Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów..."

Transkrypt

1

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji w przedsiębiorstwach posiadających system ERP... 6 Rozliczanie produkcji w przedsiębiorstwach, które nie posiadają systemu ERP Podsumowanie Spis tabel Spis wykresów

3 Wprowadzenie Niniejszym raport prezentuje poziom wykorzystania systemów informatycznych w branży spożywczej w Polsce. W okresie od początku marca do końca kwietnia 2014 roku przeprowadziliśmy telefoniczne badanie rynku przedsiębiorstw produkcyjnych w przemyśle spożywczym o rocznych obrotach powyżej 50 milionów złotych, w zakresie rozliczania produkcji. Dlaczego właśnie tych? Otóż badanie zostało poprzedzone analizą wybranych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego pod kątem identyfikacji problemów, które stanowią dla nich istotne wyzwanie. Zidentyfikowaliśmy ok. 30 różnych wyzwań biznesowych związanych z wykorzystywanymi rozwiązaniami informatycznymi, z którymi borykają się badane przedsiębiorstwa. Spośród nich - na początek, wybraliśmy wyżej wymienione. Możemy zatem powiedzieć, że autorami tematyki niniejszego raportu były same przedsiębiorstwa. Patronat Merytoryczny nad badaniem i analizą wniosków objęła Polish Consulting Company Sp. z o.o. Mamy nadzieję, że publikacja wzbudzi Państwa zainteresowanie oraz przyczyni się do podniesienia jakości podejmowanych decyzji w zakresie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. 3

4 Charakterystyka grupy docelowej 1. Podział grupy docelowej. Na przemysł spożywczy, zgodnie z klasyfikacją PKD, składają się branże spożywcze wytwarzające określone grupy asortymentowe, tj. wyroby gotowe / produkty, różniące się głównie surowcem wykorzystywanym do ich wytwarzania. Opierając się na w/w klasyfikacji dokonaliśmy podziału przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na grupy na sześć grup, które prezentujemy poniżej:, owocowo-warzywne,,,,. Wykres poniżej prezentuje procentowy podział badanych przedsiębiorstw według w/w grup. ; 1 ; 7% ; 7% ; ; ; 37% Wykres 1. Podział grupy docelowej wg grup 2. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów. 4

5 Przeprowadzając badanie staraliśmy się dotrzeć do osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy produkcyjne, ponieważ założyliśmy, że to właśnie oni będą najbardziej zorientowani w problematyce wykorzystania systemów informatycznych do rozliczania produkcji. Kontakty z osobami odpowiedzialnymi za produkcję wyrobów spożywczych i jakość, nie zawsze kończyły się pozyskaniem pełnych odpowiedzi na zadawane pytania, stąd byliśmy również proszeni o kontakty z osobami reprezentującymi działy informatyczne, księgowe oraz pozostałe. Podział grupy docelowej według działów przedsiębiorstw, w których przeprowadziliśmy badanie, prezentuje poniższa tabela. Dział IT Finanse Produkcja i jakość Inne 26% 3% 66% 5% 27% 2% 67% 3% owocowo-warzywne 27% 2% 68% 2% 23% 2% 66% 9% 25% 7% 64% 4% 47% 47% 7% 11% 6% 72% 11% Tabela 1. Grupa docelowa wg stanowisk pracy respondentów Wśród przedstawicieli badanych przedsiębiorstw, największą grupę respondentów stanowiły osoby reprezentujące działy produkcji i jakości (66%). 5

6 Wyniki badania W tym rozdziale prezentujemy wyniki przeprowadzonego badania wśród przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Zostały one podzielone na dwie grupy, tj. na przedsiębiorstwa posiadające i wykorzystujące systemy ERP oraz przedsiębiorstwa korzystające z innych aplikacji informatycznych. Rozliczanie produkcji w przedsiębiorstwach posiadających system ERP W tym punkcie naszego raportu znajdują się wyniki odpowiedzi pytania skierowane do przedsiębiorstw, które zadeklarowały posiadanie i wykorzystywanie systemu ERP. 1. Poziom wykorzystania systemu ERP do rozliczania produkcji. Poniższy wykres prezentuje podział grupy docelowej według wykorzystywanych aplikacji informatycznych służących do rozliczania produkcji. 1 8 Tak 86% 71% 82% 88% Poza ERP 13% 24% 18% 13% Nie 1% 5% Wykres 2. Poziom rozliczania produkcji w systemach ERP Według uzyskanych odpowiedzi, 86% badanych przedsiębiorstw korzysta z systemów ERP do rozliczania produkcji. W przypadku 13% przedsiębiorstw wdrożyły samodzielne (dedykowane) aplikacje informatyczne do rozliczania produkcji. Pozostały 1% przedsiębiorstw nie posiada żadnego rozwiązania informatycznego o funkcjonalności umożliwiających rozliczanie produkcji. 6

7 Powyższe wskazuje na znaczącą przewagę przedsiębiorstw, które w celu rozliczania produkcji korzystają bezpośrednio z systemów ERP. Interesującym jest fakt, że w przypadku grupy przedsiębiorstw, pomimo posiadania systemu ERP, 71% z nich wykorzystuje go do rozliczania produkcji, a prawie 25% z nich zdecydowało się na zbudowanie dodatkowej aplikacji informatycznej 2. Poziom obsługi receptur i technologii w systemie ERP. W tym i kolejnych punktach badaliśmy poziom wykorzystania poszczególnych funkcji systemu ERP niezbędnych do skutecznego rozliczenia produkcji. Rozpoczęliśmy od ustalenia poziomu obsługi receptur (normatywnego składu surowcowego) i technologii (normatywnego sposobu wytwarzania) w systemach ERP. Poniższy wykres prezentuje wyniki badania w tym zakresie. 1 8 Tak 91% 75% 93% Nie 9% 25% 7% Wykres 3. Poziom obsługi receptur i technologii w systemie ERP Według uzyskanych odpowiedzi, w 91% badanych przedsiębiorstw, system ERP jest wykorzystywany do obsługi receptur i technologii, przy czym najsłabiej w tym zestawieniu wypada grupa Przetwórstwa go (75%). 3. Poziom ewidencjonowania i rozliczania ilości zużytych surowców w systemie ERP. W tym punkcie badania sprawdziliśmy na ile systemy ERP są wykorzystywane do ewidencjonowania i rozliczania zużytych surowców do produkcji. Wyniki badania w tym zakresie prezentuje poniższy wykres. 7

8 1 8 Tak 96% 85% Nie 4% 15% Wykres 4. Poziom ewidencjonowania i rozliczania zużytych surowców w systemie ERP Wśród przedsiębiorstw, których systemy ERP umożliwiają rozliczanie produkcji, aż 96% z nich ewidencjonuje i rozlicza ilości zużytych surowców, przy czym najsłabiej w tym zestawieniu wypada grupa Przetwórstwa go (85%). 8

9 4. Poziom ewidencjonowania i rozliczania czasu pacy pracowników produkcyjnych w systemie ERP. W tym punkcie badania sprawdziliśmy na ile systemy ERP umożliwiają ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników produkcyjnych. Wyniki badania w tym zakresie prezentuje poniższy wykres Tak 68% 69% 88% 75% 75% 38% Nie 32% 31% 13% 25% 25% 63% Wykres 5. Możliwość ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników w systemie ERP Wśród badanych przedsiębiorstw, wykorzystywane systemy ERP w 68% umożliwiają im ewidencję i rozliczanie czasu pracy pracowników, przy czym najsłabiej w tym zestawieniu wypada grupa Pasze i Karmy (38%) oraz (). 9

10 5. Poziom ewidencjonowania i rozliczania wykorzystania maszyn i urządzeń w systemie ERP. Kolejną, badaną przez nas funkcją, mającą wpływ na rozliczanie produkcji jest możliwość ewidencjonowania oraz rozliczania maszyn i urządzeń. Poniższy wykres przedstawia wyniki badania w tym zakresie. 1 8 Tak 81% 77% Nie 19% 23% Wykres 6. Poziom ewidencji i rozliczania wykorzystania maszyn i urządzeń w systemie ERP Wśród badanych przedsiębiorstw 81% z nich ewidencjonuje oraz rozlicza wykorzystanie maszyn i urządzeń produkcyjnych, przy czym najsłabiej w tym zestawieniu wypada grupa (). 10

11 6. Poziom ustalania rzeczywistego kosztu produkcji wyrobu gotowego / produktu w systemie ERP. W tym punkcie badania staraliśmy się ustalić, na ile badane przedsiębiorstwa wykorzystują system ERP do kalkulacji rzeczywistego kosztu wyrobu gotowego / produktu, poprzez alokację kosztów pośrednich. Wyniki badania w tym zakresie prezentuje poniższy wykres Tak 74% 75% 77% 88% 5 88% 38% Nie 26% 25% 23% 13% 5 13% 63% Wykres 7. Poziom ustalania rzeczywistych kosztów produkcji wyrobu gotowego / produktu Wśród badanych przedsiębiorstw 74% z nich alokuje koszty pośrednie do wyrobu gotowego / produktu i ustala rzeczywiste koszty ich produkcji, przy czym najsłabiej w tym zestawieniu wypada grupa Pasze i Karmy (38%) oraz (5). 11

12 7. Poziom stosowania mechanizmów odchyleń od norm receptur i technologii w systemie ERP. Rozliczenie produkcji to również stosowanie mechanizmów ewidencji i rozliczania odchyleń pomiędzy normatywami receptur i technologii a danymi rzeczywistymi z produkcji. Poniższy wykres prezentuje wyniki badania w tym zakresie. 1 8 Tak 85% 75% 92% 87% 75% Nie 15% 25% 8% 13% 25% Wykres 8. Poziom prezentacji i analizy odchyleń od danych normatywnych w systemie ERP Wśród badanych przedsiębiorstw 85% z nich system ERP umożliwia prezentację i analizę odchyleń od danych normatywnych (receptury i technologia), przy czym najsłabiej w tym zestawieniu wypada grupa Pasze i Karmy oraz (75%). 12

13 8. Poziom wykorzystania mechanizmów pomiaru wydajności procesów w systemie ERP. W tym punkcie badaliśmy w jakim stopniu przedsiębiorstwa korzystające z systemu ERP mierzą wydajność procesów produkcyjnych. Wyniki badania w tym zakresie prezentuje poniższy wykres. 1 8 Tak 84% 85% 85% 81% 63% Nie 16% 15% 15% 19% 38% Wykres 9. Poziom pomiaru wydajności procesów w systemie ERP Wśród badanych przedsiębiorstw 84% z nich mierzy wydajność procesów, przy czym najsłabiej w tym zestawieniu wypada grupa Pasze i Karmy oraz (63%). 13

14 9. Poziom ewidencjonowania i rozliczania strat, odpadów oraz ubocznych w systemie ERP. Produkcja wyrobów spożywczych jest związana z wytwarzaniem ubocznych oraz generowaniem strat i odpadów. W tym punkcie badania staraliśmy się ustalić, na ile system ERP umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie strat oraz ubocznych. Wyniki badania w tym zakresie prezentuje poniższy wykres. 1 8 Tak 91% 9 93% 75% 75% Nie 9% 1 7% 25% 25% Wykres 10. Poziom ewidencjonowania i rozliczania strat odpadów i ubocznych Wśród badanych przedsiębiorstw 91% z nich ewidencjonuje i rozlicza straty, odpady oraz produkty uboczne, przy czym najsłabiej w tym zestawieniu wypada grupa Pasze i Karmy oraz (75%). 14

15 10. Poziom zadowolenia z wykorzystywanego systemu ERP w rozliczaniu produkcji. Na koniec badania zadaliśmy pytanie o zadowolenie przedsiębiorstw z wykorzystywania systemu ERP w rozliczaniu produkcji. Wyniki badania w tym zakresie prezentuje poniższy wykres. 1 8 Tak 87% 84% 83% 94% 8 83% Nie 13% 16% 17% 6% 17% Wykres 11. Poziom zadowolenia z systemu ERP w zakresie rozliczanie produkcji Wśród badanych przedsiębiorstw 87% z nich ocenia, że system ERP spełnia wszystkie potrzeby w zakresie rozliczania produkcji, przy czym najsłabiej w tym zestawieniu wypada grupa (8),, owocowo warzywne (83%) oraz (84%). Najlepiej zaś grupa () oraz (84%). 15

16 Rozliczanie produkcji w przedsiębiorstwach, które nie posiadają systemu ERP W tym punkcie naszego raportu znajdują się wyniki odpowiedzi na te same pytania, tylko skierowane do przedsiębiorstw, które zadeklarowały brak systemu ERP. 1. Poziom stosowania aplikacji informatycznych do rozliczania produkcji. Tak; 84% Nie; 16% Wykres 12. Wykorzystanie aplikacji informatycznych do rozliczania produkcji Wśród badanych przedsiębiorstw, które nie posiadają systemu ERP (stanowią 13% wszystkich zbadanych przedsiębiorstw), aż 84% z nich nie korzysta z narzędzi (aplikacji informatycznych), które umożliwiłby rozliczanie produkcji. 16

17 2. Poziom obsługi receptur i technologii. 1 8 Tak 74% 84% 5 Nie 26% 16% 5 Wykres 13. Możliwość obsługi receptur oraz technologii wykonania Wśród zbadanych przedsiębiorstw nieposiadających systemów ERP, a korzystających z aplikacji informatycznych, które umożliwiają rozliczanie produkcji, 74% z nich obsługuje receptury i technologie wykonania. Wynik w tym punkcie badania oraz kolejnych oznacza, iż zbadane przedsiębiorstwa w tych grupach nie posiadają wdrożonej aplikacji informatycznej, która umożliwia obsługę receptur i technologii wykonania. 17

18 3. Poziom ewidencjonowania i rozliczania ilości zużytych surowców. 1 8 Tak 93% 95% 5 Nie 7% 5% 5 Wykres 14. Poziom ewidencjonowania i rozliczania ilości zużytych surowców w aplikacjach informatycznych Wśród badanych przedsiębiorstw, stosowane aplikacje informatyczne do rozliczania produkcji w 93% umożliwiają ewidencję i rozliczanie ilości zużytych surowców. 18

19 4. Poziom ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników produkcyjnych. 1 8 Tak 66% 67% Nie 34% 33% Wykres 15. Możliwość ewidencji i rozliczania czasu pracowników w aplikacjach informatycznych Wśród badanych przedsiębiorstw, wykorzystywane aplikacje informatyczne do rozliczania produkcji w 66% umożliwiają ewidencję i rozliczanie czasu pracowników. 19

20 5. Poziom ewidencjonowania i rozliczania wykorzystania maszyn i urządzeń. 1 8 Tak 58% 61% Nie 42% 39% Wykres 16. Ewidencja i rozliczanie wykorzystanych maszyn i urządzeń w aplikacjach informatycznych Wśród badanych przedsiębiorstw, wykorzystywane aplikacje informatyczne do rozliczania produkcji w 58% umożliwiają ewidencję i rozliczenie wykorzystanych maszyn i urządzeń. 20

21 6. Poziom ustalania rzeczywistego kosztu wyrobu gotowego / produktu. 1 8 Tak 65% 78% Nie 35% 22% 8 Wykres 17. Poziom ustalania rzeczywistych kosztów produkcji wyrobu gotowego / produktu w aplikacjach informatycznych Wśród badanych przedsiębiorstw, wykorzystywane aplikacje informatyczne do rozliczania produkcji w 65% umożliwiają ewidencję kosztów pośrednich i ustalenie rzeczywistych kosztów produkcji wyrobu gotowego / produktu. 21

22 7. Poziom stosowania mechanizmów odchyleń od norm receptur i technologii 1 8 Tak 73% 83% Nie 27% 17% 8 Wykres 18. Poziom prezentacji i analizy odchyleń od danych normatywnych Wśród badanych przedsiębiorstw, wykorzystywane aplikacje informatyczne do rozliczania produkcji w 73% umożliwiają prezentację i analizę odchyleń od danych normatywnych (receptur i technologii). 22

23 8. Poziom wykorzystania mechanizmów pomiaru wydajności procesów. 1 8 Tak 81% 94% Nie 19% 6% 8 Wykres 19. Poziom pomiaru wydajności procesów. Wśród badanych przedsiębiorstw, wykorzystywane aplikacje informatyczne do rozliczania produkcji w 81% umożliwiają pomiar wydajności procesów. 23

24 9. Poziom ewidencjonowania i rozliczania strat, odpadów oraz ubocznych. 1 8 Tak 73% 86% Nie 27% 14% 8 Wykres 20. Poziom ewidencji oraz rozliczania strat, odpadów oraz ubocznych Wśród badanych przedsiębiorstw, wykorzystywane aplikacje informatyczne do rozliczania produkcji w 73% umożliwia ewidencję oraz rozliczanie strat, odpadów i ubocznych. 24

25 10. Poziom zadowolenia z wykorzystywanej aplikacji informatycznej w rozliczaniu produkcji. Tak; 95% Nie; 5% Wykres 21. Poziom zadowolenia z aplikacji informatycznej w zakresie rozliczania produkcji Wśród badanych przedsiębiorstw 95% z nich ocenia, że wykorzystywana aplikacja informatyczna spełnia wszystkie potrzeby w zakresie rozliczania produkcji. 25

26 Podsumowanie Analizując wyniki badania zawarte w niniejszym raporcie, można sformułować następujące wnioski: 1. Wniosek#1. Zdecydowana większość (86%) przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, osiągających powyżej 50 milionów złotych rocznego obrotu, korzysta już z systemów informatycznych klasy ERP. Jednocześnie, wskaźnik ten różni się dość istotnie pomiędzy przedsiębiorstwami w poszczególnych branżach, a najwięcej do zrobienia mają jeszcze organizacje w branży (tylko 71% z nich korzysta z systemów ERP). 2. Wniosek#2. 87% badanych przedsiębiorstw jest zadowolonych z wykorzystywanych przez siebie systemów ERP w zakresie rozliczania produkcji, najbardziej producenci (), najmniej producenci wyrobów mącznych (8). Dla porównania, poziom zadowolenia z wykorzystywania aplikacji dedykowanych w rozliczaniu produkcji sięga aż 95% - co jest o tyle zastanawiające, że te samy osoby, które są zadowolone z rozwiązań autorskich wskazują na brak obsługi istotnych zagadnień (funkcji) biznesowych przez te rozwiązania. Można zatem zaryzykować twierdzenie, że z innych powodów - niż badane respondenci są zadowoleni z rozwiązań autorskich. 3. Wniosek#3. Spośród badanych zagadnień składających się na rozliczanie produkcji z wykorzystaniem systemu ERP, najmniejszym problemem (wyzwaniem) są w kolejności, przy czym wskazana wartość przy wyzwaniu wskazuje w jakim procencie przedsiębiorstwa radzą sobie z tym problemem dzięki systemowi ERP: ewidencjonowanie i rozliczanie ilości zużytych surowców 96%, obsługa receptur i technologii 91%, ewidencjonowanie i rozliczania strat, odpadów oraz ubocznych 91%. Dla porównania, w przedsiębiorstwach nieposiadających systemu ERP, a korzystających z aplikacji dedykowanych, te same wyzwania przyjęły następujące wartości: ewidencjonowanie i rozliczanie ilości zużytych surowców 93%, obsługa receptur i technologii 74%, ewidencjonowanie i rozliczania strat, odpadów oraz ubocznych 73%. Można zatem zaryzykować twierdzenie, że systemy ERP lepiej radzą sobie z obsługą w/w wyzwań od ich autorskich odpowiedników 26

27 Spis tabel Tabela 1. Grupa docelowa wg stanowisk pracy respondentów... 5 Spis wykresów Wykres 1. Podział grupy docelowej wg grup... 4 Wykres 2. Poziom rozliczania produkcji w systemach ERP... 6 Wykres 3. Poziom obsługi receptur i technologii w systemie ERP... 7 Wykres 4. Poziom ewidencjonowania i rozliczania zużytych surowców w systemie ERP... 8 Wykres 5. Możliwość ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników w systemie ERP... 9 Wykres 6. Poziom ewidencji i rozliczania wykorzystania maszyn i urządzeń w systemie ERP Wykres 7. Poziom ustalania rzeczywistych kosztów produkcji wyrobu gotowego / produktu Wykres 8. Poziom prezentacji i analizy odchyleń od danych normatywnych w systemie ERP Wykres 9. Poziom pomiaru wydajności procesów w systemie ERP Wykres 10. Poziom ewidencjonowania i rozliczania strat odpadów i ubocznych Wykres 11. Poziom zadowolenia z systemu ERP w zakresie rozliczanie produkcji Wykres 12. Wykorzystanie aplikacji informatycznych do rozliczania produkcji Wykres 13. Możliwość obsługi receptur oraz technologii wykonania Wykres 14. Poziom ewidencjonowania i rozliczania ilości zużytych surowców w aplikacjach informatycznych Wykres 15. Możliwość ewidencji i rozliczania czasu pracowników w aplikacjach informatycznych Wykres 16. Ewidencja i rozliczanie wykorzystanych maszyn i urządzeń w aplikacjach informatycznych Wykres 17. Poziom ustalania rzeczywistych kosztów produkcji wyrobu gotowego / produktu w aplikacjach Wykres 18. Poziom prezentacji i analizy odchyleń od danych normatywnych Wykres 19. Poziom pomiaru wydajności procesów Wykres 20. Poziom ewidencji oraz rozliczania strat, odpadów oraz ubocznych Wykres 21. Poziom zadowolenia z aplikacji informatycznej w zakresie rozliczania produkcji

Raport 201 Badanie wykorzystania systemów informatycznych w iecie identyfikacji partii surowców i produktów (traceability) w przemyśle spożywczym

Raport 201 Badanie wykorzystania systemów informatycznych w iecie identyfikacji partii surowców i produktów (traceability) w przemyśle spożywczym Kwiecień 2014 Raport Badanie wykorzystania systemów informatycznych w identyfikacji partii surowców i produktów (traceability) w przemyśle spożywczym Wprowadzenie Niniejszy raport to kontynuacja cyklu

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Luty 2014 Raport Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Spis treści Spis treści... Wprowadzenie... O badaniu... Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Rozwiązania IT

Nowoczesne Rozwiązania IT S t r o n a 1 Nowoczesne Rozwiązania IT 22 Lata doświadczenia w produkcji oprogramowania Produkcja.NET ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE MRP DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Kiosk Warsztatowy Dlaczego nasz Tryb system rejestracji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość procesowa subiektywnie i obiektywnie

Dojrzałość procesowa subiektywnie i obiektywnie Tytuł slajdu Dojrzałość procesowa subiektywnie i obiektywnie wnioski z ogólnopolskiego badania dojrzałości procesowej Łukasz Tartanus 28/09/2017 Kontekst badanie dojrzałości procesowej Raport podsumowujący

Bardziej szczegółowo

Infor M3 - nowoczesny system ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa)

Infor M3 - nowoczesny system ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) Infor M3 - nowoczesny system ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) Infor M3 jest systemem klasy ERP, wspomagającym zarządzanie wszystkimi istotnymi obszarami firmy. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Najlepsze rozwiązania IT Prezentacja rozwiązań produkcyjnych dla SAP Business One

Najlepsze rozwiązania IT Prezentacja rozwiązań produkcyjnych dla SAP Business One Prezentacja rozwiązań produkcyjnych dla SAP Business One O nas Na rynku od 1999, Obroty w 2007r. 7 mln zł, 21 pracowników, 7 osób w dziale SAP Business One, 2 osoby w dziale rozwoju oprogramowania, obsługujemy

Bardziej szczegółowo

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów Raport HR Base Institute Warszawa, styczeń 2012 2012 HR Base Institute jest częścią HR Base Sp z o.o.. Wszelki prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZIOMU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ JAKOŚCI ISO

BADANIE POZIOMU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ JAKOŚCI ISO PAŻDZIERNIK 2015 BADA POZIOMU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ JAKOŚCI ISO ISO Partner merytoryczny: Jakość. W dzisiejszych czasach to pojęcie odmieniane przez wszystkie przypadki.

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Prezentacja wyników badania ankietowego dr Victor Wekselberg dr Diana Malinowska Ankieta: System ocen pracowniczych

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Raport pochodzi z portalu

Raport pochodzi z portalu B3.1 Wartość dodana Analiza szczegółowa obszaru B3 rozpoczyna się od oceny sektorów/sekcji/działów gospodarki regionu pod względem spełnienia podstawowego kryterium wzrostu i innowacyjności. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 609017 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 12-13 Wrzesień Katowice,

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość procesowa subiektywnie i obiektywnie

Dojrzałość procesowa subiektywnie i obiektywnie Tytuł slajdu Dojrzałość procesowa subiektywnie i obiektywnie wnioski z ogólnopolskiego badania dojrzałości procesowej 2016 Łukasz Tartanus 24/11/2016 Kontekst badanie dojrzałości procesowej Raport podsumowujący

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

B3.5 Koncentracja. Raport pochodzi z portalu

B3.5 Koncentracja. Raport pochodzi z portalu B3.5 Koncentracja System PIK umożliwia wyznaczanie potencjału gospodarczego regionu z wykorzystaniem wskaźników lokacji i wskaźników przesunięć. Jest to dalszy logiczny krok analizy zaraz po modułach B3.1

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Controlling w przedsiębiorstwie energetycznym. Konieczność czy przymus?

Controlling w przedsiębiorstwie energetycznym. Konieczność czy przymus? Organizator: Patron honorowy: Controlling w przedsiębiorstwie energetycznym. Konieczność czy przymus? Praktyczne podejście do zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla GDZIE I

Bardziej szczegółowo

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią S I M P L E - z n a m i b i z n e s j e s t p r o s t s z y! SIMPLE S.A. SIMPLE systemy zarządzania uczelnią 25 lat doświadczenia! SIMPLE od ponad 25 lat współpracuje z uczelniami dostarczając oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Opis programu

URLOPY BY CTI. Opis programu URLOPY BY CTI Opis programu 1. Wstęp. Zapewnienie pełnej kontroli nad nieobecnościami pracowników jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Ze względu na zaistniałą potrzebę rynku stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (1) 68 3 181-183 fax: (1) 68 3 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Logistyka recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : od projektowania po przetwarzanie / Piotr Nowakowski.

Logistyka recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : od projektowania po przetwarzanie / Piotr Nowakowski. Logistyka recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : od projektowania po przetwarzanie / Piotr Nowakowski. Gliwice, 2015 Spis treści Spis najważniejszych skrótów używanych w tekście

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL Dariusz Przybyłek LUBUSKI LIDER TEMAT BIZNESU PREZENTACJI Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw LUBUSKI LIDER PLAN BIZNESU PREZENTACJI Przykładowe jednostki naukowo badawcze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ KSENIA CZUBAKOWSKA WIKTOR GABRUSEWICZ EDWARD NOWAK PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 9 CZĘŚĆ I RACHUNEK KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Warszawa, 25 września 2015 Raport powstały na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Spis tabel. 1.4. Pracownicy odpowiedzialni za tworzenie budżetu

Spis tabel. 1.4. Pracownicy odpowiedzialni za tworzenie budżetu Spis rysunków 1.1. Proces zarządzania ryzykiem 1.2. Zasoby przedsiębiorstwa 2.1...Schemat procesu budżetowania 2.2. Struktura budżetu głównego przedsiębiorstwa 3.1. Schemat ideowy budżetu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak 93-427 Łódź, ul. Pańska 21 NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 Łódź, 17.06.2015 r. 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Przetarg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD PROGRAM STAŻU Uczniowie kształcący się w zawodzie: technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności GRUPA nr 1-20 uczniów Miejsca staży: zespół hoteli (Artis, Ratonda, Monika), hotel Panorama,

Bardziej szczegółowo

10. Statystyki. WAŻNE! Raporty i statystyki salonu tworzone są wyłącznie w oparciu o zakończone wizyty.

10. Statystyki. WAŻNE! Raporty i statystyki salonu tworzone są wyłącznie w oparciu o zakończone wizyty. 10. Statystyki Aplikacja Gabi.NET.pl wyposażona została w funkcję generowania statystyk. Dla ustalonego przedziału czasu wygenerujesz statystyki pracowników, klientów oraz statystyki obrotu. Do każdego

Bardziej szczegółowo

www.ant-iss.pl Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal.

www.ant-iss.pl Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal. Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal. III Konferencja Energia-Woda-Środowisko 23-24 kwietnia 2013, Termy Uniejów

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw

Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Raport z monitoringu wpływu systemów

Bardziej szczegółowo

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? R A P O R T Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? Positive Power Sp. z o.o. www.positive-power.pl 1 Wstęp Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozwój sektora Business to Business.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu: Inwentaryzacja jest nieodłączną procesem związaną z prowadzeniem firmy. Często zdarza się, że ze względu na ilość środków

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo