Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)"

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 sierpnia 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W lipcowym u funduszy inwestycyjnych, oceniającym nie tylko wyniki, ale równieŝ ryzyko (za pomocą wskaźnika Information Ratio) zadebiutowało w sumie 5 funduszy. 2 z nich otrzymały po raz pierwszy ocenę w -miesięcznym horyzoncie, a w rocznym okresie czasu. Biorąc pod uwagę okres ostatnich lat, najlepiej z tej dwójki wypadł Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds, który otrzymał ocenę a. Jednostka funduszu ała w ciągu ostatnich miesięcy +5,9%, co było o blisko pkt proc. wynikiem lepszym od średniej liczonej dla funduszy polskich stabilnego wzrostu. Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka, mierzonym wskaźnikiem Tracking Error. Drugi z funduszy, tj. Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ wypadł nieco gorzej, otrzymując -letnią notę 2a. Fundusz ten naleŝy równieŝ do najbardziej ryzykownych rozwiązań w grupie i jednocześnie za ostatnie miesiące ał ok. +2%, co było wynikiem o prawie pkt proc. słabszym od średniej. Spośród debiutantów w zestawieniu obejmującym 2 miesięcy, dzięki wystarczająco długiej historii swoją pierwszą ocenę w tym horyzoncie otrzymały fundusze: KBC Delta SFIO, Legg Mason Strateg FIO oraz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Światowy Fundusz Walutowy S. W dwóch pierwszych przypadkach, czyli funduszu dłuŝnego papierów skarbowych oraz polskiego aktywnej alokacji, przyznane oceny wynoszą a. Na taki stan rzeczy złoŝyły się przede wszystkim ich roczne wyniki inwestycyjne oscylujące wokół średniej rynkowej, wynoszące odpowiednio +8,% i -0,%. KBC Delta SFIO jest jednym z bardziej ryzykownych funduszy w swojej grupie, natomiast Legg Mason Strateg FIO charakteryzuje się najniŝszym poziomem ryzyka w swojej grupie. Spośród debiutantów w naszym rocznym zestawieniu bazującym na IR, najlepiej wypadł fundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, który otrzymał najwyŝszą ocenę, tj. 5a. W skali ostatniego roku, wynik był bliski zeru, podczas gdy średnia rynkowa wyniosła w tym czasie prawie -2%. Wśród liderów naszego u, czyli funduszy, które otrzymały najwyŝszą notę w horyzoncie -letnim mieliśmy zmiany. W grupie funduszy akcji polskich małych i średnich spółek - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC zastąpił KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP S. Wśród funduszy mieszanych polskich aktywnej alokacji najwyŝszą notę otrzymał natomiast Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy, który jeszcze we wrześniu 20 r. oceniany był na a. Fundusz ten wyparł niejako spośród najlepszych funduszy KBC Beta SFIO, którego -miesięczna ocena spadła do a. Z kolei wśród rozwiązań zaliczanych do bezpiecznych, do najlepszych w grupie funduszy dłuŝnych polskich uniwersalnych dołączył Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec, a w grupie funduszy gotówkowych i pienięŝnych - Amplico PienięŜny (Krajowy. Zespół Analiz Online Spółka Analizy Online jest niezaleŝną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi i funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Działalności firmy obejmuje równieŝ monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłuŝnych. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uwaŝanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iŝ są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego uŝytku Klientów spółki Analizy Online S.A., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online S.A. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak równieŝ przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online S.A. Copyright by Analizy Online S.A. str. /0

2 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC -.2% -2.8% 7.9% 9.% Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds -2.9% -.7% 7.8% 5.7% Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors -2.9% -.0% 2.% 5.7% KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP S -.8% -.0%.% 8.5% Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz -.7% -9.0% 9.5% -8.% PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO -.% -.7%.9% 8.0% Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium -.0% -.% -2.8%.7% Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy -.% -7.7% 2.9%.8% UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze 0.8% -5.% -2.% 5.% 0 Investor Top 25 Małych Spółek FIO -.8% -7.% -7.%.5% BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO -.7% -20.5% -9.%.0% Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec 2-2.2% -8.% -7.%.5% KBC Akcji Małych Spółek SFIO -.% -5.% -0.0% 9.% ING Średnich i Małych Spółek (ING -2.% -2.7% -2.% 2.% 5 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer -2.9% -5.0% -2.8% 2.7% PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO (*) -.8% -0.5% 0.5% 7.% sty 20 7 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy -.8%.% - 2.7% lut 20 8 Ipopema m-indeks FIO -2.% -8.5% -.7% wrz 20 9 Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy S -.7% -2.9% - 2.5% gru 20 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S -.2% -2.2% 2.7% 0.% 2 Noble Fund Akcji (Noble Funds -.0% -0.8% 22.0% 0.7% Quercus Agresywny (Parasolowy S -2.% -7.% 0.0% 0.% 5 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors -.% -.2% 20.0% 0.% -.9% -.8% 28.8%.% UniKorona Akcje (UniFundusze -0.8% -2.0%.%.2% 7 Legg Mason Akcji FIO -2.0% -.% 0.8%.9% 8 ING Akcji 2 SFIO -0.7% -.7% 8.% 5.% 9 SKOK Akcji (SKOK PARASOL -.9% -.%.%.5% 0 KBC Akcyjny (KBC -.% -8.2%.8% 5.7% Allianz Akcji Plus (Allianz -.% -9.%.% -2.% 2 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole 0.0% -2.5% 5.2%.% Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 0.7% -.7% 5.9%.9%

3 Investor Akcji Dużych Spółek FIO -0.9% -7.% 2.8% 2.9% 5 Millennium Akcji (Millennium -.7% -.% -0.% 5.% Amplico Akcji Plus (Światowy S -.5% -8.2%.%.% 7 Amplico Akcji (Krajowy -.8% -9.5% 0.8%.2% 8 ING Akcji (ING -0.8% -9.5% -.0%.8% 9 PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO -.% -8.7% -.0%.7% 20 KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP S -.9% -20.7%.2% 2.5% 2 Allianz Akcji (Allianz -.8% -2.9% 0.9% -2.0% 22 Skarbiec Akcja (Skarbiec -.0% -.5% -.%.% 2 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ -.% -2.9%.7%.% 2 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK -0.% -.9% -.8% 9.% 25 BPH Akcji (BPH FIO -.% -9.5% -.%.% 2 Novo Akcji (Novo -2.% -20.7% -2.5% -0.2% 27 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas 0.2% -8.9% -7.8% 9.9% 28 Investor Akcji FIO -.5% -20.7% -9.%.% 29 Pioneer Akcji Polskich (Pioneer -2.% -.9% -28.8% 2.0% 0 ING Selektywny (ING -.0% -.9% -2.8% -2.% Idea Akcji (Idea -25.0% -5.7% -2.% -2.9% Copernicus Akcji Dywidendowych 2 (Copernicus Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż S -.5% 8.8% - 8.% maj 20-0.% -9.2% - 9.% lis 20 PKO Akcji Plus (Parasolowy (*) -.% -.0% 5.% 5.% sty 20 5 PKO Akcji FIO (*) -.% -.%.9% 5.2% sty 20 Copernicus Akcji (Copernicus -.7% -.7% -.2% lip 20 7 BPS Akcji (BPS -.7% -5.9% -.8% maj 20 8 Allianz Selektywny (Allianz -7.2% -.9% - -.8% cze 20 9 AXA Akcji Big Players (AXA -.% -.% - 2.2% lip 20 0 Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer -.2% -7.0% - 5.% gru 20 PZU FIZ Akcji.5% -7.2% -.% sty 20 2 AXA Akcji (AXA -.8% -9.7% - 0.2% lip 20 Ipopema Agresywny (Ipopema S -2.2% % gru 20 gru 202 DB Fund Dynamiczny (DB Funds -.0% kwi 205 kwi 20 5 Superfund Akcji (Superfund S 0.% kwi 205 kwi 20 Eques Akcji (Eques S 0.9% maj 205 maj 20 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ST (mieszane polskie stabilnego wzrostu) KBC Stabilny (KBC 0.8% 0.9% 20.5% 7.2% 2 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors 0.2% -0.9%.%.9% SFIO Telekomunikacji Polskiej 0.2% -2.0%.0%.9%

4 UniStabilny Wzrost (UniFundusze 0.5% 0.% 2.%.% 5 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole.0% 2.% 5.2% 8.7% Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO.0% -2.%.0%.8% 7 Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy S 0.0% -2.7%.%.5% 8 ING Stabilnego Wzrostu (ING 0.7% -2.% 2.2%.% 9 Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy 0.% -.7%.% 7.7% 0 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK.% -0.%.0% 8.% Legg Mason Senior SFIO 0.% -0.9% 0.8% 2.9% Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva 2 -.7% -.8%.5%.% Investors Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble -0.7% -.5% 5.9% 8.7% Funds Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium -0.8% -.% 8.%.% BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO 5 0.% -.7% 0.%.% PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO -0.% -.% 7.%.8% SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK 7 0.5% -.0% 8.%.8% PARASOL 8 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 0.5% -.%.8% 5.0% 9 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas.0% -.5%.5%.% 20 Skarbiec III Filar (Skarbiec 0.% -2.9%.0% 5.% 2 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo -.0% -8.%.% 0.0% 22 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz -0.5% -5.% 0.%.8% 2 Idea Stabilnego Wzrostu (Idea -0.8% -9.7% 0.% -.% 2 Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer -0.9% -.% -9.7% 2.% 25 PKO Stabilnego Wzrostu FIO (*) 0.5% 0.% 2.7%.% sty 20 2 PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy (*) 0.% 0.% 5.0%.% sty BPS Stabilnego Wzrostu (BPS -0.2% -.2% - 5.% maj UniBezpieczna Alokacja (UniFundusze 0.% -0.2% -.% sie AXA Stabilnego Wzrostu (AXA -0.8% -2.8% -.2% lip 20 0 Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer -0.8% cze 205 cze 20 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ZR (mieszane polskie zrównoważone) Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors -0.% -5.0% 7.9% 8.0% 2 KBC Aktywny (KBC -0.% -.%.9% 5.9% Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO UniKorona Zrównoważony (UniFundusze 0.% -.9% 2.0% 0.% 0.% -.7%.5% 5.7% 5 ING Zrównoważony (ING 0.2% -8.0% 8.9%.% Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK 0.9% -5.8% 7.0% 9.5% 7 PZU Zrównoważony (PZU FIO -.% -9.% 5.%.% 8 Investor Zrównoważony FIO -0.% -9.7%.7%.% 9 Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec -0.% -8.0% -.0% 5.%

5 0 BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO -0.5% -0.2%.2%.2% Millennium Zrównoważony (Millennium -.5% -0.2%.%.% 2 Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo -.% -.9% -.7% -0.% Pioneer Zrównoważony (Pioneer -.7% -25.% -2.% 0.9% PKO Zrównoważony FIO (*) -0.% -.9% 5.2% 5.% sty 20 5 PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy (*) -0.2% -.0% 9.7% 5.0% sty 20 AXA Zrównoważony (AXA -2.% -0.0% - 2.% lip 20 7 Idea Zrównoważony (Idea -9.% -20.7% - -7.% kwi 20 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_AA (mieszane polskie aktywnej alokacji) Noble Fund Mieszany (Noble Funds -0.% -5.% 2.7% 8.8% 2 Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy -0.% -0.% 7.9%.% Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz -0.5%.5%.7%.7% KBC Beta SFIO -.0% -.5%.%.% 5 Noble Fund Timingowy (Noble Funds 0.% -.% -.0% 0.% Opera Equilibrium.pl (Opera -.0% -8.% -2.0% -.% 7 SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL -.5% -.7% -5.8% -5.5% 8 Alior Aktywnej Selekcji (Alior S -2.% -7.% -9.% -.% 9 Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec -0.9% -.% -25.7%.5% 0 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer -2.% -7.7% -2.5%.2% PKO Strategicznej Alokacji FIO (*) -0.8% -8.%.%.% sty 20 2 Legg Mason Strateg FIO -2.5% -0.% - -0.% lip 20 Novo Aktywnej Alokacji (Novo -.9% -20.% % maj 202 Idea Ochrony Kapitału (Idea -9.5% -2.% - -.5% paź 20 5 KBC Zmiennej Alokacji (KBC -.% kwi 205 kwi 20 Eques Aktywnej Alokacji (Eques S.% maj 205 maj 20 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors S.% 9.% 2.2%.8% 2 Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec.% 8.% 25.0%.2% UniKorona Obligacje (UniFundusze.5% 9.2% 27.% 8.% PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO.8% 2.% 25.0%.8% 5 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL 0.5% 7.7% 2.7%.8% KBC Alfa SFIO 0.9%.8% 22.%.9%

6 7 KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP S.2% 7.% 20.%.% 8 Amplico Obligacji Plus (Światowy S.2%.7% 2.% 5.% 9 Pioneer Obligacji Plus (Pioneer 0.8%.5% 9.7%.% 0 Idea Obligacji (Idea 0.5%.% 2.% 2.9% Novo Papierów Dłużnych (Novo.8% 8.% 9.9% 5.8% 2 KBC Papierów Dłużnych (KBC.% 7.% 9.7%.% Opera Avista.pl (Opera 0.7% 7.% 8.%.% Investor Obligacji FIO.% 5.8% 5.%.% 5 BPH Obligacji (BPH FIO 0.9%.0%.%.% BPH Obligacji 2 (BPH FIO.0% 0.7% 2.2%.% 7 UniObligacje Aktywny (UniFundusze S 2.2% 5.2% -.% kwi 20 8 Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO.0% 7.8% - 5.5% kwi 20 9 BPS Obligacji (BPS.% 8.% - 5.5% maj 20 PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy 20.% 7.8% 2.%.7% sty 20 (*) Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka 2.0% 7.% -.% maj 20 Prestiż S 22 Agio-Kapitał (Agio S 0.5% 7.0% -.9% mar 20 Copernicus Dłużnych Papierów 2 Korporacyjnych (Copernicus BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP 2 Paribas 0.%.9% -.% lip 20.0%.2% - 5.% gru Allianz Obligacji Plus (Allianz.0%.9% - 2.% mar 20 Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva 2 2.0% % lis 20 lis 202 Investors Aviva Investors Dłużnych Papierów 27.% % lis 20 lis 202 Korporacyjnych (Aviva Investors 28 Skarbiec - Obligacyjny FIZ 2.0% % lis 20 lis 202 BNP Paribas Komercyjnych Papierów 29 Dłużnych (BNP Paribas 0.5% sty 205 sty 20 Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka 0.0% BZ WBK lut 205 lut 20 DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds.% kwi 205 kwi 20 2 Agio Kapitał PLUS FIO 0.5% kwi 205 kwi 20 Eques Obligacji (Eques S 0.% maj 205 maj 20 Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ 0.7% cze 205 cze 20 Millennium Obligacji Korporacyjnych 5 (Millennium S Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer lip 205 lip lip 205 lip 20 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_PS (dłużne złotowe papiery skarbowe) ING Obligacji 2 SFIO.% 9.% 2.9% 7.% 2 Amplico Obligacji (Krajowy.%.7% 27.%.0% Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors.% 8.% 22.%.2% ING Obligacji (ING.5% 8.5% 9.%.5% 5 Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec.5% 8.7% 20.8%.8%.5% Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ 7.% 2.%.2% WBK

7 7 Legg Mason Obligacji FIO.% 7.8%.8%.% 8 Noble Fund Skarbowy (Noble Funds 0.7%.8%.0% 2.8% 9 Pioneer Lokacyjny (Pioneer 0.0%.0%.%.% 0 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż S.5% 8.8% - 5.9% lis 20 AXA Obligacji (AXA.% 7.7% - 5.8% lip 20 2 KBC Delta SFIO 2.% 8.% - 7.% lip 20 PKO Obligacji FIO (*).2% 7.% 2.0%.0% sty 20 PZU SFIO Dłużny.% 7.% - 5.5% gru PKO Obligacji Długoterminowych FIO (*).2% 7.2% 2.7%.0% sty 20 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz 0.9%.% -.9% mar 20 7 PZU Ochrony Majątku FIO 0.%.7% - 2.% mar 20 8 Opera Tutus-plus (Opera S.% - -.% gru 20 gru Ipopema Obligacji (Ipopema S.0% % gru 20 gru Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus lip 205 lip 20 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors S 0.7% 5.% 7.%.5% 2 KBC Gamma SFIO 0.% 5.8% 7.8%.% KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP S0.5% 5.5% 8.%.% Amplico Pieniężny (Krajowy.%.% 2.% 5.% 5 Novo Gotówkowy (Novo 0.% 5.% 7.2%.% Superfund Płynnościowy (Superfund S 0.8% 5.% 7.9%.7% 7 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (Arka BZ WBK 0.5%.7% 5.%.0% 8 Amplico Lokacyjny (Światowy S 0.%.% 7.% 2.% 9 UniKorona Pieniężny (UniFundusze.%.% 7.5%.7% 0 Millennium Depozytowy (Millennium 0.% 5.%.9%.% PZU Gotówkowy (PZU FIO 0.7% 5.5% 5.2%.% 2 Pioneer Pieniężny (Pioneer 0.%.%.7% 2.% ING Gotówkowy (ING 0.5%.5%.%.0% Allianz Pieniężny (Allianz 0.7%.9%.8% 2.9% 5 SKOK Rynku Pieniężnego FIO 0.%.% 2.8% 2.8% KBC Pieniężny (KBC 0.%.% 5.7% 2.2% 7 Idea Premium SFIO -0.2% 0.9% 7.% -.0% 8 Legg Mason Pieniężny FIO 0.7%.9%.0%.2% 9 Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec 0.5%.5% 2.5%.0% 20 BPH Skarbowy (BPH FIO 0.%.8%.% 2.5% 2 Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole 0.%.%.9% 2.8%

8 22 Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors -0.%.2%.% 2.2% 2 Fundusz Korporacyjny SFIO 0.%.% 2.0% 2.% 2 Investor Gotówkowy (Investor S 0.%.8% 0.7% 2.% 25 Investor Płynna Lokata FIO 0.%.0% 0.8% 2.5% 2 UniWIBID (UniFundusze S 0.% 2.%.% 0.% 27 BPS Pieniężny (BPS 0.7% 8.% - 5.% maj Opera Pecunia.pl (Opera 0.5%.% -.5% paź Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors S.2%.9% -.7% paź PKO Skarbowy FIO (*) 0.7% 5.2%.%.% sty 20 PKO Skarbowy Plus (Parasolowy 0.8% 5.% -.% lut 20 2 AXA Lokacyjny (AXA 0.5%.5% - 2.9% lip 20 Pioneer Gotówkowy (Fundusze Globalne S 0.5%.5% - 2.8% gru 202 PKO Rynku Pieniężnego FIO (*) 0.5%.2%.8% 2.7% sty 20 5 SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL 0.7%.8% - 2.% cze 20 ING (L) Depozytowy (ING S 0.5% % sie 20 sie UniLokata (UniFundusze 0.% sty 205 sty 20 8 Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus 0.5% mar 205 mar 20 9 Eques Pieniężny (Eques S 0.% maj 205 maj 20 0 Idea Pieniężny (Idea 0.% cze 205 cze 20 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących) 2 Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze 8.0% -.2% 8.8%.% Globalne S Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej.% -.2%.% 2.8% (Aviva Investors Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit.0% -5.2%.2% 5.2% Agricole Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 0.7% -8.9%.8% 5.5% FIZ 5 UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze.0% -.5% 0.%.% Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec 2.% -9.%.9%.% 7 ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (ING.% -9.% 9.5% 8.7% 8 PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO 0.% -.% 8.7%.% 9 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej.8% Europy (Arka BZ WBK -2.2% 7.%.% 0 Quercus Bałkany i Turcja (Parasolowy S.9% -0.7%.2% 25.% BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO.9% -0.% 2.5% 2.0% 2 Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy S -0.7% -20.%.0%.% Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO -.2% -.7% -7.8% 7.2% PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI S -.9% -8.% -.7%.2% 5 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec 2.%.2% - 2.% maj 20 Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż S 2.% -.5% - 5.% lis 20 7 PKO Akcji Nowa Europa FIO (*) -.% -.% -.5%.7% sty 20

9 8 Skarbiec Selektywny Nowej Europy (Skarbiec 0.9% -7.8% - 8.% cze 20 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_GL (akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych) Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka BZ WBK 2.% 0.9% 9.8% 5.9% 2 BPH Akcji Globalny (BPH FIO 0.9% 5.% 27.5% 2.% PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI S 2.% 8.7% 2.8%.% Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych FIO.% -8.9% 7.5%.% 5 Alior Stabilnych Spółek (Alior S -.% -9.8% -5.7% -.9% ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING S.% 9.0% -.% lis ING (L) Globalnych Możliwości (ING S.2%.9% -.2% paź 20 8 KBC Globalny Akcyjny (KBC 2.% 7.7% - 2.9% mar 20 9 Alior Agresywny (Alior S -.5% -20.% -.8% mar 20 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_ST (mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu) Brak ów dla grupy: MIZ_ST!!! Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_EM (akcji zagranicznych globalnych rynków wschodzących) Sezam GLOBALNY FIZ.8% -5.2% - 5.% cze 20 2 PKO Akcji Rynków Wschodzących (Światowy 0.9% -.9% 2.% 0.% sty 20 Fundusz Walutowy S (*) Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących -0.5% -0.% -.% maj 20 (Aviva Investors PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI S 2.% -7.5% 7.9%.% lis Skarbiec Alokacji Globalnej (Skarbiec.% -.0% -.% lis 202 Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy S.% -5.8%.% -7.% lis ING (L) Rynków Wschodzących (ING S 0.8% -20.7% -.% lis Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Fundusze Globalne S.% -22.0%.%.% lis 202 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_AZ (akcji azjatyckich bez Japonii) PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Światowy Fundusz Walutowy S 0.% -0.% -.% lip 20 2 Investor Indie i Chiny (Investor S -0.% -.7% -5.0% 0.9% lis 202 ING Chiny i Indie USD (ING -.% -7.%.%.5% lis 202 ING (L) Nowej Azji (ING S 0.8% -.% -.5% lis Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy S Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Fundusze Globalne S 0.% -.% -.% -0.% lis % -8.8% -9.%.7% lis 202

10 Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors.2% 2.%.7%.8% kwi 20 2 Idea Zmiennego Zaangażowania (Idea -.7% -.% - -2.% kwi 20 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_AA (mieszane zagraniczne aktywnej alokacji) Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva.% -9.0% - 7.7% kwi 20 Investors AXA Equity Active Asset Allocation (AXA -5.% -9.% % kwi 20 5 Investor CEE FIZ -.8% -.% -.8% -.% kwi 20 Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO 0.7% - -.% sie 20 sie 202 Copyright Analizy Online S.A. 202

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017) wrz 14 16 paź 14 16 lis lis 14 16 gru 14 16 sty 15 17 lut lut 15 17 mar 15 17 kwi 15 17 maj 15 17 cze 15 17 lip lip 15 17 sie 15 17 wrz 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) 6 lipca 2017 W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) 5 czerwca 2017 W Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w maju nadaliśmy 389 oceny od 1a do 5a w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Marzec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Marzec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 11.04.2016

stan na dzień 11.04.2016 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Komunikat dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo