Encryption Right-To-Use Feature Lic for ASR1000 Series. Cisco ASR 1000 Series RP1 ADVANCED ENTERPRISE SERVICES SFP-GE-S 1000BASE-SX SFP (DOM) 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Encryption Right-To-Use Feature Lic for ASR1000 Series. Cisco ASR 1000 Series RP1 ADVANCED ENTERPRISE SERVICES SFP-GE-S 1000BASE-SX SFP (DOM) 2"

Transkrypt

1 Załącznik nr d umwy nr. Opis przedmitu zamówienia Plicja becnie uŝytkuje urządzenia sieciwe Cisc i dyspnuje systemami zarządzania bazującymi na rzwiązaniach teg prducenta. Sprzęt teleinfrmatyczny na ptrzeby przedmitweg zadania musi w pełni współpracwać z urządzeniami jak równieŝ prtkłami kmunikacji i kryptgraficznymi firmy CISCO zaimplementwanymi w sieci OST 2. Urządzania telefnii IP pwinny być w pełni kmpatybilne i muszą współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager ver.8.0. Oferwany sprzęt musi być dpuszczny d brtu w krajach Unii Eurpejskiej tj. znakwany CE zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Gspdarki Pracy i plityki Spłecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektryczneg (z dnia 2 sierpnia 2007 Dz.U ) Oferwany sprzęt musi być wyknany zgdnie z nrmą PN-EN lub PN-EN Wraz z dstawą sprzętu naleŝy dstarczyć dkument wydany przez prducenta, pświadczający datę prdukcji sprzętu. Sprzęt pwinien być nie starszy niŝ 6 miesięcy. Przedmitem zamówienia jest:. Dstawa, instalacja i knfiguracja 2 zestawów ruterów ASR002F w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet) : URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ ASR002F-SEC/K9 SPA-8XGE-V2 ASR002-F VPN+FW Bundle w/ AESK9,License,4GB DRAM Cisc 8-Prt Gigabit Ethernet Shared Prt Adapter ASR002-PWR-AC Cisc ASR002 AC Pwer Supply 2 CAB-ACE-RA Pwer Crd Eurpe, Right Angle 2 ASR000-SPA FLASR-FW-RTU SPA fr ASR000; N Physical Part; Fr Tracking Only Firewall Right-T-Use Feature Lic fr ASR000 Series

2 FLASR-IPSEC-RTU SASRR-AESK9-3S Encryptin Right-T-Use Feature Lic fr ASR000 Series Cisc ASR 000 Series RP ADVANCED ENTERPRISE SERVICES SFP-GE-S 000BASE-SX SFP (DOM) 2 SFP-GE-L 000BASE-LX/LH SFP (DOM) 6 Wyknawca zapewni następujące warunki serwisu: - gwarancję i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, GWARANCJA i SERWIS - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Ruter dstswany d mntaŝu w szafie Rack 9. Architektura urządzenia - minimalna wydajnść: 2.5Gbps, pps - minimalna wydajnść firewall: 2.5Gbps - minimalna wydajnść VPN IPSec: Gbps - ruter musi być wypsaŝny w c najmniej 4GB pamięci RAM - urządzenie musi psiadać c najmniej 4 wbudwane prty GE w standardzie SFP - wielkść urządzenia nie mŝe przekraczać 2U - urządzenie musi psiadać zintegrwane z chassis: prcesr bsługujący ruting pakietów i prcesr serwiswy - ruter musi być wypsaŝny w dwa prty USB i prt RJ-45 d zarządzania - urządzenie musi umŝliwiać redundancję sftware wą (pprzez bsługę dwóch róŝnych systemów peracyjnych) Zamawiający zezwala, aby

3 funkcjnalnść ta była dstępna p wykupieniu ddatkwych licencji nie bjętych tym pstępwaniem - musi zapewniać chłdzenie typu frnt-t-back Zarządzanie urządzeniem: - CLI (SSHv2, Telnet) cnsle (prt szeregwy knsli), SNMPv3 - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia: - bsługa agregacji prtów zgdnie z LACP - sprzętwe wsparcie technlgii tunelwania GRE (Generic Ruting Encapsulatin) - bsługa MPLS, EMPLS, MPLS CS, MPLS VPN - bsługa WCCPv2 - bsługa zarządzania ruchem (QS klasyfikacja ruchu na pdstawie rzpznania aplikacji, adresów, prtów, znaczeń TOS, IP Precedence, DSCP itp., bsługa mechanizmów: QPPB, LLQ, WRED, WFQ lub równwaŝnych, RSVP) - bsługa funkcjnalnści CPP (Cntrl Plane Plicing) lub równwaŝnej - przełączanie w warstwie trzeciej, bsługa rutingu statyczneg raz prtkłów dynamiczneg rutingu RIP, OSPF, EIGRP, IGRP, BGPv4, IS-IS - bsługa wysyłania statystyk ruchu zgdnie z NetFlw lub J-Flw lub S-Flw - bsługa ruchu IP Multicast z wykrzystaniem prtkłów IGMPv, v2, v3, PIM raz IGMP Snping, mbgp - mŝliwść lkalnej bserwacji ruchu na kreślnym prcie, plegającej na kpiwaniu pjawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich d urządzenia mnitrująceg przyłączneg d inneg prtu - mŝliwść zdalnej bserwacji ruchu na kreślnym prcie, plegającej na kpiwaniu pjawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich d zdalneg urządzenia mnitrująceg, pprzez dedykwaną sieć VLAN - bsługa Zne-Based Plicy Firewall - bsługa prtkłu CDPv2 lub równwaŝneg - bsługa DHCP Client, DHCP Server i DHCP Optin 82 - bsługa prtkłu GLBP (Gateway Lad Balancing Prtcl) lub równwaŝneg - bsługa VPN IPSec, w tym: IPSec 3DES i AES Dynamic Multipint VPN (DMVPN) Easy VPN - bsługa funkcjnalnści firewall (dla warstw d 4 d 7 mdelu OSI) - wsparcie dla prtkłu DECNet V - wsparcie dla Nvell IPX Urządzenie ma mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych interfejsów: - Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji przynajmniej następujących typów interfejsów: T/E, T3/E3,

4 STM-/OC-3, Fast, Gigabit i 0 Gigabit Ethernet, OC-3c/STM-c POS, OC-2c/STM-4c POS OC-48/STM-6 POS/RPR. Zamawiający wymaga aby ruter zstał wypsaŝny w mduł z 8 prtami GE w standardzie SFP. Urządzenie w dstarcznej wersji musi być wypsaŝne w: - mduł z 8 prtami GE w standardzie SFP - urządzenie musi zstać dstarczne razem z 6 wkładkami SFP w standardzie 000BASE-LX/LH i dwma wkładkami 000BASE-SX. Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest stswanie karty 8 prtwej gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zasilanie: - urządzenie musi zstać wypsaŝne w dwa redundantne zasilacze Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 2. Dstawa, instalacja i knfiguracja 2 zestawów przełączników serii 6500 w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ

5 WS-C6506-E S733AIK9-2233SXH WS-SUP720-3B CF-ADAPTER-SP WS-X6724-SFP Catalyst 6500 Enhanced 6-slt chassis,2ru,n PS,n Fan Tray Cisc CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED IP SERVICES SSH Catalyst 6500/Cisc 7600 Supervisr 720 Fabric MSFC3 PFC3B SP adapter fr SUP720 and SUP720-0G Catalyst prt GigE Md: fabric-enabled (Req. SFPs) GLC-SX-MM GE SFP, LC cnnectr SX transceiver 22 WS-C6506-E-FAN Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray WS-CAC-3000W Catalyst W AC pwer supply 2 CAB-AC-2500W-EU Pwer Crd, 250Vac 6A, Eurpe 2 MEM-C6K- CPTFL52M Catalyst 6500 Sup720/Sup32 Cmpact Flash Mem 52MB BF-S720-64MB-RP Btflash fr SUP720-64MB-RP MEM-S2-52MB MEM-MSFC2-52MB MEM-XCEF M WS-F6700-CFC Catalyst MB DRAM n the Supervisr (SUP2 r SUP720) Catalyst MB DRAM n the MSFC2 r SUP720 MSFC3 Catalyst MB DDR, xcef720 (67xx interface, DFC3A) Catalyst 6500 Central Fwd Card fr WS-X67xx mdules GLC-LH-SM GE SFP, LC cnnectr LH transceiver 2 GLC-T 000BASE-T SFP 2

6 GWARANCJA I SERWIS Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych następneg dnia rbczeg, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Przełącznik sieciwy budwie mdularnej, dstswany d mntaŝu w szafie 9, wypsaŝny w przynajmniej 6 gniazd przeznacznych d instalacji mdułów. Wielkść urządzenia nie mŝe przekraczać 2 RU. Architektura urządzenia: - pasm min. 40Gb/s na kaŝdy slt urządzenia - c najmniej 52 MB pamięci RAM i przynajmniej 52 MB pamięci nieultnej typu Flash Zarządzanie urządzeniem: - CLI (SSHv2, Telnet) cnsle (prt szeregwy knsli), SNMPv3 - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia: - mŝliwść zmiany knfiguracji w lcie, bez kniecznści restartu urządzenia (dtyczy dwlnych zmian knfiguracji) - mŝliwść zapisu knfiguracji w pliku tekstwym i jej imprtu/eksprtu za pmcą FTP lub TFTP - mŝliwść jednczesnej instalacji kilku brazów systemu peracyjneg i prgramweg wybru klejnści ich uruchamiania

7 - mŝliwść definiwana skryptów kreślających plityki przekazywania zdarzeń d systemów zarządzających (krelacja, zaleŝnści parametrów, diagnstyka) - bsługa sprzętwej weryfikacji źródła pakietu względem tablicy rutingu (urpf) - sprzętwe wsparcie technlgii MPLS - bsługa EMPLS - bsługa agregacji prtów zgdnie z LACP - sprzętwe wsparcie technlgii tunelwania GRE (Generic Ruting Encapsulatin) - sprzętwe wsparcie dla Ipv6 - bsługa WCCPv2 - przełączanie w warstwie trzeciej, bsługa rutingu statyczneg raz prtkłów dynamiczneg rutingu RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGPv4 - bsługa następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem ciągłści pracy sieci: - prtkół IEEE 802.w Rapid Spanning Tree umŝliwiający szybką knwergencję sieci w warstwie 2 mdelu OSI - prtkół IEEE 802.s Multiple Spanning Tree - mŝliwść grupwania prtów w grupy transmisyjne z wykrzystaniem prtów pchdzących z róŝnych kart liniwych - mŝliwść instalacji i wymiany zasilaczy, wentylatrów, kart liniwych, mdułów zarządzania/przełączania w trakcie pracy (ht swap) - wsparcie dla prtkłu VRRP/HSRP - bsługa zarządzania ruchem (QS klasyfikacja ruchu na pdstawie rzpznania aplikacji, adresów, prtów, znaczeń TOS, IP Precedence, DSCP itp., klejkwanie z bsługą klejki prirytetwej, statyczne i dynamiczne graniczanie pasma, RSVP) - bsługa wysyłania statystyk ruchu zgdnie z NetFlw lub J-Flw lub S-Flw - bsługa kntrli wydajnści sieci (późnienia, jitter, dstępnść)w parciu knfigurwalne próbki ruchu pmiędzy urządzeniami (DHCP, DNS, HTTP, FTP, SNMP, TCP, UDP) - wsparcie dla lgiczneg pdziału ruchu na pzimie warstw drugiej (VLAN) i trzeciej (wirtualne instancje rutingwe, wirtualne rutery w ramach pszczególnych instancji wymagany ruting dynamiczny OSPF, BGP) - bsługa następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci: - mŝliwść szyfrwaneg zdalneg zarządzania z linii kmend z wykrzystaniem prtkłu SSH - autryzacja uŝytkwników dłączających się d prtów przez mechanizm IEEE 802.x i zdalny serwer RADIUS - przydział sieci VLAN pprzez mechanizm IEEE 802.x - mŝliwść blkwania ruchu pmiędzy pszczególnymi prtami dstępwymi w brębie teg sameg VLAN u z pzstawieniem mŝliwści kmunikacji z prtem nadrzędnym (Private VLAN) - mŝliwść autryzacji dstępu administracyjneg d urządzenia pprzez zdalny serwer AAA - mŝliwść dknywania sprzętweg filtrwania ruchu na pdstawie następujących parametrów: źródłwy/dcelwy adres IP, źródłwy/dcelwy prt TCP, usługa ta ma być realizwana sprzętw, bez wpływu na wydajnść przełączania - mŝliwść graniczania dstępu d daneg prtu d pjedynczej lub kilku stacji statycznie kreślnych adresach MAC lub d kreślnej ilści stacji dynamicznie przyswajanych adresach MAC; w przypadku naruszenia graniczenia pwinna istnieć mŝliwść wyłączenia prtu i pinfrmwania stacji zarządzającej pprzez SNMP Trap Ntificatin - DHCP Snping

8 - dynamiczna inspekcja ARP - kntrla ruchu bradcast - bsługa ruchu IP Multicast z wykrzystaniem prtkłów IGMPv, v2, v3, PIM raz IGMP Snping, mbgp - mŝliwść lkalnej bserwacji ruchu na kreślnym prcie, plegającej na kpiwaniu pjawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich d urządzenia mnitrująceg przyłączneg d inneg prtu - mŝliwść zdalnej bserwacji ruchu na kreślnym prcie, plegającej na kpiwaniu pjawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich d zdalneg urządzenia mnitrująceg, pprzez dedykwaną sieć VLAN - dla pracy w sieci z włącznym prtkłem IEEE 802.d Spanning Tree: - bsługa natychmiastweg przejścia daneg prtu ze stanu Blcking d stanu Frwarding p dłączeniu stacji kńcwej d teg prtu - umŝliwienie ignrwania przez dany prt ramek prtkłu Spanning Tree (STP BPDU), w szczególnści isttna jest funkcja pzwalająca na zablkwanie próby wymuszenia zmiany tplgii STP (np. zmiana Rt Bridge) przez nieuprawninych uŝytkwników na stacjach kńcwych Urządzenie ma mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych interfejsów: - ATM (interfejsy E3, OC-3) - PS (Packet ver SONET/SDH) - Ethernet (0/00/000, GE, 0GE) Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych dedykwanych sprzętwych mdułów usługwych - mduł IDS dla inspekcji ruchu kierwaneg d krytycznych zasbów w sieci i wykrywania włamań sieciwych, wymagana wydajnść na pzimie min. 500Mbps - mduł kntrlera sieci bezprzewdwej pzwalający na bsługę 300 punktów dstępwych - mduł słuŝący d mnitringu i zbierania statystyki w sieci, implementujący pełną funkcjnalnść RMON (Remte Mnitring, wszystkie 9 grup) raz SMON (RMON Extensins fr Switched Netwrks) raz umŝliwiający bserwację bieŝąceg ruchu i rejestrację pakietów - mduł typu firewall wydajnści 5 Gbps raz szybkści przetwarzania pakietów 2,5 Mpps - mduł równwaŝenia bciąŝenia wydajnści 6Gbps z akceleratrem sesji SSL (5000 jednczesnych sesji) Urządzenie w dstarcznej wersji musi być wypsaŝne w: - mduł nadzrujący psiadający dwa prty GE w standardzie SFP, wydajnści: 720 Gbps 30 Mpps (z mŝliwścią uzyskania dla całeg urządzenia d 400 Mpps w przypadku jeg rzbudwy pprzez karty liniwe wypsaŝne w mduły zapewniające rzprszne przetwarzanie sprzętwe pakietów) wpisów MAC wpisów rutingu (Ipv4)

9 - kartę z 24 prtami GigabitEthernet typu 000Base-X, które mgą być bsadzne mdułami typu SX, LX/LH, ZX z bsługą ramek typu Jumb (d 926B), prty te mają być zrealizwane pprzez wkładki typu SFP; dpuszczalna nadsubskrypcja pasma na pzimie d,2:. Gniazda na mduły muszą być bsadzne: mdułami 000Base-SX 22 sztuki - d całści urządzenia naleŝy ddatkw dstarczyć mduły 000Base-LX/LH 2 sztuki mduły 000Base-T 2 sztuki Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest stswanie karty 24 prtwej gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zasilanie: Dwa redundantne zasilacze mcy 3000W (kaŝdy) d bsługi urządzenia Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych następneg dnia rbczeg, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 3. Dstawa, instalacja i knfiguracja 5 zestawów przełączników serii WS- C PST-L w wersji z wkładką wieldmwą GLC-SX-MM w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ WS-C PST-L Catalyst /00 PE BT +2 SFP LAN Base Image CAB-ACE AC Pwer Crd (Eurpe), C3, CEE 7,.5M GLC-SX-MM= GE SFP, LC cnnectr SX transceiver

10 GWARANCJA I SERWIS Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Przełącznik warstwy drugiej z prtami typu FastEthernet i GigabitEthernet. Architektura urządzenia - urządzenie zamkniętej knfiguracji - musi zapewniać mŝliwść mntaŝu w szafie rack 9 - wyskść przełącznika nie mŝe przekraczać RU - musi być wypsaŝny w c najmniej 48 prtów w standardzie 0/00Base-T z bsługą PE (zapewniając c najmniej 5,4W dla 24 prtów lub 7,7W dla 48 prtów) i ddatkw psiadać przynajmniej 2 prty 0/00/000Base-T i 2 prty w standardzie SFP typu uplink, - musi psiadać minimum 64 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest aby urządzenie psiadał 48 prtów gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zarządzanie urządzeniem - zarządzanie przez HTTP, SNMPv3, SSH, Telnet, prt knsli - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia

11 - urządzenie musi psiadać wydajnść przełączania c najmniej 6 Gbps raz przepustwść c najmniej 3,3 Mpps dla pakietów 64 bajtwych - zapewnia bsługę przynajmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID - umŝliwia knfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP - bsługuje ruch multicast z wykrzystaniem IGMP Snping - bsługa grupwania prtów w jeden kanał lgiczny zgdnie z LACP - mŝliwść uruchmienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: MŜliwść autryzacji prób lgwania d urządzenia za pmcą serwerów RADIUS lub TACACS+, DHCP Snping, Obsługa list kntrli dstępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, prtów TCP/UDP, Private VLAN, Prt Security, 802.X, BPDU Guard, Spanning Tree Rt Guard (STRG), Współpraca z systemami kntrli dstępu d sieci typu NAC lub NAP lub równwaŝne. - umŝliwia lkalną i zdalną bserwację ruchu na kreślnym prcie (funkcjnalnść SPAN i RSPAN), - bsługa prtkłu CDP v2 lub równwaŝneg - autmatyczne wykrywanie przepltu (AutMDIX) na prtach miedzianych - bsługa ramek Jumb - bsługa funkcjnalnści EtherChannel i Fast EtherChannel, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakści usług pracy w sieci: Obsługa c najmniej czterech klejek dla róŝneg rdzaju ruchu (per prt) MŜliwść bsługi przynajmniej jednej klejki z bezwzględnym prirytetem Wsparcie dla IEEE 802.p CS raz DSCP Obsługa c najmniej 64 plicerów zagregwanych lub indywidualnych, MŜliwść graniczania pasma dstępneg na prt (Rate Limiting) Wsparcie dla algrytmu SRR raz WTD MŜliwść twrzenia reguł filtrwania (Ipv4, MAC) - urządzenie musi bsługiwać następujące standardy i funkcjnalnści w zakresie warstwy drugiej: u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.p 802.s 802.w 802.q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi mieć mŝliwść zainstalwania wkładek typu SFP przynajmniej w następujących standardach: 000BASE-T, 000BASE-SX, 000BASE-LX/LH, 000BASE-ZX

12 Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - urządzenie musi zstać dstarczne razem z wkładką SFP w standardzie 000BASE-SX Zasilanie - urządzenie musi psiadać mŝliwść pdłączenia redundantneg zasilania Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 4. Dstawa, instalacja i knfiguracja 4 zestawów przełączników serii WS- C PST-L w wersji z wkładką jednmdwą GLC-LH-SM w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ WS-C PST-L Catalyst /00 PE BT +2 SFP LAN Base Image CAB-ACE AC Pwer Crd (Eurpe), C3, CEE 7,.5M GLC-LH-SM GE SFP,LC cnnectr LX/LH transceiver Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: GWARANCJA I SERWIS - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych,

13 - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Przełącznik warstwy drugiej z prtami typu FastEthernet i GigabitEthernet. Architektura urządzenia - urządzenie zamkniętej knfiguracji - musi zapewniać mŝliwść mntaŝu w szafie rack 9 - wyskść przełącznika nie mŝe przekraczać RU - musi być wypsaŝny w c najmniej 48 prtów w standardzie 0/00Base-T z bsługą PE (zapewniając c najmniej 5,4W dla 24 prtów lub 7,7W dla 48 prtów) i ddatkw psiadać przynajmniej 2 prty 0/00/000Base-T i 2 prty w standardzie SFP typu uplink, - musi psiadać minimum 64 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest aby urządzenie psiadał 48 prtów gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zarządzanie urządzeniem - zarządzanie przez HTTP, SNMPv3, SSH, Telnet, prt knsli - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia - urządzenie musi psiadać wydajnść przełączania c najmniej 6 Gbps raz przepustwść c najmniej 3,3 Mpps dla pakietów 64 bajtwych - zapewnia bsługę przynajmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID - umŝliwia knfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP - bsługuje ruch multicast z wykrzystaniem IGMP Snping - bsługa grupwania prtów w jeden kanał lgiczny zgdnie z LACP - mŝliwść uruchmienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

14 MŜliwść autryzacji prób lgwania d urządzenia za pmcą serwerów RADIUS lub TACACS+, DHCP Snping, Obsługa list kntrli dstępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, prtów TCP/UDP, Private VLAN, Prt Security, 802.X, BPDU Guard, Spanning Tree Rt Guard (STRG), Współpraca z systemami kntrli dstępu d sieci typu NAC lub NAP lub równwaŝne. - umŝliwia lkalną i zdalną bserwację ruchu na kreślnym prcie (funkcjnalnść SPAN i RSPAN), - bsługa prtkłu CDP v2 lub równwaŝneg - autmatyczne wykrywanie przepltu (AutMDIX) na prtach miedzianych - bsługa ramek Jumb - bsługa funkcjnalnści EtherChannel i Fast EtherChannel, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakści usług pracy w sieci: Obsługa c najmniej czterech klejek dla róŝneg rdzaju ruchu (per prt) MŜliwść bsługi przynajmniej jednej klejki z bezwzględnym prirytetem Wsparcie dla IEEE 802.p CS raz DSCP Obsługa c najmniej 64 plicerów zagregwanych lub indywidualnych, MŜliwść graniczania pasma dstępneg na prt (Rate Limiting) Wsparcie dla algrytmu SRR raz WTD MŜliwść twrzenia reguł filtrwania (IPv4, MAC) - urządzenie musi bsługiwać następujące standardy i funkcjnalnści w zakresie warstwy drugiej: u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.p 802.s 802.w 802.q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi mieć mŝliwść zainstalwania wkładek typu SFP przynajmniej w następujących standardach: 000BASE-T, 000BASE-SX, 000BASE-LX/LH, 000BASE-ZX Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - urządzenie musi zstać dstarczne razem z wkładką SFP w standardzie 000BASE-LX/LH Zasilanie

15 - urządzenie musi psiadać mŝliwść pdłączenia redundantneg zasilania Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 5. Dstawa, instalacja i knfiguracja 4 zestawów przełączników serii WS- C TC-S w wersji z wkładkami jednmdwymi GLC-LH-SM w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ WS-C TC-S Catalyst / T/SFP LAN Lite Image CAB-ACE AC Pwer Crd (Eurpe), C3, CEE 7,.5M GLC-LH-SM GE SFP,LC cnnectr LX/LH transceiver Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: GWARANCJA I SERWIS - gwarancję i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych.

16 Charakter urządzenia Przełącznik warstwy drugiej z prtami typu FastEthernet. Architektura urządzenia - urządzenie zamkniętej knfiguracji, - musi zapewniać mŝliwść mntaŝu w szafie rack 9, - wyskść przełącznika nie mŝe przekraczać RU, - musi być wypsaŝny w c najmniej 24 prty w standardzie 0/00Base-T i przynajmniej 2 prty pdwójneg zastswania (0/00/000Base-T lub SFP) typu uplink, - musi psiadać minimum 64 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash, Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest aby urządzenie psiadał 24 prty gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zarządzanie urządzeniem - zarządzanie przez HTTP, SNMPv3, SSH, Telnet, prt knsli, - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia - urządzenie musi psiadać wydajnść przełączania c najmniej 6 Gbps raz przepustwść c najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtwych - zapewnia bsługę przynajmniej 64 sieci VLAN i 4000 VLAN ID, - bsługa ruchu multicast z wykrzystaniem IGMP Snping, - umŝliwia lkalną bserwację ruchu na kreślnym prcie (funkcjnalnść SPAN), - bsługa prtkłu CDP v2 lub równwaŝneg, - bsługa prtkłów: Dynamic Trunking Prtcl (DTP), Prt Aggregatin Prtcl (PAgP), Unidirectinal Link Detectin Prtcl (UDLD), Netwrk Timing Prtcl (NTP) - mŝliwść uruchmienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP, - autmatyczne wykrywanie przepltu (AutMDIX) na prtach miedzianych, - bsługa grupwania prtów w jeden kanał lgiczny zgdnie z LACP, - bsługa funkcjnalnści EtherChannel i Fast EtherChannel, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: mŝliwść autryzacji prób lgwania d urządzenia za pmcą serwerów RADIUS lub TACACS+, Prt Security,

17 802.X, Prtfast BPDU Guard, Spanning Tree Rt Guard (STRG), współpraca z systemami kntrli dstępu d sieci typu NAC lub NAP lub równwaŝne. - umŝliwia knfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakści usług pracy w sieci: Obsługa c najmniej czterech klejek dla róŝneg rdzaju ruchu (per prt) Wsparcie dla IEEE 802.p CS Wsparcie dla algrytmu SRR raz WTD - urządzenie musi bsługiwać następujące standardy i funkcjnalnści w zakresie warstwy drugiej: u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.p 802.s 802.w 802.q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi mieć mŝliwść zainstalwania wkładek typu SFP przynajmniej w następujących standardach: 000BASE-T, 000BASE-SX, 000BASE-LX/LH, 000BASE-ZX Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - urządzenie musi zstać dstarczne razem z wkładką SFP w standardzie 000BASE-LX/LH Zasilanie - Urządzenie musi psiadać mŝliwść pdłączenia redundantneg zasilania Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek.

18 Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 6. Dstawa, instalacja i knfiguracja 2 zestawów przełączników serii WS- C TC-S w wersji z wkładkami wielmdwymi GLC-SX-MM w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ WS-C TC-S Catalyst / T/SFP LAN Lite Image CAB-ACE AC Pwer Crd (Eurpe), C3, CEE 7,.5M GLC-SX-MM= GE SFP, LC cnnectr SX transceiver Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: GWARANCJA I SERWIS - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Przełącznik warstwy drugiej z prtami typu FastEthernet. Architektura urządzenia - urządzenie zamkniętej knfiguracji, - musi zapewniać mŝliwść mntaŝu w szafie rack 9, - wyskść przełącznika nie mŝe przekraczać RU, - musi być wypsaŝny w c najmniej 24 prty w standardzie 0/00Base-T i przynajmniej 2 prty pdwójneg zastswania (0/00/000Base-T lub SFP) typu uplink,

19 - musi psiadać minimum 64 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash, Urządzenie musi psiadać interfejsy aktywne. Nie dpuszcza się stswania kart, w których dla aktywacji interfejsów ptrzebne będą ddatkwe licencje lub klucze aktywacyjne i knieczne wniesienie płata licencyjnych, np. niedpuszczalne jest aby urządzenie psiadał 24 prty gdzie aktywne są 2 prty, a dla uruchmienia pzstałych knieczne jest wpisanie kdu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkwanie pzstałych prtów. Zarządzanie urządzeniem - zarządzanie przez HTTP, SNMPv3, SSH, Telnet, prt knsli, - urządzenie musi współpracwać z prgramwaniem CWLMS (które jest wykrzystywane przez Zamawiająceg) Funkcjnalnści urządzenia - urządzenie musi psiadać wydajnść przełączania c najmniej 6 Gbps raz przepustwść c najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtwych - zapewnia bsługę przynajmniej 64 sieci VLAN i 4000 VLAN ID, - bsługa ruchu multicast z wykrzystaniem IGMP Snping, - umŝliwia lkalną bserwację ruchu na kreślnym prcie (funkcjnalnść SPAN), - bsługa prtkłu CDP v2 lub równwaŝneg, - bsługa prtkłów: Dynamic Trunking Prtcl (DTP), Prt Aggregatin Prtcl (PAgP), Unidirectinal Link Detectin Prtcl (UDLD), Netwrk Timing Prtcl (NTP) - mŝliwść uruchmienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP, - autmatyczne wykrywanie przepltu (AutMDIX) na prtach miedzianych, - bsługa grupwania prtów w jeden kanał lgiczny zgdnie z LACP, - bsługa funkcjnalnści EtherChannel i Fast EtherChannel, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: mŝliwść autryzacji prób lgwania d urządzenia za pmcą serwerów RADIUS lub TACACS+, Prt Security, 802.X, Prtfast BPDU Guard, Spanning Tree Rt Guard (STRG), współpraca z systemami kntrli dstępu d sieci typu NAC lub NAP lub równwaŝne. - umŝliwia knfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP, - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakści usług pracy w sieci: Obsługa c najmniej czterech klejek dla róŝneg rdzaju ruchu (per prt) Wsparcie dla IEEE 802.p CS Wsparcie dla algrytmu SRR raz WTD - urządzenie musi bsługiwać następujące standardy i funkcjnalnści w zakresie warstwy drugiej: 802.3

20 802.3u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.p 802.s 802.w 802.q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi mieć mŝliwść zainstalwania wkładek typu SFP przynajmniej w następujących standardach: 000BASE-T, 000BASE-SX, 000BASE-LX/LH, 000BASE-ZX Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - urządzenie musi zstać dstarczne razem z wkładką SFP w standardzie 000BASE-SX Zasilanie - urządzenie musi psiadać mŝliwść pdłączenia redundantneg zasilania Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 7. Dstawa systemu zarządzania siecią LAN (CWLMS K9) w ukmpletwaniu URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ

21 LMS Device Restricted, WIN Only CWLMS K9 Wyknawca dstarczy ryginalny nśnik instalacyjny prducenta wraz z licencją na 00 urządzeń. MS WS08 R2 Ent Ed 0CAL ROK E F S SW Wind 2008 Wyknawca dstarczy ryginalny nśnik instalacyjny prducenta wraz z licencją. GWARANCJA I SERWIS Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania prgramwania równwaŝneg w stsunku d wymienineg CWLMS K9: Charakter prgramwania System zarządzania urządzeniami sieciwymi. Architektura prgramwania: System umŝliwiający zarządzanie urządzeniami sieciwymi (przełącznikami, ruterami itp.) umŝliwiający: zarządzanie prgramwaniem zainstalwanym na urządzeniach (w tym zarządzanie przesyłaniem aktualizacji prgramwania d wybranych urządzeń). inwentaryzacje analizwanie infrmacji typu syslg zarządzanie knfiguracjami krzystanie z gtwych szablnów knfiguracji knfiguracja typu plug-and-play dla nwych przełączników w sieci. zarządzanie awariami przynajmniej w następującym zakresie: mnitrwanie zdarzeń, zbieranie infrmacji alarmach pwiadamianie zdefiniwanych uŝytkwników alarmach archiwizwanie infrmacji histrycznych alarmach zbieranie alarmów związanych nie tylk z prtami urządzenia ale równieŝ z wykrzystaniem szyny (backplane), wykrzystaniem prcesra, błędami pamięci, nieprawidłwej pracy wentylatrów, przekrczeniu zakresu temperatury pracy mnitrwanie urządzeń warstwy 2 i 3 mdelu ISO/OSI zarządzanie sieciami warstwy 2 przynajmniej w następującym zakresie:

22 raprtwanie twrzenie graficznych map sieci w warstwie 2 z uwzględnieniem VLAN i prtkłów z rdziny STP twrzenie, usuwanie i edytwanie sieci VLAN zarządzanie sieciami VLAN z uwzględnieniem funkcjnalnści Private VLAN śledzenie uŝytkwników (hstów) analizwanie ścieŝek w warstwie 2 raz 3 mdelu ISO/OSI zarządzanie wydajnścią sieci przynajmniej w następującym zakresie: generwanie raprtów generwanie alarmów w przypadku przekrczenia załŝnych wartści prgwych krzystanie zarówn z aktualnych jak i histrycznych analiz i pmiarów mnitrwanie czasów dpwiedzi raz późnień między urządzeniami zarządzanie pjedynczym urządzeniem przynajmniej w następującym zakresie: bezpśrednie mnitrwanie urządzenia graficzne prezentwanie urządzenia wraz z dynamiczną prezentacją stanu prtów raz całeg urządzenia aktualizacje listy mŝliwych d mnitrwania urządzeń nwe mdele zmiany knfiguracji Rzwiązanie stanwi zintegrwany pakiet wspólnym panelu zarządzającym (nie dpuszcza się stswania rzwiązania w którym spełnienie wymagań zstanie siągnięte przez zaprpnwanie róŝnych prduktów nie zintegrwanych ze sbą). Funkcjnalnści prgramwania: - mŝliwść pracy w trybie przeglądarkwym pzwalając administratrwi na dstęp z dwlneg miejsca w sieci, p uzyskaniu dpwiednich uprawnień. - umŝliwia zbieranie statystyk z wykrzystaniem SNMP, - system musi zstać dstarczny w najnwszej dstępnej na rynku wersji z licencją dla c najmniej 00 urządzeń. - psiada narzędzia autmatycznej identyfikacji urządzeń instalwanych w sieci - prgramwanie musi mieć mŝliwść instalacji i późniejszeg wsparcia przynajmniej na platfrmach Windws. Wraz z prgramwaniem musi zstać uaktywnine wsparcie prducenta umŝliwiające dstęp d pprawek i uaktualnień prgramwania (w tym równieŝ d pakietów pzwalających na ddanie nwych mdeli urządzeń). - system zarządzania musi umŝliwiać wyknywanie uwierzytelniania tŝsamści uŝytkwników za pmcą nie mniej niŝ: haseł statycznych i definicji uŝytkwników przechwywanych w lkalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji uŝytkwników przechwywanych w bazach zgdnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS) w parciu zewnętrzne bazy danych - jeŝeli d siągnięcia pwyŝszych funkcjnalnści wymagane jest dstarczenie licencji, muszą ne zstać uwzględnine w fercie.

23 8. Dstawa 0 zestawów telefnów IP CP-7975G w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ CP-7975G= Cisc UC phne 7975, Gig Ethernet, Clr, spare CP-PWR-CUBE-3= IP Phne pwer transfrmer fr the 7900 phne series CP-PWR-CORD-CE= 7900 Series Transfrmer Pwer Crd, Central Eurpe CP-796= 796 UC Phne Clr Expansin Mdule CP-SINGLFOOTSTAND= Ftstand kit fr single 794, 795, r 796 Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, GWARANCJA I SERWIS - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych. Charakter urządzenia Telefn IP wypsaŝny w złącze w technlgii Gigabit Ethernet raz klrwy wyświetlacz LCD, bsługujący technlgię zasilania PE raz umŝliwiający współpracę z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager. Architektura urządzenia - telefn musi być wypsaŝny w klrwy dtykwy wyświetlacz LCD przekątnej c najmniej 5,6, rzdzielczści minimum 320x240 pikseli i głębi klru przynajmniej 6 bitów (65000 klrów) - musi psiadać przynajmniej 2 prty w standardzie 0/00/00Base-T - waga urządzenia nie mŝe przekraczać 2 kg - urządzenie musi być wypsaŝne w c najmniej następujące przyciski funkcyjne: przycisk głśnika, klawisz nawigacji, przycisk słuchawek, przycisk wyciszenia

24 Zarządzaniem urządzeniem - urządzenie musi współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager (Zamawiający psiada prgramwanie Cisc CallManager w wersji 8.0) Funkcjnalnści urządzenia - umŝliwia identyfikację numeru dzwniąceg (CLIP) - wspiera przynajmniej następujące kdeki: G.7a, G.7µ, G.729a, G.729ab, G.722, ilbc - wspiera prtkły VIP: SCCP, SIP - bsługuje funkcję płączeń bezpśrednich i knferencyjnych - bsługuje tryb głśnmówiący - bsługuje przynajmniej następujące prtkły i standardy: DHCP Client TFTP 802.x Netwrk Lgin - umŝliwia przekazywanie i zawieszanie płączeń - wpiera mechanizm DSCP i 802.Q/p - bsługuje przynajmniej 8 linii VIP - umŝliwia dłączenie słuchawek - umŝliwia bsługę serwisów XML - umŝliwia persnalizację wyświetlacza - prt przełącznika telefnu w kierunku przełącznika sieciweg musi wspierać trunking 802.Q - urządzenie musi być wypsaŝne w tekstwą i wizualną (lampka) sygnalizację czekującej wiadmści - transmisja głsu z telefnu i danych z kmputera PC musi być przesyłana w dwóch róŝnych sieciach VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi umŝliwiać dłączenie c najmniej dwóch rzbudwanych knsli przycisków (umŝliwiających pdłączenie ddatkwych minimum 24 prgramwalnych przycisków, dedykwanych d funkcjnalnści szybkieg wybierania numeru) Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - jeden mduł rzszerzający funkcjnalnść telefnu IP, umŝliwiający pdłączenie ddatkwych prgramwalnych przycisków, wypsaŝny w: klrwy wyświetlacz LCD przekątnej c najmniej 4,3, rzdzielczści minimum 480x272 pikseli i głębi klru przynajmniej 6 bitów (65000 klrów) c najmniej 2 ddatkwych przycisków i psiadający przynajmniej następujące funkcjnalnści: prgramwalne przyciski - zasilacz lkalny razem z kablem zasilającym - dpwiednią pdstawkę umŝliwiającą zainstalwanie mdułu knsli przycisków

25 Zasilanie - Psiada mŝliwść zasilania z sieci kmputerwej (802.3af) raz z wykrzystaniem lkalnych zasilaczy Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 9. Dstawa 0 zestawów telefnów IP CP-7965G w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ CP-7965G= Cisc UC Phne 7965, Gig Ethernet, Clr, spare CP-PWR-CUBE-3= IP Phne pwer transfrmer fr the 7900 phne series CP-PWR-CORD-CE= 7900 Series Transfrmer Pwer Crd, Central Eurpe Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, GWARANCJA I SERWIS - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych:

26 Charakter urządzenia Telefn IP wypsaŝny w złącze w technlgii Gigabit Ethernet raz klrwy wyświetlacz LCD, bsługujący technlgię zasilania PE raz umŝliwiający współpracę z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager. Architektura urządzenia - telefn musi być wypsaŝny w klrwy wyświetlacz LCD przekątnej c najmniej 5, rzdzielczści minimum 320x240 pikseli i głębi klru przynajmniej 6 bitów (65000 klrów) - musi psiadać przynajmniej 2 prty w standardzie 0/00/00Base-T - waga urządzenia nie mŝe przekraczać 2 kg - urządzenie musi być wypsaŝne w dedykwany przycisk pmcy Zarządzaniem urządzeniem - urządzenie musi współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager (Zamawiający psiada prgramwanie Cisc CallManager w wersji 8.0) Funkcjnalnści urządzenia - umŝliwia identyfikację numeru dzwniąceg (CLIP) - wspiera przynajmniej następujące kdeki: G.7a, G.7µ, G.729a, G.729ab, G.722, ilbc - wspiera prtkły VIP: SCCP, SIP - bsługuje funkcję płączeń bezpśrednich i knferencyjnych - bsługuje tryb głśnmówiący - bsługuje przynajmniej następujące prtkły i standardy: DHCP Client TFTP 802.x Netwrk Lgin - umŝliwia przekazywanie i zawieszanie płączeń - wpiera mechanizm DSCP i 802.Q/p - bsługuje przynajmniej 6 linii VIP - umŝliwia dłączenie słuchawek - umŝliwia bsługę serwisów XML - prt przełącznika telefnu w kierunku przełącznika sieciweg musi wspierać trunking 802.Q - zapewnia rejestr płączeń: debranych, niedebranych, przychdzących - transmisja głsu z telefnu i danych z kmputera PC musi być przesyłana w dwóch róŝnych sieciach VLAN Urządzenie musi mieć mŝliwść instalacji następujących ddatkwych mdułów: - urządzenie musi umŝliwiać dłączenie c najmniej dwóch rzbudwanych knsli przycisków (umŝliwiających pdłączenie ddatkwych minimum 24 prgramwalnych przycisków, dedykwanych d funkcjnalnści szybkieg wybierania numeru)

27 Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - zasilacz lkalny razem z kablem zasilającym Zasilanie - Psiada mŝliwść zasilania z sieci kmputerwej (802.3af) raz z wykrzystaniem lkalnych zasilaczy Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 0. Dstawa 40 zestawów telefnów IP CP-7945G w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ CP-7945G= Cisc UC Phne 7945, Gig Ethernet, Clr, spare Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, GWARANCJA I SERWIS - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek.

28 Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych: Charakter urządzenia Telefn IP wypsaŝny w złącze w technlgii Gigabit Ethernet raz klrwy wyświetlacz LCD, bsługujący technlgię zasilania PE raz umŝliwiający współpracę z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager. Architektura urządzenia - telefn musi być wypsaŝny w klrwy wyświetlacz LCD przekątnej c najmniej 5, rzdzielczści minimum 320x240 pikseli i głębi klru przynajmniej 6 bitów (65000 klrów) - musi psiadać przynajmniej 2 prty w standardzie 0/00/00Base-T - waga urządzenia nie mŝe przekraczać 2 kg - urządzenie musi być wypsaŝne w dedykwany przycisk pmcy Zarządzaniem urządzeniem - urządzenie musi współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager (Zamawiający psiada prgramwanie Cisc CallManager w wersji 8.0) Funkcjnalnści urządzenia - umŝliwia identyfikację numeru dzwniąceg (CLIP) - wspiera przynajmniej następujące kdeki: G.7a, G.7µ, G.729a, G.729ab, G.722, ilbc - wspiera prtkły VIP: SCCP, SIP - bsługuje funkcję płączeń bezpśrednich i knferencyjnych - bsługuje tryb głśnmówiący - bsługuje przynajmniej następujące prtkły i standardy: DHCP Client TFTP 802.x Netwrk Lgin - umŝliwia przekazywanie i zawieszanie płączeń - wpiera mechanizm DSCP i 802.Q/p - bsługuje przynajmniej 2 linie VIP - umŝliwia dłączenie słuchawek - umŝliwia bsługę serwisów XML - prt przełącznika telefnu w kierunku przełącznika sieciweg musi wspierać trunking 802.Q - zapewnia rejestr płączeń: debranych, niedebranych, przychdzących - transmisja głsu z telefnu i danych z kmputera PC musi być przesyłana w dwóch róŝnych sieciach VLAN Zasilanie

29 Gwarancja i serwis: - Psiada mŝliwść zasilania z sieci kmputerwej (802.3af) raz z wykrzystaniem lkalnych zasilaczy Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej. Dstawa zestawu stacji knferencyjnej CP-7937G w wypsaŝeniu minimum URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ CP-7937G= Cisc UC Cnference Statin 7937 Glbal CP-PWR-CUBE-3= IP Phne pwer transfrmer fr the 7900 phne series CP-PWR-CORD-CE= 7900 Series Transfrmer Pwer Crd, Central Eurpe CP-7937-PWR-SPL= Pwer Splitter fr 7937 Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancję i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, GWARANCJA I SERWIS - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzenia równwaŝneg:

30 Charakter urządzenia Stacja knferencyjna umŝliwiająca współpracę z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager. Architektura urządzenia - telefn musi być wypsaŝny w mnchrmatyczny pdświetlany wyświetlacz LCD wymiarach c najmniej 7,5 cm x 3,5 cm, rzdzielczści minimum 255x28 pikseli - musi psiadać przynajmniej prt w standardzie 0/00Base-T Zarządzanie urządzeniem - urządzenie musi współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager (Zamawiający psiada prgramwanie Cisc CallManager w wersji 8.0) Funkcjnalnści urządzenia - wspiera przynajmniej następujące kdeki: G.7, G.729, G wspiera prtkły VIP: SCCP - zapewnia zasięg przynajmniej d 9m (p ddaniu mikrfnów zewnętrznych 2m) - bsługa płączeń knferencyjnych - bsługa trybu głśnmówiąceg - wpiera mechanizm DSCP i 802.Q/p - prt przełącznika telefnu w kierunku przełącznika sieciweg musi wspierać trunking 802.Q - zapewnia bsługę mikrfnów mcwanych d ubrania - umŝliwia bsługę serwisów XML - bsługuje przynajmniej następujące prtkły i standardy: DHCP Client TFTP 802.x - wspiera następujące mechanizmy: Autmatic Gain Cntrl, Cmfrt Nise Generatin, Silence Suppresin/Vice Activity Detectin, Ech Suppressin, Dynamic Nise Reductin Urządzenie w dstarcznej wersji pwinn być wypsaŝne w: - lkalny zasilacz razem ze wszystkimi kmpnentami niezbędnymi d zasilenia urządzenia

31 Zasilanie - Psiada mŝliwść zasilania z sieci kmputerwej (802.3af) raz z wykrzystaniem lkalnych zasilaczy Gwarancja i serwis: Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: - gwarancja i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Sprzęt dstarczny w ramach realizacji umwy będzie sprzętem zakupinym w ficjalnym kanale sprzedaŝy prducenta na rynek Unii Eurpejskiej 2. Dstawa 5 zestawów telefnów Cisc 7925G w wypsaŝeniu minimum (kaŝdy kmplet): URZĄDZENIE OPIS ILOŚĆ CP-7925G-E- K9= Cisc 7925G ETSI; Battery/Pwer Supply Nt Included CP-7925G-SW- K9-E Cisc 7925G Sftware, ETSI CP-PWR- 7925G-CE= Cisc 7925G Pwer Supply fr Central Eurpe CP-BATT- 7925G-STD= Cisc 7925G Battery, Standard Wyknawca zapewni następujące warunki gwarancji i serwisu: GWARANCJA I SERWIS - gwarancję i wsparcie serwiswe na wszystkie kmpnenty zestawu na kres 3 lat, - gwarantwaną dstawę części zamiennych d 0 dni rbczych, - wsparcie w miejscu instalacji urządzenia, - w czasie trwania serwisu Wyknawca zapewni dstarczanie nwych

32 wersji prgramwania raz publikwanych pprawek. Wymagana funkcjnalnść w przypadku zaprpnwania urządzeń równwaŝnych: Charakter urządzenia Telefn IP wypsaŝny w klrwy wyświetlacz LCD, bsługujący standardy 802.a/b/g raz umŝliwiający współpracę z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager. Architektura urządzenia - telefn musi być wypsaŝny w klrwy wyświetlacz LCD przekątnej c najmniej 2, rzdzielczści minimum 76x220 pikseli - musi psiadać przynajmniej dwa prgramwalne przyciski - urządzenie musi być wypsaŝne przynajmniej w następujące złącza: USB, mini-usb (typ B), złącze słuchawkwe Jack - LED-wa sygnalizacja dla: płączenia, wiadmści czekujących, ładwania Zarządzanie urządzeniem - urządzenie musi współpracwać z systemem Cisc Unified Cmmunicatin Manager (Zamawiający psiada prgramwanie Cisc CallManager w wersji 8.0) Funkcjnalnści urządzenia - wspiera przynajmniej następujące kdeki: G.7a, G.7µ, G.729a, G.729ab, G.722, ilbc - bsługa standardów IEEE 802. a/b/g - wspiera prtkły VIP: SCCP - zapewnia bsługę Bluetth musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Secure Cisc Unified SRST lub równwaŝny Secure Real-Time Prtcl (SRTP) Transprt Layer Security (TLS) Prtcl CAPF Certyfikaty Uwierzytelnianie brazu Uwierzytelnianie urządzenia Uwierzytelnianie pliku Uwierzytelnianie sygnału Bezpieczne prfile Szyfrwanie plików knfiguracyjnych - bsługa prtkłu CDP lub równwaŝneg

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI... 3 2. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE... 6 3. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE... 8 3.1 Wymagania gólne... 8 3.2 Wypsażenie... 8 3.3 Wymagania dtyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Seria Edge-Core Networks EE-14xx-x (EE-1428, EE-1428-P, EE-1428-F, EE-1452, EE-1452-P)

Seria Edge-Core Networks EE-14xx-x (EE-1428, EE-1428-P, EE-1428-F, EE-1452, EE-1452-P) Aktywne Rzwiązania Sieciwe Seria Edge-Cre Netwrks EE-14xx-x (EE-1428, EE-1428-P, EE-1428-F, EE-1452, EE-1452-P) Samdzielne przełączniki L2+ Gigabit Ethernet Seria Edge-Cre Netwrks EE-14xx-x t kmpaktwe,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

1. System zabezpieczenia sieciowego (Firewall sprzętowy) typu A 1 sztuka 2. Przełączniki sieciowe typu B od 2 do 5 sztuk 3. Serwer typu C 1 sztuka

1. System zabezpieczenia sieciowego (Firewall sprzętowy) typu A 1 sztuka 2. Przełączniki sieciowe typu B od 2 do 5 sztuk 3. Serwer typu C 1 sztuka Warszawa 8 lipca 2010 r. Nr sprawy: F1-208-07/10 Instytut Badań Systemwych PAN infrmuje wszczęciu pstępwania prwadzneg w trybie przetargu niegraniczneg pniżej 5278000 Eur na: Dstawę urządzeń kmputerwych

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu

Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 6.1.1 do siwz Specyfikacja techniczna I. System rejestracji rozmów Liczba sztuk: 1 1. System rejestracji rozmów 1. Nagrywanie rozmów z: a. 2 radiotelefonów (kompatybilnych z: Motorola MC2100,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg 90-051 Łódź Prjektant

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Zakres Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doposażenie, modernizacja sieci LAN Zamawiającego i przebudowa obecnej architektury sieci. Wdrożenie powinno obejmować:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Dwie sztuki przełączników do obsługi rdzenia sieci ŁOW NFZ Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Urządzenie musi mieć budowę modularną.

Bardziej szczegółowo

1. Parametry falowe torów długich, pojęcie fali padającej i odbitej.

1. Parametry falowe torów długich, pojęcie fali padającej i odbitej. Pytania pdstawwe (Kszyk I) 1. Parametry falwe trów długich, pjęcie fali padającej i dbitej. Linia długa - jest t taka elektryczna linia dwuprzewdwa, której długść l jest prównywalna z długścią λ rzchdzącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Warunki techniczne

Załącznik nr 3. Warunki techniczne Załącznik nr 3 Warunki techniczne I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMÓW 1) Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe, wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem oraz

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo