OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń sieciowych dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu wraz z przeszkoleniem pracowników: Pakiet 1 - dostawa sprzętu sieciowego. Rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynku nowej Biblioteki przy ul. Joliot Curie 12 Biblioteka posiada obecnie sieć światłowodową umożliwiającą uzyskanie przepustowości 10GbE. W posiadaniu Biblioteki są 3 przełączniki EX T. Koncepcja rozbudowy polega na utworzeniu rdzenia sieci obsługującego 10GbE. Połączenia między przełącznikami dostępowymi, a przełącznikiem rdzeniowym realizowane będą za pomocą portów SFP+ 10GbE. Do połączeń wykorzystana zostanie technologia LACP 802.3ad oraz RSTP 802.1w. Przełączniki dostępowe i rdzeniowe będą łączone w stosy. Na przełącznikach będą wykorzystywane sieci VLAN zgodnie ze standardem 802.1Q. Przełączniki dostępowe muszą mieć możliwość łączenia w stos z posiadanymi przełącznikami. Wszystkie przełączniki muszą posiadać możliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania Juniper Network and Security Manager posiadany przez Uniwersytet Wrocławski. WYMAGANIA MINIMALNE: 1) Przełącznik dostępowy warstwy 3 z możliwością pracy w stosie przełącznik typ 1 1 szt. Dostawa obejmuje: wniesienie, montaż we wskazanym miejscu, instalację modułów SFP+, konfigurację połączeń przy użyciu przewodów miedzianych i/lub światłowodowych, podłączenie zasilania, konfigurację urządzenia w szczególności konfigurację sieci VLAN, agregacje połączeń z wykorzystaniem technologii LACP, uruchomienie i konfigurację protokołu RSTP, implementację polityki bezpieczeństwa w postaci list dostępu ACL, utworzenie stosu oraz realizację połączeń z przełącznikiem rdzeniowym. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. Napięcie i częstotliwość zasilania co najmniej VAC /50Hz Zakres temperatur pracy: co najmniej 0-40 stopni Celsjusza Przełącznik musi posiadać co najmniej 24 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 BASE-T Auto-MDI/MDIX. 1

2 Przełącznik musi posiadać nie mniej niż 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+. Korzystanie z portów uplink nie może powodować wyłączenia portów dostępowych 10/100/1000. Wymiana modułu uplink nie może wymagać wyłączenia przełącznika. Porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+ muszą obsługiwać moduły SFP+: SR, LR, LRM. Ponadto urządzenie musi obsługiwać moduły miedziane (Direct Attach Copper) do zestawienia połączeń 10 Gigabit Ethernet. Wszystkie porty dostępowe oraz porty uplink muszą być aktywne w tym samym momencie nie dopuszcza się rozwiązań z wykorzystaniem zamiennie portów dostępowych lub portów uplink. Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu w postaci pętli liczącego nie mniej niż 9 urządzeń. Dopuszczalne jest podłączanie urządzeń do stosu portami uplink 10 Gb/s. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie. Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz AC. Przełącznik musi mieć możliwość zapewnienia redundancji zasilania dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznego redundantnego zasilacza. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 512MB pamięci Flash oraz 1 GB pamięci DRAM. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 128 Gb/s i 95 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D i 802.1w, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN ruting statyczny, oraz protokół rutingu dynamicznego RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Urządzenie musi pozwalać na zarządzanie po IPv6. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania dla ruchu wchodzącego i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmy bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping, IP Source Guard Musi istnieć możliwość definiowania poziomów dostępu do urządzenia. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone być muszą w języku polskim. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu, wymianę uszkodzonego sprzętu, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 2

3 2) Przełącznik dostępowy warstwy 3 z możliwością pracy w stosie przełącznik typ 2 1 szt. Dostawa obejmuje: wniesienie, montaż we wskazanym miejscu, instalację modułów SFP+, konfigurację połączeń przy użyciu przewodów miedzianych i/lub światłowodowych, podłączenie zasilania, konfigurację urządzenia w szczególności konfigurację sieci VLAN, agregacje połączeń z wykorzystaniem technologii LACP, uruchomienie i konfigurację protokołu RSTP, implementację polityki bezpieczeństwa w postaci list dostępu ACL, utworzenie stosu oraz realizację połączeń z przełącznikiem rdzeniowym. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. Napięcie i częstotliwość zasilania co najmniej VAC /50Hz Zakres temperatur pracy: co najmniej 0-40 stopni Celsjusza Przełącznik musi posiadać co najmniej 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 BASE-T Auto-MDI/MDIX. Przełącznik musi posiadać nie mniej niż 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+. Korzystanie z portów uplink nie może powodować wyłączenia portów dostępowych 10/100/1000. Wymiana modułu uplink nie może wymagać wyłączenia przełącznika. Porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+ muszą obsługiwać moduły SFP+: SR, LR, LRM. Ponadto urządzenie musi obsługiwać moduły miedziane (Direct Attach Copper) do zestawienia połączeń 10 Gigabit Ethernet. Wszystkie porty dostępowe oraz porty uplink muszą być aktywne w tym samym momencie nie dopuszcza się rozwiązań z wykorzystaniem zamiennie portów dostępowych lub portów uplink. Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu w postaci pętli liczącego nie mniej niż 9 urządzeń. Dopuszczalne jest podłączanie urządzeń do stosu portami uplink 10 Gb/s. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie. Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz AC. Przełącznik musi mieć możliwość zapewnienia redundancji zasilania dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznego redundantnego zasilacza. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 512MB pamięci Flash oraz 1 GB pamięci DRAM. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 176 Gb/s i 130 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D i 802.1w, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN ruting statyczny, oraz protokół rutingu dynamicznego RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Urządzenie musi pozwalać na zarządzanie po IPv6. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania dla ruchu wchodzącego i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. 3

4 Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmy bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping, IP Source Guard Musi istnieć możliwość definiowania poziomów dostępu do urządzenia. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone być muszą w języku polskim. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu, wymianę uszkodzonego sprzętu, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 3) Agregujący przełącznik rdzeniowy 10GbE przełącznik typ 3 1 szt. Dostawa obejmuje: wniesienie, montaż we wskazanym miejscu, instalację modułów SFP+, konfigurację połączeń przy użyciu przewodów miedzianych i/lub światłowodowych, podłączenie zasilania, konfigurację urządzenia w szczególności konfigurację sieci VLAN, agregację połączeń z wykorzystaniem technologii LACP, uruchomienie i konfigurację protokołu RSTP, implementację polityki bezpieczeństwa w postaci list dostępu ACL, podłączenie przełącznika do istniejącej sieci WAN i konfigurację połączeń oraz realizację połączeń z przełącznikami dostępowymi. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do montowania w szafie rack. Napięcie i częstotliwość zasilania co najmniej VAC /50Hz Zakres temperatur pracy: co najmniej 0-40 stopni Celsjusza Przełącznik musi posiadać wbudowane nie mniej niż 32 porty dostępowe przeznaczone na moduły SFP+ oraz SFP. Przełącznik musi posiadać możliwość rozbudowy do nie mniej niż 48 portów SFP+ oraz SFP. Wszystkie wbudowane porty urządzenia muszą być aktywne w tym samym momencie i oferować dedykowaną przepustowość. Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP Gigabit Ethernet nie mniej 1000Base-T, SX, LX. Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP+ 10 Gigabit Ethernet nie mniej niż SR, LRM, LR, ER. Ponadto urządzenie musi obsługiwać moduły miedziane (Direct Attach Copper) do zestawienia połączeń 10 Gigabit Ethernet. Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 9 urządzeń. Do łączenia w stos przełącznik musi umożliwiać zastosowanie dedykowanych portów o przepustowości nie mniej niż 32 Gb/s (jeżeli w tym celu wymagany jest zakup specjalnego modułu, to moduł ten nie musi zostać dostarczony na obecnym etapie wdrożenia). Urządzenie musi mieć możliwość wyposażenia w redundantne źródło zasilania. Urządzenie musi posiadać wymienny moduł wentylacji. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 512MB pamięci Flash oraz 1 GB pamięci DRAM. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Zagregowana wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 960 Gb/s (pełne 10 Gb/s full-duplex na wszystkich portach). Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 700 milionów ramek/sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). 4

5 Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP. Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN ruting statyczny, oraz protokoły rutingu dynamicznego: RIP oraz musi mieć możliwość obsługi protokołu OSPF. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Urządzenie musi obsługiwać protokół IGMP (v1, v2, v3). Urządzenie musi pozwalać na zarządzanie po IPv6. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz musi mieć możliwość stworzenia konfiguracji HA z wykorzystaniem protokołu VRRP. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania dla ruchu wchodzącego i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmy bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping, IP Source Guard Musi istnieć możliwość definiowania poziomów dostępu do urządzenia. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. W celu integracji z sieciami storage urządzenie musi obsługiwać funkcje: FIP Snooping, Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX) oraz Priority-based Flow Control (PFC). Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone być muszą w języku polskim. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu, wymianę uszkodzonego sprzętu, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 4) Interfejs 10GbE dla przełączników typu 1 i typu 2 6 szt. Interfejs SFP+ 10GBase SR 10 Gigabit Ethernet, gwarantujący poprawność transmisji na odległość nie mniejszą niż 300m dla światłowodu 850nm MMF, pomiar mocy odbieranego sygnału. Dostawca dostarczy 6 patchcordów SC/PC-LC/PC MM 50/125 OM3 min. 3m. 5) Interfejs 10GbE dla przełączników typu 3 6 szt. Interfejs SFP+ 10GBase SR 10 Gigabit Ethernet, gwarantujący poprawność transmisji na odległość nie mniejszą niż 300m dla światłowodu 850nm MMF, pomiar mocy odbieranego sygnału. Dostawca dostarczy 6 patchcordów SC/PC-LC/PC MM 50/125 OM3 min. 3m. 6) Interfejs 10GbE dla przełączników typu 1, 2 i 3 2 szt. Interfejs SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) min. 3m 5

6 7) Interfejs 1000Base-T dla przełącznika typu 3 6 szt. Interfejs SFP 1000Base-T 10/100/1000 Copper Transceiver Module for up to 100m transmission SZKOLENIA: Dostawa przełączników obejmuje 2 szkolenia autorskie, każde dla 2 osób. Miejsce szkolenia: Wrocław. Szkolenia w cyklu 8-godzinnym z zapewnionym jednym gorącym posiłkiem (obiad) dziennie. Tematyka szkolenia nr 1 trwającego min. 1 dzień System operacyjny: Oprogramowanie Przetwarzanie pakietów Przegląd urządzeń, na których działa system operacyjny Zarządzanie: Interfejsy użytkownika CLI Konsola graficzna Przygotowanie urządzeń do pracy: Konfiguracja fabryczna Konfiguracja początkowa Konfiguracja interfejsów sieciowych Konfiguracja podstawowych ustawień sieciowych: Konta użytkowników i uwierzytelnianie Praca z logami i debug NTP Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi SNMP Monitorowanie pracy i utrzymanie systemu: Monitorowanie urządzeń i interfejsów Narzędzia sieciowe Aktualizowanie systemu operacyjnego Procedura odzyskiwania hasła Temat szkolenia nr 2 trwającego min. 2 dni: Przełączanie w sieciach warstwy drugiej: Koncepcja bridgingu w sieciach Ethernet. Terminologia i założenia. Uruchamianie i monitorowanie funkcji warstwy drugiej. Wirtualizacja sieci: Omówienie sieci VLAN. Konfiguracja i monitorowanie sieci VLAN. Voice VLAN. Native VLAN. Interfejsy VLAN w warstwie trzeciej. Spanning Tree: Protokół Spanning Tree. Rapid Spanning Tree. Konfiguracja i monitorowanie Spanning Tree oraz Rapid Spanning Tree Funkcje ochrony STP: BPDU Protection. Funkcje ochrony STP: Loop Protection. Funkcje ochrony STP: Root Protection. Ochrona w warstwie drugiej: 6

7 Limitowania adresów MAC na portach. DHCP Snooping. Dynamic ARP Inspection. IP Source Guard. Bezpieczeństwo przełącznika i filtrowanie ruchu.: Storm control. Filtrowanie ruchu. Niezawodność i funkcje HA: Projektowanie sieci o podwyższonej niezawodności. Wykonawca powinien podać w ofercie w Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 5a do SIWZ), stanowiącej treść oferty, nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom tj. opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ oraz aktualny opis urządzeń technicznych np. karty materiałowe opracowane w języku polskim lub angielskim (dotyczy pozycji 1 3 Załącznika nr 4a do SIWZ). Potwierdzam, że oferowany sprzęt wraz z oprogramowaniem spełnia WSZYSTKIE wyżej wymienione parametry i wymagania oraz że oferuję wyżej wymienione warunki serwisu... (miejscowość, data).. (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/5 Załącznik nr 4b do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU

DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU Strona 1 z 33 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PLZ/57/2015 OBRUM SP. Z O.O Konfiguracja infrastruktury na DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet. Etap I jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Załącznik Nr 10 WYMAGANIA DLA PAKIETU 1 1. Przełącznik szkieletowy do CPD1 i CPD2 2 KPL. Wymagane parametry 1.1. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane 1.2. Obudowa modularna przeznaczona do montażu w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Urządzenia sieciowe, moduły i pozostałe komponenty - wymagania wstępne: Cały oferowany sprzęt musi: a) być

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Znak postępowania: BAF 233 7/2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 13.11.2014 r. Ludyga Adrian ADI-POL, PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie. Zapytanie ofertowe

Piekary Śląskie, 13.11.2014 r. Ludyga Adrian ADI-POL, PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie. Zapytanie ofertowe Piekary Śląskie, 13.11.2014 r. Ludyga Adrian ADI-POL, PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-073/13-00

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych

Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych I. W ramach realizacji części 2 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Dwie sztuki przełączników do obsługi rdzenia sieci ŁOW NFZ Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Urządzenie musi mieć budowę modularną.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA URZĄDZEŃ DO SERWEROWNI KOD CPV: 30200000-1 1. System zabezpieczeń sieciowych (Firewall) UTM - 1 szt. 1 Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących dla: dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Bardziej szczegółowo