Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A."

Transkrypt

1 Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. GPW w Warszawie, 27 sierpnia 2003 r. Materiały informacyjne

2 FIRMA Zakłady Mięsne DUDA S.A. to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma, która zatrudnia 400 osób i realizuje obroty na poziomie znacznie przekraczającym 200 mln zł rocznie. Zakład znajduje się w Grąbkowie, w gminie Jutrosin, położonej w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie rawickim. Od Leszna dzieli go 60 km, od Poznania km. Działalność ZM DUDA S.A. koncentruje się na skupie i uboju żywca wieprzowego i wołowego oraz konfekcjonowaniu i rozbiorze mięsa. Dzięki nowoczesnemu, wybudowanemu w 2002 roku, zakładowi produkcyjnemu oraz ponad 75% kontraktacji surowca produkowane przez Spółkę mięso czerwone osiąga najwyższą klasę jakości. Spółka posiada uprawnienia eksportowe do wszystkich krajow świata, w tym do państw Unii Europejskiej za wyjątkiem USA i Kanady. Część sprzedaży eksportowej realizowana jest poprzez spółkę zależną internetową giełdę towarową NetBrokers. Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzą w skład indeksu MIDWIG i WIG Spożywczy. Historia ZM DUDA S.A. wyrosły z przedsiębiorstwa Handel i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze założonego przez Marka Dudę w 1990 roku. Po kilku latach działalności firma przekształciła się w spółkę cywilną, następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, by - na początku 2002 roku - przyjąć formę prawną spółki akcyjnej. Aby zwiększyć możliwości dostępu do środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju, właściciele Spółki rodzina Dudów podjęli decyzję o wprowadzeniu Zakładów Mięsnych DUDA S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Publiczna oferta sprzedaży akcji ZM DUDA S.A. zakończyła się sukcesem 20 grudnia 2002 r. odbyło się pierwsze notowanie Praw do Akcji Spółki. Emisja dostarczyła firmie część środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju: rozbudowy ubojni z linią do szybkiego zamrażania półtusz, zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu żywca i mięsa, budowy własnego zaplecza surowcowego oraz tworzenia grupy kapitałowej. Władze Spółki Zarząd Spółki działa w składzie: Bogna Duda - Jankowiak - Prezes Zarządu Paweł Sroka - Wiceprezes Zarządu Celem usprawnienia działalności Spółki utworzono stanowisko Dyrektora Generalnego, które objął Maciej Duda. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

3 Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję niezależnego organu kontrolno-doradczego, wchodzą: Jerzy Rey - Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Leszczyński - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Mirosław Węcłaś - Członek Rady Nadzorczej Marek Dybalski - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Tomczyk - Członek Rady Nadzorczej DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Zakłady Mięsne DUDA S.A. są jednym z najbardziej prężnie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Główna działalność firmy obejmuje skup, ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego. W ofercie asortymentowej znajdują się, oprócz półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych, elementy wieprzowe i wołowe, mięso kulinarne, podroby i tłuszcze. Sferę produkcyjno - handlową Spółki uzupełnia działalność usługowa w zakresie zamrażania, składowania i transportu produktów spożywczych wymagających specjalistycznego sprzętu chłodniczego. Spółka posiada wybudowany w 2002 roku nowoczesny zakład w Grąbkowie, który jest jedynym specjalistycznym kompleksem produkcji rzeźniczej i rozbiorowej tej klasy w Polsce, oraz mroźnię w Kobylinie Starym. W zakładzie w Grąbkowie ubija się i przerabia dziennie około 2500 sztuk trzody chlewnej, jego zdolności ubojowe wynoszą 4000 sztuk dziennie. Zakład został wyposażony w nowoczesne linie i urządzenia: jedną z najnowocześniejszych w Europie linii uboju trzody niemieckiej firmy BANSS, komorę oszałamiania zwierząt dwutlenkiem węgla technologii firmy BUTINA, urządzenia tworzące system podciśnieniowego przekazywania konfiskaty firmy TAIFUN oraz kompleksowe rozwiązania sanitarnych śluz higieny i pomieszczeń socjalnych. Firma dysponuje specjalistycznymi komorami chłodniczymi o pojemności 25 tys. ton. Zachowanie wysokiej jakości dostarczanych do odbiorców towarów zapewnia wyspecjalizowany, stale rozbudowywany tabor samochodowy do przewozu artykułów spożywczych i żywych zwierząt. Są to m.in. samochody firm Mercedes, Volvo i Schmitz do przewozu w odpowiednich warunkach zarówno chłodzonego, jak i mrożonego towaru, z elektronicznie sterowanym poziomem temperatury oraz samochody firmy Mercedes z najnowocześniejszymi naczepami PEZZAIOLI do przewozu żywca, wyposażonymi w rzadko do tej pory spotykaną wentylację, smoczki do pojenia żywca oraz natryski. Specjalistyczne wyposażenie samochodów pozwala na przewóz żywca w dobrym stanie, a odbiorcy otrzymują towar najwyższej jakości. Strategia rynkowa Spółki opiera się na wysokiej jakości produktów, co jest szczególnie istotne w bliskiej perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przez cały rok 2002 trwały prace nad przystosowaniem produkcji Spółki do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz wdrożeniem Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

4 międzynarodowych norm jakości. Na początku roku 2003 Spółka uzyskała uprawnienia eksportowe do państw Współnoty Europejskiej, wtedy też został wprowadzony obligatoryjny w Unii Europejskiej system kontroli jakości HACCP. Wdrożenie międzynarodowych norm jakości: ISO 9001:2000 i ISO planowane jest na koniec roku POZYCJA NA RYNKU ZM DUDA SA są jednym z głównych graczy w polskim sektorze produkcji mięsa czerwonego. Udział Spółki w rynku elementów mięsnych (półtusze wieprzowe i ćwierci wołowe) wynosił w roku 2002 około 5%, co, przy dużym rozdrobnieniu branży lokuje je na jednej z czołowych pozycji. ZM DUDA S.A. należą obecnie do najbardziej rentownych Spółek w sektorze mięsnym. Przychody firmy wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie i osiągnęły poziom 220 mln zł na koniec roku 2002, w tym ponad 31 mln zł z eksportu. Na tak dobre wyniki Spółki wpływają przede wszystkim dwa elementy: połączenie wysokiej specjalizacji z dużą skalą działania i nastawieniem na klienta hurtowego - zakłady przetwórstwa mięsnego oraz sieci handlowe. Dzięki współpracy z tą grupą odbiorców firma nie musi ponosić dodatkowych kosztów na reklamę i promocję swoich produktów. Nabyte na początku roku 2003 uprawnienia eksportowe do krajów Unii Europejskiej oraz wdrożenie międzynarodowego systemu jakości HACCP otwierają przed Spółką rynki Europy Zachodniej i stawiają ją w gronie nielicznych firm w branży mięsnej w pełni przygotowanych na przystąpienie Polski do współnoty europejskiej i nowe warunki gospodarcze. Uzyskanie uprawnień unijnych umożliwia Spółce wejście do nowego segmentu rynku, którym są klienci zainteresowani bezpośrednim eksportem oraz przedsiębiorstwa już eksportujące produkty do Unii Europejskiej, wymagające od swoich dostawców unijnych certyfikatów jakości. Efektem certyfikacji jest również stałe poszerzanie się rynku odbiorców produktów Spółki wraz ze zwiększaniem się ilości przetwórców posiadających uprawnienia unijne, którzy - zgodnie z założeniami łańcucha unijnego - wymagają od swoich kontrahentów świadectw jakości HACCP. Ważnym czynnikiem rozwoju Spółki jest umiejętność wykorzystania dostępnych na rynku form wspierania rolnictwa korzystanie z kredytów preferencyjnych oraz środków unijnych. Na początku 2003 roku Spółka podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę dotyczącą bezzwrotnego dofinansowania inwestycji Spółki ze środków programu SAPARD. Fundusze są przeznaczone na modernizację budynku i wyposażenia chłodni i magazynów w Grąbkowie oraz wdrożenie norm ISO 9001:2000 i ISO Fundusze przyznane Spółce będą wyasygnowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich i rządem Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie poprawy efektywności sektora rolno-spożywczego: wsparcia restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu artykułów pochodzenia zwierzęcego. Modernizacja mroźni oznacza podwojenie możliwości produkcyjnych zakładów, które pozwolą na koncentrację uboju na poziomie nie spotykanym do tej pory w Polsce. Niesie ze sobą także kolejną poprawę jakości produktów Spółki: Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

5 czystość mikrobiologiczna mięsa przy zastosowaniu nowej technologii jest dużo wyższa niż przy stosowanym dotychczas schładzaniu jednostopniowym. SUROWIEC Dostawy surowca do zakładu ZM DUDA S.A. oparte są przede wszystkim o stałą współpracę z kontrahentami. Ponad 75% skupu żywca pochodzi z dostaw kontraktowanych. Pozwala to na utrzymanie stałej, wysokiej jakości surowca. Grupa dostawców firmy jest w dużym stopniu zróżnicowana, aby zapewnić Spółce niezależność w zakresie skupu. Są to przede wszystkim specjalistyczne fermy trzody chlewnej, gospodarstwa rolno hodowlane, spółdzielnie produkcyjne oraz rolnicy indywidualni, których gospodarstwa są zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego. Bezpośredni skup żywca od producentów zaspokaja zapotrzebowanie na surowiec w 95%, co pozwala Spółce na uniezależnienie od pośredników, uzyskiwanie niższych cen zakupu, zapewnienie stabilnego poziomu jakości oraz ciągłość dostaw. Pozostałe 5% surowca dostarczanych jest przez firmy pośredniczące w handlu surowcem. Aby uniezależnić się od zewnętrznych producentów, ZM DUDA S.A. rozpoczęły budowę własnej bazy surowcowej. Jest to jeden z celów, na które przeznaczone zostały środki uzyskane w publicznej emisji akcji Spółki. KLIENCI Do krajowych odbiorców produktów ZM DUDA S.A. należą przede wszystkim: Grupa strategicznych klientów - zakłady przetwórstwa mięsnego zlokalizowane na terenie całego kraju. W ciągu ostatnich kilku lat procentowy udział obrotów realizowanych z zakładami przetwórstwa mięsnego w ogólnych przychodach Spółki zmniejsza się na rzecz sieci handlowych. - sieci super i hipermarketów. Dynamicznie rozwijająca się grupa klientów, o znaczącym (16,3% w roku 2002*) udziale w ogólnych przychodach Spółki. Grupa obejmuje między innymi 6 zagranicznych sieci sprzedaży detalicznej i typu cash & carry. - zakłady rozbioru mięsa nie prowadzące własnego skupu i uboju żywca. Transakcje z tą grupą przynoszą ok. 18% ogólnych przychodów. Procentowy udział w przychodach ze sprzedaży krajowej. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

6 Ważnym klientem jest również Agencja Rynku Rolnego, z którą Spółka współpracuje od 1996 r. poprzez oddziały terenowe w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie. Współpraca obejmuje przede wszystkim interwencyjny zakup półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych, usługowe składowanie mięsa oraz eksport półtusz wieprzowych z zastosowaniem dopłat Agencji Rynku Rolnego. W kwietniu 2003, po przeprowadzonej kontroli sanitarno-weterynaryjnej, ZM DUDA S.A. otrzymały Świadectwo Kwalifikacyjne do zaopatrywania wojska w środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Świadectwo wydała Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy. W wyniku kontroli stwierdzono, iż Zakład w Grąbkowie posiada zdolności produkcyjne i odpowiednie środki transportu do zaopatrywania instytucji i jednostek wojskowych na obszarze Polski w świeże i mrożone mięso wieprzowe pochodzące z własnej produkcji. Świadectwo jest ważne do końca 2006 roku. Eksport Spółka posiada uprawnienia eksportowe dla ubojni oraz chłodni składowej wydane przez Głównego Lekarza Inspekcji Weterynaryjnej. Uprawnienia te umożliwiają ZM DUDA S.A. eksport mięsa wieprzowego w półtuszach i elementach, mięsa wołowego w ćwierćtuszach i elementach oraz jadalnych tłuszczów zwierzęcych do wszystkich państw z wyłączeniem USA i Kanady. Spółka prowadzi sprzedaż eksportową do takich krajów jak: Hiszpania, Rosja, Albania, Rumunia, Chorwacja, Litwa, Macedonia, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina. Sprzedaż eksportowa opiera się na własnym Biurze Eksportu i elektronicznej giełdzie towarowej NetBrokers. W 2002 r. fizyczna sprzedaż wyrobów Spółki za granicę przy współudziale NetBrokers stanowiła poniżej 1 procenta ogółu przychodów i była bliska 5% wartości eksportu Spółki. W I kwartale 2003 r. udział eksportu w sprzedaży wyniósł niespełna 17%. - w stosunku do 14% wartości sprzedaży w całym ubiegłym roku. Oznacza to efektywny wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem o 21% (bez uwzględnienia eksportu do krajów wymagających uprawnień unijnych). Spółka planuje zwiększenie poziomu sprzedaży na rynki zagraniczne do 25% ogólnych przychodów. UPRAWNIENIA EKSPORTOWE DO KRAJÓW UE Ze względu na zbliżającą się akcesję do Unii Europejskiej lata 2001 i 2002 były dla Spółki okresem intensywnych przygotowań do uzyskania unijnych certyfikatów eksportowych i wdrożenia systemu jakości HACCP. 8 kwietnia 2003 Zakłady Mięsne DUDA S.A. otrzymały od Głównego Lekarza Weterynarii oficjalne potwierdzenie o wpisaniu firmy do Official Journal of the European Union - Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. Od tego dnia produkty Spółki mogą być sprzedawane na unijnym rynku. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

7 ZM DUDA S.A. mogą eksportować na rynki unijne mięso wieprzowe w półtuszach oraz opakowane: mięso wieprzowe i wołowe w elementach oraz jadalne tłuszcze zwierzęce. Głównymi odbiorcami towarów firmy na rynkach zachodnich będą zakłady przetwórstwa mięsnego. Uprawnienia eksportowe do krajów UE posiada obecnie w Polsce mniej niż 1% zakładów pozyskujących mięso czerwone. Barierą w ich zdobyciu są głównie duże koszty związane z koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu sanitarno-higienicznego, odpowiedniej jakości produkcji oraz wprowadzenia zachodnich technologii. Uzyskanie prawa do eksportu mięsa do krajów Unii Europejskiej pozwoli Zakładom Mięsnym DUDA S.A. na znaczne rozszerzenie rynków zbytu oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży eksportowej. Uzyskanie certyfikatów pozwala Spółce na stałe poszerzanie rynku odbiorców produktów wraz ze zwiększaniem ilości krajowych przetwórców, którzy zgodnie z założeniami łańcucha unijnego, wymagają od swoich kontrahentów świadectw jakości HACCP oraz świadectw uprawniających do eksportu na rynki Unii Europejskiej. GŁÓWNE ZADANIA SAPARDOWSKIE - to główne zadania do wykonania w obrębie inwestycji w ZM DUDA S.A., objęte dotacją z funduszu Sapard: 1. system transportu EURO-HAKÓW, wraz z systemem mycia, dezynfekcji i selekcji - wykonane w 100% 2. dostosowanie części rozbiorowo magazynowo konfekcyjnej - wykonane w 99% 3. dokończenie ciągu mroźniczo składowego wraz zwyposażeniem magazynu chłodniczego w regały - wykonane w 95%, zakończenie robót 30 sierpnia br. 4. system HCCAP i system nadzoru nad procesami produkcyjnymi i nad prawidłowością przebiegu systemów jakościowych - wykonane w 100%, testowanie zainstalowanych systemów 5. centralny system mycia i dezynfekcji - wykonane w 100% 6. wyposażenie w drobny sprzęt technologiczny - wykonane w 95% 7. SZOK-TUNEL poubojowe komory szokowego schładzania, - wykonane w 98%, w fazie rozruchu technologicznego, zamknięcie prac 30 sierpnia br. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

8 ATUTY FIRMY Do atutów Spółki należą: uprawnienia eksportowe do krajów UE certyfikat jakości HACCP zakład przystosowany do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, zdolność do kompleksowego przerobu surowców rzeźnych, łatwość dostosowywania oferty do potrzeb i wymagań odbiorców, długoterminowe umowy z dużymi kontrahentami, konkurencyjność cenowa, działania proekologiczne minimalizujące wpływ na środowisko naturalne, doświadczenie i wysokie kwalifikacje branżowe kadry menedżerskiej i załogi produkcyjnej, duże wykorzystanie mocy produkcyjnych, wysoka wydajność pracowników, możliwość poszerzenia grona odbiorców poprzez ekspansywną działalność Spółki (m.in. eksportową) na nowych rynkach geograficznych, zaostrzenie norm weterynaryjnych sprzyjające uprzemysłowieniu sektora mięsnego przy jednoczesnym osłabieniu pozycji lokalnych konkurencyjnych podmiotów, możliwość uczestniczenia jako znaczący na rynku podmiot w konsolidacji branży, poszukiwanie nowych źródeł odbiorców, m.in. sieci handlowych, których znaczenie na rynku wyraźnie wzrasta, usprawnienie procesów dystrybucyjnych poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu zamówień i realizacji dostaw, nowoczesne zaplecze transportowe, w pełni dostosowane do standardów unijnych, dbałość o wizerunek firmy, wysokie oceny za politykę relacji inwestorskich, dobre opinie wśród uczestników rynku kapitałowego co do fundamentów i perspektyw rozwoju Spółki. STRATEGIA ROZWOJU Zakłady Mięsne DUDA S.A. są jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek na rynku mięsnym. Mimo trudnych warunków gospodarczych Firma zdołała w ciągu ostatnich dwóch lat podwoić przychody, które na koniec roku 2002 osiągnęły poziom 220 mln zł. Spółka dąży do zwiększenia udziału w rynku półtusz wieprzowych, ćwierci wołowych oraz elementów mięsnych z 5 do 10% sprzedaży krajowej łącznie. Priorytetowe cele strategiczne ZM DUDA S.A. na najbliższe lata koncentrują się na następujących obszarach: Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

9 Wysokokwalifikowany zakład. Osiągnięcie statusu wysokokwalifikowanego zakładu na skalę europejską dzięki planowanemu w roku 2003 uzyskaniu certyfikatów ISO i ISO 9001:2000, co ulokuje Spółkę w gronie nielicznych krajowych zakładów mięsnych mogących z powodzeniem konkurować na rynku unijnym z zagranicznymi podmiotami. Dynamiczna ekspansja Dynamiczna ekspansja na terenie Wielkopolski oraz całego kraju poprzez konsolidację wokół Spółki spełniających określone warunki spółek branżowych specjalizujących się w produkcji rzeźniano-rozbiorowej w zakresie produkcji mięsa czerwonego, z głównym naciskiem na produkcję wieprzowiny. Zapewni to ZM DUDA wzrost obrotów, większe wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz rozpoznawalność na terenie całego kraju. Wiele z zakładów lokalnych nie posiada potencjału pozwalającego na szybkie i wysokokosztowe inwestycje mające na celu dostosowanie do wymogów unijnych. Szansą na przetrwanie i zachowanie klientów jest dla nich połączenie z silnym partnerem takim jak ZM DUDA S.A. Rozbudowa Grupy Kapitałowej o zakłady dostarczające nowe, niszowe asortymenty. Chcąc zachować wysoką dynamikę rozwoju oraz wzrostu obrotów Spółka prowadzi działania mające na celu wzbogacenie oferty asortymentowej o nowe, niszowe grupy produktów. Niszowym produktem, które znalazłby nabywców w krajach Europy Zachodniej jest konina. W tym segmencie ZM DUDA upatruje szanse rozwoju poprzez dołączenie do Grupy Kapitałowej podmiotu działającego w tym segmencie rynku mięsnego. Pozyskanie i funkcjonowanie w Grupie podmiotów z branży mięsa końskiego opierać się będzie na identycznych jak w przypadku dotychczasowego asortymentu kanałach dystrybucji, przez co Spółka uniknie długiego i kosztownego procesu ich tworzenia. Wykorzystanie produktów poubojowych. Dotychczas produkty poubojowe były zbywane do podmiotów trzecich celem ich zagospodarowania. Ze względu na fakt, iż ZM DUDA S.A. nie prowadzi działalności masarskiej, a tym bardziej garmażeryjnej, produkty poubojowe stanowiły niejako odpad poprodukcyjny głównego asortymentu. W celu usunięcia barier w rozwoju Spółki, ZM DUDA S.A. rozważają możliwość pozyskania podmiotu, które w przetwarzałyby produkty poubojowe Spółki i innych producentów Grupy Kapitałowej na pełnowartościowe produkty garmażeryjne. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

10 Rozbudowa bazy surowcowej. Podstawą prowadzonej przez ZM DUDA S.A. działalności jest stały dostęp do wysokiej jakości surowca. Ma to szczególne znaczenie przy planach dalszego rozwoju i ekspansji terytorialnej i produktowej. W związku z tym ZM DUDA S.A. poza działaniami zmierzającymi do rozszerzenia kontraktacji zwierząt rzeźnych z hodowcami z regionu województwa wielkopolskiego, dąży do włączenia do Grupy Kapitałowej również przedsiębiorców zajmujących się chowem i hodowlą materiału genetycznego. Dalsza ekspansja sprzedaży eksportowej. Dotychczasowa sprzedaż eksportowa ZM DUDA S.A. rozwija się bardzo pomyślnie, szczególnie do krajów Europy wschodniej. Jednakże uzyskanie uprawnień eksportowych do krajów UE, uzyskanie HACCP oraz w bliskiej perspektywie również uzyskanie certyfikatów ISO i ISO 9001 pozwoli Spółce na upatrywanie dużej szansy na kontynuację ekspansji również na rynki krajów Europy Zachodniej, na których zamierza oferować nowe produkty. BUDOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Uwzględniając czynniki gospodarcze i ekonomiczne, związane głównie z dostosowywaniem do statusu kraju Unii Europejskiej oraz działania konkurencji krajowej, ZM DUDA S.A. nie ograniczają się jedynie do prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej, ale zmierzają do ugruntowania swej pozycji jako podmiot kapitałowy i gospodarczy. Cel ten Spółka ma zamiar osiągnąć poprzez stworzenie silnej grupy kapitałowej i konsolidację różnych firm w ramach branży poprzez silne powiązanie wspólnymi markami i realizowanie wspólnej polityki rynkowej. Przyniesie to zarówno wzmocnienie pozycji polskich zakładów mięsnych, jak i zagwarantuje Spółce pozycję poważnego konkurenta dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw w sferze jakości, dynamiki sprzedaży i obszaru działania. Środki finansowe na realizację tego celu dostarczyła częściowo publiczna emisja akcji ZM DUDA S.A. przeprowadzona w grudniu 2002 r. Podmioty mięsne pozyskiwane do Grupy Kapitałowej ZM DUDA mają w najbliższej perspektywie w interesie akcjonariuszy: Znacząco podnieść wartość ZM DUDA S.A. i ich akcji jako spółki giełdowej Zapewnić wzrost skonsolidowanych przychodów i zysków Grupy Kapitałowej Zapewnić integracje pionową między produkcją żywca, a przetwórstwem mięsnym, Zapewniać własne, wysokiej jakości surowce. Wspólnie pokonywać konkurencję, także z krajów unijnych, Wzbogacić ofertę asortymentową o atrakcyjne produkty niszowe Zminimalizować koszty działania, a zwłaszcza koszty produkcji i dystrybucji, Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

11 Wzajemnie służyć obustronnemu wykorzystywaniu indywidualnych zalet podmiotów Grupy (sieci dystrybucji, zezwolenia lub koncesje, technologia i usprzętowienie itp.). NetBrokers W ramach budowy grupy kapitałowej Spółka objęła na początku 2003 roku dodatkowo 38,8% udziałów w elektronicznej giełdzie towarowej NetBrokers (w stosunku do posiadanych wcześniej 20%), co dało jej większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników i kontrolę nad firmą. NetBrokers, jako platforma internetowa, ma możliwość koordynowania poszczególnych rynków, ściśle powiązanych z działalnością prowadzoną przez ZM DUDA S.A., oraz penetracji rynku pasz, zboża, dodatków paszowych, niezbędnych dla pozyskania surowca zwierzęcego oraz budowy grup producenckich. Platforma pozwala także na bieżący przegląd sytuacji na rynku mięsa i jego elementów, umożliwiając szybką reakcję na zachodzące w nim wydarzenia. Współpraca zapewnia obustronne korzyści: ZM DUDA S.A. są to: - promocja poprzez NetBrokers zakładu oraz produktów firmy na giełdzie towarowej oraz na rynku krajowym i zagranicznym - zwiększenie się obrotów i sprzedaży ZM DUDA S.A. poprzez eksport towarów przez NetBrokers, - zmniejszenie kosztów maklerskich na parkiecie WGT S.A. oraz kosztów pośrednictwa handlowego - wyszukiwanie nowych kanałów dystrybucji towarów w kraju i za granicą w oparciu o kontakty handlowe NetBrokers. Dla NetBrokers: - przychody osiągane z usług maklerskich świadczonych dla ZM DUDA na WGT S.A. - udział właścicielski ZM DUDA S.A. w NetBrokers buduje reputację firmy i zwiększa jej wiarygodność na rynku, co skutkuje pozyskaniem większej ilości klientów - powiązanie handlowe pozwalają NetBrokers na uatrakcyjnienie oferty exportowej oraz na zwiększenie obrotów dzięki potężnemu zapleczu surowcowemu i logistycznemu ZM DUDA S.A. - uzyskiwanie korzystniejszych warunków w instytucjach bankowych w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków Ponadto NetBrokers i DUDA realizują wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia marketingowopromocyjne, m.in. na najbliższych targach POLAGRA FOOD 2003 w Poznaniu. Obroty pomiędzy DUDA i NetBrokers w roku 2002 wyniosły ok. 400 tys. zł, a obroty za pierwsze półrocze 2003 przekroczyły poziom 2 mln zł. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

12 Jasan Nowy 22 sierpnia 2003 r. ZM DUDA S.A. objęły 3 tys. udziałów w kapitale zakładowym spółki Jasan Nowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Objęcie udziałów nastąpiło po cenie nominalnej tj. 500 zł za każdy z udziałów. Obecnie ZM DUDA S.A. posiadają udziałów spółki Jasan Nowy, co daje im 51,72% ogólnej ilości udziałów. Jasan Nowy Sp. z o.o. jest firmą sprzedającą wyroby spółki Jasan Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, której 100% udziałów nabędzie w najbliższych dniach. Jasan Sp. z o.o. jest największym polskim producentem mięsa końskiego. Większość produkcji eksportowana jest do Japonii i Włoch. Od 1999 Spółka posiada system kontroli jakości HACCP oraz uprawnienia eksportowe do państw UE i Japonii. Przychody Jasan w roku 2002 osiągnęły poziom ponad 51 mln. Nabycie pakietu kontrolnego w Jasanie Nowym przynosi Zakładom Mięsnym DUDA S.A. m.in. uzupełnienie oferty o nowy, niszowy produkt, jakim jest konina; szereg długoletnich kontraktów na dostawy mięsa końskiego do Włoch i Japonii oraz dostawy wołowiny do producenta hamburgerów dla McDonald s; rozszerzenie kanałów dystrybucji oraz możliowość wspólnego zarządzanie bazą transportową. Wizental Realizując pierwszy etap budowy zaplecza surowcowego ZM DUDA S.A. nabyły w lipcu 2003 roku 100% udziałów spółki Wizental, prowadzącej hodowlę bydła mięsnego. Udziały zostały zakupione po cenie nominalnej równej 500 zł za udział, tj. łącznie za kwotę złotych. Zarówno nabyta spółka, jak i zakład ZM DUDA S.A. zlokalizowane są w największym zagłębiu produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Pozwala to na minimalizację kosztu dowozu żywca. AGRO-DUDA Inwestycją związaną z budową zaplecza surowcowego jest także zakup 95% udziałów za kwotę zł, w firmie AGRO-DUDA, sp. z o.o. zajmującej się skupem i magazynowaniem zboża. Objęcie udziałów nastąpiło po cenie nominalnej zł za każdy z udziałów. ZM DUDA S.A. planują nabyć pozostałe udziały AGRO-DUDA po cenie nominalnej, aby posiadać 100% jej udziałów. W najbliższym czasie Spółka planuje rozszerzenie działalności o chów i hodowlę trzody chlewnej ma to być w przyszłości jej główna działalność. Hodowla tuczników ma być prowadzona w oparciu o tzw. tucz kontraktowy. EURO-DUDA W celu wsparcia eksportu ZM DUDA S.A. do krajów UE zarejestrowały spółkę Euro-Duda, która utworzy oddział na terenie Niemiec, co umożliwi jej rozpoczęcie wykonywania usług z zakresu uboju i rozbioru mięsa w największych niemieckich zakładach mięsnych. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

13 NETBROKERS SP. Z O.O. NetBrokers Sp. z o. o. została założona na początku 2000 r. przez firmę Krak-Brokers S.A - biuro maklerskie zajmujące się rynkiem towarowym. Do grona udziałowców dołączył ComArch S.A., który stworzył oprogramowanie systemu operacyjnego NetBrokers. W listopadzie 2001 ZM Duda S.A. zakupiły 20% udziałów w Spółce, a w lutym 2003 zwiększyły łączną liczbę swoich udziałów w Spółce do 58,8%, co daje im bezwzględną większość głosów na WZA. Elektroniczna giełda towarowa NetBrokers została uruchomiona w czerwcu 2000 r. Pierwszym produktem udostępnionym klientom internetowego rynku towarowego była tabela ofert kupna i sprzedaży towarów rolnych i spożywczych (kodowany płatny program NetBrokers) oraz serwis informacyjny agrorynku. W 2002 roku zaczął działać system aukcyjny. Serwis informacyjny zawiera bogaty zbiór informacji dotyczących poszczególnych gałęzi rynku: rynku mięsa, zboża, owoców i warzyw, mleka i ryb. Na jego stronach znajdują się zarówno bieżące informacje i notowania towarów, jak i analizy, raporty i komentarze. Dział Wokół rynku prezentuje otoczenie szeroko rozumianego rolnictwa i oferty firm komercyjnych proponujących maszyny i urządzenia, transport, agroinformatykę, środki ochrony roślin oraz powierzchnie składowe. Ponadto serwis dostarcza użytkownikom wiedzę na temat prawa, stawek celnych jak również wydarzeń gospodarczych mających wpływ na działalność każdego podmiotu gospodarczego. Program NetBrokers - Tabela Ofert skierowany jest do zakładów przetwórstwa mięsnego, tłuszczowego, zbożowego, owocowo-warzywnego, grup producenckich, właścicieli dużych gospodarstw rolnych oraz firm handlowych z sektora rolno-spożywczego, poszukujących na rynku zarówno surowca jak i nabywców na swoje produkty. Program jest nowoczesnym narzędziem ułatwiającym sprzedaż i zakup towarów. Obecnie z programu korzysta ponad 2300 zarejestrowanych firm. Codziennie można w nim znaleźć ponad 2000 ofert kupna i sprzedaży towarów rolnych i spożywczych. W ofertach zwarte są pełne dane teleadresowe kupujących i sprzedających. Dzięki korzystaniu z systemu i globalnemu zasięgowi Internetu producent ma możliwość dotarcia do niemal nieograniczonej liczby potencjalnych odbiorców swoich towarów. Klienci docenili zalety elektronicznego handlu. Umożliwia im on: - prezentację pełnej oferty handlowej - dotarcie do dużej liczby potencjalnych odbiorców - uplasowanie na rynku nadwyżek produkcyjnych - bezpośredni kontakt z kupującym - uzyskanie atrakcyjnej ceny sprzedaży w systemie aukcji - zaplanowanie produkcji, dzięki zagwarantowaniu sobie odbiorców na towar wyprodukowany i zebrany w przyszłości. Dziennie portal odwiedza ponad 4 tysiące użytkowników. Zarówno liczba użytkowników, jak i ilość ofert stale rośnie. Zwiększa się także różnorodność branż korzystających z programu. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

14 Od stycznia 2002 roku firma jest akcjonariuszem i członkiem Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., stąd dodatkową działalnością jest prowadzenie Biura Maklerskiego akredytowanego na tej giełdzie. Biuro reprezentuje klientów na przetargach organizowanych przez Agencję Rynku Rolnego na mięso, zboża, cukier i inne towary rolne. Przychody z tego tytułu stanowią znaczną część przychodów Spółki. Podział branżowy klientów NetBrokers owoce i warzywa 19% pozostali 7% mięso 34% handel i pośrednictwo 18% zboże 22% Od listopada 2002 roku firma zajęła się jednocześnie exportem mięsa na rynki zagraniczne. Udział exportu w obrotach spółki wynosi obecnie ok. 20%, natomiast udział procentowy z tej działalności w osiąganym zysku operacyjnym to już ponad 50% wartości netto. Portal, który jeszcze w 2001 roku odnotowywał straty, zakończył ubiegły rok zyskiem netto ponad 160 tysięcy zł. Liczba operacji przekroczyła 2 600, obroty wzrosły do ponad 3,9 mln zł. Wg planu na 2003 r. obroty miały przekroczyć poziom 10 mln złotych. Tymczasem już po pierwszym półroczu obroty spółki wyniosły nieco ponad 9 mln zł, a odnotowany zysk netto ponad 270 tys. zł. Te zwiększone przychody spółki są z jednej strony wynikiem zdobywania nowych kontrahentów krajowych i zagranicznych w oparciu o prowadzoną internetową giełdę towarową, a z drugiej strony skutkiem dynamicznej kooperacji handlowej i logistycznej z większościowym udziałowcem tj. ZM DUDA S.A. Począwszy od stycznia 2001 przychody abonamentowe w całości pokrywają koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, natomiast prowizje od transakcji przynoszą firmie zysk netto, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo finansowe spółki. Firma, jako jedna z nielicznych platform handlu B2B, odniosła sukces. Fakt ten tym bardziej zasługuje na uznanie, iż podstawowym profilem działalności są usługi związane z Internetem, kierowane do trudnego otoczenia branży rolno-spożywczej. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

15 NOWY JASAN I JASAN Jasan Sp. z o.o. zajmuje się ubojem i rozbiorem mięsa końskiego i wołowego. Firma jest największym polskim producentem i eksporterem mięsa końskiego. Siedziba Spółki znajduje się w Jaśle, w województwie podkarpackim, w południowo-wschodniej części Polski. Firmowy zakład zatrudnia niemal 100 osób. Przychody Jasan Sp. z o.o w roku 2002 osiągnęły poziom ponad 51 mln. Większość produkcji eksportowana jest do Japonii i Włoch. Od 1999 r. Spółka posiada system kontroli jakości HACCP oraz uprawnienia eksportowe do państw UE i Japonii. Jest jedynym polskim przedsiębiorstwem posiadającym numer eksportowy, który upoważnia do eksportu mięsa końskiego odkostnionego do krajów Unii Europejskiej. Spółka powstała w 1993 roku na bazie przedsiębiorstwa państwowego. Kupiono od je podmiotu nie związanego ze Spółką. Od r. właścicielem 100% udziałów w Spółce jest Jasan Nowy Sp. z o.o. firma prowadząca sprzedaż wyrobów Jasan Sp. z o.o. Właścicielem 51,72% udziałów w Jasan Nowy Sp. z o.o. są Zakłady Mięsne DUDA S.A. W firmie przetwarza się około koni i bydła rocznie. Spółka posiada potencjał technologiczny niezbędny do produkcji wysoko przetworzonego mięsa końskiego i wołowiny. Podstawowym źródłem zaopatrzenia są konie kupowane u około 35 pośredników, a także bezpośrednio u rolników indywidualnych. Asortyment Jasan Sp. z o. o. tworzą głównie: - Mięso końskie mięso odkostnione; mięso z kością; mięso wysyłane na rynek japoński (tzw. marmurkowe); podroby końskie (wątroba, serca, ozory, karma podrobowa, nerki, ogony końskie); hamburgery końskie. - Wyroby wędliniarskie (kiełbasa gorzowska z domieszką mięsa wieprzowego oraz kabanosy końskie) - Mięso wołowe - Polędwica wołowa - Skóry końskie - Skóry bydlęce - Karma dla psów i kotów Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

16 W tradycyjnej kuchni polskiej konina jest produktem praktycznie nieobecnym, natomiast w krajach takich jak Włochy, Francja, Japonia mięso końskie ma rangę produktu luksusowego. Z tego względu eksport stanowi ponad 80% sprzedaży Jasanu, przy czym konina eksportowana jest w 95%. Japonia 34% Francja 2% Węgry 1% Słowacja 1% Niemcy 1% Kraje Beneluksu 2% Włochy 58% Struktura odbiorców zagranicznych w 2002 r. (% wartości eksportu) Głównym odbiorcą zagranicznym są Włochy. Wartościowo sprzedaż do Włoch w 2001 r. stanowiła 64% sprzedaży na eksport, a w 2002 było to 58% sprzedaży. Klienci z Włoch są zainteresowani długookresową współpracą oraz wzrostem wielkości zamówień. Chętnie zaopatrują się w Spółce, gdyż oferowany produkt jest wysokiej jakości, a we Włoszech ma rangę produktu ekskluzywnego. Dlatego też należy się spodziewać dalszego wzrostu sprzedaży do tego kraju. Znaczącym odbiorcą produktów Spółki jest Japonia, do której sprzedaż stanowi prawie 35% wartości eksportu w roku 2002 i 29% w roku Do Japonii kierowane jest głównie mięso marmurkowe produkowane przy użyciu skomplikowanej, unikalnej na światową skalę technologii, służące do wytwarzania sushi. Podobnie jak w przypadku Włoch eksportowany towar jest wysokiej jakości i postrzegany w Japonii jako towar z wysokiej półki. W skali światowej istnieje tylko 3 producentów tego wyrobu, a z Polski eksportuje się rocznie około ton mięsa marmurkowego. Firma Jasan jest jedynym w Polsce eksporterem mięsa końskiego do Japonii i największym eksporterem mięsa końskiego w Polsce. Kontrahent japoński jest zainteresowany rozwijaniem współpracy oraz wzrostem zamówień na mięso marmurkowe. Umowa na dostawy podpisana jest na 10 lat. Oprócz mięsa końskiego do Japonii eksportowane są również skóry końskie. Eksport koniny do Francji w 2001 r stanowił około 2% przychodów ze sprzedaży eksportowej. W latach następnych wartości te nie uległy większym zmianom. W niewielkiej ilości koninę sprzedaje się również na Węgrzech, a także w Niemczech, Słowacji i w krajach Beneluksu. Do Belgii, podobnie jak do Japonii, Jasan eksportuje skóry końskie. Rynek krajowy stanowi mniej niż 20% sprzedaży ogółem. Odbiorcy zakupują głównie wyroby wędliniarskie, do produkcji których wykorzystuje się mięso końskie oraz mięso wołowe i wieprzowe Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

17 (kabanosy oraz dwa typy kiełbas opartych na mięsie końskim z dodatkiem wieprzowiny). Sprzedaż ta pozwala na zagospodarowanie części mięs drobnych pozostałych w procesie przygotowania koniny na eksport. Głównym odbiorcą mięsa wołowego jest firma zależna od Mc Donald s, będąca dostawcą surowca do tej sieci restauracji. Pozostałe szlachetne elementy wołowe sprzedawane są na rynku lokalnym hurtowniom oraz detalistom. WIZENTAL I VRESKOP Od 22 lipca 2003 r. ZM DUDA S.A. posiadają 100% udziałów w Spółce WIZENTAL. Nabycie udziałów spółki WIZENTAL jest realizacją pierwszego etapu programu budowy własnej bazy surowcowej. Firma WIZENTAL prowadzi hodowlę bydła mięsnego - wg stanu na koniec I kwartału 2003 posiada ok. 600 sztuk bydła o szacunkowej wartości rynkowej przekraczającej 2 mln złotych. Siedziba Spółki zlokalizowana jest w Wąsoszu, koło Rawicza w pobliżu siedziby Spółki ZM DUDA S.A., co jest bardzo istotne ze względów logistycznych. Wśród obiektów należących do spółki znajdują się zabudowania, które można przeznaczyć do hodowli i chowu trzody chlewnej, docelowo może to być 10 tys. sztuk trzody. Majątek nabytej spółki obejmuje między innymi nowoczesne budynki i wyposażenie do hodowli bydla, a także 1280 h ziemi oraz 520 h ziemi spółki VRESKOP, której 100% akcji posiada spółka WIZENTAL - łącznie ok h powierzchni. Istnieje możliwość zakupu gruntów, które obecnie dzierżawione są od AWRSP. Pola są obsiane głównie kukurydzą, a także burakiem cukrowym, pasternakiem, marchwią i gorczycą. Na terenie obiektu znajduje się także gorzelnia o aktualnej wydajności 2 tys. litrów spirytusu i docelowej do osiągnięcia wydajności 6 tys. litrów spirytusu na dobę. AGRO-DUDA Obecnie przedmiotem działalności Spółki AGRO-DUDA jest skup i składowanie zboża. Spółka podpisała z Pleszewskimi Zakładami Zbożowymi S.A. umowę na skup i składowanie zboża z tegorocznych zbiorów i na dzierżawę pomieszczeń magazynowych oraz umowę z Agencją Rynku Rolnego Oddział w Poznaniu na skup 10 tys. ton pszenicy z dopłatami dla producentów. Od rejestracji działalności Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej poza umowami dotyczącymi obrotu zbożem. Zakłady Mięsne DUDA S.A. posiadają 95% udziałów Spółki AGRO DUDA sp. z o.o. W najbliższym czasie Spółka planuje rozszerzenie działalności o chów i hodowlę trzody chlewnej ma to być w przyszłości jej główna działalność. Hodowla tuczników ma być prowadzona w oparciu o tzw. tucz kontraktowy. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

18 Założenia programu tuczu kontraktowego, który realizowany będzie przez spółkę AGRO-DUDA: Uczestnicy: Integrator Zakłady Mięsne DUDA S.A. Producenci surowca lokalni hodowcy Instytucje wspomagające: - firma genetyczna - firma wyposażeniowa - firma paszowa - nadzór weterynaryjny - instytucja finansowa (dodatkowa opcja) Hodowcy, spełniający ściśle określone wymagania, podpisują kontrakt z ZM DUDA S.A. na tucz kontraktowy. Ich obiekty inwentarskie, przy współpracy z instytucją finansową, są modernizowane i adaptowane dla potrzeb i wymagań tuczu określonych przez Zakłady Mięsne. Prosięta są przekazywane z bazy surowcowej Zakładów Mięsnych na fermy hodowców związanych kontraktem i tuczone paszą dostarczaną przez firmę powiązaną ze Spółką. Tucz odbywa się według ściśle określonych zasad, prowadzony jest ustalony program żywieniowy, tak, aby osiągnąć maksymalnie jednorodne warunki tuczu, a tym samym wysoką jakość materiału. Specjaliści ZM DUDA S.A. mają stały dostęp do ferm zapewniając doradztwo i kontrolę. Po zakończeniu tuczu zwierzęta w całości oddawane są do zakładów mięsnych i wypłacana jest za nie z góry ustalona cena. Korzyści, jakie rolnicy odnoszą z kontraktu, to przede wszystkim możliwość przeprowadzenia modernizacji fermy, polepszenie warunków chowu zwierząt, możliwość korzystania z systemu szkoleń i przede wszystkim pewność zbytu surowca, a co za tym idzie - stały napływ gotówki. Zakładom Mięsnym DUDA S.A. program przyniesie przede wszystkim: - możliwość wykorzystywania istniejących zasobów, co pozwala na niższy koszt produkcji żywca, - eliminację potencjalnej konkurencji poprzez związanie jej ze sobą, - kontrolowaną, stabilną, wysoką jakość odbieranego surowca, - pewność zaopatrzenia, - możliwość zwiększenia produkcji dzięki dużej gwarancji zaopatrzenia z własnych ferm, - zysk na produkcji trzody chlewnej zostanie wypracowany przez spółkę zależną od ZM DUDA S.A. - długoterminowa współpraca z firmami dostarczającymi materiał genetyczny, doposażenie czy inne produkty niezbędne w hodowli, pozwoli na uzyskanie bardzo korzystnych dla Spółki warunków współpracy i dzięki temu zmniejszenie kosztów produkcji żywca. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

19 STANDARDOWY MODEL TUCZU KONTRAKTOWEGO Firma genetyczna Fermy matczyne AGRO DUDA prosięta HODOWCY Tucz kontraktowy tuczniki Ubojnia Zakładów Mięsnych S Firma wyposażeniowa Firma paszowa Nadzór i doradztwo weterynaryjne EURO-DUDA Spółka Euro-Duda została zarejestrowana przez ZM DUDA S.A. w celu realizacji kontraktów eksportowych związanych z pozwoleniem otrzymanym z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej na pracę na terenie Niemiec. Kapitał Spółki wynosi 50 tys. złotych. Po zarejestrowaniu Spółka utworzy oddział na terenie Niemiec, co umożliwi jej rozpoczęcie wykonywania usług z zakresu uboju i rozbioru mięsa w największych niemieckich zakładach mięsnych. Dodatkowo oddział zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej będzie stanowił wsparcie eksportu ZM DUDA S.A. do krajów UE, gdyż umożliwi ubieganie się o kontrakty eksportowe do UE jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE. ZM DUDA S.A. zyskają możliwość zwiększenia efektywności pracy w swoim zakładzie oraz zakładach, które planują włączyć w skład tworzonej grupy kapitałowej. Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

20 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI AKCJI SERII B (w mln zł) Lp. cel emisji zapisany w prospekcie zaplanowane środki wydane środki komentarz 1. budowa grupy kapitałowej mln 0,291 Nabycie 38,8 % udziałów NetBrokers sp. z o.o. (łącznie 58,8%) 2. dokończenie budowy ubojni 7 mln 7,273 -roboty budowlane : 1,77 - zakup urządzeń : 4, 015 -wyposażenie i prace związane w wprowadzeniem HACCP : 0,460 -pozostałe : 1, zwiększenie środków obrotowych 5-7 mln 6, zakup specjalistycznego transportu 2,5-3 mln 2,104 -środki tr. do przewozu żywca : 0,964 -środki tr. do przewozu mięsa : 1, modernizacja starej ubojni na potrzeby produkcji karmy 2 mln - Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu. 6. budowa zaplecza surowcowego 7,5-8,5 mln 1,527 Nabycie 100% udziałów firmy Wizental sp. z o.o ,5 mln 17,943 koszty emisji 2,341 SUMA WYKORZYSTANIA 20,284 Agencja Support sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, Kraków, tel. (12) , ,

ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji. konferencja na GPW. 27 sierpnia 2003 r.

ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji. konferencja na GPW. 27 sierpnia 2003 r. ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji konferencja na GPW 27 sierpnia 2003 r. Kim jesteśmy? ZM DUDA S.A. w Grąbkowie: działalność ubój i rozbiór mięsa czerwonego 5% udziału w rynku wysoka specjalizacja i duża

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze. Warszawa, 17 października 2003 r.

Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze. Warszawa, 17 października 2003 r. Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze Warszawa, 17 października 2003 r. ZM DUDA S.A. w Grąbkowie - spółka giełdowa: -działalność: ubój i rozbiór mięsa czerwonego - wysoka specjalizacja -duża skala działania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie Starym w województwie wielkopolskim. GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Materiały informacyjne 19 listopada 2002, Warszawa Firma Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą w Grąbkowie w województwie

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Mięsny DUDA

Polski Koncern Mięsny DUDA Polski Koncern Mięsny DUDA Wyniki finansowe za I półrocze 2006 r. Warszawa, 21 sierpnia 2006 r. Wyniki Grupy PKM DUDA za I półrocze 2006 Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKM DUDA w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Prasowa. Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Konferencja Prasowa. Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Konferencja Prasowa Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Materiały informacyjne Warszawa, Hotel Sheraton, 20 kwietnia 2004 r. INFORMACJE O SPÓŁCE Zakłady Mięsne DUDA S.A. to rodzinna firma, której akcje od ponad

Bardziej szczegółowo

Firma. Agencja Support Sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, 31-019 Kraków, tel. (12) 421 27 53, fax: 292 02 26, 0600 374 649

Firma. Agencja Support Sp. z o.o. ul. Floriańska 55/10, 31-019 Kraków, tel. (12) 421 27 53, fax: 292 02 26, 0600 374 649 Firma Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą w Grąbkowie w województwie wielkopolskim (byłe województwo leszczyńskie) oraz mroźnią w Kobylinie Starym, która zatrudnia 400 osób i realizuje

Bardziej szczegółowo

ZM DUDA S.A. RAPORT ANALITYCZNY

ZM DUDA S.A. RAPORT ANALITYCZNY ZM DUDA S.A. RAPORT ANALITYCZNY Internetowy Dom Maklerski S.A. Listopad 2002 1. Dane ogólne Nazwa Spółki: Zakłady Mięsne Duda S.A. Siedziba: Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin Telefon / Faks Tel. (065) 547 21

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

SmakiGarwolina.pl Zakład Masarski Wiśniccy

SmakiGarwolina.pl Zakład Masarski Wiśniccy Katalog SmakiGarwolina.pl Zakład Masarski Wiśniccy mięso wędliny grill wyroby bezglutenowe, garmażeryjne tel. 797 312 258 biuro@smakigarwolina.pl Garwolin, ul. Wiejska 19 biuro otwarte w godzinach: 8.00-17.00

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Mięsny DUDA

Polski Koncern Mięsny DUDA Polski Koncern Mięsny DUDA Wyniki finansowe za IV kwartał 2005 r. Warszawa, 2 marca 2005 r. Struktura Grupy Kapitałowej PKM DUDA Fedrus Segment handlowousługowy Eurosmak 20% Makton NetBrokers Euro-Duda

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011

Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011 Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011 Agenda I. Informacje ogólne o PKM Duda II. Wyniki I IV kw. 2010 r. III. Realizacja strategii PKM Duda Wyniki I IV kw. 2010 Część I Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Firma. Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna

Firma. Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna Chłodnia składowa 1 Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna Kojs - Kowalczyk to firma rodzinna funkcjonująca na rynku od 1990r. Przedsiębiorstwo usytuowane jest na południu Polski w miejscowości

Bardziej szczegółowo

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r. STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, 13.04.2016 r. Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 19 marca 2014 r. FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku jednostkowy ZA ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 lutego 2010 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 18 maja 2015 r. FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy. za okres r r.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy. za okres r r. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2010 r. 30.09.2010 r. Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2010 roku 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta...

Bardziej szczegółowo

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA.

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W dniu 23 października br., na głównym rynku GPW zadebiutowała

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2015 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 215 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Prezentacja: Wyniki za I kwartał Warszawa, maj 2013

Prezentacja: Wyniki za I kwartał Warszawa, maj 2013 Prezentacja: Wyniki za I kwartał 2013 Warszawa, maj 2013 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda 2. Warunki rynkowe w I kwartale 2013 3. PKM Duda na trudnym rynku wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna Przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu oraz publiczną ofertą objęcia Akcji Serii C Emitentem Akcji Serii C są

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 211 RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities Produkty RADPOL mają szerokie zastosowanie w najbardziej fundamentalnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jaka przyszłość czeka producentów wieprzowiny?

Jaka przyszłość czeka producentów wieprzowiny? .pl Jaka przyszłość czeka producentów wieprzowiny? Autor: agrofakt.pl Data: 19 kwietnia 2016 Eksperci Banku Zachodniego WBK pokusili się o ocenę szans i zagrożeń w polskim sektorze mięsnym. Jakie będą

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII KLUCZOWE PROBLEMY W EKSPANSJI MIĘDZYNARODOWEJ PODNOSZONE PRZEZ PRZESIĘBIORCÓW 2 FIRMY OCZEKUJĄ SZEROKIEGO ZAKRESU WSPARCIA W PROWADZENIU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo