Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A."

Transkrypt

1 Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Materiały informacyjne 19 listopada 2002, Warszawa

2 Firma Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą w Grąbkowie w województwie wielkopolskim (byłe województwo leszczyńskie) oraz zakładem produkcyjnym w Czarnkowie (byłe województwo pilskie) i mroźnią w Kobylinie Starym, która zatrudnia 400 osób i realizuje obroty na poziomie przekraczającym 200 mln zł rocznie. Akcjonariuszami firmy są obecnie: Bogna Duda-Jankowiak 35,86 % kapitału zakładowego, Marcin Duda 33,72 % kapitału zakładowego, Daria Duda 30,42 % kapitału zakładowego. Spółka znajduje się u progu debiutu giełdowego - emisja akcji planowana jest na drugą połowę listopada i grudnia 2002 roku. Zakłady Mięsne DUDA powstały w 1990 roku jako przedsiębiorstwo Handel i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze. W roku 1996 firma przyjęła formę prawną spółki cywilnej i na bazie jej późniejszego majątku w 1999 roku zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku roku 2002, decyzją Sądu Rejonowego w Poznaniu, Zakłady Mięsne DUDA przekształcono w spółkę akcyjną. Główna działalność ZM DUDA skierowana jest na ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego. Poza działalnością produkcyjno - handlową spółka prowadzi działalność usługową w sferze: zamrażania, składowania i transportu produktów spożywczych wymagających specjalistycznego sprzętu chłodniczego. Zakłady Mięsne DUDA od początku swojej działalności funkcjonują w sektorze mięsa czerwonego. Nastawienie i wysoka specjalizacja w kierunku pozyskiwania i konfekcji wieprzowiny oraz wołowiny przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej pozycji w branży. Należące do firmy zakłady w Grąbkowie i w Czarnkowie dostarczają dziennie ton wieprzowiny. Zakres oferty ZM DUDA S.A. obejmuje, oprócz półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych, elementy wieprzowe i wołowe, mięso kulinarne, podroby, tłuszcze oraz karmę dla zwierząt. 2

3 Ważni klienci i partnerzy Grupa strategicznych klientów ZM DUDA S.A. składa się z zakładów przetwórstwa mięsnego, w skład których wchodzą: ZM DUDA SOSNOWIEC ZPM Henryk Kania S.A. w Pszczynie ZPM Tarczyński w Trzebnicy ZM SOBSMAK - Wołomin ZM Dobrowolski w Wadowicach OPPM Białystok Drugą grupę stanowią zakłady rozbiorowe : EUROSMAK w Warszawie PPH ROJBER w Katowicach BIERNAT Gostyń KOMPAR Poznań BALBINA Łódź Równie istotna jest grupa sieci handlowych: TESCO Polska Kraków REAL Warszawa AUCHAN Polska CARREFOUR Polska GEANT Warszawa SELGROS Poznań Ważnym klientem jest również Agencja Rynku Rolnego, z którą Spółka współpracuje od 1996 r. poprzez oddziały terenowe w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie. Głównym kierunkiem powyższej współpracy jest interwencyjny zakup półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych, usługowe składowanie mięsa (półtusze wieprzowe i ćwierci wołowe) oraz eksport półtusz wieprzowych z zastosowaniem dopłat Agencji Rynku Rolnego. 3

4 Nowy zakład produkcyjny w Grąbkowie koło Rawicza Fabryka jest jedynym specjalistycznym kompleksem produkcji rzeźniczej i rozbiorowej tej klasy w Polsce, spełniającym wszystkie standardy fitosanitarne i ekologiczne. Zastosowane w niej rozwiązania pod względem technologicznym przewyższają normy obowiązujące obecnie w Unii Europejskiej. Celem inwestycji było dostosowanie zakładów do wymogów unijnych: podniesienie klasy jakości produkowanego mięsa oraz zwiększenie wydajności z do 3000 sztuk na dobę. Obecne linie: rozbiorowa i ubojowa, spełniające najsurowsze standardy europejskie, oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie magazynowania żywca, stawiają nowy zakład w Grąbkowie na poziomie europejskim. Spółka wdraża obligatoryjny w Unii Europejskiej system kontroli jakości HACCP oraz międzynarodowe normy jakości: ISO 9001:2000 i ISO zakończenie i certyfikacja planowana jest na koniec bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 20 mln. zł. W nowym zakładzie pracuje ok. 300 osób. 4

5 Wyniki finansowe Zakłady Mięsne DUDA S.A. są jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek na rynku mięsnym - w ciągu ostatnich dwóch lat firma zdołała podwoić przychody, które wg prognoz osiągną na koniec roku prawie 230 mln zł. Obecnie udział firmy w rynku mięsnym wynosi 5%, spółka planuje jego zwiększenie do 10% w perspektywie 2 lat. W tegorocznym prestiżowym rankingu firm z branży mięsnej, zorganizowanym przez redakcję BOSS Rolnictwo, ZM DUDA S.A. zdobyły drugie miejsce. Na ostatnie miesiące roku spółka planuje publiczną emisję akcji, aby zdobyć fundusze na stworzenie grupy kapitałowej, skupiającej silne podmioty branży mięsnej. Zarząd zakłada, że w perspektywie najbliższych 2-3 lat będzie ona aktywnie uczestniczyć w konsolidacji branży mięsnej w Polsce. Plany inwestycyjne Celem wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu giełdowego, jest pozyskanie środków finansowych na realizację bardzo szeroko zakrojonej strategii rozwoju Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Główne cele inwestycyjne, istotne dla rozwoju spółki koncentrują się na następujących obszarach: 1. Zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych. Obecnie Zakłady Mięsne DUDA S.A. uczestniczą w postępowaniach prywatyzacyjnych dotyczących znaczących zakładów mięsnych w Polsce, będących w posiadaniu Skarbu Państwa. Dotyczy to np. Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków S.A.. Spółka prowadzi też szereg negocjacji z właścicielami starannie dobranych prywatnych podmiotów branżowych w celu przejęcia kontrolnych, bądź większościowych pakietów akcji. 2. Dokończenie budowy ubojni dostosowanej do wymogów norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej wraz z zakupem linii szybkiego zamrażania półtusz. 3. Zwiększenie środków obrotowych. Środki obrotowe pozyskane tą drogą będą wykorzystane przez Zakłady na finansowanie działalności produkcyjnej Spółki i/lub podmiotów branżowych, których kontrolne pakiety udziałów lub akcji zamierza nabyć. Zwiększenie środków obrotowych dla Spółki wiąże się z możliwością wygenerowania większych przychodów a w konsekwencji zysków w Spółce. 5

6 4. Zakup specjalistycznego transportu do przewozu żywca i mięsa. Na rynku brakuje firm przewozowych, które zapewniałyby specjalistyczny przewóz towarów Zakładów. W związku z tym Spółka jest zmuszona do korzystania ze swojego transportu. Ekspansja firmy na kolejne obszary regionalne i zagraniczne wiąże się z koniecznością zakupu środków transportu umożliwiającego dostawy do nowych Klientów. 5. Modernizacja starej ubojni pod potrzeby uruchomienia produkcji karmy dla zwierząt. Od niedawna firma na bazie ubocznych artykułów uboju produkuje pod swoją marką, ale przez podmiot zewnętrzny karmę dla psów. Już na obecnym etapie widać duże zapotrzebowanie rynku na takie produkty. 6. Budowa nowoczesnego zaplecza surowcowego. Podstawowym problemem branży jest problem surowca do produkcji. W tym celu Zakłady, na bazie nowej, zależnej spółki zamierzają stworzyć zaplecze surowcowe zapewniające jednorodny, wysokiej jakości surowiec do produkcji, zaspokajający docelowo 40% potrzeb firmy w tym zakresie i uniezależniający ją od cyklów koniunkturalnych. Nowe logo Ze względu na publiczną emisję akcji firma zdecydowała się na zmianę swojego wizerunku. Nowy znak firmowy ZM DUDA S.A. czytelne i nowoczesne w formie logo pojawia się już w materiałach promocyjnych oraz korespondencji; stopniowo wprowadzane jest także na budynkach firmowych i należących do firmy samochodach transportowych. 6

7 Ekologia Od początku istnienia firma postawiła na działania proekologiczne. Aby zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko naturalne spółka zadbała o regulację i właściwe prowadzenie gospodarki ściekowej, uruchamiając mechaniczno-chemiczną-biologiczną oczyszczalnię. Funkcjonuje ona w oparciu o technologię holenderskiej firmy NIJHUIS WATER TECHNOLOGY, pozwalającą na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do środowiska. Filię w Czarnkowie wyposażono w podczyszczalnię tej samej holenderskiej firmy. Podczyszczone ścieki trafiają z niej do miejskiej oczyszczalni ścieków w Czarnkowie. Osady uzyskane w drodze oczyszczania, po uzyskaniu stosownych decyzji, wykorzystywane będą jako pełnowartościowy nawóz organiczny. Nowe inwestycje pozwoliły także na zminimalizowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez wprowadzenie instalacji zasilanych gazem (propan) oraz olejem opałowym dla pozyskiwania ciepła i gorącej wody niezbędnej w stosowanej technologii produkcji. Zakład świadomie prowadzi również politykę wykorzystywania odpadów poprodukcyjnych za pośrednictwem firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Kolejnym krokiem proekologicznym było zainwestowanie w urządzenia pozwalające na odzyskiwanie ciepła podczas pracy generatorów chłodu obsługujących chłodnię składową w Kobylinie Starym. Takie rozwiązanie dało możliwość wyeliminowania kotłowni produkujących ciepło do ogrzania pomieszczeń socjalnych. Efektem świadomie prowadzonej polityki ochrony środowiska jest uzyskanie przez Zakłady Mięsne DUDA S.A. certyfikatu PROMOTOR EKOLOGII w II i III edycji konkursu Przyjaźni środowisku, organizowanego pod patronatem honorowym Prezydenta RP. W IV edycji konkursu spółka otrzymała tytuł Firma przyjazna środowisku, przyznawany za całokształt wkładu na rzecz ochrony środowiska. 7

8 Nagrody i wyróżnienia Oprócz szeregu nagród uzyskanych za wkład w ochronę środowiska, w 2000 roku firma uhonorowana została statuetką ZŁOTEJ SZYNKI 2000 podczas III Międzynarodowych Targów Ferma świń i drobiu 2000 za wzorową współpracę z grupami producenckimi w zakresie kształtowania dobrego zaplecza surowcowego. Do szczególnych osiągnięć firmy należy uzyskanie 2 miejsca w tegorocznym prestiżowym rankingu firm z branży mięsnej organizowanym przez redakcję BOSS Rolnictwo. Osoby pełniące kluczowe funkcje w ZM DUDA S.A. Bogna Duda Jankowiak Paweł Sroka Maciej Duda Krzysztof Błania Beata Ratajczak Roman Miler Dariusz Jankowiak Marcin Duda Daria Duda Brygida Rowińska Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Pełnomocnik Zarządu Główny Księgowy Dyrektor Administracji Dyrektor Handlowy Prokurent, Dyrektor Techniczny Prokurent, Dyrektor Transportu Prokurent Asystent Zarządu 8

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie Starym w województwie wielkopolskim. GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna Przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu oraz publiczną ofertą objęcia Akcji Serii C Emitentem Akcji Serii C są

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. PKM DUDA S.A. wycena : 15,20 rekomendacja : AKUMULUJ Podsumowanie: Wartość akcji PKM DUDA wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Średnia ważona z wycen obiema metodami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki I-IV I IV kw. 2007 r. Luty 2008 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2007 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce. Część I

Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce. Część I Zatwierdzam: Warszawa 2007 Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce Część I I.Ogólna charakterystyka przemysłu mięsnego

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Z CCLXXII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 10 WRZEŚNIA 2002 R.

KOMUNIKAT PRASOWY Z CCLXXII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 10 WRZEŚNIA 2002 R. KOMUNIKAT PRASOWY Z CCLXXII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 10 WRZEŚNIA 2002 R. 1. Do publicznego obrotu został dopuszczony nowy podmiot Zakłady Mięsne DUDA S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki I-III I III kw. 2007 r. Listopad 2007 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2007 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011 (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY POL-MOT WARFAMA... 4 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA za 2013 rok Łomża, 27 luty 2014 r. SPIS TREŚCI Grupa Kapitałowa PEPEES S.A. I. STRUKTURA GRUPY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. I. Wstęp Grupa Kapitałowa Pamapol prowadzi działalność w branży

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Dom EmisyjnySp. z o.o. Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Sporządzony w związku z ofertą publiczną 34 500 000 Akcji Serii E oraz 13 000 000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Bogusław Kowalski. Wprowadza się do publicznego obrotu: 3.050.600 Akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS ORGANIZACJI SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH,....

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki 2008 r. Maj 2008 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2008 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane teleadresowe 2 3 Część

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo