Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej. 1. Dostawa platformy serwerowej Wykonawca dostarczy platformę serwerową BLADE składającą się z: obudowy wyposażonej w niezbędne switche LAN oraz SAN, trzech serwerów blade, macierzy dyskowej, szafy rack, wraz z niezbędnym osprzętem wymaganym do uruchomienia Wykonawca dokona montażu obudowy z serwerami i macierzy dyskowej, w dostarczonej szafie serwerowej rack, 1.3. Wykonawca przeprowadzi instalację, konfigurację i uruchomienie obudowy z serwerami w infrastrukturze sprzętowo-programowej Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 1.4. Wykonawca przeprowadzi podłączenie obudowy blade do istniejących sieci LAN oraz SAN Zamawiającego 1.5. Minimalne wymagania platformy serwerowej: Serwer typu blade 3 szt. Lp. Element/cecha charakterystyczna Wymagany minimalny parametr techniczny 1. Procesor Dwa procesory sześciordzeniowe x86, przeznaczone do rozwiązań serwerowych, które osiągają pojedynczo w teście publikowanym na stronie w pozycji Passmark CPU Mark wynik 7900 punktów 2. Płyta główna Płyta główna umożliwiająca zainstalowanie dwóch procesorów. Płyta główna powinna posiadać co najmniej jedno wewnętrzne gniazdo USB. Płyta główna powinna posiadać możliwość uruchomienia serwera poprzez IPMI (może być emulowany ) 3. Pamięć 64GB DDR MHz ECC, rozszerzalna do 256 GB serwer powinien posiadać co najmniej 16 slotów na pamięć. 4. Dyski twarde 2 dyski 146 GB typu HotPlug SAS 2,5 o prędkości 10 krpm Serwer powinien posiadać dedykowany do obsługi dysków HDD kontroler RAID, o cache co najmniej 512MB, podtrzymanie bateryjne cache lub cache typu flash; obsługa RAID 0, 1, 5, 10,50 5. Karty we/wy, Moduły Ethernet 10Gbit oraz FC 8Gbit umożliwiające za pośrednictwem 1

2 obudowy podłączenie serwerów do sieci LAN i SAN Zamawiającego w sposób eliminujący występowanie pojedynczego punktu awarii. Karty we/wy mają zapewniać tworzenie połączeń zapewniających redundancję oraz rozbudowę o dodatkowe karty. 6. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna, o własnej niewspółdzielonej pamięci graficznej 7. Zarządzanie serwerami 8. Certyfikaty i standardy: Zintegrowane z chassis (obudową) zarządzanie wszystkimi serwerami w zakresie: włączanie, wyłączenie i restart serwera podgląd logów dotyczących sprzętu serwera i karty/kart. zarządzających przekserowanie/przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu serwera) karta musi umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej, karta musi umożliwiać i podłączanie wirtualnych napędów CD i FDD. karta zdalnego zarządzania musi stanowić rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, Karta zarządzająca musie mieć możliwość integracji uwierzytelniania z Active Directory lub innego LDAP. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu serwera. Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny. 9. Inne wymagania Serwer jak i wszystkie jego komponenty powinny być na liście zgodność ( HCL ) VMware i być kompatybilne z ESXi vshpere Gwarancja Wsparcie techniczne Wsparcie na sprzęt musi być zapewnione przez producenta sprzętu Wsparcie powinno musi zawarte w cenie sprzętu Zgłaszanie incydentów i uzyskiwanie pomocy technicznej powinno być możliwe drogą telefoniczną. W ramach gwarancji Zamawiający powinien mieć dostęp za pośrednictwem witryny www producenta sprzętu do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwera (firmware) wszystkich komponentów od momentu zakupu oraz po okresie gwarancji wsparcia. Jeżeli naprawa uszkodzonego Urządzenia, nie będzie możliwa w terminach, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Urządzenia o nie gorszych parametrach (sprzęt zastępczy), na cały czas usunięcia wady lub usterki, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym Urządzeniem W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. W przypadku konieczności jakiejkolwiek naprawy Urządzenia poza miejscem jego instalacji, dysk twardy zostanie 2

3 11. Usługa instalacji i konfiguracji zdemontowany i pozostanie u Zamawiającego Gwarancja powinna opiewać na 36 miesiące wsparcie sprzętu w trybie NBD (naprawa w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia) Powinna istnieć możliwość przedłużenia gwarancji na okres co najmniej 24 miesiące po wygaśnięciu pierwotnego wsparcia. Usługa instalacji i konfiguracji urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. Usługa obejmuje: uruchomienie serwerów w obudowie blade, w szczególności podłączenie fizyczne i logiczne urządzenia do sieci LAN i SAN Zamawiającego w porozumieniu i w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego Obudowa na serwery blade 1 szt. Obudowa musi umożliwiać instalację serwerów opisanych w pkt Lp. Element/cecha charakterystyczna Wymagany minimalny parametr techniczny 1. Zarządzanie Obudowa powinna posiadać co najmniej dwa redundantne moduły zarządzania Obudowa powinna mieć możliwość integracji z wieloma obudowami tego samego typu w celu wspólnej administracji systemem serwerowym bez użycia agentów. 2. Zasilanie Wszystkie sloty przeznaczone na zasilacze w obudowie powinny zostać zapełnione. Obudowa powinna zapewniać serwerom niezbędne redundantne zasilanie Zasilacze powinny umożliwiać ich wymianę podczas pracy urządzenia ( HotPlug ) Obudowa powinna dynamicznie sterować wykorzystaniem zasilaczy, na podstawie stopnia wykorzystania serwerów. 3. Chłodzenie Wszystkie sloty przeznaczone na wentylatory powinny zostać zapełnione. Obudowa powinna zapewnić serwerom niezbędne chłodzenie poprzez wentylatory, które można wymieniać w czasie pracy. (HOT PLUG ) 4. Porty Obudowa powinna posiadać co najmniej 2 porty USB oraz port VGA umożliwiający dostęp do dowolnego serwera w obrębie obudowy. Obudowa powinna posiadać niezbędne moduły i przełączniki 10/100/1000 i 10Gb LAN i FC umożliwiające podłączenie zainstalowanych serwerów do sieci LAN i SAN Zamawiającego z zapewnieniem redundancji połączeń LAN jak i SAN (FC) 5. Oprogramowanie Oprogramowanie Obudowy powinno pozwalać na: a) Skonfigurowanie pojedynczego serwera oraz wybranej 3

4 grupy. b) Integrację z Active Directory lub innym LDAP w zakresie autoryzacji użytkowników c) Monitoring komponentów d) Powiadamianie administratora o awarii danego komponentu samodzielnie lub przez dodatkowe dostarczone w cenie obudowy oprogramowanie e) Zarządzanie serwerami i obudową z wykorzystaniem interfejsów SSH v2, oraz WWW over SSL. 6. Gwarancja Wsparcie techniczne 7. Usługa instalacji i konfiguracji Obudowa powinna mieć możliwość poinformowania administratora o awarii któregoś z komponentów za pomocą sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej. Wsparcie na sprzęt musi być zapewnione przez producenta sprzętu Wsparcie powinno musi zawarte w cenie sprzętu Zgłaszanie incydentów i uzyskiwanie pomocy technicznej powinno być możliwe drogą telefoniczną. W ramach gwarancji Zamawiający powinien mieć dostęp za pośrednictwem witryny www producenta sprzętu do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwera (firmware) wszystkich komponentów od momentu zakupu oraz po okresie gwarancji wsparcia. Jeżeli naprawa uszkodzonego Urządzenia, nie będzie możliwa w terminach, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Urządzenia o nie gorszych parametrach (sprzęt zastępczy), na cały czas usunięcia wady lub usterki, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym Urządzeniem Gwarancja powinna opiewać na 36 miesięcy wsparcie sprzętu w trybie NBD (naprawa w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia) Powinna istnieć możliwość przedłużenia gwarancji na okres co najmniej 24 miesiące po wygaśnięciu pierwotnego wsparcia. Usługa instalacji i konfiguracji urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. Usługa obejmuje: instalacje urządzenia w szafie rack, podłączenie urządzeń do sieci energetycznej, co najmniej podłączenie fizyczne i logiczne urządzenia do sieci Zamawiającego w porozumieniu i w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego Dostawa macierzy dyskowej -1szt Wykonawca dostarczy macierz dyskową wraz z niezbędnym osprzętem wymaganym do uruchomienia, 4

5 Wykonawca dokona montażu macierzy dyskowej w dostarczonej szafie serwerowej Rack, Wykonawca przeprowadzi instalację, konfigurację i uruchomienie macierzy dyskowej w infrastrukturze sprzętowo-programowej Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi podłączenie do istniejącej infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego, umożliwiające współpracę z posiadaną przez Zamawiającego półką IBM System Storage DS4000 EXP Rozwiązanie musi zapewnić pełną współpracę z posiadaną przez Zamawiającego półką IBM System Storage DS4000 EXP 810 oraz zapewnić zgodność z wymaganiami gwarancyjnymi producenta półki Wymagania minimalne dotyczące macierzy dyskowej: a. macierz dyskowa musi być wyposażona w 8 dysków, każdy o parametrach minimalnych: pojemność 300GB, 4Gbps FC, 15k, Hotswap, b. macierz musi obsługiwać RAID 0, 1, 3, 5 i 10, c. musi zapewnić obsługę następujących systemów : i. Microsoft Windows 2003 and 2008, ii. VMware ESX 2.1, 2.5.2, 2.5.3, 3.0.2, 3.5, iii. VMware vsphere 4, 5, iv. Red Hat Enterprise Linux, Advanced Server 2.1, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 v. SUSE Linux Enterprise Server 8, 9, 10, 11 vi. Microsoft Hyper-V d. musi zawierać następujące interfejsy komunikacyjne: vii. min. 4 porty FC 4 Gbit/s, viii. min. 2 porty Gigabit Ethernet RJ-45 do podsieci zarządzającej, e. musi posiadać podwójny kontroler pracujący w układzie dual active udostępniający minimum dwa łącza FC 4Gb na każdym kontrolerze do bezpośredniego podłączenia switchy FC lub serwerów f. musi posiadać możliwość rozbudowy poprzez dokładanie kolejnych półek dyskowych do min. 6 jednostek rozszerzeń, g. macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii h. macierz musi wspierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł zasilania, i. macierz musi być dostarczona z niezbędnym oprogramowaniem i udzieleniem licencji do tego oprogramowania umożliwiającym wirtualizację oraz przeniesienie zwirtualizowanych maszyn Zamawiającego na dostarczoną macierz, j. macierz musi umożliwiać dynamiczne powiększanie woluminów, k. dostarczona macierz musi umożliwiać monitoring w czasie rzeczywistym parametrów wydajnościowych taki jak obciążenie interfejsów, wolumenów i procesora Wykonawca dostarczy niezbędne licencje umożliwiające partycjonowanie (do 4 partycji), wirtualizację (podłączania hostów vmware) i podłączenie posiadanej przez Zamawiającego półki dyskowej. 5

6 Wykonawca dostarczy niezbędne akcesoria potrzebne do prawidłowego montażu oraz pełnej funkcjonalności Gwarancja: a. Wsparcie na sprzęt musi być zapewnione przez producenta sprzętu b. Wsparcie powinno musi zawarte w cenie sprzętu c. Zgłaszanie incydentów i uzyskiwanie pomocy technicznej powinno być możliwe drogą telefoniczną. d. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. W przypadku konieczności jakiejkolwiek naprawy Urządzenia poza miejscem jego instalacji, dysk twardy zostanie zdemontowany i pozostanie u Zamawiającego. e. Jeżeli naprawa uszkodzonego Urządzenia, nie będzie możliwa w terminach, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Urządzenia o nie gorszych parametrach (sprzęt zastępczy), na cały czas usunięcia wady lub usterki, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym Urządzeniem. f. W ramach gwarancji Zamawiający powinien mieć dostęp za pośrednictwem witryny www producenta sprzętu do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego macirzy (firmware) wszystkich komponentów od momentu zakupu oraz po okresie gwarancji wsparcia. g. Gwarancja powinna opiewać na 36 miesięcy wsparcie sprzętu w trybie NBD (naprawa w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia) h. Powinna istnieć możliwość przedłużenia gwarancji na okres co najmniej 24 miesiące po wygaśnięciu pierwotnego wsparcia Dostawa szafy rack 1szt Wykonawca dostarczy szafę rack wraz z niezbędnym osprzętem wymaganym do uruchomienia, Wykonawca dokona montażu szafy rack w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Gwarancja min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Terminem reakcji serwisu: 1 dzień roboczy. Termin naprawy 2 dni robocze Minimalne wymagania techniczne dla szafy: Lp. Element/cecha charakterystyczna 1. Typ Szafa Rack 19 Wymagany minimalny parametr techniczny 2. Wymiary Pojemność 42U, Wysokość całkowita szafy nie większa niż 2040mm, szerokość nie większa niż 890mm, głębokość nie większa niż 1100mm 3. Inne Zamykane perforowane drzwi, półka 4. Zasilanie Listwy zasilające w ilości i o parametrach niezbędnych do podłączenia 6

7 obudowy opisanej w rozdziale Obudowa na serwery blade oraz macierzy opisanej w rozdziale Dostawa macierzy dyskowej do posiadanego przez Zamawiającego zewnętrznego UPS w sposób zapewniający brak pojedynczego punktu awarii 2. Przeniesienie systyemu wirtualizacyjnegovmware Wykonawca przeprowadzi reinstalację oraz konfigurację następującego oprogramowania VMware vsphere na dostarczonych serwerach: - VMware ESXi, - VMware vcenter, - VMware Update Manager Wykonawca przeprowadzi konfigurację sieci LAN oraz SAN na dostarczonych urządzeniach dla potrzeb VMware w dwóch odrębnych wirtualnych sieciach LAN Wykonawca utworzy na każdym ESXi przełącznik sieciowy vswitch, którego zadaniem jest utworzenie wewnętrznego routingu pakietów pomiędzy maszynami wirtualnymi, połączenie ich z siecią zewnętrzną, ruch VMKernel, ruch działających wirtualnych, ruch związany z ewentualną migracją maszyn pomiędzy hostami vmotion oraz ruch typu iscsi Na przełączniku vswitch Wykonawca utworzy profil zabezpieczeń wyznaczający poziom bezpieczeństwa i odporności na ataki zewnętrzne związane z próbą zmiany adresu MAC maszyn wirtualnych Wykonawca przeprowadzi konfigurację przestrzeni dyskowej dla maszyn wirtualnych Wykonawca zainstaluje hosty VMware ESXi na dyskach wewnętrznych serwerów w konfiguracji RAID Wykonawca podłączy hosty VMware ESXi do dwóch odrębnych przełączników FC za pomocą niezależnych połączeń Wykonawca dla serwera ESXi udostępni dyski logiczne w postaci LUNów, na macierzy dyskowej, sformatowane jako partycje VMFS (ang. virtual machine file system), dedykowane do przechowywania plików maszyn wirtualnych Wykonawca dla serwerów ESXi skonfiguruje połączenie iscsi (softwerowy iscsi innicjator po stronie serwerów ESX) do pamięci typu NAS Wykonawca skonfiguruje interfejsy zdalnego zarządzania Wykonawca VMware vcenter Server zaimplementuje w oparciu o dedykowany 3- węzłowy klaster Wykonawca oprogramowanie VMware vcenter Server zainstaluje na maszynie wirtualnej, pracującej pod kontrolą Microsoft Windows Server 2008 SP2 x64 Standard Wykonawca VMware vcenter Server zainstaluje jako maszyna wirtualna tworzącą klaster HA/DRS Wykonawca zainstaluje lokalnie na maszynie vceneter bazę danych dla vcenter oraz Update Manager wykorzystując instalacje Microsoft SQL 2005 Express Wykonawca na serwerze vcenter zainstaluje dodatek VMware Update Manager oraz wtyczkę (ang. plug-in) do zarządzania z poziomu VMware vsphere Client Wykonawca skonfiguruje pobieranie aktualizacji w trybie co-tygodniowym w weekend, a instalacje w trybie manualnym przez dokonywanych przez administratora systemu. 7

8 2.18. Wykonawca przeniesie wirtualne maszyny Zamawiającego VMware vsphere 4 z macierzy DS4700 na platformę serwerową, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności w VMware vsphere 5 po zakończonej migracji Po zakończeniu konfiguracji Zamawiający przeprowadzi we współpracy i przy obecności przedstawiciela Wykonawcy następujące testy: Przeniesienie pracującej maszyny pomiędzy serwerami ESX, spodziewane działanie: nieprzerwana praca maszyny wirtualnej, brak przestoju w pracy infrastruktury wirtualnej, Wykonanie kopii migawkowej (snapshot) dla wybranej maszyny wirtualnej, spodziewane działanie: powrót do stanu przed wykonaniem kopii, Odłączenie linku LAN każdej z kart ethernet owych (po kolei), spodziewane działanie: nieprzerwany dostęp do sieci LAN, brak przestoju w pracy infrastruktury wirtualnej, Odłączenie linku SAN z jednej z kart, spodziewane działanie: nieprzerwany dostęp do sieci SAN, brak przestoju w pracy infrastruktury wirtualnej, Symulacja awarii jednego z serwerów ESX, spodziewane działanie: dla maszyn których dyski są zlokalizowane na macierzy - automatyczne uruchomienie wybranych wirtualnych maszyn działających do tej pory na uszkodzonym węźle klastra niezawodnościowego na drugim, sprawnym węźle, maszyny zapasowe podejmą pracę bezprzerwowo, Symulacja nagłego wzrostu obciążenia na wybranym serwerze, spodziewane działanie: przeniesienie maszyn wirtualnych z serwera obciążonego na serwery mniej obciążone, Przełączenie systemu ze stanu pracy w stan czuwania (i odwrotnie), spodziewane działanie: system zostanie wprowadzony w tryb czuwania i wyjdzie z trybu czuwania, Wykonanie kopii zapasowej testowej maszyny wirtualnej Licencje posiadane przez zamawiającego: - VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor (with 64 GB vram entitlement per processor), - VMware vcenter Server 5 Standard for vsphere 5 (Per Instance), - Windows Server 2008 SP2 64bit Standard Odbiór nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 3. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca po zakończeniu prac dostarczy Zamawiającemu dokumentację konfiguracji VMware vshere w formie papierowej oraz na nośniku danych w formie edytowanej Dokumentacja powykonawcza powinna zawierającą opis procesu migracji i wirtualizacji, procedury administracyjne związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem systemów, procedury związane z bieżącą pracą zainstalowanego oprogramowania do wirtualizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej powstałej w wyniku realizacji Umowy. 8

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit 1 Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit Moc i wydajność gotowa na przetwarzanie w chmurze Obecnie firmy szukają czegoś więcej, niż może zapewnić wirtualizacja rozglądają się za nowymi

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo