Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1"

Transkrypt

1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla potrzeb instytucji publicznych miasta Opola. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

2 ROLA I KIERUNKI ROZWOJU INFORMATYKI W PROCESIE ZARZĄDZANIA MIASTEM. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla potrzeb instytucji publicznych miasta Opola. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 2

3 W dobie Internetu oraz rozwoju technologii komunikacyjnej i informacyjnej następuje przekształcenie papierowej administracji w system wygodnych, elektronicznych usług administracyjnych. Źródło: Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 3

4 Wartość branży IT w Polsce Źródło: Rzeczpospolita - Wartość rynku IT to już prawie 30 mld zł Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 4

5 Współczesna rola IT w administracji publicznej Zasadnicze pytania: Jaka jest rola IT? Gdzie zmierza IT? Czego oczekuje organizacja? Jak wprowadzać zmiany? Co warunkuje zmiany? Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 5

6 IT to wsparcie dla: - podnoszenia efektywności zarządzania miastem - podnoszenia satysfakcji KLIENTÓW. Dostarczanie usług IT dla miasta w oparciu o zintegrowane systemy teleinformatyczne. Stworzenie wspólnej kultury organizacyjnej w obszarze teleinformatycznym z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa danych. Obniżenie kosztów IT w relacji do jakości (optymalizacja) dzięki synergii zasobów, specjalizacji i standaryzacji oraz integracji systemów. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 6

7 Specyfika IT Wymaga stałego dokształcania się bardzo szybko zmienia się technologia i rośnie jej złożoność Wymaga wysokiej specjalizacji pojęcie informatyk niewiele znaczy bez szczegółowego określenia; obecnie jest około 20 różnych specjalizacji w IT Wymaga współpracy i samodzielności wspólna praca nad koncepcją/architekturą biznesową i/lub technologiczną, samodzielne wykonanie części lub całości zadania Wymaga częstego kontaktu z wieloma ludźmi praca ma charakter usługowy Wymaga dużej odpowiedzialności prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania i komputerów jest w wielu przypadkach podstawą działalności firmy Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 7

8 Centralizacja IT - Centrum Usług Wspólnych dla administracji publicznej miasta Opola. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 8

9 Regulacje prawne istotne dla budowania e-administracji w Polsce: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U j.t.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U j.t.) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U j.t.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t.) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U ) Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 9

10 Czy służby informatyczne przygotowane są na wsparcie procesów biznesowych realizowanych przez Miasto? Wykwalifikowana kadra WI: 1. PRINCE 2.0 to specjalnie dobrany zbiór dobrych praktyk, zbudowany z użytecznych elementów, pozwalających na efektywne zarządzanie projektami. 2. COBIT 5.0 to zestawienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli i audytu systemów informatycznych. 3. ITIL v3.0 (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór najlepszych praktyk wykorzystywanych w zarządzaniu informatycznym wsparciem procesów biznesowych. 4. Certyfikaty specjalistyczne CISCO, JUNIPER, MICROSOFT, Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 10

11 Jak to robią inni? Centralizacja służb informatycznych na przykładzie CUI Wrocław. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 11

12 Źródło: Dariusz Jędryczek Nowoczesny Wrocław - konsolidacja służb informatycznych Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 12

13 Potrzeby i oczekiwania jednostek organizacyjnych miasta Opola w zakresie IT Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 13

14 Oczekiwania kierunki rozwoju informatyki. 1. Czy MJO posiada obsługę informatyczną? 54% ankietowanych zleca obsługę informatyczną zewnętrznym firmom. Jest to realizowane w formie umowy outsourcingowej bądź też zlecane doraźnie w razie wystąpienia potrzeby. Kolejna grupa ankietowanych 42% powierza obsługę informatyczną swoim etatowym pracownikom. 27 jednostek zatrudnia jedną osobę na etacie są to w przeważającej części placówki oświatowe. Dwie osoby na etacie zatrudnia 10 jednostek. W przypadku placówek oświatowych zdarza się, że osobą zajmującą się obsługą IT jest nauczyciel informatyki. Najmniej popularną formą zatrudnienia w postaci umowy-zlecenia stosują 4 jednostki umowa o pracę 4 umowa cywilnoprawna (zlecenie) 37 firma zewnętrzna 13 brak obsługi Wykres 1. Forma prawna obsługi informatycznej w jednostkach. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 14

15 Oczekiwania kierunki rozwoju informatyki. 2. Czy MJO posiadają serwerownię (CPD)? Serwerownię specjalnie wydzielone pomieszczenie, w którym znajduje się sprzęt sieciowy, telekomunikacyjny oraz serwerowy posiadają 24 jednostki. Czy jednostka posiada serwerownię? Tak 24 Nie Wykres 4. Serwerownie w jednostkach miejskich. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 15

16 Oczekiwania kierunki rozwoju informatyki. 3. Bezpieczeństwo informatyczne MJO (sprzęt, organizacja, ludzie itp.), Dedykowane/sprzętowe urządzenia bezpieczeństwa (firewall) Nie 72 Tak Wykres 9. Dedykowane urządzenia bezpieczeństwa. Urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Na pytanie posiadania dedykowanych/sprzętowych urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa sieci, 21 ankietowanych odpowiedziało na TAK, pozostałe jednostki nie posiadają takich urządzeń. Urządzenia takie są głównie w posiadaniu dużych jednostek. Mniejsze jednostki posiadają routery, dostarczone przez providerów, bądź posiadają tanie routery z funkcjonalnością NAT i ewentualnie - prostego filtrowania ruchu sieciowego. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 16

17 Oczekiwania kierunki rozwoju informatyki. 4. Zagadnienia związane z realizacją OSTO oraz planowanym Data Center dla Miasta Dostęp do szybkiego Internetu Usługa poczty elektronicznej Tak 89 Tak 73 Nie 3 Nie Wykres 12. Dostęp do szybkiego Internetu. Wykres 13. Usługa poczty elektronicznej. Hosting VPS Centralny backup Tak 54 Tak 68 Nie 38 Nie Wykres 14. Hosting VPS Vitual Private Server Wykres 15. Centralny backup. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 17

18 Projekty realizowane przez Miasto Opole Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 18

19 E-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-usług publicznych projekt częściowo zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Partner projektu: Gmina - Miasto Opole Opole, Rynek Ratusz Lider projektu: Fundacja Informatyki i Zarządzania Łódź, ul. Władysława Reymonta 5 Projekt obecnie rozwijany w ramach realizacji projektu Opolskie w Internecie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 19

20 Innowacyjność przyjętego rozwiązania technologiczna i organizacyjna Projekt jest jednym z pierwszych projektów, w których jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Opole, wykorzystując bogate zasoby teleinformatyczne oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę, świadczy usługi na rzecz swoich jednostek organizacyjnych. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 20

21 Zmiany organizacyjne, efektywność pracy, jakość świadczonych usług 1. Podniesienie efektywności działania administracji publicznej. 2. Konsolidacja i centralizacja usług informatycznych. 3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji. 4. Standaryzacja i optymalizacja procesów biznesowych 5. Konsolidacja wydatków. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 21

22 Infrastruktura teleinformatyczna - sieci NGN OSTO - Optyczna Sieć Teleinformatyczna Opola OSTA - Optyczna Sieć Teleinformatyczna Aglomeracji Rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna będzie sprzyjać temu, by Opole stało się miastem, którego rozwój gospodarczy opiera się na informacji, wiedzy i innowacyjności. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 22

23 Wyzwania na przyszłość: 1. Smart City ITS Opole 2. Centrum Przetwarzania Danych DataCenter 3. Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO/OSTA Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 23

24 Inteligentne miasto Smart City to takie, w którym połączono systemami informatycznymi jego infrastrukturę w celu podniesienia sprawności i funkcjonalności dla mieszkańców. Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 24

25 Przykładowe rozwiązania wdrażane przez inteligentne miasta. Źródło: Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 25

26 Dziękuję za uwagę Id: B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 26

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Informatyczne systemy zarządzania

Informatyczne systemy zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Informatyczne systemy zarządzania Grzegorz Hunicz 2013 grzegorz.hunicz@lublin.eu 1 Plan zajęć: Definicje Elementy ISZ Funkcje systemu informatycznego Informacja Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie danych wrażliwych w statystycznych bazach danych przy użyciu szperacza ogólnego... 11 Krzysztof Bednarz

Ujawnienie danych wrażliwych w statystycznych bazach danych przy użyciu szperacza ogólnego... 11 Krzysztof Bednarz SPIS TREŚCI Wstęp.............................................................. 9 Ujawnienie danych wrażliwych w statystycznych bazach danych przy użyciu szperacza ogólnego.......................................

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo