Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie"

Transkrypt

1 Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie

2 Pojęcie procentu PROCENT - to inaczej ułamek o mianowniku 100. Jeden procent danej liczby, to jedna setna część pewnej wielkości lub liczby Procenty oznaczamy symbolem - -

3 wyraz procent pochodzi z języka łacińskiego, jest to nazwa setnej części całości zapisana za pomocą symbolu % po łacinie pro centum oznacza po łacinie pro centum oznacza na sto

4 Procenty to inny sposób zapisywania ułamków. Należy jednak pamiętać, że w praktyce procent nigdy nie występuje samodzielnie. Jest zawsze ułamkiem pewnej konkretnej wielkości.

5 0% = 0 1% = 0,01= 1/100 (jedna setna) 10% = 0,10 = 0,1= 1/10 (jedna dziesiąta) 20% = 0,20 (jedna piąta) 25% = 0,25 = 1/4 (ćwierć) 50% = 0,50 = 1/2 (połowa) 75% = 0,75 = 3/4 (trzy czwarte) 100% = 1 (całość) 150% = 1,5 (półtora) 200% (dwukrotność) 1000% (dziesięciokrotność) czyli p% = p/100 Ogólnie: p% danej wielkości to p/100 tej wielkości. Warto zapamiętać!!!

6 Obliczenia procentowe

7

8 Zamień ułamki dziesiętne na procenty: a) 0,28 b) 0,09 c) 2,4 Rozwiązanie: a) 0,28 = 0,28 100% = 28% b) 0,09 = 0,09 100% = 9% c) 2,4 = 2,4 100% = 240% Uwaga, gdy zamieniamy ułamki dziesiętne na procenty wystarczy przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo, tj. mnożymy przez 100 i dopisujemy znak % Gdy procenty chcesz utworzyć, musisz przez 100% pomnożyć!!

9 Zamień ułamki zwykłe na procenty: Ach ten procent

10 Często mówimy: To jest na 100%, 0% rat, 25% gratis śmietana 18%, obniżka 40% zawartość tłuszczu w mleku Ach ten procent

11 Często pojęcie procentu pojawia się w bankowości. W bankach dokonuje się operacji polegających na pożyczaniu i wpłacaniu pieniędzy na procent. Pierwszymi bankami w historii były świątynie w starożytnej Mezopotamii. To tam mieszkańcy oddawali pieniądze w postaci złota i srebra na przechowanie. Nie wszyscy domagali się ich zwrotu, więc świątynie pożyczały pieniądze innym ludziom. I tak powstały pierwsze kredyty. Pierwsze zadania na procenty można znaleźć w tekstach klinowych starożytnych Babilończyków, w których obowiązywał sześćdziesiątkowy system liczbowy, tj. liczono na przykład 12 od 60 to znaczy 12/60. Ach ten procent ACH TEN PROCENT

12 Za pomocą procentów możemy przedstawić i porównać dane liczbowe, pokazać wyniki sondażu czy ankiety. Porównując dane wyrażone w procentach najwygodniej jest się posługiwać diagramami. Ach ten procent

13

14 Wykres kolumnowynajczęściej stosowany jest w celu zaprezentowania poziomu danej zmiennej dla kilku analizowanych grup. Innymi słowy, służy do graficznej prezentacji różnic pomiędzy grupami pod względem danej cechy. Analizowana cecha na wykresie ma charakter liczbowy. Kolumny mogą prezentować średnie poziomy danej cechy w badanych grupach jak również liczbę obserwacji.

15

16 Wykres kołowysłuży do graficznej prezentacji charakterystyki badanej grupy osób. Zaletą jest to, że koło symbolizuje nam 100%. Oznacza to, że koło jest całą naszą badaną grupą osób / jednostek. Wykres kołowy wykorzystywany jest również do prezentacji odpowiedzi na pytania zamknięte. Prezentacja wyników na wykresie kołowym pokazuje "przewagę" w ilości osób udzielających danej odpowiedzi nad innymi odpowiedziami. Dzięki takiej prezentacji można określić, jak wiele osób wybrało lub nie wybrało danej opcji.

17

18 Wykres liniowyjest jednym z najbardziej popularnych wykresów statystycznych. Dane prezentowane są za pomocą linii, najczęściej łamanej. Każdy z punktów łączony jest linią od pierwszej wartości do ostatniej. Ta forma wykresu wykorzystywana jest najczęściej dla przedstawienia danych zebranych w danym okresie czasu. Najczęściej na osi x przyjmuje się stałą jednostkę czasu, na osi y wybraną przez nas zmienną. Dzięki tej formie zaprezentowania danych możemy przedstawić zmienność danej zmiennej w badanym okresie czasu. Przykład wykresu liniowego

19 Odmianą diagramu liniowego jest diagram warstwowy. Dane pokazane są w postaci całych, zaciemnionych pól. Rysunek pokazuje jedynie ogólny wygląd diagramu. Podobnie jak wykres kołowy, jest wykresem typu powierzchniowego, co znaczy, że prezentuje on wartości jako pole powierzchni. Także i w tym przypadku oko ludzkie nie jest w stanie odpowiednio ocenić powierzchni. Zagrożeniem przy tym wykresie jest nachodzenie na siebie serii danych, co obrazuje przedstawiony wykres obok. Wykres warstwowy skumulowany uniemożliwia skuteczne porównanie ze sobą drugiej i trzeciej serii (oraz kolejnych), gdyż nie mają one wspólnej bazy.

20 Diagram kwadratowy na przykładzie procentowego składu powietrza. Wykres ten ma postać kwadratu o boku 10 jednostek czyli kwadrat ma 100 kratek. Każda kratka odpowiada jednemu procentowi.

21 Diagram prostokątny. Jest bardzo podobny do kwadratowego. Również ma postać figury o wymiarach 10 na 10 jednostek, ale zamiast kwadratów ma prostokąty. Jeden prostokąt odpowiada 1 procentowi. Zaletą jest możliwość precyzyjniejszego przedstawienia dziesiętnych części procenta.

22 Jak widać, w praktyce wykorzystuje się wiele diagramów za pomocą, których można przedstawić różne dane. Dlatego stworzyłam ankietę i skierowałam ją do klas II gimnazjum a otrzymane wyniki przedstawiłam na różnych wykresach diagramach.

23 ANKIETA DLA UCZNIÓW Przeczytaj uważnie poniższe pytania, zastanów się i odpowiedz szczerze podkreślając odpowiedź. Ta ankieta jest anonimowa, to znaczy, że nigdzie się nie podpisujesz i nikt nie będzie wiedział kto odpowiadał na te pytania. 1. Czy lubisz chodzić do szkoły? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie 2.Jak czujesz się w szkole? a) dobrze b) mogłoby być gorzej c) źle 3. Czy uczniowie w twojej klasie trzymają się razem? a) tak b) raczej tak c) raczej nie d) Nie 4. Czy jesteś lubiany przez kolegów w twojej klasie? a) większość uczniów lubi mnie b) część uczniów lubi mnie, inni nie, c) myślę, że nie jestem lubiany/a, d) uczniowie z mojej klasy nie zauważają mnie, 5. Które ze zdań pasuje do opisu twojej klasy? a) mam fajnych kolegów w klasie, b) w mojej klasie są uczniowie, którzy chcą rządzić innymi uczniami, c) w mojej klasie są uczniowie, których nikt nie lubi, 6. Który z przedmiotów najbardziej lubisz? a) matematyka b) język polski c) inne...(wpisz nazwę przedmiotu) Płeć: a) chłopiec b) dziewczyna Ach ten procent

24 Moje badania przeprowadziłam na klasach II gimnazjum. Ogółem brało w nich udział 28 uczniów. Uzyskane odpowiedzi przedstawiłam na wykresie kołowym. uczniowie klas II a i b 57% 43% dziewczyny chłopcy Z przedstawionego wykresu wynika, że 57% osób badanych to chłopcy a 43% - to dziewczyny. Jak widać chłopcy stanowią większą grupę.

25 Te same dane można również przedstawić na wykresie słupkowym uczniowie klasy II a i b chłopcy 57% 57% dziewczyny 43% 43% dziewczyny chłopcy uczniowie ogółem 12 16

26 Porównałam również liczbę chłopców i dziewczyn w obydwu klasach drugich gimnazjum. Dane procentowe przedstawiają poniższe dwa wykresy. klasa II a klasa II b dziewczyny chłopcy dziewczyny chłopcy 47% 38% 53% 62% W klasie II a, zarówno jak i w II b większość stanowią chłopcy ( II a 53%; II b 62%). Natomiast w klasie II a - 47%, uczniów to dziewczyny a w II b 38%.

27 Otrzymane dane można przedstawić również za pomocą wykresu kolumnowego % 47% klasa II a 62% chłopcy dziewczyny 38% klasa II b

28 W ankiecie zapytałam uczniów: Czy lubią chodzić do szkoły? Dane można przedstawić za pomocą wykresu kołowego oraz kolumnowego. 7% 25% 47% tak raczej tak raczej nie nie Z wykresu wynika, że tylko 7% uczniów lubi chodzić do szkoły, a aż 47% nie lubi. 21% 14 47% % 25% 21% Czy lubisz chodzić do szkoły? 2 0 tak raczej tak raczej nie nie

29 Na pytanie: Jak czujesz się w szkole? 14% 25% dobrze mogłoby być gorzej źle 61% wykres pierścieniowy Z 28 uczniów, aż 61% czuje się dobrze w szkole, 25% uważa, że mogłoby być gorzej. Tylko 14% czuje się źle.

30 Odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak czujesz się w szkole? z podziałem na płeć, można przedstawić na wykresie warstwowym i kolumnowym 100% 90% 12 69% 80% 70% 10 60% 50% 40% 30% 20% chłopcy dziewczyny % 25% 25% 25% 6% dziewczyny chłopcy 10% 0% dobrze mogłoby być gorzej źle 0 dobrze mogłoby być gorzej źle Z wykresów wynika, że 50% dziewczyn czuje się w szkole dobrze, a 25% źle. Chłopcy o wiele lepiej czują się w szkole, bo aż 69% wskazało taką odpowiedź i tylko 6% z nich czuje sięźle. 25% chłopców i 25% dziewcząt uważa, że mogłoby być gorzej.

31 Kolejne pytanie: Czy uczniowie w Twojej klasie trzymają się razem? przedstawiłam na wykresie kołowym 19% 11% 26% tak raczej tak raczej nie 44% nie Z 28 zapytanych uczniów, 26% wskazało, że trzymają się razem, aż 44% - raczej tak, 19% - raczej nie i 11% nie trzyma się razem w swojej klasie.

32 Wykres liniowy Wykres słupkowy Czy uczniowie w Twojej klasie trzymają się razem? Czy uczniowie w Twojej klasie trzymają się razem? nie dziewczyny chłopcy raczej nie raczej tak chłopcy dziewczyny 2 tak 1 0 tak raczej tak raczej nie nie

33 Czy jesteś lubiany/a przez kolegów w Twojej klasie? 11% 4% większość uczniów lubi mnie 46% część uczniów lubi mnie, inni nie myślę, że nie jestem lubiany/a 39% uczniowie z mojej klasy nie zauważają mnie Z wykresu wynika, że 46% uczniów jest lubianych przez swoich kolegów w klasie, 39% wskazało odpowiedź część uczniów lubi mnie, inni nie. Natomiast 11% myśli, że jest lubiany, a 4% - czuje się niezauważonym przez swoich kolegów z klasy.

34 Wykres warstwowy Wykres słupkowy (stożkowy) 14 Czy jesteś lubiany/a przez kolegów w Twojej klasie Czy jesteś lubiany/a przez kolegów w Twojej klasie? uczniowie z mojej klasy nie zauważają mnie 8 6 chłopcy myślę, że nie jestem lubiany/a chłopcy 4 dziewczyny część uczniów lubi mnie, inni nie dziewczyny 2 0 większość uczniów lubi mnie część uczniów lubi mnie, inni nie myślę, że nie jestem lubiany/a uczniowie z mojej klasy nie zauważają mnie większość uczniów lubi mnie

35 Następnie poprosiłam uczniów o wskazanie zdania, które pasuje do opisu ich klasy. Odpowiedzi zaprezentowałam na wykresie pierścieniowym oraz na warstwowym i stożkowym z podziałem na płeć uczniów. Które ze zdań pasuje do opisu Twojej klasy? mam fajnych kolegów w klasie w mojej klasie są uczniowie, którzy lubią rządzić innymi Jak widać, aż 47% uczniów uważa, że ma fajnych kolegów 14% w klasie, 39% wskazało drugą odpowiedź, tj. w mojej klasie są uczniowie, którzy lubią rządzić innymi, 47% a 14% twierdzi, że w ich klasie są uczniowie, których nikt nie lubi. w mojej klasie są uczniowie, których nikt nie lubi 39%

36 Wykres warstwowy z podziałem na płeć. Które ze zdań pasuje do opisu Twojej klasy? 100% 80% 60% 40% 20% 0% mam fajnych kolegów w klasie w mojej klasie są uczniowie, którzy lubią rządzić innymi w mojej klasie są uczniowie, których nikt nie lubi chłopcy dziewczyny Wykres stożkowy: 50% chłopców i 42% dziewczyn uważa, że ma fajnych kolegów w klasie, 31% chłopców i 50% dziewczyn twierdzi, że w ich klasie są uczniowie, którzy lubią rządzić innymi, 19% chłopców i 8% dziewczyn uważa, że w ich klasie są uczniowie, których nikt nie lubi. w mojej klasie są uczniowie, których nikt nie lubi w mojej klasie są uczniowie, którzy lubią rządzić innymi mam fajnych kolegów w klasie 19% 8% 31% 50% 50% 42% chłopcy dziewczyny

37 Najbardziej lubiane przedmioty w II klasach gimnazjum: 25% 14% 4% 7% matematyka język polski język angielski muzyka 14% historia W-F religia 32% 4% Okazało się, że najbardziej lubianym przez uczniów przedmiotem jest W-F, ponieważ wskazało go 32% uczniów. Na drugim miejscu znalazła się religia (25%), na trzecim muzyka i matematyka obydwa przedmioty wskazało po 14% gimnazjalistów. 7% - wybrało język angielski. Tyle samo, gdyż po 4% - język polski i historia. Jak widać nasi gimnazjaliści bardzo lubią sport.

38 Śmiało można powiedzieć, że PROCENT jest bardzo ważny w naszym życiu

39 Wykonała: Marta Stańczak Opiekun nauczyciel: mgr Anna Bednarczyk

40

ZMIENNE Cechy fizyczne Środowisko rodzinne Sprawność PŁEĆ WZROST... Liczba RODZ.

ZMIENNE Cechy fizyczne Środowisko rodzinne Sprawność PŁEĆ WZROST... Liczba RODZ. Tabelaryczna i graficzna prezentacja struktury zbiorowości Wstępna analiza statystyczna obejmuje szereg czynności związanych z porządkowaniem, prezentacją i opisową charakterystyką zbioru danych. Polega

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M International Association for the Evaluation of Educational Achievement Teacher Education and Development Study in Mathematics Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

część matematyczno-przyrodnicza

część matematyczno-przyrodnicza BIIULETYN IINFORMACYJNY N OKRĘGOWEJ KOMIISJII EGZAMIINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (01) 61 81 01, 0, 03 fax: (01) 61 81 00 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów Raport z badania OBUT 2012 pod redakcją Anny Pregler i Ewy Wiatrak Warszawa 2012 1 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Przedmowa Początek tego opracowania jest napisany z myślą o uczniach szkół podstawowych którzy całkowicie nie rozumieją o co chodzi w procentach,

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Odejmowanie ułamków i liczb mieszanych o różnych mianownikach

Odejmowanie ułamków i liczb mieszanych o różnych mianownikach Przedmowa Odejmowanie ułamków i liczb mieszanych o różnych mianownikach To opracowanie jest napisane z myślą o uczniach klas 4 szkół podstawowych którzy po raz pierwszy spotykają się z odejmowaniem ułamków

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI

REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI B REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI Adam Sawicki Regedit sawickiap@poczta.onet.pl Jest 10 rodzajów ludzi - ci, którzy rozumieją kod dwójkowy i ci, którzy go nie rozumieją. hakerskie ujęcie socjologii W tym

Bardziej szczegółowo

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI mgr Maria Gaik SPIS TREŚCI Liczby i działania. Działania na potęgach i pierwiastkach... 3 Wyrażenia algebraiczne, równania i układy równań...

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych. Wykresy w programie Microsoft Excel

Graficzna prezentacja danych. Wykresy w programie Microsoft Excel Graficzna prezentacja danych Wykresy w programie Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel. Można w nich umieszczać dane i zlecać programowi wykonanie skomplikowanych obliczeń

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jana Świerszcza

pod redakcją Jana Świerszcza pod redakcją Jana Świerszcza Warszawa 2012 Lekcja Równości Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole pod redakcją Jana Świerszcza Korekta językowa: Pat Kulka Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu 16 Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu Wyniki pierwszego ważnego egzaminu sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej mogą w niebagatelny sposób wpływać na losy pojedynczych

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Wiśniewski Szkoła: Gimnazjum w Wąwelnie Miejscowość: Wąwelno Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU opracował dr Bronisław Pabich pabich@interklasa.pl www.pabich.interklasa.pl 1 Definicja ciągu liczbowego Sposoby określania ciągów liczbowych Sposoby prezentacji

Bardziej szczegółowo

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Konsorcjum: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupy IQS Sp. z o.o. Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Wyniki badania ilościowego Warszawa, listopad 2014 Cytowanie,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

Anna Kudłaj Joanna Nowakowska Marlena Smolak Monika Zając Natalia Brzozowska

Anna Kudłaj Joanna Nowakowska Marlena Smolak Monika Zając Natalia Brzozowska Anna Kudłaj Joanna Nowakowska Marlena Smolak Monika Zając Natalia Brzozowska Forma reklamy bankowej a jej recepcja. Badanie okulograficzne i ankietowe wśród studentów Instytutu Kulturologii i Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Urszula Utnicka Szkoła: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krempachach Miejscowość: Nowa Biała Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu

Bardziej szczegółowo