Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ:

2 Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania wydatków IT ZAKUPY IT: SME I CMA Wydatki IT w podziale na usługi IT, oprogramowanie i sprzęt PORZĄDEK II Zakupy IT: dla firm w podziale na branże ZAKUPY IT: BRANŻE Charakterystyka firm i budżetowania wydatków IT ZAKUPY IT: BRANŻA FINANSOWA Wydatki IT w podziale na usługi IT, oprogramowanie i sprzęt ZAKUPY IT: BRANŻA USŁUGI Wydatki it w podziale na usługi IT, oprogramowanie i sprzęt ZAKUPY IT: BRANŻE PRZEMYSŁ I HANDEL Wydatki IT w podziale na usługi IT, oprogramowanie i sprzęt PORZĄDEK III Zakupy IT: po rodzajach wydatków ZAKUPY IT: PO RODZAJACH WYDATKÓW Usługi IT ZAKUPY IT: PO RODZAJACH WYDATKÓW Oprogramowanie ZAKUPY IT: PO RODZAJACH WYDATKÓW Sprzęt ZAKUPY IT: PO RODZAJACH WYDATKÓW Sprzęt po kategoriach METODOLOGIA ZAKUPY IT: BRANŻA ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki it w podziale na usługi IT, oprogramowanie i sprzęt

3 PLANOWANE NA ROK 2014 DEKLAROWANE WYDATKI NA IT W FIRMACH 10+ wynoszą 45,8 mld zł Planowane wydatki na IT deklarowany budżet na rok 2014 w podziale na rodzaje wydatków 35% sprzęt 29% usługi IT 36% oprogramowanie 3

4 80% osób badanych stanowili kierownicy wyższego i niższego szczebla. Stosunkowo znaczącą grupą respondentów stanowili menedżerowie działu finansowego. Stanowisko respondenta badania 16% Członek zarządu / właściciel Stanowisko kierownicze poza IT 3% 17% Dyrektor IT 20% Pracownik IT Kierownik IT 44% 4

5 Respondenci badania w równym stopniu podejmują ważne decyzje w zakresie IT, jak i zajmują się obsługą IT wewnątrz firmy. Obowiązki pełnione przez respondenta 69% 68% 20% 28% Pracownik IT 4% Podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie IT oraz decydowanie lub współdecydowanie o alokacji środków na IT Obsługa systemu IT wewnątrz firmy, administrowanie Projektowanie i dostosowywanie aplikacji biznesowych do wewnętrznych potrzeb firmy Inne 5

6 PORZĄDEK I Zakupy IT: SME i CMA 6

7 % 20% badanych firm stanowiły firmy CMA, a 80% SME Struktura badanych firm ze względu na liczbę pracowników CMA 20% 250+ pracowników 40% pracowników 40% pracowników SME 8

8 zł Planowane wydatki IT na 2014 rok dla firm CMA wynoszą ponad 3 mln zł, a dla firm SME blisko 500 tys. zł. Planowane budżety na wydatki IT w roku 2014 (z pominięciem wynagrodzeń) - PLN Ogółem SME (10-249) CMA (250+) 12

9 Planowane wydatki IT w 2014 roku będą zbliżone na poszczególne obszary: usługi, sprzęt i oprogramowanie. Struktura budżetu na poszczególne obszary IT w 2014 roku Razem: 589 tys. pln Razem: 481 tys. pln Razem: 3152 tys. pln 35% 36% 29% sprzęt 36% 35% 38% oprogramowanie 29% 28% 33% usługi IT Ogółem SME (10-249) CMA (250+) 15

10 Usługi IT średnie budżety w 2014 roku (pln) hierarchia wydatków dla firm CMA Usługa 1 Usługa 2 Usługa 3 Usługa 4 Usługa Usługa 5 Usługa 4 Usługa 3 Usługa 2 Usługa 1 Usługi IT (razem) pln 17

11 TOP5 wydatków dla firm CMA w 2014 roku budżet (pln) wydatek wydatek wydatek wydatek wydatek

12 PORZĄDEK II Zakupy IT: dla firm w podziale na branże 27

13 Struktura badanych firm ze względu na branżę 24% Usługi 19% Administracja publiczna Inne 3% 12% Finanse 22% Handel detaliczny 21% Przemysł 30

14 Struktura budżetu na poszczególne obszary IT w 2014 roku Razem: 589 tys. pln Razem: 1350 tys. pln Razem: 819 tys. pln Razem: 831 tys. pln Razem: 543 tys. pln Razem: 279 tys. pln Razem: 77 tys. pln 35% 25% 38% 30% 29% 54% 55% Sprzęt 36% 29% 54% 21% 28% 34% 38% 32% 27% 19% 43% 27% 23% 21% Usługi IT Oprogramowanie Ogółem Branża 1 Branża 2 Branża 3 Branża 4 Branża 5 Branża 6 36

15 TOP5 wydatków dla branży finansowej w 2014 roku budżet (pln) Wydatek Wydatek Wydatek Wydatek Wydatek

16 Oprogramowanie średnie budżety w 2014 roku (pln) hierarchia wydatków dla branży finansowej Oprogramowanie Oprogramowanie 3 Oprogramowanie Oprogramowanie 2 Oprogramowanie 1 Oprogramowanie 2 Oprogramowanie 3 Oprogramowanie 4 Oprogramowanie (razem) pln 42

17 PORZĄDEK III Zakupy IT: PO RODZAJACH WYDATKÓW 73

18 Budżety w firmach na IT na oprogramowanie, sprzęt i usługi są zbliżone. Średnie budżety w firmach na rok 2014 w podziale na rodzaje wydatków 35% sprzęt 29% usługi IT 36% oprogramowanie Razem pln 74

19 Sprzęt średnie budżety w 2014 roku (pln) na poszczególne rodzaje sprzętu Sprzęt 1 Sprzęt 2 Sprzęt 3 Sprzęt 4 Sprzęt Sprzęt 3 Sprzęt 5 Sprzęt 4 Sprzęt 1 Sprzęt 2 Sprzęt (razem) pln 89

20 Sprzęt: hierarchia wydatków po branżach budżet 2014 (pln) Branża 1 Branża 2 Branża 3 Branża 4 Branża 5 Średni budżet % +153% +142% +121% Sprzęt razem -60% (pln) 91

21 Metodologia 99

22 Metodologia. Metoda standaryzowany wywiad kwestionariuszowy Technika CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) Definicja próby kadra zarządzająca, dyrektorzy i menadżerowie IT - osoby odpowiedzialne za zakupy usług i sprzętu IT w firmach oraz osoby posiadające wiedzę na temat budżetów IT Próba próba ogólnopolska, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, próba kwotowa na branże: finanse, przemysł, handel detaliczny, administracja publiczna, usługi Wielkość próby N=250, w tym: N=100 małe firmy, N=100 średnie firmy, N=50 duże firmy Długość ankiety 15 minut Termin realizacji 2 kwietnia - 6 maja

23 Informacja na temat ważenia danych W celu trafnego, odwzorowującego rynek oszacowania wysokości wydatków na IT w 2014 roku przeprowadzono ważenie danych uwzględniające strukturę firm ze względu na wielkość (małe i średnie SME i duże - CMA) oraz branże. Bazowano na danych opublikowanych przez GUS ( Podmioty gospodarcze wg rodzajów i miejsc prowadzenia działalności z dn ). W niniejszym raporcie prezentowane są dane w podziale na następujące branże: finanse, przemysł, handel, administracja publiczna, usługi oraz inne. Podział GUS jest bardziej szczegółowy i rozdrobniony, w związku z tym zagregowano poszczególne sub-branże do 6 powyższych kategorii uwzględnionych w badaniu. Wyniki badania dotyczące wielkości budżetów uwzględniają niniejsze ważenie danych. Aktualna struktura firm zgodnie z danymi GUS prezentowana jest w ostatniej części niniejszego raportu. 101

24 Rodzaj działalności małych i średnich firm (SME) wg sekcji PKD/EKD* P 18% O 3% N 2% M 4% L 2% K 1% Q 4% J 2% I 3% R 2% H 3% S 3% A 2% G 19% C 20% E 1% F 10% A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B - górnictwo i wydobywanie C - przetwórstwo przemysłowe D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją F - budownictwo G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, H - transport i gospodarka magazynowa I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi J - informacja i komunikacja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O - administracja publiczna i obrona narodowa P - edukacja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S - pozostała działalność usługowa U - organizacje i zespoły eksterytorialne Źródło: GUS 102

25 Rodzaj działalności dużych firm (CMA) wg sekcji PKD/EKD* P 3% O 9% N 5% M 3% Q 13% L 1% K 2% J 2% R 1% I 1% H 4% S 4% A 1% B 1% G 9% F 4% C 34% D E 2% 1% A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B - górnictwo i wydobywanie C - przetwórstwo przemysłowe D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją F - budownictwo G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, H - transport i gospodarka magazynowa I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi J - informacja i komunikacja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O - administracja publiczna i obrona narodowa P - edukacja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S - pozostała działalność usługowa U - organizacje i zespoły eksterytorialne Źródło: GUS 103

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia konkurencyjnego (sektora)

Analiza otoczenia konkurencyjnego (sektora) Analiza otoczenia konkurencyjnego (sektora) Sektor grupa firm wytwarzających wyroby o podobnym przeznaczeniu. Branża gałąź gospodarki (handlu lub produkcji), która obejmuje usługi lub produkowane towary

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com. INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.pl 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE Stan i warunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Szczegóły efektywnej realizacji doboru próby... 3 1.1. Liczebność warstw... 3

1. Szczegóły efektywnej realizacji doboru próby... 3 1.1. Liczebność warstw... 3 Spis treści 1. Szczegóły efektywnej realizacji doboru próby... 3 1.1. Liczebność warstw... 3 1.1.1. Wymiar pogrupowanych sekcji i działów PKD... 5 1.1.2. Wymiar podregionalny... 6 1.1.3. Wymiar wielkości

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego

Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE ======================================================== 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, faks 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna)

Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna) Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna) Poznań, 26 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki MATERIAŁY INFORMACYJNE pn. Różnicowanie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe według modelu wskaźnikowego i kosztowego dr Jan Rzepecki Warszawa, październik, 2013 r. Dlaczego różnicuje się składkę

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 Gmina Baligród, Gmina Cisna, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Olszanica, Gmina Solina Projekt Wspólnie na rzecz rozwoju współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży poligraficznej

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży poligraficznej Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo