Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski"

Transkrypt

1 Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

2 Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO Przegląd normy ISO szczegółowy opis wraz z interpretacją zapisów Implementacja systemu zgodnie z normą ISO Opis procesu wdrożenia systemu, oraz wskazówki praktyczne Analiza stanu organizacji pod kątem wdrożenia SZBI wg Identyfikacja istniejących zabezpieczeń Ocena poziomu wdrożonych mechanizmów bezpieczeństwa Identyfikacja procesów biznesowych organizacji Opis techniki pozyskania danych odnośnie procesów biznesowych firmy

3 Projekt SZBI Struktura dokumentacji systemu Struktura organizacyjna systemu, podstawowe funkcje i zakresy odpowiedzialności Analiza ryzyka Omówienie różnych podejść do analizy ryzyka Propozycja metodyki oraz przeprowadzenie analizy ryzyka Metryki pomiary, ocena bezpieczeństwa Propozycja zestawu metryk dla budowanego SZBI Dokumentacja SZBI Spis dokumentów wymaganych przez normę ISO/IEC Opis zawartości każdego dokumentu i wskazówki realizacji Załączniki Przykładowe dokumenty Dokumentacja przeprowadzonych analiz

4 Ta część całościowego systemu zarządzania, oparta na podejściu wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa organizacji. SZBI obejmuje: Strukturę organizacyjną Polityki Zaplanowane działania Zakresy odpowiedzialności Praktyki, Procedury, Procesy i zasoby

5 Zainteresowane strony Zaplanuj (Plan) Ustanowienie SZBI Zainteresowane strony Wymagania i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa informacji Wykonuj (Do) Wdrożenie i eksploatacja SZBI Sprawdzaj (Check) Monitorowanie i przegląd Działaj (Act) Utrzymanie i doskonalenie SZBI Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

6

7 1. Polityka bezpieczeństwa 2. Zakres SZBI 3. Procedury i zabezpieczenia wspomagające SZBI 4. Opis metodyki szacowania ryzyka 5. Raport z procesu szacowania ryzyka 6. Plan postępowania z ryzykiem 7. Procedury potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, eksploatacji i sterowania procesami bezpieczeństwa informacji 8. Opis pomiaru skuteczności zabezpieczeń 9. Deklaracja stosowania

8 Kluczowe funkcje w SZBI Administrator danych Zarząd Pełnomocnik Zarządu d/s zarządzania bezpieczeństwem (CISO) Forum Bezpieczeństwa Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Właściciel Biznesowy aktywów Kluczowy użytkownik Administrator Użytkownik

9 Jakich zabezpieczeń organizacja używa? Jaki jest poziom stosowanych zabezpieczeń? Jakie są szanse na powodzenie wdrożenia SZBI? Ile pracy należy włożyć, aby to osiągnąć? Ile to będzie kosztowało? Ile będzie trwało? I inne.

10 Poziom Nazwa Opis 0 Nie Całkowity brak komponentu. Organizacja nie zdaje sobie sprawy, że występuje rozwiązanie powinno zostać wdrożone. 1 Początkowy Organizacja zdaje sobie sprawę, że rozwiązanie powinno zostać wdrożone. Nie istnieją jednak zdefiniowane procesy a jedynie podejście ad-hoc. Zła organizacja podejścia do zarządzania w tym obszarze. Pytanie Zał. A A.5 Polityka bezpieczeństwa 5.1 Polityka bezpieczeństwa informacji Nie występuje Początkowy Ograniczony Zdefiniowany Zarządzany Optymalny Poza zakresem Zaawansowanie 0,00 % 2 Ograniczony 3 Zdefiniowany 4 Zarządzany 5 Optymalny Został zdefiniowany proces uwzględniający dany komponent. Jest on jednak realizowany przez różne osoby i jego wynik zależy od osoby realizującej. Brak szkoleń w zakresie standaryzacji stosowanych procedur. Z tego powodu występuje prawdopodobieństwo błędów. Istnieją zestandaryzowane, udokumentowane i zakomunikowane procedury. Postępowanie zgodnie z tymi procedurami nie jest jednak kontrolowane istnieje, więc małe prawdopodobieństwo wykrycia odstępstw od procedury. Procesy podlegają ciągłemu doskonaleniu. Można je monitorować i wykonywać pomiary zgodności z oczekiwaniami. Ograniczone wykorzystanie narzędzi i automatyzacji. Procesy są udoskonalone w wyniku ciągłego doskonalenia i stosowania najlepszych praktyk. Są porównywane do innych firm z danego sektora. Wykorzystuje się automatyzację działań. Umożliwia to organizacji szybką adaptacje do zmieniających się warunków. 6 Nie dotyczy Nie dotyczy - dany obszar nie był badany Czy organizacja posiada i stosuje politykę bezpieczeństwa lub inny dokument określający zasady bezpieczeństwa informacji? Czy dokument, o którym mowa w poprzednim punkcie jest przeglądany i aktualizowany? A.6 Organizacja bezpieczeństwa informacji 6.1 Organizacja wewnętrzna Cel: Zarządzanie Czy kierownictwo organizacji wyraża swoje wsparcie w zakresie wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji? Czy działania dotyczące bezpieczeństwa informacji są koordynowane w ramach organizacji? Czy zostały określone odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji Czy istnieje proces autoryzacji przez kierownictwo nowych środków przetwarzania informacji ,45 %

11 Obszar bezpieczeństwa 5. Polityka bezpieczeństwa Organizacja bezpieczeństwa informacji Zarządzanie aktywami Bezpieczeństwo zasobów ludzkich Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe Zarządzanie systemami i sieciami Kontrola dostępu Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji Zarządzanie ciągłością działania Zgodność Suma Nie występuje Początkowy Ograniczony Zdefiniowany Zarządzany Optymalny Poza zakresem Suma Nie występuje Początkowy Ograniczony Zdefiniowany Zarządzany Optymalny Poza zakresem Suma Suma Wdrożone Należy wdrożyć Zabeczenia

12 Wstępna analiza ryzyka (ang. High level risk analysis) - Odpowiedź na temat krytyczności danego systemu lub procesu w kontekście prowadzonego biznesu. Metoda podstawowego zestawu zabezpieczeń (ang. baseline approach) - Zestaw zabezpieczeń buduje się w oparciu o uznane standardy i dobre praktyki z dziedziny bezpieczeństwa NIE NIE NIE Ogólna ocena ryzyka Czy aktywo wspiera kluczowe procesy biznesowe? Czy aktywo przetwarza krytyczne dane dla biznesu? aktywa? TAK TAK TAK Szczegółowa analiza ryzyka - Stosowana jest dla aktywów o znaczeniu krytycznym dla biznesu. NIE Czy proces wykorzystuje kosztowne elementy informatyczne TAK

13 Identyfikacja aktywów i ich właścicieli; Identyfikacja zagrożeń dla tych aktywów; Identyfikacja istniejących zabezpieczeń; Ocena podatności (prawdopodobieństwo naruszenia integralności, poufności i dostępności) Ocena skutków utraty poufności, integralności i dostępności w odniesieniu do aktywów; Szacowanie ryzyka; Opracowanie rekomendacji;

14 Narażenie na ryzyko Stopień wdrożenia polityki bezpieczeństwa Efektywność działania systemu zarządzania bezpieczeństwem Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa Opóźnienie poświadczenia bezpieczeństwa Poziom zdefiniowania ról i odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa Skuteczność kontroli fizycznej do chronionych pomieszczeń Wykorzystanie zasobów sieciowych Stopień wdrożenia zabezpieczeń Użytkownicy uprzywilejowani Stopień błędów dot. krytycznych danych przedsiębiorstwa. Procent incydentów bezpieczeństwa Liczba dni miedzy incydentami bezpieczeństwa o szczególnym znaczeniu Stopień skoordynowania planów ciągłości działania. Czas odtworzenia działalności biznesowej Poziom bezpieczeństwa urządzeń osobistych Poziom nadużyć związanych aktywnością internetową pracowników

15 Nazwa metryki Skuteczność kontroli fizycznej chronionych pomieszczeń. 4 System zarządzania bezpieczeństwem informacji 5- Polityka bezpieczeństwa informacji 6- Organizacja bezpieczeństwa informacji Główny zainteresowany Źródło informacji Sposób obliczania Zalecana częstotliwość pomiaru Kierownicy ochrony, Oficer bezpieczeństwa Raporty z system kontroli pomieszczeń. Raporty incydentów związanych z nieuprawnionym dostępem lub próbami dostępu nieuprawnionego. Ilość nieuprawnionych prób dostępu / ilość wszystkich prób dostępu. Wskaźnik wyliczany codziennie. Raportowanie w cyklu miesięcznym. Wskaźnik pozwala na monitorowanie problemów Załącznik A Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia normy ISO/IEC Uwagi 7- Zarządzanie aktywami 8- Bezpieczeństwo zasobów ludzkich 9- Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe 10 Zarządzanie systemami i sieciami 11- Kontrola dostępu 12 Pozyskanie i rozwój systemów informacyjnych 13 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji 14 Zarządzanie ciągłością działania 15 Zgodność Analiza prób nieautoryzowanego dostępu do chronionych stref może ujawniać przypadki systematycznych prób przełamania dostępu, przypadki współdzielenia kart dostępu itp. Zapisy kontroli dostępu powinny być systematycznie związanych z próbami przełamania zabezpieczeń i skrupulatnie przeglądane, aby zminimalizować ryzyko sytuacji, Cel pomiaru kontroli dostępu fizycznego. Ochrona fizyczna powinna stale monitorować ten parametr. gdy dana osoba uzyskuje dostęp do chronionych pomieszczeń w nieuprawniony sposób.

16 Wiedza, która nie jest łatwo dostępna. Poradnik dla osób, które są odpowiedzialne za wdrożenie SZBI lub które zastanawiają się nad wdrożeniem takiego systemu w swojej firmie. Praktyczna wiedza bazująca na własnych doświadczeniach we wdrażaniu SZBI w organizacji, oraz na wiedzy ekspertów z tej dziedziny. Podejście systemowo procesowe, które daje duże szanse na powodzenie wdrożenia i utrzymania SZBI w organizacji. Kompleksowe podejście do ochrony informacji.

17

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Bogdan KOWNACKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Streszczenie: w artykule przedstawiono działania organizacyjne

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo