Płytki skrawające 7/03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płytki skrawające 7/03"

Transkrypt

1 Płytki kawające 7/03

2 Wytyczne dobou płytek kawających (pod kątem gatunku obabianego mateiału) Oznaczenie kooem Gatunek mateiału obabianego Żeiwa/ Żeiwa eoidane Metae nieżeazne Stae niedzewne i chomonikowe Stae węgowe / Stae nazędziowe Pzykład: Płytki kawające z wypaowanym łamaczem wióa Uniix Płytki kawające Stona W 00 (WOHX) tandadowe W 01 (WOHX) wzmocnione W /57 (WOGX) 32 W01 (WOHX) 33 W 04 (WNHX) 6-kawędziowe W 05 (WNHX) 6-kawędziowe W W W W W W W (WOEX) tandadowe 41 W (WOEX) wzmocnione 40 W (WOEX) tandadowe 43 W (WOEX) wzmocnione 42 Oznaczenie kooem Mateiał obabiany / Kod mateiału kawającego Pzykład: Płytki kawające ze ziowanym łamaczem wióa W (WOEX) tandadowe 45 W (WOEX) wzmocnione 44 W (WOEX) tandadowe 47 W (WOEX) wzmocnione 46 W (WOEX) 48 W (WOEX) 49 Płytki kawające do obóbki auminium Stona W (TPHB) 60 W 32 (TPHX) W 32 (TPHB) 61 W 37 (TEHB) 62 W 57 (TOGX) 62 W 58 (TPGX) 64 W 83 (SPGT / SPGW) W83 (SPGW) 70 Oznaczenie kooem Mateiał obabiany / Kod mateiału kawającego Oznaczenie kooem Mateiał obabiany / Łamacz wióa W85 (CPGT / CPGW) W85 (CPGW) 72 73

3 Płytki kawające Stona W 30 (TOHX) W 30 (TOHX) 52 W (TOHX) 54 W (TOHX) 55 W (TOHX) 54 W 30 (TOGX) W 34 (TOHT) 61 W 57 (TOHX/TOGX) 63 W 59 (TOHT) 65 W 60 (DOHT / DOHW) Płytki kawające Stona W 83 (SNMA / SNMN / SNMG) 82 (SCMT) 82 W 83 (SOEX) 83 W 84 (TNMG / TCMT) W 85 (CNMA/CNMM/CNMG/CNMZ) 86 (CCMT) 87 W 86 (DNMG / DCMT) W 89 (VNMG / VNMP) 90 (VCMT / VBMT) 90 W 90 (WNMA / WNMG / WNMZ) 91 W 60 (DOGW) 67 W 95 (RCMT) 91 W 78 (VOHT / VOGW) 68 W 97 Gwinty 60 wg ISO 92 W 79 (DOHT) 69 Inomacje Rodzaje geometii otza- Zakey zatoowań Stona 3 16 Płytki kawające Stona Tabea zatoowań gatunków mateiałów kawających 17 Q 09 (SPGW / SPMT) 74 (SEHW / SEHT) 75 Q 12 (TCAA / TNAA) 76 (TPAX / TNAX) 76 (TPAX / TCAX / TNAX) 77 Q 15 (CPMT / CPMW) 78 Q 21 (EDHQ) 78 Q 36 (APKT) 79 Chaakteytyka gatunków mateiałów kawających Tabee dobou paametów obóbki Kucz oznaczania płytek kawających wg KOMET Kucz oznaczania płytek kawających wg ISO Śuby mocujące do płytek kawających Śuby mocujące do płytek kawających wg ISO Indek numeów ch

4 Uniix Płytki kawające W / W (WOHX...) W00... (tandadowe) / W01... (wzmocnione) Geometia otza: Powiezchnia natacia ziowana Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z, ub 20 kątem natacia Zake zatoowania: Nzędzia tokakie i wytaczakie w wykonaniu ewym ub pawym Wytaczadła dwuotzowe Nazędzia pecjane Wkładki pogamu Kometic Eektywne kawanie dzięki dodatniej geometii. Płytka zczegónie odpowiednia do obóbki eaizowanej na małowydajnych obabiakach oaz obóbki detai nietabinych. Dobe, kontoowane omowanie wióów podcza kawania mateiałów o nikiej wytzymałości na ościąganie W / 35 (WOHX...) Geometia otza: Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z kątem natacia Zake zatoowania: Fezy typu KUF Eektywne kawanie dzięki dodatniej geometii. Płytka zczegónie odpowiednia da obóbki eaizowanej na małowydajnych obabiakach oaz do obóbki detai nietabinych. Pomocnicza kawędź kawająca ziowana jednocześnie (w jednej ini) z kątem pzytawienia pzyczynia ię do uzykiwania ównomienej powiezchni obabianej nawet pzy toowaniu wyokich pouwów. 31 W / 57 (WOGX...) Geometia otza: Kawędź otza ota PKD kawędź otza Kawędź otza azowana CBN kawędź otza Zake zatoowania: Eektywne kawanie dzięki dodatniej geometii. Płytka zczegónie odpowiednia da obóbki eaizowanej na małowydajnych obabiakach oaz do obóbki detai nietabinych. Pomocnicza kawędź kawająca ziowana jednocześnie (w jednej ini) z kątem pzytawienia pzyczynia ię do uzykiwania ównomienej powiezchni obabianej nawet pzy toowaniu wyokich pouwów. wyokie pędkości kawania doba, ponadpzeciętna jakość powiezchni obabianej duża tabiność wymiaowa długa twałość nazędzia 32 2 W (WOHX...) Geometia otza: Kawędź otza azowana Zake zatoowania: Wytaczanie i toczenie w mateiałach żeiwnych GG- i GGG- obóbka zgubna i śednia pzy ciężkich waunkach obóbki (paamety pacy ub tabiność układu) obóbka żeiw GG- i GGG- zatoowanie do wytaczadeł dwuotzowych G01 i nazędzi pecjanych badzo wyoka wydajność pzy wyokich paametach kawania 31

5 W / 90 (WOHX...) Geometia otza: Kawędź otza zaokągona Zake zatoowania: Wytaczadła dwuotzowe jednoodne ub miezane obóbka wykańczająca i zgubna mateiał obabiany GG, GGG i GGV- wyokie pouwy badzo dobe odwzoowanie kztałtu i wyoka jakość powiezchni płytki kawające da = 90 i = W / W (WNHX...) Geometia otza: Łamacz wióa ziowany 1 1 Łamacz wióa ziowany Zake zatoowania: Toczenie i wytaczanie Jet to eektywna i ekonomiczna dwutonna płytka Uniix poiadająca ześć kawędzi kawających. Gniazdo płytki o ujemnej geometii zapewnia wykozytanie wzytkich ześciu kawędzi kawających. Sziowane łamacze wióów o dodatniej geometii zapewniają dobe omowanie wióów i łagodny pzebieg kawania W Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza azowana i zaokągona Zake zatoowania: Wietła Nazędzia pecjane Dokonała da wzytkich zgubnych opeacji da któych dokładność toczenia uzykiwana pzy zatoowaniu płytek o ziowanym obzeżu nie jet itotna. Odpowiednia da obóbki tai o śedniej i dużej wytzymałości na ozściąganie oaz do żeiw. 36 W Geometia otza: Wyokopozytywowy łamacz wióa Kawędź otza zaokągona Zake zatoowania: Z pokyciem BK77 Odpowiednia do obóbki topów auminium i twozyw ztucznych pzy zachowaniu śedniej zybkości kawania. Płytka mocna, chaakteyzująca ię dobą odponością na obciążenia dynamiczne oaz wyoką odponością na twozenie ię naotu na kawędzi kawającej. Z pokyciem BK50 Do obóbki topów auminium, mateiałów ścienych, gaitu, twozyw ztucznych i mateiałów kompozytowych pzy wyokich zybkościach kawania. 36 3

6 Uniix Płytki kawające W Geometia otza: Wyokopozytywowy łamacz wióa Kawędź otza zaokągona Zake zatoowania: Z pokyciem BK71 Mocny, odpony na obciążenia dynamiczne ubtat węgika pokywany metodą CVD, wieowatwowa powłoka zapewnia makymaną odponość na ścieanie. Płytka odpowiednia do wiecenia w pełnym mateiae pzy wyokich zybkościach kawania da tai kontukcyjnych i węgowych oaz tai niedzewnych i kwaoodponych. Z pokyciem BK79 Mocny, odpony na obciążenia dynamiczne ubtat węgika P40 pokywany metodą PVD- powłoką odponą na ścieanie. Płytka odpowiednia do wiecenia w pełnym mateiae pzy toowaniu nikich i śednich zybkości kawania. Szczegónie odpowiednia w zatoowaniu jako płytka wewnętzna w obóbce pzeywanej W Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza zaokągona W Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza zaokągona W Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza zaokągona Łamacz wióa wypaowany Łamacz wióa wypaowany Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza azowana i zaokągona Kawędź otza azowana i zaokągona Kawędź otza azowana i zaokągona Zake zatoowania: Wietła< 24 mm W opeacjach wietakich płytka pokywana toowana jet jako płytka zewnętzna, a płytka niepokywana jako wewnętzna. Kąt pzyłożenia 95 podwyżza tabiności płytki i pzyczynia ię do bezpiecznego pzebiegu obóbki. Optymane omowanie wióów pzy pouwach 0,06 mm. Nie zaecana do toowania jako płytka wewnętzna. Zake zatoowania: Wietła< 24 mm W opeacjach wietakich płytka pokywana toowana jet jako płytka zewnętzna, a płytka niepokywana jako wewnętzna. Kąt pzyłożenia 95 podwyżza tabiności płytki i pzyczynia ię do bezpiecznego pzebiegu obóbki. Dodatkowe azowanie kawędzi kawających choni płytkę pzed pęknięciem. Zake zatoowania: Wietła < 24 mm W opeacjach wietakich płytka pokywana toowana jet jako płytka zewnętzna, a płytka niepokywana jako wewnętzna. Kąt pzyłożenia 95 podwyżza tabiności płytki i pzyczynia ię do bezpiecznego pzebiegu obóbki. Podcza kawania tą płytką wió zotaje ścikany (wzdłuż pzekoju popzecznego) co zwiękza jego tendencję do łamania ię

7 W / W (WOEX...) W28... (tandadowe) / W29... (wzmocnione) Geometia otza: Podwójny łamacz wióa wypaowany W / W (WOEX...) Kawędź otza zaokągona W28... (tandadowe) / W29... (wzmocnione) Geometia otza: Podwójny łamacz wióa wypaowany Kawędź otza azowana i zaokągona Zake zatoowania: Nazędzia do toczenia wewnętznego i zewnętznego Wytaczadła dwuotzowe Wietła Nazędzia pecjane Wkładki pogamu Kometic Lekko zaokągone kawędzie kawające zwiękzają eektywność płytki. Dzięki uomowanemu na całym obwodzie podwójnemu chodkowemu łamaczowi wióów itnieje moźiwość toczenia wzdłużnego i czołowego (panowania). Wiecenie w pełnych mateiałach o nikiej wytzymałości na ościąganie. Uwaga: Płytka może być wykozytywana pzy wieceniu w pełnym mateiae jako płytka centana tyko w okeśonych waunkach. Zake zatoowania: Płytka zaecana głównie do toowania w wietłach płytkowych KUB i KUB Tigon oaz w opeacjach toczenia. Sazowanie i ekkie zaokągenie kawędzi otza choni ją pzed pekaniem. Płytka Uniix tała ię międzynaodowym nomatywem toowanym w opeacjach wiecenia w pełnym mateiae W / W (WOEX...) W28... (tandadowe) / W29... (wzmocnione) Geometia otza: Geometia otza wypaowana W / W (WOEX...) Kawędź otza azowana i zaokągona W28... (tandadowe) / W29... (wzmocnione) Geometia otza: Rowek kuity wypaowany Kawędź otza zaokągona Zake zatoowania: Wietła Wytaczadła dwuotzowe Nazędzia pecjane Dzięki utawieniu kąta pzyłożenia 82 (kąt natacia 0 ) i azowanej kawędzi kawającej, płytka ta jet ideana w zatoowaniu do obóbki pzeywanej. Badzo kuteczny łamacz pzyczynia ię do dobego omowania wióów nawet w mateiałach tudnoobabianych. Kawędź płytki jet azowana i zaokągona. Pzy watwie kawania < 1.5 mm łamacz wióów nie jet w pełni kuteczny jako, że piekany kztałt chodkowy pokywa całkowicie obzeże płytki. Zake zatoowania: Wietła Wytaczadła dwuotzowe Nazędzia pecjane Nazędzia do toczenia wewnętznego i zewnętznego Łamacz wióów ukztałtowany w potaci wgłębień powoduje óżnoodny pływ wióa. Wióy zotają ścikane (wzdłuż pzekoju popzecznego) co pzyczynia ię do zybzego ich łamania. Uwaga: Płytka ta może być toowana jako płytka centana w opeacjach wietakich tyko w pewnych okeśonych waunkach

8 Uniix Płytki kawające W (WOEX...) Geometia otza: Wyokopozytywowy łamacz wióa W (WOEX...) Geometia otza: Wyokopozytywowy łamacz wióa Kawędź otza minimanie zaokągona Kawędź otza zaokągona Zake zatoowania: Z pokyciem BK77 Do obóbki topów auminium oaz twozyw ztucznych pzy toowaniu śednich zybkości kawania. Mocna, odpona na obciążenia dynamiczne chaakteytyka płytki. Wyoka odponość na twozenie ię naotu na kawędziach. Z pokyciem BK50 Do obóbki topów auminiowych, mateiałów ścienych, gaitu, twozyw ztucznych oaz mateiałów wiązanych pzy zatoowaniu wyokich zybkości kawania. 48 Zake zatoowania: Z pokyciem BK74: mocny, odpony na obciążenia dynamiczne ubtat płytki powekany wieowatwowo metodą CVD. Zapewnia makymaną odponość na ścieanie. Gatunek zaecany do wiecenia w pełnym mateiae tai kontukcyjnych, węgowych, tai niedzewnych i kwaoodponych pzy toowaniu śenich i wyokich zybkości kawania. Z pokyciem BK79: mocny, odpony na obciążenia ubtat P40 płytki pokywany metodą PVD. Mateiał odponym na ścieanie. Wiecenie w pełnym mateiae pzy zatoowaniu nikich i śenich zybkości kawania. Płytka o zczegónie odpowiednim wykozytaniu jako płytka wewnętzna i do obóbki pzeywanej. Z pokyciem BK84: odpony na ścieanie, uniweany w zatoowaniu, płytka pokywana PVD do pacy pzy śednich i dużych pouwach. 49 6

9 Płytki kawające W (TOHX...) Geometia otza: Neutana powiezchnia natacia W (TOHX...) Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z, ub 20 kątem natacia Zake zatoowania: Nazędzia do toczenia wewnętznego i zewnętznego Małe wytaczadełka Obóbka wykańczająca wewnętzna i zewnętzna Fezy tzpieniowe i naadzane Płytka tójkątna ziowana po obzeżu. Dokładne pozycjonowanie płytki po obocie ub wymianie dzięki pecyzyjnemu pzyeganiu do powiezchni bazowych gniazda. Duży wybó ziowanych łamaczy wióów oaz gatunków węgików o dpowiednich do obóbki pawie wzytkich mateiałów. ewy i pawy ziowany łamacz wióa neutana powiezchnia natacia poto ziowany łamacz wióa da wytaczadełek i ezów Geometia otza: Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z ub kątem natacia Zake zatoowania: Toczenie wewnętzne z wyokimi pouwami da tabinych układów obóbczych do nazędzi o wyięgu max. 2,5 D Ideana głębokość obóbki: Sta a p = 0,1 5 mm Żeiwo a p = 0,15 0,3 mm 54 W (TOHX...) Geometia otza: Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z kątem natacia W (TOHX...) Geometia otza: Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z kątem natacia Zake zatoowania: Małe wytaczadełka Wewnętzna obóbka wykańczająca Badzo eektywna obóbka dzięki dodatniej geometii kawędzi kawającej. Głęboki i wąki łamacz powoduje kontoowane omowanie i odpowadzanie wióów nawet podcza obóbki mateiałów dajacych długi wió pzy małej głębokości kawania. Płako zaziowana pomocnicza kawędź kawająca wzmacnia tabiność naoża płytki. Dotępna w wykonaniu otym jak da cemetu. Paamety zaecane da: Stai a p = 0,01-0,15 mm Da metai nieżeaznych możiwe tyko waunkowe zatoowanie. Zake zatoowania: Całkowicie ote kawędzie kawające. Płytka wymienna o pomieniu naoża 0,05mm do obóbki wewnętznej da nazędzi o dużym wyięgu. Paamety zaecane da: Sta a p = 0,02 0,1 mm Metae nieżeazne a p = 0,05 5 mm

10 Płytki kawające W /40 (TOGX...) Geometia otza: Kawędź otza azowana CBN-kawędź otza CBN Zake zatoowania: Płytki do toczenia wykańczającego wewnętznego i zewnętznego zapewniające: wyokie zybkości kawania dużą dokładność wymiaowa obóbki długi oke twałości nazędzia dobą jakość powiezchni obabianej CBN 57: Zaecane da mateiałów anych i mateiałów topowych na bazie niku i kobatu. CBN 40: Do obóbki tai utwadzonych ciepnie (twadość powyżej 45 HRC). 56 W / W W (TOGX) / W (TPHB) Geometia otza: W (TOGX) Kawędź otza ota PKD kawędź otza W (TPHB) Kawędź otza ota PKD kawędź otza PKD Zake zatoowania: Wewnętzne i zewnętzne toczenie wykańczające metai nieżeaznych, twozyw ztucznych, mateiałów kompozytowych, gumy, gaitu itp. Wyokie pędkości kawania, duża tabiność wymiaowa, niepzęciętna jakość powezchni i ektemane okey twałości chaakteyzują płytki z kawędzią PKD. W (TPHX...) Geometia otza: Łamacz wióa dokładnie ziowany Zake zatoowania: 11 TPHX płytka kawająca z poeowaną powiezchnią natacia (pływu wióa). Odpowiednia do obóbki miękkich mateiałów auminiowych oaz innych metai nieżeaznych. Obóbczy kąt natacia otzymywany jet popzez oiowe i pomieniowe pochyenie płytki w gnieździe nazędzia W (TPHB...) Geometia otza: Powiezchnia natacia poeowana Zake zatoowania: 11 TPHB płytka kawająca z poeowaną powiezchnią natacia (pływu wióa). Odpowiednia do obóbki twadych mateiałów auminiowych, 5 kąt natacia uzykany popzez oiowe pochyenie płytki w gnieździe umożiwia pacę z pędkościami kawania 300 m/min

11 W / W (TOHT...) Geometia otza: W34... ziowany łamacz wióa W59... wypaowany łamacz wióa10 Łamacz wióa z ub 10 kątem natacia Zake zatoowania: Płytka tójkątna ziowana na całości pzeznaczona do ciężkiego ezowania czołowego. Badzo wyoka dokładność pozycjonowania pzy zmianie kawędzi kawającej ub wymianie płytki. 61 / 65 W (TEHB...) Geometia otza: Powiezchnia natacia poeowana 20 Zake zatoowania: 20 TEHB płytka kawająca z poeowaną powiezchnią natacia (pływu wióa). Odpowiednia do obóbki miękkich mateiałów auminiowych oaz innych metai nieżeaznych. Obóbczy kąt natacia 10 - otzymywany jet popzez oiowe i pomieniowe pochyenie płytki w gnieździe nazędzia. 62 9

12 Płytki kawające W (TOHX...) Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany W (TOGX...) Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany W (TOGX...) Geometia otza: Wyokopozytywowy łamacz wióa W (TPGX...) Geometia otza: Wyokopozytywowy wypaowany łamacz wióa Zake zatoowania: Toczenie wewnętzne i zewnętzne Toczenie wykańczające Dodatnia geometia otza i dokonae wyziowana powiezchnia pływu wióa na łamaczu zapewnia obóbkę z wyoką pecyzją oaz wyoką jakość powiezchni. Znakomicie nadaje ię da tai wzytkich gup wytzymałości. Zake zatoowania do 3,5 D. Paamety zaecane da: Sta a p = 0,05 mm Da auminium i metai nieżeaznych możiwe tyko waunkowe zatoowanie. Zake zatoowania: Obóbka mateiałów taowych i żeiwnych kontoowane omowanie wióa w opeacjach wykańczających badzo dokładnych gatunki odpone na ścieanie: pokywane metodą CVD ub PVD ewentuanie niepokywany cemet a p = 0, mm = 0, ,15 mm Zake zatoowania: Toczenie wewnętzne i zewnętzne Toczenie wykańczające auminium W zczegóności obóbka miękich mateiałów auminiowych Wyokopozytywowa geometia otza i dokoładnie ziowana powiezchnia natacia gwaantują dokonałą kontoę pływu wióów oaz wyoką jakość powiezchni obabianej pzy małych iłach kawania. Zake zatoowania: Toczenie wewnętzne i zewnętzne Toczenie wykańczające auminium W zczegóności obóbka miękich mateiałów auminiowych Wyokopozytywowa geometia otza i dokoładnie ziowana powiezchnia natacia gwaantują dokonałą kontoę pływu wióów oaz wyoką jakość powiezchni obabianej pzy małych iłach kawania

13 W (DOHT... / DOHW...) Geometia otza: Neutana powiezchnia natacia Łamacz wióa ziowany Łamacz wióa z, ub 20 kątem natacia Zake zatoowania: Nazędzia do toczenia kopiowego wewnętznego i zewnętznego Dodatnia geometia kawędzi kawającej zapewnia badzo eektywne kawanie. Szczegóne zatoowanie w nazędziach o długim wyięgu oaz do obóbki eementów cienkościennych. Duży wybó ziowanych łamaczy oaz gatunków węgika zapewnia obóbkę pawie wzytkich mateiałów W / W W (DOGW...) / W (VOGW...) Geometia otza: Kawędź otza ota PKD kawędź otza PKD Zake zatoowania: Wewnętzne i zewnętzne toczenie wykańczające metai nieżeaznych, twozyw ztucznych, mateiałów kompozytowych, gumy, gaitu itp. Wyokie pędkości kawania, duża tabiność wymiaowa, niepzeciętna jakość powiezchni i ektemane okey twałości chaakteyzują płytki z otzem PKD W /40 / W /40 W /40 (DOGW...) / W /40 (VOGW...) Geometia otza: Kawędź otza azowana CBN kawędź otza CBN Zake zatoowania: Płytki do toczenia wykańczającego wewnętznego i zewnętznego zapewniające: wyokie zybkości kawania dużą dokładność wymiaowa obóbki długi oke twałości nazędzia dobą jakość powiezchni obabianej CBN 57: Zaecane da mateiałów anych i mateiałów topowych na bazie niku i kobatu. CBN 40: Do obóbki tai utwadzonych ciepnie (twadość powyżej 45 HRC) W (VOHT...) Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Zake zatoowania: Nazędzia do toczenia kopiowego wewnętznego i zewnętznego Poiada uniweane zatoowanie ze wzgędu na wypaowany łamacz wióów. Dodatnia geometia otza i ziowane powiezchnie pzyłożenia pzyczyniają ię do powtawania małych ił kawania oaz zapewniają wyoką dokładność pozycjonowania po zmianie kawędzi kawającej ub wymianie płytki

14 Płytki kawające W (DOHT...) Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany W (SOEX...) Geometia otza: SOEX Łamacz wióa wypaowany Kawędź otza zaokągona W (SOEX...) SOEX Wyokopozytywowy wypaowany łamacz wióa Kawędź otza zaokągona SOEX SOEX Zake zatoowania: Nazędzia do toczenia kopiowego wewnętznego i zewnętznego Poiada uniweane zatoowanie ze wzgędu na wypaowany łamacz wióów. Dodatnia geometia otza i ziowane powiezchnie pzyłożenia pzyczyniają ię do powtawania małych ił kawania oaz zapewniają wyoką dokładność pozycjonowania po zmianie kawędzi kawającej ub wymianie płytki. Zake zatoowania: Wietła Nazędzia pecjane SOEX...-01: Optymana do opeacji zgubnych, da któych nie ą potzebne płytki kawające całoziowane. Geometia ziowana: Odpona na zużycie płytka o uniweanym zatoowaniu do obóbki wewnętznej i zewnętznej. SOEX...-13: Optymana geometia do tai do nawęgania i tai niedzewnych, ze śednimi do wyokich pędkościami kawania da obóbek wewnętznych i zewnętznych Geometia otza: Łamacz wióa wypaowany Zake zatoowania: Wietła KUB Quaton Nazędzia pecjane Do obóbki tai i mateiałów żeiwnych. Powtawanie dobnych zadzioów pzy wejściu i pzy wyjściu otwou wieconego W / W85... W83... (SPGW) / W85... (CPGW) Geometia otza: Powiezchnia natacia poeowana 11 Kawędź otza ota PKD kawędź otzae 11 Zake zatoowania: Z pokyciem K10- i BK77- Do obóbki mateiałów auminiowych, twozyw ztucznych ze śednimi pędkościami kawania. Rodzaje węgika o dobej ciągiwości i wyokiej odponości na twozenie naotu. Z otzem PKD Poikytaiczny diamentowy mateiał kawający do obóbki mateiałów auminiowych, mateiałów ścienych, twozyw ztucznych i mateiałów kompozytowych pzy zatoowaniu wyokich pędkości kawania

15 Q (SPGW...) Geometia otza: 11 Zake zatoowania: Fezy do owków teowych Płytki pecyzyjne o ziowanych bokach i zaokągonych kawędziach kawających. W połączeniu z dodatnim ułożeniem oiowym płytki w gnieździe nazędzia, odpowiednie do obóbki tai oaz mateiałów żeiwnych. 74 Q (SPMT...) Geometia otza: wypaowana Zake zatoowania: Fazowanie kawędzi Płytki z wypaowaną dodatnią geometią owka wióowego i zaokągoną kawędzią kawającą. Ze wzgędu na dodatnią geometię płytka daje dobe ezutatyobóbki nawet w tudnych i kytycznych waunkach kawania. 11 Q (SEHW...AFTN) Geometia otza: 45 Q (SEHW...AFFN-V) Geometia otza: 45 R1 Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjna ziowana ze wzytkich ton. Główna kawędź kawająca wzmocniona pzez azowanie. Szczegónie odpowiednia do ciężkiej obóbki części wacowanych ub kutych pzy kawaniu kóy wacowniczej ub kuźniczej toując śednie zybkości obóbki. Głównie wykozytywana do obóbki tai oaz żeiw chaakteyzujących ię śednią i wyoką wytzymałością na ozciąganie. Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjnie ziowana z pomieniem na kawędzi pomiędzy główną i pomocniczą powiezchnią kawania. Płytka poiada pecjanie uomowany kztałt oaz dodatnią geometię co umożiwia jej zatoowanie do obóbki tai CNi oaz innych mateiałów egzotycznych i zadko używanych. Geometia płytki zapewnia ównież dobą obóbkę mateiałów mających tendencje do twozenia naotu na kawędziach kawających. Płytka ta wymaga toowania nikich zybkości kawania oaz śednich pzekojów wióa

16 Płytki kawające Q (SEHW...AFTN-V) Geometia otza: 45 R1 Q (SEHW...AFTN-V20) Geometia otza: 45 R1 Q (SEHW...AFTN-20) Geometia otza: 45 Q (SEHW...AFFN-V) Geometia otza: 45 R1 14 Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjnie ziowana do obóbki zgubnej i wykańczającej pzy zatoownaiu śednich i wyokich zybkości kawania oaz pouwu. Główna kawędź kawająca wzmocniona popzez azowanie. Zaokągenie kawędzi pomiędzy główną, a pomocniczą powiezchnią kawającą zapewnia otzymanie powiezchni obabianej o wyokiej jakości. Szeoki zake zatoowania płytek kawających, zczegónie odpowiednia do pacy w tai oaz żeiwie. Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjnie ziowana z pomieniem na kawędzi pomiędzy główną i pomocniczą powiezchnią kawania. Sazowanie kawędzi kawającej pzedłuża jej żywotność choniąc pzed pękaniem nawet pzy zatoowaniu do ciężkiej obóbki pzeywanej. Podcza obóbki mateiałów anych zawieających azotek kzemu pzy zatoowaniu wyokich zybkości kawania azowanie kawędzi kawającej wzmacnia ją i zapewnia jej wyżzą tabiność. Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjnie ziowana z pomieniem na kawędzi pomiędzy główną i pomocniczą powiezchnią kawania. Sazowanie kawędzi kawającej choni ją pzed pękaniem oaz wydłuża żywotność. Płytka jet zczegónie odpowiednia do ezowania zgubnego, obóbki śednio- i wyokowydajnej (pzy dużym obciążeniu) eementów wacowanych i kutych oaz do obóbki pzeywanej. Zake zatoowania: Fezy panujące Płytka pecyzyjnie ziowana z pomieniem na kawędzi pomiędzy główną i pomocniczą powiezchnią kawania. Geometia kawędzi kawającej zotała zapojektowana do toowania pzy śednich i wyokich zybkościach kawania oaz obóbki pzy śednich i małych pzekojach popzecznych wióa. Zatoowanie pomienia łączącego oaz czołowego azowania kawędzi kawającej umożiwia uzykanie wyokiej jakości powiezchni obóbki. Płytka nie nadaje ię do ciężkiej obóbki pzeywanej

17 Q (TCAA.../TNAA...) Geometia otza: Zake zatoowania: Fezy do owkowania Głowiczki ezakie do owkowania Dodatni kąt natacia zapewnia miękkie kawanie (małe iły kawania). Kawędź kawająca zotała zapojektowana do obóbki tai, żeiw oaz anego auminium. 76 Q (TPAX.../TCAX.../TNAX...) Geometia otza: 0 kąt natacia b H13 Zake zatoowania: Fezowanie cykuacyjne Wewnętzne i zewnętzne ezowanie obwiedniowe owków wzdłużnych oaz wybań kołowych pod pężyte pieścienie zabezpieczające. Geometia kawędzi kawającej waz z właściwym gatunkiem węgika płytki zapewnia dobe ezutaty obóbkowe pzy kawaniu tai, żeiw i auminium. Kontukcja: Wymia "b" odpowiada wymiaowi zeokości owka w toeancji H13 pod pieścienie pężyte wykonane zgodnie z nomą DIN 471 i DIN 472. Wymia ten na ezie jet wykonany w gónej ganicy toeancji w ceu zachowania pawidłowej zeokości owka nawet pzy pewnym zużyciu ię otza nazędzia. 77 Q (CPMT...) Geometia otza: wypaowana Zake zatoowania: Fezy do owków teowych Płytki kawające z dodatnią wypaowaną geometią powiezchni natacia i azowaną kawędzią kawającą. Szczegónie odpowiednie do ezowania owków teowych w mateiałach taowych Q (CPMW...) Geometia otza: Zake zatoowania: Fezy do owków teowych Płytki kawające ze azowaną kawędzią kawającą. Geometia otza zczegónie odpowiednia do ezowania owków teowych w mateiałach żeiwnych

18 Płytki kawające Q (EDHQ...) Geometia otza: 15 Zake zatoowania: Głowice ezakie kaetowe Płytka pozycjonowana tycznie do powiezchni bazowych wkładki. Płytka o ziowanych bokach, wykonywana w weji pawej i ewej. Dodatnia geometia powiezchni pływu wióa w pzekoju pomieniowym i oiowym (pzetawne zęby eza) zapewnia dobe wyniki kawania. Stoując właściwy gatunek węgika płytka poiada uniweane zatoowanie i wykozytywana jet zaówno do obóki tai jak i żeiw oaz auminium. 78 Q (APKT...) Geometia otza: wypaowana Zake zatoowania: Fezy kątowe Fezy wacowe Głowice ezakie Fezy panujące 75 Wyokopozytywowa geometia ze pecjanie zapojektowaną kawędzią kawającą zapewniającą możiwość toowania wyokich zakeów pouwów i otzymanie dobej jakości powiezchni obabianej. Fezowanie owków możiwe jet ównież pzy małotabinych waunkach obóbki. Specjana geometia otza waz z doboem odpowiedniego gatunku węgika zapewnia uniweaność zatoowania zaówno do tai, jak i do żeiw oaz auminium. 79 Q (APKT...) Geometia otza: wypaowana Zake zatoowania: Fezy do kopiowania Specjana geometia otza, któej główną cechą jet dodatni obwodowy kąt natacia, zapewnia ekkie kawanie, zczegónie w obębie pomienia zaokągenia płytki. Kontukcja ta zapewnia małe iły kawania oaz dobe omowanie wióów. Stoując właściwy gatunek węgika płytka poiada uniweane zatoowanie i wykozytywana jet zaówno do obóki tai jak i do mateiałów żeiwych

19 Główny zake zatoowania Tabea zatoowań gatunków mateiałów kawających Gupa mateiałów obabianych wg kayikacji ISO KOMET (ISO 513) P01 P05 P Stae, Staiwa, Stae niedzewne P10 P20 P30 P40 P15 P25 P35 P50 K01 K Żeiwa, Żeiwa eoidane Metae nieżeazne K05 K10 K20 K30 Węgik niepokywany (HW) P10 P25M P35 P40 K10 K20 Węgik pokywany (HC) BK72 (BK) BK84 BK85 BK62 (BK1) BK68 BK3 BK77 BK4 BK50 BK68 BK78 BK74 BK79 BK87 BK66 BK69 BK73 BK74 BK75 BK80 BK76 BK76 Cemet (HT) CK32 CK30 CK32 CK30 CK37 CK37 Cemet pokywany (HC) CK38 CK39 CK38 HSS pokywany BK89 Ceamika (CN) Ceamika pokywany (CC) CBN (BN) SK45 CBN57 CBN40 SK44 PKD (DP) PKD55 Twałość Twałość Wytzymałość Wytzymałość 17

20 Chaakteytyka gatunków mateiałów kawających Gatunek Kod Zatoowanie Chaakteytyka mateiału cyowy B = Wiecenie D = Toczenie F = Fezowanie AB = Wytaczanie FB = Wytaczanie dokładne VB = Wiecenie z pełnego P D Do obóbek tokakich ciągłych ze śednimi i małymi głębokościami kawania. 18 P 25 M 03 B/D/F/AB/FB/VB Węgik niepokywany o wyokiej odponości na ścieanie i dobym wpółczynniku udaności. Odpowiedni do pacy pzeywanej do obóbek zgubnych i wykańczających ze śednimi i wyokimi pędkościami kawania. Pzeznaczony do obóbki tai nietopowych, żeiwa ciągiwego, tai niedzewnych i taiw. P B/D/F/AB/FB Węgik niepokywany o wyokiej odponości na ścieanie i dobym wpółczynniku udaności. Do obóbek zgubnych i wykańczających ze śednimi i wyokimi pędkościami kawania. Pzeznaczony do obóbki tai nietopowych, żeiwa ciągiwego, tai niedzewnych i taiw. P D Węgik niepokywany do toczenia, o dobej odponości na ścieanie i odpowiednim wpółczynniku udaności. P B/D/F/AB Węgik niepokywany o śedniej odponości na ścieanie i optymanym wpółczynniku udaności. Do obóbek zgubnych i ciężkiej obóbki pzeywanej ze śednimi i nikimi pędkościami kawania. Zaecany do toowania także pzy nietabinych waunkach pacy. Pzeznaczony do obóbki tai topowych i nietopowych, tai niedzewnych i tai matycowych. K B/D/F/AB/FB Pzy zatoowaniu geometii otza neutanej i kawędzi azowanej zczegónie pzydanty do obóbki żeiw. Pzy zatoowaniu wypaowanej (PD) ub ziowanej pozytywowej geometii otza z kątem pzyłożenia i 20 oaz otą, niezaokąganą kawędzią otza zaecany do obóbki auminium. K D/AB/FB Dobnozianity węgik o wyokiej odponości na ścieanie i wyokie tempeatuy. Szczegónie zaecany do obóbki auminium. Węgik pokywany PVD zaecany do obóbki powzechnych tai i tai niedzewnych. K F Węgik niepokywany o dużej odponości na ścieanie do wzytkich gatunków żeiw. Do obóbek zgubnych i wykańczających ze śednimi i wyokimi pędkościami kawania, do pacy na ucho ub na moko. Pzeznaczony do obóbki tai topowych i nietopowych, tai niedzewnych i tai matycowych. CK FB CERMET- mateiał kawający do toczenia wykańczającego i upe wykańczającego. Wyoka odponość udanościowa, niewiekie zużycie i wyokie pędkości kawania podowują wydłużenie dogi obóbki pzy badzo dobej jakość powiezchni. CK FB CERMET- mateiał kawający do toczenia wykańczającego i upe wykańczającego. Niewiekie zużycie i wyokie pędkości kawania podowują wydłużenie dogi obóbki pzy badzo dobej jakość powiezchni. CK F/FB CERMET- mateiał kawający o wyważonej odponości na ścieanie i udaności. Pzeznaczony do obóbki pzeywanej i zgubnokztałtującej. CK FB CERMET pokywany powłoką TiCN/TIN -mateiał kawający o wyokiej odponość udanościowej i o badzo dobej odponości na ścieanie. Mateiał ten poiada zeokie poe zatoowania do tai nietopowych i topowych, tai niedzewnych i kwaoodponych oaz mateiałów żeiwnych. CK D CERMET- mateiał kawający do toczenia wykańczającego i upe wykańczającego. Wyoka odponość udanościowa i odpowiednia odponość na ścieanie pzy wyokich pędkościach kawania dają otatecznie wydłużenie dogi obóbki pzy badzo dobej jakość powiezchni. BK 60 B/D/AB/FB Wieowatwowo pokywany ubtat węgika P 25 M powłoką TiC/TiN. Zachowuje długi oke twałości płytki nawet pzy zatoowaniu wyokich paametów obóbki. BK 1 61 D/AB/FB/VB Mateiał pokywany tenkami auminium (ceamika) do obóbki wyokopędkościowej mateiałów żeiwnych. Nadaje ię do obóbki pzeywanej tyko pzy niewiekim wyięgu nazędzia. Nie nadaje ię do obóbki auminium! BK 3 63 AB/VB Wieowatwowo pokywany ubtat węgika P 25 powłoką TiC/TiN. Dotępny tyko z uomowanym łamaczem o kztałcie wgłębień. BK 4 64 D/F/AB/FB/VB Wieowatwowo pokywany ubtat węgika P 40 powłoką TiC/TiN. Odpowiedni tyko do obóbki pzeywanej. BK AB/FB/VB Pokywany kytaicznym diamentem. Pzeznaczony do obóbki topów auminium, mateiałów ścienych, gaitu, twozyw ztucznych i mateiałów wymagających obóbki wyokimi pędkościami kawania. BK D/AB/FB/VB Pokycie TiCN i A2O3 uzykiwane metodą CVD do obóbki wyokopędkościowej mateiałów żeiwnych. Oganiczone zatoowanie do obóbki pzeywanej. Nie nadaje ię do obóbki auminium! BK D Wieowatwowo pokywany powłoką TiC/TiN węgik pzeznaczony do opeacji tokakich. BK F Wieowatwowo pokywany powłoką TiCN węgik pzeznaczony do obóbki zgubnej i wykańczającej, ównież pzeywanej ze śednimi i wyokimi pędkościami kawania. Mateiał ten poiada zatoowania do tai, taiw, tai matycowych oaz żeiwa.

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

PRZECINANIE I WYKONYWANIE ROWKÓW STABILNOŚĆ NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

PRZECINANIE I WYKONYWANIE ROWKÓW STABILNOŚĆ NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ PRZECINANIE I WYKONYWANIE ROWKÓW STABILNOŚĆ NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEJ OPERACJI Poznaj najbardziej wszechstronny system Seco, dzięki któremu operacje toczenia rowków i przecinania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

4πε0ε w. q dl. a) V m 2

4πε0ε w. q dl. a) V m 2 Rozwiązania są moje, Batka i jeszcze te któe znaazłem w A. Niestety nie mogę zagwaantować, że są popawne :( Jeżei twoje opowiezi óżnią się o tych, to napisz o mnie (najepiej z wyjaśnienie ską bieze się

Bardziej szczegółowo

Technika mocowania 21.3 21.82 22.1 22.2 23.1 23.4 24.1 24.4 25.1 25.2 26.1 26.10 27.1 27.48 28.1 28.4 29.1 29.8

Technika mocowania 21.3 21.82 22.1 22.2 23.1 23.4 24.1 24.4 25.1 25.2 26.1 26.10 27.1 27.48 28.1 28.4 29.1 29.8 Technika mocowania Uchwyt wiertarski Uchwyty/aparaty do gwintowników Narzędzia stożków niesamohamownych Uchwyty HSK Uchwyty narzędziowe do tokarek Przyrządy do wstępnego nastawiania narzędzia Tuleje redukcyjne

Bardziej szczegółowo

AH725. Doskonałe pokrycie zapewnia bardzo wydajną obróbkę. Gatunek do stali i stali nierdzewnych pokrywany PVD. Keeping the Customer First

AH725. Doskonałe pokrycie zapewnia bardzo wydajną obróbkę. Gatunek do stali i stali nierdzewnych pokrywany PVD. Keeping the Customer First Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 370-P Gatunek stali i stali nierdzewnych pokrywany PVD Doskonałe pokrycie zapewnia bardzo wydajną obróbkę Trzy cechy zapewniają dużą trwałość narzędzia i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne ekologiczne

Systemy solarne ekologiczne soarsystem Systemy soarne z zastosowaniem: koektorów płaskich VFK 145 V koektorów płaskich VFK 145 H koektorów próżniowych VTK 570 i koektorów próżniowych VTK 1140 systemu aurostep Systemy soarne ekoogiczne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne.

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne. Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energoozczędne. 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych www.ogrzewanie.danfo.pl Spi treści.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na reaizację zadania inwestycyjnego Zapraszamy do złożenia oferty na reaizację zadania: PROJEKT I BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z REGAŁAMI (MAGAZYNU WYSOKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów stanowiących przedmiot zamówienia innych od opisane w specyfikacji pod SPECYFIKACJA DOSTAW Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. EDNOTI MIR ednotki poawowe układu I ednotka nazwa kót długość et aa kiloga kg cza ekunda natężenie pądu elektycznego * ape tepeatua * kelwin

Bardziej szczegółowo

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi kcesoria 2014 / 15 2 Spis treści Nr str. kcesoria do polerowania 107 aterie 150 rzeszczoty do wyrzynarek 122 128 rzeszczoty HCKZLL 121 rzeszczoty do pił szablastych SWZLL / Wyposażenie dodatkowe 108 120

Bardziej szczegółowo

7 Narzędzia. Szczypce do pomp wodnych 7/23. 5608 Alligator. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i odpu -

7 Narzędzia. Szczypce do pomp wodnych 7/23. 5608 Alligator. Z chromowo-wanadowej elektrycznej stali, hartowanej w oleju i odpu - Szczypce do pomp wodnych Szczypce do pomp wodnych Wykonanie: DIN ISO 8976. Sworzniowy ślizgowy przelotowy przegub zapewnia dużą stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Ochrona przed zaciśnięciem zapobiega

Bardziej szczegółowo

Do czego służy rozdział Projektowanie?

Do czego służy rozdział Projektowanie? Przegląd ProJEktowanie Do czego służy rozdział? Rozdział pomoże Państwu w znalezieniu odpowiedniego elektrobębna i w doborze komponentów. Tutaj znajdą Państwo: Informacje o zastosowaniach, branżach i warunkach

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 05 (50) 2011 Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 Płyty obrobione płyty frezowane płyty obwodowo frezowane,

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ANDRE ABRASIVE ARTICLES

ANDRE ABRASIVE ARTICLES 2/2008 czerwiec NUMER 2 (35) 2008 FORUM NARZĘDZIOWE W numerze: Szanowni Państwo! Witam tuż przed wakacjami. Początek roku minął mi szybko, Wielkanoc była wcześnie, święta majowe odczułem jako krótkie,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSTRUKTORA. Przekładnie pasowe ogólnego przeznaczenia z pasami klinowymi produkcji STOMIL SANOK S.A. stosowane w budowie maszyn i urządzeń

PORADNIK KONSTRUKTORA. Przekładnie pasowe ogólnego przeznaczenia z pasami klinowymi produkcji STOMIL SANOK S.A. stosowane w budowie maszyn i urządzeń Przekładnie pasowe ogólnego przeznaczenia z pasami klinowymi produkcji STOMIL SANOK S.A. stosowane w budowie maszyn i urządzeń wydanie piąte, kwiecień 202 PRZEKŁADNIE PASOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA Z PASAMI

Bardziej szczegółowo

50LAT. Gwarancjaobejmuje

50LAT. Gwarancjaobejmuje D M I M C / P V C P L 7 s y s t e m i n s t a l a c y j n y p v c c / p v c u P r o j e k t o w a n i e i m o n t a ż z k a t a l o g i e m LAT Gwarancjaobejmuje ruryizłączkizpvcc/pvcu NIBCOINCtoamerykańskafirmazdługoletnią

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

SUMARIS SYSTEMY LASEROWE AKCESORIA DRUTY DO SPAWANIA. Lepszy sposób pracy. systemy narzędziowe. R a z e m z Ś w i n k ą S k a r b o n k ą

SUMARIS SYSTEMY LASEROWE AKCESORIA DRUTY DO SPAWANIA. Lepszy sposób pracy. systemy narzędziowe. R a z e m z Ś w i n k ą S k a r b o n k ą SUMARIS systemy narzędziowe SYSTEMY LASEROWE AKCESORIA DRUTY DO SPAWANIA Lepszy sposób pracy 2012 R a z e m z Ś w i n k ą S k a r b o n k ą Reklama Spis treści usługi - spawanie laserowe form Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

EURO PROMO 01/2015. NOWA GENERACJA! ROPULS edm. www.rothenberger.pl. Płukanie rurociągów zgodnie z normą EN 806-4:2010 18

EURO PROMO 01/2015. NOWA GENERACJA! ROPULS edm. www.rothenberger.pl. Płukanie rurociągów zgodnie z normą EN 806-4:2010 18 EURO PROMO 01/2015 NOWA GENERACJA! ROPULS edm Płukanie rurociągów zgodnie z normą EN 806-4:2010 18 Cięcie i gratowanie rur Nożyce, obcinaki i gratowniki Nożyce ROCUT Nożyce do rur z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

your global specialist Informacje szczegółowe

your global specialist Informacje szczegółowe your global specialist Informacje szczegółowe Odpowiedni smar dla każdego komponentu. Wybór specjalnych smarów do łożysk, prowadnic liniowych, przekładni, łańcuchów, śrub i sprężarek oraz pneumatyki Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Prowadnice liniowe i śruby kulowe

Prowadnice liniowe i śruby kulowe Prowadnice liniowe i śruby kulowe ARCIMDS Sp. z o. o. ul. Polna 133, 87-100 Toruń tel. + 48 (56) 657 73 00, fax + 48 (56) 653 94 55 info@archimedes.pl; www.archimedes.pl i ś Spis treści 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo