonaniu archiwum DMP, dane przed zmianami zostaną zaimportowane do tego schematu). Zaznaczenie przycisku weryfikacji zgodności spowoduje, że po zaimportowaniu danych do osobnego schematu zostaną porównane ilości rekordów z wszystkich tablic pomiędzy schematami przed rozpoczęciem obcinania danych ze schematu aptecznego. Dane do osobnego schematu będą importowane za pomocą narzędzia Oracle do importu (imp.exe), którego prawidłową lokalizację można określić w tym oknie. okno w którym możliwe jest określenie nazwy archiwum do utworzenia z danymi po obcięciu bazy (odchudzony schemat apteczny). Ponadto możliwe jest zaznaczenie, aby OraPack usunął istniejący schemat po wykonaniu jego archiwum, usunął zajmowaną przestrzeń tablic a następnie odbudował przestrzeń tablic we wskazanej ścieżce, utworzył schemat na nowo importując dane z utworzonego wcześniej archiwum. Do importu wykorzystane zostanie narzędzie Oracle (imp.exe), którego prawidłową lokalizację można wskazać w tym oknie. Strona 4 z 6

5 Wykonanie czynności odbudowania przestrzeni tablic i schematu oraz wczytanie obciętych danych spowoduje, że rozmiar zajmowanej przestrzeni w przypadku Oracle XE zostanie zmniejszony. Po zatwierdzeniu ustawień wyświetlone zostanie okno z podsumowaniem wszystkich zleconych czynności, które będą wykonane przez narzędzie OraPack. Jest to ostatni moment w którym można zrezygnować z obcinania danych ze schematu. Po wybraniu przycisku Wykonaj narzędzie OraPack przystąpi do realizacji wszystkich określonych wcześniej zadań. Opis przebiegu wykonywanych czynności jest prezentowany w oknie narzędzia OraPack w trakcie realizacji zadań. Na końcu OraPack wyświetla w tym oknie podsumowanie zadań wykonanych, a cały raport zostaje zapisany do katalogu w którym zapisano archiwum (DMP). Na czas obcinania danych wyłączane są wyzwalacze i zależności pomiędzy tabelami (klucze obce, indeksy) co znacznie przyspiesza cały proces usuwania danych. Po obcięciu zależności i wyzwalacze są ponownie aktywowane. Uwagi dodatkowe: OraPack nie pozwala na obcięcie danych, jeśli schemat z danymi jest zintegrowany z innym schematem. OraPack nie pozwala na obcięcie danych, jeśli dane nie są z programu KS-AOW. OraPack nie pozwala na obcięcie danych, jeśli jest to baza KS-ZSA. OraPack powinien być uruchamiany tylko na serwerze (nigdy na końcówce). OraPack nie rozpocznie obcinania danych, jeśli jest nawiązane inne połączenie do schematu. Nie należy porządkować kartotek towarowych jeśli apteka przekazuje dane do KS-ZSA. Porównanie IBPack i OraPack: IBPack OraPack Obcina dane KS-AOW na bazie Firebird Obcina dane KS-AOW na bazie Oracle Kopiuje dane do czystej bazy danych przenosząc Kasuje dane stare których chcemy się pozbyć, a z tylko te które mają pozostać pozostałymi nic nie robi Wykorzystuje dodatkowy alias w BDE, który Zabezpiecza dane obecnego schematu Oracle (przez wskazuje na pustą bazę docelową archiwum i/lub przekopiowanie ich do osobnego schematu Oracle), a następnie usuwa stare dane z obecnego schematu aptecznego Funkcje porządkowania towarów w IBPack oraz OraPack działają tak samo. Strona 5 z 6

6 Dostęp do danych archiwalnych przez przełączanie się pomiędzy schematami Po umieszczeniu starych danych aptecznych za pomocą narzędzia OraPack do osobnego schematu, możliwe jest przygotowanie stanowiska z systemem KS-AOW do przełączania się pomiędzy schematami. Można to osiągnąć na dwa sposoby: zainstalować drugą kopię KS-AOW w osobnym katalogu oraz zmienić ustawienia w Apman.ini tak by program łączył się ze starym schematem (zawierającym stare dane); wykonać plik wsadowy, który będzie kopiował pliki Apman.ini z wcześniej przygotowaną konfiguracją (jeden z podłączeniem do obecnego schematu i drugi do starego schematu), a następnie uruchamiał program apteczny. Sposób 1: 1. Zainstalować KS-AOW do osobnego katalogu, np. C:\KS\DANE2008\APW. Będą zatem dwie instancje programu: C:\KS\APW zawierająca aktualne pliki programu, łącząca się do aktualnego schematu C:\KS\DANE2008\APW zawierająca stare pliki programu, łącząca się do starego schematu 2. Zmodyfikować plik C:\KS\DANE2008\APW\Apman.ini wpisując w sekcji [PARAMETRY] następujące dane: TYTUL=KS-APTEKA Z DANYMI DO KOŃCA 2008 ROKU (inna nazwa, aby użytkownik wiedział na których danych, z którego schematu obecnie pracuje) DB_USER=APW (czyli login do schematu ze starymi danymi) DB_PASSWD=APW (czyli hasło do schematu ze starymi danymi) UWAGA: Upewnij się że wpisy nie są poprzedzone znakiem ;. Znak ten unieważnia wpis powodując że program pomija cały wpis (traktuje jako komentarz). 3. Umieścić na pulpit link do aktualnego programu KS-AOW (jeśli jeszcze nie ma) i link wskazujący na program KS-AOW z danymi przed obcięciem bazy oraz odpowiednio nazwać (np. KS-AOW Z DANYMI DO KOŃCA 2008). Podsumowanie: Baza z danymi starymi na osobnym schemacie pozostanie w starej strukturze,a pliki w katalogu C:\KS\DANE2008\APW nie będą musiały być już aktualizowane. Baza z aktualnymi danymi oraz pliki w katalogu aptecznym C:\KS\APW pozostają odizolowane od starych danych. Sposób 2: 1. Utworzyć nowy katalog (np. C:\KS\APW\BAT\) a w nim katalogi, np: C:\KS\APW\BAT\APW w którym będzie Apman.ini do pracy na obecnym schemacie C:\KS\APW\BAT\APW2008 w którym będzie Apman.ini do połączenia ze schematem starym (zawierającym stare dane) 2. Przekopiować do C:\KS\APW\BAT\APW obecny plik Apman.ini; 3. Przekopiować do C:\KS\APW\BAT\APW2008 plik Apman.ini z odpowiednio określonymi parametrami DB_USER, DB_PASSWD i TYTUL (tak jak opisano w sposobie 1 punkt 2); 4. Utworzyć w osobnym katalogu (np. C:\KS\APW\BAT\) dwa pliki: 1. apw.bat - plik przełączający na obecne dane apteczne (obecnie używany schemat do pracy), zawierający wpisy, np. copy c:\ks\apw\bat\apw\apman.ini c:\ks\apw\apman.ini c:\ks\apw\apman.exe 2. apw2008.bat - plik przełączający na obecne dane apteczne (obecnie używany schemat do pracy), zawierający wpisy, np. copy c:\ks\apw\bat\apw2008\apman.ini c:\ks\apw\apman.ini c:\ks\apw\apman.exe 5. Umieścić na pulpit link do aktualnego programu KS-AOW (jeśli jeszcze nie ma) i link wskazujący na program KS-AOW z danymi przed obcięciem bazy oraz odpowiednio nazwać (np. KS-AOW Z DANYMI DO KOŃCA 2008). Podsumowanie: Do obu schematów będzie się łączyć program KS-AOW w aktualnej wersji, więc aktualizując oprogramowanie, należy zawsze zaktualizować (programem APWPlus) oba schematy apteczne. Strona 6 z 6

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2009 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Rozpoczęcie pracy z systemem KS-ZZL Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Instrukcja użytkownika Katowice 2009 2244PI02.00 Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację parametrów programu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami i rysunkami

Zarządzanie projektami i rysunkami Zarządzanie projektami i rysunkami Informacje ogólne Projekt jest plikiem, który zawiera różne rysunki, powiązane ze sobą w określony sposób. Projekt SEE może zawierać jeden lub więcej rysunków. Dany rysunek

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Rozpoczęcie pracy z Books by HansaWorld SPIS TREŚCI 2 INSTALACJA 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z BOOKS 4 Klucz rejestracyjny 8 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Okno

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Mechanizm importu wyposażenia do programu Comarch ERP Optima....3 2.1. Konfiguracja funkcji specjalnej...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo