Norma IEEE SPMP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP"

Transkrypt

1 Norma IEEE SPMP Warszawa, IEEE - The Institute for Electrical and Electronics Engineering - Instytut inynierii elektrycznej i elektronicznej SPMP - Software Project Management Plan - Plan zarzdzania projektami oprogramowania 1) IEEE - Instytut inynierii elektrycznej i elektronicznej IEEE Wizja Globalny postp koniunktury poprzez rozwijanie innowacji technologicznych, umoliwianie kształtowania karier członków oraz promowanie rodowiska na całym wiecie. IEEE Misja IEEE promuje inynierskie procesy tworzenia, rozwijania, integrowanie, współdzielenia oraz dostarczania wiedzy o elektrycznych i informatycznych technologiach i naukach dla korzyci ludzkoci i profesji/zawodu. IEEE Organizacja : Techniczne Profesjonalne Zrzeszenie nie czerpice korzyci z działalnoci Około członków, w 150 krajach Około 300 znaczcych konferencji rocznie Około 900 czynnych standardów, w tym 700 rozwijanych IEEE Standardy : Rozwijane w rodowiskach technicznych Dobrowolne bez kompensacji Uywanie standardów jest dobrowolne Standardy s tematami przegldów co 5 lat Szeroko rozpowszechnione i uywane w USA IEEE Standard : Standard dla Planu Zarzdzania Projektem (SPMP) Definiuje format oraz zawarto Planu Zarzdzania Projektem (SPMP) NIE specyfikuje uywanych technik lub przykładów Stosowany moe by do kadego rodzaju projektów Stosowany moe by do projektów dowolnej wielkoci Copyright 2004 Tomasz Czwarno All Rights Reserved 1

2 2) SPMP - Plan zarzdzania projektami oprogramowania - Szablon Strona tytułowa Lista zmian Przedmowa Spis treci Lista osób Lista tabel Lista figur 1. Wprowadzenie (Introduction) 1.1 Zarys projektu (Project overview) 1.2 Produkty projektu (Project deliverables) 1.3 Ewolucja planu projektu (Evolution of the project management plan) 1.4 Dokumenty powizane (Reference materials) 1.5 Definicje i akronimy (Definitions and acronyms) 2. Organizacja projektu (Project organization) 2.1 Model procesu projektowego (Process model) 2.2 Struktura organizacyjna (Organizational structure) 2.3 Granice organizacyjne i interfejsy (Organizational boundaries and interfaces) 2.4 Podział odpowiedzialnoci (Project responsibilities) 3. Zarzdzanie (Managerial process) 3.1 Cele i priorytety zarzdzania (Management objectives and priorities) 3.2 Załoenia, uwarunkowania i ograniczenia (Assumptions, dependencies, and constraints) 3.3 Zarzdzanie ryzykiem (Risk management) 3.4 Mechanizmy ledzenia i kontroli (Monitoring and controlling mechanisms) 3.5 Plan zatrudnienia (Staffing plan) 4. Proces techniczny (Technical process) 4.1 Metody, narzdzia i techniki (Methods, tools, and techniques) 4.2 Dokumentacja oprogramowania (Software documentation) 4.3 Funkcje wspomagajce projekt (Project support functions) 5. Etapy pracy, harmonogram i budet (Work packages, schedule, and budget) 5.1 Podział projektu na etapy i zadania (Work packages) 5.2 Zalenoci (Dependencies) 5.3 Wymagania zasobów (Resource requirements) 5.4 Budet i rozdział zasobów (Budget and resource allocation) 5.5 Harmonogram (Schedule) Dodatkowe komponenty Indeks Załczniki Copyright 2004 Tomasz Czwarno All Rights Reserved 2

3 3) SMPE - Plan zarzdzania projektami oprogramowania - Opis 1. Wprowadzenie 1.1 Zarys projektu Cele projektu, opis projektu, znaczce działania, kroki milowe, wymagane zasoby, główny budet, główny harmonogram, wymagany personel. 1.2 Produkty projektu Lista wszystkich elementów projektu bdcych przedmiotem dostawy, wraz z dat dostarczenia, ilociami i miejscem. 1.3 Ewolucja planu projektu Uaktualniania procesu tworzenie SPMP. SPMP zgodnie z planem zarzdzania konfiguracj (Configuration Management). Wszystkie zmiany musz by udokumentowane tak aby SPMP był prawidłowy i aktualny. Np.: Kto zatwierdza zmiany przed ich implementacj?, Jak czsto i kto bdzie uaktualniał ten dokument? 1.4 Dokumenty powizane Lista wszystkich dokumentów powizanych z planem oraz mechanizmy wyszukiwania wraz z aktualnymi wersjami. Np.: Opis projektu, Analiza obiektowa, Specyfikacja, Odniesienia do standardów pisania kodu, dokumentacji i testów. 1.5 Definicje i akronimy Lista wszystkich akronimów i skrótów uywanych w dokumencie wraz z rozwiniciami. Np.: JAR = Java ARchive 2. Organizacja projektu 2.1 Model procesu projektowego Opis procesów rozwoju projektu (software development process). Model moe by przedstawiony w formie wykresu z zamieszczonymi opisami i datami) Np.: Proces rozwoju bdzie oparty na modelu spiralnym z szybkim prototypowaniem. Iteracjom bd podlegały procesy analizy, projektowania, implementacji i testowania. Copyright 2004 Tomasz Czwarno All Rights Reserved 3

4 2.2 Struktura organizacyjna Wewntrzna struktura zarzdzanie projektem (Internal management structures), ksigowo projektu, raportowanie, odpowiedzialnoci itd. Okrelenie ról (team manager, configuration manager, quality assurance leader, requirements management leader, design leader, implementation leader, database manager, webmaster) Np.: Zespół bdzie podzielony na pod grupy, pracujce niezalenie/ pełnice poszczególne role. 2.3 Granice organizacyjne i interfejsy Specyfikacja interfejsu pomidzy projektem a organizacjami, powizanymi z projektem, takimi jak : organizacja sponsora, organizacja rodzima, organizacja klienta, organizacja podwykonawcy itd. Np.: Kto bdzie spotykał si z klientem i kto bdzie dokumentował modyfikacje. 2.4 Podział odpowiedzialnoci Lista wszystkich funkcji i/lub aktywnoci (znaczcych, dostarczanych klientowi) wraz z odpowiedzialnociami (jednostkowymi lub imiennymi). 3. Zarzdzanie 3.1 Cele i priorytety zarzdzania Opis celów i priorytetów w zarzdzaniu projektem. Np.: Produkt bdzie najlepszym wyprodukowanym produktem przez organizacj, Priorytetami bd : zadowolenie klienta, dostawa na czas, edukacja pracowników. 3.2 Załoenia, uwarunkowania i ograniczenia Załoenie projektowe. Uwarunkowania organizacyjne, zdarzeniowe (wewntrzne i zewntrzne) oraz wspierane funkcje zalene od projektu. Ograniczenia mog zalee od wymaga organizacyjnych, budetowych, harmonogramowych itd. Np. Załoenia : system operacyjny, Uwarunkowania : JDK1.3, Ograniczenia : Swing 3.3 Zarzdzanie ryzykiem Czynniki ryzyka, ocena ryzyka, ledzenie ryzyka, łagodzenie wystpienia ryzyka. Plan zarzdzania ryzykiem (Risk management plan) lub odniesienie do niego. 3.4 Mechanizmy ledzenia i kontroli Definicje weryfikacji i procedur poprawnoci (audyty, przegldy, inspekcje, przejcia przez ryzyko), list dystrybucyjnych, mechanizmów raportowania i formaty. Copyright 2004 Tomasz Czwarno All Rights Reserved 4

5 3.5 Plan zatrudnienia Opis wszystkich umiejtnoci wymaganych w kadej fazie projektowej, wraz z czasem rozpoczcia i okresem trwania. Np.: Jakie osoby bd potrzebne w projekcie, w której fazie i na jak długo. 4. Proces techniczny 4.1 Metody, narzdzia i techniki Opis lub odniesienie do technicznych metod rozwoju oprogramowania. Odniesienia do: Planu zarzdzania konfiguracj (configuration management plan), Planu zapewnienia jakoci (quality plan), Planu zaopatrzenia (procurement plan). Np.: Opis systemu rozwojowego (UNIX, PII), kocowego (WINDOWS, PIV), testowego (WINDOWS, PIII). Metody programowania (obiektowe), dokumentowania (javadocs) 4.2 Dokumentacja oprogramowania Opis lub odniesienie do planu dokumentacji, zawierajce konwencj nazwow oraz style. Opis dokumentów powstałych po kadym kroku milowym. Np.: Dokumentacja bdzie wykonywana za pomoc JavDoc u lub standardów przyjtych w danej organizacji. 4.3 Funkcje wspomagajce projekt Lista wymaganych i wspieranych przez projekt funkcji. Zapewnienie jakoci (quality assurance), Wsparcie sekretariatu (secretarial support), Wsparcie negacyjne (contract negotiation support). Wsparcie zarzdzania, kto bdzie odpowiedzialny itd. W szczególnoci, naley tu okreli zadania, wymagania zasobów, harmonogram i budet dla kadej funkcji wspomagajcej. 5. Etapy pracy, harmonogram i budet 5.1 Podział projektu na etapy i zadania Lista etapów i zada wykonywanych w projekcie wraz z identyfikatorami. Np.: Diagramu WBS 5.2 Zalenoci Opis kolejnoci wykonywania poszczególnych etapów i zada. Dla przedstawienia zalenoci pomidzy etapami pracy i działaniami mona zastosowa listy zalenoci (ang.dependency lists), sieci działa (ang. activity networks) lub metody cieek krytycznych (ang. critical path method). Copyright 2004 Tomasz Czwarno All Rights Reserved 5

6 Np.: Diagramu PERT 5.3 Wymagania zasobów Lista wymaganych zasobów, obejmujca ludzi, sprzt, oprogramowanie, pomieszczenia itd. 5.4 Budet i rozdział zasobów Budet z podziałem na etapy i zadania wykonywane w projekcie. Rozdział zasobów z podziałem na fazy projektu oraz etapy i zadania wykonywane w projekcie. 5.5 Harmonogram Harmonogram z podziałem na etapy i zadania wykonywane w projekcie. Harmonogram powinien uwzgldnia czas trwania kadej z aktywnoci lub dat ukoczenia. Np.: Diagram GANTT Copyright 2004 Tomasz Czwarno All Rights Reserved 6

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary)...n.. 65 Formalizm notacji słownika danych...u...65

Spis treści. Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary)...n.. 65 Formalizm notacji słownika danych...u...65 Spis treści Wprowadzenie...n... 7 Rozdział 1. Ogólne metody analizy systemowej...n. 9 Rozkład funkcjonalny...u...u.10 Model funkcjonalny metoda przepływu danych...u...11 Modelowanie informacji (danych)...u...11

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Rational Unified Process (RUP) to proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo