System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego."

Transkrypt

1 Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka Kraków ; Kraków, Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Etap IV i V strona 1 / 13

2 1. Zamawiający Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka Kraków NIP: Opis oraz zakres zamówienia Zamówienie dotyczy dostarczenia i uruchomienia systemu B2B zintegrowanego z posiadanym przez Zamawiającego systemem ERP Enova. Realizacja projektu została podzielona na 5 etapów. Niniejszy konkurs ofert dotyczy Etapu IV i V łącznie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych! Zakres ofert: Etap IV obejmuje dostarczenie i wdrożenie: o Serwerów - 2 szt. o Macierzy 1 szt. o Szafy serwerowej 42U z wyposażeniem o Oprogramowania do wirtualizacji Etap V obejmuje dostarczenie i wdrożenie: o Napędu i kaset do archiwizacji o Oprogramowania do archiwizacji. o Oprogramowania serwerowego. Szczegółowe warunki wdrożenia opisano w Załączniku 1. Warunki wsparcia posprzedażnego opisano w Załączniku 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych na serwery pod następującymi warunkami: 1. Konieczne jest przedstawienie oferty na urządzenie w konfiguracji minimalnej oraz urządzenie rozbudowane. 2. Różnica cen oferowanych urządzeń nie może przekroczyć 35% wartości urządzenia tańszego. 3. Terminy realizacji Termin realizacji etapu IV zamówienia upływa dnia Okres realizacji etapu V: od dnia do dnia strona 2 / 13

3 4. Szczegółowa konfiguracja minimalna 4.1. Serwery (2 sztuki) Parametr Wartość Obudowa Rack, 2U Procesory Xeon E5-26xx v2, 2GHz, 6 core Ilość procesorów 2 Sloty pamięci RAM 24 Pamięci RAM 16GB 1600MHz ECC Dual Rank Pamięć zainstalowana Serwer 1: 128 GB, Serwer 2: 160 GB 144 GB średnia. Sloty rozszerzeń 2 x PCIe 3.0 x8; 1 x PCIe 3.0 x16 Interfejs sieciowy 1GBase-T 2 porty Interfejs sieciowy 10GBase-T, lub 2 Porty 10GB SFP+ (takie jak w switchu!) Interfejs FC 8GB 2 porty Dyski i napędy optyczne Bezdyskowy, bootowanie z karty flash Zasilacz redundantny 650W 1 kpl. Wyposażenie dodatkowe Prowadnica rack, prowadnica kabli, panel czołowy Zarządzanie serwerem Zdalny dostęp do konsoli serwera po IP na poziomie BIOS Oprogramowanie do monitorowania parametrów serwera Gwarancja 3 lata, NBD Certyfikat kompatybilności VMWare 4.2. Macierz (1 sztuka) parametry minimalne Parametr Wartość Obudowa Rack Pólka dyskowa 2,5 Poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10 Obsługiwane dyski SAS, SSD, NL-SAS/SATA Interfejs dysków SAS 6Gb Dyski zainstalowane 16 x 2,5 600GB 10k Maksymalna ilość obsługiwanych Powyżej 100 dysków Reduntantny kontroler RAID 1 kpl. Cache macierzy 16 GB Interfejsy FC 8GB 6 portów Wbudowany port 1GBase-T 2 szt. Możliwość instalacji dodatkowych portów (FC, sieciowych) bez wymiany kontrolera Zasilacz redundantny 1 kpl. Deduplikacja Nie wymagana strona 3 / 13

4 Thin provisioning Funkcjonalności dodatkowe (opcjonalne) dostępne bez rozbudowy sprzętowej macierzy po zakupieniu licencji Utrzymanie cen licencji (w walucie zakupu, ±15%) funkcjonalności wymienionych w p. 11.E w czasie trwania gwarancji System zbierania i prezentowania parametrów w czasie rzeczywistym, oraz danych historycznych Zarządzanie zdalne po IP Komplet kabli FC OM3, zasilających, LC-LC Szyna rack Prowadnica (wspornik) kabli Panel czołowy Gwarancja Certyfikat kompatybilności VMWare Cache na dyskach SSD Kompresja w czasie rzeczywistym Replikacja po iscsi Tiering na wszystkich typach dysków 5 lat, NBD 4.3. Szafa rack z wyposażeniem pasywnym Parametr Wartość Wysokość 42 U Szerokość 600 mm Głębokość 1000 mm Rama kompatybilna z prowadnicami czołowych producentów sprzętu, np.: HP, IBM, Fujitsu, Dell, Cisco, EMC+ Drzwi przednie i tylne Z siatką Boki Demontowane Cokół nieruchomy Listwa zasilająca standardowa 7 9 gniazd typu E lub E/F (z bolcem lub Schuko z bolcem) Listwa zasilająca inteligentna 5+ gniazd IEC C13, Watchdog i Sheduler dla każdego gniazda, zarządzanie po IP Wieszak kabli 1U (patchcordów) 1 szt. Kieszeń na dokumenty 1 szt. Półka nieruchoma 2 szt. Uchwyty i prowadnice pionowe kabli, zaślepki, itp Minimalna ilość zapewniająca funkcjonalność i ergonomię rozwiązania strona 4 / 13

5 4.4. Wyposażenie aktywne szafy rack (switch e) 2 sztuki (parametry minimalne) Parametr Wartość Obudowa 1U Zarządzanie zdalne L2, L3 Porty 1GBase-T 24 szt. Porty 10GBase-T, lub 10GB SFP (typ 4 szt. taki jak w serwerach!) Porty do stackowania 2 szt. Kabel do stackowania 1 szt. Tablica MAC 8000 Przepustowość 90 Mpps Gwarancja 3 lata NBD 4.5. Napęd i kasety do backup u Parametr Wartość Napęd RDx Zewnętrzny, USB 3.0 Kasety 2TB 4 szt. Kasety 1TB 6 szt Oprogramowanie Parametr Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do archiwizacji Oprogramowanie serwerowe Licencje dostępowe Wartość VMWare Essential Kit Plus (6 socket), 3 years subscription Veeam Backup Essentials Enterpise (6 socket), 3 years subscription Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 Microsoft CAL, 5-user pack strona 5 / 13

6 5. Kryteria oceny ofert Kryterium Opis Punkty K1 Koszt środków trwałych (sprzętu) 180*(K max-k)/k max K2 Koszt wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania) 75*(K max-k)/k max K3 Koszt wsparcia posprzedażnego 30*(K max-k)/k max K4 Koszt licencji na dodatkowe funkcjonalności macierzy 75*(K max-k)/k max K5 Suma punktów za dodatkowe funkcjonalności z pkt. 11.D Maksimum 350 Gdzie: K6 K7 K8 K9 K10 Ilość wdrożonych rozwiązań o podobnym zakresie merytorycznym i wartości nie mniejszej niż ,00 zł Do Powyżej 50 2 Ilość * certyfikowanych inżynierów z zakresu VMWare Powyżej 5 2 Ilość * certyfikowanych inżynierów z zakresu macierzy Powyżej 5 2 Ilość * certyfikowanych inżynierów z zakresu Veeam Powyżej 5 2 Ilość * inżynierów z zakresu serwerów Powyżej 5 2 Kmax - Koszt najwyższej oferty, K - Koszt ocenianej oferty Oferta może uzyskać maksymalnie 360 punktów za cenę i 360 punktów za opcje dodatkowe. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (LP) obliczoną według wzoru: LP =Σ K1..K10 6. Termin składania ofert Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia (decyduje data wpłynięcia oferty). 7. Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy składać: drogą pocztową na adres: Consultronix Spółka Akcyjna; ul. Racławicka 58; Kraków, osobiście w siedzibie firmy, drogą elektroniczną na adres Oferty elektroniczne winne być składane w formacie PDF. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części prac podwykonawcom, przy czym: o każdy podwykonawca musi zostać przedstawiony zamawiającemu do akceptacji, strona 6 / 13

7 o płatność dla Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty podwykonawcom, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozpisania dodatkowego konkursu w przypadku uzyskania przez oferty równej ilości punktów. Ocena i wybór oferty zostaną przeprowadzone do dnia Informacje o wyborze oferty zostaną przekazane drogą elektroniczną ( ). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 8. Warunki płatności Termin płatności wynosi 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru etapu. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 9. Termin związania ofertą Termin związania ofertą upływa roku. 10. Warunki udziału w postępowaniu O zamówienie może ubiegać się każdy wykonawca (lub podwykonawca), który posiada: uprawnienia do wykonywania określonej działalności, wiedzę i doświadczenie w realizacji dedykowanych systemów informatycznych, w tym przedstawić certyfikaty: VMware Certified Professional 5 - Data Center Virtualization, Autoryzację producenta serwerów, Autoryzację producenta macierzy. możliwości techniczne, kadrowe i ekonomiczne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej jednego specjalistę z zakresu wsparcia VMWare, backupu, serwerów i macierzy, rezydujących w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego. Oferta musi zawierać: tytuł postępowania, dane Wykonawcy, dane Zamawiającego, termin związania ofertą, wypełniony i czytelnie podpisany "Arkusz kalkulacji (p. 11 niniejszego zapytania), informacje o posiadanym doświadczeniu, kopie posiadanych certyfikatów i autoryzacji w zakresie objętym ofertą, warunki obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, broszury, katalogi potwierdzające dane techniczne urządzeń, informację kiedy produkt został wprowadzony do sprzedaży, datę, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. strona 7 / 13

8 11. Arkusz kalkulacji Termin związania ofertą: 30 listopada 2014 A. Środki trwałe l.p. Opis Etap Ilość Cena Wartość 1. Serwer IV 2 2. Macierz IV 1 3. Szafa serwerowa z wyposażeniem IV 1 4. Napęd RDx i kasety do archiwizacji V 1 Razem B. Licencje na oprogramowanie l.p. Opis Etap Ilość Cena Wartość 5. VMWare vsphere Essentials Plus Kit IV 1 6. MS Windows Server Std R2 OLP V 3 7. MS Windows Server CAL 5-user pack V 1 8. Veeam Backup Essentials Enterprise V 1 Razem C. Wsparcie posprzedażne dostawcy (miesięcznie) l.p. Opis Cena 9. Wsparcie rozszerzone 10. Wsparcie podstawowe D. Dodatkowo oceniane opcje Punkty są przyznawane za przekroczenie minimalnych parametrów urządzeń wyspecyfikowanych w punkcie 4. a. Serwery (punkty będą liczone per 1 serwer i per procesor) l.p. Opis Ilość P 11. Ilość rdzeni w procesorze 0 (N-6)*5 12. Częstotliwość zegara procesora [GHz] 0 (F-2)*2 13. Magistrala pamięci 1866 MHz [0 nie, 1- tak] 0 N*2 14. Pamięć zainstalowana [GB] 0 (P-144)*0, Dwie jednoportowe karty FC zamiast jednej 0 N*4 dwuportowej [0 nie, 1- tak] 16. Dwuportowa karta FC 16GB [0 nie, 1- tak] 0 N*2 17. Czas od wprowadzenia na rynek [w miesiącach] 0 T>12 => (-1 * (T-12)/2) strona 8 / 13

9 b. Macierz l.p. Opis Ilość P 18. Ilość zainstalowanych dysków 2,5 600GB 10k 0 (N-16)*3 19. Cache macierzy w [GB] 0 (N-16)*6 20. Ilość zainstalowanych portów FC 8GB 0 N > 6 =>(N-6)*1 21. Ilość zainstalowanych portów FC 16GB 0 N*2 22. Ilość zainstalowanych portów 1GBase-T 0 (N-1)*1 23. Ilość wolnych gniazd na moduły rozszerzeń per macierz 0 N*2 24. Opcja deduplikacji [0 nie, 1- tak, 2- w cenie urządzenia] 0 N* Opcja deduplikacji blokowej [0 nie, 1- tak, 2 - w cenie] 0 N* Kompresja w czasie rzeczywistym w cenie urządzenia 0 N*5 27. Obsługa tieringu w cenie urządzenia 0 N* Obsługa cache na dyskach SSD wraz z dyskami (min. 0 N*30 2x100GB SLC) w cenie urządzenia [0 nie, 1- tak] 29. Replikacja po iscsi w cenie urządzenia [0 nie, 1- tak] 0 N* Czas od wprowadzenia na rynek [w miesiącach] 0 T>12 => (-1 * (T-12)/2) E. Ceny licencji opcjonalnych l.p. Opis Cena netto [zł] 31. Tiering 32. Cache na dyskach SSD 33. Replikacja po sieci LAN/WAN 34. Deduplikacja na poziomie plików 35. Deduplikacja blokowa 36. Kompresja w czasie rzeczywistym RAZEM F. Pozostałe kryteria oceny l.p. Opis Wartość Ilość 37. wdrożonych rozwiązań o podobnym zakresie merytorycznym i wartości nie mniejszej niż ,00 zł Do Powyżej Ilość * certyfikowanych inżynierów z zakresu wsparcia VMWare Powyżej Ilość * certyfikowanych inżynierów z zakresu wsparcia macierzy Powyżej Ilość * certyfikowanych inżynierów z zakresu wsparcia Veeam Backup Powyżej Ilość * inżynierów z zakresu serwerów Powyżej 5 * Dotyczy specjalistów rezydujących w promieniu do 50 km od siedziby Zamawiającego. strona 9 / 13

10 Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej strona 10 / 13

11 Załączniki: 1. Zakres wdrożenia 2. Zakres wsparcia posprzedażnego. strona 11 / 13

12 Załącznik 1 Zakres wdrożenia Wdrożenie obejmuje następujące elementy: 1. Instalacja infrastruktury sprzętowej. a. Fizyczna instalacja urządzeń we wskazanych pomieszczeniach Klienta. b. Podłączenie zasilania. c. Podłączenie okablowania strukturalnego LAN. d. Podłączenie okablowania systemu zarządzania. 2. Wdrożenie systemu wirtualizacji. a. Uruchomienie i aktualizacja oprogramowania systemowego macierzy dyskowej. b. Uruchomienie i aktualizacja oprogramowania systemowego serwerów. c. Konfiguracja macierzy dyskowej zgodnie z zaleceniami i dobrymi praktykami firmy VMware oraz wymogami projektu: i. konfiguracja kont użytkowników, ii. synchronizacja czasu, iii. konfiguracja sieci zarządzania, iv. konfiguracja systemu alarmów i powiadomień o zdarzeniach, v. rejestracja hostów, vi. konfiguracja zasobów dyskowych macierzy, vii. udostępnienie zasobów dyskowych macierzy dla serwerów klastra wirtualizacji, viii. optymalizacja zasobów dyskowych macierzy pod kątem bazy danych SQL. d. Konfiguracja serwerów zgodnie z zaleceniami i dobrymi praktykami firmy VMware oraz wymogami projektu: i. konfiguracja parametrów BIOS serwerów klastra wirtualizacji, ii. instalacja oprogramowania systemowego wirtualizacji, serwery ESXi, iii. konfiguracja kont systemowych oraz sieci zarządzania serwerów ESXi. iv. Instalacja oprogramowania zarządzającego środowiskiem wirtualnym vsphere vcenter Server: v. instalacja i konfiguracja serwera vcenter wraz z takimi usługami jak m.in. Inventory Service, SSO Server, Web Client, vi. synchronizacja czasu środowiska wirtualnego, vii. konfiguracja systemu autoryzacji (kont użytkowników) środowiska wirtualnego, viii. konfiguracja systemu alarmów i powiadomień o zdarzeniach w środowisku wirtualnym. e. Konfiguracja usług w środowisku wirtualizacji: i. konfiguracja usługi vmotion, ii. konfiguracja klastra High Availability. 3. Testy systemu wirtualizacji. a. Testy usługi vmotion, polegające na równoległej migracji wielu maszyn wirtualnych na inne serwery ESXi. b. Testy klastra High Availability, polegające na testach zachowania klastra w wypadku awarii, w tym awarii sieci zasilania, w tym zasilania serwerów, sieci LAN, serwera vcenter. strona 12 / 13

13 Załącznik 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów na świadczenie wsparcia posprzedażnego na określony czas i w zakresie usług opisanym poniżej: 1. Wsparcie podstawowe. Dostępność serwisu: dni robocze, w godzinach od 8 do 18. Czas reakcji serwisu: interwencja zdalna do 2 godzin. Czas reakcji serwisu: interwencja na miejscu w siedzibie Klienta - następny dzień roboczy. Raport: comiesięczny raport ze stanu systemu, uwzględniający zalecenia zmian w konfiguracji. Możliwa forma abonamentu (w abonamencie ujęte uzgodnione pakiety godzin interwencji). 2. Wsparcie rozszerzone Okres wsparcia ustalany w miesiącach. Dostępność serwisu: 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji serwisu: interwencja zdalna do 2h godzin. Czas reakcji serwisu: interwencja na miejscu w siedzibie Klienta do 4h godzin. Raport: comiesięczny raport ze stanu systemu, uwzględniający zalecenie zmian w konfiguracji. Możliwa forma abonamentu (w abonamencie ujęte uzgodnione pakiety godzin interwencji). strona 13 / 13

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo