PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE"

Transkrypt

1 PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE

2 I, II, III pędkość komiczna Obecnie, żyjąc w XXI wieku, wydaje ię nomalne, że człowiek potafi polecieć w komo, opuścić Ziemię oaz wylądować na Kiężycu. Poza ogomem poblemów technicznych jakim ludzkość muiała tawić czoła by móc ekploować obiekty pozaziemkie, jet jezcze poblem pokonania oganiczeń fizycznych, kutecznie uniemożliwiających człowiekowi wywanie ię z więzów iły gawitacji, jaką matka Ziemia tzyma na pzy obie. I choć piewze myśli naukowe o możliwości dotacia do Kiężyca wypowiedział, już w XVII wieku, Jan Keple, to naukowe badania, dotyczące możliwości lotów komicznych ozpoczęto dopieo w XIX wieku. Piewze ozważania dotyczyły najpiew możliwości wyzucenia w pzetzeń pozaziemką ciała, któe mogłoby tać ię atelitą Ziemi. Waunkiem do tego było nadanie ciału odpowiedniej pędkości koniecznej do zównoważenia iły ciążenia ku śodkowi Ziemi. Obecnie nauka ozważa i twozy plany załogowych podóży międzyplanetanych, jak choćby wypawa na Maa. Spóbujmy pzeanalizować i ozacować baiey jakie muimy pokonać by o takich podóżach można w ogóle mówić. Wykozytując wiedzą o oddziaływaniu gawitacyjnym wiemy, że: Dwa ciała o maach M i m pzyciągają ię wzajemnie iłami gawitacji. Watość iły gawitacji jet wpot popocjonalna do iloczynu ma tych ciał, a odwotnie popocjonalna do kwadatu odległości pomiędzy ich śodkami. Zapiujemy to w potaci Mm F = G Nm -11 gdzie G tała gawitacji. G = 6,67 10 Watość tałej gawitacji odpowiada ile z jaką pzyciągają ię dwie may 1kg każda z odległości 1m. Siła gawitacji tanowi więc iłę hamującą, pzytzymującą ciała na Ziemi. By pokonać tą iłę należy dotaczyć ciału odpowiedniej enegii, któa wpawi ciało w uch i nada mu pewną pędkość. Właśnie wpomniana wcześniej pędkość jaką należy nadać ciału by mogło ono tać ię atelitą jakiegokolwiek ciała niebiekiego i aby nie kg

3 I, II, III pędkość komiczna padło z powotem na to ciało, z któego zotało wyzucone, noi nazwę pędkości komicznej. Pędkości komiczne zotały wytopniowane w kolejności, piewza, duga, tzecia, czwata. Każda kolejna pędkość komiczna okeśla minimalną pędkość jaką mui poiadać ciało by móc pokonać baieę potencjału gawitacyjnego w kolejności: duga pędkość komiczna by oddalić ię od Ziemi, tzecia pędkość komiczna by oddalić ię od Słońca, czwata pędkość komiczna by dokonać ucieczki pzed pzyciąganiem nazej galaktyki. Skąd wziął ię taki podział? Chociaż oddziaływanie gawitacyjne jet w woim zaięgu niekończone to jednak w pewnych pzypadkach jedno oddziaływanie można pominąć ponieważ inne jet znacząco więkze. Tak więc pzy powiezchni Ziemi wpływ oddziaływania gawitacyjnego innych ciał niebiekich jet tak mały, że pzy ozważaniach nad piewzą pędkością gawitacyjną bieze ię pod uwagę wyłącznie iłę oddziaływania Ziemi. Tak amo jet z dugą pędkością komiczną. Ciało po zewaniu więzów gawitacyjnych z Ziemią i pouzające ię w obębie układu łonecznego nadal jet poddawane wpływom gawitacyjnym pozczególnych planet, w tym także Ziemi, lecz dominującą iłą gawitacyjną jet w tym pzypadku iła oddziaływania Słońca. Dlatego pzy ozważaniach nad tzecią pędkością komiczną bieze ię pod uwagę tylko iłę oddziaływania Słońca. To właśnie pokonanie oddziaływania gawitacyjnego Słońca opiuje tzecia pędkość komiczna. Po wydotaniu ię z układu łonecznego natępną baieą jet poiadanie takiej pędkości by móc opuścić nazą galaktykę. Ten pzypadek chaakteyzuje czwata pędkość komiczna. Bioąc pod uwagę obecne teoie budowy wzechświata można chaakteyzować jezcze natępne pędkości odnozące ię np. do ucieczki poza gomadę galaktyk, w któej znajduje ię naza galaktyka. Jednak, nie będziemy ię tym zagadnieniem zajmować w obecnym opacowaniu. Podajmy definicje pozczególnych pędkości komicznych. I pędkość komiczna (tzw. pędkość kołowa) to najmniejza pędkość, jaką należy nadać obiektowi, aby mógł on obitować wokół Ziemi lub innego ciała komicznego, np. innej planety w nazym układzie łonecznym. Ściśle jet to pędkość na kołowej obicie o pomieniu ównym śedniemu pomieniowi danego ciała komicznego, wokół punktowej (lub kulitej, o feycznie ównomienym ozkładzie gętości) may, ównej maie tego ciała. Oczywiście jet to pewna 3

4 I, II, III pędkość komiczna idealizacja i nie odpowiada zeczywitemu pzypadkowi np. akiety tatującej z Ziemi, któa to mui pokonać jezcze opoy atmofey i dodatkowo wznieść ię na wyokość, na któej atmofea jet wytaczająco ozzedzona, dla nomalnego uchu obitalnego. W paktyce ze względu na wytępowanie atmofey obiekt może utzymać ię na obicie kołowej dopieo na wyokości ponad 100. Na tej wyokości pędkość kołowa jet nieco mniejza i wynoi 7,8 /. Piewzą pędkość komiczną otzymamy w natępujący poób: Jeżeli a = F m GM = I pzyównując iłę gawitacji do enegii kinetycznej jaką mui poiadać ciało by zównoważyć tą iłę, otzymujemy: v a = GMm mv = R R GM = v R GM g = R GM = gr gr = R v = gr dośodkowym w uchu po okęgu. v i poównując z pzypiezeniem Stąd GM v =, gdzie G - tała gawitacji, M - maa ciała komicznego, - pomień ciała komicznego. Po podtawieniu watości liczbowych dla Ziemi dotajemy v 1 = 7,91. W zeczywitości akiety tatując z Ziemi na wchód otzymują już część pędkości z uchu otacyjnego planety. Dlatego też komodomy najchętniej buduje ię jak najbliżej ównika, gdzie zyk pędkości jet najwiękzy (w pzypadku tatu z ównika Ziemi wynoi ok. 463 m/). 4

5 I, II, III pędkość komiczna II pędkość komiczna (tzw. pędkość paaboliczna), zwana też pędkością ucieczki 1 to najmniejza pędkość, jaką należy nadać ciału, aby jego obita w polu gawitacyjnym Ziemi tała ię paaboliczną, co oznacza aby ciało pokonało pzyciąganie Ziemi i zotało atelitą Słońca. Watość dugiej pędkości komicznej ównież zależy od may i odległości od śodka ciała pzyciągającego. Za watość chaakteyzującą dugą pędkość komiczną pzyjmuje ię watość odpowiadającą oddaleniu od śodka ciała pzyciągającego, ównemu jego śedniemu pomieniowi. Dla Ziemi tuż pzy jej powiezchni duga pędkość komiczna wynoi 11, /. Obliczamy ją znajdując óżnicę w enegii obiektu znajdującego ię na powiezchni danego ciała komicznego oaz w niekończoności. Enegia w niekończoności ówna jet 0, natomiat na powiezchni jet umą enegii potencjalnej oaz enegii kinetycznej Dotajemy więc ównanie -GMm mv. mv GMm - = 0, z któego wynika GM v =. Podtawienie danych liczbowych dla Ziemi daje v = 11,19. Wzytko to pzy założeniu, że nie ma innego ciała komicznego opócz ozpatywanego - a że zwykle inne ciała ą (w pzypadku np. Układu Słonecznego), więc to lotu w paktyce nie jet paabolą, bo zaginają go po wojemu oddziaływania gawitacyjne tych innych ciał (Słońca, Kiężyca...). 5

6 I, II, III pędkość komiczna III pędkość komiczna jet najmniejzą pędkością początkową, pzy któej ciało, ozpoczynając uch w pobliżu Ziemi lub innego ciała Układu Słonecznego, pzezwycięży pzyciąganie całego Układu (w zczególności Słońca) i go opuści. Jet to pędkość w paktyce odpowiadająca pędkości ucieczki względem Słońca. Zachowując waunek, że jet to pędkość liczona względem powiezchni Ziemi, za muimy wtawić śednią odległość Ziemi od Słońca, za M maę Słońca (któa kupia więkzość may układu). Daje to v 3 = 4,1. Wato jednak pamiętać, że tatująca akieta ma już pewną pędkość związaną z uchem obiegowym Ziemi wokół Słońca, więc w itocie nie mui ona ię ozpędzać aż do pędkości 4,1. Wytaczy pzy tacie z powiezchni Ziemi nadać obiektowi, w kieunku zgodnym z obiegowym Ziemi wokół Słońca, pędkość 16,7 /, by opuścił on Układ Słoneczny. Zaadniczo tzecią pędkość komiczną podaje ię względem Słońca, ale można podać dla innego punktu tatu (im dalej od ciała, tym mniejza pędkość ucieczki). Można ię jezcze potkać z czwatą pędkością komiczną, któą definiujemy jako najmniejzą pędkość, któej oiągnięcie umożliwi opuzczenie na zawze nazej Galaktyki. W okolicach Słońca (Układu Słonecznego) pędkość ta wynoi około uwzględniając uch Słońca ok. 130 /. 350, lub Niektózy kłonni ą definiować także piątą pędkość komiczną, jako pędkość ucieczki z wzechświata. Jej obliczenie jet jednak obecnie niemożliwe, ze względu na nazą nikłą wiedzę odnośnie jego globalnej budowy. Kilka obiektów kontuowanych ęką ludzką zdołało już oddalić ię od Słońca badziej niż najdalza planeta Układu Słonecznego. Najodleglejza onda komiczna Voyage 1 we wześniu 1999., czyli lata po wym tacie z Ziemi, znajdowała ię w odległości od Słońca pzewyżzającej pawie 75 azy pomień obity Ziemi, podcza gdy Pluton obiega Słońce w śedniej odległości 40 pomieni ziemkiej obity. Na 6

7 I, II, III pędkość komiczna czteech ciałach niebiekich (Kiężycu i tzech planetach: Wenu, Maie i Jowizu) pacowały pzyządy zbudowane pzez człowieka, a jedno (Kiężyc) odwiedzili ludzie. 1 - Pędkość ucieczki Pędkość ucieczki (zwana też dugą pędkością komiczną) - minimalna pędkość, z jaką obiekt może oddalić ię od danego pola gawitacyjnego. Im lżejze jet źódło pola gawitacyjnego, tym mniejza pędkość ucieczki. Bibliogafia: 1. Eugeniuz Rybka Atonomia ogólna. M. Heman, A. Paletyńki, L. Widomki Podtawy fizyki 3. B. Jawoki, A. Dietłaf Ku fizyki, tom Intenet 7

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi.

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi. Grawitacja Zad. 1 Ile muiałby wynoić okre obrotu kuli ziemkiej wokół włanej oi, aby iła odśrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku iłę grawitacyjną? Dane ą promień Ziemi i przypiezenie grawitacyjne.

Bardziej szczegółowo

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII KATEDRA GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA I GEOTECHNIKI Rozpawa doktoska Badania nad kształtowaniem się watości współczynnika

Bardziej szczegółowo

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. EDNOTI MIR ednotki poawowe układu I ednotka nazwa kót długość et aa kiloga kg cza ekunda natężenie pądu elektycznego * ape tepeatua * kelwin

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejce na naklejkę z kodem zkoły dylekja MFA-PAP-06 EGZAMIN MAURALNY Z FIZYKI I ASRONOMII POZIOM PODSAWOWY Cza pracy 0 minut Intrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkuz egzaminacyjny zawiera 3 tron (zadania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY

WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 73 Boniław Dak, Piot Zientek, Roman Nietój, Andzej Boboń Politechnika Śląka, Gliwice Józef Kwak, Zabzańkie Zakłady Mechaniczne, Zabze Jan Maek Lipińki, Zakład

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W UKŁADZIE Z POMPĄ CIEPŁA PRACUJĄCĄ Z DWUTLENKIEM WĘGLA JAKO CZYNNIKIEM ZIĘBNICZYM SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOIDE AS REFRIGERANT Agnieszka Flaga-Mayańczyk,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

Siła. Zasady dynamiki

Siła. Zasady dynamiki Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A,

Bardziej szczegółowo

XLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

XLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne XLI OLIPIADA FIZYCZNA EAP I Zadanie doświadczalne ZADANIE D Pod działaniem sil zewnęznych ciała sale ulęgają odkszałceniom. Wyznacz zależność pomienia obszau syczniści szklanej soczewki z płyka szklana

Bardziej szczegółowo

Robot jako system komputerowy

Robot jako system komputerowy Robot jako system komputeoy Mateiał ykładoy opacoany pzez d. hab. inż. Maka Gaysiaka pofesoa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej Rozdział Kiedy maszyna staje się obotem? Robot pojęcie niejasne

Bardziej szczegółowo

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

Jak uspołecznić robota: Organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej

Jak uspołecznić robota: Organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej AVANT, wol. IV, nr 1/2013 ISSN: 2082-6710 avant.edu.pl DOI: 10.12849/40102013.0106.0007 Jak upołecznić robota: Organizacja przetrzenna i multimodalne interakcje emiotyczne w laboratorium robotyki połecznej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona Wyznaczanie poienia kzywizny soczewki płasko-wypukłej etodą pieścieni Newtona I. Cel ćwiczenia: zapoznanie ze zjawiskie intefeencji światła, poia poienia soczewki płasko-wypukłej. II. Pzyządy: lapa sodowa,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej -3-9 Wstęp do Optyki i Fizyki Mateii Skondensowanej Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/nt Wojciech.Wasilewski@fuw.edu.pl Wstęp do Optyki i Fizyki Mateii Skondensowanej Poponowane

Bardziej szczegółowo

Nr 2. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Maszyn i urządzeń technologicznych. Właściwości i kształtowanie ewolwenty

Nr 2. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Maszyn i urządzeń technologicznych. Właściwości i kształtowanie ewolwenty 1 Politechnika Poznańska Insttut Technologii Mechanicznej Laoatoium Maszn i uządzeń technologicznch N Właściwości i kształtowanie ewolwent Opacował: D inż. Piot Fąckowiak Poznań 009 1. CEL ĆWICZENI Celem

Bardziej szczegółowo

9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ

9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 1 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 9.1. ZLEŻOŚCI PODSTWOWE Przyjmiemy, że materiał pręta jet jednorodny i izotropowy. Jeśli ponadto założymy, że pręt jet pryzmatyczny, to łuzne ą wzory

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na: DYNAMIKA Oddziaływanie między ciałami można ilościowo opisywać posługując się pojęciem siły. Działanie siły na jakieś ciało przejawia się albo w zmianie stanu ruchu tego ciała (zmianie prędkości), albo

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 Uwagi wstępne Niniejszy zbiór zadań i pytań napisany został dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ale z powodzeniem może być

Bardziej szczegółowo

Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników

Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników Instytut Technk Ceplnej Poltechnk Śląskej Analza temodynamczna ożebowanego wymennka cepła z neównomenym dopływem czynnków mg nż. Robet Pątek pomoto: pof. Jan Składzeń Plan pezentacj Wstęp Cel, teza zakes

Bardziej szczegółowo

www.zamkor.pl Matura 2005 na gorąco

www.zamkor.pl Matura 2005 na gorąco www.zamkor.pl Matura 2005 na gorąco Zadanie 1. (1 pkt) Cząstka α porusza się po okręgu (rys.) z prędkością o stałej wartości i zmiennym kierunku. www.zamkor.pl Siłę zmieniającą prędkość przedstawia wektor.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski

Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Zbiór zadań z fizyki (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Piaseczno 2008 1 Zbiór zadań z fizyki. Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Wszelkie prawa zastrzeżone. ( to opracowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Moduł interdyscyplinarny: informatyka fizyka Numeryczne obliczanie

Bardziej szczegółowo

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone Standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE

ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE Grażyna Trzpiot Anna Ojrzyńka Uniwerytet Ekonomiczny w Katowicach ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE Wtęp Starzenie ię populacji to pochodna przede wzytkim dwóch czynników:

Bardziej szczegółowo