CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1

2 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało na dwa pakiety: Pakiet I Zakres zamówienia realizowany przez Wykonawcę w ramachpakietu I: 1. Dostawa urządzeń, licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem platformy wirtualizacyjnej Intel DMZ (platforma wirtualizacyjna zlokalizowana w strefie zdemilitaryzowanej ): a) Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie urządzeń (serwery, macierz dyskową). b) Dostawa licencji oprogramowania VMware vsphere, VMware Site Recovery Manager (SRM). c) Sporządzenie harmonogramu wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej. d) Wdrożenie systemu wirtualizacji VMware (vsphere, SRM) z wykorzystaniem dostarczanych licencji. e) Sporządzenie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji zabezpieczenia (backupu) oraz odtworzenia danych i konfiguracji systemu, procedury przełączenia wirtualnych maszyn pomiędzy lokalizacjami. 2. Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy wirtualizacyjnej Intel HA (VMware vsphere): a) Dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie urządzeń (macierzy dyskowej). b) Dostawa, instalacja pamięci RAM serwerów CISCO. c) Sporządzenie harmonogramu wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej. d) Wdrożenie zgodnie z projektem. e) Sporządzenie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji zabezpieczenia (backupu) i odtworzenia konfiguracji macierzy. Dostawy i wdrożenie realizowane będą w dwóch Centrach Przetwarzania Danych (CPD): 1. ul. Warszawska 165, Konstancin- Jeziorna 2. ul. Mysia 2, Warszawa Pakiet II 1. Zakres zamówienia realizowany przez Wykonawcę w ramachpakietu I:Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy wirtualizacyjnej Intel DR (IBM Flex, VMware vsphere) a) Dostawa licencji oprogramowania IBM SVC. b) Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie serwerów IBM typu Flex. c) Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie serwerów typu rack. d) Rozbudowa macierzy IBM Storwize V Dostawa licencji Red Hat Enterprise Linux Server Standard Dostawy i wdrożenie realizowane będą w dwóch Centrach Przetwarzania Danych: 1. ul. Warszawska 165, Konstancin- Jeziorna str. 2

3 2. ul. Mysia 2, Warszawa Prace,stanowiące przedmiot zamówienia zostaną zrealizowane w ramach poszczególnych pakietów w (dwóch) etapach. Dla poszczególnych pakietów wyróżnione zostały następujące etapy prac: Pakiet I I etap Dostawa urządzeń i licencji na oprogramowanie. Termin realizacji etapu nie późniejszy niż 4 tygodnie od dnia podpisania Umowy. II etap Sporządzenie projektu, wdrożenie oraz wykonanie testów i dokumentacji. Termin realizacji etapu nie późniejszy niż 14 tygodni od dnia podpisania Umowy. Pakiet II I etap Dostawa urządzeń i licencji na oprogramowanie. Termin realizacji etapu nie późniejszy niż 4 tygodnie od dnia podpisania Umowy. II etap Sporządzenie projektu, wdrożenie oraz wykonanie testów i dokumentacji. Termin realizacji etapu nie późniejszy niż 14 tygodni od dnia podpisania Umowy. W zakres zamówienia, w poszczególnych pakietach, wchodzą opisane w dalszej części zadania realizowane przez Wykonawcę. Dla poszczególnych zadań określone zostały: 1. Zakres, specyfikacja dostaw urządzeń i licencji na oprogramowanie. 2. Zakres realizowanych prac. 3. Wymagane warunki gwarancji na dostarczane urządzenia i oprogramowanie. 4. Zasady świadczenia usług w ramach gwarancji. str. 3

4 Pakiet I W zakres Pakietu I zamówienia wchodzą następujące Zadania, realizowane przez Wykonawcę: 1. Zadanie Dostawa Serwerów na potrzeby platformy wirtualizacyjnej Intel DMZ - 3 sztuki Specyfikacja 2 sztuk serwerów dla CPD Konstancin-Jeziorna, każdy serwer o parametrach nie gorszych niż: Lp Podzespół Liczba Specyfikacja 1 Procesor 2 Intel min Xeon E&-2870, 2 Pamięć RAM - 128GB, min. 1333Mhz, 3 Kontroler RAID 1 Wyposażony w minimum 1 GB cache, RAID 5, RAID 1+0. Który emuluje oddzielnie szyny SAS/SCSI dla dysków logicznych 4 Dyski HDD 2 dyski 300GB 6Gb SAS 10k lub odpowiadająca im pojemność 5 Zasilacz redundantny 2 6 Mocowanie do szafy 19 - Szyny do szafy ZPAS 19 hot plug (możliwość podłączenia 2 niezależnych źródeł zasilania jednocześnie) 7 Porty LAN 1Gb 8 Co najmniej dwie karty 4 portowe 1GB PCI 8 Porty SAN 8Gb 2 9 Moduł serwera zarządzający 10 Dodatkowe wymagania - 1 Co najmniej jedna dwuportowa karta PCI (nie obejmują obsługi modułu dyskowego) Moduł zarządzający serwerem poprzez sieć LAN wraz z niezbędnymi licencjami do jego pełnego wykorzystania, Wymagana kompatybilność serwerów z oprogramowaniem VMware vsphere 5.x i Microsoft Windows Server 2012 Specyfikacja 1 sztuki serwera dla CPD Mysia, serwer o parametrach nie gorszych niż: Lp Podzespół Liczba Specyfikacja 1 Procesor 2 Intel min Xeon E&-2870, 2 Pamięć RAM - 128GB, min. 1333Mhz, 3 Kontroler RAID 1 Wyposażony w minimum 1 GB cache, RAID 5, RAID 1+0. Który emuluje oddzielnie szyny SAS/SCSI dla dysków logicznych 4 Dyski HDD 6 dyski 600GB 6Gb SAS 10k lub odpowiadająca im pojemność str. 4

5 5 Zasilacz redundantny 2 6 Mocowanie do szafy 19 - Szyny do szafy ZPAS 19 hot plug (możliwość podłączenia 2 niezależnych źródeł zasilania jednocześnie) 7 Porty LAN 1Gb 8 Co najmniej dwie karty 4 portowe 1GB PCI 8 Moduł serwera zarządzający 9 Dodatkowe wymagania - 1 Moduł zarządzający serwerem poprzez sieć LAN wraz z niezbędnymi licencjami do jego pełnego wykorzystania, Wymagana kompatybilność serwerów z oprogramowaniem VMware vsphere 5.x i Microsoft Windows Server Dostawa Macierzy Dyskowej na potrzeby platformy wirtualizacyjnej Intel DMZ - 1 sztuka w CPD Konstancin-Jeziorna. Specyfikacja 1 sztuki macierzy o parametrach nie gorszych niż: Lp. Nazwa parametru Opis 1. Obudowa System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' 2. Pojemność: System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 12 dysków min. 600 GB SAS 10k oraz posiadać możliwość rozbudowy do 120 dysków o różnych pojemnościach i typach. System musi wspierać dyski: - SAS 600GB, 900GB, 1200GB - NL-SAS lub SATA 1TB, 2TB, 3TB, 4TB - SSD 200GB, 800GB Jeśli wymagane są dodatkowe licencje na pojemność Zamawiający wymaga dostarczenia ich licząc na maksymalną pojemność macierzy. 3. Kontroler Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 6GB cache każdy. Macierz musi posiadać wbudowany mechanizm podtrzymywania bateryjnego pamięci cache przez co najmniej 72 godziny lub zapisywania danych z pamięci cache w pamięci nieulotnej w celu przechowywania ich przez dowolnie długi czas w przypadku całkowitego zaniku zasilania bateryjnego pamięci cache. 4. Interfejsy Oferowana macierz musi mieć minimum: 4 porty FC 8Gbs 2 portów 1GbE 5. RAID Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone minimum następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID Kopie Migawkowe Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% 7. Obsługiwane protokoły Macierz musi mieć możliwość obsługi jednocześnie protokołów FCP, iscsi. Wymagana jest dostawa tylko licencji (funkcjonalności) do obsługi FCP. 8. Zarządzanie i monitorowanie 1. Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Macierz musi umożliwiać zarządzanie całością str. 5

6 dostępnych zasobów dyskowych macierzy z jednej konsoli administracyjnej. 2. Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy bez dodatkowej opłaty za tą usługę. 3. Macierz musi być dostarczona wraz z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania. Oprócz interfejsu GUI wymagane jest dostarczenie interfejsu linii komend CLI oraz możliwość wykonywania skryptów. Jeżeli do zarządzania macierzą wymagana jest dedykowana stacja zarządzająca to zostanie ona dostarczona jako integralna część macierzy wraz z odpowiednim oprogramowaniem bez limitu pojemności macierzy. 4. Oprogramowanie do monitorowania musi posiadać funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie znajduje się macierz oraz powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy protokołu SMTP. 5. Oprogramowanie do zarządzania musi zapewniać pojedynczy punkt dostępu do wszystkich funkcjonalności macierzy. Jeżeli oprogramowanie wymaga instalacji na zewnętrznym serwerze to serwer musi być dostarczony wraz z macierzą. 9. Inne wymagania Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce. Macierz musi być fabrycznie nowa i wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesiące przed dostawą. Wymagana kompatybilność macierzy z oprogramowaniem VMware vsphere 5.x (HCL list) 1.3. Dostawa, instalacja oprogramowania VMware (vsphere, SRM) dla platformy wirtulizacyjnej Intel DMZ Specyfikacja oprogramowania, zasady udzielenia świadczenia usług gwarancji producenta: Cecha Produkt Wymagania Kod produktu Liczba VCS5 VMware vcenter Server 5 Standard for vsphere 5 (Per Instance) VCS5 Basic Support/Subscription for vcenter Server 5 Standard for vsphere 5 for 5 years vcenter VMware vcenter Site Recovery Manager 5 Standard (25 VM Pack) SNS is Required VCS5-STD-C 2 Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri. SNS is Required and sold separately. SKU limited to quantity 3 due to SRM Standard 75 VM maximum limitation. Cannot mix SRM Enterprise and Standard licenses. VCS5-STD-5G-SSS-C 2 VC-SRM5-25S-C 1 vcenter Basic Support/Subscription for Technical Support, 12 Hours/Day, VC-SRM5-25S-5G-SSS-C 1 str. 6

7 VMware vcenter Site Recovery Manager 5 Standard (25 VM Pack) for 5 years VS5 VMware vsphere 5 Standard for 1 processor VS5 Basic Support/Subscription for VMware vsphere 5 Standard for 1 processor for 5 years per published Business Hours, Mon. thru Fri. SNS is Required VS5-STD-C 6 Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri. VS5-STD-5G-SSS-C Wdrożenie platformy wirtualizacyjnej Intel DMZ zlokalizowanej w strefie DMZ W zakres wdrożenia wchodzą następujące czynności realizowane przez Wykonawcę: 1. Sporządzenie harmonogramu wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji zabezpieczenia (backupu) oraz odtworzenia danych i konfiguracji systemu, procedury przełączenia wirtualnych maszyn pomiędzy lokalizacjami. Harmonogram, dokumentacja, procedury oraz instrukcja sporządzona jest przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres testów uzgodniony jest przez Wykonawcę z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji testów. Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Wymaganie dotyczy wszystkich testów. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. 2. Montaż serwerów i macierzy w szafach typu rack Zamawiającego w dwóch CPD. 3. Wdrożenie systemu VMware vsphere, VMWare SRM na serwerach i macierzy w dwóch CPD (w zakres zadania wchodzi obsługa replikacji danych funkcjonalności dostarczanej w ramach licencji VMware). 1.5 Warunki gwarancji 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga pięcioletniej gwarancji na Macierz Dyskową. Gwarancja swoim zakresem obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie (systemowe, narzędziowe, mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniami. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. str. 7

8 b) Maksymalny czas reakcji wynosi 2 godziny od zgłoszenia problemu. c) Gwarantowany czas naprawy urządzenia wynosi 24h od zgłoszenia problemu. d) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). e) Zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania dostarczanego wraz z urządzeniami. f) W ramach gwarancji Zamawiający wymaga minimum jednego w roku przeglądu konserwacyjnego macierzy. Po wykonanym przeglądzie Zamawiający wymaga raportu dot. stanu urządzeń oraz ewentualnych zaleceń co do wprowadzenia zmian. 3. Zamawiający wymaga pięcioletniej gwarancji na Serwery. Gwarancja swoim zakresem obejmuje oprogramowanie (systemowe, narzędziowe, mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniami. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b) Gwarantowany czas naprawy urządzenia w następnym dniu roboczym (od zgłoszenia problemu). c) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). d).zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania. 4. Zamawiający wymaga pięcioletniej gwarancji na oprogramowanie VMware. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na oprogramowanie VMware na niżej określonych warunkach: a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 12h x 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). b) Obsługa nie limitowanej liczby zgłoszeń. c) W ramach usługi świadczona jest zdalna pomoc techniczna. d) Dostęp on-line do dokumentacji i not technicznych, baz wiedzy oraz forów dyskusyjnych VMware. e) Dostęp do kolejnych (włącznie z najnowszymi) wersji, aktualizacji i poprawek oprogramowania. Poziomy zgłaszanych problemów oraz gwarantowane czasy reakcji: f) problemy krytyczne 4 godziny (w godzinach roboczych). g) problemy poważne 8 godzin (w godzinach roboczych). h) problemy mniej ważne 12 godzin (w godzinach roboczych). i) problemy drobne 12 godzin (w godzinach roboczych). 1. Na prace wdrożeniowe platformy wirtualizacyjnej Intel DMZ serwerów zlokalizowanej w strefie DMZ Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji liczony jest od dnia odbioru (bez wad i zastrzeżeń) prac wdrożeniowych przez Zamawiającego. str. 8

9 2. Zadanie Dostawa i montaż Pamięci RAM Serwerów na potrzeby platformy wirtualizacyjnej Intel HA Dostawa pamięci RAM serwerów o pojemności: 8GB x 52 sztuki Specyfikacja pamięci RAM: 52 kości DDR3, 8GB, 1333 MHz, Numer Produktu: M393B1K70DH0-YH9. Pamięć RAM do serwerów Cisco model C260-BASE-246. Montaż, uruchomienie i weryfikacja poprawności działania pamięci RAM w serwerach CISCO wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa 2 dimmowych riserów do serwerów Cisco: 4 sztuki Specyfikacja Riserów: 2 DIMM Memory Riser Board For C260, Numer Produktu: C260- MRBD-002 do serwerów Cisco model C260-BASE-246. Montaż, uruchomienie i weryfikacja poprawności działania Riserów w serwerach wskazanych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga dostarczenia trzyletniej gwarancji producenta na pamięć RAM. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji były świadczone była przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. 2.2 Dostawa i wdrożenie Macierzy Dyskowej potrzeby platformy wirtualizacyjnej Intel HA - 1 sztuka Specyfikacja 1 sztuki macierzy o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż: 1. Macierz musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce. 2. Macierz musi być fabrycznie nowa i wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą. 3. Wymagane jest aby macierze dyskowe dostarczane w ramach niniejszego postępowania (dot. zadań Zadanie I i Zadanie II realizowanych w ramach Pakietu I) pochodziły od jednego producenta oraz pochodziły z jednej rodziny (linii) macierzy dyskowych. Wyposażenie Macierzy Dyskowej 1. Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej 19 szafie przemysłowej tzw. RACK. Wszystkie elementy macierzy muszą być wyposażone w osprzęt niezbędny do ich montażu taki jak: prowadnice, kable, półki, śruby i inne niezbędne elementy montażowe. 2. Macierz powinna umożliwiać stosowanie w niej dysków SSD, Near Line SAS i SAS wyposażonych w interfejsy minimum 4Gbps. 3. Macierz musi umożliwiać wyposażenie w następujące napędy dyskowe: 600GB, 900GB, 1TB, 2TB, 3TB lub o podobnej pojemności. str. 9

10 4. Macierz powinna umożliwiać wyposażenie w moduły komunikacyjne Fibre Channel 8Gbit, Ethernet iscsi 1Gbit i 10Gbit. 5. Macierz musi być wyposażona w minimum 22 szt. 3TB NL-SAS 7.2k rpm i 22 szt. 900GB SAS k rpm, które w całości można przeznaczyć na konfigurację grup dyskowych RAID i dodatkowe globalne dyski gorącej rezerwy dla dysków danych tzw. hot-spare tego samego typu w danej półce w liczbie wynikającej z udokumentowanych zaleceń producenta macierzy, nie mniej niż dwa dyski na półkę. 6. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy do co najmniej 240 dysków, dowolnego typu i wielkości, bez konieczności wymiany kontrolerów macierzy czy konieczności dodatkowego zakupu licencji udostępniającej tą funkcjonalność. 7. Macierz musi być wyposażona w przynajmniej 4 portów w standardzie Fibre Channel 8Gbit do komunikacji z systemami zewnętrznymi tzw. Front-end Ports. 8. Macierz musi być wyposażona w przynajmniej 2 porty Ethernet 1Gbit iscsi do komunikacji z systemami zewnętrznymi tzw. Front-end Ports. Funkcje niezawodnościowe Macierzy Dyskowej 1. Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie urządzenia. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy (bez przerywania pracy macierzy). 2. Macierz i wszystkie półki dyskowe muszą mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego ze źródeł zasilania nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności ani utraty danych. 3. Macierz powinna być wyposażona w pamięć cache o pojemności, przynajmniej 8 GB opartej na szybkiej pamięci DDR3 dedykowanej do obsługi buforowania odczytu i zapisu. 4. Macierz musi gwarantować utrzymanie dwóch, lustrzanych kopii pamięci cache przeznaczonej do zapisu danych w obrębie całej macierzy. 5. Macierz musi posiadać wbudowany mechanizm podtrzymywania bateryjnego pamięci cache przez co najmniej 72 godziny lub zapisywania danych z pamięci cache w pamięci nieulotnej w celu przechowywania ich przez dowolnie długi czas w przypadku całkowitego zaniku zasilania bateryjnego pamięci cache. 6. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone co najmniej następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID Macierz powinna umożliwiać utworzenie co najmniej 512 niezależnych wolumenów logicznych. Inne funkcjonalności Macierzy Dyskowej 1. Macierz musi posiadać funkcję LUN masking dla nieograniczonej liczby systemów (grup serwerów). 2. Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008, 2008R2 i 2012, Linux, Vmware. str. 10

11 3. Macierz musi umożliwiać korzystanie z oprogramowania wielościeżkowego dostępnego we wspieranych przez nią systemach operacyjnych (w szczególności Microsoft Windows 2008, 2008R2 i 2012, VMware v.5, LINUX RedHat) we współpracy z komputerami posiadającymi przynajmniej dwa HBA FC. Jeżeli macierz nie współpracuje z ogólnodostępnym oprogramowaniem wielościeżkowym powinna być wyposażona w oprogramowanie producenta do sterowania wielościeżkowym dostępem do macierzy (ang. multipathing), dla którego licencje dla wszystkich niewspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bądź dostarczane na żądanie zamawiającego w trakcie trwania umowy wsparcia technicznego, bez dodatkowej opłaty. Warunek powinien być spełniony dla dowolnej liczby serwerów korzystających z macierzy. 4. Macierz musi posiadać możliwość aktualizacji oprogramowania firmware w trybie online, tzn. bez przerywania dostępu do danych. 5. Macierz powinna zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora. 6. Wymagane dostarczenie funkcjonalności automatycznego zwalniania nieużywanych zasobów dyskowych do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Wymagane dostarczenie ww. funkcjonalności na zainstalowaną przestrzeń dyskową. 7. Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznej migracji gorących obszarów (o największej liczbie IOPS) na najszybszą warstwę a obszary zimne (o najmniejszej liczbie IOPS) na wolniejszą warstwę na podstawie informacji o wykorzystaniu obszarów LUN a macierzy. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 1GB. Migracja musi być możliwa pomiędzy różnymi rodzajów dysków i musi być przezroczysta dla hostów i aplikacji. Zarządzanie i monitorowanie Macierzy Dyskowej 1. Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Macierz musi umożliwiać zarządzanie całością dostępnych zasobów dyskowych macierzy z jednej konsoli administracyjnej. 2. Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy bez dodatkowej opłaty za tą usługę. 3. Macierz musi być dostarczona wraz z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania. Oprócz interfejsu GUI wymagane jest dostarczenie interfejsu linii komend CLI oraz możliwość wykonywania skryptów. Jeżeli do zarządzania macierzą wymagana jest dedykowana stacja zarządzająca to zostanie ona dostarczona jako integralna część macierzy wraz z odpowiednim oprogramowaniem bez limitu pojemności macierzy. 4. Oprogramowanie do monitorowania musi posiadać funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie znajduje się macierz oraz powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy protokołu SMTP. 5. Oprogramowanie do zarządzania musi zapewniać pojedynczy punkt dostępu do wszystkich funkcjonalności macierzy. Jeżeli oprogramowanie wymaga instalacji na zewnętrznym serwerze, serwer ten musi być dostarczony wraz z macierzą. str. 11

12 2.3 Warunki gwarancji na Macierz Dyskową 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 6. Zamawiający wymaga pięcioletniej gwarancji producenta na Macierz Dyskową. Gwarancja swoim zakresem obejmuje oprogramowanie (systemowe, narzędziowe oraz mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniem. a) Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach:przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b) Maksymalny czas reakcji wynosi 2 godziny od zgłoszenia problemu. c) Gwarantowany czas naprawy urządzenia wynosi 24h od zgłoszenia problemu. d) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). e).zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania dostarczanego wraz z urządzeniem. f) W ramach gwarancji Zamawiający wymaga minimum jednego w roku przeglądu konserwacyjnego macierzy. Po przeglądzie Zamawiający wymaga raportu dotyczącego stanu urządzeń oraz ewentualnych zaleceń rekomendowanych zmian. 2.4 Zakres prac wdrożeniowych Macierzy Dyskowej W zakres zadania wchodzą następujące czynności: 1. Sporządzenie harmonogramu wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji zabezpieczenia (backupu) i odtworzenia konfiguracji macierzy. Harmonogram, dokumentacja, sporządzona jest przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres testów uzgodniony jest przez Wykonawcę z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji testów. Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Wymaganie dotyczy wszystkich testów. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. 2. Dostawa, montaż i uruchomienie macierzy dyskowej w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 3. Fizyczna instalacja i konfiguracja macierzy we skazanej lokalizacji (szafach 19 i serwerowni). str. 12

13 4. Konfiguracja macierzy w zakresie przyłączenia do dotychczasowej infrastruktury SAN i LAN oraz konfiguracja macierzy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 5. Konfiguracja macierzy dyskowej (grupy RAID, wolumeny danych, konfiguracji komunikacji SAN, konfiguracji komunikacji IP) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 6. Testy prawidłowego funkcjonowania macierzy (testy redundancji zasilania, testy redundancji komunikacji SAN). 7. Jeżeli będą konieczne dodatkowe licencje do realizacji zadnia w zakresie opisanym w SIWZ, Wykonawca dostarczy te licencje w cenie kontraktu. 8. Przed przystąpieniem do prac przedstawienie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. 9. Na prace wdrożeniowe Macierzy Dyskowej Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji liczony jest od dnia odbioru (bez wad i zastrzeżeń) prac wdrożeniowych przez Zamawiającego. W celu wykonania zadania Zamawiający zapewni: 1. Dostęp do systemów oraz miejsca pracy w siedzibie Zamawiającego inżynierom realizującym prace 2. Dostęp do instalowanego lub konfigurowanych urządzeń z wymaganymi uprawnieniami niezbędnymi do przeprowadzenia prac przez administratora wdrażającego pod nadzorem Zamawiającego 3. Przygotowanie infrastruktury serwerowni tj. okablowania LAN, SAN, zasilania elektrycznego oraz szaf teleinformatycznych 4. Rekonfiguracje sieci SAN i LAN niezbędną do wykonania prac instalacyjnych macierzy dyskowej po wcześniejszym przekazaniu przez Wykonawcę (w postaci pisemnej) wymagań dotyczących konfiguracji sieci SAN i LAN, w zakresie i formie ustalonej z Zamawiającym 3. Zadanie Przeprowadzenie instruktażu administratorów w zakresie eksploatacji Macierzy Dyskowych 1. Instruktaż musi być prowadzony z formie wykładów oraz warsztatów w środowisku udostępnionym przez Wykonawcę. Instruktaż ma umożliwić uczestnikom nabycie umiejętności pracy z macierzami dyskowymi dostarczanymi w ramach zamówienia. Czas trwania instruktażu min. 4 dni (dla pojedynczej osoby). Instruktaż powinien być przeprowadzony dla czterech osób. Instruktaż musi być prowadzony w Polsce (w języku polskim), na terenie Warszawy. Instruktaż musi być prowadzony przez producenta urządzeń lub autoryzowanego partnera edukacyjnego producenta urządzeń. 2. Zakres instruktażu (wymagania minimalne, dot. dostarczanych urządzeń dyskowych): a. Omówienie technologii macierzy dyskowych b. Planowanie i utrzymanie macierzy dyskowych (najlepsze praktyki) c. Instalacja, konfiguracja oraz obsługa narzędzi służących do administracji macierzy dyskowej str. 13

14 d. Administracja i optymalizacja macierzy dyskowej e. Konfiguracja i zarządzanie fizycznych i logicznych zasobów dyskowych f. Definiowanie połączeń LAN/SAN g. Zabezpieczenie konfiguracji macierzy dyskowej h. Bezpieczeństwo systemu dyskowego str. 14

15 Pakiet II W zakres Pakietu II zamówienia wchodzą następujące zadania realizowane przez Wykonawcę: Zadanie 1 1. Dostawa i instalacja serwerów typu IBM Flex (2 sztuki) Zamawiający wymaga dostawy i instalacji serwerów typu IBM Flex (2 sztuki). Specyfikacja każdego serwera nie gorsza niż: Serwer do montażu w obudowie typu IBM Flex System Enterprise Chassis LP. Numer produktu Specyfikacja parametrów Liczba IBM Flex System x240 Compute Node, Xeon 6C E W G2G 2.3GHz/1333MHz/15MB, 2x4GB, O/Bay 2.5in SAS 1 Intel Xeon 6C Processor Model E W 2 81Y GHz/1333MHz/15MB 1 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L CL9 ECC DDR3 1333MHz 3 49Y1407 LP RDIMM Y2375 IBM Flex System FC port 8Gb FC Adapter Y8588 IBM Flex System Storage Expansion Node Y8877 IBM 300GB 2.5in SFF G2HS 10K 6Gbps SAS HDD Y8872 IBM 600GB 2.5in SFF G2HS 10K 6Gbps SAS HDD 6 Zamawiający wymaga aby serwery były przystosowane do montażu w obudowie typu IBM Flex System Enterprise Chassis. 2. Warunki gwarancji na serwery typu IBM Flex 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancii świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga czteroletniej gwarancji producenta na serwery IBM Flex. Gwarancja swoim zakresem obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie (systemowe, narzędziowe, mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniami. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: str. 15

16 a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b) Gwarantowany czas naprawy urządzenia w następnym dniu roboczym (od zgłoszenia problemu). c) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). d) Zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania. 3. Dostawa i instalacja serwerów typu rack (2 sztuki) Zamawiający wymaga dostawy i instalacji serwerów typu rack. Specyfikacja każdego serwera, nie gorsza niż: Lp Podzespół Liczba sztuk Specyfikacja 1 Procesor 1 Intel min Xeon E5-2637, 2 Pamięć RAM - 8GB, min. 1333Mhz, 3 Kontroler RAID 1 Wyposażony w minimum 512 MB cache, RAID 5, RAID 1+0. Który emuluje oddzielnie szyny SAS/SCSI dla dysków logicznych 4 Dyski HDD 2 dyski 300GB lub odpowiadająca im pojemność 5 Porty LAN 1Gb 4 Co najmniej jedna karty PC 6 Porty LAN 10 GbE 2 Co najmniej jedna karty PC, port ethernet wspierający 10GBase SR SFP 7 Zasilacz hot plug (możliwość podłączenia 2 niezależnych źródeł zasilania 2 redundantny jednocześnie) 8 Szyny do szafy ZPAS 19 Mocowanie do - Szafa 600x U szafy 19 ZPAS WZ-SZBDC Moduł zarządzający serwera 1 9 Wentylatory - Redundantne, hot-plug 10 Dodatkowe wymagania Moduł zarządzający serwerem poprzez sieć LAN wraz z niezbędnymi licencjami do jego pełnego wykorzystania, - Wymagana kompatybilność serwerów z oprogramowaniem RedHat v5 4. Gwarancja na serwery typu rack 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga pięcioletniej gwarancji producenta na serwery typu rack. Gwarancja swoim zakresem obejmuje oprogramowanie (systemowe, narzędziowe, mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniami. str. 16

17 Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b) Gwarantowany czas naprawy urządzeń w następnym dniu roboczym (od zgłoszenia problemu). c) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego(w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). d).zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania. 5. Dostawa licencji Red Hat Enterprise Linux Server Standard wraz ze wsparciem technicznym i subskrypcją Zamawiający wymaga dostawy licencji oprogramowania Red Hat Enterprise Linux Server Standard. Specyfikacja licencji oprogramowania: Lp Specyfikacja Liczba sztuk 1 Dostawa licencji Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) wraz ze gwarancją producenta i subskrypcją na okres 5 lat 4 Zadanie 2 1. Licencje na oprogramowanie IBM SVC Zamawiający wymaga rozszerzenia posiadanych licencji oprogramowania IBM SVC do następującej pojemności: IBM SVC Base do 120TB, IBM SVC Global/Metro Mirror do 90 TB, IBM SVC FlashCopy do 28TB. Dostawa licencji oprogramowania IBM SVC. Specyfikacja dostarczanych licencji na oprogramowanie IBM SVC (liczba sztuk licencji nie mniejsza niż): P/N Opis produktów Sztuk 5641-VC7 IBM System Storage SAN Volume Controller Software V7 1 U0N5C1 SVC Base Virtualization Per Terabyte (1-100) with 1 Year SW Maint 13 U0N6C1 SVC Base Virtualization Per Terabyte ( ) with 1 Year SW Maint 20 str. 17

18 U0PCC1 SVC Flash Copy Per Terabyte (1-100) with 1 Year SW Maint 28 U0PKC1 SVC Metro Mirror Per Terabyte (1-100) with 1 Year SW Maint VCD IBM System Storage SAN Volume Controller Software 4Yr Reg 1 M0S1TB SVC Base Virtualization Per Terabyte (1-100) SWMA 4 Year Reg 13 M0S2TB SVC Base Virtualization Per Terabyte ( ) SWMA 4 Year Reg 20 M0S8TB SVC Flash Copy Per Terabyte (1-100) SWMA 4 Year Reg 28 M0TFTB SVC Metro Mirror Per Terabyte (1-100) SWMA 4 Year Reg Gwarancja na oprogramowanie IBM SVC 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga czteroletniej gwarancji producenta na oprogramowanie IBM SVC. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wykluczeniem świąt ustawowych). b) Obsługa nie limitowanej liczby zgłoszeń problemów. c) W ramach usługi świadczona jest zdalna pomoc techniczna i analiza problemów. d) Zamawiający uzyskuje prawo do aktualizacji, poprawek oraz najnowszych wersji oprogramowania IBM SVC. W ramach usługi możliwość pobierania ze stron producenta poprawek i wyszukiwania informacji technicznych dotyczących oprogramowania IBM SVC. Poziomy zgłaszanych problemów oraz gwarantowane czasy reakcji: a) problemy krytyczne 2 godziny (w godzinach roboczych). b) problemy pozostałe 8 godzin (w godzinach roboczych). str. 18

19 Zadanie 3. Rozbudowa macierzy dyskowych V7000 potrzeby platformy wirtualizacyjnej Intel DR: 1. Półki dyskowe IBM Storwize V7000 (sztuk 2) Zamawiający wymaga dostawy półek dyskowych IBM Storwize V7000 (sztuk 2). Specyfikacja jednej sztuki półki dyskowej nie gorsza niż: P/N Opis produktów Sztuk IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure GB 6Gb SAS 10K 2.5-inch SFF HDD m 6 Gb/s external mini SAS Power Cord - PDU connection AC Power Supply SM7 IBM Storwize V7000 Software 4Yr SW Maint Registration 1 M9SYTB Per Storage Device SWMA 4 Year Registration VM7 IBM Storwize V7000 Software V ESD Media Supply 1 UATLC1 Per Storage Device with 1 Year SW Maint 1 2. Gwarancja na półki dyskowe IBM Storwize V Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga czteroletniej gwarancji producenta na półki do macierzy dyskowej. Gwarancja swoim zakresem obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie (systemowe, narzędziowe, mikrokody) dostarczane wraz z urządzeniami. Zamawiający wymaga świadczenia usług w ramach gwarancji na niżej określonych warunkach: str. 19

20 a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b) Maksymalny czas reakcji wynosi 2 godziny od zgłoszenia problemu. c) Gwarantowany czas naprawy urządzenia wynosi 24h od zgłoszenia problemu. d) Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi). Zakres usług w ramach rozbudowy macierzy IBM Storwize V7000 Nazwa usługi Opis usługi Wymagania Implementacja półki dyskowej do macierzy dyskowych W zakres usług wchodzą następujące czynności: Fizyczna instalacja i konfiguracja półki do macierzy we wskazanej lokalizacji (szafach 19 i serwerowni) Konfigurację macierzy w zakresie przyłączenia półki do macierzy oraz konfiguracja macierzy zgodnie z ustaleniami podanymi przez Zamawiającego do dokumentacji projektowe. Testy wykonuje Zamawiający. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich testów. Zakres testów zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym przed przystąpieniem do testów. Sporządzenie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji instalacji, instrukcji zabezpieczenia oraz odtworzenia. konfiguracji. Dokumentację oraz instrukcjesprosządza Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres dokumentacji obejmuje zakres wdrożenia. Jeżeli będą konieczne dodatkowe licencje do realizacji zadnia, Wykonawca dostarczy te licencje w cenie kontraktu. Nie dotyczy licencji systemu operacyjnego Windows dla maszyn wirtualnych. Przed przystąpieniem do realizacji prac Zamawiający wymaga sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewnia 12 miesięczna gwarancje na wykonane usługi. W celu wykonania usług Zamawiający zapewni: Dostęp do systemów oraz miejsca pracy w siedzibie Zamawiającego inżynierom realizującym prace Dostęp do instalowanych lub konfigurowanych urządzeń z wymaganymi uprawnieniami niezbędnymi do przeprowadzenia prac przez administratora wdrażającego pod nadzorem administratora Zamawiającego Infrastrukturę serwerowni tj. okablowania LAN, SAN, zasilania elektrycznego oraz szaf teleinformatycznych Rekonfigurację sieci SAN i LAN (dot. infrastruktury będącej w posiadaniu Zamawiającego) niezbędną do wykonania prac str. 20

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo