wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące"

Transkrypt

1

2 Wstęp IT na trudne czasy Czy kryzys wstrząśnie branżą IT? Nic na to nie wskazuje. Co więcej, dzięki kryzysowi wielu szefów działów IT może rozważyć odrzucane wcześniej możliwości. Branża IT nie ukrywa, że kryzys odbił się również na jej przychodach. Pod koniec 2008 roku klienci zaczęli coraz szybciej wycofywać się z podpisanych już kontraktów. Podsumowanie pierwszej połowy roku ujawniło spadek sprzedaży sprzętu o ok. 60 proc. i kilku-, kilkunastoprocentowy spadek sprzedaży usług i oprogramowania. Z dzisiejszej perspektywy widzimy już jednak zbliżający się koniec kryzysu. Budżety IT zostały zrewidowane, wiele przedsięwzięć odłożono na bardziej sprzyjający okres, ale już dziś menedżerowie oddychają lżej, z optymizmem oczekując lepszych czasów. Dziś nie da się już zaprzeczyć, że informatyka umożliwia funkcjonowanie przedsiębiorstw niemal wszystkich branż na rynku, zmniejsza koszty działalności operacyjnej, otwiera nowe możliwości pozyskiwania i obsługi klientów, kreuje nowe produkty. Chwilowe załamanie rynku nie ma szans przekształcić się w długoterminową stagnację. Zbyt naglące są informatyczne potrzeby firm wielu branż, dla których nowe rozwiązania informatyczne są kwestią wygranej lub przegranej w konkurencyjnym wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące dotychczas obszary firm i umożliwiają osiągnięcie efektu synergii dzięki otwarciu możliwości sprzedaży całej gamy produktów istniejącym i potencjalnym klientom poprzez istniejącą sieć placówek, przy utrzymaniu zatrudnienia na stałym poziomie. Życzliwe spojrzenie na outsourcing Rynek usług outsourcingowych dojrzewa z roku na rok, adaptując kolejne nowości technologiczne i biznesowe. Opłacalne okazują się projekty, które jeszcze wczoraj były całkiem nierentowne i dla dostawcy i dla odbiorcy. Dostawcy usług outsourcingowych skłonni są dziś realizować projekty zakładające rozłożenie płatności za usługę w czasie i pozwalające na elastyczne udostępnianie zasobów zależnie od potrzeb i finansowych możliwości przedsiębiorstwa klienta (co pozwala wreszcie osiągnąć pożądaną elastyczność kosztową w trudnych czasach). Silna konkurencja ubiegłych lat skłoniła firmy do wypracowania nowych, atrakcyjnych dla klientów modeli biznesowych, a kolejne lata powinny przynieść dalsze udogodnienia. W okresie gospodarczego spowolnienia sytuacja firmy, która może skorzystać z szerokiego wachlarza modeli biznesowych i finansowych będzie znacznie lepsza niż firmy uwikłanej w niezmienną infrastrukturę czy model płatności. Do wielu szefów działów IT dotarło, że kontrakt outsourcingowy może być wybawieniem w okresie dekoniunktury aby jednak stał się oczekiwanym remedium, muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim cele biznesowe i wskaźniki ich osiągnięcia muszą zostać dokładnie sprecyzowane; jeśli to koszty są motorem projektu outsourcingowego, należy jednoznacznie określić ich poziom przed rozpoczęciem projektu i ich oczekiwany poziom po jego zakończeniu. Dojrzewanie rynku usług outsourcingowych to również dojrzewanie klientów. Wielu z nich dopiero po kilku latach związku z dostawcą zdaje sobie sprawę, że zarządzanie kontraktem jest procesem złożonym, a tego nie da się zrobić bez przypisania odpowiedzialności za bieżącą współpracę z dostawcą konkretnym osobom i to nie tylko na etapie transformacji i przekazania zarządzania infrastrukturą IT, ale też a może przede wszystkim po jej zakończeniu. Kontrakt outsourcingowy jest kontraktem długoterminowym, a to oznacza konieczność wprowadzania korekt w trakcie jego trwania, uwzględniających rozwój technologiczny i biznesowy rynku oraz fazę cyklu ekonomicznego, w której się znajduje. Przed nami kolejna faza wzrostu. Pora zadać sobie pytanie, czy przedsiębiorstwo jest na nią przygotowane i czy ma odpowiednich partnerów do rozwoju. Opracowanie: Computerworld

3 Rozmowa CW Kryzys: początek końca Rozmowa z Andrzejem Jaroszem, dyrektorem IDC Polska. Czy polski rynek IT w ciągu ostatniego pół roku doświadczył kryzysu będącego odbiciem kryzysu światowego? Andrzej Jarosz: Z pewnością tak i był on dostrzegalny nie tylko w wymiarze obrotów liczonych w dolarach czy złotówkach. Jeśli zapomnimy na moment o wynikach finansowych i skupimy się tylko na wskaźniku ilości sprzedanych sztuk sprzętu komputerowego, za pomocą którego wiele firm określa swoją pozycję rynkową, nie będziemy mieli wątpliwości, że w niektórych segmentach kryzys pierwszego półrocza 2009 r. był dramatyczny. W porównaniu z zeszłym rokiem sprzedano o 30% mniej komputerów PC oraz prawie 50% mniej serwerów. Takiego spadku nie doświadczyliśmy od początku funkcjonowania polskiego rynku IT. Tak naprawdę ten rynek nigdy nie notował znaczących spadków; zawsze był słabo nasycony i nawet poprzednie spowolnienia gospodarcze nie powodowały spadków, obniżyły jedynie dynamikę wzrostu. Inne segmenty rynku informatycznego usługi i oprogramowanie nie zanotowały tak dramatycznego spadku, ale również w nich jest on łatwy do zaobserwowania. Szacujemy, że w pierwszym półroczu 2009 r. wartość rynku usług i oprogramowania spadła o 5%. Ze wględu na dużą niepewność na rynku w niektórych segmentach miały miejsce spore fluktuacje wielkości sprzedaży w poszczególnych kwartałach pierwszego półrocza. Dlatego też niewykluczone, że w miare napływu optymistycznych wiadomości gospodarczych ze świata sprzedaż wzrośnie w drugiej połowie roku. Można przewidywać, że będzie to dotyczyło raczej oprogramowania i pewnych kategorii usług niż sprzętu komputerowego. Andrzej Jarosz, dyrektor IDC Polska Kryzys na polskim rynku jest odbiciem kryzysu światowego i trudno dopatrzyć się w nim jakiejś polskiej specyfiki, choć różni dostawcy doświadczają go w różnym stopniu, co wynika ze struktury polskiego rynku IT zdominowanego przez sprzęt: 60% jego wartości przypada na serwery, komputery, pecety i urządzenia sieciowe. Jeśli ponad połowę rynku stanowią zakupy sprzętu, które w największym stopniu zostały ograniczone w reakcji na kryzys, to całkowity spadek wartości rynku jest odpowiednio większy niż w krajach, gdzie udział sprzętu jest znacznie niższy (średnia w krajach Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 40%). Jakie firmy IT najlepiej radzą sobie dziś na rynku? Duże korporacje z szerokim portfolio i dużą liczbą długoterminowych kontraktów? Bardziej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa? A może niewielkie, rosnące firmy? A.J.: Wszystkim jest trudniej; kryzys dotyka te przedsiębiorstwa jednakowo. Oczywiście, największe trudności przeżywają firmy, których sprzedaż jest zdominowana przez sprzęt. Wiele polskich spółek zanotowało spadek przychodów w pierwszym półroczu 2009 w porównaniu z rokiem ubiegłym, choć kilka dużych spółek giełdowych odnotowało wzrost przychodów oraz co ważniejsze wzrost zysku. Myślę, że pół roku to zbyt krótki okres, by zastanawiać się, czy kryzys pociągnie za sobą jakieś poważne konsekwencje dla spółek z sektora IT w postaci na przykład przejęć, fuzji czy bankructw. Niewykluczone, że takie fakty będą miały miejsce, ale przyznam, że po wynikach za pierwsze półrocze nie widać nikogo, kto miałby przejmować lub zostać przejętym. Kryzysy są najwyraźniej regularnie występującym wydarzeniem w systemie gospodarczym, w którym funkcjonujemy. Czy istnieją jakieś najlepsze praktyki, pozwalające firmom IT możliwie najbardziej bezboleśnie przetrwać czas dekoniunktury? A.J.: Można wskazać kilka dobrych praktyk, które są pozytywną reakcją na racjonalne zachowania użytkowników informatyki tworzących strategie przeciwdziałania skutkom kryzysu. Dobre zasady obejmują umiejętny dobór portfela produktów, finasowanie zakupów oraz właściwą komunikację marketingową. Po pierwsze, warto skupić się na produktach lub usługach, których wykorzystanie skutkuje wymiernymi oszczędnościami lub generuje dodatkowe przychody dla klientów. Użytkownicy liczą, że nowe systemy będą wdrażane

4 Rozmowa CW Komentarz Paweł Czajkowski, prezes HP Polska Kryzys był zimnym prysznicem dla wszystkich. Przez lata szybkiego wzrostu i rozwoju mieliśmy tendencję do przyjmowania wszystkich propozycji, które szły z krajów bardziej rozwiniętych. Firmy kupowały nowe serwery, które dostawiały do pączkujących sieci. Teraz większość szefów IT zastanawia się, jak wdrożyć nowe oprogramowanie wykorzystując posiadaną już infrastrukturę i minimalizując koszty. Ostatecznie o to przecież właśnie chodzi o zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej i wzrost zysków tak, aby zwiększyć wartość giełdową lub zaoferować atrakcyjną cenę klientom i w ten sposób zagwarantować sobie wzrost. Lekcja gospodarczego kryzysu była tak bolesna i tak klarowna, że na pewno kluczową rolę będzie odgrywać efektywność. Myślę, że to dobrze, że rynek nie wróci do inwestowania na hurra, a na pewno nie w najbliższej przyszłości. Pojawi się chęć ekspansji zrównoważona myśleniem o efektywności operacyjnej. Dzięki myśleniu o kosztach w czasach prosperity łatwiej jest sterować rozwojem, a w kryzysie przetrwać go. jest wybrać mniejsze zło. Zakres, w jakim cięcia budżetowe dotyczą wydatków na informatykę, zależy od tego, jaką rolę IT pełni w organizacji i jaka jest skala tych wydatków. Dla wielu firm problem utrzymania czy rozwoju systemów informatycznych nie jest kluczowy. Jeśli wydatki na IT są niewielką pozycją w strukturze kosztów, to w kryzysie zapomina się o utrzymaniu, a inwestycje skreśla z listy priorytetów umysły członków zarządu zajęte są myśleniem o kosztach energii, transportu czy surowców. W małych przedsiębiorstwach bywa różnie. Czasem można sobie pozwolić na wstrzymanie pewnych inwestycji czy nawet zrekompensowanie automatyzacji procesów pracą ludzi, których w czasach dekoniunktury można zatrudnić za stosunkowo niewielkie pieniądze. szybko. W kryzysie time to market liczy się podwójnie. Klienci oczekują, że dostawca IT zapewni im finansowanie zakupów, w szczególności zaoferuje rozłożoną w czasie opłatę za realne zużycie zasobów. Kryzys stawia wyższe wymagania specjalistom zajmującym się komunikacją marketingową. W normalnych czasach można skutecznie wykorzystywać hasła typu Jesteś tego warta!, które jest podobno najbardziej efektywnym hasłem reklamowym od prawie 50 lat w branży FMCG i nie tylko. W czasach kryzysu użytkownicy coraz częściej domagają się realnych wskaźników pozwalających wyliczyć precyzyjniej ROI i TCO. Firmy IT, które potrafią sformułować odpowiednio precyzyjny komunikat wygrywają. Co dziś robią użytkownicy IT? Czy wykorzystują czas na porządkowanie infrastruktury, czy raczej przyczaili się na pozycjach minimalnych wydatków i czekają na dalszy rozwój wydarzeń? A.J.: Tych użytkowników mamy w Polsce kilka milionów, więc trudno jedną miarą opisać szeroką skalę obserwowanych przez nas zachowań. Generalnie firmy próbują w różny sposób zracjonalizować wydatki. Działają pod presją czasu i nie zawsze racjonalizacja przybiera optymalne formy. Często dochodzi W czasie dekoniunktury warto skupić się na produktach lub usługach, których wykorzystanie skutkuje wymiernymi oszczędnościami lub generuje dodatkowe przychody dla klientów. W kryzysie time to market liczy się podwójnie. do prób obniżenia wydatków kosztem bezpieczeństwa, czego w normalnych czasach się nie robi. Zależność pomiędzy poziomem bezpieczeństwa a kosztami jego osiągnięcia nie jest liniowa. Oznacza to, że nieznaczne zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa może powodować znaczne oszczędności. Oszczędzamy, przyjmując założenie, że możliwość zdarzenia, przed którym do tej pory się zabezpieczaliśmy, jest niewielka lub zgoła znikoma. Praktyka dowodzi jednak, że ogromne straty w przypadku zaistnienia owego wypadku o niewielkim prawdopodobieństwie znacznie przewyższają koszty wysokiego bezpieczeństwa. Oszczędności na bezpieczeństwie to trudna decyzja, ale czasem firma zmuszona Uważa się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy CIO mają niepowtarzalną szansę pchnięcia IT na nowe tory, zaproponowania nowych strategii rozwoju, właśnie w tym okresie między zawieszeniem a kolejną fazą wzrostu gospodarczego. Jakie strategie, architektury są dziś en vogue? A.J.: Rzeczywiście, to prawda, że teraz jest pora na refleksję i pewne przewartościowania, szczególnie tam, gdzie informatyka pełni kluczową rolę. Czy dziś na rynku istnieją wzory i koncepcje, które można z łatwością zastosować w praktyce? Niestety nie. Nawet dobrze opisane koncepcje wymagają dużego wysiłku i umiejętności wdrożenia ich w konkretnych uwarunkowaniach danego przedsiębiorstwa życie jest dużo bardziej skomplikowane niż teoria. W kryzysie firmy są skłonne podjąć pewną pracę analityczną, koncepcyjną, by znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie i ocenić, czy koncepcje outsourcingu, offshoringu, multisourcingu, utility computingu itd. powinny zostać zastosowane w ich przypadku. Ale kryzys ma też swoją dynamikę, nie pozostawia nieokreślonego horyzontu czasowego na myślenie pewne rozwiązania trzeba przyjąć szybko. Okno możliwości nie będzie otwarte zbyt długo. Rozmawiała: Dorota Konowrocka

5 Transformacja biznesu Czas na rozwiązanie problemów Okres gospodarczego spowolnienia jest dobrym momentem na wytyczenie nowych, strategicznych kierunków rozwoju i poszukanie partnerów do ich realizacji. W czasach prosperity, której towarzyszy obfitość zamówień i możliwości, firmy stawiają na systematyczne powiększanie swojego udział w rynku. Nie zawsze działają najkorzystniej, ale w pogoni za zamówieniami na efektywność często brakuje czasu. W okresie gospodarczego wzrostu porządkowanie firmy i związane z nim ryzyko opóźnień nie jest pożądane, choćby nawet podnosiło zyskowność. W tym okresie lepiej to przede wszystkim szybciej i więcej, a wzrost odbywa się kosztem optymalizacji. W okresie bessy, kiedy zamówień jest na rynku zdecydowanie mniej, firmy stawiają na zwiększanie wydajności, redukcję kosztów i optymalizację działań. To wówczas, paradoksalnie, pojawia się największa presja na innowacje, a lepiej znaczy przede wszystkim taniej i mądrzej. W kryzysie (a właściwie: dzięki kryzysowi) przedsiębiorstwa mają szansę uporządkować swoje procesy i zastanowić się nad nowymi kierunkami i sposobami działania, a tym samym przygotować się na następny cykl rynkowy. Kluczowa rola oceny Praca, przed którą staje kierownictwo firmy w okresie poprzedzającym transformację, a której celem jest przetłumaczenie ogólnie zarysowanego lepiej na konkretne działania, rozpoczyna się od opisania bieżącej sytuacji i zaproponowania punktu docelowego. Realizacja pierwszego z powyższych kroków wcale nie musi być (i przeważnie nie jest) zadaniem trywialnym. Uzyskanie wiarygodnych i precyzyjnych odpowiedzi na pytania: Ile czego jest i gdzie? Kto i w jakim zakresie wykorzystuje zasoby, a kto powinien je wykorzystywać? Jaki jest ich stopień wykorzystania? Które z obserwowanych problemów są najistotniejsze? może być złożonym i długotrwałym projektem. W sytuacji posiadania błędnych lub niekompletnych danych bardzo łatwo jest podjąć pozostając przez cały czas w zgodzie z logiką błędne decyzje. Samo wyodrębnienie i zdefiniowanie problemów wymagających transformacji określonego obszaru wymaga uwagi i umiejętności. Paradoksalnie problem objawiający się codziennie może mieć marginalne znaczenie biznesowe, natomiast problem nie dający żadnych widocznych objawów, na którego występowanie nikt się nie skarży, może wymagać pilnej uwagi i mieć krytyczne znaczenie biznesowe. Przykładem problemu z pierwszej kategorii mogą być regularne zażalenia inżynierów drugiej linii wsparcia na braki w zgłoszeniach przekazywanych im przez pierwszą linię (próba poprawienia tego, co okazało się 1 procentem zgłoszeń, była dużo kosztowniejsza niż utrata efektywności na drugiej linii związana z radzeniem sobie z tą sytuacją), a przykładem problemu z drugiej kategorii wygaśnięcie gwarancji i kontraktu serwisowego na macierze danych, na których znajdowały się najważniejsze dane produkcyjne przedsiębiorstwa. Pierwszy problem wywoływał bardzo dużo emocji i z tego powodu zyskiwał nieproporcjonalnie dużą uwagę kierownictwa firmy, natomiast drugi padał ofiarą wiecznego może jutro?. Określenie punktu startu i punktu docelowego samo w sobie może być sporym i kosztownym projektem rozłożonym na kilka etapów, jak również wymagającym dłuższego lub krótszego okresu monitoringu oraz zastosowania różnorodnych metod analitycznych. Bez tego rodzaju oceny nie da się jednak pójść dalej. Wiele firm decyduje się na outsourcing już na etapie oceny: faza negocjacji z potencjalnymi dostawcami usług outsourcingowych jest naturalną metodą realizacji tego procesu. Transformacja rozpoczyna się w momencie, w którym decyzje co do przyszłości są Korzyści wynikające z samodzielnego przeprowadzenia transformacji przez zaangażowaną w nią firmę Dobra znajomość metod działania i nierozwiązanych problemów Niższe koszty, o ile w firmie istnieją niewykorzystane zasoby Brak barier kulturowych i komunikacyjnych, które nieuchronnie pojawiają się na styku dwóch przedsiębiorstw. Korzyści wynikające z przeprowadzenia transformacji przy wsparciu firmy zewnętrznej Świeżość spojrzenia, profesjonalizm analizy informacji i brak uwikłania w sieci osobistych interesów i kulturowych tabu Dostęp do nowych technologii oraz bazy najlepszych praktyk Dopływ zasobów dedykowanych do realizacji projektu Zmniejszenie ryzyka utraty impetu w trakcie realizacji projektu

6 Transformacja biznesu już podjęte. Projekt transformacji wymaga nie tylko określenia stanu wyjściowego i końcowego, ale też dedykowania zasobów pozwalających pokonać dzielący je dystans oraz ustalenia metody pokonania go. Określenie kamieni milowych i przypisanie do projektu menedżerów i członków zespołów to niezbędne warunki do tego, by transformacja nie wytraciła impetu w trakcie trwania projektu. Transformacja: stan docelowy i możliwe ścieżki realizacji Czasami punkt, do którego należy dojść, jest jednoznacznie określony ze względu na wcześniej podjęte decyzje biznesowe, jak w przypadku połączenia firm, przejęcia lub podziału. CIO pozostaje wówczas określenie taktyki wprowadzenia w życie ustalonej strategii działania. Zmiany mogą podążać w niżej opisanych kierunkach przy czym należy zaznaczyć, że opisane koncepcje są w stosunku do siebie nie alternatywne, lecz komplementarne. Centralizacja i konsolidacja Dzięki coraz szybszemu rozwojowi sieci rozległych, pojawieniu się technologii o wysokim stopniu konsolidacji (np. serwerów z serii HP Blade) i stałemu, bardzo znacznemu spadkowi cen procesorów i jednostek pamięci kilkadziesiąt serwerowni posiadanych dotychczas przez korporację może zostać zastąpionych dwoma centrami przetwarzania (bazowym i zapasowym). Otwiera to szansę na znaczące (rzędu nawet 90%) oszczędności na administracji, sprzęcie, infrastrukturze i licencjach. Wirtualizacja Kilkanaście serwerów wykorzystujących procesor średnio na poziomie kilku, kilkunastu procent może zostać zastąpionych dwoma, na których za pomocą jednego z dostępnych na rynku systemów do wirtualizacji wykreowano kilkanaście serwerów wirtualnych dostarczających równoważną funkcjonalność. Oszczędności związane są z mniejszą ilością sprzętu, ograniczeniem liczby i zakresu kontraktów serwisowych, zmniejszeniem poboru energii i koniecznej przestrzeni w serwerowni. Utility computing W niektórych wypadkach (sezonowy lub projektowy charakter prac przedsiębiorstwa, intensyfikacja działań pod koniec okresów rozliczeniowych) wynajęcie mocy obliczeniowej, na którą zapotrzebowanie w szczycie Stworzenie scentralizowanej organizacji wsparcia daje szansę na lepsze wykorzystanie możliwości i kompetencji posiadanego zespołu oraz stworzenie sprawniejszego systemu zastępstw w przypadku chorób, szkoleń i urlopów. Szczególnie godnym rozważenia zestawem praktyk jest ITIL. wielokrotnie przekracza średnie zapotrzebowanie miesięczne czy roczne, może okazać się tańsze niż zakup i utrzymanie dodatkowych serwerów. Outsourcing Rynek outsourcingu jest coraz bardziej dojrzały i obejmuje coraz szerszy zakres usług, umożliwiających zapewnienie wysokiej dostępności systemów informatycznych. Nowoczesne praktyki zarządzania organizacją IT Michael Gartenberg, analityk Gartner Group, kilka lat temu stwierdził: Firma, która wdrożyła najlepsze procedury skutecznego zarządzania środowiskiem informatycznym, może obniżyć całkowity koszt jego posiadania nawet o 30%. Przykładem usprawnienia organizacji IT jest jej centralizacja i wdrożenie w maksymalnym, możliwym stopniu zdalnego modelu zarządzania lokalnymi zasobami sprzętu i oprogramowania. Dzięki współczesnym technologiom lista zadań zespołu IT, których wykonanie wymaga obecności na miejscu, staje się coraz krótsza. Stworzenie scentralizowanej organizacji wsparcia daje szansę na lepsze wykorzystanie możliwości i kompetencji posiadanego zespołu oraz stworzenie sprawniejszego systemu zastępstw w przypadku chorób, szkoleń i urlopów. Szczególnie godnym rozważenia zestawem praktyk (w każdym czasie: kryzysu i hossy na rynku) jest ITIL, biblioteka najlepszych praktyk organizacji działu IT pierwotnie opracowana z myślą o brytyjskiej administracji. Oparcie organizacji IT na zestawie praktyk ITIL zapewnia przejrzystość i rozliczalność działów informatyki, co przekłada się bezpośrednio na poziom i koszty świadczonych usług. Wprowadzenie spójnego i zgodnego z rozwiązaniami przyjętymi w branży języka opisu procesów i funkcji IT, stworzenie katalogu usług wraz z określeniem ich uzgodnionego poziomu dostępności, spójne i konsekwentne zarządzanie oczekiwaniami użytkowników, pojemnością i dostępnością systemów, określenie relacji między klientami, użytkownikami, pracownikami działu IT i podwykonawcami i precyzyjne rekomendacje dotyczące organizacji przepływu informacji między nimi to wciąż aktualne i atrakcyjne elementy ITIL-a. Jak zawsze: czynnik ludzki Projekty o charakterze transformacji przeważnie cechują się tym, że przeprowadzane są na żywym organizmie, dotyczą praktycznie całej firmy, a tzw. czynnik ludzki ma znaczenie krytyczne. Kierownictwo jednego z projektów transformacyjnych miało okazję bezpośrednio przekonać się o kluczowym znaczeniu ostatniego punktu, gdy w czasie jednej z prowadzonych transformacji chciało podziękować osobom z pierwszej linii wsparcia za wytężony, wielotygodniowy

7 Transformacja biznesu wysiłek włożony na jednym z etapów realizowanego projektu. Ten zamiar dotarł do pracowników w formie plotki, zgodnie z którą firma zamierzała podziękować im, czyli wypowiedzieć umowy o pracę. Efektem był wybuch paniki i konieczność natychmiastowej interwencji w celu zażegnania powstałej sytuacji kryzysowej. Doświadczony menedżer wie, że na przeszkodzie każdemu przedsięwzięciu stoją oprócz przeszkód jawnych i obiektywnych przeszkody niejawne i subiektywne, organizacyjne tabu i gry interesów. Te subiektywne przeszkody wymagają szczególnego potraktowania. Udział działu HR, uczciwa komunikacja, wyważone (ani naiwne, ani przesadne) podejście do różnych gier interesów w firmie są w tego typu projektach niezwykle ważne. Przy realizacji projektów transformacji warto wiedzieć, że faza niejasności i tymczasowości jest wpisana w okres przejściowy. Miejsce dla partnera Transformacje są trudnymi projektami o delikatnym i złożonym charakterze, niemniej jednak o pewnych powtarzalnych i wspólnych cechach. Nie powinno więc dziwić, że duże firmy IT, zwłaszcza te specjalizujące się w dostarczaniu usług outsourcingowych, nie poprzestają na ogólnych metodykach prowadzenia projektu takich jak PRINCE2 czy PMI, ale opracowują i rozwijają dedykowane metodyki dla projektów typu transformacyjnego (np. firma Hewlett-Packard opracowała własną metodykę TTM w ramach rozwijanego przez siebie zbioru metodyk GlobalMethod). Oczywiście nie chodzi o odkrywanie na nowo koła, ale o uzupełnienie tych uniwersalnych metodyk specyficznymi cechami projektów transformacyjnych. Dostęp do tego typu praktyk jest już sam w sobie wystarczającym powodem do rozważenia, czy robić transformację samemu, czy z partnerem. Karol Lemański, HP Account Delivery Manager Przykłady ocen stanu przed transformacją wykonanych przez dział HP Transformation Services w latach Przykład standardowej analizy: Badanie wydajności klastra MS Exchange Przedmiot analizy Centralny serwer pocztowy MS Exchange 2003 (4 węzły w dwóch lokalizacjach), obsługujący ponad 4000 użytkowników. Charakterystyka problemu Wraz ze wzrostem liczby użytkowników i ilości przesyłanej poczty wydajność systemu pocztowego zaczęła spadać, co objawiało się coraz dłuższym i coraz mniej akceptowalnym czasem oczekiwania na wysłaną pocztę oraz znaczącym, utrudniającym pracę użytkowników spowolnieniem działania programu MS Outlook na stacjach roboczych w trakcie wymiany danych z serwerem. Rozwiązanie problemu Ratując sytuację administratorzy IT wyłączyli na serwerze pocztowym wszystkie procesy niezwiązane bezpośrednio z podstawową funkcjonalnością, w tym ochronę antywirusową. Powyższa sytuacja nie mogła trwać w nieskończoność: jako rozwiązanie krótkoterminowe przyjęto wypożyczenie i dostawienie dwóch serwerów pełniących rolę piątego i szóstego węzła pocztowego. Analiza HP miała przynieść rozwiązanie długoterminowe. Kilkudniowa obserwacja systemu za pomocą narzędzi diagnostycznych HP i Microsoft wskazała na niewystarczającą ilość pamięci operacyjnej RAM. MS Exchange 2003 nie był w stanie pomimo inwestycji w sprzęt wykorzystać dodatkowej pamięci RAM ponad tę już fizycznie zainstalowaną. Klient stanął przed wyborem: zakupienia dodatkowych serwerów albo dodania dodatkowej pamięci RAM do istniejących serwerów i podwyższenie wersji serwera pocztowego do MS Exchange 2007, który był w stanie obsługiwać zwiększoną ilość pamięci operacyjnej. Przeprowadzona analiza wykazała, że tańszym i bardziej przyszłościowym rozwiązaniem jest aktualizacja wersji serwera pocztowego i takie rozwiązanie zostało wybrane przez klienta. Ważnym wnioskiem z analizy było wskazanie obszarów, w których należało usprawnić monitorowanie wydajności i pojemności użytkowanych systemów (patrz uwagi o praktykach zarządzania ITIL). Przykład analizy opracowanej indywidualnie na potrzeby klienta: Centralizacja Przedmiot analizy Systemy informatyczne międzynarodowego koncernu o profilu wydobywczo- -przetwórczym, działającego w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Charakterystyka problemu Ekspansja koncernu na nowe rynki odbywała się poprzez przejęcia lokalnych przedsiębiorstw i często była wynikiem prywatyzacji państwowych kopalń i fabryk. Implementacja standardowych procesów biznesowych odbywała się poprzez klonowanie w każdym kraju podstawowego systemu informatycznego firmy, dzięki czemu każdy kraj dysponował własnym systemem dostosowanym do lokalnych warunków, a jednocześnie odpowiadającym standardowym rozwiązaniom korporacji. Wadą tego modelu był koszt utrzymywania kilku podobnych, ale nie identycznych systemów. Rozwiązanie problemu Analiza obejmowała możliwość zastąpienia lokalnych systemów systemem jednolitym i scentralizowanym. W jej wyniku powstał rozpisany na ok. 10 lat plan długoterminowy, obejmujący opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu oraz 2-letni plan centralizacji systemów na poziomie infrastruktury z pozostawieniem różnic na poziomie aplikacji. HP zostało poproszone o pomoc przy ocenie i realizacji planu krótkoterminowego. W wyniku wykonanej analizy klient zrezygnował z przenoszenia fizycznych serwerów ze zdalnych lokalizacji i zdecydował się na odnowienie posiadanej infrastruktury sprzętowej, dzięki czemu uzyskał znacząco większy stopień konsolidacji i wykorzystania sprzętu poprzez zastosowanie serwerów typu Blade oraz wirtualizacji opartej na systemie VMWare. W efekcie końcowym na 15 fizycznych serwerach działało prawie 100 maszyn wirtualnych. Zbudowano środowisko wysokiej dostępności o poziomie zabezpieczeń i wydajności wyższym niż te, na które mogły sobie pozwolić poszczególne kraje. Dzięki konsolidacji infrastruktury można było opracować bardziej przejrzyste plany odtworzenia po awarii i zapewnienia ciągłości działania. Projekt krótkoterminowy został wykonany w założonym okresie dwóch lat. Projekt długoterminowy jest w trakcie realizacji.

8 IT governance Zarządzanie wykonaniem Przedsiębiorstwo, ewoluując w kierunku wyższej efektywności kosztowej, może poprawić swoją kondycję finansową poprzez lepsze zarządzanie zasobami IT. Odbywa się to zarówno w warstwie posiadanego oprogramowania, jak i w sferze inwestycji czyli prowadzonych projektów IT. W najnowszej, trzeciej już wersji ITIL (IT Infrastructure Library) szczególną wagę przywiązuje się do zagadnienia Service Performance Management. Koncepcja zarządzania wykonaniem, opisana w ITIL, oznacza nic innego, jak odpowiedzialność departamentu IT za mierzenie oraz kontrolę produktywności i kosztów IT. Pokrewnym pojęciem funkcjonującym obok Performance Management jest IT governance, czyli nadzór nad informatyką. Kluczowe zagadnienia z tego obszaru obejmują strategię IT, dostarczanie wartości, zarządzanie ryzykiem, administrowanie zasobami oraz pomiar wydajności. Więcej o IT governance na Computerworld.pl/ITGovernance/hp/ Zarządzanie zasobami w ITIL Celem standardów opisanych w ITILv3, bazujących na doświadczeniach wielu firm, jest zapewnienie ich efektywności kosztowej. Zadaniem ITIL-owego zarządzania wykonaniem jest zatem monitoring takich obszarów, jak czas odpowiedzi, obciążenie zasobów, obsługa procesów oraz wykorzystanie oprogramowania i sprzętu w firmie. Administrowanie zasobami można rozważać zarówno na płaszczyźnie posiadanych zasobów IT, jak i w zakresie zasobów ludzkich oraz prowadzonych w przedsiębiorstwie projektów. Zarządzanie zasobami pozwala optymalizować koszty oprogramowania, zapewnia jego zgodność w całym przedsiębiorstwie, a także ułatwia administrowanie możliwościami posiadanych licencji wszystkich typów. bardziej złożoną. Ma to szczególne znaczenie obecnie, gdy w przedsiębiorstwach popularne stają się środowiska wirtualne, gdzie dużo trudniej jest kontrolować używane licencje na oprogramowanie. Często również zapisy licencyjne dotyczące środowisk wirtualnych różnią się od tradycyjnego modelu licencjonowania. Dodatkowe utrudnienie niesie za sobą rosnąca popularność systemów wykorzystywanych aplikacji w modelu SaaS (Software-as-a-Service), jak również aplikacje publikowane na licencji GNU i pochodnych. Jednak to brak centralizacji i globalnej bazy danych z informacjami na temat posiadanych zasobów programowych jest prawdopodobnie najważniejszą przeszkodą w organizacji skutecznych procesów zarządzania aplikacjami. Przejrzystość Proces PPM kluczowy komponent rozwiązania HP IT Financial Management Planowanie finansowe i analiza Zarządzanie Ceny usług Planowanie i budżetowanie Księgowość kosztowa Analizy finansowe Kontrola wykorzystania oprogramowania to kontrola kosztów W przeszłości liczba aplikacji, a co za tym idzie licencji rosła proporcjonalnie do liczby komputerów. Obecnie zwraca się większą uwagę na fakt, że koszt użytkowania aplikacji to nie tylko zakup określonej liczby licencji. To również koszty opłat za utrzymanie systemu i wsparcie techniczne. Do uporządkowania tej sytuacji służy moduł HP Asset Manager Software Asset Management, który zapewnia standaryzację i proaktywne zarządzanie umowami na oprogramowanie, licencjami. Sprawdzany jest stan zgodności posiadanych uprawnień do oprogramowania z faktycznie używanym. System dba także o administrowanie uprawnieniami do New Pełna przejrzystość, kontrola i przeliczalność Automatyczna kontrola budżetu Automatyczna alokacja kosztów Kontrola licencji Wśród dostępnych metod udzielania praw do użytkowania oprogramowania wyróżnić można licencje korporacyjne, stanowiskowe, jednoczesne oraz dla konkretnych użytkowników. Zarządzanie dostępem do aplikacji, a nawet gromadzenie i aktualizowanie informacji na ich temat staje się czynnością coraz Dane Zarządzanie projektami i portfolio projektów New Zarządzanie aktywami Najlepsze praktyki, zarządzanie treścią New Dane finansowe Dane jednostek biznesowych

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany Optymalizacja IT Idee na czas zmiany 1 Spis treści Optymalizacja projekt nie tylko kryzysowy Robert Jesionek Optymalizacja w IT Witold Kilijański Jaka powinna być architektura IT? Marek Wiśniewski Czy

Bardziej szczegółowo

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST.

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST. IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT

DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT » dodatek promocyjny DO NOT COPY Początek rewolucji w przetwarzaniu informacji Dwadzieścia lat po premierze internetu przedsiębiorstwa czeka kolejna zmiana w zarządzaniu zasobami informatycznymi. Dzięki

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Magazyn Comarch ERP nr 2/2010 (14) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl

Magazyn Comarch ERP nr 2/2010 (14) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl Magazyn Comarch ERP nr 2/2010 (14) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl Spis treści 3. Od redakcji 4. Aktualności 6. Reportaż Sklep przyszłości. Comarch Retail Innovation Center Temat numeru: 9. Aby napić

Bardziej szczegółowo