D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten"

Transkrypt

1 High-performance too. Reay for action. D.5 PŁYTKI wieootrzowe Inexabe inert Wenepatten

2 FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Płytki wieootrzowe frezarkie Inexabe inert for miing Wenechneipatten zum Fräen N = iczba krawęzi krawających N = Number of cutting ege N = Anzah er Schneikanten APHT r 11 Opi Orering coe Betebezeichnung Wymiary w mm Dimenion in mm Abmeungen in mm 1 r FP35C FP30C Grae APHT 1003PDFR-AL 10,96 6,6 3,5 2,8 0,5 APHT 1604PDFR-AL 17,30 9,52 5,26 4,5 0,8 FP25C FM40C FK15C FK10C 1 N = 2 APKT r 11 APKT 1003PDSR-M 10,96 6,6 3,5 2,8 0,5 APKT 1604PDSR-M 17,30 9,52 5,26 4,5 0,8 1 N = 2 APKT APKT 1003PDSR-P 10,96 6,6 3,5 2,8 0,5 APKT 1604PDSR-P 17,30 9,52 5,26 4,5 0,8 APKT SR-P 17,30 9,52 5,26 4,5 1,6 N = 2 OFER OFER SN-P 7,4 18,1 4,76 25 N = 8 OFEX 25 OFEX 05T305SN-P 7,4 12,70 3,97 4,6 1 N =8 Przykła zamawiania Orer exampe Betebeipie: 10 ztuk piece Stück APHT 1003PDFR-AL FK10C : otępne z magazynu Avaiabe from tock ab Lager verfügbar : na zamówienie Item upon orer Poten auf Beteung

3 Płytki wieootrzowe frezarkie Inexabe inert for miing Wenechneipatten zum Fräen N = iczba krawęzi krawających N = Number of cutting ege N = Anzah er Schneikanten SDHT 15 Opi Orering coe Betebezeichnung Wymiary w mm Dimenion in mm Abmeungen in mm 1 r SDHT 1204AESN 12,70 12,70 4,76 5,5 SDHT 1504AESN 15,88 15,88 4,76 5,5 FP35C FP30C Grae FP25C FM40C FK15C FK10C FREZOWANIE MILLING FRÄSEN 1 N = 4 SDMT r 15 SDMT ,52 9,52 3,18 4 SDMT SN 12,70 12,70 4,76 5,5 0,8 1 SEKN 20 N = 4 SEKN 1203AFSN 12,70 12,70 3,18 1,4 SEKN 1204AFSN 12,70 12,70 4,76 1,4 SEKN 1504AFSN 15,88 15,88 4,76 1,4 b N = 4 SEKR 20 SEKR 1203AFSN 12,70 12,70 3,18 1,4 SEKR 1204AFSN 12,70 12,70 4,76 1,4 N = 4 SEKR 20 SEKR 1203AFSN-M 12,70 12,70 3,18 1,4 SEKR 1204AFSN-M 12,70 12,70 4,76 1,4 N = 4 Przykła zamawiania Orer exampe Betebeipie: 10 ztuk piece Stück APHT 1003PDFR-AL FK10C : otępne z magazynu Avaiabe from tock ab Lager verfügbar : na zamówienie Item upon orer Poten auf Beteung

4 FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Płytki wieootrzowe frezarkie Inexabe inert for miing Wenechneipatten zum Fräen N = iczba krawęzi krawających N = Number of cutting ege N = Anzah er Schneikanten SEKW 20 Opi Orering coe Betebezeichnung Wymiary w mm Dimenion in mm Abmeungen in mm 1 r FP35C FP30C Grae SEKW 1204AFSN 12,70 12,70 4,76 5,5 FP25C FM40C FK15C FK10C 1 SPKN 11 N = 4 SPKN 1203EDSR 12,70 12,70 3,18 SPKN 1504EDSR 15,88 15,88 4,76 N = 4 SPKR SPKR 1203EDSR 12,70 12,70 3,18 11 N = 4 SPMT r 11 SPMT ,35 6,35 3,18 3,4 0,4 SPMT SN 12,70 12,70 4,76 5,2 0,8 1 N = 4 TPKN 11 TPKN 1603PDSR 16,5 9,52 3,18 TPKN 2204PDSR 22 12,70 4,76 N = 3 Przykła zamawiania Orer exampe Betebeipie: 10 ztuk piece Stück APHT 1003PDFR-AL FK10C : otępne z magazynu Avaiabe from tock ab Lager verfügbar : na zamówienie Item upon orer Poten auf Beteung

5 Frezowanie opi gatunków Miing Grae nbechreibung Fräen FP35C (P35, M35) Barzo wytrzymały gatunek z powłoką PVD AITiN ze pecjanym przeznaczeniem a tai narzęziowej. Ieany o frezowania na ucho o nikich o śrenich zybkości krawania o obróbki zgrubnej. FP35C (P35, M35) Very tough Nanotop PVD ATiN graientcoating-carbie grae epeciay for miing too tee. Iea for ry miing at ow to meium cutting pee for roughing. FP35C (P35, M35) Nanotop PVD ATiN Graientenchicht- Hartmetaorte mit hoher Zähigkeit zum Fräen von vor aem Werkzeugtähen. Beoner gut geeignet zum Trockenfräen bei nierigen bi mitteren Schnittgechwinigkeiten für Schruppbearbeitung. FREZOWANIE MILLING FRÄSEN FP30C (P30, M30) Barzo wytrzymałe położe węgikowe gwarantuje wyokie bezpieczeńtwo obróbki tego uniweranego gatunku o frezowania tai przy zerokim zakreie materiałów taowych. Nowoczena powłoka wieowartwowa MT-CVD A2O3 zapewnia obróbkę na ucho przy wyokiej zybkości krawania Nanoock. FP30C (P30, M30) The very tough carbie ubtrate guarantee thi univera tee miing grae high machining ecurity for a wie range of tee materia. A moern MT-CVD mutiayer A 2 O 3 coating enure ry machining with Nanoock high cutting pee. FP30C (P30, M30) Univeree Stahfräorte. Hohe Bearbeitungicherheit auf einem breiten Stahwerktoffpektrum wir urch a beoner zähe Hartmetaubtrat garantiert. Eine moerne MT-CVD Nanoock Mehragen A 2 O 3 Bechichtung bietet wirtchaftiche Trockenbearbeitung bei hohen Schnittge chwinigkeiten. FP25C (P25, M25) Uniwerany gatunek o frezowania tai nietopowej, nikotopowej i wyokotopowej oraz nierzewnej, a także żeiwa z grafitem feroianym. Ten gatunek pokryty powłoką TiAIN jet zczegónie opowieni a wyokich zybkości krawania przy obróbce na ucho. FP25C (P25, M25) Muti-purpoe grae for miing unaoye, ow aoye an high aoye tee, taine tee an cat iron with nouar graphite. Thi TiAN coate grae i epeciay uitabe for high cutting pee in ry machining. FP25C (P25, M25) Mehrbereichorte zum Fräen von unegiertem, nierig egiertem un hoch egiertem Stah, rotfreiem Stah un Gueien mit Kugegraphit. Diee TiAN bechichtete eignet ich beoner für hohe Schnittgechwinigkeiten bei er Trockenbearbeitung. FM40C (M40) Barzo wytrzymałe, wzgęnie robnoziarnite położe węgikowe z cienką, głaką i oporną powłoką wieowartwową PVD. Ieany gatunek o frezowania nierzewnej tai autenitycznej o nikich o śrenich zybkości krawania i obróbki na mokro. FM40C (M40) Extremey tough, reativey fine-graine carbie ubtrate with thin, mooth an tough PVD-mutiayer coating. Iea grae for miing autenitic taine tee at ow to meium cutting pee an wet machining. FM40C (M40) Extrem zähe, reativ feinkörnige Hartmetaubtrat mit ünner, gatter un zäher PVD-Mehragenchicht. Ieae zum Fräen von autenitich rotfreien Stähen mit nierigen bi mitteren Schnittgechwinigkeiten un Nabearbeitung. FK15C (K15) o frezowania żeiwa zarego i żeiwa feroianego, o obróbki przy śrenich i małych obciążeniach. ten wyróżnia ię opornością na ścieranie i obrą tabinością termiczną. FK15C (K15) Grae for the miing of grey cat iron an pheroia cat iron, for meium an ight-uty machining. Thi grae tan out with it wear reitance an goo therma tabiity. FK15C (K15) zum Fräen von Graugu un Sphärogu, für mittere un eichte Zerpanung. Diee zeichnet ich urch ihre Vercheißfetigkeit un gute thermiche Betänigkeit au. FK10C (K10) Ieany gatunek o obróbki materiałów auminiowych i innych metai nieżeaznych. Jego nieamowicie cienka powłoka PVD-TiAIN czyni go również okonałym o wykańczania tai nierzewnej i żeiwa zarego. FK10C (K10) Iea grae for machining auminium materia an other non-ferrou meta. It extremey thin PVD-TiAN coating ao make it perfect for finihing taine tee an grey cat iron. FK10C (K10) Ieae für ie Bearbeitung von Auminiumwerktoffen un weiteren NE- Metaen. Durch eine hauchünne PVD TiAN-Schicht ebenfa hervorragen für ie Schichtzerpanung von rotfreien Stähen un Graugu geeignet.

6 Przegą gatunków Grae overview nübericht FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Grae ISO Zakre zatoowań Range of appication Anwenungbereich P Sta Stee Stah Sta nierzewna Staine Rotfrei Grupa materiałowa Group of materia Werktoffgruppe M K N S H Żeiwo Grey cat iron Grauguß Metae nieżeazne Nonferrou meta NE-Metae (A, etc.) Stae żarowytrzymałe High temperature materia Hochwarmfet Stae tware Har materia Harte Werktoffe FP35C FP30C P35 M35 P30 M30 P25 FP25C M25 FM40C M40 FK15C K15 K10 FK10C K10 P10 M10 Główne zatoowanie Main appication Hauptanwenung Możiwe zatoowanie Further appication Weitere Anwenung Wkazówki techniczne Technica hint Techniche Hinweie Materiał Materia Werktoff Parametry krawania a FK15C Cutting ata recommenation for FK15C Schnittwertempfehungen für FK15C R m /UTS (N/mm 2 ) Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,08-0,15 0,16-0,35 0,36-0,50 Żeiwa zare Grey cat iron Graugu ( HB) K Żeiwa zare wieotopowe Aoye grey cat iron Legierter Graugu Żeiwa feroiane Nouar cat iron Sphärogu ( HB) ( HB) Żeiwa ciągiwe Maeabe cat iron Tempergu ( HB) Obróbka na mokro Wet machining Nabearbeitung Obróbka na ucho Dry machining Trockenbearbeitung

7 Wkazówki techniczne Technica hint Techniche Hinweie Parametry krawania a FP35C Cutting ata recommenation for FP35C Schnittwertempfehungen für FP35C Materiał Materia Werktoff R m /UTS (N/mm 2 ) Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,08-0,15 0,16-0,35 0,36-0,50 Nikotopowa ta kontrukcyjna Unaoye tructura tee Unegierter Bautah Stae automatowe Free cutting tee Automatentah Sta kontrukcyjna Structura tee Bautah Stae o obróbki ciepnej Heat-treatment tee, meium trength Vergütungtah, mittefet FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Staiwa Cat tee Stahgu P Sta uepzona Cae harene tee Einatztah Sta nierzewna ferrytyczna martenzytyczna Staine tee, ferritic, martenitic Rot- un äurebetäniger Stah, ferritich, martenitich Sta żarowytrzymała Heat-treatment tee, high trength Vergütungtah, hochfet Stae o azotowania Nitriing tee Nitriertah, vergütet Sta narzęziowa Too tee Werkzeugtah M Stae nierzewne autenityczne Staine tee, autenitic Stae nierz. martenzytyczne Maraging tee Martenitauhärtbarer Stah Rot- un äurebetäniger Stah, autenitich Żeiwa zare Grey cat iron Graugu ( HB) K Żeiwa zare nikotopowe Aoye grey cat iron Legierter Graugu Żeiwa feroiane Nouar cat iron Sphärogu ( HB) ( HB) Żeiwa ciągiwe Maeabe cat iron Tempergu ( HB) Parametry krawania a FP30C Cutting ata recommenation for FP30C Schnittwertempfehungen für FP30C Materiał Materia Werktoff R m /UTS (N/mm 2 ) Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,08-0,15 0,16-0,35 0,36-0,50 Nikotopowa ta kontrukcyjna Unaoye tructura tee Unegierter Bautah Stae automatowe Free cutting tee Automatentah Sta kontrukcyjna Structura tee Bautah Stae o obróbki ciepnej Heat-treatment tee, meium trength Vergütungtah, mittefet Staiwa Cat tee Stahgu P Sta uepzona Cae harene tee Einatztah Sta nierzewna ferrytyczna martenzytyczna Staine tee, ferritic, martenitic Rot- un äurebetäniger Stah, ferritich, martenitich Sta żarowytrzymała Heat-treatment tee, high trength Vergütungtah, hochfet Stae o azotowania Nitriing tee Nitriertah, vergütet Sta narzęziowa Too tee Werkzeugtah M Stae nierzewne autenityczne Staine tee, autenitic Stae nierz. martenzytyczne Maraging tee Martenitauhärtbarer Stah Rot- un äurebetäniger Stah, autenitich Żeiwa zare Grey cat iron Graugu ( HB) K Żeiwa zare nikotopowe Aoye grey cat iron Legierter Graugu Żeiwa feroiane Nouar cat iron Sphärogu ( HB) ( HB) Żeiwa ciągiwe Maeabe cat iron Tempergu ( HB)

8 Wkazówki techniczne Technica hint Techniche Hinweie Parametry krawania a FP25C Cutting ata recommenation for FP25C Schnittwertempfehungen für FP25C FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Materiał Materia Werktoff R m /UTS (N/mm 2 ) Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,08-0,15 0,16-0,35 0,36-0,50 Nikotopowa ta kontrukcyjna Unaoye tructura tee Unegierter Bautah Stae automatowe Free cutting tee Automatentah Sta kontrukcyjna Structura tee Bautah Stae o obróbki ciepnej Heat-treatment tee, meium trength Vergütungtah, mittefet Staiwa Cat tee Stahgu P Sta uepzona Cae harene tee Einatztah Sta nierzewna ferrytyczna martenzytyczna Staine tee, ferritic, martenitic Rot- un äurebetäniger Stah, ferritich, martenitich Sta żarowytrzymała Heat-treatment tee, high trength Vergütungtah, hochfet Stae o azotowania Nitriing tee Nitriertah, vergütet Sta narzęziowa Too tee Werkzeugtah M Stae nierzewne autenityczne Staine tee, autenitic Stae nierz. martenzytyczne Maraging tee Martenitauhärtbarer Stah Rot- un äurebetäniger Stah, autenitich Parametry krawania a FM40C Cutting ata recommenation for FM40C Schnittwertempfehungen für FM40C Materiał Materia Werktoff Autenityczne: AISI Autenitic: AISI Autenitich: WNr. Brine Härte Harne Brine HB Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,08-0,20 0,21-0,40 M S 301, 303, 304, 304L, 304LN, 305, 308, 316, 316L, 316LN, 317L 301, 303, 304, 304L, 304LN, 305, 308, 316, 316L, 316LN, 317L 316Ti, 318, 321, 347, Ti, 318, 321, 347, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Autenityczne uepzone: AISI Autenitic harene: AISI Autenitich ehärtet: WNr. 309, 310S, 630, J775 (SAE) 309, 310S, 630, J775 (SAE) Dupex (autenityczne/ ferrytyczne): AISI Dupex (autenitic/ferritic): AISI , , , , , , , Dupex (autenitich/ ferritich): WNr , , , , , , , , Stopy żarooporne: Heat reiting aoy: Warmfete Legierungen; Ni- or Co-: Ni- or Co-bai: Ni- oer Co- Bai: Incone 718, Incooy 925 Incone 718, Incooy 925 Incone 718, Incooy 925 Stopy tytanu: Titanium aoy: Titanegierungen; Apha- + Beta-aoy: Ti -6A-4V Apha- + Beta-aoy: Ti -6A-4V Apha- + Beta-Legierungen: Ti -6A-4V R m 1050 N/mm Da ferrytycznych i martenzytycznych tai nierzewnych rekomenowane FP30C For ferritic an martenitic taine tee we recommen grae FP30C (preferaby ry machining) Für ferritiche un martenitiche rotbetänige Stähe empfehen wir ie FP30C (vorzugweie trocken). Obróbka na mokro Wet machining Nabearbeitung Obróbka na ucho Dry machining Trockenbearbeitung

9 Wkazówki techniczne Technica hint Techniche Hinweie Materiał Materia Werktoff Parametry krawania a FK10C Cutting ata recommenation for FK10C Schnittwertempfehungen für FK10C R m /UTS (N/mm 2 ) Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,08-0,15 0,16-0,35 0,36-0,50 Nikotopowa ta kontrukcyjna Unaoye tructura tee Unegierter Bautah FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Stae automatowe Free cutting tee Automatentah Sta kontrukcyjna Structura tee Bautah Stae o obróbki ciepnej Heat-treatment tee, meium trength Vergütungtah, mittefet Staiwa Cat tee Stahgu P Sta uepzona Cae harene tee Einatztah Sta nierzewna ferrytyczna martenzytyczna Staine tee, ferritic, martenitic Rot- un äurebetäniger Stah, ferritich, martenitich Sta żarowytrzymała Heat-treatment tee, high trength Vergütungtah, hochfet Stae o azotowania Nitriing tee Nitriertah, vergütet Sta narzęziowa Too tee Werkzeugtah M Stae nierzewne autenityczne Staine tee, autenitic Rot- un äurebetäniger Stah, autenitich Stae nierz. martenzytyczne Maraging tee Martenitauhärtbarer Stah Żeiwa zare Grey cat iron Graugu ( HB) K Żeiwa zare nikotopowe Aoye grey cat iron Legierter Graugu Żeiwa feroiane Nouar cat iron Sphärogu ( HB) ( HB) Żeiwa ciągiwe Maeabe cat iron Tempergu ( HB) Czyte metae miękkie Pure meta, oft Rein-Metae, weich Stopy auminium ługi wiór Auminium aoy, ong chipping Auminium-Legierungen, angpanen Stopy auminium krótki wiór Auminium aoy, hort chipping Auminium-Legierungen, kurzpanen N Stopy miezi ługi wiór Stopy miezi krótki wiór Copper aoy, ong chipping Copper aoy, hort chipping Kupfer-Legierungen, angpanen Kupfer-Legierungen, kurzpanen Stopy magnezu Magneium aoy Magneium-Legierungen Tworzywa termopatyczne Thermopatic Thermopate Tworzywa uropatyczne Duropatic Duropate Grafit Graphite Graphit Stopy tytanu śrenia wytrzymałość Titanium aoy, meium trength Titan-Legierungen, mittefet S Stopy tytanu wyoka wytrzymałość Stopy niku śrenia wytrzymałość Titanium aoy, hight trength Nicke bae aoy, meium trength Titan-Legierungen, hochfet Nickebai-Legierungen, mittefet Stopy niku wyoka wytrzymałość Heat reitant nicke bae aoy, high trength Nicke-Bai-Legierungen, hochwarmfet Żeiwa uepzone Chie cat iron Hartgu HB H Stae uepzone Harene tee Gehärteter Stah HRC HRC HRC Obróbka na mokro Wet machining Nabearbeitung Obróbka na ucho Dry machining Trockenbearbeitung

10 TOCZENIE TURNING DREHEN Płytki wieootrzowe tokarkie Inexabe inert for turning Wenechneipatten zum Drehen CCMT...-DF Opi Orering coe Betebezeichnung Wymiary w mm Dimenion in mm Abmeungen in mm 1 r CCMT DF 6,40 6,35 2,38 2,80 0,4 CCMT DF 6,40 6,35 2,38 2,80 0,8 CCMT 09T304-DF 9,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCMT 09T308-DF 9,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCMT DF 12,90 12,70 4,76 5,50 0,4 TP15C TP25C Grae TP40C TS15C TK10C CCMT...-DM CCMT DM 6,40 6,35 2,38 2,80 0,2 CCMT DM 6,40 6,35 2,38 2,80 0,4 CCMT DM 6,40 6,35 2,38 2,80 0,8 CCMT 09T304-DM 9,70 9,52 3,97 4,40 0,4 CCMT 09T308-DM 9,70 9,52 3,97 4,40 0,8 CCMT DM 12,90 12,70 4,76 5,50 0,4 CCMT DM 12,90 12,70 4,76 5,50 0,8 CNMG...-DF CNMG DF 12,90 12,70 4,76 5,16 0,4 CNMG DF 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG...-DMR CNMG DMR 12,90 12,70 4,76 5,16 0,8 CNMG DMR 12,90 12,70 4,76 5,16 1,2 CNMG DMR 12,90 12,70 4,76 5,16 1,6 CNMG DMR 16,10 15,87 6,35 6,35 0,8 CNMG DMR 16,10 15,87 6,35 6,35 1,2 CNMG DMR 19,30 19,05 6,35 7,93 1,2 CNMG DMR 19,30 19,05 6,35 7,93 1,6 CNMG DMR 19,30 19,05 6,35 7,93 2,4 Przykła zamawiania Orer exampe Betebeipie: 10 ztuk piece Stück CCMT DF TP15C : otępne z magazynu Avaiabe from tock ab Lager verfügbar : na zamówienie Item upon orer Poten auf Beteung 10

11 Płytki wieootrzowe tokarkie Inexabe inert for turning Wenechneipatten zum Drehen DCMT...-DF Opi Orering coe Betebezeichnung Wymiary w mm Dimenion in mm Abmeungen in mm 1 r DCMT DF 7,70 6,35 2,38 2,80 0,4 DCMT 11T304-DF 11,60 9,52 3,97 4,40 0,4 TP15C TP25C Grae TP40C TS15C TK10C TOCZENIE TURNING DREHEN DCMT...-DM DCMT DM 7,70 6,35 2,38 2,80 0,4 DCMT 11T304-DM 11,60 9,52 3,97 4,40 0,4 DCMT 11T308-DM 11,60 9,52 3,97 4,40 0,8 DNMG...-DF DNMG DF 11,60 9,52 4,76 3,97 0,4 DNMG DF 11,60 9,52 4,76 3,97 0,8 DNMG DF 15,50 12,70 6,35 5,16 0,4 DNMG DF 15,50 12,70 6,35 5,16 0,8 DNMG...-DM DNMG DM 11,60 9,52 4,76 3,97 0,8 DNMG DM 15,50 12,70 4,76 5,16 0,8 DNMG DM 15,50 12,70 4,76 5,16 1,2 DNMG DM 15,50 12,70 6,35 5,16 0,8 DNMG DM 15,50 12,70 6,35 5,16 1,2 DNMG DM 15,50 12,70 6,35 5,16 1,6 Przykła zamawiania Orer exampe Betebeipie: 10 ztuk piece Stück CCMT DF TP15C : otępne z magazynu Avaiabe from tock ab Lager verfügbar : na zamówienie Item upon orer Poten auf Beteung 11

12 TOCZENIE TURNING DREHEN Płytki wieootrzowe tokarkie Inexabe inert for turning Wenechneipatten zum Drehen SCMT...-DF Opi Orering coe Betebezeichnung Wymiary w mm Dimenion in mm Abmeungen in mm 1 r SCMT 09T304-DF 9,52 9,52 3,97 4,40 0,4 SCMT 09T308-DF 9,52 9,52 3,97 4,40 0,8 TP15C TP25C Grae TP40C TS15C TK10C SCMT...-DM SCMT 09T308-DM 9,52 9,52 3,97 4,40 0,8 SCMT DM 12,70 12,70 4,76 5,50 0,8 SCMT DM 12,70 12,70 4,76 5,50 1,2 SNMG...-DM SNMG DM 12,70 12,70 4,76 5,16 0,8 SNMG DM 12,70 12,70 4,76 5,16 1,2 SNMG DM 15,87 15,87 6,35 6,35 0,8 SNMG DM 19,05 19,05 6,35 7,93 1,2 SNMM...-DR SNMM DR 25,40 25,40 7,94 9,12 2,4 SNMM DR 25,40 25,40 9,52 9,12 2,4 Przykła zamawiania Orer exampe Betebeipie: 10 ztuk piece Stück CCMT DF TP15C : otępne z magazynu Avaiabe from tock ab Lager verfügbar : na zamówienie Item upon orer Poten auf Beteung 12

13 Płytki wieootrzowe tokarkie Inexabe inert for turning Wenechneipatten zum Drehen TCMT...-DF Opi Orering coe Betebezeichnung Wymiary w mm Dimenion in mm Abmeungen in mm 1 r TCMT DF 11,00 6,35 2,38 2,80 0,2 TCMT DF 11,00 6,35 2,38 2,80 0,4 TP15C TP25C Grae TP40C TS15C TK10C TOCZENIE TURNING DREHEN TCMT...-DM TCMT DM 11,00 6,35 2,38 2,80 0,8 TCMT 16T304-DM 16,50 9,52 3,97 4,40 0,4 TCMT 16T308-DM 16,50 9,52 3,97 4,40 0,8 TNMG...-DFM TNMG DFM 16,50 9,52 4,76 3,81 0,4 TNMG DFM 16,50 9,52 4,76 3,81 0,8 TNMG DFM 16,50 9,52 4,76 3,81 1,2 TNMG...-DM TNMG DM TNMG DM TPMR...-DFM TPMR DFM 11,00 6,35 3,18 0,4 TPMR DFM 11,00 6,35 3,18 0,8 TPMR DFM 16,50 9,52 3,18 0,4 TPMR DFM 16,50 9,52 3,18 0,8 Przykła zamawiania Orer exampe Betebeipie: 10 ztuk piece Stück CCMT DF TP15C : otępne z magazynu Avaiabe from tock ab Lager verfügbar : na zamówienie Item upon orer Poten auf Beteung 13

14 TOCZENIE TURNING DREHEN Płytki wieootrzowe tokarkie Inexabe inert for turning Wenechneipatten zum Drehen VBMT... Opi Orering coe Betebezeichnung Wymiary w mm Dimenion in mm Abmeungen in mm 1 r VBMT ,60 9,52 4,76 4,40 0,4 VBMT ,60 9,52 4,76 4,40 0,8 VBMT ,60 9,52 4,76 4,40 1,2 TP15C TP25C Grae TP40C TS15C TK10C VCMT...-DF VCMT DF 11,10 6,35 3,18 2,80 0,4 VCMT DF 16,60 9,52 4,76 4,40 0,4 VCMT DF 16,60 9,52 4,76 4,40 0,8 VNMG...-DF VNMG DF 16,60 9,52 4,76 3,81 0,4 VNMG DF 16,60 9,52 4,76 3,81 0,8 VNMG...-DM VNMG DM 16,60 9,52 4,76 3,81 0,8 VNMG DM 16,60 9,52 4,76 3,81 1,2 WNMG...-DFM Opi Orering coe Betebezeichnung Wymiary w mm Dimenion in mm Abmeungen in mm 1 r TP15C TP25C Grae WNMG DFM 6,50 9,52 4,76 3,81 0,4 WNMG DFM 6,50 9,52 4,76 3,81 0,8 WNMG DFM 8,60 12,70 4,76 5,16 0,4 WNMG DFM 8,60 12,70 4,76 5,16 0,8 WNMG DFM 8,60 12,70 4,76 5,16 1,2 TP40C TS15C TK10C Przykła zamawiania Orer exampe Betebeipie: 10 ztuk piece Stück CCMT DF TP15C : otępne z magazynu Avaiabe from tock ab Lager verfügbar : na zamówienie Item upon orer Poten auf Beteung 14

15 Toczenie opi gatunków Turning Grae nbechreibung Drehen TP15C (P15, K15) Oporny na ścieranie gatunek o nieprzerwanego krawania tai z wyokimi prękościami. Może być również toowany o żeiwa. TP15C (P15, K15) Wear reitant tee grae for not interrupte cut for high cutting pee. Ao appicabe on cat iron. TP15C (P15, K15) Vercheißfete Stahorte für en nichtunterbrochenen Schnitt für hohe Schnittgechwinigkeiten. Auch für ie Bearbeitung im Gu geeignet. TOCZENIE TURNING DREHEN TP25C (P25, M25) (Uniwerany gatunek o toczenia) Potawowy gatunek o obróbki materiałów taowych i łatwo krawanych tai nierzewnych ze śrenimi zybkościami krawania, włączając krawanie przerywane. ogónego zatoowania charakteryzuje ię wyoką trwałością i okonałą opornością przy zerokim zakreie zatoowań. TP25C (P25, M25) (Univera turning grae) Main grae for machining tee materia an eaiy machinabe taine tee at meium cutting pee, incuing interrupte cutting work. Thi genera purpoe grae i characterie by the propertie of high urabiity an exceent toughne acro a wie range of appication. TP25C (P25, M25) (Univeree Drehorte) Hauptorte zum Drehen von Stahwerktoffen un eicht zerpanbarem rotbetänigem Stah bei mitteren Schnittgechwinigkeiten, auch bei unterbrochenem Schnitt. Diee Mehrbereichorte zeichnet ich urch hohe Vercheißfetigkeit un augezeichnete Zähigkeiteigenchaften in einem breiten Einatzpektrum au. TP40C (P40, M40) gwarantujący makymaną wyajność przy ciężkim krawaniu przerywanym. TP40C (P40, M40) The LC240F Steetec tee turning grae guarantee maximum performance in heavy interrupte cutting thank to the combination of an extremey tough carbie with the "Nanoock yeow MT-CVD ayer". TP40C (P40, M40) Die Stahrehorte Steetec LC240F gewähreitet urch a Zuammenpie eine extrem zähen Hartmeta mit er "Nanoock geb MT-CVD-Schicht" höchte Performance im tark unterbrochenen Schnitt. TS15C Submikronowy gatunek poiaający otrą i tabiną krawęź krawającą. Do pracy z wyokimi zybkościami w obróbce upertopów takich jak: Incone, Hateoy, Nimonic i topów tytanu TS15C Turning grae with it micro-grain ubtrate enure harp micro-geometry an ege tabiity. High cutting pee an extene too ife for uper-aoy uch a Incone, Hateoy, Nimonic an for titanium aoy TS15C Drehorte garantiert mit ihrem Feintkornubtrat eine charfe Mikrogeometrie bei geichzeitig hoher Kantentabiität. Die hochwarmfete un extrem gatte Supernitri Bechichtung gewähreitet höhere Schnittgechwinigkeiten un ängere Stanzeiten auf Superegierungen wie Incone, Hateoy, Nimonic un Titanegierungen TK10C Innowacyjny gatunek o toczenia żeiwa z ektremanie twarą powłoką TiCN- TiC i ceramiczną wartwą ochronną pozwaajacą na pracę z zybkością o 500m/min TK10C Turning grae for pheroia cat iron an grey cat iron combine the innovative, extremey har an wear-reitant TiCN-TiC compoun with a ceramic heat hie (auminium oxie top ayer) an enure cutting pee up to 500 m/min. TK10C Für Sphäro- un Grauguwerktoffe wure mit er innovativen extrem harten un vercheißfeten TiCN- TiC-Kombination in Verbinung mit em Hitzechi Keramik (Auminiumoxyeckage) augeegt un garantiert amit Schnittgechwinigkeiten bi 500 m/min. 15

16 Toczenie przegą gatunków Turning Grae Overview Schneitofforten, Übericht Grae ISO Zakre zatoowań Range of appication Anwenungbereich Grupa materiałowa Group of materia Werktoffgruppe TOCZENIE TURNING DREHEN P Sta Stee Stah M K N S H Sta nierzewna Staine Rotfrei Żeiwo Grey cat iron Grauguß Metae nieżeazne Nonferrou meta NE-Metae (A, etc.) Stae żarowytrzymałe High temperature materia Hochwarmfet Stae tware Har materia Harte Werktoffe TP15C P15 K15 TP25C P25 M25 TP40C P40 M40 TS15C S15 TK10C K10 Główne zatoowanie Main appication Hauptanwenung Możiwe zatoowanie Further appication Weitere Anwenung Wkazówki techniczne Technica hint Techniche Hinweie Materiał Materia Werktoff Parametry krawania a TP15C Cutting ata recommenation for TP15C Schnittwertempfehungen für TP15C Brine harne Brine Härte HB Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,4-0,8 0,25-0,4 0,05-0,25 P M K Stae nietopowe Unaoye tee Unegierter Stah Stae nikotopowe Low-aoy tee Nierig egierter Stah Stae wyokotopowe High-aoy tee an high-aoy too tee Hochegierter Stah un hocheg. Werkzeugtah Stae nierzewne Staine tee Nichtrotener Stah Stae nierzewne Staine tee Nichtrotener Stah Żeiwa zare Grey cat iron Graugu Żeiwa feroiane Nouar graphite cat iron Gueien mit Kugegraphit Żeiwa Maeabe cat iron Tempergu ca 0,15 % C ca 0,45 % C ca 0,45 % C ca 0,75 % C ca 0,75 % C Obróbka na mokro Wet machining Nabearbeitung Obróbka na ucho Dry machining Trockenbearbeitung 16

17 Wkazówki techniczne Technica hint Techniche Hinweie Materiał Materia Werktoff Parametry krawania a TP25C Cutting ata recommenation for TP25C Schnittwertempfehungen für TP25C Brine harne Brine Härte HB Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,4-0,8 0,25-0,4 0,05-0,25 TOCZENIE TURNING DREHEN P M P M Stae nietopowe Unaoye tee Unegierter Stah Stae nikotopowe Low-aoy tee Nierig egierter Stah Stae wyokotopowe High-aoy tee an high-aoy too tee Hochegierter Stah un hocheg. Werkzeugtah Stae nierzewne Staine tee Nichtrotener Stah Stae nierzewne Staine tee Nichtrotener Stah Stae nietopowe Unaoye tee Unegierter Stah Stae nikotopowe Low-aoy tee Nierig egierter Stah Materiał Materia Werktoff Stae wyokotopowe High-aoy tee an high-aoy too tee Hochegierter Stah un hocheg. Werkzeugtah Stae nierzewne Staine tee Nichtrotener Stah Stae nierzewne Staine tee Nichtrotener Stah ca 0,15 % C ca 0,45 % C ca 0,45 % C ca 0,75 % C ca 0,75 % C Parametry krawania a TP40C Cutting ata recommenation for TP40C Schnittwertempfehungen für TP40C Brine harne Brine Härte HB Obróbka na mokro Wet machining Nabearbeitung Obróbka na ucho Dry machining Trockenbearbeitung Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,4-0,8 0,25-0,4 0,05-0,25 ca 0,15 % C ca 0,45 % C ca 0,45 % C ca 0,75 % C ca 0,75 % C Obróbka na mokro Wet machining Nabearbeitung Obróbka na ucho Dry machining Trockenbearbeitung 17

18 Wkazówki techniczne Technica hint Techniche Hinweie Parametry krawania a TS15C Cutting ata recommenation for TS15C Schnittwertempfehungen für TS15C Materiał Materia Werktoff Brine harne Brine Härte HB Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,08-0,3 TOCZENIE TURNING DREHEN M Stae nierzewne Staine tee Nichtrotener Stah S Stopy żarowytrzymałe Heat reitant aoy Warmfete-Legierungen Stopy tytanowe Titanium aoy Titan-Legierungen Rm Rm Materiał Materia Werktoff Parametry krawania a TK10C Cutting ata recommenation for TK10C Schnittwertempfehungen für TK10C Brine harne Brine Härte HB Szybkość krawania a pouwu vc m/min Schnittgechwinigkeit Cutting pee für Vorchub/Zahn for fee/tooth 0,4-0,8 0,25-0,4 0,05-0,25 K Żeiwa zare Grey cat iron Graugu Żeiwa feroiane Nouar graphite cat iron Gueien mit Kugegraphit Żeiwa Maeabe cat iron Tempergu Obróbka na mokro Wet machining Nabearbeitung Obróbka na ucho Dry machining Trockenbearbeitung Da płytek pozytywnych - ytem mocowania ISO-S For poitive inexabe inert uitabe for ISO S camping ytem Für poitive Wenechneipatten paen für a ISO S-Spannyteme Głębokość a p Depth a p Schnittiefe a p (mm) DF DM Uniwerana geometria "DM" (śrenia) Univera geometry "DM" (Meium) Univeree Geometrie "DM" (Meium) Pouw f Fee f Vorchub f (mm) Wykańczająca geometria "DF" (wykańczająca) Finihing geometry "DF" (Fine) Schicht Geometrie "DF" (Fine) 18

19 Da płytek negatywnych TOCZENIE - ytem mocowania ISO-P i M TURNING For negative inexabe inert uitabe DREHEN for ISO P an M camping ytem Für negative Wenechneipatten paen für ie ISO P- un M-Spannyteme Głębokość a p Depth a p Schnittiefe a p (mm) DF DM DR Zgrubna geometria "DR" (zgrubna) Roughing geometry "DR" (Roughing) Schruppgeometrie DR (Roughing) Śrenia geometria "DM" (śrenia) Univera geometry "DM" (Meium) Univeree Geometrie "DM" (Meium) Pouw f Fee f Vorchub f (mm) Wykańczająca geometria "DF" (wykańczająca) Finihing geometry "DF" (Fine) Schicht Geometrie "DF" (Fine) Geometria przejściowa Intermeiate geometrie Zwichengeometrien Głębokość a p Depth a p Schnittiefe a p (mm) DFM DMR Pouw f Fee f Vorchub f (mm) Da płytek negatywnych - ytem mocowania ISO-P i M For negative inexabe inert uitabe for ISO P an M camping ytem Für negative Wenechneipatten paen für ie ISO P- un M-Spannyteme Zgrubna przejściowa "DMR" Rough intermeiate geometry "DMR" (Meium/Roughing) Grobe Überganggeometrie "DMR" (Meium/Roughing) Wykańczająca przejściowa "DFM" Fine intermeiate geometry "DFM" (Fine/Meium) Feine Überganggeometrie "DFM" (Fine/Meium) 19

20 fabryka narzęzi too factory Werkzeugfabrik завод инструментов Dofamex Sp. z o.o. u. Jana Sobiekiego Jeenia Góra Poan Te.: KRAJ: wew. 371, 375 EXPO: ext. 346 Fax: Jaremen Pre 09/2012

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten High-performance too. Reay for action. D.5 ŁYTKI wieootrzowe Inexabe inert Wenepatten FREZOWANIE ILLING łytki wieootrzowe frezarkie Inexabe inert for miing Wenechneipatten zum Fräen N = iczba krawęzi krawających

Bardziej szczegółowo

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten High-performance too. Reay for action. D.5 PŁYTKI wieootrzowe Inexabe inert Wenepatten FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Płytki wieootrzowe frezarkie Inexabe inert for miing Wenechneipatten zum Fräen N = iczba

Bardziej szczegółowo

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten WIELOOSTRZOWE

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten WIELOOSTRZOWE High-performance too. Reay for action. D.5 PŁYTKI WIELOOSTRZOWE Inexabe inert Wenepatten FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Płytki wieootrzowe frezarkie Inexabe inert for miing Wenechneipatten zum Fräen N = iczba

Bardziej szczegółowo

monolityczne frezy z węglika spiekanego Powlekanie - klasyfikacja i charakterystyka. Coating Classifying and Characteristic.

monolityczne frezy z węglika spiekanego Powlekanie - klasyfikacja i charakterystyka. Coating Classifying and Characteristic. monoityczne frezy z węgika spiekanego carbie en mis Powekanie - kasyfikacja i charakterystyka. Coating Cassifying an Characteristic. Pozycja / Item Typ powekania / Coating type Twarość (HV) Harness (HV)

Bardziej szczegółowo

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH.

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. 2012 doradztwo i lojalność PŁYTKI TOKARSKIE NEGATYWNE OTWOROWE (CNMG, DNMG, SNMG,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Biuro Handlowe KAMET s.c. ul. J. Dąbrowsiego 54a 34-120 Andrychów e-mail : bhkamet@bhkamet.pl www.bhkamet.pl Osoby kontaktowe : Dział Handlowy : Maria Karamańska

Bardziej szczegółowo

produkty dla techników obróbki skrawaniem

produkty dla techników obróbki skrawaniem New Nowe wrzesień 2017 produkty dla techników obróbki skrawaniem nowy wysokowydajny gatunek do obróbki stali nierdzewnych i wysokostopowych WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika 2 30-443 Kraków Tel.

Bardziej szczegółowo

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne Toczenie Strona Inormacje 16 Płytki krawające i materiały krawające Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów Schemat programu 20 Kod oznaczania płytek krawających do toczenia wg

Bardziej szczegółowo

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE NOWOŚĆ W OFERCIE 2015.10 Aktualizacja B209P eria płytek IO do toczenia żeliw Wysoka wydajność obróbki żeliwa! Nowa powłoka: prędkości skrawania nawet do 600 m/min. LK MK RK eria płytek IO do toczenia żeliw

Bardziej szczegółowo

Płytki wieloostrzowe do aluminium

Płytki wieloostrzowe do aluminium Nr. 226 /2011-PL POLSK A -AL -ALX Płytki wieoostrzowe do auminium Najnowsza generacja w toczeniu Specjane właściwości dwie geometrie da różnych zastosowań poerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania

Bardziej szczegółowo

Noże tokarskie przegląd

Noże tokarskie przegląd Noże tokarskie przegląd zewnętrzna Uchwyt zaciskowy 95 do płytek skrawających 7, dodatnie nr zam. typ płytki do cięcia strona 2969 5100 2969 5125 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/220 Uchwyt zaciskowy 95 do

Bardziej szczegółowo

NARODZINY NOWEJ GENERACJI

NARODZINY NOWEJ GENERACJI NARODZINY NOWEJ GENERACJI www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T8300 Z POWŁOKĄ PVD youtube.com/pramettv NOWY MATERIAŁ SKRAWAJĄCY SERIa T8300 WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY ZACHOWANIU NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze.

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Prezentacja systemu Sztywne mocowanie dociskiem dla pewnego ustalenia płytki w gnieździe System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Wzmocniona, mocowana

Bardziej szczegółowo

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 359-PL Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego T50 SERIES Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa T50 SERIES Drastycznie

Bardziej szczegółowo

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS NTT NARZĘDZIA TECHNIKA TECHNOLOGIA STAL NIERDZEWNA Oferta ważna do 31 marca 2017 r. 1/2017 Frezowanie materiałów ze stali kwasoodpornej Gwintowanie otworów nieprzelotowych w stalach wysokostopowych i manganowych

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

Tech-News. Power Drills

Tech-News. Power Drills Nr. 325/2017-PL/GB Tech-News Power Drills Wysokowydajne wiertła do obróbki stali, staliw, stali ulepszonych i stopowych o wytrzymałości do ok. 1300 N/mm². High performance carbide drills for machining

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI A-2 - A-29

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI A-2 - A-29 SELECTION GUIDESPIS TREŚCI PARAMETERS OF MACHINE CUTTING PARAMETRY SKRAWANIA Chip reakers for inserts Łamacze wióra dla pytek A-2 - A-29 A-2 - A-11 Grade description Opis gatunków A-12 - A-26 Grade selecting

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Cennik 2011 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit GDZIE KUPIå Sieç Dystrybucyjna: Sieç Dystrybutorów jest systematycznie rozbudowywana i weryfikowana. Dok

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS PARTING AND GROOVING TECHNICAL INFO

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS PARTING AND GROOVING TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI PARAMETERS OF MACHINE CUTTING PARAMETRY SKRAWANIA Chip reakers for inserts Łamacze wióra dla pytek A-2 - A-28 A-2 - A-11 Grade description Opis gatunków A-12 - A-25 Grade selecting

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE ROZWIĄZANIA & WSPARCIE Wybierając Seco otrzymujesz o wiele więcej, niż dostęp do szerokiego asortymentu rozwiązań oraz zespołu doświadczonych ekspertów. Współpraca z Seco to partnerstwo oparte na zaufaniu

Bardziej szczegółowo

Tech-News. Dreamline-MD. Nowa geometria łamacza wióra MD Dreamline New chipbreaker MD Dreamline. Nr.

Tech-News. Dreamline-MD. Nowa geometria łamacza wióra MD Dreamline New chipbreaker MD Dreamline.  Nr. N. 230/2017-PL/GB Tech-News Deamline-MD Nowa geometia łamacza wióa MD Deamline New chipbeake MD Deamline Stuktua powłoki Layes : TiN Al 2 O 3 Kolumnowa wastwa TiCN Columna TiCN-Laye Wastwa wzbogacona kobaltem

Bardziej szczegółowo

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING P YTKI DO TOZENIA INSERTS FOR TURNING tr. / page: rozzia / chapter: 2 4 22 23 24 26 p ytek o toczenia Deignation of inert for turning P ytki o toczenia Inert for turning P ytki o przecinania Inert for

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZ NA MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ

PRZEŁĄCZ NA MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ PRZEŁĄCZ NA MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ www.pramet.com NOWY WYSOKOWYDAJNY GATUNEK DO FREZOWANIA Informacje techniczne NOWY MATERIAŁ SERII 8200 DO FREZOWANIA Gatunek jest najbardziej odpornym na ścieranie przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Skuteczna obróbka zgrubna nowym łamaczem wióra -CB3

Skuteczna obróbka zgrubna nowym łamaczem wióra -CB3 Maj 2017 Selection Proukty wybrane przez Państwa oraców technicznych Największa objętość wiórów w jenostce czasu poczas obróbki aluminium Skuteczna obróbka zgrubna nowym łamaczem wióra -CB3 TOTAL TOOLING

Bardziej szczegółowo

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali Seria CA5 Nowy węglik powlekany CVD do stali Nowe rodzaje węglików powlekanych CVD do obróbki stali : obróbka o dużej szybkości i wydajności : skrawanie ciągłe do lekkiego przerywanego : 1. wybór do zastosowań

Bardziej szczegółowo

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205.

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. P205 ONMX 0806-C431 M660 New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. Main Competitor Główna konkurencja ONMU 0806 style Typu ONMU 0806. I.

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

MP6100/MP7100/MP9100

MP6100/MP7100/MP9100 NOWOŚĆ W OFERCIE B208P Nowe gatunki z powłoką PVD MP6100/MP7100/MP9100 pecjalistyczne gatunki, opracowane z myślą o określonych materiałach. Nowe gatunki z powłoką PVD Nowe gatunki z powłoką PVD MP6100/MP7100/MP9100

Bardziej szczegółowo

05 / 2015 / Ceny w PLN

05 / 2015 / Ceny w PLN 5 / 215 / Ceny w PN szybkość i skuteczność spis treści 1. Powekanie - kasyfikacja i charakterystyka. 2 2. Pomocnicze wzory do obiczania warunków obróbki. 3 3. Frezy wacowo - czołowe, krótkie - 2 ostrzowe.

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia 58 770 20 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 58 770 29 40 www.sanet-narzedzia.pl Cennik 2013 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Bardziej szczegółowo

VHM-Frezy uniwersalne. U-Cut

VHM-Frezy uniwersalne. U-Cut VHM-Frezy uniwersalne U-Cut VHM Frezy o zastosowaniu uniwersalnym h10 Tolerancja średnicy ostrza Ostrza do centrum Aplikacje PowłokaTinalox SN2 Drobnoziarnisty węglik VHM Frezy, Z2 Strona 3 VHM Frezy,

Bardziej szczegółowo

EcoCut ProfileMaster nowa generacja

EcoCut ProfileMaster nowa generacja New Nowe Styczeń 2017 produkty dla techników obróbki skrawaniem ProfileMaster nowa generacja Udoskonalony, by być jeszcze lepszym! TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika

Bardziej szczegółowo

ALX A20. Płytki wieloostrzowe TOOLS. Innowacja w obróbce aluminium TK Saphitec. Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium:

ALX A20. Płytki wieloostrzowe TOOLS. Innowacja w obróbce aluminium TK Saphitec. Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium: Nr. 304/2012-PL POLSK A Płytki wieloostrzowe ALX A20 Innowacja w obróbce aluminium ALX TK 5310 z powłoką Saphitec A20 Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium: Od lekkiej obróbki wykańczającej po ciężką

Bardziej szczegółowo

Nowe gatunki, geometrie i łamacze wióra dla zwiększenia Państwa produktywności!

Nowe gatunki, geometrie i łamacze wióra dla zwiększenia Państwa produktywności! New Nowe Listopa 2016 proukty la techników obróbki skrawaniem Toczenie Frezowanie Nowe gatunki, geometrie i łamacze wióra la zwiększenia Państwa prouktywności! WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika

Bardziej szczegółowo

SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI

SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI Forming Taps Wygniataki M MF UNF ISO metric coarse thread DIN 13 Gwint metryczny wg DIN 13 ISO metric fi ne thread DIN 13 Gwint metryczny drobnozwojny wg DIN 13 Unifi ed coarse

Bardziej szczegółowo

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości POLSK A -Special E118/2012-PL Best of 2012 Bestseller w obróbce skrawaniem Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości MW 48-2012 www.jd-tools.pl Płytki do aluminium do toczenia

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

Wydanie 2012 superline Lista nr 06, aktualna od

Wydanie 2012 superline Lista nr 06, aktualna od Wydanie 2012 superine sssuper uperli Lista nr 06, aktuana od 16.01.2012 NARZĘDZIA HIGHTECH + SUPER CENA superine to wybór najwyższej kasy narzędzi (hightech) do wykonywania następujących operacji: wiercenia

Bardziej szczegółowo

G.T.S. - system do rowkowania

G.T.S. - system do rowkowania Nr. 300-1-13-JD-PL G.T.S. - system Wysokie bezpieczeństwo procesu przy rowkowaniu GP 2120 GM 5130 new! Zalety systemu G.T.S. Unikatowy system zacisku W zapewnia wysoką stabilność podczas operacji toczenia

Bardziej szczegółowo

SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI

SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI THREADING GINTANIE SELECTIN GUIDE SIS TREŚCI Han Taps Gwintowniki ręczne M MF UNF UNC UNC/F G (B.S..) IS metric coarse threa DIN 3 Gwint metryczny wg DIN 3 IS metric fi ne threa DIN 3 Gwint metryczny robnozwojny

Bardziej szczegółowo

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application HARRDEN 01 HARRDEN 01 2-ostrzowe; 2-flute dla frezów 2-ostrzowych HARRDEN 01; for 2-flute end mills HARRDEN 01 d 1 =d 2 d 3 L l l 1 3,7 75 13 35 5,6 75 15 39 6 5,5 0 3 8 7,5 0 22 53 9, 0 25 59 11, 0 26

Bardziej szczegółowo

Wydajność w obszarze HSS

Wydajność w obszarze HSS New czerwiec 2017 Nowe produkty dla techników obróbki skrawaniem Wydajność w obszarze HSS Nowe wiertło HSS-E-PM UNI wypełnia lukę pomiędzy HSS a VHM TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej.

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Pierwszy wybór płytek skrawających Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Kompleksowa oferta serwisu Polska marka globalnego lidera w produkcji narzędzi skrawających Baildonit to

Bardziej szczegółowo

Enorm. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Technika frezowania. Jednym narzędziem. zgrubnie.

Enorm. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Technika frezowania. Jednym narzędziem. zgrubnie. Frästechnik Milling Technology Technika frezowania Enorm Enorm Jednym narzędziem zgrubnie i wykańczająco. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej Einsatzgebiete Material und Schnittwerte

Bardziej szczegółowo

microscope Narzedzia Mikro do małych otworów METRYCZNY Innowacyjne rozwiązania dla obróbki rowków

microscope Narzedzia Mikro do małych otworów METRYCZNY Innowacyjne rozwiązania dla obróbki rowków microscope Narzezia Mikro o małych otworów METRYCZNY Innowacyjne rozwiązania la obróbki rowków microscope Nowa rozina narzezi MIKRO inia narzęzi Microscope firmy Vargus oferuje nowe i ulepszone rozwiązania

Bardziej szczegółowo

MODULAR TAPS SYSTEM MODUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW

MODULAR TAPS SYSTEM MODUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW MOUAR TAPS SYSTEM MOUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW INSERTS PŁYTKI www.tizimplements.com tiz@tiz.pl MOUAR TAP-GS SYSTEM GWINTOWNIKI SKŁAANE SYSTEM GS Optimal Center Positioning esign Insert taper profile is

Bardziej szczegółowo

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32 CoroTurn SL Content Zastosowania Wprowadzenie Produkty Przegląd Głowice wymienne Obróbka zewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Obróbka wewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Głowice

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS SPIS TREÂCI: Rozdzia : Strona 1 INDEKS: 5 1.1 Indeks p ytek wieloostrzowyc do toczenia, 6 1.2

Bardziej szczegółowo

SuperLine WYDANIE 2009. narzędzia Hightech - najwyższa jakość! niezwykle atrakcyjna relacja cen w stosunku do trwałości!

SuperLine WYDANIE 2009. narzędzia Hightech - najwyższa jakość! niezwykle atrakcyjna relacja cen w stosunku do trwałości! gühring poska Sp. z o.o. gühring poska Sp. z o. o. SerwiS regeneracji u. Hennea 5 dział Handowy narzędzi 02-495 warszawa u. wrocławska 152 gühring katowice Sp. z o.o. te. + 48 (22) 8 33 11 62-800 Kaisz

Bardziej szczegółowo

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej TOOLS NEWS B45P Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej Przeznaczony specjalnie do obróbki cięzkiej stali nierdzewnych i stopowych. // HM/HX/ HV/HR Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej //

Bardziej szczegółowo

JDSD Wiertła płytkowe

JDSD Wiertła płytkowe -Special SP103/2015-PL/GB JDSD płytkowe Short Hole Drills SPMX SPKX Dostępne o średnicy 12,5 do 50mm Available from Diameter 12,5 to 50mm Obrobiona cieplnie i specjalnie pokrywana powierzchnia dla większej

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR 66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR 308 TSCR G20 SOLID CARBIDE RODS GRADES GATUNKI PRĘTÓW WĘGLIKOWYCH WC grain size Rozmiar ziarna węglika Hardness

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra)

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) Wiertła rurowe umożliwiają wiercenie otworów przelotowych w pełnym materiale bez konieczności wykonywania wstępnych operacji. Dzięki zastosowanej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

Typ PX frezy do PLEXI

Typ PX frezy do PLEXI Typ PX frezy do PLEXI Frezy do PLEXI Oferta PX - dostępne produkcyjna w wielu geometriach krawędzi tnącej. zestawienie Produkowane z najlepszego bardzo drobnego i bardzo twardego sortu węglika, który cechuje

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE PROMOCYJNE CENY NA NARZĘDZIA Lp. Nazwa Produktu Kod Produktu Producent Ilość katalogowa PROMO 1 POKRETLO DO GWINT. NR3 DORMER DOR-L111NO3 DORMER 1 794 382,90 2 WIERTLO

Bardziej szczegółowo

Wielop ytkowe frezy do gwintu. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE

Wielop ytkowe frezy do gwintu. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE Wielop ytkowe frezy do gwintu Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE Nowa rodzina narz dzi do frezowania gwintów Nowe, wielopłytkowe frezy do gwintu (MiTM) z VARDEX A, które dzięki

Bardziej szczegółowo

Życzymy Państwu sukcesów i niezawodnej współpracy z naszą firmą.

Życzymy Państwu sukcesów i niezawodnej współpracy z naszą firmą. Fabryka arzędzi FR.. jest wiodącym producentem narzędzi skrawających do obróbki gwintów. Od blisko 0 lat stawiamy na nowoczesne rozwiązania, wysoką jakość i ciągły rozwój. sfdsdfsdfsdfsdfsdfsdfsfdfsdfsfsd

Bardziej szczegółowo

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application DIN 6527 dla frezów 2-ostrzowych; for 2-flute end mills 4 6 57 8 5 6 57 10 6 6 57 10 7 8 63 13 8 8 63 16 9 10 72 16 10 10 72 19 12 12 83 22 14 14 83 22 16 16 92 26 18 18 92 26 20 20 104 32 dla frezów 4-ostrzowych;

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE2016. Oferta ważna od 15 stycznia do 30 czerwca 2016 roku DLA KLIENTA KOŃCOWEGO. Zwycięska krawędź skrawająca firmy ISCAR

PROMOCJE2016. Oferta ważna od 15 stycznia do 30 czerwca 2016 roku DLA KLIENTA KOŃCOWEGO. Zwycięska krawędź skrawająca firmy ISCAR PROMOCJE2016 Oferta ważna od 15 stycznia do 30 czerwca 2016 roku DLA KLIENTA KOŃCOWEGO Zwycięska krawędź skrawająca firmy ISCAR Self Doskonała cylindryczność i super jakość powierzchni! Nowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

DIN228 Uchwyty Morse a i metryczne

DIN228 Uchwyty Morse a i metryczne DIN228 Uchwyty Morse a i metryczne Morse and metric hoders Morse Werkzeughater metrisch DIN228 > SPIS TREŚCI Tueje redukcyjne DIN228 do narzędzi z chwytem Morse'a z płetwą Reducing Seeves for toos with

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER The Next Generation of Powdered Metal End Mills Tougher Than Carbide Premium PM HSS Higher Edge Strength Higher Feed Rates TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. od Zl 26,00 FREZÓW PEŁNOWĘGLIKOWYCH. Poszerzony program. Wszystkie podane ceny to ceny ostateczne netto. Hommel Hercules PL Sp. z.o.o.

PROMOCJA. od Zl 26,00 FREZÓW PEŁNOWĘGLIKOWYCH. Poszerzony program. Wszystkie podane ceny to ceny ostateczne netto. Hommel Hercules PL Sp. z.o.o. Hommel Hercules L Sp. z.o.o. ß Narzędzia i maszyny ROOCJ FREZÓW EŁNOWĘGLIOWYCH od Z6,00 oszerzony program to ceny ostateczne netto ROOCJ ełnowęglikowe frezy do rowków - dwuostrzowe rótkie, prawotnące,

Bardziej szczegółowo

12 Frezy HSS 12. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów

12 Frezy HSS 12. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów 7 8 Płytki do toczenia gwintów Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

WTX-Ti. produkty dla techników obróbki skrawaniem. Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel.

WTX-Ti. produkty dla techników obróbki skrawaniem. Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel. New Nowe WTX-Ti produkty dla techników obróbki skrawaniem Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel Lipiec 2014 TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

M670 SDXF. Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu.

M670 SDXF. Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu. SDXF Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu. New Hi-Feed milling heads Nowe głowice frezarskie do wysokich prędkości posuwu M670 M670 Milling

Bardziej szczegółowo

High-performance tools. Ready for action. Gwintowniki Taps

High-performance tools. Ready for action. Gwintowniki Taps High-performance tools. Ready for action. Gwintowniki Taps Gwintowniki maszynowe wysokowydajne DIN 371 C Rodzaj powłoki / Coating TiN Nakrój / Chamfer C/2-3P C/2-3P C/2-3P M Ød1 P L1 L2 L3 Ø d2 a 0645-046-

Bardziej szczegółowo

Skrócony katalog gwintowników High Volume

Skrócony katalog gwintowników High Volume Katalog www.werkus.pl 123 G/HV - Gwintowanie Skrócony katalog gwintowników High Volume Wybrane narzędzia z katalogu głównego 123 G tel: + 48 61 221 25 23 fax + 48 61 853 18 26 kom. + 48 602 34 58 65 werkus@werkus.pl

Bardziej szczegółowo

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL Nr. 226 /2011-PL POLSKA Najnowsza generacja w toczeniu Specjalne właściwości dwie geometrie dla różnych zastosowań polerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania stabilne krawędzie tnące nowy gatunek

Bardziej szczegółowo

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU.

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU. Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU DEDYKOWANE NARZĘDZIA DO INCONELU TIZ IMPLEMENTS Seria frezów UFJ Połączenie ultra-drobnego węglika o wysokiej wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2018 PRODUCENT OBROTOWYCH NARZĘDZI MONOLITYCZNYCH MANUFACTURER OF SOLID CARBIDE ROTARY TOOLS

KATALOG 2018 PRODUCENT OBROTOWYCH NARZĘDZI MONOLITYCZNYCH MANUFACTURER OF SOLID CARBIDE ROTARY TOOLS Since 1993 KATAOG 2018 PROUCENT OBROTOWYCH NARZĘZI MONOITYCZNYCH MANUFACTURER OF SOI CARBIE ROTARY TOOS NARZĘZIA SKRAWAJĄCE TOOS NOWOCZESNA POSKA FABRYKA NARZĘZI Narzęzia Skrawające Toos Sp. z o.o. ziała

Bardziej szczegółowo

INNE NARZĘDZIA I AKCESORIA

INNE NARZĘDZIA I AKCESORIA WIERTŁA KRĘTE TWIST DRILLS SPIRALBOHRER INNE NARZĘDZIA I AKCESORIA OTHER TOOLS AND ACCESSORIES ANDERE WERKZEUGE UND ZUBEHÖR Strona Page Seite 130 OPRAWKI ASZYNOWE DO GWINTOWANIA TAP HOLDERS GEWINDE-AUFNAHEN

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

02 / 2016/ Ceny w PLN

02 / 2016/ Ceny w PLN 0 / 0/ Ceny w PN szybkość i skuteczność spis treści. Powekanie - kasyfikacja i charakterystyka.. Pomocnicze wzory o obiczania warunków obróbki.. Frezy wacowo - czołowe, krótkie - ostrzowe.. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym New Nowe Lipiec 2016 produkty dla techników obróbki skrawaniem Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym Frezy trzpieniowe CircularLine skracają czas obróbki i wydłużają żywotność TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta to korzyść dla Klientów

Nasza oferta to korzyść dla Klientów Innowacyjne produkty Wydanie 2014-1 Toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie _INNOWACJE Nasza oferta to korzyść dla Klientów Innowacyjne produkty Wydanie 2014-1 Toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie

Bardziej szczegółowo

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting www.fenes.com.pl diameter of cutting part diameter of shank part flat Geometria ostrzy; Geometry of teeth: obwodowych z zaszlifem; circumferential with relief grinding helix tool flank face clearance angle

Bardziej szczegółowo

Dla gwintów o bardzo dużych skokach

Dla gwintów o bardzo dużych skokach Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY Dla gwintów o bardzo dużych skokach - do 24mm lub 1zw/cal Unikalna konstrukcja dla zastosowań Heavy Duty VKX-submikronowy najbardziej wytrzymały gatunek węglika

Bardziej szczegółowo

HSX - CUTTERS NEW! WPTX General purpose Uniwersalne. WPHX General purpose Uniwersalne WPRX WPSX SERIA FREZÓW HSX

HSX - CUTTERS NEW! WPTX General purpose Uniwersalne. WPHX General purpose Uniwersalne WPRX WPSX SERIA FREZÓW HSX HSX SERIA FREZÓW HSX - CUTTERS NEW! Available for General (~HRc50), Hardened (up to HRc65) Graphite, Stainless and General Purpose. Przeznaczone do obróbki stali (~50HRc), stali hartowanej (do 65HRc),

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM PRE-ENGINEERED COMPONENTS

Bardziej szczegółowo

-Special. Pasowanie ISO e 8. Zakres wymiaru nominalnego dla falowania. Ø [mm] 1 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 10. Klasa tolerancji = h 11 10 ~ 14 14 ~ 18 18 ~ 24

-Special. Pasowanie ISO e 8. Zakres wymiaru nominalnego dla falowania. Ø [mm] 1 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 10. Klasa tolerancji = h 11 10 ~ 14 14 ~ 18 18 ~ 24 -Special Black Panther - Line JD8452 JD8422 Pasowanie ISO Zakres wymiaru nominalnego dla falowania od do Ø [mm] 1 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 10 10 ~ 14 14 ~ 18 18 ~ 24 24 ~ 30 Wymiary w µm -14-28 -20-38 -25-47 -32-59

Bardziej szczegółowo

Płytki skrawające 7/03

Płytki skrawające 7/03 Płytki kawające 7/03 Wytyczne dobou płytek kawających (pod kątem gatunku obabianego mateiału) Oznaczenie kooem Gatunek mateiału obabianego Żeiwa/ Żeiwa eoidane Metae nieżeazne Stae niedzewne i chomonikowe

Bardziej szczegółowo

Z płytkami skraw. typu SOEX; Æ = 80 Modularność kluczem do sukcesu!

Z płytkami skraw. typu SOEX; Æ = 80 Modularność kluczem do sukcesu! KOMET Wytaczanie Zawartość Strona Przegląd asortymentu 70 7 Tabela doboru 7 73 Wytaczadło TwinKom G0 Zakres stosowania Budowa Informacje techniczne 74 75 76 77 Z płytkami skraw. typu WOEX; Æ = 90 / 80

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁA HARD CARBON

DOSKONAŁA HARD CARBON TiN na bazie AICrN 2300 3200 0,4 0,35-2,5 600 1100 złoty jasno-szary Uniwersalna powłoka Bardzo wysoka utlenianie. twardość na gorąco *zależy od zastosowania i warunków przeprowadzenia testów NOWOŚĆ! ALDURA

Bardziej szczegółowo

HOLE MAKING OBRÓBKA OTWORÓW SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN C2 - C87 HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE C88 - C112

HOLE MAKING OBRÓBKA OTWORÓW SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN C2 - C87 HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE C88 - C112 SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE INDEXABLE DRILLS WIERTŁA SKŁADANE SPECIAL DRILLS WIERTŁA SPECJALNE HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 14/2014 z dnia 05.12.2014 r. Specyfikacja techniczna dotyczy zamówienia: Zakup narzędzi skrawających do 4-osiowego poziomego CNC oraz 4-osiowego pionowego CNC

Bardziej szczegółowo

VHM Wiertła wysokowydajne. F-Drill

VHM Wiertła wysokowydajne. F-Drill VHM Wiertła wysokowydajne F-Drill F-Drill SPIS TREŚCI Powłoka Alox SN² Aplikacje, obszary zastosowaniaz Polerowane ostrza P M K N S Micro ziarno VHM Powerdrill 3xD bez Kanałów Strona 3-4 VHM Powerdrill

Bardziej szczegółowo

Pełna wydajność Nowy FORMAT GT

Pełna wydajność Nowy FORMAT GT Pełna wydajność Nowy FORMAT GT Obowiązuje do dn. 30.0.2019 _00_0001-0016_GT_PL 1 UNIVERSAL Frezy wysokiej wydajności Szybsze postępy od zaraz Narzędzie przeznaczone do obróbki uniwersalnej różnicowany

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające INNOWACJE PRZEMYSŁ LOTNICZY I ZBROJENIOWY ZASOBY NATURALNE INFRASTRUKTURA TRANSPORT DOBRA TRWAŁE ZASTOSOWANIA SPECJALNE

Narzędzia skrawające INNOWACJE PRZEMYSŁ LOTNICZY I ZBROJENIOWY ZASOBY NATURALNE INFRASTRUKTURA TRANSPORT DOBRA TRWAŁE ZASTOSOWANIA SPECJALNE Narzędzia skrawające 2009 INNOWACJE PRZEMYSŁ LOTNICZY I ZBROJENIOWY ZASOBY NATURALNE INFRASTRUKTURA TRANSPORT DOBRA TRWAŁE ZASTOSOWANIA SPECJALNE Szanowni Klienci! Od chwili jej założenia w 1938 roku,

Bardziej szczegółowo

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI DRILLS WIERTŁA SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE D3 - D131 D3 - D71 KRUZ DRILLS (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA Z PŁYTKAMI WYMIENNYMI KRUZ D71 - D95 HIGH SPEED DRILL

Bardziej szczegółowo

PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA)

PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA) INNOWACJA Ceny bez VAT, obowiązują do 31.07.2016 roku PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA) Zainspirowany przez naturę, nowy, wysokowydajny materiał na narzędzia skrawające GARANT HB

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe Spis treści Toczenie Informacje techniczne... 2-5 Oprawki zewn., Jetstream Tooling, Seco-Capto... 6 Oprawki zewn., Jetstream Tooling... 7-10 Płytki... 11-33 Przecinanie - Informacje techniczne... 34 Przecinanie

Bardziej szczegółowo

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514.

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514. Schemat obróbki nożami tokarskimi Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost ISO 243 Nóż ISO 514 PN / M-58352 DIN F GOST (PN / M-58355) ISO 1 NNZa-b 4971 301 2100 Nóż prosty ISO 2 NNZc-d 4972

Bardziej szczegółowo

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning A P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT C16 CCMT C13 CNMA C5 CNMG C45 CNMM C5 DCGT C16 DCMT

Bardziej szczegółowo