Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami"

Transkrypt

1 Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze powyższe zdanie można się zastanawiać, czego tak naprawdę potrzebujemy w naszym przedsiębiorstwie do tego, żeby projekty przez nas realizowane były efektywnie wspierane przez dedykowane do tego narzędzia. Zaglądając do Wikipedii znajdziemy listę ponad 140 systemów służących do wsparcia zarządzania projektami. Czego potrzebujemy i jakie są nasze wymagania, w głównej mierze będzie zależało od dojrzałości naszej organizacji w zakresie zarządzania projektami oraz kompleksowości prowadzonych działań. Podejmując decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania projektami organizacja powinna spełnić pewne warunki brzegowe zapewniające sukces przedsięwzięcia. Podstawowym z nich jest wdrożenie i wykorzystywanie jednolitych procesów i standardów zarządzania projektami w firmie. Jest to istotne z punktu widzenia całego procesu wdrażania systemu, bez solidnych podstaw i właściwego poziomu dojrzałości organizacyjnej w zakresie zarządzania projektami nie uda nam się właściwie określić naszych potrzeb, co do wymagań i funkcjonalności narzędzia. Parafrazując słowa Bila Gates a jeśli posiadamy wydajny system, jego automatyzacja spotęguje korzyści, jeśli natomiast system jest niedoskonały automatyzacja spotęguje problemy. Drugim elementem, który powinien być spełniony jest zapewnienie szkoleń i dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania projektami i obowiązujących standardów dla wszystkich pracowników związanych z realizacją projektów. Wiedza uzyskana przez naszych pracowników umożliwi właściwą komunikację w obrębie środowiska projektowego, a co za tym idzie rozumienie podnoszonych kwestii w jednakowy sposób. Dopiero osiągnięcie odpowiedniego poziomu dojrzałości organizacji do zarządzania projektami oraz wiedzy i doświadczenia osób realizujących projekty umożliwi skuteczne dopasowanie narządzi do potrzeb i uzyskanie maksymalnych korzyści. Kolejnym aspektem który jest ważny z punktu widzenia doboru właściwego narzędzia jest skala działalności w obszarze projektów. Na rynku możemy znaleźć wiele rozwiązań od wielofunkcyjnych narządzi do zarządzania projektami, po proste i nieskomplikowane wspierające Kierownika Projektu w jego codziennej pracy. W zależności od tego jakiego typu projekty realizujemy, ile ich jest w portfelu i jak są złożone możemy sięgnąć po różnego typu rozwiązania. Jeżeli nasz portfel projektowy oparty jest na kilku stosunkowo prostych projektach, lub zależy nam na zabezpieczeniu i wsparciu dla pojedynczych elementów takich jak, harmonogram, budżet, czy rejestr ryzyk nie potrzebujemy do tego skomplikowanych rozwiązań. W gruncie rzeczy można w tym celu wykorzystać arkusz kalkulacyjny lub zrezygnować z jakiejkolwiek automatyzacji procesów. Na drugim końcu skali znajdują się przedsiębiorstwa 1

2 realizujące skomplikowane i złożone projekty. Niektóre branże przemysłowe, producenci oprogramowania, wdrożenia nowych produktów etc. wymagają kompleksowego podejścia i odpowiedniego wsparcia ze strony narzędzi projektowych. Złożoność projektów w tym obszarze wymusza na organizacji stosowanie wielofunkcyjnych rozwiązań umożliwiających wsparcie w efektywnym dostarczaniu produktów projektu. Patrząc na dostępne rozwiązania stosowane w narzędziach do zarządzania projektami początkowo możemy poczuć się zagubieni. Jednak kiedy przyjrzymy się problemowi bliżej okaże się, że każdy z dostawców oferuje własne podejście do rozwiązywania podobnych problemów zarządzania projektami. Różnice wynikają zazwyczaj z tego, które elementy funkcjonalności zostały wykorzystane i na jakiej platformie zbudowano narzędzie. Funkcjonalności wykorzystywane w różnych narzędziach można podzielić na kilka podstawowych obszarów. Kluczowe obszary funkcjonalności w narzędziach do zarządzania projektami Workflow Harmonogr amowanie zasobami dokumentacją ryzykiem Praca w grupie portfelem projektów Raporty i monitoring Harmonogramowanie jest to jedna z podstawowych funkcjonalności narzędzi do zarządzania projektami. Umożliwia zaplanowanie czynności w projekcie przypisanie do nich czasu i zasobów niezbędnych do realizacji. Większość z nich umożliwia wizualizację graficzną przygotowywanych harmonogramów w postaci wykresów Ganta, czy diagramów CPM (Critical Path Method) lub PERT (Program Evaluation and Review Technique). Bardziej zaawansowane funkcje pozwalają tworzyć zależności między zadaniami, kiedy jedno zależy od realizacji drugiego lub dwie różne czynności muszą zakończyć się w jednakowym czasie. 2

3 zasobami podstawowa funkcjonalność pozwala na alokację dostępnych i właściwych zasobów na projekt oraz przypisanie ich do poszczególnych czynności. Bardziej złożone rozwiązania pozwalają na zarządzanie zasobami w ramach całego portfela projektowego umożliwiając realokację posiadanych zasobów na projekty, przygotowywanie scenariuszy, rezerwację zasobów oraz ich optymalizację. ryzykiem dzięki tej funkcjonalności Kierownik Projektu może definiować, oceniać i zarządzać ryzykiem w projekcie. Istotą tego obszaru jest umożliwienie odpowiednio szybkiej reakcji na powstałe problemy w projekcie poprzez udostępnienie narządzi umożliwiających bieżące monitorowanie zdefiniowanych ryzyk. portfelem projektów zapewnia identyfikację, selekcję i zarządzanie grupą projektów optymalnie dopasowanych do celów organizacji oraz strategii. Poprzez moduły umożliwiające analizę posiadanych zasobów, dostarczane korzyści biznesowe, priorytetyzację dokonuje się wyboru projektów przynoszących największą wartość dla przedsiębiorstwa. Raportowanie i monitorowanie dostarcza informacji odnośnie stanu realizacji prac projektów. Monitorowanie może obejmować przekroczenia harmonogramu, przekroczenia budżetu, status ryzyk projektu. Informacje mogą być zagregowane dla wielu bądź przeznaczone dla jednego projektu, w zależności od użytkownika systemu i przeznaczenia informacji. Dodatkowe funkcje umożliwiają sporządzanie raportów ilościowych i statystycznych predefiniowanych w narzędziu lub udostępniają interfejsy do budowania własnych zestawień. Praca w grupie funkcjonalność ta umożliwia pracę zespołową w projekcie w ramach jednego systemu. Złożone projekty, w których zespół jest rozproszony w różnych lokalizacjach wymagają narzędzi umożliwiających zdalną pracę w projekcie. W oparciu o rozwiązania sieciowe narzędzia zapewniają dostęp i pracę nad dokumentacją dla całego zespołu projektowego. dokumentacją utrzymywanie repozytorium dokumentów oraz ich automatyczne wersjonowanie. Umożliwia także pracę na jednym dokumencie przez wielu członków zespołu projektowego. Workflow dzięki narzędziu workflow mamy możliwość zdefiniowania w systemie procesów zgodnie z którymi realizowane są projekty. Jest to szczególnie przydatne kiedy metodyka zarządzania projektami oparta jest na fazach i punktach decyzyjnych. Wykorzystanie tej funkcjonalności umożliwia pełną automatyzację procesu w ramach organizacji, co daje kontrolę nad procesem i zapewnia, że projekt realizowany jest zgodnie z przyjętymi standardami. Wdrażając narzędzie IT do zarządzania projektami to organizacja musi zdecydować, co jest dla niej najważniejsze biorąc również pod uwagę potrzeby, które mogą pojawić się w przyszłości. Powyższe funkcjonalności mogą być wskazówką do tego na co powinno się zwrócić uwagę. Oczywiście rozwiązania kompleksowe posiadające bardzo rozbudowane możliwości będą wymagać poniesienia dużych kosztów, zaangażowania zasobów organizacji oraz czasu na 3

4 wdrożenie. Przewagą prostych rozwiązań jest możliwość ich szybkiej implementacji oraz niski koszt. Kolejnym aspektem, któremu należy się przyjrzeć jest architektura systemu na której zbudowane jest narzędzie do zarządzania projektami. Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje platform wykorzystywanych do budowy rozwiązań. Instalacja oprogramowania na lokalnym serwerze oraz komputerze użytkownika Udostępnienie narzędzia w oparciu o rozwiązania Web SaaS (Software as a Service) oprogramowanie dostarczane poprzez sieć Internet bez konieczności instalacji i utrzymywania serwerów po stronie klienta Każdy z wymienionych modeli będzie posiadał swoje mocne i słabe strony. Większość prostych rozwiązań opartych jest na modelu, w którym aplikacja instalowana jest na komputerze użytkownika. Rozwiązanie takie jest bardziej złożone, gdyż każdy użytkownik musi posiadać kopie narzędzia lokalnie, natomiast funkcjonalności związane z pracą w zespole i współdzielenie informacji mogą być ograniczone. Zaletą rozwiązania jest to iż Kierownik Projektu może pracować z oprogramowaniem bez konieczności bycia on-line. W obecnych czasach większość firm oferujących oprogramowanie do zarządzania projektami dąży do modelu SaaS umożliwiającego zdalny dostęp do aplikacji poprzez sieć. Przewagą tego modelu nad innymi jest udostępnienie dedykowanego oprogramowania użytkownikowi bez konieczności angażowania zasobów IT w organizacji. Jedyne, co jest potrzebne do pracy to łącze internetowe i komputer. Rozwiązania takie mocno wspierają funkcjonalności związane z komunikacją i pracą w zespole. Z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorstwa najczęściej wybierają dwa modele podejścia do wdrożenia narządzi zarządzania projektami. Pierwszy to narzędzia tworzone pod konkretne wymagania wewnętrznie od podstaw, często poprzedzone analizą i stwierdzeniem, że na rynku nie ma rozwiązania, które spełniłoby wszystkie potrzeby i wymagania. Drugie to szukanie od samego początku wielofunkcyjnych złożonych narzędzi posiadających rozwiązania, których na tym etapie dojrzałości organizacji nigdy nie wykorzystają. Oba te podejścia mogą doprowadzić do sytuacji, w której coś co miało przynieść optymalizację i wzrost efektywności realizacji projektów spowoduje frustrację i pogłębienie już istniejących problemów. Jednym z dobrych rozwiązań optymalnego podejścia do wdrożenia systemu zarządzania projektami może okazać się metoda ewolucyjna, a nie rewolucyjna. Na samym początku możemy dostarczyć organizacji rozwiązanie, które umożliwi wsparcie kluczowych elementów zarządzania projektem, zapewni sprawną komunikację jego statusu oraz pomoże w zarządzaniu portfelem projektowym. Rozwiązanie takie musi cechować uniwersalność, krótki czas wdrożenia oraz atrakcyjność kosztowa. Jednym z przykładów wdrożenia takiego rozwiązania jest narzędzie do zarządzania projektami FlexiProject stworzone przez firmę MMDP Business Consulting. 4

5 Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pracy w różnych organizacjach i projektach powstało narzędzie umożliwiające szybką integrację z już istniejącym środowiskiem projektowym, bądź też implementację w środowisku dopiero tworzonym. FlexiProject to praktyczne narzędzie, którego głównym celem jest zapewnienie kierownictwu firmy regularnej i dostosowanej do jego potrzeb informacji o planowanych inicjatywach i realizowanych projektach. Narzędzie to zapewnia wsparcie w kluczowych dla realizacji projektu obszarach, standaryzuje proces, dostarcza jednolitą dokumentację, usprawnia planowanie w tym przygotowywanie harmonogramów i budżetów, umożliwia monitorowanie wykonania jednego lub wielu projektów. Szerzej o FlexiProject można dowiedzieć się odwiedzając stronę sekcję know-how zakładka Projektami. Doświadczenie pokazuje, że zaproponowany zakres wsparcia dostarczanego przez narzędzie FlexiProject dla projektu oraz portfela projektowego pokrywa ponad 80% czynności, które są niezbędne do tego, żeby projekty w organizacji były optymalnie zarządzane i kontrolowane. Dla firm, które nie posiadają żadnych zintegrowanych narzędzi zarządzania projektami rozwiązanie takie może być pierwszym krokiem do zbudowania wiedzy niezbędnej do wdrożenia bardziej zaawansowanych i skomplikowanych rozwiązań. Piotr Paturalski Doświadczony Starszy Konsultant, MDDP Business Consulting Specjalizuje się w obszarze zarządzania projektami oraz projektowaniu i optymalizacji procesów biznesowych. 5

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zespół ISIT O FIRMIE:

Zespół ISIT O FIRMIE: Oferta Zachęcamy do zapoznania się z kompleksową ofertą usług świadczonych przez ISIT jest ona podstawą zadowolenia naszych klientów. Ofertę wzbogacamy o indywidualne podejście, wiedzę i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence - droga do sukcesu

Business Intelligence - droga do sukcesu Strona 1 z 6 Bieżący numer Archiwalne numery Prenumerata Baza firm Dla reklamodawców FORUM EKSPERTÓW Business Intelligence - droga do sukcesu Teleinfo nr 5/2007, 12.03.2007r. Spis treści» Wdrożenie BI

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo