Płytki skrawające 7/03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płytki skrawające 7/03"

Transkrypt

1 Płytki kawające 7/03

2 Wytyczne dobou płytek kawających (pod kątem gatunku obabianego mateiału) Oznaczenie kooem Gatunek mateiału obabianego Żeiwa/ Żeiwa eoidane Metae nieżeazne Stae niedzewne i chomonikowe Stae węgowe / Stae nazędziowe Pzykład: Płytki kawające z wypaowanym łamaczem wióa Uniix Płytki kawające Stona W 00 (WOHX) tandadowe W 01 (WOHX) wzmocnione W /57 (WOGX) 32 W01 (WOHX) 33 W 04 (WNHX) 6-kawędziowe W 05 (WNHX) 6-kawędziowe W W W W W W W (WOEX) tandadowe 41 W (WOEX) wzmocnione 40 W (WOEX) tandadowe 43 W (WOEX) wzmocnione 42 Oznaczenie kooem Mateiał obabiany / Kod mateiału kawającego Pzykład: Płytki kawające ze ziowanym łamaczem wióa W (WOEX) tandadowe 45 W (WOEX) wzmocnione 44 W (WOEX) tandadowe 47 W (WOEX) wzmocnione 46 W (WOEX) 48 W (WOEX) 49 Płytki kawające do obóbki auminium Stona W (TPHB) 60 W 32 (TPHX) W 32 (TPHB) 61 W 37 (TEHB) 62 W 57 (TOGX) 62 W 58 (TPGX) 64 W 83 (SPGT / SPGW) W83 (SPGW) 70 Oznaczenie kooem Mateiał obabiany / Kod mateiału kawającego Oznaczenie kooem Mateiał obabiany / Łamacz wióa W85 (CPGT / CPGW) W85 (CPGW) 72 73

3 Płytki kawające Stona W 30 (TOHX) W 30 (TOHX) 52 W (TOHX) 54 W (TOHX) 55 W (TOHX) 54 W 30 (TOGX) W 34 (TOHT) 61 W 57 (TOHX/TOGX) 63 W 59 (TOHT) 65 W 60 (DOHT / DOHW) Płytki kawające Stona W 83 (SNMA / SNMN / SNMG) 82 (SCMT) 82 W 83 (SOEX) 83 W 84 (TNMG / TCMT) W 85 (CNMA/CNMM/CNMG/CNMZ) 86 (CCMT) 87 W 86 (DNMG / DCMT) W 89 (VNMG / VNMP) 90 (VCMT / VBMT) 90 W 90 (WNMA / WNMG / WNMZ) 91 W 60 (DOGW) 67 W 95 (RCMT) 91 W 78 (VOHT / VOGW) 68 W 97 Gwinty 60 wg ISO 92 W 79 (DOHT) 69 Inomacje Rodzaje geometii otza- Zakey zatoowań Stona 3 16 Płytki kawające Stona Tabea zatoowań gatunków mateiałów kawających 17 Q 09 (SPGW / SPMT) 74 (SEHW / SEHT) 75 Q 12 (TCAA / TNAA) 76 (TPAX / TNAX) 76 (TPAX / TCAX / TNAX) 77 Q 15 (CPMT / CPMW) 78 Q 21 (EDHQ) 78 Q 36 (APKT) 79 Chaakteytyka gatunków mateiałów kawających Tabee dobou paametów obóbki Kucz oznaczania płytek kawających wg KOMET Kucz oznaczania płytek kawających wg ISO Śuby mocujące do płytek kawających Śuby mocujące do płytek kawających wg ISO Indek numeów ch

4 Uniix Płytki kawające W / W (WOHX...) W00... (tandadowe) / W01... (wzmocnione) Geometia otza: Powiezchnia natacia ziowana Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z, ub 20 kątem natacia Zake zatoowania: Nzędzia tokakie i wytaczakie w wykonaniu ewym ub pawym Wytaczadła dwuotzowe Nazędzia pecjane Wkładki pogamu Kometic Eektywne kawanie dzięki dodatniej geometii. Płytka zczegónie odpowiednia do obóbki eaizowanej na małowydajnych obabiakach oaz obóbki detai nietabinych. Dobe, kontoowane omowanie wióów podcza kawania mateiałów o nikiej wytzymałości na ościąganie W / 35 (WOHX...) Geometia otza: Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z kątem natacia Zake zatoowania: Fezy typu KUF Eektywne kawanie dzięki dodatniej geometii. Płytka zczegónie odpowiednia da obóbki eaizowanej na małowydajnych obabiakach oaz do obóbki detai nietabinych. Pomocnicza kawędź kawająca ziowana jednocześnie (w jednej ini) z kątem pzytawienia pzyczynia ię do uzykiwania ównomienej powiezchni obabianej nawet pzy toowaniu wyokich pouwów. 31 W / 57 (WOGX...) Geometia otza: Kawędź otza ota PKD kawędź otza Kawędź otza azowana CBN kawędź otza Zake zatoowania: Eektywne kawanie dzięki dodatniej geometii. Płytka zczegónie odpowiednia da obóbki eaizowanej na małowydajnych obabiakach oaz do obóbki detai nietabinych. Pomocnicza kawędź kawająca ziowana jednocześnie (w jednej ini) z kątem pzytawienia pzyczynia ię do uzykiwania ównomienej powiezchni obabianej nawet pzy toowaniu wyokich pouwów. wyokie pędkości kawania doba, ponadpzeciętna jakość powiezchni obabianej duża tabiność wymiaowa długa twałość nazędzia 32 2 W (WOHX...) Geometia otza: Kawędź otza azowana Zake zatoowania: Wytaczanie i toczenie w mateiałach żeiwnych GG- i GGG- obóbka zgubna i śednia pzy ciężkich waunkach obóbki (paamety pacy ub tabiność układu) obóbka żeiw GG- i GGG- zatoowanie do wytaczadeł dwuotzowych G01 i nazędzi pecjanych badzo wyoka wydajność pzy wyokich paametach kawania 31

5 W / 90 (WOHX...) Geometia otza: Kawędź otza zaokągona Zake zatoowania: Wytaczadła dwuotzowe jednoodne ub miezane obóbka wykańczająca i zgubna mateiał obabiany GG, GGG i GGV- wyokie pouwy badzo dobe odwzoowanie kztałtu i wyoka jakość powiezchni płytki kawające da = 90 i = W / W (WNHX...) Geometia otza: Łamacz wióa ziowany 1 1 Łamacz wióa ziowany Zake zatoowania: Toczenie i wytaczanie Jet to eektywna i ekonomiczna dwutonna płytka Uniix poiadająca ześć kawędzi kawających. Gniazdo płytki o ujemnej geometii zapewnia wykozytanie wzytkich ześciu kawędzi kawających. Sziowane łamacze wióów o dodatniej geometii zapewniają dobe omowanie wióów i łagodny pzebieg kawania W Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza azowana i zaokągona Zake zatoowania: Wietła Nazędzia pecjane Dokonała da wzytkich zgubnych opeacji da któych dokładność toczenia uzykiwana pzy zatoowaniu płytek o ziowanym obzeżu nie jet itotna. Odpowiednia da obóbki tai o śedniej i dużej wytzymałości na ozściąganie oaz do żeiw. 36 W Geometia otza: Wyokopozytywowy łamacz wióa Kawędź otza zaokągona Zake zatoowania: Z pokyciem BK77 Odpowiednia do obóbki topów auminium i twozyw ztucznych pzy zachowaniu śedniej zybkości kawania. Płytka mocna, chaakteyzująca ię dobą odponością na obciążenia dynamiczne oaz wyoką odponością na twozenie ię naotu na kawędzi kawającej. Z pokyciem BK50 Do obóbki topów auminium, mateiałów ścienych, gaitu, twozyw ztucznych i mateiałów kompozytowych pzy wyokich zybkościach kawania. 36 3

6 Uniix Płytki kawające W Geometia otza: Wyokopozytywowy łamacz wióa Kawędź otza zaokągona Zake zatoowania: Z pokyciem BK71 Mocny, odpony na obciążenia dynamiczne ubtat węgika pokywany metodą CVD, wieowatwowa powłoka zapewnia makymaną odponość na ścieanie. Płytka odpowiednia do wiecenia w pełnym mateiae pzy wyokich zybkościach kawania da tai kontukcyjnych i węgowych oaz tai niedzewnych i kwaoodponych. Z pokyciem BK79 Mocny, odpony na obciążenia dynamiczne ubtat węgika P40 pokywany metodą PVD- powłoką odponą na ścieanie. Płytka odpowiednia do wiecenia w pełnym mateiae pzy toowaniu nikich i śednich zybkości kawania. Szczegónie odpowiednia w zatoowaniu jako płytka wewnętzna w obóbce pzeywanej W Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza zaokągona W Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza zaokągona W Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza zaokągona Łamacz wióa wypaowany Łamacz wióa wypaowany Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza azowana i zaokągona Kawędź otza azowana i zaokągona Kawędź otza azowana i zaokągona Zake zatoowania: Wietła< 24 mm W opeacjach wietakich płytka pokywana toowana jet jako płytka zewnętzna, a płytka niepokywana jako wewnętzna. Kąt pzyłożenia 95 podwyżza tabiności płytki i pzyczynia ię do bezpiecznego pzebiegu obóbki. Optymane omowanie wióów pzy pouwach 0,06 mm. Nie zaecana do toowania jako płytka wewnętzna. Zake zatoowania: Wietła< 24 mm W opeacjach wietakich płytka pokywana toowana jet jako płytka zewnętzna, a płytka niepokywana jako wewnętzna. Kąt pzyłożenia 95 podwyżza tabiności płytki i pzyczynia ię do bezpiecznego pzebiegu obóbki. Dodatkowe azowanie kawędzi kawających choni płytkę pzed pęknięciem. Zake zatoowania: Wietła < 24 mm W opeacjach wietakich płytka pokywana toowana jet jako płytka zewnętzna, a płytka niepokywana jako wewnętzna. Kąt pzyłożenia 95 podwyżza tabiności płytki i pzyczynia ię do bezpiecznego pzebiegu obóbki. Podcza kawania tą płytką wió zotaje ścikany (wzdłuż pzekoju popzecznego) co zwiękza jego tendencję do łamania ię

7 W / W (WOEX...) W28... (tandadowe) / W29... (wzmocnione) Geometia otza: Podwójny łamacz wióa wypaowany W / W (WOEX...) Kawędź otza zaokągona W28... (tandadowe) / W29... (wzmocnione) Geometia otza: Podwójny łamacz wióa wypaowany Kawędź otza azowana i zaokągona Zake zatoowania: Nazędzia do toczenia wewnętznego i zewnętznego Wytaczadła dwuotzowe Wietła Nazędzia pecjane Wkładki pogamu Kometic Lekko zaokągone kawędzie kawające zwiękzają eektywność płytki. Dzięki uomowanemu na całym obwodzie podwójnemu chodkowemu łamaczowi wióów itnieje moźiwość toczenia wzdłużnego i czołowego (panowania). Wiecenie w pełnych mateiałach o nikiej wytzymałości na ościąganie. Uwaga: Płytka może być wykozytywana pzy wieceniu w pełnym mateiae jako płytka centana tyko w okeśonych waunkach. Zake zatoowania: Płytka zaecana głównie do toowania w wietłach płytkowych KUB i KUB Tigon oaz w opeacjach toczenia. Sazowanie i ekkie zaokągenie kawędzi otza choni ją pzed pekaniem. Płytka Uniix tała ię międzynaodowym nomatywem toowanym w opeacjach wiecenia w pełnym mateiae W / W (WOEX...) W28... (tandadowe) / W29... (wzmocnione) Geometia otza: Geometia otza wypaowana W / W (WOEX...) Kawędź otza azowana i zaokągona W28... (tandadowe) / W29... (wzmocnione) Geometia otza: Rowek kuity wypaowany Kawędź otza zaokągona Zake zatoowania: Wietła Wytaczadła dwuotzowe Nazędzia pecjane Dzięki utawieniu kąta pzyłożenia 82 (kąt natacia 0 ) i azowanej kawędzi kawającej, płytka ta jet ideana w zatoowaniu do obóbki pzeywanej. Badzo kuteczny łamacz pzyczynia ię do dobego omowania wióów nawet w mateiałach tudnoobabianych. Kawędź płytki jet azowana i zaokągona. Pzy watwie kawania < 1.5 mm łamacz wióów nie jet w pełni kuteczny jako, że piekany kztałt chodkowy pokywa całkowicie obzeże płytki. Zake zatoowania: Wietła Wytaczadła dwuotzowe Nazędzia pecjane Nazędzia do toczenia wewnętznego i zewnętznego Łamacz wióów ukztałtowany w potaci wgłębień powoduje óżnoodny pływ wióa. Wióy zotają ścikane (wzdłuż pzekoju popzecznego) co pzyczynia ię do zybzego ich łamania. Uwaga: Płytka ta może być toowana jako płytka centana w opeacjach wietakich tyko w pewnych okeśonych waunkach

8 Uniix Płytki kawające W (WOEX...) Geometia otza: Wyokopozytywowy łamacz wióa W (WOEX...) Geometia otza: Wyokopozytywowy łamacz wióa Kawędź otza minimanie zaokągona Kawędź otza zaokągona Zake zatoowania: Z pokyciem BK77 Do obóbki topów auminium oaz twozyw ztucznych pzy toowaniu śednich zybkości kawania. Mocna, odpona na obciążenia dynamiczne chaakteytyka płytki. Wyoka odponość na twozenie ię naotu na kawędziach. Z pokyciem BK50 Do obóbki topów auminiowych, mateiałów ścienych, gaitu, twozyw ztucznych oaz mateiałów wiązanych pzy zatoowaniu wyokich zybkości kawania. 48 Zake zatoowania: Z pokyciem BK74: mocny, odpony na obciążenia dynamiczne ubtat płytki powekany wieowatwowo metodą CVD. Zapewnia makymaną odponość na ścieanie. Gatunek zaecany do wiecenia w pełnym mateiae tai kontukcyjnych, węgowych, tai niedzewnych i kwaoodponych pzy toowaniu śenich i wyokich zybkości kawania. Z pokyciem BK79: mocny, odpony na obciążenia ubtat P40 płytki pokywany metodą PVD. Mateiał odponym na ścieanie. Wiecenie w pełnym mateiae pzy zatoowaniu nikich i śenich zybkości kawania. Płytka o zczegónie odpowiednim wykozytaniu jako płytka wewnętzna i do obóbki pzeywanej. Z pokyciem BK84: odpony na ścieanie, uniweany w zatoowaniu, płytka pokywana PVD do pacy pzy śednich i dużych pouwach. 49 6

9 Płytki kawające W (TOHX...) Geometia otza: Neutana powiezchnia natacia W (TOHX...) Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z, ub 20 kątem natacia Zake zatoowania: Nazędzia do toczenia wewnętznego i zewnętznego Małe wytaczadełka Obóbka wykańczająca wewnętzna i zewnętzna Fezy tzpieniowe i naadzane Płytka tójkątna ziowana po obzeżu. Dokładne pozycjonowanie płytki po obocie ub wymianie dzięki pecyzyjnemu pzyeganiu do powiezchni bazowych gniazda. Duży wybó ziowanych łamaczy wióów oaz gatunków węgików o dpowiednich do obóbki pawie wzytkich mateiałów. ewy i pawy ziowany łamacz wióa neutana powiezchnia natacia poto ziowany łamacz wióa da wytaczadełek i ezów Geometia otza: Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z ub kątem natacia Zake zatoowania: Toczenie wewnętzne z wyokimi pouwami da tabinych układów obóbczych do nazędzi o wyięgu max. 2,5 D Ideana głębokość obóbki: Sta a p = 0,1 5 mm Żeiwo a p = 0,15 0,3 mm 54 W (TOHX...) Geometia otza: Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z kątem natacia W (TOHX...) Geometia otza: Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z kątem natacia Zake zatoowania: Małe wytaczadełka Wewnętzna obóbka wykańczająca Badzo eektywna obóbka dzięki dodatniej geometii kawędzi kawającej. Głęboki i wąki łamacz powoduje kontoowane omowanie i odpowadzanie wióów nawet podcza obóbki mateiałów dajacych długi wió pzy małej głębokości kawania. Płako zaziowana pomocnicza kawędź kawająca wzmacnia tabiność naoża płytki. Dotępna w wykonaniu otym jak da cemetu. Paamety zaecane da: Stai a p = 0,01-0,15 mm Da metai nieżeaznych możiwe tyko waunkowe zatoowanie. Zake zatoowania: Całkowicie ote kawędzie kawające. Płytka wymienna o pomieniu naoża 0,05mm do obóbki wewnętznej da nazędzi o dużym wyięgu. Paamety zaecane da: Sta a p = 0,02 0,1 mm Metae nieżeazne a p = 0,05 5 mm

10 Płytki kawające W /40 (TOGX...) Geometia otza: Kawędź otza azowana CBN-kawędź otza CBN Zake zatoowania: Płytki do toczenia wykańczającego wewnętznego i zewnętznego zapewniające: wyokie zybkości kawania dużą dokładność wymiaowa obóbki długi oke twałości nazędzia dobą jakość powiezchni obabianej CBN 57: Zaecane da mateiałów anych i mateiałów topowych na bazie niku i kobatu. CBN 40: Do obóbki tai utwadzonych ciepnie (twadość powyżej 45 HRC). 56 W / W W (TOGX) / W (TPHB) Geometia otza: W (TOGX) Kawędź otza ota PKD kawędź otza W (TPHB) Kawędź otza ota PKD kawędź otza PKD Zake zatoowania: Wewnętzne i zewnętzne toczenie wykańczające metai nieżeaznych, twozyw ztucznych, mateiałów kompozytowych, gumy, gaitu itp. Wyokie pędkości kawania, duża tabiność wymiaowa, niepzęciętna jakość powezchni i ektemane okey twałości chaakteyzują płytki z kawędzią PKD. W (TPHX...) Geometia otza: Łamacz wióa dokładnie ziowany Zake zatoowania: 11 TPHX płytka kawająca z poeowaną powiezchnią natacia (pływu wióa). Odpowiednia do obóbki miękkich mateiałów auminiowych oaz innych metai nieżeaznych. Obóbczy kąt natacia otzymywany jet popzez oiowe i pomieniowe pochyenie płytki w gnieździe nazędzia W (TPHB...) Geometia otza: Powiezchnia natacia poeowana Zake zatoowania: 11 TPHB płytka kawająca z poeowaną powiezchnią natacia (pływu wióa). Odpowiednia do obóbki twadych mateiałów auminiowych, 5 kąt natacia uzykany popzez oiowe pochyenie płytki w gnieździe umożiwia pacę z pędkościami kawania 300 m/min

11 W / W (TOHT...) Geometia otza: W34... ziowany łamacz wióa W59... wypaowany łamacz wióa10 Łamacz wióa z ub 10 kątem natacia Zake zatoowania: Płytka tójkątna ziowana na całości pzeznaczona do ciężkiego ezowania czołowego. Badzo wyoka dokładność pozycjonowania pzy zmianie kawędzi kawającej ub wymianie płytki. 61 / 65 W (TEHB...) Geometia otza: Powiezchnia natacia poeowana 20 Zake zatoowania: 20 TEHB płytka kawająca z poeowaną powiezchnią natacia (pływu wióa). Odpowiednia do obóbki miękkich mateiałów auminiowych oaz innych metai nieżeaznych. Obóbczy kąt natacia 10 - otzymywany jet popzez oiowe i pomieniowe pochyenie płytki w gnieździe nazędzia. 62 9

12 Płytki kawające W (TOHX...) Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany W (TOGX...) Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany W (TOGX...) Geometia otza: Wyokopozytywowy łamacz wióa W (TPGX...) Geometia otza: Wyokopozytywowy wypaowany łamacz wióa Zake zatoowania: Toczenie wewnętzne i zewnętzne Toczenie wykańczające Dodatnia geometia otza i dokonae wyziowana powiezchnia pływu wióa na łamaczu zapewnia obóbkę z wyoką pecyzją oaz wyoką jakość powiezchni. Znakomicie nadaje ię da tai wzytkich gup wytzymałości. Zake zatoowania do 3,5 D. Paamety zaecane da: Sta a p = 0,05 mm Da auminium i metai nieżeaznych możiwe tyko waunkowe zatoowanie. Zake zatoowania: Obóbka mateiałów taowych i żeiwnych kontoowane omowanie wióa w opeacjach wykańczających badzo dokładnych gatunki odpone na ścieanie: pokywane metodą CVD ub PVD ewentuanie niepokywany cemet a p = 0, mm = 0, ,15 mm Zake zatoowania: Toczenie wewnętzne i zewnętzne Toczenie wykańczające auminium W zczegóności obóbka miękich mateiałów auminiowych Wyokopozytywowa geometia otza i dokoładnie ziowana powiezchnia natacia gwaantują dokonałą kontoę pływu wióów oaz wyoką jakość powiezchni obabianej pzy małych iłach kawania. Zake zatoowania: Toczenie wewnętzne i zewnętzne Toczenie wykańczające auminium W zczegóności obóbka miękich mateiałów auminiowych Wyokopozytywowa geometia otza i dokoładnie ziowana powiezchnia natacia gwaantują dokonałą kontoę pływu wióów oaz wyoką jakość powiezchni obabianej pzy małych iłach kawania

13 W (DOHT... / DOHW...) Geometia otza: Neutana powiezchnia natacia Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z, ub 20 kątem natacia Zake zatoowania: Nazędzia do toczenia kopiowego wewnętznego i zewnętznego Dodatnia geometia kawędzi kawającej zapewnia badzo eektywne kawanie. Szczegóne zatoowanie w nazędziach o długim wyięgu oaz do obóbki eementów cienkościennych. Duży wybó ziowanych łamaczy oaz gatunków węgika zapewnia obóbkę pawie wzytkich mateiałów W / W W (DOGW...) / W (VOGW...) Geometia otza: Kawędź otza ota PKD kawędź otza PKD Zake zatoowania: Wewnętzne i zewnętzne toczenie wykańczające metai nieżeaznych, twozyw ztucznych, mateiałów kompozytowych, gumy, gaitu itp. Wyokie pędkości kawania, duża tabiność wymiaowa, niepzeciętna jakość powiezchni i ektemane okey twałości chaakteyzują płytki z otzem PKD W /40 / W /40 W /40 (DOGW...) / W /40 (VOGW...) Geometia otza: Kawędź otza azowana CBN kawędź otza CBN Zake zatoowania: Płytki do toczenia wykańczającego wewnętznego i zewnętznego zapewniające: wyokie zybkości kawania dużą dokładność wymiaowa obóbki długi oke twałości nazędzia dobą jakość powiezchni obabianej CBN 57: Zaecane da mateiałów anych i mateiałów topowych na bazie niku i kobatu. CBN 40: Do obóbki tai utwadzonych ciepnie (twadość powyżej 45 HRC) W (VOHT...) Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Zake zatoowania: Nazędzia do toczenia kopiowego wewnętznego i zewnętznego Poiada uniweane zatoowanie ze wzgędu na wypaowany łamacz wióów. Dodatnia geometia otza i ziowane powiezchnie pzyłożenia pzyczyniają ię do powtawania małych ił kawania oaz zapewniają wyoką dokładność pozycjonowania po zmianie kawędzi kawającej ub wymianie płytki

14 Płytki kawające W (DOHT...) Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany W (SOEX...) Geometia otza: SOEX Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza zaokągona W (SOEX...) SOEX Wyokopozytywowy wypaowany łamacz wióa Kawędź otza zaokągona SOEX SOEX Zake zatoowania: Nazędzia do toczenia kopiowego wewnętznego i zewnętznego Poiada uniweane zatoowanie ze wzgędu na wypaowany łamacz wióów. Dodatnia geometia otza i ziowane powiezchnie pzyłożenia pzyczyniają ię do powtawania małych ił kawania oaz zapewniają wyoką dokładność pozycjonowania po zmianie kawędzi kawającej ub wymianie płytki. Zake zatoowania: Wietła Nazędzia pecjane SOEX...-01: Optymana do opeacji zgubnych, da któych nie ą potzebne płytki kawające całoziowane. Geometia ziowana: Odpona na zużycie płytka o uniweanym zatoowaniu do obóbki wewnętznej i zewnętznej. SOEX...-13: Optymana geometia do tai do nawęgania i tai niedzewnych, ze śednimi do wyokich pędkościami kawania da obóbek wewnętznych i zewnętznych Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Zake zatoowania: Wietła KUB Quaton Nazędzia pecjane Do obóbki tai i mateiałów żeiwnych. Powtawanie dobnych zadzioów pzy wejściu i pzy wyjściu otwou wieconego W / W85... W83... (SPGW) / W85... (CPGW) Geometia otza: Powiezchnia natacia poeowana 11 Kawędź otza ota PKD kawędź otzae 11 Zake zatoowania: Z pokyciem K10- i BK77- Do obóbki mateiałów auminiowych, twozyw ztucznych ze śednimi pędkościami kawania. Rodzaje węgika o dobej ciągiwości i wyokiej odponości na twozenie naotu. Z otzem PKD Poikytaiczny diamentowy mateiał kawający do obóbki mateiałów auminiowych, mateiałów ścienych, twozyw ztucznych i mateiałów kompozytowych pzy zatoowaniu wyokich pędkości kawania

15 Q (SPGW...) Geometia otza: 11 Zake zatoowania: Fezy do owków teowych Płytki pecyzyjne o ziowanych bokach i zaokągonych kawędziach kawających. W połączeniu z dodatnim ułożeniem oiowym płytki w gnieździe nazędzia, odpowiednie do obóbki tai oaz mateiałów żeiwnych. 74 Q (SPMT...) Geometia otza: wypaowana Zake zatoowania: Fazowanie kawędzi Płytki z wypaowaną dodatnią geometią owka wióowego i zaokągoną kawędzią kawającą. Ze wzgędu na dodatnią geometię płytka daje dobe ezutatyobóbki nawet w tudnych i kytycznych waunkach kawania. 11 Q (SEHW...AFTN) Geometia otza: 45 Q (SEHW...AFFN-V) Geometia otza: 45 R1 Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjna ziowana ze wzytkich ton. Główna kawędź kawająca wzmocniona pzez azowanie. Szczegónie odpowiednia do ciężkiej obóbki części wacowanych ub kutych pzy kawaniu kóy wacowniczej ub kuźniczej toując śednie zybkości obóbki. Głównie wykozytywana do obóbki tai oaz żeiw chaakteyzujących ię śednią i wyoką wytzymałością na ozciąganie. Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjnie ziowana z pomieniem na kawędzi pomiędzy główną i pomocniczą powiezchnią kawania. Płytka poiada pecjanie uomowany kztałt oaz dodatnią geometię co umożiwia jej zatoowanie do obóbki tai CNi oaz innych mateiałów egzotycznych i zadko używanych. Geometia płytki zapewnia ównież dobą obóbkę mateiałów mających tendencje do twozenia naotu na kawędziach kawających. Płytka ta wymaga toowania nikich zybkości kawania oaz śednich pzekojów wióa

16 Płytki kawające Q (SEHW...AFTN-V) Geometia otza: 45 R1 Q (SEHW...AFTN-V20) Geometia otza: 45 R1 Q (SEHW...AFTN-20) Geometia otza: 45 Q (SEHW...AFFN-V) Geometia otza: 45 R1 14 Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjnie ziowana do obóbki zgubnej i wykańczającej pzy zatoownaiu śednich i wyokich zybkości kawania oaz pouwu. Główna kawędź kawająca wzmocniona popzez azowanie. Zaokągenie kawędzi pomiędzy główną, a pomocniczą powiezchnią kawającą zapewnia otzymanie powiezchni obabianej o wyokiej jakości. Szeoki zake zatoowania płytek kawających, zczegónie odpowiednia do pacy w tai oaz żeiwie. Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjnie ziowana z pomieniem na kawędzi pomiędzy główną i pomocniczą powiezchnią kawania. Sazowanie kawędzi kawającej pzedłuża jej żywotność choniąc pzed pękaniem nawet pzy zatoowaniu do ciężkiej obóbki pzeywanej. Podcza obóbki mateiałów anych zawieających azotek kzemu pzy zatoowaniu wyokich zybkości kawania azowanie kawędzi kawającej wzmacnia ją i zapewnia jej wyżzą tabiność. Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjnie ziowana z pomieniem na kawędzi pomiędzy główną i pomocniczą powiezchnią kawania. Sazowanie kawędzi kawającej choni ją pzed pękaniem oaz wydłuża żywotność. Płytka jet zczegónie odpowiednia do ezowania zgubnego, obóbki śednio- i wyokowydajnej (pzy dużym obciążeniu) eementów wacowanych i kutych oaz do obóbki pzeywanej. Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjnie ziowana z pomieniem na kawędzi pomiędzy główną i pomocniczą powiezchnią kawania. Geometia kawędzi kawającej zotała zapojektowana do toowania pzy śednich i wyokich zybkościach kawania oaz obóbki pzy śednich i małych pzekojach popzecznych wióa. Zatoowanie pomienia łączącego oaz czołowego azowania kawędzi kawającej umożiwia uzykanie wyokiej jakości powiezchni obóbki. Płytka nie nadaje ię do ciężkiej obóbki pzeywanej

17 Q (TCAA.../TNAA...) Geometia otza: Zake zatoowania: Fezy do owkowania Głowiczki ezakie do owkowania Dodatni kąt natacia zapewnia miękkie kawanie (małe iły kawania). Kawędź kawająca zotała zapojektowana do obóbki tai, żeiw oaz anego auminium. 76 Q (TPAX.../TCAX.../TNAX...) Geometia otza: 0 kąt natacia b H13 Zake zatoowania: Fezowanie cykuacyjne Wewnętzne i zewnętzne ezowanie obwiedniowe owków wzdłużnych oaz wybań kołowych pod pężyte pieścienie zabezpieczające. Geometia kawędzi kawającej waz z właściwym gatunkiem węgika płytki zapewnia dobe ezutaty obóbkowe pzy kawaniu tai, żeiw i auminium. Kontukcja: Wymia "b" odpowiada wymiaowi zeokości owka w toeancji H13 pod pieścienie pężyte wykonane zgodnie z nomą DIN 471 i DIN 472. Wymia ten na ezie jet wykonany w gónej ganicy toeancji w ceu zachowania pawidłowej zeokości owka nawet pzy pewnym zużyciu ię otza nazędzia. 77 Q (CPMT...) Geometia otza: wypaowana Zake zatoowania: Fezy do owków teowych Płytki kawające z dodatnią wypaowaną geometią powiezchni natacia i azowaną kawędzią kawającą. Szczegónie odpowiednie do ezowania owków teowych w mateiałach taowych Q (CPMW...) Geometia otza: Zake zatoowania: Fezy do owków teowych Płytki kawające ze azowaną kawędzią kawającą. Geometia otza zczegónie odpowiednia do ezowania owków teowych w mateiałach żeiwnych

18 Płytki kawające Q (EDHQ...) Geometia otza: 15 Zake zatoowania: Głowice ezakie kaetowe Płytka pozycjonowana tycznie do powiezchni bazowych wkładki. Płytka o ziowanych bokach, wykonywana w weji pawej i ewej. Dodatnia geometia powiezchni pływu wióa w pzekoju pomieniowym i oiowym (pzetawne zęby eza) zapewnia dobe wyniki kawania. Stoując właściwy gatunek węgika płytka poiada uniweane zatoowanie i wykozytywana jet zaówno do obóki tai jak i żeiw oaz auminium. 78 Q (APKT...) Geometia otza: wypaowana Zake zatoowania: Fezy kątowe Fezy wacowe Głowice ezakie Fezy panujące 75 Wyokopozytywowa geometia ze pecjanie zapojektowaną kawędzią kawającą zapewniającą możiwość toowania wyokich zakeów pouwów i otzymanie dobej jakości powiezchni obabianej. Fezowanie owków możiwe jet ównież pzy małotabinych waunkach obóbki. Specjana geometia otza waz z doboem odpowiedniego gatunku węgika zapewnia uniweaność zatoowania zaówno do tai, jak i do żeiw oaz auminium. 79 Q (APKT...) Geometia otza: wypaowana Zake zatoowania: Fezy do kopiowania Specjana geometia otza, któej główną cechą jet dodatni obwodowy kąt natacia, zapewnia ekkie kawanie, zczegónie w obębie pomienia zaokągenia płytki. Kontukcja ta zapewnia małe iły kawania oaz dobe omowanie wióów. Stoując właściwy gatunek węgika płytka poiada uniweane zatoowanie i wykozytywana jet zaówno do obóki tai jak i do mateiałów żeiwych

19 Główny zake zatoowania Tabea zatoowań gatunków mateiałów kawających Gupa mateiałów obabianych wg kayikacji ISO KOMET (ISO 513) P01 P05 P Stae, Staiwa, Stae niedzewne P10 P20 P30 P40 P15 P25 P35 P50 K01 K Żeiwa, Żeiwa eoidane Metae nieżeazne K05 K10 K20 K30 Węgik niepokywany (HW) P10 P25M P35 P40 K10 K20 Węgik pokywany (HC) BK72 (BK) BK84 BK85 BK62 (BK1) BK68 BK3 BK77 BK4 BK50 BK68 BK78 BK74 BK79 BK87 BK66 BK69 BK73 BK74 BK75 BK80 BK76 BK76 Cemet (HT) CK32 CK30 CK32 CK30 CK37 CK37 Cemet pokywany (HC) CK38 CK39 CK38 HSS pokywany BK89 Ceamika (CN) Ceamika pokywany (CC) CBN (BN) SK45 CBN57 CBN40 SK44 PKD (DP) PKD55 Twałość Twałość Wytzymałość Wytzymałość 17

20 Chaakteytyka gatunków mateiałów kawających Gatunek Kod Zatoowanie Chaakteytyka mateiału cyowy B = Wiecenie D = Toczenie F = Fezowanie AB = Wytaczanie FB = Wytaczanie dokładne VB = Wiecenie z pełnego P D Do obóbek tokakich ciągłych ze śednimi i małymi głębokościami kawania. 18 P 25 M 03 B/D/F/AB/FB/VB Węgik niepokywany o wyokiej odponości na ścieanie i dobym wpółczynniku udaności. Odpowiedni do pacy pzeywanej do obóbek zgubnych i wykańczających ze śednimi i wyokimi pędkościami kawania. Pzeznaczony do obóbki tai nietopowych, żeiwa ciągiwego, tai niedzewnych i taiw. P B/D/F/AB/FB Węgik niepokywany o wyokiej odponości na ścieanie i dobym wpółczynniku udaności. Do obóbek zgubnych i wykańczających ze śednimi i wyokimi pędkościami kawania. Pzeznaczony do obóbki tai nietopowych, żeiwa ciągiwego, tai niedzewnych i taiw. P D Węgik niepokywany do toczenia, o dobej odponości na ścieanie i odpowiednim wpółczynniku udaności. P B/D/F/AB Węgik niepokywany o śedniej odponości na ścieanie i optymanym wpółczynniku udaności. Do obóbek zgubnych i ciężkiej obóbki pzeywanej ze śednimi i nikimi pędkościami kawania. Zaecany do toowania także pzy nietabinych waunkach pacy. Pzeznaczony do obóbki tai topowych i nietopowych, tai niedzewnych i tai matycowych. K B/D/F/AB/FB Pzy zatoowaniu geometii otza neutanej i kawędzi azowanej zczegónie pzydanty do obóbki żeiw. Pzy zatoowaniu wypaowanej (PD) ub ziowanej pozytywowej geometii otza z kątem pzyłożenia i 20 oaz otą, niezaokąganą kawędzią otza zaecany do obóbki auminium. K D/AB/FB Dobnozianity węgik o wyokiej odponości na ścieanie i wyokie tempeatuy. Szczegónie zaecany do obóbki auminium. Węgik pokywany PVD zaecany do obóbki powzechnych tai i tai niedzewnych. K F Węgik niepokywany o dużej odponości na ścieanie do wzytkich gatunków żeiw. Do obóbek zgubnych i wykańczających ze śednimi i wyokimi pędkościami kawania, do pacy na ucho ub na moko. Pzeznaczony do obóbki tai topowych i nietopowych, tai niedzewnych i tai matycowych. CK FB CERMET- mateiał kawający do toczenia wykańczającego i upe wykańczającego. Wyoka odponość udanościowa, niewiekie zużycie i wyokie pędkości kawania podowują wydłużenie dogi obóbki pzy badzo dobej jakość powiezchni. CK FB CERMET- mateiał kawający do toczenia wykańczającego i upe wykańczającego. Niewiekie zużycie i wyokie pędkości kawania podowują wydłużenie dogi obóbki pzy badzo dobej jakość powiezchni. CK F/FB CERMET- mateiał kawający o wyważonej odponości na ścieanie i udaności. Pzeznaczony do obóbki pzeywanej i zgubnokztałtującej. CK FB CERMET pokywany powłoką TiCN/TIN -mateiał kawający o wyokiej odponość udanościowej i o badzo dobej odponości na ścieanie. Mateiał ten poiada zeokie poe zatoowania do tai nietopowych i topowych, tai niedzewnych i kwaoodponych oaz mateiałów żeiwnych. CK D CERMET- mateiał kawający do toczenia wykańczającego i upe wykańczającego. Wyoka odponość udanościowa i odpowiednia odponość na ścieanie pzy wyokich pędkościach kawania dają otatecznie wydłużenie dogi obóbki pzy badzo dobej jakość powiezchni. BK 60 B/D/AB/FB Wieowatwowo pokywany ubtat węgika P 25 M powłoką TiC/TiN. Zachowuje długi oke twałości płytki nawet pzy zatoowaniu wyokich paametów obóbki. BK 1 61 D/AB/FB/VB Mateiał pokywany tenkami auminium (ceamika) do obóbki wyokopędkościowej mateiałów żeiwnych. Nadaje ię do obóbki pzeywanej tyko pzy niewiekim wyięgu nazędzia. Nie nadaje ię do obóbki auminium! BK 3 63 AB/VB Wieowatwowo pokywany ubtat węgika P 25 powłoką TiC/TiN. Dotępny tyko z uomowanym łamaczem o kztałcie wgłębień. BK 4 64 D/F/AB/FB/VB Wieowatwowo pokywany ubtat węgika P 40 powłoką TiC/TiN. Odpowiedni tyko do obóbki pzeywanej. BK AB/FB/VB Pokywany kytaicznym diamentem. Pzeznaczony do obóbki topów auminium, mateiałów ścienych, gaitu, twozyw ztucznych i mateiałów wymagających obóbki wyokimi pędkościami kawania. BK D/AB/FB/VB Pokycie TiCN i A2O3 uzykiwane metodą CVD do obóbki wyokopędkościowej mateiałów żeiwnych. Oganiczone zatoowanie do obóbki pzeywanej. Nie nadaje ię do obóbki auminium! BK D Wieowatwowo pokywany powłoką TiC/TiN węgik pzeznaczony do opeacji tokakich. BK F Wieowatwowo pokywany powłoką TiCN węgik pzeznaczony do obóbki zgubnej i wykańczającej, ównież pzeywanej ze śednimi i wyokimi pędkościami kawania. Mateiał ten poiada zatoowania do tai, taiw, tai matycowych oaz żeiwa.

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne Toczenie Strona Inormacje 16 Płytki krawające i materiały krawające Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów Schemat programu 20 Kod oznaczania płytek krawających do toczenia wg

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pełnowęglikowe

Narzędzia pełnowęglikowe Nazędzia pełnowęglikowe O fimie fot. Damian Hyciuk KOMET-URPOL Sp. z o.o. to spółka utwozona na początku oku pzez fimę KOMET oaz fimę URPOL z Kędziezyna Koźla, znanym od 1997. poducentem pełnowęglikowych

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

ProGroove. Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove. Właściwości i zalety: WWW.WIDIA.COM

ProGroove. Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove. Właściwości i zalety: WWW.WIDIA.COM Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove Właściwości i zalety: Jednoostrzowe płytki do to toczenia rowków i przecinania. Oferowane w formie oprawki lub listwy do przecinania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Z płytkami skraw. typu SOEX; Æ = 80 Modularność kluczem do sukcesu!

Z płytkami skraw. typu SOEX; Æ = 80 Modularność kluczem do sukcesu! KOMET Wytaczanie Zawartość Strona Przegląd asortymentu 70 7 Tabela doboru 7 73 Wytaczadło TwinKom G0 Zakres stosowania Budowa Informacje techniczne 74 75 76 77 Z płytkami skraw. typu WOEX; Æ = 90 / 80

Bardziej szczegółowo

2 W00, W01, W04 W29 KOMET. Płytki skrawające KOMET. Strona. Przegląd asortymentu. Opis gatunków materiałów skrawających.

2 W00, W01, W04 W29 KOMET. Płytki skrawające KOMET. Strona. Przegląd asortymentu. Opis gatunków materiałów skrawających. OET krawające OET trona rzegąd aortymentu 0 Opi gatunków materiałów krawających Uniix 0 W00, W0, W0 W9 0 Uniix W, W 9 W0, W, W, W W, W8, W9 C8 płytki IO Q płytki rezarkie 0 8 0 9 W0, W9 C8 płytki IO /

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNE W CIELE STAŁYM Anaizowane są skutki pzepływu pądu pzemiennego o natężeniu I pzez pzewodnik okągły o pomieniu. Pzyęto wstępne założenia upaszcząace: - kształt pądu est sinusoidany,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO WIERCENIA - OBJAŚNIENIA

PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO WIERCENIA - OBJAŚNIENIA PROGRM PRODUKCYJNY NRZĘDZI DO WIERCENI - OJŚNIENI Spoób ognizcji tony w tym ozdzile zognizcj według ztoowni wietł. FOTOGRFI WYROU NZW WYROU TYP WYROU TYTUŁ ROZDZIŁU PRODUCT TYPE PRODUCT SECTION GEOMETRI

Bardziej szczegółowo

Noże tokarskie przegląd

Noże tokarskie przegląd Noże tokarskie przegląd zewnętrzna Uchwyt zaciskowy 95 do płytek skrawających 7, dodatnie nr zam. typ płytki do cięcia strona 2969 5100 2969 5125 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/220 Uchwyt zaciskowy 95 do

Bardziej szczegółowo

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS NTT NARZĘDZIA TECHNIKA TECHNOLOGIA STAL NIERDZEWNA Oferta ważna do 31 marca 2017 r. 1/2017 Frezowanie materiałów ze stali kwasoodpornej Gwintowanie otworów nieprzelotowych w stalach wysokostopowych i manganowych

Bardziej szczegółowo

VHM-Frezy uniwersalne. U-Cut

VHM-Frezy uniwersalne. U-Cut VHM-Frezy uniwersalne U-Cut VHM Frezy o zastosowaniu uniwersalnym h10 Tolerancja średnicy ostrza Ostrza do centrum Aplikacje PowłokaTinalox SN2 Drobnoziarnisty węglik VHM Frezy, Z2 Strona 3 VHM Frezy,

Bardziej szczegółowo

-Special. Dreamline-MD SP107-2/2014-PL/GB. Nowa geometria łamacza wióra MD Dreamline New chipbreaker MD Dreamline.

-Special. Dreamline-MD SP107-2/2014-PL/GB. Nowa geometria łamacza wióra MD Dreamline New chipbreaker MD Dreamline. -Special SP107-2/2014-PL/GB Deamline-MD Nowa geometia łamacza wióa MD Deamline New chipbeake MD Deamline Stuktua powłoki Layes : TiN Al 2 O 3 Kolumnowa wastwa TiCN Columna TiCN-Laye Wastwa wzbogacona kobaltem

Bardziej szczegółowo

Wydanie 2012 superline Lista nr 06, aktualna od

Wydanie 2012 superline Lista nr 06, aktualna od Wydanie 2012 superine sssuper uperli Lista nr 06, aktuana od 16.01.2012 NARZĘDZIA HIGHTECH + SUPER CENA superine to wybór najwyższej kasy narzędzi (hightech) do wykonywania następujących operacji: wiercenia

Bardziej szczegółowo

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH.

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. 2012 doradztwo i lojalność PŁYTKI TOKARSKIE NEGATYWNE OTWOROWE (CNMG, DNMG, SNMG,

Bardziej szczegółowo

SuperLine WYDANIE 2009. narzędzia Hightech - najwyższa jakość! niezwykle atrakcyjna relacja cen w stosunku do trwałości!

SuperLine WYDANIE 2009. narzędzia Hightech - najwyższa jakość! niezwykle atrakcyjna relacja cen w stosunku do trwałości! gühring poska Sp. z o.o. gühring poska Sp. z o. o. SerwiS regeneracji u. Hennea 5 dział Handowy narzędzi 02-495 warszawa u. wrocławska 152 gühring katowice Sp. z o.o. te. + 48 (22) 8 33 11 62-800 Kaisz

Bardziej szczegółowo

VHM Wiertła wysokowydajne. F-Drill

VHM Wiertła wysokowydajne. F-Drill VHM Wiertła wysokowydajne F-Drill F-Drill SPIS TREŚCI Powłoka Alox SN² Aplikacje, obszary zastosowaniaz Polerowane ostrza P M K N S Micro ziarno VHM Powerdrill 3xD bez Kanałów Strona 3-4 VHM Powerdrill

Bardziej szczegółowo

HPS TM Łożyska baryłkowe

HPS TM Łożyska baryłkowe HPS TM Łożyska bayłkowe Jako jeden z wiodących światowych poducentów łożysk tocznych, komponentów technologii liniowej i układów kieowniczych, jesteśmy obecni pawie na każdym kontynencie w zakładach podukcyjnych,

Bardziej szczegółowo

05 / 2015 / Ceny w PLN

05 / 2015 / Ceny w PLN 5 / 215 / Ceny w PN szybkość i skuteczność spis treści 1. Powekanie - kasyfikacja i charakterystyka. 2 2. Pomocnicze wzory do obiczania warunków obróbki. 3 3. Frezy wacowo - czołowe, krótkie - 2 ostrzowe.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prędkością silnika krokowego z zastosowaniem mikrokontrolera ATmega8

Sterowanie prędkością silnika krokowego z zastosowaniem mikrokontrolera ATmega8 mg inż. ŁUKASZ BĄCZEK d hab. inż. ZYGFRYD GŁOWACZ pof. ndzw. w AGH Akademia Góniczo-Hutnicza Wydział Elektotechniki, Automatyki, Infomatyki i Elektoniki Kateda Mazyn Elektycznych Steowanie pędkością ilnika

Bardziej szczegółowo

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej TOOLS NEWS B45P Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej Przeznaczony specjalnie do obróbki cięzkiej stali nierdzewnych i stopowych. // HM/HX/ HV/HR Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej //

Bardziej szczegółowo

PROJEKT nr 2. Ściągacz dwuramienny do kół zębatych i łożysk tocznych.

PROJEKT nr 2. Ściągacz dwuramienny do kół zębatych i łożysk tocznych. PROJEKT n Ściąacz dwuamienny do kół zębatych i łożysk tocznych. Spoządził: Andzej Wölk PROJEKT n Zapojektować ściąacz dwuamienny do kół zębatych i łożysk tocznych. Maksymalna siła wzdłużna potzebna pzy

Bardziej szczegółowo

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO 11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO Ruchem dgającym nazywamy uch, któy powtaza się peiodycznie w takcie jego twania w czasie i zachodzi wokół położenia ównowagi. Zespół obiektów fizycznych zapewniający wytwozenie

Bardziej szczegółowo

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali Seria CA5 Nowy węglik powlekany CVD do stali Nowe rodzaje węglików powlekanych CVD do obróbki stali : obróbka o dużej szybkości i wydajności : skrawanie ciągłe do lekkiego przerywanego : 1. wybór do zastosowań

Bardziej szczegółowo

Trzpienie frezarskie do trudnych zastosowań w odlewniach, stoczniach i przy budowie konstrukcji stalowych

Trzpienie frezarskie do trudnych zastosowań w odlewniach, stoczniach i przy budowie konstrukcji stalowych Tzpienie fezaskie do tudnych zastosowań w odlewniach, stoczniach i pzy budowie konstukcji stalowych Wysokiej jakości uzębienia, -S ZAUFAJ NIEBIESKIM Innowacyjne, specjalne uzębienia z dużą odponością na

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

Obwiedniowe narzędzia frezarskie

Obwiedniowe narzędzia frezarskie 1 Obwiedniowe narzędzia frezarskie ostrzami skrawającymi do: rowków rowków do pierścieni Segera gwintów metrycznych ISO gwintów rurowych Whitworth a rowków o pełnym promieniu fazowania i gratowania Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PKd/CBN 07_PKD_Ost.indb 1392 25.09.2008 19:07:17 Uhr

Narzędzia PKd/CBN 07_PKD_Ost.indb 1392 25.09.2008 19:07:17 Uhr Narzędzia PKD/CBN 07_PKD_Ost.indb 1392 25.09.2008 19:07:17 Uhr Narzędzia PKD i CBN 07_PKD_Ost.indb 1393 25.09.2008 19:07:19 Uhr GŁOWiCa FrEzarSKa HSC do PLaNOWaNia Głowica frezarska HSC do panowania firmy

Bardziej szczegółowo

SDJC-SM SDJCR/L0808K07-SM TS254 TS254 TS43 TS43 TS43 TKY08R TKY08R TKY15R TKY15R TKY15R SDNC-SM (06,09) (06) SDNCR/L0808K07-SM

SDJC-SM SDJCR/L0808K07-SM TS254 TS254 TS43 TS43 TS43 TKY08R TKY08R TKY15R TKY15R TKY15R SDNC-SM (06,09) (06) SDNCR/L0808K07-SM POGAM PODUKCYJY MIKOAZĘDZI OJAŚIEIA a Spoób organizacji trony w tym rozdziale z Organizacja według rodzaju obróbki, do którego małe narzędzie jet przeznaczone. (Patrz pi treści na natępnej tronie.) W kolejności

Bardziej szczegółowo

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten High-performance too. Reay for action. D.5 PŁYTKI wieootrzowe Inexabe inert Wenepatten FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Płytki wieootrzowe frezarkie Inexabe inert for miing Wenechneipatten zum Fräen N = iczba

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE ROZWIĄZANIA & WSPARCIE Wybierając Seco otrzymujesz o wiele więcej, niż dostęp do szerokiego asortymentu rozwiązań oraz zespołu doświadczonych ekspertów. Współpraca z Seco to partnerstwo oparte na zaufaniu

Bardziej szczegółowo

Ruch obrotowy. Wykład 6. Wrocław University of Technology

Ruch obrotowy. Wykład 6. Wrocław University of Technology Wykład 6 Wocław Univesity of Technology Oboty - definicje Ciało sztywne to ciało któe obaca się w taki sposób, że wszystkie jego części są związane ze sobą dzięki czemu kształt ciała nie ulega zmianie.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI 9.1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 9 ZASTSWANIE ŻYRSKPÓW W NAWIGACJI Celem ćwiczenia jest pezentacja paktycznego wykozystania efektu żyoskopowego w lotniczych pzyządach nawigacyjnych. 9.2. Wpowadzenie Żyoskopy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sztywności drutu metodą dynamiczną.

Wyznaczanie współczynnika sztywności drutu metodą dynamiczną. Ćwiczenie M- Wyznaczanie współczynnika sztywności dutu metodą dynamiczną.. Ce ćwiczenia: pomia współczynnika sztywności da stai metodą dgań skętnych.. Pzyządy: dwa kążki metaowe, statyw, dut staowy, stope,

Bardziej szczegółowo

WTX-Ti. produkty dla techników obróbki skrawaniem. Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel.

WTX-Ti. produkty dla techników obróbki skrawaniem. Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel. New Nowe WTX-Ti produkty dla techników obróbki skrawaniem Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel Lipiec 2014 TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

RozwieRtaki 05_Reiben_Ost.indb 1176 23.09.2008 18:22:28 Uhr

RozwieRtaki 05_Reiben_Ost.indb 1176 23.09.2008 18:22:28 Uhr 05_Reiben_Ost.indb 1176 23.09.200 1:22:2 Uhr 05_Reiben_Ost.indb 1177 23.09.200 1:22:31 Uhr aszynowe Nora Fora Iustracja narzędzia Materiał narzędzia Zakres wyiarów Nr artykułu Grupa rabatowa aszynowe NC

Bardziej szczegółowo

KOMET Wytaczanie dokładne

KOMET Wytaczanie dokładne KOMET Wytaczanie dokładne Nowoczesną produkcję cechują krótkie czasy obróbki i wysokie wymagania jakościowe. Aby temu sprostać, należy użyć wysokowydajnych narzędzi wykonanych z najnowocześniejszych materiałów

Bardziej szczegółowo

METODY STATYCZNE Metody pomiaru twardości.

METODY STATYCZNE Metody pomiaru twardości. METODY STATYCZNE Metody pomiau twadości. Opacował: XXXXXXXX studia inŝynieskie zaoczne wydział mechaniczny semest V Gdańsk 00. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaów twadości,

Bardziej szczegółowo

Enorm. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Technika frezowania. Jednym narzędziem. zgrubnie.

Enorm. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Technika frezowania. Jednym narzędziem. zgrubnie. Frästechnik Milling Technology Technika frezowania Enorm Enorm Jednym narzędziem zgrubnie i wykańczająco. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej Einsatzgebiete Material und Schnittwerte

Bardziej szczegółowo

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna negia kinetyczna i paca. negia potencjalna Wykład 4 Wocław Univesity of Technology 1 NRGIA KINTYCZNA I PRACA 5.XI.011 Paca Kto wykonał większą pacę? Hossein Rezazadeh Olimpiada w Atenach 004 WR Podzut

Bardziej szczegółowo

Wydajność w obszarze HSS

Wydajność w obszarze HSS New czerwiec 2017 Nowe produkty dla techników obróbki skrawaniem Wydajność w obszarze HSS Nowe wiertło HSS-E-PM UNI wypełnia lukę pomiędzy HSS a VHM TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Charaktyrystyka. Dobór rodzaju pokrycia w zależności od obrabianego materiału (na bazie powłok firmy BALZERS) Powłoka: FUTURA NANO

Charaktyrystyka. Dobór rodzaju pokrycia w zależności od obrabianego materiału (na bazie powłok firmy BALZERS) Powłoka: FUTURA NANO Materiały stosowane na ostrza narzędzi skrawających Oznaczenie Gatunek stali wg: F E N E S PN DIN ANSI BS FN Charaktyrystyka Twardość HRC Skład chemiczny [%] HSS SW7M 1.3343 M 2 BM2 Z 90 WDCV 06-05- 04-02

Bardziej szczegółowo

2 Doskonałe właściwości krzywej Alpha obniżają opory skrawania oraz zapewniają mocną krawędź skrawającą o lepszej odporności na zużycie.

2 Doskonałe właściwości krzywej Alpha obniżają opory skrawania oraz zapewniają mocną krawędź skrawającą o lepszej odporności na zużycie. AlphaMill Informacja techniczna AlphaMill Alphamill Długa żywotność narzędzia przy operacjach szybkiego skrawania przy dużym posuwie i dużej głębokości dzięki niskim oporom skrawania oraz wytrzymałej krawędzi

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA ENERGII DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH Z GENERATORAMI PRACUJĄCYMI ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ

OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA ENERGII DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH Z GENERATORAMI PRACUJĄCYMI ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ Zezyty oblemowe Mazyny Elektyczne N 9/ Daiuz Bokowki, Tomaz Węgiel olitechnika Kakowka OTYMALZACJA RZETWARZANA ENERG DLA MAŁYC ELEKTROWN WODNYC Z GENERATORAM RACUJĄCYM ZE ZMENNĄ RĘDKOŚCĄ OBROTOWĄ ENERGY

Bardziej szczegółowo

Wiercenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Narzędzia do wiercenia w pełnym materiale, wytaczania zgrubnego i dokładnego oraz rozwiercania

Wiercenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Narzędzia do wiercenia w pełnym materiale, wytaczania zgrubnego i dokładnego oraz rozwiercania Wiercenie Strona Informacje 238 Płytki skrawające i materiały skrawające Schemat programu 242 Kod oznaczania geometrii WALTER 243 Kod oznaczania płytek skrawających do wiercenia wg ISO 244 WALTER SELECT

Bardziej szczegółowo

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU.

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU. Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU DEDYKOWANE NARZĘDZIA DO INCONELU TIZ IMPLEMENTS Seria frezów UFJ Połączenie ultra-drobnego węglika o wysokiej wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE I, II, III pędkość komiczna www.iwiedza.net Obecnie, żyjąc w XXI wieku, wydaje ię nomalne, że człowiek potafi polecieć w komo, opuścić Ziemię oaz wylądować na Kiężycu. Poza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POITEHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki ABORATORIUM PODSTAW EEKTROTEHNIKI, EEKTRONIKI I MIERNITWA ĆWIZENIE 7 Pojemność złącza p-n POJĘIA I MODEE potzebne do zozumienia

Bardziej szczegółowo

Płytki wieloostrzowe do aluminium

Płytki wieloostrzowe do aluminium Nr. 226 /2011-PL POLSK A -AL -ALX Płytki wieoostrzowe do auminium Najnowsza generacja w toczeniu Specjane właściwości dwie geometrie da różnych zastosowań poerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania

Bardziej szczegółowo

WZORY Z FIZYKI POZNANE W GIMNAZJUM

WZORY Z FIZYKI POZNANE W GIMNAZJUM WZORY Z IZYKI POZNANE W GIMNAZJM. CięŜa ciała. g g g g atość cięŝau ciała N, aa ciała kg, g tały ółczyik zay zyiezeie zieki, N g 0 0 kg g. Gętość ubtacji. getoc aa objetoc ρ V Jedotką gętości kładzie SI

Bardziej szczegółowo

Trzpienie frezarskie

Trzpienie frezarskie Tzpienie fezaskie 1 Tzpienie fezaskie Spis teści Zawatość Stona Infomacje ogólne 3 Szybka doga do optymalnego nazędzia 4 Napęd Zawatość Stona Tzpienie fezaskie ze stopów twadych (HM) do uniwesalnych zastosowań

Bardziej szczegółowo

Skrócony katalog gwintowników High Volume

Skrócony katalog gwintowników High Volume Katalog www.werkus.pl 123 G/HV - Gwintowanie Skrócony katalog gwintowników High Volume Wybrane narzędzia z katalogu głównego 123 G tel: + 48 61 221 25 23 fax + 48 61 853 18 26 kom. + 48 602 34 58 65 werkus@werkus.pl

Bardziej szczegółowo

00507 Praca i energia D

00507 Praca i energia D 00507 Paca i enegia D Dane oobowe właściciela akuza 00507 Paca i enegia D Paca i moc mechaniczna. Enegia mechaniczna i jej kładniki. Zaada zachowania enegii mechanicznej. Zdezenia dokonale pęŝyte. ktualizacja

Bardziej szczegółowo

Nowości produkcyjne. Budowa tłoczników i wykrojników I / 2015. E 5240 Koszyk łożyska wałeczkowego. Rozszerzenie programu prowadzenia taśmy

Nowości produkcyjne. Budowa tłoczników i wykrojników I / 2015. E 5240 Koszyk łożyska wałeczkowego. Rozszerzenie programu prowadzenia taśmy Nowości produkcyjne Budowa tłoczników i wykrojników I / 2015 Kataog CD 5.8.4.0 Kataog Onine Rozszerzenie asortymentu naszych produktów jest odpowiedzią na Państwa uwagi i sugestie. Dzięki temu, jako Państwa

Bardziej szczegółowo

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości POLSK A -Special E118/2012-PL Best of 2012 Bestseller w obróbce skrawaniem Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości MW 48-2012 www.jd-tools.pl Płytki do aluminium do toczenia

Bardziej szczegółowo

M186. ALUMINIUM oraz METALI NIEŻELAZNYCH -CL40 -C39 -P225 -P224 -P228 -P235. Obróbka M162 M180. ŁAMACZE: GATUNKI:

M186. ALUMINIUM oraz METALI NIEŻELAZNYCH -CL40 -C39 -P225 -P224 -P228 -P235. Obróbka M162 M180.  ŁAMACZE: GATUNKI: M162 M186 M180 Obróbka ALUMINIUM oraz METALI NIEŻELAZNYCH GATUNKI: -P225 -P224 -P228 -P235 ŁAMACZE: -CL40 -C39 Gatunki do Toczenia Aluminium P225 Gatunek PVD do obróbki Aluminium oraz jego stopów (Si 12%).

Bardziej szczegółowo

NARODZINY NOWEJ GENERACJI

NARODZINY NOWEJ GENERACJI NARODZINY NOWEJ GENERACJI www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T8300 Z POWŁOKĄ PVD youtube.com/pramettv NOWY MATERIAŁ SKRAWAJĄCY SERIa T8300 WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY ZACHOWANIU NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz tabel - parametry technologiczne dla pogłębiania. GARANT Poradnik obróbki skrawaniem Pogłębianie.

Spis treści. Wykaz tabel - parametry technologiczne dla pogłębiania. GARANT Poradnik obróbki skrawaniem Pogłębianie. GARANT Poradnik obróbki skrawaniem Pogłębianie Spis treści Wykaz tabel - parametry technologiczne dla pogłębiania 334 Podział narzędzi do pogłębiania 335 1 2 3 4 5 Wymiary warstwy skrawanej przy pogłębianiu

Bardziej szczegółowo

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych AKTUALNOŚCI 2014.01 B076P Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych Doskonałe połączenie odporności na ścieranie i pękanie dzięki zastosowaniu wysokowydajnej technologii spiekania. Nowe

Bardziej szczegółowo

MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA

MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA Układy teowania pędkością kątową ilników aynchonicznych w zeokim zakeie egulacji

Bardziej szczegółowo

s Dla prętów o stałej lub przedziałami stałej sztywności zginania mianownik wyrażenia podcałkowego przeniesiemy przed całkę 1 EI s

s Dla prętów o stałej lub przedziałami stałej sztywności zginania mianownik wyrażenia podcałkowego przeniesiemy przed całkę 1 EI s Wprowadzenie Kontrukcja pod wpływem obciążenia odkztałca ię, a jej punkty doznają przemiezczeń iniowych i kątowych. Umiejętność wyznaczania tych przemiezczeń jet konieczna przy prawdzaniu warunku ztywności

Bardziej szczegółowo

A 03. Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich KORLOY. System doboru. Zakres stosowania gatunków do toczenia

A 03. Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich KORLOY. System doboru. Zakres stosowania gatunków do toczenia Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich ORLOY System doboru ateriał Węgliki pokrywane nierdzewna Żeliwo N. kolorowe S Żaroodporne H Hartowane 01 10 20 30 40 50 10 20 30 40 01 10 20 30 N10 N20 N30 S01

Bardziej szczegółowo

PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA)

PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA) INNOWACJA Ceny bez VAT, obowiązują do 31.07.2016 roku PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA) Zainspirowany przez naturę, nowy, wysokowydajny materiał na narzędzia skrawające GARANT HB

Bardziej szczegółowo

Jedyny w swoim rodzaju system do frezowania kątowego od WNT

Jedyny w swoim rodzaju system do frezowania kątowego od WNT New Nowe Kwiecień 2016 produkty dla techników obróbki skrawaniem Jedyny w swoim rodzaju system do frezowania kątowego od WNT 90 x 8 krawędzi skrawających + Dragonskin = 100% więcej mocy! Do obróbki Stali

Bardziej szczegółowo

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD QM - MAX Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD Właściwości produktu 1) Wysoka produktywność poprzez zastosowanie wielu ostrzy 2) Możliwość stosowania wysokich

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

9. 1. KOŁO. Odcinki w okręgu i kole

9. 1. KOŁO. Odcinki w okręgu i kole 9.. KOŁO Odcinki w okęgu i kole Cięciwa okęgu (koła) odcinek łączący dwa dowolne punkty okęgu d Śednica okęgu (koła) odcinek łączący dwa dowolne punkty okęgu pzechodzący pzez śodek okęgu (koła) Pomień

Bardziej szczegółowo

Walter Cut łatwe wcinanie poprzeczne-rowkowanie

Walter Cut łatwe wcinanie poprzeczne-rowkowanie Kompetencja w zakeie poduktów Rowkowanie, odcinanie i wcinanie _KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Walte Cut łatwe wcinanie popzeczne-owkowanie Walte Cut łatwe wcinanie i owkowanie Spi teści 2 Opi ofety

Bardziej szczegółowo

KINEMATYCZNE WŁASNOW PRZEKŁADNI

KINEMATYCZNE WŁASNOW PRZEKŁADNI KINEMATYCZNE WŁASNOW ASNOŚCI PRZEKŁADNI Waunki współpacy pacy zazębienia Zasada n 1 - koła zębate mogą ze sobą współpacować, kiedy mają ten sam moduł m. Czy to wymaganie jest wystaczające dla pawidłowej

Bardziej szczegółowo

13 Frezy VHM 13 14 15. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS

13 Frezy VHM 13 14 15. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi Frez kształtowy ćwierć okrągły VHM, norma zakładowa Strona 27 4 Rozwiertaki i pogłębiacze 5 Gwintowniki HSS System głowic wymiennych

Bardziej szczegółowo

Mikrowytaczadła. Właściwości BKA, BKB BCF FBH FBC SMB KMB MUP

Mikrowytaczadła. Właściwości BKA, BKB BCF FBH FBC SMB KMB MUP Mikrowytaczadła Właściwości Uniwersalny system wytaczania serii DNOX, o szczególnie wysokiej dokładności i dużej sztywności, zapewnia dobre osiągi jak również wytaczanie w przyrządzie ustawczym i jest

Bardziej szczegółowo

Zależność natężenia oświetlenia od odległości

Zależność natężenia oświetlenia od odległości Zależność natężenia oświetlenia CELE Badanie zależności natężenia oświetlenia powiezchni wytwazanego pzez żaówkę od niej. Uzyskane dane są analizowane w kategoiach paw fotometii (tzw. pawa odwotnych kwadatów

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY GEOMETRIA PŁASZCZYZNY. Oblicz pole tapezu ównoamiennego, któego podstawy mają długość cm i 0 cm, a pzekątne są do siebie postopadłe.. Dany jest kwadat ABCD. Punkty E i F są śodkami boków BC i CD. Wiedząc,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. od Zl 26,00 FREZÓW PEŁNOWĘGLIKOWYCH. Poszerzony program. Wszystkie podane ceny to ceny ostateczne netto. Hommel Hercules PL Sp. z.o.o.

PROMOCJA. od Zl 26,00 FREZÓW PEŁNOWĘGLIKOWYCH. Poszerzony program. Wszystkie podane ceny to ceny ostateczne netto. Hommel Hercules PL Sp. z.o.o. Hommel Hercules L Sp. z.o.o. ß Narzędzia i maszyny ROOCJ FREZÓW EŁNOWĘGLIOWYCH od Z6,00 oszerzony program to ceny ostateczne netto ROOCJ ełnowęglikowe frezy do rowków - dwuostrzowe rótkie, prawotnące,

Bardziej szczegółowo

Kształty żłobków stojana

Kształty żłobków stojana Kztałty żłobów tojana Kztałty żłobów winia: a), b), c) lati olewane Al. ) - i) lati lutowane z pętów Cu Wymiay żłoba oplowego Kąt zbieżności ściane żłoba: Śenica mniejza: = π + h )in in ( b Śenica więza:

Bardziej szczegółowo

5.1 Połączenia gwintowe

5.1 Połączenia gwintowe 5.0 Połączenia Połączenia służą o pzenoszenia obciążeń mięzy elementami konstukcyjnymi uniemożliwiając ich wzajemne pzemieszczenia. POŁĄCZENIA NIEROZŁĄCZNE ROZŁĄCZNE PLASTYCZNE - nitowe - zawijane - zaginane

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Biuro Handlowe KAMET s.c. ul. J. Dąbrowsiego 54a 34-120 Andrychów e-mail : bhkamet@bhkamet.pl www.bhkamet.pl Osoby kontaktowe : Dział Handlowy : Maria Karamańska

Bardziej szczegółowo

Skuteczna obróbka zgrubna nowym łamaczem wióra -CB3

Skuteczna obróbka zgrubna nowym łamaczem wióra -CB3 Maj 2017 Selection Proukty wybrane przez Państwa oraców technicznych Największa objętość wiórów w jenostce czasu poczas obróbki aluminium Skuteczna obróbka zgrubna nowym łamaczem wióra -CB3 TOTAL TOOLING

Bardziej szczegółowo

PRĄD ELEKTRYCZNY I SIŁA MAGNETYCZNA

PRĄD ELEKTRYCZNY I SIŁA MAGNETYCZNA PĄD LKTYCZNY SŁA MAGNTYCZNA Na ładunek, opócz siły elektostatycznej, działa ównież siła magnetyczna popocjonalna do pędkości ładunku v. Pzekonamy się, że siła działająca na magnes to siła działająca na

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r PRACA MOC ENERGIA Paca Pojęcie pacy używane jest zaówno w fizyce (w sposób ścisły) jak i w życiu codziennym (w sposób potoczny), jednak obie te definicje nie pokywają się Paca w sensie potocznym to każda

Bardziej szczegółowo

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym New Nowe Lipiec 2016 produkty dla techników obróbki skrawaniem Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym Frezy trzpieniowe CircularLine skracają czas obróbki i wydłużają żywotność TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS

Bardziej szczegółowo

Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY. Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów

Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY. Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRCZN Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów Dla gwintów o bardzo dużych skokach - do 25mm lub 1zw/cal Unikalna konstrukcja dla zastosowań Heavy

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W STAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA

WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W STAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 44, s. 49-56, Gliwice 0 WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W SAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA KRZYSZO DRAPAŁA, KRZYSZO DZIEWIECKI, ZENON MAZUR,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH W STATA 8.0

ANALIZA DANYCH W STATA 8.0 ANALIZA DANYCH W STATA 8.0 ZAJĘCIA 3 1. Rozpoczęcie 1. Stwozyć w katalogu C:/temp katalog stata_3 2. Ściągnąć z intenetu ze stony http://akson.sgh.waw.pl/~mpoch plik zajecia3.zip (kyje się on pod tekstem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRODUKCYJNY PŁYTEK DO TOCZENIA - OBJAŚNIENIA

PROGRAM PRODUKCYJNY PŁYTEK DO TOCZENIA - OBJAŚNIENIA ROGRA RODUCYJY ŁYTE DO - OBJAŚIEIA poób ognizcji tony w tym ozdzile zegląd łmczy wió dl óżnych gtunków mteiłów obbinych z Ognizcj według kztłtu płytki do toczeni. (tz pi teści n ntępnej tonie.) x olejność

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym 1.Wpowadzenie Wyznaczanie pofilu pędkości płynu w uociągu o pzekoju kołowym Dla ustalonego, jednokieunkowego i uwastwionego pzepływu pzez uę o pzekoju kołowym ównanie Naviea-Stokesa upaszcza się do postaci

Bardziej szczegółowo

PotęŜny, precyzyjny, godny zaufania

PotęŜny, precyzyjny, godny zaufania _Blaxx TM Promocja 2013 PotęŜny, precyzyjny, godny zaufania 1 17 September 2013 VM Spiegelhalder PotęŜny, precyzyjny, godny zaufania 1. Opis narzędzia 2. Płytki skrawające LNHU 3. Tiger tec Silver 4. Obszary

Bardziej szczegółowo

Nowe produkty. Rozszerzenie programu. WTX UNI Upgrade. WTX Feed UNI WTX TB. WTX głowiczki wymienne. Film: WTX UNI Upgrade. Film: WTX Feed UNI

Nowe produkty. Rozszerzenie programu. WTX UNI Upgrade. WTX Feed UNI WTX TB. WTX głowiczki wymienne. Film: WTX UNI Upgrade. Film: WTX Feed UNI Nowe produkty WTX UNI Upgrade Nowe wiertlo WTX UNI z powłoką Dragonskin zarówno do małej produkcji, jak i produkcji seryjnej. Film: WTX UNI Upgrade www.wnt.com/vd-wtx-uni-drill WTX Feed UNI Nowe wiertło

Bardziej szczegółowo

1 Wiertła HSS. 2 Wiertła VHM. 3 Wiertła z płytkami wymiennymi. 4 Rozwiertaki i pogłębiacze. 5 Gwintowniki HSS. 7 Płytki do toczenia gwintów

1 Wiertła HSS. 2 Wiertła VHM. 3 Wiertła z płytkami wymiennymi. 4 Rozwiertaki i pogłębiacze. 5 Gwintowniki HSS. 7 Płytki do toczenia gwintów Nowe produkty HCR 1325 Dragonskin do toczenia poprzecznego HCR 1325 to wysokowydajne narzędzie skrawające z powłoką Dragonskin do stali i żeliwa zgodne z ISO P25/K30. Stanowi optymalne połączenie odporności

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM IDENTYFIKACJA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. Ćwiczenie nr 1. opracowanie: Joanna Kossakowska Tomasz Brzeziński

OBRÓBKA SKRAWANIEM IDENTYFIKACJA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. Ćwiczenie nr 1. opracowanie: Joanna Kossakowska Tomasz Brzeziński OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 1 IDENTYFIKACJA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH opracowanie: Joanna Kossakowska Tomasz Brzeziński PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Aktywny rozdzielacz zasilania x3 LM317

Aktywny rozdzielacz zasilania x3 LM317 Infomacje o podukcie Utwozo 29-01-2017 Aktywny ozdzielacz zasilania x3 LM317 Cena : 30,00 zł N katalogowy : ELEK-053 Poducent : Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : badzo wysoki Śednia ocena : bak ecenzji

Bardziej szczegółowo

Stabilne frezowanie płaszczyzn przy dużych obciążeniach

Stabilne frezowanie płaszczyzn przy dużych obciążeniach AKTUALNOŚCI Frez do płaszczyzn 01.2014 Aktualizacja B017P Stabilne frezowanie płaszczyzn przy dużych obciążeniach Płytka podporowa z węglika spiekanego z mechanizmem zapobiegającym przemieszczaniu się

Bardziej szczegółowo

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone Ikony Wiercenie i frezowanie Stale, stale stopowe Stal nierdzewna Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe Aluminium i inne materiały nieżelazne Stopy specjalne Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Bardziej szczegółowo

4πε0ε w. q dl. a) V m 2

4πε0ε w. q dl. a) V m 2 Rozwiązania są moje, Batka i jeszcze te któe znaazłem w A. Niestety nie mogę zagwaantować, że są popawne :( Jeżei twoje opowiezi óżnią się o tych, to napisz o mnie (najepiej z wyjaśnienie ską bieze się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe Spis treści Toczenie Informacje techniczne... 2-5 Oprawki zewn., Jetstream Tooling, Seco-Capto... 6 Oprawki zewn., Jetstream Tooling... 7-10 Płytki... 11-33 Przecinanie - Informacje techniczne... 34 Przecinanie

Bardziej szczegółowo

1. Ciało sztywne, na które nie działa moment siły pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem obrotowym jednostajnym.

1. Ciało sztywne, na które nie działa moment siły pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem obrotowym jednostajnym. Wykład 3. Zasada zachowania momentu pędu. Dynamika punktu mateialnego i były sztywnej. Ruch obotowy i postępowy Większość ciał w pzyodzie to nie punkty mateialne ale ozciągłe ciała sztywne tj. obiekty,

Bardziej szczegółowo

AJĄCE W SKRA NARZĘDZIA

AJĄCE W SKRA NARZĘDZIA Parametry skrawania - oznaczenia Vc - szybkość skrawania [m/min] fz - posuw na obrót [mm/obr.] * w przypadku freza jest to wartość przypadająca na jeden pełny obrót narzędzia da jednego zęba (w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA

PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA asposób organizacji strony w tym rozdziale zorganizacja według serii wyrobów. (Patrz spis treści na następnej stronie.) TYP OPRAWKI WYTACZARSKIEJ

Bardziej szczegółowo