CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1

2 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało na dwa pakiety: Pakiet I Zakres zamówienia realizowany przez Wykonawcę w ramachpakietu I: 1. Dostawa urządzeń, licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem platformy wirtualizacyjnej Intel DMZ (platforma wirtualizacyjna zlokalizowana w strefie zdemilitaryzowanej ): a) Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie urządzeń (serwery, macierz dyskową). b) Dostawa licencji oprogramowania VMware vsphere, VMware Site Recovery Manager (SRM). c) Sporządzenie harmonogramu wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej. d) Wdrożenie systemu wirtualizacji VMware (vsphere, SRM) z wykorzystaniem dostarczanych licencji. e) Sporządzenie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji zabezpieczenia (backupu) oraz odtworzenia danych i konfiguracji systemu, procedury przełączenia wirtualnych maszyn pomiędzy lokalizacjami. 2. Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy wirtualizacyjnej Intel HA (VMware vsphere): a) Dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie urządzeń (macierzy dyskowej). b) Dostawa, instalacja pamięci RAM serwerów CISCO. c) Sporządzenie harmonogramu wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej. d) Wdrożenie zgodnie z projektem. e) Sporządzenie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji zabezpieczenia (backupu) i odtworzenia konfiguracji macierzy. Dostawy i wdrożenie realizowane będą w dwóch Centrach Przetwarzania Danych (CPD): 1. ul. Warszawska 165, Konstancin- Jeziorna 2. ul. Mysia 2, Warszawa Pakiet II 1. Zakres zamówienia realizowany przez Wykonawcę w ramachpakietu I:Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy wirtualizacyjnej Intel DR (IBM Flex, VMware vsphere) a) Dostawa licencji oprogramowania IBM SVC. b) Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie serwerów IBM typu Flex. c) Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie serwerów typu rack. d) Rozbudowa macierzy IBM Storwize V Dostawa licencji Red Hat Enterprise Linux Server Standard Dostawy i wdrożenie realizowane będą w dwóch Centrach Przetwarzania Danych: 1. ul. Warszawska 165, Konstancin- Jeziorna str. 2

3 2. ul. Mysia 2, Warszawa Prace,stanowiące przedmiot zamówienia zostaną zrealizowane w ramach poszczególnych pakietów w (dwóch) etapach. Dla poszczególnych pakietów wyróżnione zostały następujące etapy prac: Pakiet I I etap Dostawa urządzeń i licencji na oprogramowanie. Termin realizacji etapu nie późniejszy niż 4 tygodnie od dnia podpisania Umowy. II etap Sporządzenie projektu, wdrożenie oraz wykonanie testów i dokumentacji. Termin realizacji etapu nie późniejszy niż 14 tygodni od dnia podpisania Umowy. Pakiet II I etap Dostawa urządzeń i licencji na oprogramowanie. Termin realizacji etapu nie późniejszy niż 4 tygodnie od dnia podpisania Umowy. II etap Sporządzenie projektu, wdrożenie oraz wykonanie testów i dokumentacji. Termin realizacji etapu nie późniejszy niż 14 tygodni od dnia podpisania Umowy. W zakres zamówienia, w poszczególnych pakietach, wchodzą opisane w dalszej części zadania realizowane przez Wykonawcę. Dla poszczególnych zadań określone zostały: 1. Zakres, specyfikacja dostaw urządzeń i licencji na oprogramowanie. 2. Zakres realizowanych prac. 3. Wymagane warunki gwarancji na dostarczane urządzenia i oprogramowanie. 4. Zasady świadczenia usług w ramach gwarancji. str. 3

4 Pakiet I W zakres Pakietu I zamówienia wchodzą następujące Zadania, realizowane przez Wykonawcę: 1. Zadanie Dostawa Serwerów na potrzeby platformy wirtualizacyjnej Intel DMZ - 3 sztuki Specyfikacja 2 sztuk serwerów dla CPD Konstancin-Jeziorna, każdy serwer o parametrach nie gorszych niż: Lp Podzespół Liczba Specyfikacja 1 Procesor 2 Intel min Xeon E&-2870, 2 Pamięć RAM - 128GB, min. 1333Mhz, 3 Kontroler RAID 1 Wyposażony w minimum 1 GB cache, RAID 5, RAID 1+0. Który emuluje oddzielnie szyny SAS/SCSI dla dysków logicznych 4 Dyski HDD 2 dyski 300GB 6Gb SAS 10k lub odpowiadająca im pojemność 5 Zasilacz redundantny 2 6 Mocowanie do szafy 19 - Szyny do szafy ZPAS 19 hot plug (możliwość podłączenia 2 niezależnych źródeł zasilania jednocześnie) 7 Porty LAN 1Gb 8 Co najmniej dwie karty 4 portowe 1GB PCI 8 Porty SAN 8Gb 2 9 Moduł serwera zarządzający 10 Dodatkowe wymagania - 1 Co najmniej jedna dwuportowa karta PCI (nie obejmują obsługi modułu dyskowego) Moduł zarządzający serwerem poprzez sieć LAN wraz z niezbędnymi licencjami do jego pełnego wykorzystania, Wymagana kompatybilność serwerów z oprogramowaniem VMware vsphere 5.x i Microsoft Windows Server 2012 Specyfikacja 1 sztuki serwera dla CPD Mysia, serwer o parametrach nie gorszych niż: Lp Podzespół Liczba Specyfikacja 1 Procesor 2 Intel min Xeon E&-2870, 2 Pamięć RAM - 128GB, min. 1333Mhz, 3 Kontroler RAID 1 Wyposażony w minimum 1 GB cache, RAID 5, RAID 1+0. Który emuluje oddzielnie szyny SAS/SCSI dla dysków logicznych 4 Dyski HDD 6 dyski 600GB 6Gb SAS 10k lub odpowiadająca im pojemność str. 4

5 5 Zasilacz redundantny 2 6 Mocowanie do szafy 19 - Szyny do szafy ZPAS 19 hot plug (możliwość podłączenia 2 niezależnych źródeł zasilania jednocześnie) 7 Porty LAN 1Gb 8 Co najmniej dwie karty 4 portowe 1GB PCI 8 Moduł serwera zarządzający 9 Dodatkowe wymagania - 1 Moduł zarządzający serwerem poprzez sieć LAN wraz z niezbędnymi licencjami do jego pełnego wykorzystania, Wymagana kompatybilność serwerów z oprogramowaniem VMware vsphere 5.x i Microsoft Windows Server Dostawa Macierzy Dyskowej na potrzeby platformy wirtualizacyjnej Intel DMZ - 1 sztuka w CPD Konstancin-Jeziorna. Specyfikacja 1 sztuki macierzy o parametrach nie gorszych niż: Lp. Nazwa parametru Opis 1. Obudowa System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' 2. Pojemność: System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 12 dysków min. 600 GB SAS 10k oraz posiadać możliwość rozbudowy do 120 dysków o różnych pojemnościach i typach. System musi wspierać dyski: - SAS 600GB, 900GB, 1200GB - NL-SAS lub SATA 1TB, 2TB, 3TB, 4TB - SSD 200GB, 800GB Jeśli wymagane są dodatkowe licencje na pojemność Zamawiający wymaga dostarczenia ich licząc na maksymalną pojemność macierzy. 3. Kontroler Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 6GB cache każdy. Macierz musi posiadać wbudowany mechanizm podtrzymywania bateryjnego pamięci cache przez co najmniej 72 godziny lub zapisywania danych z pamięci cache w pamięci nieulotnej w celu przechowywania ich przez dowolnie długi czas w przypadku całkowitego zaniku zasilania bateryjnego pamięci cache. 4. Interfejsy Oferowana macierz musi mieć minimum: 4 porty FC 8Gbs 2 portów 1GbE 5. RAID Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone minimum następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID Kopie Migawkowe Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% 7. Obsługiwane protokoły Macierz musi mieć możliwość obsługi jednocześnie protokołów FCP, iscsi. Wymagana jest dostawa tylko licencji (funkcjonalności) do obsługi FCP. 8. Zarządzanie i monitorowanie 1. Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Macierz musi umożliwiać zarządzanie całością str. 5

6 dostępnych zasobów dyskowych macierzy z jednej konsoli administracyjnej. 2. Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy bez dodatkowej opłaty za tą usługę. 3. Macierz musi być dostarczona wraz z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania. Oprócz interfejsu GUI wymagane jest dostarczenie interfejsu linii komend CLI oraz możliwość wykonywania skryptów. Jeżeli do zarządzania macierzą wymagana jest dedykowana stacja zarządzająca to zostanie ona dostarczona jako integralna część macierzy wraz z odpowiednim oprogramowaniem bez limitu pojemności macierzy. 4. Oprogramowanie do monitorowania musi posiadać funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie znajduje się macierz oraz powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy protokołu SMTP. 5. Oprogramowanie do zarządzania musi zapewniać pojedynczy punkt dostępu do wszystkich funkcjonalności macierzy. Jeżeli oprogramowanie wymaga instalacji na zewnętrznym serwerze to serwer musi być dostarczony wraz z macierzą. 9. Inne wymagania Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce. Macierz musi być fabrycznie nowa i wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesiące przed dostawą. Wymagana kompatybilność macierzy z oprogramowaniem VMware vsphere 5.x (HCL list) 1.3. Dostawa, instalacja oprogramowania VMware (vsphere, SRM) dla platformy wirtulizacyjnej Intel DMZ Specyfikacja oprogramowania, zasady udzielenia świadczenia usług gwarancji producenta: Cecha Produkt Wymagania Kod produktu Liczba VCS5 VMware vcenter Server 5 Standard for vsphere 5 (Per Instance) VCS5 Basic Support/Subscription for vcenter Server 5 Standard for vsphere 5 for 5 years vcenter VMware vcenter Site Recovery Manager 5 Standard (25 VM Pack) SNS is Required VCS5-STD-C 2 Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri. SNS is Required and sold separately. SKU limited to quantity 3 due to SRM Standard 75 VM maximum limitation. Cannot mix SRM Enterprise and Standard licenses. VCS5-STD-5G-SSS-C 2 VC-SRM5-25S-C 1 vcenter Basic Support/Subscription for Technical Support, 12 Hours/Day, VC-SRM5-25S-5G-SSS-C 1 str. 6

7 VMware vcenter Site Recovery Manager 5 Standard (25 VM Pack) for 5 years VS5 VMware vsphere 5 Standard for 1 processor VS5 Basic Support/Subscription for VMware vsphere 5 Standard for 1 processor for 5 years per published Business Hours, Mon. thru Fri. SNS is Required VS5-STD-C 6 Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri. VS5-STD-5G-SSS-C Wdrożenie platformy wirtualizacyjnej Intel DMZ zlokalizowanej w strefie DMZ W zakres wdrożenia wchodzą następujące czynności realizowane przez Wykonawcę: 1. Sporządzenie harmonogramu wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji zabezpieczenia (backupu) oraz odtworzenia danych i konfiguracji systemu, procedury przełączenia wirtualnych maszyn pomiędzy lokalizacjami. Harmonogram, dokumentacja, procedury oraz instrukcja sporządzona jest przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres testów uzgodniony jest przez Wykonawcę z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji testów. Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Wymaganie dotyczy wszystkich testów. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. 2. Montaż serwerów i macierzy w szafach typu rack Zamawiającego w dwóch CPD. 3. Wdrożenie systemu VMware vsphere, VMWare SRM na serwerach i macierzy w dwóch CPD (w zakres zadania wchodzi obsługa replikacji danych funkcjonalności dostarczanej w ramach licencji VMware). 1.5 Warunki gwarancji 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga pięcioletniej gwarancji na Macierz Dyskową. Gwarancja swoim zakresem obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie (systemowe, narzędziowe, mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniami. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. str. 7

8 b) Maksymalny czas reakcji wynosi 2 godziny od zgłoszenia problemu. c) Gwarantowany czas naprawy urządzenia wynosi 24h od zgłoszenia problemu. d) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). e) Zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania dostarczanego wraz z urządzeniami. f) W ramach gwarancji Zamawiający wymaga minimum jednego w roku przeglądu konserwacyjnego macierzy. Po wykonanym przeglądzie Zamawiający wymaga raportu dot. stanu urządzeń oraz ewentualnych zaleceń co do wprowadzenia zmian. 3. Zamawiający wymaga pięcioletniej gwarancji na Serwery. Gwarancja swoim zakresem obejmuje oprogramowanie (systemowe, narzędziowe, mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniami. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b) Gwarantowany czas naprawy urządzenia w następnym dniu roboczym (od zgłoszenia problemu). c) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). d).zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania. 4. Zamawiający wymaga pięcioletniej gwarancji na oprogramowanie VMware. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na oprogramowanie VMware na niżej określonych warunkach: a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 12h x 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). b) Obsługa nie limitowanej liczby zgłoszeń. c) W ramach usługi świadczona jest zdalna pomoc techniczna. d) Dostęp on-line do dokumentacji i not technicznych, baz wiedzy oraz forów dyskusyjnych VMware. e) Dostęp do kolejnych (włącznie z najnowszymi) wersji, aktualizacji i poprawek oprogramowania. Poziomy zgłaszanych problemów oraz gwarantowane czasy reakcji: f) problemy krytyczne 4 godziny (w godzinach roboczych). g) problemy poważne 8 godzin (w godzinach roboczych). h) problemy mniej ważne 12 godzin (w godzinach roboczych). i) problemy drobne 12 godzin (w godzinach roboczych). 1. Na prace wdrożeniowe platformy wirtualizacyjnej Intel DMZ serwerów zlokalizowanej w strefie DMZ Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji liczony jest od dnia odbioru (bez wad i zastrzeżeń) prac wdrożeniowych przez Zamawiającego. str. 8

9 2. Zadanie Dostawa i montaż Pamięci RAM Serwerów na potrzeby platformy wirtualizacyjnej Intel HA Dostawa pamięci RAM serwerów o pojemności: 8GB x 52 sztuki Specyfikacja pamięci RAM: 52 kości DDR3, 8GB, 1333 MHz, Numer Produktu: M393B1K70DH0-YH9. Pamięć RAM do serwerów Cisco model C260-BASE-246. Montaż, uruchomienie i weryfikacja poprawności działania pamięci RAM w serwerach CISCO wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa 2 dimmowych riserów do serwerów Cisco: 4 sztuki Specyfikacja Riserów: 2 DIMM Memory Riser Board For C260, Numer Produktu: C260- MRBD-002 do serwerów Cisco model C260-BASE-246. Montaż, uruchomienie i weryfikacja poprawności działania Riserów w serwerach wskazanych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga dostarczenia trzyletniej gwarancji producenta na pamięć RAM. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji były świadczone była przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. 2.2 Dostawa i wdrożenie Macierzy Dyskowej potrzeby platformy wirtualizacyjnej Intel HA - 1 sztuka Specyfikacja 1 sztuki macierzy o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż: 1. Macierz musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce. 2. Macierz musi być fabrycznie nowa i wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą. 3. Wymagane jest aby macierze dyskowe dostarczane w ramach niniejszego postępowania (dot. zadań Zadanie I i Zadanie II realizowanych w ramach Pakietu I) pochodziły od jednego producenta oraz pochodziły z jednej rodziny (linii) macierzy dyskowych. Wyposażenie Macierzy Dyskowej 1. Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej 19 szafie przemysłowej tzw. RACK. Wszystkie elementy macierzy muszą być wyposażone w osprzęt niezbędny do ich montażu taki jak: prowadnice, kable, półki, śruby i inne niezbędne elementy montażowe. 2. Macierz powinna umożliwiać stosowanie w niej dysków SSD, Near Line SAS i SAS wyposażonych w interfejsy minimum 4Gbps. 3. Macierz musi umożliwiać wyposażenie w następujące napędy dyskowe: 600GB, 900GB, 1TB, 2TB, 3TB lub o podobnej pojemności. str. 9

10 4. Macierz powinna umożliwiać wyposażenie w moduły komunikacyjne Fibre Channel 8Gbit, Ethernet iscsi 1Gbit i 10Gbit. 5. Macierz musi być wyposażona w minimum 22 szt. 3TB NL-SAS 7.2k rpm i 22 szt. 900GB SAS k rpm, które w całości można przeznaczyć na konfigurację grup dyskowych RAID i dodatkowe globalne dyski gorącej rezerwy dla dysków danych tzw. hot-spare tego samego typu w danej półce w liczbie wynikającej z udokumentowanych zaleceń producenta macierzy, nie mniej niż dwa dyski na półkę. 6. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy do co najmniej 240 dysków, dowolnego typu i wielkości, bez konieczności wymiany kontrolerów macierzy czy konieczności dodatkowego zakupu licencji udostępniającej tą funkcjonalność. 7. Macierz musi być wyposażona w przynajmniej 4 portów w standardzie Fibre Channel 8Gbit do komunikacji z systemami zewnętrznymi tzw. Front-end Ports. 8. Macierz musi być wyposażona w przynajmniej 2 porty Ethernet 1Gbit iscsi do komunikacji z systemami zewnętrznymi tzw. Front-end Ports. Funkcje niezawodnościowe Macierzy Dyskowej 1. Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie urządzenia. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy (bez przerywania pracy macierzy). 2. Macierz i wszystkie półki dyskowe muszą mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego ze źródeł zasilania nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności ani utraty danych. 3. Macierz powinna być wyposażona w pamięć cache o pojemności, przynajmniej 8 GB opartej na szybkiej pamięci DDR3 dedykowanej do obsługi buforowania odczytu i zapisu. 4. Macierz musi gwarantować utrzymanie dwóch, lustrzanych kopii pamięci cache przeznaczonej do zapisu danych w obrębie całej macierzy. 5. Macierz musi posiadać wbudowany mechanizm podtrzymywania bateryjnego pamięci cache przez co najmniej 72 godziny lub zapisywania danych z pamięci cache w pamięci nieulotnej w celu przechowywania ich przez dowolnie długi czas w przypadku całkowitego zaniku zasilania bateryjnego pamięci cache. 6. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone co najmniej następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID Macierz powinna umożliwiać utworzenie co najmniej 512 niezależnych wolumenów logicznych. Inne funkcjonalności Macierzy Dyskowej 1. Macierz musi posiadać funkcję LUN masking dla nieograniczonej liczby systemów (grup serwerów). 2. Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008, 2008R2 i 2012, Linux, Vmware. str. 10

11 3. Macierz musi umożliwiać korzystanie z oprogramowania wielościeżkowego dostępnego we wspieranych przez nią systemach operacyjnych (w szczególności Microsoft Windows 2008, 2008R2 i 2012, VMware v.5, LINUX RedHat) we współpracy z komputerami posiadającymi przynajmniej dwa HBA FC. Jeżeli macierz nie współpracuje z ogólnodostępnym oprogramowaniem wielościeżkowym powinna być wyposażona w oprogramowanie producenta do sterowania wielościeżkowym dostępem do macierzy (ang. multipathing), dla którego licencje dla wszystkich niewspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bądź dostarczane na żądanie zamawiającego w trakcie trwania umowy wsparcia technicznego, bez dodatkowej opłaty. Warunek powinien być spełniony dla dowolnej liczby serwerów korzystających z macierzy. 4. Macierz musi posiadać możliwość aktualizacji oprogramowania firmware w trybie online, tzn. bez przerywania dostępu do danych. 5. Macierz powinna zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora. 6. Wymagane dostarczenie funkcjonalności automatycznego zwalniania nieużywanych zasobów dyskowych do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Wymagane dostarczenie ww. funkcjonalności na zainstalowaną przestrzeń dyskową. 7. Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznej migracji gorących obszarów (o największej liczbie IOPS) na najszybszą warstwę a obszary zimne (o najmniejszej liczbie IOPS) na wolniejszą warstwę na podstawie informacji o wykorzystaniu obszarów LUN a macierzy. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 1GB. Migracja musi być możliwa pomiędzy różnymi rodzajów dysków i musi być przezroczysta dla hostów i aplikacji. Zarządzanie i monitorowanie Macierzy Dyskowej 1. Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Macierz musi umożliwiać zarządzanie całością dostępnych zasobów dyskowych macierzy z jednej konsoli administracyjnej. 2. Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy bez dodatkowej opłaty za tą usługę. 3. Macierz musi być dostarczona wraz z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania. Oprócz interfejsu GUI wymagane jest dostarczenie interfejsu linii komend CLI oraz możliwość wykonywania skryptów. Jeżeli do zarządzania macierzą wymagana jest dedykowana stacja zarządzająca to zostanie ona dostarczona jako integralna część macierzy wraz z odpowiednim oprogramowaniem bez limitu pojemności macierzy. 4. Oprogramowanie do monitorowania musi posiadać funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie znajduje się macierz oraz powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy protokołu SMTP. 5. Oprogramowanie do zarządzania musi zapewniać pojedynczy punkt dostępu do wszystkich funkcjonalności macierzy. Jeżeli oprogramowanie wymaga instalacji na zewnętrznym serwerze, serwer ten musi być dostarczony wraz z macierzą. str. 11

12 2.3 Warunki gwarancji na Macierz Dyskową 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 6. Zamawiający wymaga pięcioletniej gwarancji producenta na Macierz Dyskową. Gwarancja swoim zakresem obejmuje oprogramowanie (systemowe, narzędziowe oraz mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniem. a) Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach:przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b) Maksymalny czas reakcji wynosi 2 godziny od zgłoszenia problemu. c) Gwarantowany czas naprawy urządzenia wynosi 24h od zgłoszenia problemu. d) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). e).zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania dostarczanego wraz z urządzeniem. f) W ramach gwarancji Zamawiający wymaga minimum jednego w roku przeglądu konserwacyjnego macierzy. Po przeglądzie Zamawiający wymaga raportu dotyczącego stanu urządzeń oraz ewentualnych zaleceń rekomendowanych zmian. 2.4 Zakres prac wdrożeniowych Macierzy Dyskowej W zakres zadania wchodzą następujące czynności: 1. Sporządzenie harmonogramu wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji zabezpieczenia (backupu) i odtworzenia konfiguracji macierzy. Harmonogram, dokumentacja, sporządzona jest przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres testów uzgodniony jest przez Wykonawcę z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji testów. Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Wymaganie dotyczy wszystkich testów. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. 2. Dostawa, montaż i uruchomienie macierzy dyskowej w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 3. Fizyczna instalacja i konfiguracja macierzy we skazanej lokalizacji (szafach 19 i serwerowni). str. 12

13 4. Konfiguracja macierzy w zakresie przyłączenia do dotychczasowej infrastruktury SAN i LAN oraz konfiguracja macierzy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 5. Konfiguracja macierzy dyskowej (grupy RAID, wolumeny danych, konfiguracji komunikacji SAN, konfiguracji komunikacji IP) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 6. Testy prawidłowego funkcjonowania macierzy (testy redundancji zasilania, testy redundancji komunikacji SAN). 7. Jeżeli będą konieczne dodatkowe licencje do realizacji zadnia w zakresie opisanym w SIWZ, Wykonawca dostarczy te licencje w cenie kontraktu. 8. Przed przystąpieniem do prac przedstawienie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. 9. Na prace wdrożeniowe Macierzy Dyskowej Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji liczony jest od dnia odbioru (bez wad i zastrzeżeń) prac wdrożeniowych przez Zamawiającego. W celu wykonania zadania Zamawiający zapewni: 1. Dostęp do systemów oraz miejsca pracy w siedzibie Zamawiającego inżynierom realizującym prace 2. Dostęp do instalowanego lub konfigurowanych urządzeń z wymaganymi uprawnieniami niezbędnymi do przeprowadzenia prac przez administratora wdrażającego pod nadzorem Zamawiającego 3. Przygotowanie infrastruktury serwerowni tj. okablowania LAN, SAN, zasilania elektrycznego oraz szaf teleinformatycznych 4. Rekonfiguracje sieci SAN i LAN niezbędną do wykonania prac instalacyjnych macierzy dyskowej po wcześniejszym przekazaniu przez Wykonawcę (w postaci pisemnej) wymagań dotyczących konfiguracji sieci SAN i LAN, w zakresie i formie ustalonej z Zamawiającym 3. Zadanie Przeprowadzenie instruktażu administratorów w zakresie eksploatacji Macierzy Dyskowych 1. Instruktaż musi być prowadzony z formie wykładów oraz warsztatów w środowisku udostępnionym przez Wykonawcę. Instruktaż ma umożliwić uczestnikom nabycie umiejętności pracy z macierzami dyskowymi dostarczanymi w ramach zamówienia. Czas trwania instruktażu min. 4 dni (dla pojedynczej osoby). Instruktaż powinien być przeprowadzony dla czterech osób. Instruktaż musi być prowadzony w Polsce (w języku polskim), na terenie Warszawy. Instruktaż musi być prowadzony przez producenta urządzeń lub autoryzowanego partnera edukacyjnego producenta urządzeń. 2. Zakres instruktażu (wymagania minimalne, dot. dostarczanych urządzeń dyskowych): a. Omówienie technologii macierzy dyskowych b. Planowanie i utrzymanie macierzy dyskowych (najlepsze praktyki) c. Instalacja, konfiguracja oraz obsługa narzędzi służących do administracji macierzy dyskowej str. 13

14 d. Administracja i optymalizacja macierzy dyskowej e. Konfiguracja i zarządzanie fizycznych i logicznych zasobów dyskowych f. Definiowanie połączeń LAN/SAN g. Zabezpieczenie konfiguracji macierzy dyskowej h. Bezpieczeństwo systemu dyskowego str. 14

15 Pakiet II W zakres Pakietu II zamówienia wchodzą następujące zadania realizowane przez Wykonawcę: Zadanie 1 1. Dostawa i instalacja serwerów typu IBM Flex (2 sztuki) Zamawiający wymaga dostawy i instalacji serwerów typu IBM Flex (2 sztuki). Specyfikacja każdego serwera nie gorsza niż: Serwer do montażu w obudowie typu IBM Flex System Enterprise Chassis LP. Numer produktu Specyfikacja parametrów Liczba IBM Flex System x240 Compute Node, Xeon 6C E W G2G 2.3GHz/1333MHz/15MB, 2x4GB, O/Bay 2.5in SAS 1 Intel Xeon 6C Processor Model E W 2 81Y GHz/1333MHz/15MB 1 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L CL9 ECC DDR3 1333MHz 3 49Y1407 LP RDIMM Y2375 IBM Flex System FC port 8Gb FC Adapter Y8588 IBM Flex System Storage Expansion Node Y8877 IBM 300GB 2.5in SFF G2HS 10K 6Gbps SAS HDD Y8872 IBM 600GB 2.5in SFF G2HS 10K 6Gbps SAS HDD 6 Zamawiający wymaga aby serwery były przystosowane do montażu w obudowie typu IBM Flex System Enterprise Chassis. 2. Warunki gwarancji na serwery typu IBM Flex 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancii świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga czteroletniej gwarancji producenta na serwery IBM Flex. Gwarancja swoim zakresem obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie (systemowe, narzędziowe, mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniami. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: str. 15

16 a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b) Gwarantowany czas naprawy urządzenia w następnym dniu roboczym (od zgłoszenia problemu). c) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). d) Zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania. 3. Dostawa i instalacja serwerów typu rack (2 sztuki) Zamawiający wymaga dostawy i instalacji serwerów typu rack. Specyfikacja każdego serwera, nie gorsza niż: Lp Podzespół Liczba sztuk Specyfikacja 1 Procesor 1 Intel min Xeon E5-2637, 2 Pamięć RAM - 8GB, min. 1333Mhz, 3 Kontroler RAID 1 Wyposażony w minimum 512 MB cache, RAID 5, RAID 1+0. Który emuluje oddzielnie szyny SAS/SCSI dla dysków logicznych 4 Dyski HDD 2 dyski 300GB lub odpowiadająca im pojemność 5 Porty LAN 1Gb 4 Co najmniej jedna karty PC 6 Porty LAN 10 GbE 2 Co najmniej jedna karty PC, port ethernet wspierający 10GBase SR SFP 7 Zasilacz hot plug (możliwość podłączenia 2 niezależnych źródeł zasilania 2 redundantny jednocześnie) 8 Szyny do szafy ZPAS 19 Mocowanie do - Szafa 600x U szafy 19 ZPAS WZ-SZBDC Moduł zarządzający serwera 1 9 Wentylatory - Redundantne, hot-plug 10 Dodatkowe wymagania Moduł zarządzający serwerem poprzez sieć LAN wraz z niezbędnymi licencjami do jego pełnego wykorzystania, - Wymagana kompatybilność serwerów z oprogramowaniem RedHat v5 4. Gwarancja na serwery typu rack 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga pięcioletniej gwarancji producenta na serwery typu rack. Gwarancja swoim zakresem obejmuje oprogramowanie (systemowe, narzędziowe, mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniami. str. 16

17 Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b) Gwarantowany czas naprawy urządzeń w następnym dniu roboczym (od zgłoszenia problemu). c) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego(w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). d).zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania. 5. Dostawa licencji Red Hat Enterprise Linux Server Standard wraz ze wsparciem technicznym i subskrypcją Zamawiający wymaga dostawy licencji oprogramowania Red Hat Enterprise Linux Server Standard. Specyfikacja licencji oprogramowania: Lp Specyfikacja Liczba sztuk 1 Dostawa licencji Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) wraz ze gwarancją producenta i subskrypcją na okres 5 lat 4 Zadanie 2 1. Licencje na oprogramowanie IBM SVC Zamawiający wymaga rozszerzenia posiadanych licencji oprogramowania IBM SVC do następującej pojemności: IBM SVC Base do 120TB, IBM SVC Global/Metro Mirror do 90 TB, IBM SVC FlashCopy do 28TB. Dostawa licencji oprogramowania IBM SVC. Specyfikacja dostarczanych licencji na oprogramowanie IBM SVC (liczba sztuk licencji nie mniejsza niż): P/N Opis produktów Sztuk 5641-VC7 IBM System Storage SAN Volume Controller Software V7 1 U0N5C1 SVC Base Virtualization Per Terabyte (1-100) with 1 Year SW Maint 13 U0N6C1 SVC Base Virtualization Per Terabyte ( ) with 1 Year SW Maint 20 str. 17

18 U0PCC1 SVC Flash Copy Per Terabyte (1-100) with 1 Year SW Maint 28 U0PKC1 SVC Metro Mirror Per Terabyte (1-100) with 1 Year SW Maint VCD IBM System Storage SAN Volume Controller Software 4Yr Reg 1 M0S1TB SVC Base Virtualization Per Terabyte (1-100) SWMA 4 Year Reg 13 M0S2TB SVC Base Virtualization Per Terabyte ( ) SWMA 4 Year Reg 20 M0S8TB SVC Flash Copy Per Terabyte (1-100) SWMA 4 Year Reg 28 M0TFTB SVC Metro Mirror Per Terabyte (1-100) SWMA 4 Year Reg Gwarancja na oprogramowanie IBM SVC 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga czteroletniej gwarancji producenta na oprogramowanie IBM SVC. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wykluczeniem świąt ustawowych). b) Obsługa nie limitowanej liczby zgłoszeń problemów. c) W ramach usługi świadczona jest zdalna pomoc techniczna i analiza problemów. d) Zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania IBM SVC. W ramach usługi możliwość pobierania ze stron producenta poprawek i wyszukiwania informacji technicznych dotyczących oprogramowania IBM SVC. Poziomy zgłaszanych problemów oraz gwarantowane czasy reakcji: a) problemy krytyczne 2 godziny (w godzinach roboczych). b) problemy pozostałe 8 godzin (w godzinach roboczych). str. 18

19 Zadanie 3. Rozbudowa macierzy dyskowych V7000 potrzeby platformy wirtualizacyjnej Intel DR: 1. Półki dyskowe IBM Storwize V7000 (sztuk 2) Zamawiający wymaga dostawy półek dyskowych IBM Storwize V7000 (sztuk 2). Specyfikacja jednej sztuki półki dyskowej nie gorsza niż: P/N Opis produktów Sztuk IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure GB 6Gb SAS 10K 2.5-inch SFF HDD m 6 Gb/s external mini SAS Power Cord - PDU connection AC Power Supply SM7 IBM Storwize V7000 Software 4Yr SW Maint Registration 1 M9SYTB Per Storage Device SWMA 4 Year Registration VM7 IBM Storwize V7000 Software V ESD Media Supply 1 UATLC1 Per Storage Device with 1 Year SW Maint 1 2. Gwarancja na półki dyskowe IBM Storwize V Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga czteroletniej gwarancji producenta na półki do macierzy dyskowej. Gwarancja swoim zakresem obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie (systemowe, narzędziowe, mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniami. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: str. 19

20 a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b) Maksymalny czas reakcji wynosi 2 godziny od zgłoszenia problemu. c) Gwarantowany czas naprawy urządzenia wynosi 24h od zgłoszenia problemu. d) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). Zakres usług w ramach rozbudowy macierzy IBM Storwize V7000 Nazwa usługi Opis usługi Wymagania Implementacja półki dyskowej do macierzy dyskowych W zakres usług wchodzą następujące czynności: Fizyczna instalacja i konfiguracja półki do macierzy we wskazanej lokalizacji (szafach 19 i serwerowni) Konfigurację macierzy w zakresie przyłączenia półki do macierzy oraz konfiguracja macierzy zgodnie z ustaleniami podanymi przez Zamawiającego do dokumentacji projektowe. Testy wykonuje Zamawiający. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich testów. Zakres testów zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym przed przystąpieniem do testów. Sporządzenie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji instalacji, instrukcji zabezpieczenia oraz odtworzenia. konfiguracji. Dokumentację oraz instrukcjesprosządza Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres dokumentacji obejmuje zakres wdrożenia. Jeżeli będą konieczne dodatkowe licencje do realizacji zadnia, Wykonawca dostarczy te licencje w cenie kontraktu. Nie dotyczy licencji systemu operacyjnego Windows dla maszyn wirtualnych. Przed przystąpieniem do realizacji prac Zamawiający wymaga sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewnia 12 miesięczna gwarancje na wykonane usługi. W celu wykonania usług Zamawiający zapewni: Dostęp do systemów oraz miejsca pracy w siedzibie Zamawiającego inżynierom realizującym prace Dostęp do instalowanych lub konfigurowanych urządzeń z wymaganymi uprawnieniami niezbędnymi do przeprowadzenia prac przez administratora wdrażającego pod nadzorem administratora Zamawiającego Infrastrukturę serwerowni tj. okablowania LAN, SAN, zasilania elektrycznego oraz szaf teleinformatycznych Rekonfigurację sieci SAN i LAN (dot. infrastruktury będącej w posiadaniu Zamawiającego) niezbędną do wykonania prac str. 20

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Macierz dyskowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Model (oznacze producenta), producent Lp Opis Wymagania minimalne Oferowane przez Wykonawcę 1 1Obudowa Do montażu w szafie typu RACK 19 wraz

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Macierz dyskowa Tabela 1. Specyfikacja wymagań w stosunku do dostawy macierzy dyskowej przez Wykonawcę (w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 2a i 2b do SIWZ Zał. 1a Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego JW. 3984, wykorzystywanego do realizacji zdań związanych z bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: I.)Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawu macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej Część techniczna specyfikacji I. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania i sprzętu, oraz usługa aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego systemu Cisco

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1. Jednolite środowisko przetwarzania danych

1. Jednolite środowisko przetwarzania danych 1. Jednolite środowisko przetwarzania danych Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i powinny pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce. Rozwiązanie musi pochodzić ze ogólnodostępnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych Tabela 1. Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej Lp Parametr Wymagania 1. Szafa RACK 1. Szafa RACK producenta macierzy o wysokości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług wsparcia technicznego dla platformy sprzętowo-systemowej : Usługi wsparcia technicznego świadczone będą na sprzęcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r. Inowrocław, dnia 28.10.2015 r. "TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jacewska 89 88-100 Inowrocław ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 Serwery typu BLADE (2 szt.) producent.. L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Serwer typ A. Ilość 1 szt.

Serwer typ A. Ilość 1 szt. R0AP0000.272.62.2017, załącznik nr 6 do SIWZ parametry techniczne Zakup w ramach projektu EPOS System Obserwacji Płyty Europejskiej Serwer typ A. Ilość 1 szt. Nr Wymagania Opis (parametry minimalne - wymagane)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

I. Obudowa serwerów kasetowych

I. Obudowa serwerów kasetowych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Zadanie 1 Zamówienie obejmuje dostarczenie wraz z usługą montażu w CPD Zamawiającego jednej obudowy serwerów kasetowych wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo

1. Serwer Lenovo IBM x3550m5 (2 x Xeon E5-2640 v3/ 96GB RAM/ 4x HDD 600GB@15k) 96 GB TruDDR4 Memory LRDIMMs

1. Serwer Lenovo IBM x3550m5 (2 x Xeon E5-2640 v3/ 96GB RAM/ 4x HDD 600GB@15k) 96 GB TruDDR4 Memory LRDIMMs Załącznik1 1. Serwer Lenovo IBM x3550m5 (2 x Xeon E5-2640 v3/ 96GB RAM/ 4x HDD 600GB@15k) Obudowa 1U Rack Procesor /Cache 2 x Xeon E5-2640 v3, 18-rdzeni na każdy procesor Pamięć 96 GB TruDDR4 Memory LRDIMMs

Bardziej szczegółowo