Tomaszów Maz r. Ogłoszenie o zamówieniu (powyżej EURO)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomaszów Maz. 12.11.2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu (powyżej 14.000 EURO)"

Transkrypt

1 Tomaszów Maz r. Ogłoszenie o zamówieniu (powyżej EURO) Przedmiot zamówienia - dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie usługi doradczej z zakresu implementacji infrastruktury serwerowej w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający ICE-FULL Sp. z o.o. ul. Główna 71 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości Wartośd szacunkowa zamówienia powyżej EUR. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz z zm. ) II. Nazwa oraz adres Zamawiającego ICE-FULL Sp. z o.o. ul. Główna 71 NIP REGON III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: - sprzęt komputerowy: Serwer bazodanowy IBM X3850M2 BladeCenter IBM typ H Serwer IBM HS22 Serwer terminali IBM HS22 Serwer bazodanowy IBM X3850M2 Macierz dyskowa do kopii zapasowych IBM DS3400 Szafa serwerowa z systemem zasilania awaryjnego i zarządzającego IBM Licencje VMware Licencje Microsoft - usługi doradcze w zakresie:

2 Montażu serwerów fabrycznych z weryfikacją poprawności. Aktualizacji mikrokodów wszystkich urządzeo do wymaganych wersji oprogramowania wg procedury IBM. Instalacji i podłączenia serwerów, macierzy dyskowych oraz urządzeo podtrzymywania zasilania w szafach rack w siedzibie zamawiającego oraz podłączenie okablowania strukturalnego sieci LAN, SAN, AC. Konfiguracja urządzeo sieci SAN oraz macierzy dyskowych (ustawienie zasięgu sieci Fiber Channel, wydzielania i alokacji przestrzeni dyskowych na macierzach, konfiguracji grup RAID-owych dla środowiska VMware i bazodanowego) Instalacji VMware vsphere 4 Advanced na serwerach IBM HS22. Instalacji Center Server oraz konfiguracji środowiska wirtualnego infrastruktury dla zapewnienia pełnych funkcjonalności vmotion, Fault Tolerance, vshield Zones, High Availability, Update Manager i redundancji. Szczegółowa specyfikacja techniczna rozwiązania IBM: NAZWA Klatka IBM BladeCenterH wraz z akcesoriami eth i fc, Serwery IBM HS GHz Macierz dyskowa IBM DS3400 elementów IBM eserver BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2900W PSU 1 IBM BladeCenter H 2900W AC Power Module w/fan Pack 1 BNT Layer 2/3 Copper Gb Ethernet Switch Module for IBM BladeCenter 4 Multi-Switch Interconnect Module for IBM BladeCenter 2 Brocade(R) 10-port 4 Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter 2 IBM Short Wave SFP Module 6 IBM BladeCenter KVM/Advanced Management Module 1 IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 1 4.3m, 230V, Dual 32A IEC 309 P+N+G/16AIEC320-C20 2 HS22, Xeon 4C E W 2.53GHz/1066MHz/8MB L2, 2x2GB, O/Bay 2.5in SAS Intel Xeon 4C Processor Model E W 2.53GHz/1066MHz/8MB L2 2 4MB Dual Rank PC CL9 ECC DDR3 VLP RDIMM 1333MHz 12 QLogic 4Gb Fibre Channel Expansion Card (CIOv) for IBM BladeCenter 2 2/4 1GB Port Ethernet Expansion Card (CFFh) for IBM BladeCenter 2 2 IBM System Strorage DS3400 Dual Controller 1

3 IBM 300GB 3.5in 15K HS SAS HDD 12 IBM 4-Gbps Optical Transceiver - SFP 4 Line cord - 2.8m, V, C13 to CEE7-VII (European/Indonesian) 2 1m Fiber Optic Cable LC-LC M2 + DS3400 x3850 M2, 2 x Xeon Six Core E W 2.40GHz/1066MHz/12MB L3, 8x2GB, O/Bay HS 2.5in SAS, 2x1440W p/s, Rack Intel Xeon Six Core Processor Model E W 2.40GHz/1066MHz/12MB L3 2 8GB (2x4GB) PC CL5 ECC DDR2 667 LP RDIMM Memory Kit 6 IBM 146 GB 2.5in SFF HS 15K 6Gbps SAS HDD 4 QLogic 4Gb FC Single-Port PCIe HBA for IBM System x 2 ServeRAID-MR10k SAS/SATA Controller 1 IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 1 1 IBM System Storage DS3400 Dual Controller 1 IBM 73GB 3.5in HS 15K SAS HDD 12 IBM 4-Gbps Optical Transceiver - SFP 4 Line cord - 2.8m, V, C13 to CEE7-VII (European/Indonesian) 2 1m Fiber Optic Cable LC-LC 4 Szafa i KVM NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet 1 IBM 1x8 Console Switch 1 1U 17in Flat Panel Monitor Console Kit w/o keyboard 1 IBM Keyboard with Integrated Pointing Device- 3m Cable - Black - USB - US English IBM Single Cable USB Conversion Option (UCO) 1 1 Zasilanie (listwy zasilające + UPS + zaślepki do szafy rack) DPI Universal Rack PDU (Europe) 2 APC rack 19" Basic PDU, ZeroU, 16A/230V, 20 gniazd C13, 4 gniazda C19, kabel zasilania IEC C m IBM UPS 10000XHV - Rack 1 2

4 1U Quick Install Filler Panel Kit 1 3U Quick Install Filler Panel Kit 1 Specyfikacja licencji VMware vsphere 4 Advanced: Nazwa VMware vsphere 4 Advanced for 1 processor (Max 12 cores per processor) 4 Gold Support/Subscription for VMware vsphere Advanced for 1 processor for 1 year 4 VMware vcenter Server 4 Foundation for vsphere up to 3 hosts 1 Gold Support/Subscription for vcenter Server 4 Foundation for vsphere 1 Specyfikacja licencji Microsoft: Nazwa OEM Windows Svr Ent 2008 R2 64Bit x64 English 1pk DVD 1-8CPU 25 Clt 1 Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Usprawnienie systemu logistycznego w firmie ICE-FULL Sp. z o.o. w obszarze zarządzania zapasami. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚD PRZEDSIĘBIORCZOŚD, działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Ogłoszenie dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego powyżej lub równoważnego. IV. Opis sposobu obliczania ceny Wartośd szacunkowa zamówienia określona została na podstawie analizy rynku w zakresie ceny podczas sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu Usprawnienie systemu logistycznego w firmie ICE-FULL Sp. z o.o. w obszarze zarządzania zapasami. Ocena wg kryterium ceny ranga kryterium 100% Kryterium cena obliczana jest wg wzoru: C=(Cmin/Cb) X 100% gdzie: C cena Cmin cena najniższa Cb cena badana a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych. b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

5 V. Termin składania ofert Termin składania ofert 14 dni. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia może ubiegad się Wykonawca spełniający następujące warunki: posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem kadrowym, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie działania, nie podlega wykluczeniu w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówieo publicznych. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeo i dokumentów. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwośd przekazywania sobie przez strony postępowania informacji na adres: ICE-FULL Sp. z o.o., ul. Główna 71, lub na adres lub nr tel VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcą Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnia się p. Tomasza Kulczyoskiego, nr tel IX. Termin związania wykonawcy ofertą Czas trwania projektu 1 stycznia 2010 r. 30 lipca 2010 r. X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się : ceną 100% XI. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Paostwa

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 21-07-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent.

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 414 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

Dragon Poland. Zapytanie ofertowe

Dragon Poland. Zapytanie ofertowe , Kraków, 23.10.2013r. Zapytanie ofertowe na następuj pujące pozycje: 1. zestaw serwerów (komputerów) 2. wdrożenie oprogramowania serwerowego 3. licencje na oprogramowanie serwerowe 4. usługa backupu serwerów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5na5/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5na5/2012 Kraków, 20 listopada 202 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /5na5/202 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Oracle dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA WIECHLICE, UL. SOSNOWA 4 67-300 SZPROTAWA Wiechlice, dn. 09.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 Dotyczy projektu pt. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PARTNER

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania.

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 Augustów, dn. 17.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 na zakup zestawów POS TV typu NETTOP z monitorem 24 w związku z projektem pt.: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Optinex Zbigniew Walicki poprzez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2 Łódź, 7.06.203 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Szczytnicka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa Zamawiającego: IMPORT Anna Klimek REGON: 470873221 NIP: 731-103-22-82 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jadwinin, dnia 05.08.2013 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Lukan EXPORT- Miejscowość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 10.03.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający TPO. Sp. z o.o. 94-029 Łódź, ul. Mińska 2 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

BUDMAT - Bogdan Więcek z siedzibą przy ul. Otolińskiej 25 w Płocku (09-407), NIP: 774-00-15-083, REGON: 610023049

BUDMAT - Bogdan Więcek z siedzibą przy ul. Otolińskiej 25 w Płocku (09-407), NIP: 774-00-15-083, REGON: 610023049 BUDMAT - Bogdan Więcek z siedzibą przy ul. Otolińskiej 25 w Płocku (09-407), NIP: 774-00-15-083, REGON: 610023049 w ramach realizacji miejskiego projektu pod nazwą BM3 Mazowiecki Klaster Technologii, Materiałów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia na dostawy o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna serwerów

Specyfikacja techniczna serwerów Załącznik 8 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwerów. Przedmiot dostawy: Serwer kasetowy typu blade z możliwością obsadzenia do minimum 6 serwerów w jednej obudowie. Dostawa obejmuje moduł bazowy (chassis)

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo