Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A."

Transkrypt

1 Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. GPW w Warszawie, 27 sierpnia 2003 r. Materiały informacyjne

2 FIRMA Zakłady Mięsne DUDA S.A. to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma, która zatrudnia 400 osób i realizuje obroty na poziomie znacznie przekraczającym 200 mln zł rocznie. Zakład znajduje się w Grąbkowie, w gminie Jutrosin, położonej w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie rawickim. Od Leszna dzieli go 60 km, od Poznania km. Działalność ZM DUDA S.A. koncentruje się na skupie i uboju żywca wieprzowego i wołowego oraz konfekcjonowaniu i rozbiorze mięsa. Dzięki nowoczesnemu, wybudowanemu w 2002 roku, zakładowi produkcyjnemu oraz ponad 75% kontraktacji surowca produkowane przez Spółkę mięso czerwone osiąga najwyższą klasę jakości. Spółka posiada uprawnienia eksportowe do wszystkich krajow świata, w tym do państw Unii Europejskiej za wyjątkiem USA i Kanady. Część sprzedaży eksportowej realizowana jest poprzez spółkę zależną internetową giełdę towarową NetBrokers. Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzą w skład indeksu MIDWIG i WIG Spożywczy. Historia ZM DUDA S.A. wyrosły z przedsiębiorstwa Handel i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze założonego przez Marka Dudę w 1990 roku. Po kilku latach działalności firma przekształciła się w spółkę cywilną, następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, by - na początku 2002 roku - przyjąć formę prawną spółki akcyjnej. Aby zwiększyć możliwości dostępu do środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju, właściciele Spółki rodzina Dudów podjęli decyzję o wprowadzeniu Zakładów Mięsnych DUDA S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Publiczna oferta sprzedaży akcji ZM DUDA S.A. zakończyła się sukcesem 20 grudnia 2002 r. odbyło się pierwsze notowanie Praw do Akcji Spółki. Emisja dostarczyła firmie część środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju: rozbudowy ubojni z linią do szybkiego zamrażania półtusz, zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu żywca i mięsa, budowy własnego zaplecza surowcowego oraz tworzenia grupy kapitałowej. Władze Spółki Zarząd Spółki działa w składzie: Bogna Duda - Jankowiak - Prezes Zarządu Paweł Sroka - Wiceprezes Zarządu Celem usprawnienia działalności Spółki utworzono stanowisko Dyrektora Generalnego, które objął Maciej Duda. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

3 Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję niezależnego organu kontrolno-doradczego, wchodzą: Jerzy Rey - Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Leszczyński - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Mirosław Węcłaś - Członek Rady Nadzorczej Marek Dybalski - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Tomczyk - Członek Rady Nadzorczej DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Zakłady Mięsne DUDA S.A. są jednym z najbardziej prężnie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Główna działalność firmy obejmuje skup, ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego. W ofercie asortymentowej znajdują się, oprócz półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych, elementy wieprzowe i wołowe, mięso kulinarne, podroby i tłuszcze. Sferę produkcyjno - handlową Spółki uzupełnia działalność usługowa w zakresie zamrażania, składowania i transportu produktów spożywczych wymagających specjalistycznego sprzętu chłodniczego. Spółka posiada wybudowany w 2002 roku nowoczesny zakład w Grąbkowie, który jest jedynym specjalistycznym kompleksem produkcji rzeźniczej i rozbiorowej tej klasy w Polsce, oraz mroźnię w Kobylinie Starym. W zakładzie w Grąbkowie ubija się i przerabia dziennie około 2500 sztuk trzody chlewnej, jego zdolności ubojowe wynoszą 4000 sztuk dziennie. Zakład został wyposażony w nowoczesne linie i urządzenia: jedną z najnowocześniejszych w Europie linii uboju trzody niemieckiej firmy BANSS, komorę oszałamiania zwierząt dwutlenkiem węgla technologii firmy BUTINA, urządzenia tworzące system podciśnieniowego przekazywania konfiskaty firmy TAIFUN oraz kompleksowe rozwiązania sanitarnych śluz higieny i pomieszczeń socjalnych. Firma dysponuje specjalistycznymi komorami chłodniczymi o pojemności 25 tys. ton. Zachowanie wysokiej jakości dostarczanych do odbiorców towarów zapewnia wyspecjalizowany, stale rozbudowywany tabor samochodowy do przewozu artykułów spożywczych i żywych zwierząt. Są to m.in. samochody firm Mercedes, Volvo i Schmitz do przewozu w odpowiednich warunkach zarówno chłodzonego, jak i mrożonego towaru, z elektronicznie sterowanym poziomem temperatury oraz samochody firmy Mercedes z najnowocześniejszymi naczepami PEZZAIOLI do przewozu żywca, wyposażonymi w rzadko do tej pory spotykaną wentylację, smoczki do pojenia żywca oraz natryski. Specjalistyczne wyposażenie samochodów pozwala na przewóz żywca w dobrym stanie, a odbiorcy otrzymują towar najwyższej jakości. Strategia rynkowa Spółki opiera się na wysokiej jakości produktów, co jest szczególnie istotne w bliskiej perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przez cały rok 2002 trwały prace nad przystosowaniem produkcji Spółki do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz wdrożeniem Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

4 międzynarodowych norm jakości. Na początku roku 2003 Spółka uzyskała uprawnienia eksportowe do państw Współnoty Europejskiej, wtedy też został wprowadzony obligatoryjny w Unii Europejskiej system kontroli jakości HACCP. Wdrożenie międzynarodowych norm jakości: ISO 9001:2000 i ISO planowane jest na koniec roku POZYCJA NA RYNKU ZM DUDA SA są jednym z głównych graczy w polskim sektorze produkcji mięsa czerwonego. Udział Spółki w rynku elementów mięsnych (półtusze wieprzowe i ćwierci wołowe) wynosił w roku 2002 około 5%, co, przy dużym rozdrobnieniu branży lokuje je na jednej z czołowych pozycji. ZM DUDA S.A. należą obecnie do najbardziej rentownych Spółek w sektorze mięsnym. Przychody firmy wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie i osiągnęły poziom 220 mln zł na koniec roku 2002, w tym ponad 31 mln zł z eksportu. Na tak dobre wyniki Spółki wpływają przede wszystkim dwa elementy: połączenie wysokiej specjalizacji z dużą skalą działania i nastawieniem na klienta hurtowego - zakłady przetwórstwa mięsnego oraz sieci handlowe. Dzięki współpracy z tą grupą odbiorców firma nie musi ponosić dodatkowych kosztów na reklamę i promocję swoich produktów. Nabyte na początku roku 2003 uprawnienia eksportowe do krajów Unii Europejskiej oraz wdrożenie międzynarodowego systemu jakości HACCP otwierają przed Spółką rynki Europy Zachodniej i stawiają ją w gronie nielicznych firm w branży mięsnej w pełni przygotowanych na przystąpienie Polski do współnoty europejskiej i nowe warunki gospodarcze. Uzyskanie uprawnień unijnych umożliwia Spółce wejście do nowego segmentu rynku, którym są klienci zainteresowani bezpośrednim eksportem oraz przedsiębiorstwa już eksportujące produkty do Unii Europejskiej, wymagające od swoich dostawców unijnych certyfikatów jakości. Efektem certyfikacji jest również stałe poszerzanie się rynku odbiorców produktów Spółki wraz ze zwiększaniem się ilości przetwórców posiadających uprawnienia unijne, którzy - zgodnie z założeniami łańcucha unijnego - wymagają od swoich kontrahentów świadectw jakości HACCP. Ważnym czynnikiem rozwoju Spółki jest umiejętność wykorzystania dostępnych na rynku form wspierania rolnictwa korzystanie z kredytów preferencyjnych oraz środków unijnych. Na początku 2003 roku Spółka podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę dotyczącą bezzwrotnego dofinansowania inwestycji Spółki ze środków programu SAPARD. Fundusze są przeznaczone na modernizację budynku i wyposażenia chłodni i magazynów w Grąbkowie oraz wdrożenie norm ISO 9001:2000 i ISO Fundusze przyznane Spółce będą wyasygnowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich i rządem Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie poprawy efektywności sektora rolno-spożywczego: wsparcia restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu artykułów pochodzenia zwierzęcego. Modernizacja mroźni oznacza podwojenie możliwości produkcyjnych zakładów, które pozwolą na koncentrację uboju na poziomie nie spotykanym do tej pory w Polsce. Niesie ze sobą także kolejną poprawę jakości produktów Spółki: Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

5 czystość mikrobiologiczna mięsa przy zastosowaniu nowej technologii jest dużo wyższa niż przy stosowanym dotychczas schładzaniu jednostopniowym. SUROWIEC Dostawy surowca do zakładu ZM DUDA S.A. oparte są przede wszystkim o stałą współpracę z kontrahentami. Ponad 75% skupu żywca pochodzi z dostaw kontraktowanych. Pozwala to na utrzymanie stałej, wysokiej jakości surowca. Grupa dostawców firmy jest w dużym stopniu zróżnicowana, aby zapewnić Spółce niezależność w zakresie skupu. Są to przede wszystkim specjalistyczne fermy trzody chlewnej, gospodarstwa rolno hodowlane, spółdzielnie produkcyjne oraz rolnicy indywidualni, których gospodarstwa są zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego. Bezpośredni skup żywca od producentów zaspokaja zapotrzebowanie na surowiec w 95%, co pozwala Spółce na uniezależnienie od pośredników, uzyskiwanie niższych cen zakupu, zapewnienie stabilnego poziomu jakości oraz ciągłość dostaw. Pozostałe 5% surowca dostarczanych jest przez firmy pośredniczące w handlu surowcem. Aby uniezależnić się od zewnętrznych producentów, ZM DUDA S.A. rozpoczęły budowę własnej bazy surowcowej. Jest to jeden z celów, na które przeznaczone zostały środki uzyskane w publicznej emisji akcji Spółki. KLIENCI Do krajowych odbiorców produktów ZM DUDA S.A. należą przede wszystkim: Grupa strategicznych klientów - zakłady przetwórstwa mięsnego zlokalizowane na terenie całego kraju. W ciągu ostatnich kilku lat procentowy udział obrotów realizowanych z zakładami przetwórstwa mięsnego w ogólnych przychodach Spółki zmniejsza się na rzecz sieci handlowych. - sieci super i hipermarketów. Dynamicznie rozwijająca się grupa klientów, o znaczącym (16,3% w roku 2002*) udziale w ogólnych przychodach Spółki. Grupa obejmuje między innymi 6 zagranicznych sieci sprzedaży detalicznej i typu cash & carry. - zakłady rozbioru mięsa nie prowadzące własnego skupu i uboju żywca. Transakcje z tą grupą przynoszą ok. 18% ogólnych przychodów. Procentowy udział w przychodach ze sprzedaży krajowej. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

6 Ważnym klientem jest również Agencja Rynku Rolnego, z którą Spółka współpracuje od 1996 r. poprzez oddziały terenowe w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie. Współpraca obejmuje przede wszystkim interwencyjny zakup półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych, usługowe składowanie mięsa oraz eksport półtusz wieprzowych z zastosowaniem dopłat Agencji Rynku Rolnego. W kwietniu 2003, po przeprowadzonej kontroli sanitarno-weterynaryjnej, ZM DUDA S.A. otrzymały Świadectwo Kwalifikacyjne do zaopatrywania wojska w środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Świadectwo wydała Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy. W wyniku kontroli stwierdzono, iż Zakład w Grąbkowie posiada zdolności produkcyjne i odpowiednie środki transportu do zaopatrywania instytucji i jednostek wojskowych na obszarze Polski w świeże i mrożone mięso wieprzowe pochodzące z własnej produkcji. Świadectwo jest ważne do końca 2006 roku. Eksport Spółka posiada uprawnienia eksportowe dla ubojni oraz chłodni składowej wydane przez Głównego Lekarza Inspekcji Weterynaryjnej. Uprawnienia te umożliwiają ZM DUDA S.A. eksport mięsa wieprzowego w półtuszach i elementach, mięsa wołowego w ćwierćtuszach i elementach oraz jadalnych tłuszczów zwierzęcych do wszystkich państw z wyłączeniem USA i Kanady. Spółka prowadzi sprzedaż eksportową do takich krajów jak: Hiszpania, Rosja, Albania, Rumunia, Chorwacja, Litwa, Macedonia, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina. Sprzedaż eksportowa opiera się na własnym Biurze Eksportu i elektronicznej giełdzie towarowej NetBrokers. W 2002 r. fizyczna sprzedaż wyrobów Spółki za granicę przy współudziale NetBrokers stanowiła poniżej 1 procenta ogółu przychodów i była bliska 5% wartości eksportu Spółki. W I kwartale 2003 r. udział eksportu w sprzedaży wyniósł niespełna 17%. - w stosunku do 14% wartości sprzedaży w całym ubiegłym roku. Oznacza to efektywny wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem o 21% (bez uwzględnienia eksportu do krajów wymagających uprawnień unijnych). Spółka planuje zwiększenie poziomu sprzedaży na rynki zagraniczne do 25% ogólnych przychodów. UPRAWNIENIA EKSPORTOWE DO KRAJÓW UE Ze względu na zbliżającą się akcesję do Unii Europejskiej lata 2001 i 2002 były dla Spółki okresem intensywnych przygotowań do uzyskania unijnych certyfikatów eksportowych i wdrożenia systemu jakości HACCP. 8 kwietnia 2003 Zakłady Mięsne DUDA S.A. otrzymały od Głównego Lekarza Weterynarii oficjalne potwierdzenie o wpisaniu firmy do Official Journal of the European Union - Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. Od tego dnia produkty Spółki mogą być sprzedawane na unijnym rynku. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

7 ZM DUDA S.A. mogą eksportować na rynki unijne mięso wieprzowe w półtuszach oraz opakowane: mięso wieprzowe i wołowe w elementach oraz jadalne tłuszcze zwierzęce. Głównymi odbiorcami towarów firmy na rynkach zachodnich będą zakłady przetwórstwa mięsnego. Uprawnienia eksportowe do krajów UE posiada obecnie w Polsce mniej niż 1% zakładów pozyskujących mięso czerwone. Barierą w ich zdobyciu są głównie duże koszty związane z koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu sanitarno-higienicznego, odpowiedniej jakości produkcji oraz wprowadzenia zachodnich technologii. Uzyskanie prawa do eksportu mięsa do krajów Unii Europejskiej pozwoli Zakładom Mięsnym DUDA S.A. na znaczne rozszerzenie rynków zbytu oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży eksportowej. Uzyskanie certyfikatów pozwala Spółce na stałe poszerzanie rynku odbiorców produktów wraz ze zwiększaniem ilości krajowych przetwórców, którzy zgodnie z założeniami łańcucha unijnego, wymagają od swoich kontrahentów świadectw jakości HACCP oraz świadectw uprawniających do eksportu na rynki Unii Europejskiej. GŁÓWNE ZADANIA SAPARDOWSKIE - to główne zadania do wykonania w obrębie inwestycji w ZM DUDA S.A., objęte dotacją z funduszu Sapard: 1. system transportu EURO-HAKÓW, wraz z systemem mycia, dezynfekcji i selekcji - wykonane w 100% 2. dostosowanie części rozbiorowo magazynowo konfekcyjnej - wykonane w 99% 3. dokończenie ciągu mroźniczo składowego wraz zwyposażeniem magazynu chłodniczego w regały - wykonane w 95%, zakończenie robót 30 sierpnia br. 4. system HCCAP i system nadzoru nad procesami produkcyjnymi i nad prawidłowością przebiegu systemów jakościowych - wykonane w 100%, testowanie zainstalowanych systemów 5. centralny system mycia i dezynfekcji - wykonane w 100% 6. wyposażenie w drobny sprzęt technologiczny - wykonane w 95% 7. SZOK-TUNEL poubojowe komory szokowego schładzania, - wykonane w 98%, w fazie rozruchu technologicznego, zamknięcie prac 30 sierpnia br. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

8 ATUTY FIRMY Do atutów Spółki należą: uprawnienia eksportowe do krajów UE certyfikat jakości HACCP zakład przystosowany do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, zdolność do kompleksowego przerobu surowców rzeźnych, łatwość dostosowywania oferty do potrzeb i wymagań odbiorców, długoterminowe umowy z dużymi kontrahentami, konkurencyjność cenowa, działania proekologiczne minimalizujące wpływ na środowisko naturalne, doświadczenie i wysokie kwalifikacje branżowe kadry menedżerskiej i załogi produkcyjnej, duże wykorzystanie mocy produkcyjnych, wysoka wydajność pracowników, możliwość poszerzenia grona odbiorców poprzez ekspansywną działalność Spółki (m.in. eksportową) na nowych rynkach geograficznych, zaostrzenie norm weterynaryjnych sprzyjające uprzemysłowieniu sektora mięsnego przy jednoczesnym osłabieniu pozycji lokalnych konkurencyjnych podmiotów, możliwość uczestniczenia jako znaczący na rynku podmiot w konsolidacji branży, poszukiwanie nowych źródeł odbiorców, m.in. sieci handlowych, których znaczenie na rynku wyraźnie wzrasta, usprawnienie procesów dystrybucyjnych poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu zamówień i realizacji dostaw, nowoczesne zaplecze transportowe, w pełni dostosowane do standardów unijnych, dbałość o wizerunek firmy, wysokie oceny za politykę relacji inwestorskich, dobre opinie wśród uczestników rynku kapitałowego co do fundamentów i perspektyw rozwoju Spółki. STRATEGIA ROZWOJU Zakłady Mięsne DUDA S.A. są jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek na rynku mięsnym. Mimo trudnych warunków gospodarczych Firma zdołała w ciągu ostatnich dwóch lat podwoić przychody, które na koniec roku 2002 osiągnęły poziom 220 mln zł. Spółka dąży do zwiększenia udziału w rynku półtusz wieprzowych, ćwierci wołowych oraz elementów mięsnych z 5 do 10% sprzedaży krajowej łącznie. Priorytetowe cele strategiczne ZM DUDA S.A. na najbliższe lata koncentrują się na następujących obszarach: Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

9 Wysokokwalifikowany zakład. Osiągnięcie statusu wysokokwalifikowanego zakładu na skalę europejską dzięki planowanemu w roku 2003 uzyskaniu certyfikatów ISO i ISO 9001:2000, co ulokuje Spółkę w gronie nielicznych krajowych zakładów mięsnych mogących z powodzeniem konkurować na rynku unijnym z zagranicznymi podmiotami. Dynamiczna ekspansja Dynamiczna ekspansja na terenie Wielkopolski oraz całego kraju poprzez konsolidację wokół Spółki spełniających określone warunki spółek branżowych specjalizujących się w produkcji rzeźniano-rozbiorowej w zakresie produkcji mięsa czerwonego, z głównym naciskiem na produkcję wieprzowiny. Zapewni to ZM DUDA wzrost obrotów, większe wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz rozpoznawalność na terenie całego kraju. Wiele z zakładów lokalnych nie posiada potencjału pozwalającego na szybkie i wysokokosztowe inwestycje mające na celu dostosowanie do wymogów unijnych. Szansą na przetrwanie i zachowanie klientów jest dla nich połączenie z silnym partnerem takim jak ZM DUDA S.A. Rozbudowa Grupy Kapitałowej o zakłady dostarczające nowe, niszowe asortymenty. Chcąc zachować wysoką dynamikę rozwoju oraz wzrostu obrotów Spółka prowadzi działania mające na celu wzbogacenie oferty asortymentowej o nowe, niszowe grupy produktów. Niszowym produktem, które znalazłby nabywców w krajach Europy Zachodniej jest konina. W tym segmencie ZM DUDA upatruje szanse rozwoju poprzez dołączenie do Grupy Kapitałowej podmiotu działającego w tym segmencie rynku mięsnego. Pozyskanie i funkcjonowanie w Grupie podmiotów z branży mięsa końskiego opierać się będzie na identycznych jak w przypadku dotychczasowego asortymentu kanałach dystrybucji, przez co Spółka uniknie długiego i kosztownego procesu ich tworzenia. Wykorzystanie produktów poubojowych. Dotychczas produkty poubojowe były zbywane do podmiotów trzecich celem ich zagospodarowania. Ze względu na fakt, iż ZM DUDA S.A. nie prowadzi działalności masarskiej, a tym bardziej garmażeryjnej, produkty poubojowe stanowiły niejako odpad poprodukcyjny głównego asortymentu. W celu usunięcia barier w rozwoju Spółki, ZM DUDA S.A. rozważają możliwość pozyskania podmiotu, które w przetwarzałyby produkty poubojowe Spółki i innych producentów Grupy Kapitałowej na pełnowartościowe produkty garmażeryjne. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

10 Rozbudowa bazy surowcowej. Podstawą prowadzonej przez ZM DUDA S.A. działalności jest stały dostęp do wysokiej jakości surowca. Ma to szczególne znaczenie przy planach dalszego rozwoju i ekspansji terytorialnej i produktowej. W związku z tym ZM DUDA S.A. poza działaniami zmierzającymi do rozszerzenia kontraktacji zwierząt rzeźnych z hodowcami z regionu województwa wielkopolskiego, dąży do włączenia do Grupy Kapitałowej również przedsiębiorców zajmujących się chowem i hodowlą materiału genetycznego. Dalsza ekspansja sprzedaży eksportowej. Dotychczasowa sprzedaż eksportowa ZM DUDA S.A. rozwija się bardzo pomyślnie, szczególnie do krajów Europy wschodniej. Jednakże uzyskanie uprawnień eksportowych do krajów UE, uzyskanie HACCP oraz w bliskiej perspektywie również uzyskanie certyfikatów ISO i ISO 9001 pozwoli Spółce na upatrywanie dużej szansy na kontynuację ekspansji również na rynki krajów Europy Zachodniej, na których zamierza oferować nowe produkty. BUDOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Uwzględniając czynniki gospodarcze i ekonomiczne, związane głównie z dostosowywaniem do statusu kraju Unii Europejskiej oraz działania konkurencji krajowej, ZM DUDA S.A. nie ograniczają się jedynie do prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej, ale zmierzają do ugruntowania swej pozycji jako podmiot kapitałowy i gospodarczy. Cel ten Spółka ma zamiar osiągnąć poprzez stworzenie silnej grupy kapitałowej i konsolidację różnych firm w ramach branży poprzez silne powiązanie wspólnymi markami i realizowanie wspólnej polityki rynkowej. Przyniesie to zarówno wzmocnienie pozycji polskich zakładów mięsnych, jak i zagwarantuje Spółce pozycję poważnego konkurenta dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw w sferze jakości, dynamiki sprzedaży i obszaru działania. Środki finansowe na realizację tego celu dostarczyła częściowo publiczna emisja akcji ZM DUDA S.A. przeprowadzona w grudniu 2002 r. Podmioty mięsne pozyskiwane do Grupy Kapitałowej ZM DUDA mają w najbliższej perspektywie w interesie akcjonariuszy: Znacząco podnieść wartość ZM DUDA S.A. i ich akcji jako spółki giełdowej Zapewnić wzrost skonsolidowanych przychodów i zysków Grupy Kapitałowej Zapewnić integracje pionową między produkcją żywca, a przetwórstwem mięsnym, Zapewniać własne, wysokiej jakości surowce. Wspólnie pokonywać konkurencję, także z krajów unijnych, Wzbogacić ofertę asortymentową o atrakcyjne produkty niszowe Zminimalizować koszty działania, a zwłaszcza koszty produkcji i dystrybucji, Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

11 Wzajemnie służyć obustronnemu wykorzystywaniu indywidualnych zalet podmiotów Grupy (sieci dystrybucji, zezwolenia lub koncesje, technologia i usprzętowienie itp.). NetBrokers W ramach budowy grupy kapitałowej Spółka objęła na początku 2003 roku dodatkowo 38,8% udziałów w elektronicznej giełdzie towarowej NetBrokers (w stosunku do posiadanych wcześniej 20%), co dało jej większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników i kontrolę nad firmą. NetBrokers, jako platforma internetowa, ma możliwość koordynowania poszczególnych rynków, ściśle powiązanych z działalnością prowadzoną przez ZM DUDA S.A., oraz penetracji rynku pasz, zboża, dodatków paszowych, niezbędnych dla pozyskania surowca zwierzęcego oraz budowy grup producenckich. Platforma pozwala także na bieżący przegląd sytuacji na rynku mięsa i jego elementów, umożliwiając szybką reakcję na zachodzące w nim wydarzenia. Współpraca zapewnia obustronne korzyści: ZM DUDA S.A. są to: - promocja poprzez NetBrokers zakładu oraz produktów firmy na giełdzie towarowej oraz na rynku krajowym i zagranicznym - zwiększenie się obrotów i sprzedaży ZM DUDA S.A. poprzez eksport towarów przez NetBrokers, - zmniejszenie kosztów maklerskich na parkiecie WGT S.A. oraz kosztów pośrednictwa handlowego - wyszukiwanie nowych kanałów dystrybucji towarów w kraju i za granicą w oparciu o kontakty handlowe NetBrokers. Dla NetBrokers: - przychody osiągane z usług maklerskich świadczonych dla ZM DUDA na WGT S.A. - udział właścicielski ZM DUDA S.A. w NetBrokers buduje reputację firmy i zwiększa jej wiarygodność na rynku, co skutkuje pozyskaniem większej ilości klientów - powiązanie handlowe pozwalają NetBrokers na uatrakcyjnienie oferty exportowej oraz na zwiększenie obrotów dzięki potężnemu zapleczu surowcowemu i logistycznemu ZM DUDA S.A. - uzyskiwanie korzystniejszych warunków w instytucjach bankowych w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków Ponadto NetBrokers i DUDA realizują wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia marketingowopromocyjne, m.in. na najbliższych targach POLAGRA FOOD 2003 w Poznaniu. Obroty pomiędzy DUDA i NetBrokers w roku 2002 wyniosły ok. 400 tys. zł, a obroty za pierwsze półrocze 2003 przekroczyły poziom 2 mln zł. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

12 Jasan Nowy 22 sierpnia 2003 r. ZM DUDA S.A. objęły 3 tys. udziałów w kapitale zakładowym spółki Jasan Nowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Objęcie udziałów nastąpiło po cenie nominalnej tj. 500 zł za każdy z udziałów. Obecnie ZM DUDA S.A. posiadają udziałów spółki Jasan Nowy, co daje im 51,72% ogólnej ilości udziałów. Jasan Nowy Sp. z o.o. jest firmą sprzedającą wyroby spółki Jasan Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, której 100% udziałów nabędzie w najbliższych dniach. Jasan Sp. z o.o. jest największym polskim producentem mięsa końskiego. Większość produkcji eksportowana jest do Japonii i Włoch. Od 1999 Spółka posiada system kontroli jakości HACCP oraz uprawnienia eksportowe do państw UE i Japonii. Przychody Jasan w roku 2002 osiągnęły poziom ponad 51 mln. Nabycie pakietu kontrolnego w Jasanie Nowym przynosi Zakładom Mięsnym DUDA S.A. m.in. uzupełnienie oferty o nowy, niszowy produkt, jakim jest konina; szereg długoletnich kontraktów na dostawy mięsa końskiego do Włoch i Japonii oraz dostawy wołowiny do producenta hamburgerów dla McDonald s; rozszerzenie kanałów dystrybucji oraz możliowość wspólnego zarządzanie bazą transportową. Wizental Realizując pierwszy etap budowy zaplecza surowcowego ZM DUDA S.A. nabyły w lipcu 2003 roku 100% udziałów spółki Wizental, prowadzącej hodowlę bydła mięsnego. Udziały zostały zakupione po cenie nominalnej równej 500 zł za udział, tj. łącznie za kwotę złotych. Zarówno nabyta spółka, jak i zakład ZM DUDA S.A. zlokalizowane są w największym zagłębiu produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Pozwala to na minimalizację kosztu dowozu żywca. AGRO-DUDA Inwestycją związaną z budową zaplecza surowcowego jest także zakup 95% udziałów za kwotę zł, w firmie AGRO-DUDA, sp. z o.o. zajmującej się skupem i magazynowaniem zboża. Objęcie udziałów nastąpiło po cenie nominalnej zł za każdy z udziałów. ZM DUDA S.A. planują nabyć pozostałe udziały AGRO-DUDA po cenie nominalnej, aby posiadać 100% jej udziałów. W najbliższym czasie Spółka planuje rozszerzenie działalności o chów i hodowlę trzody chlewnej ma to być w przyszłości jej główna działalność. Hodowla tuczników ma być prowadzona w oparciu o tzw. tucz kontraktowy. EURO-DUDA W celu wsparcia eksportu ZM DUDA S.A. do krajów UE zarejestrowały spółkę Euro-Duda, która utworzy oddział na terenie Niemiec, co umożliwi jej rozpoczęcie wykonywania usług z zakresu uboju i rozbioru mięsa w największych niemieckich zakładach mięsnych. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

13 NETBROKERS SP. Z O.O. NetBrokers Sp. z o. o. została założona na początku 2000 r. przez firmę Krak-Brokers S.A - biuro maklerskie zajmujące się rynkiem towarowym. Do grona udziałowców dołączył ComArch S.A., który stworzył oprogramowanie systemu operacyjnego NetBrokers. W listopadzie 2001 ZM Duda S.A. zakupiły 20% udziałów w Spółce, a w lutym 2003 zwiększyły łączną liczbę swoich udziałów w Spółce do 58,8%, co daje im bezwzględną większość głosów na WZA. Elektroniczna giełda towarowa NetBrokers została uruchomiona w czerwcu 2000 r. Pierwszym produktem udostępnionym klientom internetowego rynku towarowego była tabela ofert kupna i sprzedaży towarów rolnych i spożywczych (kodowany płatny program NetBrokers) oraz serwis informacyjny agrorynku. W 2002 roku zaczął działać system aukcyjny. Serwis informacyjny zawiera bogaty zbiór informacji dotyczących poszczególnych gałęzi rynku: rynku mięsa, zboża, owoców i warzyw, mleka i ryb. Na jego stronach znajdują się zarówno bieżące informacje i notowania towarów, jak i analizy, raporty i komentarze. Dział Wokół rynku prezentuje otoczenie szeroko rozumianego rolnictwa i oferty firm komercyjnych proponujących maszyny i urządzenia, transport, agroinformatykę, środki ochrony roślin oraz powierzchnie składowe. Ponadto serwis dostarcza użytkownikom wiedzę na temat prawa, stawek celnych jak również wydarzeń gospodarczych mających wpływ na działalność każdego podmiotu gospodarczego. Program NetBrokers - Tabela Ofert skierowany jest do zakładów przetwórstwa mięsnego, tłuszczowego, zbożowego, owocowo-warzywnego, grup producenckich, właścicieli dużych gospodarstw rolnych oraz firm handlowych z sektora rolno-spożywczego, poszukujących na rynku zarówno surowca jak i nabywców na swoje produkty. Program jest nowoczesnym narzędziem ułatwiającym sprzedaż i zakup towarów. Obecnie z programu korzysta ponad 2300 zarejestrowanych firm. Codziennie można w nim znaleźć ponad 2000 ofert kupna i sprzedaży towarów rolnych i spożywczych. W ofertach zwarte są pełne dane teleadresowe kupujących i sprzedających. Dzięki korzystaniu z systemu i globalnemu zasięgowi Internetu producent ma możliwość dotarcia do niemal nieograniczonej liczby potencjalnych odbiorców swoich towarów. Klienci docenili zalety elektronicznego handlu. Umożliwia im on: - prezentację pełnej oferty handlowej - dotarcie do dużej liczby potencjalnych odbiorców - uplasowanie na rynku nadwyżek produkcyjnych - bezpośredni kontakt z kupującym - uzyskanie atrakcyjnej ceny sprzedaży w systemie aukcji - zaplanowanie produkcji, dzięki zagwarantowaniu sobie odbiorców na towar wyprodukowany i zebrany w przyszłości. Dziennie portal odwiedza ponad 4 tysiące użytkowników. Zarówno liczba użytkowników, jak i ilość ofert stale rośnie. Zwiększa się także różnorodność branż korzystających z programu. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

14 Od stycznia 2002 roku firma jest akcjonariuszem i członkiem Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., stąd dodatkową działalnością jest prowadzenie Biura Maklerskiego akredytowanego na tej giełdzie. Biuro reprezentuje klientów na przetargach organizowanych przez Agencję Rynku Rolnego na mięso, zboża, cukier i inne towary rolne. Przychody z tego tytułu stanowią znaczną część przychodów Spółki. Podział branżowy klientów NetBrokers owoce i warzywa 19% pozostali 7% mięso 34% handel i pośrednictwo 18% zboże 22% Od listopada 2002 roku firma zajęła się jednocześnie exportem mięsa na rynki zagraniczne. Udział exportu w obrotach spółki wynosi obecnie ok. 20%, natomiast udział procentowy z tej działalności w osiąganym zysku operacyjnym to już ponad 50% wartości netto. Portal, który jeszcze w 2001 roku odnotowywał straty, zakończył ubiegły rok zyskiem netto ponad 160 tysięcy zł. Liczba operacji przekroczyła 2 600, obroty wzrosły do ponad 3,9 mln zł. Wg planu na 2003 r. obroty miały przekroczyć poziom 10 mln złotych. Tymczasem już po pierwszym półroczu obroty spółki wyniosły nieco ponad 9 mln zł, a odnotowany zysk netto ponad 270 tys. zł. Te zwiększone przychody spółki są z jednej strony wynikiem zdobywania nowych kontrahentów krajowych i zagranicznych w oparciu o prowadzoną internetową giełdę towarową, a z drugiej strony skutkiem dynamicznej kooperacji handlowej i logistycznej z większościowym udziałowcem tj. ZM DUDA S.A. Począwszy od stycznia 2001 przychody abonamentowe w całości pokrywają koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, natomiast prowizje od transakcji przynoszą firmie zysk netto, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo finansowe spółki. Firma, jako jedna z nielicznych platform handlu B2B, odniosła sukces. Fakt ten tym bardziej zasługuje na uznanie, iż podstawowym profilem działalności są usługi związane z Internetem, kierowane do trudnego otoczenia branży rolno-spożywczej. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

15 NOWY JASAN I JASAN Jasan Sp. z o.o. zajmuje się ubojem i rozbiorem mięsa końskiego i wołowego. Firma jest największym polskim producentem i eksporterem mięsa końskiego. Siedziba Spółki znajduje się w Jaśle, w województwie podkarpackim, w południowo-wschodniej części Polski. Firmowy zakład zatrudnia niemal 100 osób. Przychody Jasan Sp. z o.o w roku 2002 osiągnęły poziom ponad 51 mln. Większość produkcji eksportowana jest do Japonii i Włoch. Od 1999 r. Spółka posiada system kontroli jakości HACCP oraz uprawnienia eksportowe do państw UE i Japonii. Jest jedynym polskim przedsiębiorstwem posiadającym numer eksportowy, który upoważnia do eksportu mięsa końskiego odkostnionego do krajów Unii Europejskiej. Spółka powstała w 1993 roku na bazie przedsiębiorstwa państwowego. Kupiono od je podmiotu nie związanego ze Spółką. Od r. właścicielem 100% udziałów w Spółce jest Jasan Nowy Sp. z o.o. firma prowadząca sprzedaż wyrobów Jasan Sp. z o.o. Właścicielem 51,72% udziałów w Jasan Nowy Sp. z o.o. są Zakłady Mięsne DUDA S.A. W firmie przetwarza się około koni i bydła rocznie. Spółka posiada potencjał technologiczny niezbędny do produkcji wysoko przetworzonego mięsa końskiego i wołowiny. Podstawowym źródłem zaopatrzenia są konie kupowane u około 35 pośredników, a także bezpośrednio u rolników indywidualnych. Asortyment Jasan Sp. z o. o. tworzą głównie: - Mięso końskie mięso odkostnione; mięso z kością; mięso wysyłane na rynek japoński (tzw. marmurkowe); podroby końskie (wątroba, serca, ozory, karma podrobowa, nerki, ogony końskie); hamburgery końskie. - Wyroby wędliniarskie (kiełbasa gorzowska z domieszką mięsa wieprzowego oraz kabanosy końskie) - Mięso wołowe - Polędwica wołowa - Skóry końskie - Skóry bydlęce - Karma dla psów i kotów Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

16 W tradycyjnej kuchni polskiej konina jest produktem praktycznie nieobecnym, natomiast w krajach takich jak Włochy, Francja, Japonia mięso końskie ma rangę produktu luksusowego. Z tego względu eksport stanowi ponad 80% sprzedaży Jasanu, przy czym konina eksportowana jest w 95%. Japonia 34% Francja 2% Węgry 1% Słowacja 1% Niemcy 1% Kraje Beneluksu 2% Włochy 58% Struktura odbiorców zagranicznych w 2002 r. (% wartości eksportu) Głównym odbiorcą zagranicznym są Włochy. Wartościowo sprzedaż do Włoch w 2001 r. stanowiła 64% sprzedaży na eksport, a w 2002 było to 58% sprzedaży. Klienci z Włoch są zainteresowani długookresową współpracą oraz wzrostem wielkości zamówień. Chętnie zaopatrują się w Spółce, gdyż oferowany produkt jest wysokiej jakości, a we Włoszech ma rangę produktu ekskluzywnego. Dlatego też należy się spodziewać dalszego wzrostu sprzedaży do tego kraju. Znaczącym odbiorcą produktów Spółki jest Japonia, do której sprzedaż stanowi prawie 35% wartości eksportu w roku 2002 i 29% w roku Do Japonii kierowane jest głównie mięso marmurkowe produkowane przy użyciu skomplikowanej, unikalnej na światową skalę technologii, służące do wytwarzania sushi. Podobnie jak w przypadku Włoch eksportowany towar jest wysokiej jakości i postrzegany w Japonii jako towar z wysokiej półki. W skali światowej istnieje tylko 3 producentów tego wyrobu, a z Polski eksportuje się rocznie około ton mięsa marmurkowego. Firma Jasan jest jedynym w Polsce eksporterem mięsa końskiego do Japonii i największym eksporterem mięsa końskiego w Polsce. Kontrahent japoński jest zainteresowany rozwijaniem współpracy oraz wzrostem zamówień na mięso marmurkowe. Umowa na dostawy podpisana jest na 10 lat. Oprócz mięsa końskiego do Japonii eksportowane są również skóry końskie. Eksport koniny do Francji w 2001 r stanowił około 2% przychodów ze sprzedaży eksportowej. W latach następnych wartości te nie uległy większym zmianom. W niewielkiej ilości koninę sprzedaje się również na Węgrzech, a także w Niemczech, Słowacji i w krajach Beneluksu. Do Belgii, podobnie jak do Japonii, Jasan eksportuje skóry końskie. Rynek krajowy stanowi mniej niż 20% sprzedaży ogółem. Odbiorcy zakupują głównie wyroby wędliniarskie, do produkcji których wykorzystuje się mięso końskie oraz mięso wołowe i wieprzowe Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

17 (kabanosy oraz dwa typy kiełbas opartych na mięsie końskim z dodatkiem wieprzowiny). Sprzedaż ta pozwala na zagospodarowanie części mięs drobnych pozostałych w procesie przygotowania koniny na eksport. Głównym odbiorcą mięsa wołowego jest firma zależna od Mc Donald s, będąca dostawcą surowca do tej sieci restauracji. Pozostałe szlachetne elementy wołowe sprzedawane są na rynku lokalnym hurtowniom oraz detalistom. WIZENTAL I VRESKOP Od 22 lipca 2003 r. ZM DUDA S.A. posiadają 100% udziałów w Spółce WIZENTAL. Nabycie udziałów spółki WIZENTAL jest realizacją pierwszego etapu programu budowy własnej bazy surowcowej. Firma WIZENTAL prowadzi hodowlę bydła mięsnego - wg stanu na koniec I kwartału 2003 posiada ok. 600 sztuk bydła o szacunkowej wartości rynkowej przekraczającej 2 mln złotych. Siedziba Spółki zlokalizowana jest w Wąsoszu, koło Rawicza w pobliżu siedziby Spółki ZM DUDA S.A., co jest bardzo istotne ze względów logistycznych. Wśród obiektów należących do spółki znajdują się zabudowania, które można przeznaczyć do hodowli i chowu trzody chlewnej, docelowo może to być 10 tys. sztuk trzody. Majątek nabytej spółki obejmuje między innymi nowoczesne budynki i wyposażenie do hodowli bydla, a także 1280 h ziemi oraz 520 h ziemi spółki VRESKOP, której 100% akcji posiada spółka WIZENTAL - łącznie ok h powierzchni. Istnieje możliwość zakupu gruntów, które obecnie dzierżawione są od AWRSP. Pola są obsiane głównie kukurydzą, a także burakiem cukrowym, pasternakiem, marchwią i gorczycą. Na terenie obiektu znajduje się także gorzelnia o aktualnej wydajności 2 tys. litrów spirytusu i docelowej do osiągnięcia wydajności 6 tys. litrów spirytusu na dobę. AGRO-DUDA Obecnie przedmiotem działalności Spółki AGRO-DUDA jest skup i składowanie zboża. Spółka podpisała z Pleszewskimi Zakładami Zbożowymi S.A. umowę na skup i składowanie zboża z tegorocznych zbiorów i na dzierżawę pomieszczeń magazynowych oraz umowę z Agencją Rynku Rolnego Oddział w Poznaniu na skup 10 tys. ton pszenicy z dopłatami dla producentów. Od rejestracji działalności Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej poza umowami dotyczącymi obrotu zbożem. Zakłady Mięsne DUDA S.A. posiadają 95% udziałów Spółki AGRO DUDA sp. z o.o. W najbliższym czasie Spółka planuje rozszerzenie działalności o chów i hodowlę trzody chlewnej ma to być w przyszłości jej główna działalność. Hodowla tuczników ma być prowadzona w oparciu o tzw. tucz kontraktowy. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

18 Założenia programu tuczu kontraktowego, który realizowany będzie przez spółkę AGRO-DUDA: Uczestnicy: Integrator Zakłady Mięsne DUDA S.A. Producenci surowca lokalni hodowcy Instytucje wspomagające: - firma genetyczna - firma wyposażeniowa - firma paszowa - nadzór weterynaryjny - instytucja finansowa (dodatkowa opcja) Hodowcy, spełniający ściśle określone wymagania, podpisują kontrakt z ZM DUDA S.A. na tucz kontraktowy. Ich obiekty inwentarskie, przy współpracy z instytucją finansową, są modernizowane i adaptowane dla potrzeb i wymagań tuczu określonych przez Zakłady Mięsne. Prosięta są przekazywane z bazy surowcowej Zakładów Mięsnych na fermy hodowców związanych kontraktem i tuczone paszą dostarczaną przez firmę powiązaną ze Spółką. Tucz odbywa się według ściśle określonych zasad, prowadzony jest ustalony program żywieniowy, tak, aby osiągnąć maksymalnie jednorodne warunki tuczu, a tym samym wysoką jakość materiału. Specjaliści ZM DUDA S.A. mają stały dostęp do ferm zapewniając doradztwo i kontrolę. Po zakończeniu tuczu zwierzęta w całości oddawane są do zakładów mięsnych i wypłacana jest za nie z góry ustalona cena. Korzyści, jakie rolnicy odnoszą z kontraktu, to przede wszystkim możliwość przeprowadzenia modernizacji fermy, polepszenie warunków chowu zwierząt, możliwość korzystania z systemu szkoleń i przede wszystkim pewność zbytu surowca, a co za tym idzie - stały napływ gotówki. Zakładom Mięsnym DUDA S.A. program przyniesie przede wszystkim: - możliwość wykorzystywania istniejących zasobów, co pozwala na niższy koszt produkcji żywca, - eliminację potencjalnej konkurencji poprzez związanie jej ze sobą, - kontrolowaną, stabilną, wysoką jakość odbieranego surowca, - pewność zaopatrzenia, - możliwość zwiększenia produkcji dzięki dużej gwarancji zaopatrzenia z własnych ferm, - zysk na produkcji trzody chlewnej zostanie wypracowany przez spółkę zależną od ZM DUDA S.A. - długoterminowa współpraca z firmami dostarczającymi materiał genetyczny, doposażenie czy inne produkty niezbędne w hodowli, pozwoli na uzyskanie bardzo korzystnych dla Spółki warunków współpracy i dzięki temu zmniejszenie kosztów produkcji żywca. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

19 STANDARDOWY MODEL TUCZU KONTRAKTOWEGO Firma genetyczna Fermy matczyne AGRO DUDA prosięta HODOWCY Tucz kontraktowy tuczniki Ubojnia Zakładów Mięsnych S Firma wyposażeniowa Firma paszowa Nadzór i doradztwo weterynaryjne EURO-DUDA Spółka Euro-Duda została zarejestrowana przez ZM DUDA S.A. w celu realizacji kontraktów eksportowych związanych z pozwoleniem otrzymanym z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej na pracę na terenie Niemiec. Kapitał Spółki wynosi 50 tys. złotych. Po zarejestrowaniu Spółka utworzy oddział na terenie Niemiec, co umożliwi jej rozpoczęcie wykonywania usług z zakresu uboju i rozbioru mięsa w największych niemieckich zakładach mięsnych. Dodatkowo oddział zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej będzie stanowił wsparcie eksportu ZM DUDA S.A. do krajów UE, gdyż umożliwi ubieganie się o kontrakty eksportowe do UE jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE. ZM DUDA S.A. zyskają możliwość zwiększenia efektywności pracy w swoim zakładzie oraz zakładach, które planują włączyć w skład tworzonej grupy kapitałowej. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

20 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI AKCJI SERII B (w mln zł) Lp. cel emisji zapisany w prospekcie zaplanowane środki wydane środki komentarz 1. budowa grupy kapitałowej mln 0,291 Nabycie 38,8 % udziałów NetBrokers sp. z o.o. (łącznie 58,8%) 2. dokończenie budowy ubojni 7 mln 7,273 -roboty budowlane : 1,77 - zakup urządzeń : 4, 015 -wyposażenie i prace związane w wprowadzeniem HACCP : 0,460 -pozostałe : 1, zwiększenie środków obrotowych 5-7 mln 6, zakup specjalistycznego transportu 2,5-3 mln 2,104 -środki tr. do przewozu żywca : 0,964 -środki tr. do przewozu mięsa : 1, modernizacja starej ubojni na potrzeby produkcji karmy 2 mln - Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu. 6. budowa zaplecza surowcowego 7,5-8,5 mln 1,527 Nabycie 100% udziałów firmy Wizental sp. z o.o ,5 mln 17,943 koszty emisji 2,341 SUMA WYKORZYSTANIA 20,284 Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna Przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu oraz publiczną ofertą objęcia Akcji Serii C Emitentem Akcji Serii C są

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. PKM DUDA S.A. wycena : 15,20 rekomendacja : AKUMULUJ Podsumowanie: Wartość akcji PKM DUDA wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Średnia ważona z wycen obiema metodami

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Materiały informacyjne 19 listopada 2002, Warszawa Firma Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą w Grąbkowie w województwie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze. Warszawa, 17 października 2003 r.

Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze. Warszawa, 17 października 2003 r. Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze Warszawa, 17 października 2003 r. ZM DUDA S.A. w Grąbkowie - spółka giełdowa: -działalność: ubój i rozbiór mięsa czerwonego - wysoka specjalizacja -duża skala działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Indykpol, Ekodrob spożywczy

Indykpol, Ekodrob spożywczy RAPORT ANALITYCZNY spożywczy ISSN 1508-308X Warszawa, 8.11.04 Indyk indykowi nierówny Indykpol i Ekodrob są spółkami zajmującymi się produkcją mięsa i przetworów drobiowych, głównie indyczych. Indykpol

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 1.1. EMITENT Firma: Tras - Intur Spółka Akcyjna Siedziba: Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Bogusław Kowalski. Wprowadza się do publicznego obrotu: 3.050.600 Akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Warszawa 2010-1 - 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): B3System Spółka Akcyjna Skrót firmy: B3System S.A. Siedziba: Warszawa Adres:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011 (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY POL-MOT WARFAMA... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Kraków dn. 18 marca 2013 r. Pismo Prezesa Zarządu Kraków, 18 marca 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne grupy Axzon

Sprawozdanie roczne grupy Axzon 2 3 Sprawozdanie roczne grupy Axzon Spis treści Grupa Axzon 4 Wyniki grupy Axzon w 2011 roku 6 Pierwszy rok pod szyldem Axzon 6 Produkcja trzody chlewnej 6 Produkcja biogazu 7 Zakłady mięsne 8 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005

Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005 Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005 Plan prezentacji Informacje ogólne Charakterystyka segmentu produkcyjnego Charakterystyka segmentu handlowo-usługowego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo