Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba"

Transkrypt

1 Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Przedmowa Początek tego opracowania jest napisany z myślą o uczniach szkół podstawowych którzy całkowicie nie rozumieją o co chodzi w procentach, a pozostała część jest przeznaczona dla gimnazjalistów oraz osób starszych które chcą sobie przypomnieć wszystko na ich temat. Prawie wszystko co tu znajdziesz jest wyjaśnione na chłopski rozum z zachowaniem poprawności matematycznej. Pełną wersję tego opracowania znajdziesz tu: Opracowanie Przypuśćmy, że chcesz obliczyć jakim procentem liczby 12 jest liczba 6. Bez obliczeń wiesz, że 6 to 50% liczby 12. W zadaniach które będziesz rozwiązywać, trzeba to jednak wyliczyć. Nie wolno zgadywać. No i pytanie jak to zrobić? Sposób 1: Układasz równanie wynikające bezpośrednio z treści zadania: z użyciem symbolu % bez używania symbolu % z liczby ż 12 = 6 12 = 6 /: 12 = 6 12 = 1 2 = Symbol % nie wyszedł w wyniku końcowym, bo był napisany w pierwszej linijce. = 50% Sposób 2: Skoro wiesz, że ma Ci wyjść wynik 50% czyli, więc zauważasz, że dzieląc liczbę 6 przez 12 dostaniesz ty- le ile potrzebujesz, czyli. Układasz więc działanie: i je obliczasz: % Jeśli dysponujesz kalkulatorem, obliczenie wyniku możesz zrobić w taki sposób: 6 100% = 0,5 100% = 50% 12 Przypominam, że przy mnożeniu przez 100 przecinek przesuwa się o 2 miejsca w prawo. Wersja z dnia: Procenty strona 1

2 Jak widać, szybszy jest sposób 2. Jest z nim tylko jeden problem. Otóż niektórym osobom sprawia kłopot ustalenie którą z dwóch liczb napisać nad kreską ułamkową a którą pod nią. Można to łatwo ominąć: jeśli chcesz otrzymać wynik mniejszy od 100%, to nad kreską ułamkową napisz mniejszą z dwóch liczb jeśli chcesz otrzymać wynik większy od 100%, to nad kreską ułamkową napisz większą z dwóch liczb Sposób 3: Wypisujesz dane w odpowiedni sposób i układasz jedną z dwóch proporcji: z użyciem symbolu % bez używania symbolu % 100% 12 % 6 To są dane na podstawie których będzie ułożona proporcja. 100% 12 6 To są dane które posłużą do ułożenia proporcji. = % To jest poprawnie ułożona proporcja do tego zadania. = To jest poprawnie ułożona proporcja. = Powyższa proporcja po odpowiednich skróceniach. = Skrócono liczbę 12 z liczbą 6. 2 = 100 /: 2 2 = 100% /: 2 = 50 Symbol % nie wyszedł w wyniku końcowym, bo był wypisany w danych. = 50% Symbol % wyszedł w wyniku końcowym, bo nie był napisany w danych. Zadanie: Jakim procentem liczby 16 jest liczba 10? Analiza treści zadania Skoro liczba 10 jest mniejsza od liczby 16, więc oczekujesz wyniku mniejszego od 100%. Zatem nad kreską ułamkową musisz napisać liczbę 10, a pod nią liczbę 16. By otrzymać wynik w procentach, musisz zapisany ułamek zamienić na procenty. Najszybciej zrobisz to mnożąc go przez 100%. bez układania proporcji z układaniem proporcji 100% = = 8 = 500% /: 8 To są dane które posłużą do ułożenia proporcji. To jest poprawnie ułożona proporcja. Skrócono liczbę 16 z liczbą 10. = 62,5% Odp. Liczba 10 stanowi 62,5% liczby 16. Wynik wyszedł mniejszy od 100%, bo 10 < 16. Wersja z dnia: Procenty strona 2

3 Zadanie: Jakim procentem liczby 16 jest liczba 18? Analiza treści zadania Skoro liczba 18 jest większa od liczby 16, więc oczekujesz wyniku większego od 100%. Zatem nad kreską ułamkową musisz napisać liczbę 18, a pod nią liczbę 16. By otrzymać wynik w procentach, musisz zapisany ułamek zamienić na procenty. Najszybciej zrobisz to mnożąc go przez 100%. bez układania proporcji z układaniem proporcji 100% = = 8 = 900% /: 8 To są dane które posłużą do ułożenia proporcji. To jest poprawnie ułożona proporcja. Skrócono liczbę 16 z liczbą 18. = 112,5% Odp. Liczba 18 stanowi 112,5% liczby 16. Wynik wyszedł większy od 100%, bo 18 > 16. Jakim procentem liczby 20 jest liczba a) 5 b) 8 c) 12 d) 14,5 e) 20 [Odp. a) 25%, b) 40%, c) 60%, d) 72,5%; e) 100%.] Jakim procentem liczby 20 jest liczba a) 25 b) 38 c) 42 d) 62,5 e) 100 [Odp. a) 125%, b) 190%, c) 210%, d) 312,5%; e) 500%.] Jakim procentem liczby 15 jest liczba a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25 [Odp. a) 33,(3)%, b) 66,(6)%, c) 100%, d) 133,(3)%; e) 166,(6)%.] Jakim procentem liczby 7 jest liczba 3? Wynik zaokrąglij do rzędu części setnych. [Odp. 42,86%.] Jakim procentem liczby 7 jest liczba 19? Wynik zaokrąglij do rzędu części setnych. [Odp. 271,43%.] Jakim procentem liczby 23,5 jest liczba 14,1? [Odp. 60%.] Jaki procent 375 cm stanowi 15 cm? [Odp.: 4%.] Jakim procentem 4 m jest 15 cm? [Podpowiedź. Zamień 4 m na centymetry. Odp.: 3,75%.] Jakim procentem 7 kg jest 14 dag? [Podpowiedź. Zamień 7 kg na dekagramy. Odp.: 2%.] Jaki procent wszystkich kółek stanowią kółka zielone? Jakim procentem sumy kółek pomarańczowych i niebieskich jest liczba kółek zielonych? [Odp. 25%, 33,(3)%.] Diagram kołowy podzielono na 24 równe części. Kolorem żółtym zamalowano 2 sąsiadujące ze sobą kawałki, czerwonym 3, zielonym 4, niebieskim 6, zaś pomarańczowym 9. Jakie wartości procentowe przedstawia ten diagram kołowy? [O diagramach kołowych możesz przeczytać na stronie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki..] [Odp.: 8,(3)%; 12,5%; 16,(6)%; 25%; 37,5%.] Przez 6 dni kwietnia padał śnieg. Jaki procent kwietnia stanowią dni w których padał śnieg? [Podpowiedź. Ile dni ma kwiecień? Odp. 20%.] Filip na 70 rzutów do kosza trafił tylko 14 razy. Jaką procentową skuteczność miał Filip? [Odp. 20%.] Na początku 2009 roku Państwowa Inspekcja Handlowa poinformowała, że na 1800 skontrolowanych stacji benzynowych w Polsce, 140 sprzedawało paliwo złej jakości. Jaki procent skontrolowanych stacji benzynowych stanowiły stacje sprzedające paliwo złej jakości? [Odp. 7,(7)%.] Klasa liczy 24 uczniów, w tym 15 dziewczyn. Jaki procent uczniów tej klasy stanowią chłopcy? [Odp. 37,5%.] Wersja z dnia: Procenty strona 3

4 Klasa liczy 30 uczniów. Jeden z uczniów tej klasy wyprawił w domu swoje urodziny na które zaprosił całą swoją klasę. Na przyjęcie przyszło tylko 12 osób z jego klasy. Jaki procent całej klasy stanowią osoby które nie przyszły na przyjęcie urodzinowe? [Podpowiedź. Ile osób z jego klasy zostało zaproszonych? Odp. 56,(6)%.] W gimnazjum powiatowym uczy się 520 uczniów. 442 uczniów tego gimnazjum nigdy nie było poza granicami Polski. Jaki procent uczniów tego gimnazjum stanowią uczniowie którzy byli choć raz poza granicami Polski? [Podpowiedź. Ile uczniów tego gimnazjum było choć raz poza granicami Polski? Odp. 15%.] Na kurs języka rosyjskiego zapisało się 60 osób. Wśród nich było 24 mężczyzn. Jaki procent wszystkich słuchaczy stanowiły kobiety? [Podpowiedź. Ile kobiet zapisało się na ten kurs? Odp. 60%.] Podstawa trójkąta ma długość 8 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę 5 cm. Bok kwadratu jest równy 6 cm. Jaki procent pola trójkąta stanowi pole kwadratu? [Odp. 180%.] Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę 4 cm. Bok kwadratu jest równy długości ramienia tego trójkąta. Jaki procent pola kwadratu stanowi pole trójkąta? [Podpowiedź. Wykorzystaj tw. Pitagorasa do wyliczenia długości ramienia trójkąta lub dopatrz się trójkąta egipskiego. Odp. 48%.] Jaki procent pola kwadratu stanowi pole trójkąta równobocznego zbudowanego na boku tego kwadratu? Wynik zaokrąglij do rzędu części setnych. [Odp. 25 3% 43,30%.] Jakim procentem liczby 15 jest suma jej wszystkich dzielników dodatnich? [Odp. 160%.] Po zakończeniu suszenia grzybów z 25 kg zrobiło się 2,25 kg grzybów suszonych. Jakim procentem masy świeżych grzybów była masa wody która wyparowała? [Odp. 91%.] W pewnej szkole uczy tylko 6 nauczycieli. Zapytano uczniów jednej klasy, którego nauczyciela lubią najbardziej. Przedstaw poniższe wyniki za pomocą procentowego wykresu kolumnowego. nauczyciel 1 nauczyciel 2 nauczyciel 3 nauczyciel 4 nauczyciel 5 nauczyciel 6 uczeń 1 nie tak nie nie nie nie uczeń 2 nie nie nie nie tak nie uczeń 3 tak nie nie nie tak nie uczeń 4 nie tak tak nie tak nie uczeń 5 nie nie nie nie nie nie uczeń 6 nie nie nie nie nie nie uczeń 7 tak nie nie nie tak nie uczeń 8 nie nie nie nie nie tak uczeń 9 nie tak nie nie tak nie uczeń 10 nie tak nie nie tak nie Uzupełnij poniższą tabelkę. kino 1 kino 2 kino 3 kino 4 liczba dorosłych liczba dzieci liczba widzów 800 procent widzów jaki stanowią osoby dorosłe 60% procent widzów jaki stanowią dzieci 33,(3)% Wersja z dnia: Procenty strona 4

5 Zadanie: Ile kopert wystarczy dorysować do rysunku obok, aby stanowiły one 35% wszystkich figur? [Tekst napisany jasnoszarym kolorem można wykonać w myślach.] podejście rozumowe 35% = = 7 20 więc na każde 20 figur musi przypadać dokładnie 7 kopert. Ponieważ figur jest 16, a koperty są 3, więc dorysowując 4 koperty liczba figur zwiększy na 20, a liczba kopert na 7. Zatem odpowiedzią jest, że trzeba dorysować 4 koperty. podejście wyliczeniowe ę ę = 7 20 = 35% = 7(16 + ) = = = 52 /: 13 = 4 Odp. Należy dorysować 4 koperty. Zadanie: Ile kopert i ile słoneczek wystarczy dorysować do rysunku obok, aby koperty stanowiły 35,5% wszystkich figur? 35,5% =, = = podejście rozumowe Powyższy ułamek oznacza, że na każde 200 figur musi przypadać dokładnie 71 kopert. Zatem należy dorysować 68 kopert (co zwiększy liczbę figur na 84) i 116 słoneczek (co da w sumie oczekiwane 200 figur). liczba kopert jaką trzeba dorysować liczba słoneczek jaką trzeba dorysować podejście wyliczeniowe ę ę ł = 35,5% = Dwa ułamki są sobie równe, jeśli ich liczniki są sobie równe oraz ich mianowniki są sobie równe. 3 + = 71 = = = 200 = 116 Odp. Należy dorysować 68 kopert i 116 słoneczek. Narysuj 5 kopert i 8 słoneczek. Ile wystarczy dorysować kopert i słoneczek, aby słoneczka stanowiły 18% wszystkich figur? [Odp. k = 36, s = 1.] Wersja z dnia: Procenty strona 5

6 Zadanie: Tata Roberta uzbierał w lesie 15 kg grzybów. Gdy je ususzył ich masa spadła do 1,5 kg. Ile procent wody zawierały grzyby przywiezione przez tatę Roberta, jeśli po ususzeniu było w nich tylko 8% wody? rysunek poglądowy (wykres warstwowy) obliczenia Obliczamy ile wyparowało wody podczas suszenia. 15 kg 1,5 kg = 13,5 kg Obliczamy ile wody jest w suszonych grzybach. 8% z 1,5 kg = 0,08 1,5 kg = 0,12 kg Obliczamy ile wody było w przywiezionych grzybach. 13,5 kg + 0,12 kg = 13,62 kg Obliczamy jakim procentem masy wszystkich grzybów jest powyżej obliczona masa wody. 13,62 kg 15 kg 1362% 100% = = 90,8% 15 Odp.: Grzyby przywiezione przez tatę Roberta zawierały 90,8% wody. Fabryka wyprodukowała nagrywarek DVD z czego 24% było wadliwych. W ilu wadliwych nagrywarkach należy usunąć wadę fabryczną by wadliwe nagrywarki stanowiły mniej niż 6% wyprodukowanych nagrywarek? [Podpowiedź. Wykonaj wykres warstwowy podobny do tego, który jest w powyższym zadaniu o grzybach. Ile było wadliwych sztuk? Jeśli ich ilość zmniejszymy o x, to otrzymany wynik musi być mniejszy od ilu? Ułóż nierówność i rozwiąż ją. Odp. Co najmniej szt.] Zadanie: W hucie stopiono ze sobą miedź, cynę, cynk i ołów otrzymując tzw. spiż ważący 8 ton. W otrzymanym stopie jest 880 kg cyny. Ołów stanowi 62,5% cynku, zaś cynk 8% całego stopu. Jaki jest procentowy udział miedzi w tym stopie? rysunek poglądowy (wykres warstwowy) obliczenia Obliczamy ile jest cynku. 8% z 8 t = 0, kg = 640 kg Obliczamy ile jest ołowiu. 62,5% z 640 kg = 0, kg = 400 kg Obliczamy ile jest miedzi kg 880 kg 640 kg 400 kg = 6080 kg ł łó Obliczamy jakim procentem masy całego stopu jest masa miedzi. Powyżej skrócono zera, jednostki oraz liczbę 608 z 8 (przez 8). Odp.: Miedź stanowi 76% całego stopu. Wersja z dnia: Procenty strona 6

7 W hucie stopiono ze sobą miedź i cynk otrzymując mosiądz. Miedź stanowi 400% cynku. Ile procent stopu stanowi cynk? [Podpowiedź. Ustal ile waży cały stop (suma masy miedzi i cynku). Odp. 20%.] Topiąc ze sobą 1840 kg miedzi oraz cynę otrzymano brąz. Cyna stanowi 8% tego stopu. Ile kilogramów miedzi należy dodać do tego stopu, by zawartość cyny w tym stopie spadła do 5%? [Podpowiedź. Jaki procent stopu stanowi miedź? Ile waży cały stop, skoro miedzi jest 1840 kg? Jeśli dodamy y miedzi, to ile będzie ważyć nowy stop? Jakim procentem nowego stopu będzie miedź? Odp kg.] Wersja z dnia: Procenty strona 7

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Matematyka w praktyce, czyli - po co ja się tego uczę

Matematyka w praktyce, czyli - po co ja się tego uczę Należy uczyć się nie po to, aby zostać uczonym, ale po to, aby lepiej żyć Lew Tołstoj- pisarz POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej rok szkolny 00/005 Wasza podróż w głąb

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator 1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator Chodzi na początek o ten najprostszy czterodziałaniowy, jaki na pewno macie. Taki kalkulator kosztuje mniej więcej 4 lub 5zł. Bardzo jest ważne, aby zgrabnie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo