Encryption Right-To-Use Feature Lic for ASR1000 Series. Cisco ASR 1000 Series RP1 ADVANCED ENTERPRISE SERVICES SFP-GE-S 1000BASE-SX SFP (DOM) 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Encryption Right-To-Use Feature Lic for ASR1000 Series. Cisco ASR 1000 Series RP1 ADVANCED ENTERPRISE SERVICES SFP-GE-S 1000BASE-SX SFP (DOM) 2"

Transkrypt

1 Załącznik nr d umwy nr. Opis przedmitu zamówienia Plicja becnie uŝytkuje urządzenia sieciwe Cisc i dyspnuje systemami zarządzania bazującymi na rzwiązaniach teg prducenta. Sprzęt teleinfrmatyczny na ptrzeby przedmitweg zadania musi w pełni współpracwać z urządzeniami jak równieŝ prtkłami kmunikacji i kryptgraficznymi firmy CISCO zaimplementwanymi w sieci OST 2. Urządzania telefnii IP pwinny być w pełni kmpatybilne i muszą współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager ver.8.0. Oferwany sprzęt musi być dpuszczny d brtu w krajach Unii Eurpejskiej tj. znakwany CE zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Gspdarki Pracy i plityki Spłecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektryczneg (z dnia 2 sierpnia 2007 Dz.U ) Oferwany sprzęt musi być wyknany zgdnie z nrmą PN-EN lub PN-EN Wraz z dstawą sprzętu naleŝy dstarczyć dkument wydany przez prducenta, pświadczający datę prdukcji sprzętu. Sprzęt pwinien być nie starszy niŝ 6 miesięcy. Przedmitem zamówienia jest:. Dstawa, instalacja i knfiguracja 2 zestawów ruterów ASR002F w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet) : URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ ASR002F-SEC/K9 SPA-8XGE-V2 ASR002-F VPN+FW Bundle w/ AESK9,License,4GB DRAM Cisc 8-Prt Gigabit Ethernet Shared Prt Adapter ASR002-PWR-AC Cisc ASR002 AC Pwer Supply 2 CAB-ACE-RA Pwer Crd Eurpe, Right Angle 2 ASR000-SPA FLASR-FW-RTU SPA fr ASR000; N Physical Part; Fr Tracking Only Firewall Right-T-Use Feature Lic fr ASR000 Series

2 FLASR-IPSEC-RTU SASRR-AESK9-3S Encryptin Right-T-Use Feature Lic fr ASR000 Series Cisc ASR 000 Series RP ADVANCED ENTERPRISE SERVICES SFP-GE-S 000BASE-SX SFP (DOM) 2 SFP-GE-L 000BASE-LX/LH SFP (DOM) 6 Wyknawca zapewni następujące warunki serwisu: - gwarancję i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, GWARANCJA i SERWIS - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Ruter dstswany d mntaŝu w szafie Rack 9. Architektura urządzenia - minimalna wydajnść: 2.5Gbps, pps - minimalna wydajnść firewall: 2.5Gbps - minimalna wydajnść VPN IPSec: Gbps - ruter musi być wypsaŝny w c najmniej 4GB pamięci RAM - urządzenie musi psiadać c najmniej 4 wbudwane prty GE w standardzie SFP - wielkść urządzenia nie mŝe przekraczać 2U - urządzenie musi psiadać zintegrwane z chassis: prcesr bsługujący ruting pakietów i prcesr serwiswy - ruter musi być wypsaŝny w dwa prty USB i prt RJ-45 d zarządzania - urządzenie musi umŝliwiać redundancję sftware wą (pprzez bsługę dwóch róŝnych systemów peracyjnych) Zamawiający zezwala, aby

3 funkcjnalnść ta była dstępna p wykupieniu ddatkwych licencji nie bjętych tym pstępwaniem - musi zapewniać chłdzenie typu frnt-t-back Zarządzanie urządzeniem: - CLI (SSHv2, Telnet) cnsle (prt szeregwy knsli), SNMPv3 - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia: - bsługa agregacji prtów zgdnie z LACP - sprzętwe wsparcie technlgii tunelwania GRE (Generic Ruting Encapsulatin) - bsługa MPLS, EMPLS, MPLS CS, MPLS VPN - bsługa WCCPv2 - bsługa zarządzania ruchem (QS klasyfikacja ruchu na pdstawie rzpznania aplikacji, adresów, prtów, znaczeń TOS, IP Precedence, DSCP itp., bsługa mechanizmów: QPPB, LLQ, WRED, WFQ lub równwaŝnych, RSVP) - bsługa funkcjnalnści CPP (Cntrl Plane Plicing) lub równwaŝnej - przełączanie w warstwie trzeciej, bsługa rutingu statyczneg raz prtkłów dynamiczneg rutingu RIP, OSPF, EIGRP, IGRP, BGPv4, IS-IS - bsługa wysyłania statystyk ruchu zgdnie z NetFlw lub J-Flw lub S-Flw - bsługa ruchu IP Multicast z wykrzystaniem prtkłów IGMPv, v2, v3, PIM raz IGMP Snping, mbgp - mŝliwść lkalnej bserwacji ruchu na kreślnym prcie, plegającej na kpiwaniu pjawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich d urządzenia mnitrująceg przyłączneg d inneg prtu - mŝliwść zdalnej bserwacji ruchu na kreślnym prcie, plegającej na kpiwaniu pjawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich d zdalneg urządzenia mnitrująceg, pprzez dedykwaną sieć VLAN - bsługa Zne-Based Plicy Firewall - bsługa prtkłu CDPv2 lub równwaŝneg - bsługa DHCP Client, DHCP Server i DHCP Optin 82 - bsługa prtkłu GLBP (Gateway Lad Balancing Prtcl) lub równwaŝneg - bsługa VPN IPSec, w tym: IPSec 3DES i AES Dynamic Multipint VPN (DMVPN) Easy VPN - bsługa funkcjnalnści firewall (dla warstw d 4 d 7 mdelu OSI) - wsparcie dla prtkłu DECNet V - wsparcie dla Nvell IPX Urządzenie ma mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych interfejsów: - Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji przynajmniej następujących typów interfejsów: T/E, T3/E3,

4 STM-/OC-3, Fast, Gigabit i 0 Gigabit Ethernet, OC-3c/STM-c POS, OC-2c/STM-4c POS OC-48/STM-6 POS/RPR. Zamawiający wymaga aby ruter zstał wypsaŝny w mduł z 8 prtami GE w standardzie SFP. Urządzenie w dstarcznej wersji musi być wypsaŝne w: - mduł z 8 prtami GE w standardzie SFP - urządzenie musi zstać dstarczne razem z 6 wkładkami SFP w standardzie 000BASE-LX/LH i dwma wkładkami 000BASE-SX. Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest stswanie karty 8 prtwej gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zasilanie: - urządzenie musi zstać wypsaŝne w dwa redundantne zasilacze Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 2. Dstawa, instalacja i knfiguracja 2 zestawów przełączników serii 6500 w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ

5 WS-C6506-E S733AIK9-2233SXH WS-SUP720-3B CF-ADAPTER-SP WS-X6724-SFP Catalyst 6500 Enhanced 6-slt chassis,2ru,n PS,n Fan Tray Cisc CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED IP SERVICES SSH Catalyst 6500/Cisc 7600 Supervisr 720 Fabric MSFC3 PFC3B SP adapter fr SUP720 and SUP720-0G Catalyst prt GigE Md: fabric-enabled (Req. SFPs) GLC-SX-MM GE SFP, LC cnnectr SX transceiver 22 WS-C6506-E-FAN Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray WS-CAC-3000W Catalyst W AC pwer supply 2 CAB-AC-2500W-EU Pwer Crd, 250Vac 6A, Eurpe 2 MEM-C6K- CPTFL52M Catalyst 6500 Sup720/Sup32 Cmpact Flash Mem 52MB BF-S720-64MB-RP Btflash fr SUP720-64MB-RP MEM-S2-52MB MEM-MSFC2-52MB MEM-XCEF M WS-F6700-CFC Catalyst MB DRAM n the Supervisr (SUP2 r SUP720) Catalyst MB DRAM n the MSFC2 r SUP720 MSFC3 Catalyst MB DDR, xcef720 (67xx interface, DFC3A) Catalyst 6500 Central Fwd Card fr WS-X67xx mdules GLC-LH-SM GE SFP, LC cnnectr LH transceiver 2 GLC-T 000BASE-T SFP 2

6 GWARANCJA I SERWIS Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych następneg dnia rbczeg, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Przełącznik sieciwy budwie mdularnej, dstswany d mntaŝu w szafie 9, wypsaŝny w przynajmniej 6 gniazd przeznacznych d instalacji mdułów. Wielkść urządzenia nie mŝe przekraczać 2 RU. Architektura urządzenia: - pasm min. 40Gb/s na kaŝdy slt urządzenia - c najmniej 52 MB pamięci RAM i przynajmniej 52 MB pamięci nieultnej typu Flash Zarządzanie urządzeniem: - CLI (SSHv2, Telnet) cnsle (prt szeregwy knsli), SNMPv3 - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia: - mŝliwść zmiany knfiguracji w lcie, bez kniecznści restartu urządzenia (dtyczy dwlnych zmian knfiguracji) - mŝliwść zapisu knfiguracji w pliku tekstwym i jej imprtu/eksprtu za pmcą FTP lub TFTP - mŝliwść jednczesnej instalacji kilku brazów systemu peracyjneg i prgramweg wybru klejnści ich uruchamiania

7 - mŝliwść definiwana skryptów kreślających plityki przekazywania zdarzeń d systemów zarządzających (krelacja, zaleŝnści parametrów, diagnstyka) - bsługa sprzętwej weryfikacji źródła pakietu względem tablicy rutingu (urpf) - sprzętwe wsparcie technlgii MPLS - bsługa EMPLS - bsługa agregacji prtów zgdnie z LACP - sprzętwe wsparcie technlgii tunelwania GRE (Generic Ruting Encapsulatin) - sprzętwe wsparcie dla Ipv6 - bsługa WCCPv2 - przełączanie w warstwie trzeciej, bsługa rutingu statyczneg raz prtkłów dynamiczneg rutingu RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGPv4 - bsługa następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem ciągłści pracy sieci: - prtkół IEEE 802.w Rapid Spanning Tree umŝliwiający szybką knwergencję sieci w warstwie 2 mdelu OSI - prtkół IEEE 802.s Multiple Spanning Tree - mŝliwść grupwania prtów w grupy transmisyjne z wykrzystaniem prtów pchdzących z róŝnych kart liniwych - mŝliwść instalacji i wymiany zasilaczy, wentylatrów, kart liniwych, mdułów zarządzania/przełączania w trakcie pracy (ht swap) - wsparcie dla prtkłu VRRP/HSRP - bsługa zarządzania ruchem (QS klasyfikacja ruchu na pdstawie rzpznania aplikacji, adresów, prtów, znaczeń TOS, IP Precedence, DSCP itp., klejkwanie z bsługą klejki prirytetwej, statyczne i dynamiczne graniczanie pasma, RSVP) - bsługa wysyłania statystyk ruchu zgdnie z NetFlw lub J-Flw lub S-Flw - bsługa kntrli wydajnści sieci (późnienia, jitter, dstępnść)w parciu knfigurwalne próbki ruchu pmiędzy urządzeniami (DHCP, DNS, HTTP, FTP, SNMP, TCP, UDP) - wsparcie dla lgiczneg pdziału ruchu na pzimie warstw drugiej (VLAN) i trzeciej (wirtualne instancje rutingwe, wirtualne rutery w ramach pszczególnych instancji wymagany ruting dynamiczny OSPF, BGP) - bsługa następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci: - mŝliwść szyfrwaneg zdalneg zarządzania z linii kmend z wykrzystaniem prtkłu SSH - autryzacja uŝytkwników dłączających się d prtów przez mechanizm IEEE 802.x i zdalny serwer RADIUS - przydział sieci VLAN pprzez mechanizm IEEE 802.x - mŝliwść blkwania ruchu pmiędzy pszczególnymi prtami dstępwymi w brębie teg sameg VLAN u z pzstawieniem mŝliwści kmunikacji z prtem nadrzędnym (Private VLAN) - mŝliwść autryzacji dstępu administracyjneg d urządzenia pprzez zdalny serwer AAA - mŝliwść dknywania sprzętweg filtrwania ruchu na pdstawie następujących parametrów: źródłwy/dcelwy adres IP, źródłwy/dcelwy prt TCP, usługa ta ma być realizwana sprzętw, bez wpływu na wydajnść przełączania - mŝliwść graniczania dstępu d daneg prtu d pjedynczej lub kilku stacji statycznie kreślnych adresach MAC lub d kreślnej ilści stacji dynamicznie przyswajanych adresach MAC; w przypadku naruszenia graniczenia pwinna istnieć mŝliwść wyłączenia prtu i pinfrmwania stacji zarządzającej pprzez SNMP Trap Ntificatin - DHCP Snping

8 - dynamiczna inspekcja ARP - kntrla ruchu bradcast - bsługa ruchu IP Multicast z wykrzystaniem prtkłów IGMPv, v2, v3, PIM raz IGMP Snping, mbgp - mŝliwść lkalnej bserwacji ruchu na kreślnym prcie, plegającej na kpiwaniu pjawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich d urządzenia mnitrująceg przyłączneg d inneg prtu - mŝliwść zdalnej bserwacji ruchu na kreślnym prcie, plegającej na kpiwaniu pjawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich d zdalneg urządzenia mnitrująceg, pprzez dedykwaną sieć VLAN - dla pracy w sieci z włącznym prtkłem IEEE 802.d Spanning Tree: - bsługa natychmiastweg przejścia daneg prtu ze stanu Blcking d stanu Frwarding p dłączeniu stacji kńcwej d teg prtu - umŝliwienie ignrwania przez dany prt ramek prtkłu Spanning Tree (STP BPDU), w szczególnści isttna jest funkcja pzwalająca na zablkwanie próby wymuszenia zmiany tplgii STP (np. zmiana Rt Bridge) przez nieuprawninych uŝytkwników na stacjach kńcwych Urządzenie ma mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych interfejsów: - ATM (interfejsy E3, OC-3) - PS (Packet ver SONET/SDH) - Ethernet (0/00/000, GE, 0GE) Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych dedykwanych sprzętwych mdułów usługwych - mduł IDS dla inspekcji ruchu kierwaneg d krytycznych zasbów w sieci i wykrywania włamań sieciwych, wymagana wydajnść na pzimie min. 500Mbps - mduł kntrlera sieci bezprzewdwej pzwalający na bsługę 300 punktów dstępwych - mduł słuŝący d mnitringu i zbierania statystyki w sieci, implementujący pełną funkcjnalnść RMON (Remte Mnitring, wszystkie 9 grup) raz SMON (RMON Extensins fr Switched Netwrks) raz umŝliwiający bserwację bieŝąceg ruchu i rejestrację pakietów - mduł typu firewall wydajnści 5 Gbps raz szybkści przetwarzania pakietów 2,5 Mpps - mduł równwaŝenia bciąŝenia wydajnści 6Gbps z akceleratrem sesji SSL (5000 jednczesnych sesji) Urządzenie w dstarcznej wersji musi być wypsaŝne w: - mduł nadzrujący psiadający dwa prty GE w standardzie SFP, wydajnści: 720 Gbps 30 Mpps (z mŝliwścią uzyskania dla całeg urządzenia d 400 Mpps w przypadku jeg rzbudwy pprzez karty liniwe wypsaŝne w mduły zapewniające rzprszne przetwarzanie sprzętwe pakietów) wpisów MAC wpisów rutingu (Ipv4)

9 - kartę z 24 prtami GigabitEthernet typu 000Base-X, które mgą być bsadzne mdułami typu SX, LX/LH, ZX z bsługą ramek typu Jumb (d 926B), prty te mają być zrealizwane pprzez wkładki typu SFP; dpuszczalna nadsubskrypcja pasma na pzimie d,2:. Gniazda na mduły muszą być bsadzne: mdułami 000Base-SX 22 sztuki - d całści urządzenia naleŝy ddatkw dstarczyć mduły 000Base-LX/LH 2 sztuki mduły 000Base-T 2 sztuki Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest stswanie karty 24 prtwej gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zasilanie: Dwa redundantne zasilacze mcy 3000W (kaŝdy) d bsługi urządzenia Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych następneg dnia rbczeg, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 3. Dstawa, instalacja i knfiguracja 5 zestawów przełączników serii WS- C PST-L w wersji z wkładką wieldmwą GLC-SX-MM w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ WS-C PST-L Catalyst /00 PE BT +2 SFP LAN Base Image CAB-ACE AC Pwer Crd (Eurpe), C3, CEE 7,.5M GLC-SX-MM= GE SFP, LC cnnectr SX transceiver

10 GWARANCJA I SERWIS Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Przełącznik warstwy drugiej z prtami typu FastEthernet i GigabitEthernet. Architektura urządzenia - urządzenie zamkniętej knfiguracji - musi zapewniać mŝliwść mntaŝu w szafie rack 9 - wyskść przełącznika nie mŝe przekraczać RU - musi być wypsaŝny w c najmniej 48 prtów w standardzie 0/00Base-T z bsługą PE (zapewniając c najmniej 5,4W dla 24 prtów lub 7,7W dla 48 prtów) i ddatkw psiadać przynajmniej 2 prty 0/00/000Base-T i 2 prty w standardzie SFP typu uplink, - musi psiadać minimum 64 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest aby urządzenie psiadał 48 prtów gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zarządzanie urządzeniem - zarządzanie przez HTTP, SNMPv3, SSH, Telnet, prt knsli - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia

11 - urządzenie musi psiadać wydajnść przełączania c najmniej 6 Gbps raz przepustwść c najmniej 3,3 Mpps dla pakietów 64 bajtwych - zapewnia bsługę przynajmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID - umŝliwia knfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP - bsługuje ruch multicast z wykrzystaniem IGMP Snping - bsługa grupwania prtów w jeden kanał lgiczny zgdnie z LACP - mŝliwść uruchmienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: MŜliwść autryzacji prób lgwania d urządzenia za pmcą serwerów RADIUS lub TACACS+, DHCP Snping, Obsługa list kntrli dstępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, prtów TCP/UDP, Private VLAN, Prt Security, 802.X, BPDU Guard, Spanning Tree Rt Guard (STRG), Współpraca z systemami kntrli dstępu d sieci typu NAC lub NAP lub równwaŝne. - umŝliwia lkalną i zdalną bserwację ruchu na kreślnym prcie (funkcjnalnść SPAN i RSPAN), - bsługa prtkłu CDP v2 lub równwaŝneg - autmatyczne wykrywanie przepltu (AutMDIX) na prtach miedzianych - bsługa ramek Jumb - bsługa funkcjnalnści EtherChannel i Fast EtherChannel, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakści usług pracy w sieci: Obsługa c najmniej czterech klejek dla róŝneg rdzaju ruchu (per prt) MŜliwść bsługi przynajmniej jednej klejki z bezwzględnym prirytetem Wsparcie dla IEEE 802.p CS raz DSCP Obsługa c najmniej 64 plicerów zagregwanych lub indywidualnych, MŜliwść graniczania pasma dstępneg na prt (Rate Limiting) Wsparcie dla algrytmu SRR raz WTD MŜliwść twrzenia reguł filtrwania (Ipv4, MAC) - urządzenie musi bsługiwać następujące standardy i funkcjnalnści w zakresie warstwy drugiej: u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.p 802.s 802.w 802.q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi mieć mŝliwść zainstalwania wkładek typu SFP przynajmniej w następujących standardach: 000BASE-T, 000BASE-SX, 000BASE-LX/LH, 000BASE-ZX

12 Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - urządzenie musi zstać dstarczne razem z wkładką SFP w standardzie 000BASE-SX Zasilanie - urządzenie musi psiadać mŝliwść pdłączenia redundantneg zasilania Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 4. Dstawa, instalacja i knfiguracja 4 zestawów przełączników serii WS- C PST-L w wersji z wkładką jednmdwą GLC-LH-SM w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ WS-C PST-L Catalyst /00 PE BT +2 SFP LAN Base Image CAB-ACE AC Pwer Crd (Eurpe), C3, CEE 7,.5M GLC-LH-SM GE SFP,LC cnnectr LX/LH transceiver Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: GWARANCJA I SERWIS - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych,

13 - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Przełącznik warstwy drugiej z prtami typu FastEthernet i GigabitEthernet. Architektura urządzenia - urządzenie zamkniętej knfiguracji - musi zapewniać mŝliwść mntaŝu w szafie rack 9 - wyskść przełącznika nie mŝe przekraczać RU - musi być wypsaŝny w c najmniej 48 prtów w standardzie 0/00Base-T z bsługą PE (zapewniając c najmniej 5,4W dla 24 prtów lub 7,7W dla 48 prtów) i ddatkw psiadać przynajmniej 2 prty 0/00/000Base-T i 2 prty w standardzie SFP typu uplink, - musi psiadać minimum 64 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest aby urządzenie psiadał 48 prtów gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zarządzanie urządzeniem - zarządzanie przez HTTP, SNMPv3, SSH, Telnet, prt knsli - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia - urządzenie musi psiadać wydajnść przełączania c najmniej 6 Gbps raz przepustwść c najmniej 3,3 Mpps dla pakietów 64 bajtwych - zapewnia bsługę przynajmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID - umŝliwia knfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP - bsługuje ruch multicast z wykrzystaniem IGMP Snping - bsługa grupwania prtów w jeden kanał lgiczny zgdnie z LACP - mŝliwść uruchmienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

14 MŜliwść autryzacji prób lgwania d urządzenia za pmcą serwerów RADIUS lub TACACS+, DHCP Snping, Obsługa list kntrli dstępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, prtów TCP/UDP, Private VLAN, Prt Security, 802.X, BPDU Guard, Spanning Tree Rt Guard (STRG), Współpraca z systemami kntrli dstępu d sieci typu NAC lub NAP lub równwaŝne. - umŝliwia lkalną i zdalną bserwację ruchu na kreślnym prcie (funkcjnalnść SPAN i RSPAN), - bsługa prtkłu CDP v2 lub równwaŝneg - autmatyczne wykrywanie przepltu (AutMDIX) na prtach miedzianych - bsługa ramek Jumb - bsługa funkcjnalnści EtherChannel i Fast EtherChannel, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakści usług pracy w sieci: Obsługa c najmniej czterech klejek dla róŝneg rdzaju ruchu (per prt) MŜliwść bsługi przynajmniej jednej klejki z bezwzględnym prirytetem Wsparcie dla IEEE 802.p CS raz DSCP Obsługa c najmniej 64 plicerów zagregwanych lub indywidualnych, MŜliwść graniczania pasma dstępneg na prt (Rate Limiting) Wsparcie dla algrytmu SRR raz WTD MŜliwść twrzenia reguł filtrwania (IPv4, MAC) - urządzenie musi bsługiwać następujące standardy i funkcjnalnści w zakresie warstwy drugiej: u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.p 802.s 802.w 802.q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi mieć mŝliwść zainstalwania wkładek typu SFP przynajmniej w następujących standardach: 000BASE-T, 000BASE-SX, 000BASE-LX/LH, 000BASE-ZX Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - urządzenie musi zstać dstarczne razem z wkładką SFP w standardzie 000BASE-LX/LH Zasilanie

15 - urządzenie musi psiadać mŝliwść pdłączenia redundantneg zasilania Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 5. Dstawa, instalacja i knfiguracja 4 zestawów przełączników serii WS- C TC-S w wersji z wkładkami jednmdwymi GLC-LH-SM w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ WS-C TC-S Catalyst / T/SFP LAN Lite Image CAB-ACE AC Pwer Crd (Eurpe), C3, CEE 7,.5M GLC-LH-SM GE SFP,LC cnnectr LX/LH transceiver Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: GWARANCJA I SERWIS - gwarancję i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych.

16 Charakter urządzenia Przełącznik warstwy drugiej z prtami typu FastEthernet. Architektura urządzenia - urządzenie zamkniętej knfiguracji, - musi zapewniać mŝliwść mntaŝu w szafie rack 9, - wyskść przełącznika nie mŝe przekraczać RU, - musi być wypsaŝny w c najmniej 24 prty w standardzie 0/00Base-T i przynajmniej 2 prty pdwójneg zastswania (0/00/000Base-T lub SFP) typu uplink, - musi psiadać minimum 64 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash, Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest aby urządzenie psiadał 24 prty gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zarządzanie urządzeniem - zarządzanie przez HTTP, SNMPv3, SSH, Telnet, prt knsli, - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia - urządzenie musi psiadać wydajnść przełączania c najmniej 6 Gbps raz przepustwść c najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtwych - zapewnia bsługę przynajmniej 64 sieci VLAN i 4000 VLAN ID, - bsługa ruchu multicast z wykrzystaniem IGMP Snping, - umŝliwia lkalną bserwację ruchu na kreślnym prcie (funkcjnalnść SPAN), - bsługa prtkłu CDP v2 lub równwaŝneg, - bsługa prtkłów: Dynamic Trunking Prtcl (DTP), Prt Aggregatin Prtcl (PAgP), Unidirectinal Link Detectin Prtcl (UDLD), Netwrk Timing Prtcl (NTP) - mŝliwść uruchmienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP, - autmatyczne wykrywanie przepltu (AutMDIX) na prtach miedzianych, - bsługa grupwania prtów w jeden kanał lgiczny zgdnie z LACP, - bsługa funkcjnalnści EtherChannel i Fast EtherChannel, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: mŝliwść autryzacji prób lgwania d urządzenia za pmcą serwerów RADIUS lub TACACS+, Prt Security,

17 802.X, Prtfast BPDU Guard, Spanning Tree Rt Guard (STRG), współpraca z systemami kntrli dstępu d sieci typu NAC lub NAP lub równwaŝne. - umŝliwia knfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakści usług pracy w sieci: Obsługa c najmniej czterech klejek dla róŝneg rdzaju ruchu (per prt) Wsparcie dla IEEE 802.p CS Wsparcie dla algrytmu SRR raz WTD - urządzenie musi bsługiwać następujące standardy i funkcjnalnści w zakresie warstwy drugiej: u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.p 802.s 802.w 802.q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi mieć mŝliwść zainstalwania wkładek typu SFP przynajmniej w następujących standardach: 000BASE-T, 000BASE-SX, 000BASE-LX/LH, 000BASE-ZX Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - urządzenie musi zstać dstarczne razem z wkładką SFP w standardzie 000BASE-LX/LH Zasilanie - Urządzenie musi psiadać mŝliwść pdłączenia redundantneg zasilania Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek.

18 Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 6. Dstawa, instalacja i knfiguracja 2 zestawów przełączników serii WS- C TC-S w wersji z wkładkami wielmdwymi GLC-SX-MM w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ WS-C TC-S Catalyst / T/SFP LAN Lite Image CAB-ACE AC Pwer Crd (Eurpe), C3, CEE 7,.5M GLC-SX-MM= GE SFP, LC cnnectr SX transceiver Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: GWARANCJA I SERWIS - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Przełącznik warstwy drugiej z prtami typu FastEthernet. Architektura urządzenia - urządzenie zamkniętej knfiguracji, - musi zapewniać mŝliwść mntaŝu w szafie rack 9, - wyskść przełącznika nie mŝe przekraczać RU, - musi być wypsaŝny w c najmniej 24 prty w standardzie 0/00Base-T i przynajmniej 2 prty pdwójneg zastswania (0/00/000Base-T lub SFP) typu uplink,

19 - musi psiadać minimum 64 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash, Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest aby urządzenie psiadał 24 prty gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zarządzanie urządzeniem - zarządzanie przez HTTP, SNMPv3, SSH, Telnet, prt knsli, - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia - urządzenie musi psiadać wydajnść przełączania c najmniej 6 Gbps raz przepustwść c najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtwych - zapewnia bsługę przynajmniej 64 sieci VLAN i 4000 VLAN ID, - bsługa ruchu multicast z wykrzystaniem IGMP Snping, - umŝliwia lkalną bserwację ruchu na kreślnym prcie (funkcjnalnść SPAN), - bsługa prtkłu CDP v2 lub równwaŝneg, - bsługa prtkłów: Dynamic Trunking Prtcl (DTP), Prt Aggregatin Prtcl (PAgP), Unidirectinal Link Detectin Prtcl (UDLD), Netwrk Timing Prtcl (NTP) - mŝliwść uruchmienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP, - autmatyczne wykrywanie przepltu (AutMDIX) na prtach miedzianych, - bsługa grupwania prtów w jeden kanał lgiczny zgdnie z LACP, - bsługa funkcjnalnści EtherChannel i Fast EtherChannel, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: mŝliwść autryzacji prób lgwania d urządzenia za pmcą serwerów RADIUS lub TACACS+, Prt Security, 802.X, Prtfast BPDU Guard, Spanning Tree Rt Guard (STRG), współpraca z systemami kntrli dstępu d sieci typu NAC lub NAP lub równwaŝne. - umŝliwia knfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakści usług pracy w sieci: Obsługa c najmniej czterech klejek dla róŝneg rdzaju ruchu (per prt) Wsparcie dla IEEE 802.p CS Wsparcie dla algrytmu SRR raz WTD - urządzenie musi bsługiwać następujące standardy i funkcjnalnści w zakresie warstwy drugiej: 802.3

20 802.3u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.p 802.s 802.w 802.q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi mieć mŝliwść zainstalwania wkładek typu SFP przynajmniej w następujących standardach: 000BASE-T, 000BASE-SX, 000BASE-LX/LH, 000BASE-ZX Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - urządzenie musi zstać dstarczne razem z wkładką SFP w standardzie 000BASE-SX Zasilanie - urządzenie musi psiadać mŝliwść pdłączenia redundantneg zasilania Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 7. Dstawa systemu zarządzania siecią LAN (CWLMS K9) w ukmpletwaniu URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ

21 LMS Device Restricted, WIN Only CWLMS K9 Wyknawca dstarczy ryginalny nśnik instalacyjny prducenta wraz z licencją na 00 urządzeń. MS WS08 R2 Ent Ed 0CAL ROK E F S SW Wind 2008 Wyknawca dstarczy ryginalny nśnik instalacyjny prducenta wraz z licencją. GWARANCJA I SERWIS Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania prgramwania równwaŝneg w stsunku d wymienineg CWLMS K9: Charakter prgramwania System zarządzania urządzeniami sieciwymi. Architektura prgramwania: System umŝliwiający zarządzanie urządzeniami sieciwymi (przełącznikami, ruterami itp.) umŝliwiający: zarządzanie prgramwaniem zainstalwanym na urządzeniach (w tym zarządzanie przesyłaniem aktualizacji prgramwania d wybranych urządzeń). inwentaryzacje analizwanie infrmacji typu syslg zarządzanie knfiguracjami krzystanie z gtwych szablnów knfiguracji knfiguracja typu plug-and-play dla nwych przełączników w sieci. zarządzanie awariami przynajmniej w następującym zakresie: mnitrwanie zdarzeń, zbieranie infrmacji alarmach pwiadamianie zdefiniwanych uŝytkwników alarmach archiwizwanie infrmacji histrycznych alarmach zbieranie alarmów związanych nie tylk z prtami urządzenia ale równieŝ z wykrzystaniem szyny (backplane), wykrzystaniem prcesra, błędami pamięci, nieprawidłwej pracy wentylatrów, przekrczeniu zakresu temperatury pracy mnitrwanie urządzeń warstwy 2 i 3 mdelu ISO/OSI zarządzanie sieciami warstwy 2 przynajmniej w następującym zakresie:

22 raprtwanie twrzenie graficznych map sieci w warstwie 2 z uwzględnieniem VLAN i prtkłów z rdziny STP twrzenie, usuwanie i edytwanie sieci VLAN zarządzanie sieciami VLAN z uwzględnieniem funkcjnalnści Private VLAN śledzenie uŝytkwników (hstów) analizwanie ścieŝek w warstwie 2 raz 3 mdelu ISO/OSI zarządzanie wydajnścią sieci przynajmniej w następującym zakresie: generwanie raprtów generwanie alarmów w przypadku przekrczenia załŝnych wartści prgwych krzystanie zarówn z aktualnych jak i histrycznych analiz i pmiarów mnitrwanie czasów dpwiedzi raz późnień między urządzeniami zarządzanie pjedynczym urządzeniem przynajmniej w następującym zakresie: bezpśrednie mnitrwanie urządzenia graficzne prezentwanie urządzenia wraz z dynamiczną prezentacją stanu prtów raz całeg urządzenia aktualizacje listy mŝliwych d mnitrwania urządzeń nwe mdele zmiany knfiguracji Rzwiązanie stanwi zintegrwany pakiet wspólnym panelu zarządzającym (nie dpuszcza się stswania rzwiązania w którym spełnienie wymagań zstanie siągnięte przez zaprpnwanie róŝnych prduktów nie zintegrwanych ze sbą). Funkcjnalnści prgramwania: - mŝliwść pracy w trybie przeglądarkwym pzwalając administratrwi na dstęp z dwlneg miejsca w sieci, p uzyskaniu dpwiednich uprawnień. - umŝliwia zbieranie statystyk z wykrzystaniem SNMP, - system musi zstać dstarczny w najnwszej dstępnej na rynku wersji z licencją dla c najmniej 00 urządzeń. - psiada narzędzia autmatycznej identyfikacji urządzeń instalwanych w sieci - prgramwanie musi mieć mŝliwść instalacji i późniejszeg wsparcia przynajmniej na platfrmach Windws. Wraz z prgramwaniem musi zstać uaktywnine wsparcie prducenta umŝliwiające dstęp d pprawek i uaktualnień prgramwania (w tym równieŝ d pakietów pzwalających na ddanie nwych mdeli urządzeń). - system zarządzania musi umŝliwiać wyknywanie uwierzytelniania tŝsamści uŝytkwników za pmcą nie mniej niŝ: haseł statycznych i definicji uŝytkwników przechwywanych w lkalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji uŝytkwników przechwywanych w bazach zgdnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS) w parciu zewnętrzne bazy danych - jeŝeli d siągnięcia pwyŝszych funkcjnalnści wymagane jest dstarczenie licencji, muszą ne zstać uwzględnine w fercie.

23 8. Dstawa 0 zestawów telefnów IP CP-7975G w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ CP-7975G= Cisc UC phne 7975, Gig Ethernet, Clr, spare CP-PWR-CUBE-3= IP Phne pwer transfrmer fr the 7900 phne series CP-PWR-CORD-CE= 7900 Series Transfrmer Pwer Crd, Central Eurpe CP-796= 796 UC Phne Clr Expansin Mdule CP-SINGLFOOTSTAND= Ftstand kit fr single 794, 795, r 796 Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, GWARANCJA I SERWIS - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Telefn IP wypsaŝny w złącze w technlgii Gigabit Ethernet raz klrwy wyświetlacz LCD, bsługujący technlgię zasilania PE raz umŝliwiający współpracę z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager. Architektura urządzenia - telefn musi być wypsaŝny w klrwy dtykwy wyświetlacz LCD przekątnej c najmniej 5,6, rzdzielczści minimum 320x240 pikseli i głębi klru przynajmniej 6 bitów (65000 klrów) - musi psiadać przynajmniej 2 prty w standardzie 0/00/00Base-T - waga urządzenia nie mŝe przekraczać 2 kg - urządzenie musi być wypsaŝne w c najmniej następujące przyciski funkcyjne: przycisk głśnika, klawisz nawigacji, przycisk słuchawek, przycisk wyciszenia

24 Zarządzaniem urządzeniem - urządzenie musi współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager (Zamawiający psiada prgramwanie Cisc CallManager w wersji 8.0) Funkcjnalnści urządzenia - umŝliwia identyfikację numeru dzwniąceg (CLIP) - wspiera przynajmniej następujące kdeki: G.7a, G.7µ, G.729a, G.729ab, G.722, ilbc - wspiera prtkły VIP: SCCP, SIP - bsługuje funkcję płączeń bezpśrednich i knferencyjnych - bsługuje tryb głśnmówiący - bsługuje przynajmniej następujące prtkły i standardy: DHCP Client TFTP 802.x Netwrk Lgin - umŝliwia przekazywanie i zawieszanie płączeń - wpiera mechanizm DSCP i 802.Q/p - bsługuje przynajmniej 8 linii VIP - umŝliwia dłączenie słuchawek - umŝliwia bsługę serwisów XML - umŝliwia persnalizację wyświetlacza - prt przełącznika telefnu w kierunku przełącznika sieciweg musi wspierać trunking 802.Q - urządzenie musi być wypsaŝne w tekstwą i wizualną (lampka) sygnalizację czekującej wiadmści - transmisja głsu z telefnu i danych z kmputera PC musi być przesyłana w dwóch róŝnych sieciach VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi umŝliwiać dłączenie c najmniej dwóch rzbudwanych knsli przycisków (umŝliwiających pdłączenie ddatkwych minimum 24 prgramwalnych przycisków, dedykwanych d funkcjnalnści szybkieg wybierania numeru) Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - jeden mduł rzszerzający funkcjnalnść telefnu IP, umŝliwiający pdłączenie ddatkwych prgramwalnych przycisków, wypsaŝny w: klrwy wyświetlacz LCD przekątnej c najmniej 4,3, rzdzielczści minimum 480x272 pikseli i głębi klru przynajmniej 6 bitów (65000 klrów) c najmniej 2 ddatkwych przycisków i psiadający przynajmniej następujące funkcjnalnści: prgramwalne przyciski - zasilacz lkalny razem z kablem zasilającym - dpwiednią pdstawkę umŝliwiającą zainstalwanie mdułu knsli przycisków

25 Zasilanie - Psiada mŝliwść zasilania z sieci kmputerwej (802.3af) raz z wykrzystaniem lkalnych zasilaczy Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 9. Dstawa 0 zestawów telefnów IP CP-7965G w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ CP-7965G= Cisc UC Phne 7965, Gig Ethernet, Clr, spare CP-PWR-CUBE-3= IP Phne pwer transfrmer fr the 7900 phne series CP-PWR-CORD-CE= 7900 Series Transfrmer Pwer Crd, Central Eurpe Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, GWARANCJA I SERWIS - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych:

26 Charakter urządzenia Telefn IP wypsaŝny w złącze w technlgii Gigabit Ethernet raz klrwy wyświetlacz LCD, bsługujący technlgię zasilania PE raz umŝliwiający współpracę z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager. Architektura urządzenia - telefn musi być wypsaŝny w klrwy wyświetlacz LCD przekątnej c najmniej 5, rzdzielczści minimum 320x240 pikseli i głębi klru przynajmniej 6 bitów (65000 klrów) - musi psiadać przynajmniej 2 prty w standardzie 0/00/00Base-T - waga urządzenia nie mŝe przekraczać 2 kg - urządzenie musi być wypsaŝne w dedykwany przycisk pmcy Zarządzaniem urządzeniem - urządzenie musi współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager (Zamawiający psiada prgramwanie Cisc CallManager w wersji 8.0) Funkcjnalnści urządzenia - umŝliwia identyfikację numeru dzwniąceg (CLIP) - wspiera przynajmniej następujące kdeki: G.7a, G.7µ, G.729a, G.729ab, G.722, ilbc - wspiera prtkły VIP: SCCP, SIP - bsługuje funkcję płączeń bezpśrednich i knferencyjnych - bsługuje tryb głśnmówiący - bsługuje przynajmniej następujące prtkły i standardy: DHCP Client TFTP 802.x Netwrk Lgin - umŝliwia przekazywanie i zawieszanie płączeń - wpiera mechanizm DSCP i 802.Q/p - bsługuje przynajmniej 6 linii VIP - umŝliwia dłączenie słuchawek - umŝliwia bsługę serwisów XML - prt przełącznika telefnu w kierunku przełącznika sieciweg musi wspierać trunking 802.Q - zapewnia rejestr płączeń: debranych, niedebranych, przychdzących - transmisja głsu z telefnu i danych z kmputera PC musi być przesyłana w dwóch róŝnych sieciach VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi umŝliwiać dłączenie c najmniej dwóch rzbudwanych knsli przycisków (umŝliwiających pdłączenie ddatkwych minimum 24 prgramwalnych przycisków, dedykwanych d funkcjnalnści szybkieg wybierania numeru)

27 Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - zasilacz lkalny razem z kablem zasilającym Zasilanie - Psiada mŝliwść zasilania z sieci kmputerwej (802.3af) raz z wykrzystaniem lkalnych zasilaczy Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 0. Dstawa 40 zestawów telefnów IP CP-7945G w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ CP-7945G= Cisc UC Phne 7945, Gig Ethernet, Clr, spare Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, GWARANCJA I SERWIS - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek.

28 Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych: Charakter urządzenia Telefn IP wypsaŝny w złącze w technlgii Gigabit Ethernet raz klrwy wyświetlacz LCD, bsługujący technlgię zasilania PE raz umŝliwiający współpracę z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager. Architektura urządzenia - telefn musi być wypsaŝny w klrwy wyświetlacz LCD przekątnej c najmniej 5, rzdzielczści minimum 320x240 pikseli i głębi klru przynajmniej 6 bitów (65000 klrów) - musi psiadać przynajmniej 2 prty w standardzie 0/00/00Base-T - waga urządzenia nie mŝe przekraczać 2 kg - urządzenie musi być wypsaŝne w dedykwany przycisk pmcy Zarządzaniem urządzeniem - urządzenie musi współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager (Zamawiający psiada prgramwanie Cisc CallManager w wersji 8.0) Funkcjnalnści urządzenia - umŝliwia identyfikację numeru dzwniąceg (CLIP) - wspiera przynajmniej następujące kdeki: G.7a, G.7µ, G.729a, G.729ab, G.722, ilbc - wspiera prtkły VIP: SCCP, SIP - bsługuje funkcję płączeń bezpśrednich i knferencyjnych - bsługuje tryb głśnmówiący - bsługuje przynajmniej następujące prtkły i standardy: DHCP Client TFTP 802.x Netwrk Lgin - umŝliwia przekazywanie i zawieszanie płączeń - wpiera mechanizm DSCP i 802.Q/p - bsługuje przynajmniej 2 linie VIP - umŝliwia dłączenie słuchawek - umŝliwia bsługę serwisów XML - prt przełącznika telefnu w kierunku przełącznika sieciweg musi wspierać trunking 802.Q - zapewnia rejestr płączeń: debranych, niedebranych, przychdzących - transmisja głsu z telefnu i danych z kmputera PC musi być przesyłana w dwóch róŝnych sieciach VLAN Zasilanie

29 Gwarancja i serwis: - Psiada mŝliwść zasilania z sieci kmputerwej (802.3af) raz z wykrzystaniem lkalnych zasilaczy Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej. Dstawa zestawu stacji knferencyjnej CP-7937G w wypsaŝeniu minimum URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ CP-7937G= Cisc UC Cnference Statin 7937 Glbal CP-PWR-CUBE-3= IP Phne pwer transfrmer fr the 7900 phne series CP-PWR-CORD-CE= 7900 Series Transfrmer Pwer Crd, Central Eurpe CP-7937-PWR-SPL= Pwer Splitter fr 7937 Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancję i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, GWARANCJA I SERWIS - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzenia równwaŝneg:

30 Charakter urządzenia Stacja knferencyjna umŝliwiająca współpracę z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager. Architektura urządzenia - telefn musi być wypsaŝny w mnchrmatyczny pdświetlany wyświetlacz LCD wymiarach c najmniej 7,5 cm x 3,5 cm, rzdzielczści minimum 255x28 pikseli - musi psiadać przynajmniej prt w standardzie 0/00Base-T Zarządzanie urządzeniem - urządzenie musi współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager (Zamawiający psiada prgramwanie Cisc CallManager w wersji 8.0) Funkcjnalnści urządzenia - wspiera przynajmniej następujące kdeki: G.7, G.729, G wspiera prtkły VIP: SCCP - zapewnia zasięg przynajmniej d 9m (p ddaniu mikrfnów zewnętrznych 2m) - bsługa płączeń knferencyjnych - bsługa trybu głśnmówiąceg - wpiera mechanizm DSCP i 802.Q/p - prt przełącznika telefnu w kierunku przełącznika sieciweg musi wspierać trunking 802.Q - zapewnia bsługę mikrfnów mcwanych d ubrania - umŝliwia bsługę serwisów XML - bsługuje przynajmniej następujące prtkły i standardy: DHCP Client TFTP 802.x - wspiera następujące mechanizmy: Autmatic Gain Cntrl, Cmfrt Nise Generatin, Silence Suppresin/Vice Activity Detectin, Ech Suppressin, Dynamic Nise Reductin Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - lkalny zasilacz razem ze wszystkimi kmpnentami niezbędnymi d zasilenia urządzenia

31 Zasilanie - Psiada mŝliwść zasilania z sieci kmputerwej (802.3af) raz z wykrzystaniem lkalnych zasilaczy Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 2. Dstawa 5 zestawów telefnów Cisc 7925G w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ CP-7925G-E- K9= Cisc 7925G ETSI; Battery/Pwer Supply Nt Included CP-7925G-SW- K9-E Cisc 7925G Sftware, ETSI CP-PWR- 7925G-CE= Cisc 7925G Pwer Supply fr Central Eurpe CP-BATT- 7925G-STD= Cisc 7925G Battery, Standard Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: GWARANCJA I SERWIS - gwarancję i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych

32 wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych: Charakter urządzenia Telefn IP wypsaŝny w klrwy wyświetlacz LCD, bsługujący standardy 802.a/b/g raz umŝliwiający współpracę z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager. Architektura urządzenia - telefn musi być wypsaŝny w klrwy wyświetlacz LCD przekątnej c najmniej 2, rzdzielczści minimum 76x220 pikseli - musi psiadać przynajmniej dwa prgramwalne przyciski - urządzenie musi być wypsaŝne przynajmniej w następujące złącza: USB, mini-usb (typ B), złącze słuchawkwe Jack - LED-wa sygnalizacja dla: płączenia, wiadmści czekujących, ładwania Zarządzanie urządzeniem - urządzenie musi współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager (Zamawiający psiada prgramwanie Cisc CallManager w wersji 8.0) Funkcjnalnści urządzenia - wspiera przynajmniej następujące kdeki: G.7a, G.7µ, G.729a, G.729ab, G.722, ilbc - bsługa standardów IEEE 802. a/b/g - wspiera prtkły VIP: SCCP - zapewnia bsługę Bluetth musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Secure Cisc Unified SRST lub równwaŝny Secure Real-Time Prtcl (SRTP) Transprt Layer Security (TLS) Prtcl CAPF Certyfikaty Uwierzytelnianie brazu Uwierzytelnianie urządzenia Uwierzytelnianie pliku Uwierzytelnianie sygnału Bezpieczne prfile Szyfrwanie plików knfiguracyjnych - bsługa prtkłu CDP lub równwaŝneg

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik nr 2 d frmularza ferty Przedmit zamówienia: dstawa urządzeń sieciwych, szaf serwerwych raz kablwania dla Instytutu Łącznści Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Cisco 2911 UC Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P

Cisco 2911 UC Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P Załącznik nr do umowy nr. Opis przedmiotu zamówienia Policja obecnie uŝytkuje urządzenia sieciowe Cisco i dysponuje systemami zarządzania bazującymi na rozwiązaniach tego producenta. Sprzęt teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8.2 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Drugim Komisariacie Policji w Koszalinie tj. dostawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1022 Przełącznik Fast Ethernet Warstwy 2 z IP Stacking, z chłdzeniem pasywnym, Small Frm EE 1022 firmy Edge-cre t wysce wydajny Fast Ethernetwy przełącznik warstwy 2/4, jest wypsażny w 10 prtów: 8x

Bardziej szczegółowo

Seria Edge-Core Networks EE-14xx-x (EE-1428, EE-1428-P, EE-1428-F, EE-1452, EE-1452-P)

Seria Edge-Core Networks EE-14xx-x (EE-1428, EE-1428-P, EE-1428-F, EE-1452, EE-1452-P) Aktywne Rzwiązania Sieciwe Seria Edge-Cre Netwrks EE-14xx-x (EE-1428, EE-1428-P, EE-1428-F, EE-1452, EE-1452-P) Samdzielne przełączniki L2+ Gigabit Ethernet Seria Edge-Cre Netwrks EE-14xx-x t kmpaktwe,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia KA-2/151/2008 I. Modularny przełącznik sieciowy (switch), dostosowany do montażu w szafie 19, wyposażonym w przynajmniej 13 gniazd przeznaczonych do instalacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 do SIWZ specyfikacja techniczna Załącznik nr do SIWZ specyfikacja techniczna lp. Produkt Opis Szt. Punkt dystrybucyjny nr - konfiguracja bazowa 0 WS-C0E-S-0GE lub równoważny Cat0E chassis, WS-SUP-0GE-B, Fan Tray (req.p/s) SIBK-SXF lub

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwe przełączniki 8-prtwe Gigabit Ethernet z 2 sltami SFP raz 4 prtami PE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: Obsługa 8 sltów RJ45 10/100/1000

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Windows do pracy w sieci

Konfiguracja Windows do pracy w sieci Knfiguracja Windws d pracy w sieci Aby kmputer mógł współpracwać z innymi urządzeniami w sieci kmputerwej, musi psiadać dpwiednie składniki sprzętwe raz prgramwe. Składnikiem sprzętwym najczęściej jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Sztuk 14 Konfiguracja Parametry wymagane Parametry oferowane Urządzenie musi posiadać wysokość 1U Powinno mieć możliwość montażu

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Przegląd urządzeń firmy. Sieci komputerowe 2

Przegląd urządzeń firmy. Sieci komputerowe 2 Przegląd urządzeń firmy CISCO Sieci komputerowe 2 Krótko o firmie CISCO jest światowym liderem wytwarzającym produkty sieciowe dla najróŝniejszych zastosowań, od małych sieci lokalnych po potęŝne sieci

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

2. Wciąganie kabli do kanalizacji wtórnej i zawieszanie kabli na słupach

2. Wciąganie kabli do kanalizacji wtórnej i zawieszanie kabli na słupach Załącznik nr 5 Oferwany sprzęt musi pchdzić z ficjalneg plskieg kanału dystrybucyjneg daneg prducenta. Oferwany sprzęt musi być nwy i bjęty c najmniej 24 miesięczną gwarancją z pcją w następnym dniu rbczym.

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Szczegółwa specyfikacja techniczna przedmitu zamówienia Załącznik nr 9 pn. "Dstawa sprzętu kmputerweg w ramach prjektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Nwy Wiśnicz" Kmputer wraz z mnitrem,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne Załącznik nr 8 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie tj. dostawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu

Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 6.1 do siwz Specyfikacja techniczna 1. System rejestracji rozmów Liczba sztuk: 1 1.1 Dwukanałowy interfejs analogowy AFE szt. 3 Zamawiający w ramach istniejącego systemu rejestracji korespondencji

Bardziej szczegółowo

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus EE-2050-P jest nowym 50-portowym Gigabitowym przełącznikiem dostarczającym 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE/PoE+ oraz 2 sloty SFP wspierające

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Dostawy urządzeń sieciowych

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Dostawy urządzeń sieciowych SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Dostawy urządzeń sieciowych TABELA NR 1 Przełącznik A - zgodny z Przełącznikiem Cisco Catalyst 2960-24TC-L, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami o kreślonymi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA DWICZENIE 3 BUDOWA SIECI LOKALNEJ SYMULATOR DYDAKTYCZNY 1 SYMULATOR DYDAKTYCZNY PACKET TRACER Zainstaluj aplikację Packet Tracer, a następnie zapznaj się z jej funkcjnwaniem.

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001 Wsparcie badań naukwych i prac rzwjwych w skali demnstracyjnej DEMONSTRATOR+ Nr Umwy Tytuł prjektu UOD-DEM-1-501/001 Nwczesny demnstratr symulatra dla peratrów pjazdów szynwych zwiększający efektywnść

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.nwewarpn.pl/ Nwe Warpn: Świadczenie usług stałeg dstępu d Internetu wraz z dstawą i mntażem sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii 1. Tabela z wyszczególnieniem poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Wymagane minimalne parametry

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo