Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania"

Transkrypt

1 Zakres wykładu Pojęcia podstawowe InŜynierii Oprogramowania Proces wytwarzania oprogramowania Artefakty procesu wytwarzania i ich modele Jakość oprogramowania Literatura: [1] Sacha K., InŜynieria oprogramowania, WNT 2009 [2] Pressman R.S., Praktyczne podejście do inŝynierii oprogramowania, WNT 2003 [3] Hamlet D., Maybee J., Podstawy techniczne inŝynierii oprogramowania, WNT 2003 [4] Fowler M., UML 2.0 w kropelce, Micom 2006 [5] Cocburn A., Jak pisać efektywne przypadki uŝycia, WNT,

2 Wykład 1 - WPROWADZENIE InŜynieria oprogramowania Procesy cyklu Ŝycia oprogramowania Modele cyklu Ŝycia oprogramowania Metodyki wytwarzania oprogramowania 2

3 Wzrost rozmiaru oprogramowania 3

4 KRYZYS wytwarzania 4

5 Ceny kryzysu Koszt 1godz. upadku systemu 5

6 Inne Podstawy InŜynierii Oprogramowania Przyczyny niepowodzeń 6 Nierealne oczekiwania Niejasne cele Nierealny czas Nowa technologia Niekompletne wymagania i specyfikacja Zmieniane wymagania i specyfikacja Brak wsparcia kierownictwa Niekompetencja technologiczna Brak zasobów Brak aktywności uŝytkownika

7 Historia sukcesów projektów informatycznych Wzrost sukcesu realizacji przedsięwzięć informatycznych (dzięki stosowaniu inŝynierii oprogramowania?) 30 tys. projektów róŝnych wielkości w USA 7

8 INśYNIERIA wiedza matematyczna i przyrodnicza zdobyta podczas studiowania oraz wynikająca z doświadczeń i praktyki, która jest stosowana do opracowania takich metod działania, by wykorzystać ekonomicznie materiały i naturę, na rzecz dobra człowieka OPROGRAMOWANIA* zestaw programów komputerowych, procedur i dokumentacji; pojęcie InŜynieria Oprogramowania (IO) pojawiło się 1968 r; podejście inŝynierskie to reakcja na tzw. kryzys oprogramowania 8

9 4 x P elementy IO Produkt (co) Projekt (realizacja) Proces (sposób) Personel (kto) PRODUKT = OPROGRAMOWANIE wykonuje funkcje (usługi) ma jakość 9

10 Cykl Ŝycia oprogramowania obejmuje okres Ŝycia oprogramowania -od pojawienia się koncepcji (potrzeby) posiadania i stosowania oprogramowania, - do momentu jego wycofania z uŝycia. 10

11 Procesy cyklu Ŝycia oprogramowania [ISO12207:1998] 11

12 Procesy cyklu Ŝycia oprogramowania perspektywa udziałowców stosuje stosuje Proces nabywania stosuje kontrakt Proces zarządzania Proces dostawy PERSPEKTYWA KONTRAKTU Nabywca, Dostawca MenadŜer stosuje stosuje stosuje PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA stosuje Proces eksploatacji Operator, UŜytkownik stosuje PERSPEKTYWA DZIAŁANIA stosuje Proces konserwacji stosuje Proces wytwarzania PERSPEKTYWA INśYNIERII Producent, Serwisant PROCESY WSPOMAGAJĄCE: dokumentowanie weryfikacja zarządzanie konfiguracją walidacja rozwiązywanie problemów przegląd wspólny zapewnienie jakości audyt PROCESY ORGANIZACYJNE infrastruktura doskonalenie szkolenie PERSPEKTYWA WSPOMAGANIA Pracownik ProcesówWs pomag. [ISO12207:1998] 12

13 [ISO12207:2008] 13

14 Model cyklu Ŝycia oprogramowania sposób organizacji wybranych procesów cyklu Ŝycia oprogramowania i wykonywanych w ich ramach czynności. Zwykle rozwaŝa się procesy: wytwórcze zarządcze 14

15 Modele cyklu Ŝycia oprogramowania kryterium: kompletność wymagań (ISO 12207): - kaskadowy - przyrostowy - ewolucyjny (syn. prototypowanie) kryteria dodatkowe: -iteracyjny powtarzalność działań -spiralny zarządzany ryzykiem 15

16 Model kaskadowy (1970, Royce) ustalone wymagania Określenie wymagań Zaleta: proste planowanie procesu wytwarzania Analiza Projektowanie opcjonalna Implementacja Testowanie Wada: Konserwacja w praktyce nie działa (w tej czystej postaci) 16

17 Model kaskadowy + (Royce 1973) A tak jest realizowany w praktyce model kaskadowy 17

18 Model kaskadowy + Definicja wymagań Zaleta: nawroty Analliza Projekt elastyczność realizacji Kodowanie Testy systmu Wada: dodatkowe koszty ( np. dokumentacji) Instalacja i konwersja UŜywanie i utrzymywanie 18

19 Przyrost 1 W Przyrost 2 Podstawy InŜynierii Oprogramowania Model przyrostowy P K/T I/W P K/T I/W Zalety: -szybkie wykrywanie usterek - szybkie dostarczanie częściowej implementacji Przyrost n P K/T I/W W - wymagania P - projekt MoŜliwy przepływ informacji K/T - kodowanie i testy I/W - instalacja i wsparcie Wady: - trudniejsze planowanie - dodatkowe koszty wg ISO

20 Model ewolucyjny (prototypowania) W 1 Przyrost 1 P K/T I/W W 2 Przyrost 2 Zaleta: P K/T I/W uniknięcie niezrozumienia wymagań W n Przyrost n P K/T I/W MoŜliwy przepływ informacji W - wymagania P - projekt K/T - kodowanie i testy I/W - instalacja i wsparcie Wada: koszty (budowanie wielu rozwiązań) wg ISO

21 Model spiralny Zaleta: szybka identyfikacja ryzyka Wada: koszty!! [Boehm,1988] 21

22 METODYKA WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA to wszystko, co jest systematycznie wykonywane w celu wytworzenia oprogramowania (np. dobór pracowników, zadań, zasady współpracy, procedury postępowania); => kaŝda organizacja ma swoją własną, niepowtarzalną metodykę. 22

23 Atrybuty metodyki Zakres metodyki określa, które fazy wytwarzania oprogramowania są objęte metodyką, jakie role i aktywności metodyka definiuje. Rozmiar metodyki jest liczbą typów elementów kontrolowanych w metodyce (wytwarzany artefakt,, miara jakości, opis techniki, itd.). Ceremoniał metodyki (stopień formalizacji) określa wymagany stopień precyzji, nakładu pracy i stopnia formalizacji dokumentów (duŝy, średni, mały). Waga metodyki to koncepcyjny iloczyn rozmiaru i ceremoniału dla poszczególnych elementów kontrolnych. Widzialność łatwość oceny, czy projekt jest wykonywany zgodnie z metodyką. 23

24 Kategorie metodyk wytwarzania: wg paradygmatu - strukturalne - obiektowo-zorientowane wg złoŝoności - regularne/cięŝkie: obszerna dokumentacja - elastyczne/ zwinne: komunikacja słowna 24

25 Metodyka wytwarzania oprogramowania jest procesem, a jej definicja jest wykorzystuje definicje trzech podstawowych pojęć: rola (ang. role), zadanie (ang. task), produktu pracy (ang. work product). [SPEM 2008] 25

26 Metodyki sterowane modelami [RUP 2003] 2009/

27 Generyczna metodyka USDP* fazy i dyscypliny FAZY USDP : Zapoczątkowanie Opracowanie Konstrukcja Przejście Specyfikacja wymagań Analiza Projektowanie Implementacja Testowanie Iter(1) iter(2) *USDP- Unified Software Development Process iter iter (n-1) (n) 27

28 Metodyka USDP CHARAKTERYSTYKA sterowany przez przypadki uŝycia zorientowany na opis architektury iteracyjny przyrostowy Proces USDP powtarza się przez wiele cykli, z których kaŝdy daje na końcu gotowy produkt PODSTAWOWY ZESTAW MODELI USDP model przypadków uŝycia model analizy model projektowy model rozmieszczenia model implementacyjny model testów 28

29 Metodyka RUP* fazy i dyscypliny *RUP- RationalUnified Process [RUP,2003] 29

30 Metodyki AUP* v1.1 fazy i dyscypliny *AUP- Agile Unified Process; rodzina metodyk 30

31 SCRUM- przykład metodyki AUP 31

32 Dziedzina zastosowań Podstawy InŜynierii Oprogramowania Język UML* w obiektowym procesie wytwarzania oprogramowania 6 Modelowanie biznesowe Analiza System UML Projektowanie *UML - Unified Modeling Language C++, Java, etc 32

33 Język UML Abstrakcyjny Pozwala wyrazić najwaŝniejsze zagadnienia z pominięciem zbędnych szczegółów Precyzyjny Pomaga znaleźć braki oraz niespójności Graficzny Pozwala zilustrować obiekty oraz związki zachodzące między nimi 33

34 Język UML w budowie modeli oprogramowania Modelowanie statyczne opisuje elementy i strukturę wnętrza systemu diagramy klas, obiektów, komponentów i rozmieszczenia Modelowanie funkcjonalności systemu opisuje co nowy system ma robić (lub co robi system istniejący) diagramy przypadków uŝycia Modelowanie dynamiczne - opisuje zachowanie systemu w terminach interakcji elementów systemu - diagramy aktywności, stanów, sekwencji i współdziałania 34

35 Problem: jakie są rzeczywiste wymagania klienta 35

36 InŜynieria wymagań DEFINICJA: systematyczny proces opracowywania wymagań realizowany przez iteracyjną współpracę między procesami: analizy problemu, dokumentowania końcowych obserwacji w postaci róŝnorodnych formatów prezentacji oraz sprawdzania dokładności uzyskanych informacji InŜynieria wymagań jest działalnością, która przekształca potrzeby i Ŝyczenia (zwykle niekompletne i wyraŝone nieformalnie) klienta i potencjalnego uŝytkownika systemu komputerowego w kompletną precyzyjną i spójną specyfikację, i o ile to moŝliwe, zapisaną w formalnej notacji. 36

37 Podsumowanie -Wytwarzanie oprogramowania obejmuje następujące etapy: [modelowanie biznesowe], specyfikowanie wymagań, [analizę] projektowanie, implementację, testowanie i pielęgnację. - Wytworzenie oprogramowania wysokiej jakości wymaga doboru i stosowania metodyki wytwórczej - Język UML jest językiem modelowania i specyfikacji; moŝe być stosowany na wszystkich etapach wytwarzania oprogramowania. - Kompletna specyfikacja wymagań jest kluczowa dla powodzenia przedsięwzięcia wytwórczego. 37

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Tomasz SOBESTIAŃCZYK * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zarys treści: Ta publikacja opisuje metodykę RUP jej zalety

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia oprogramowania

Proces tworzenia oprogramowania Proces tworzenia oprogramowania http://www.projectportfolio.pl/fun/cykl%20zycia%20projektu.jpg Wykorzystane materiały: prezentacje J.E. Sienkiewicza I. Sommerville, InŜynieria oprogramowania, WNT 2003

Bardziej szczegółowo

IO - inżynieria oprogramowania. dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~zabinska/

IO - inżynieria oprogramowania. dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~zabinska/ IO - inżynieria oprogramowania dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~zabinska/ Modele cyklu życia Modele cyklu życia SI/wytwarzania sofw.: odwzorowują prowadzone działania

Bardziej szczegółowo

Modele procesów projektowych

Modele procesów projektowych Modele procesów projektowych Wytwarzanie systemu (system lifecycle) Wytwarzanie oprogramowania (software lifecycle) Cykl wytwarzania systemu informatycznego Przygotowanie decyzji określenie wymagań określenie

Bardziej szczegółowo

Autor Jerzy Roszkowski. Management Systems Consulting. Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0

Autor Jerzy Roszkowski. Management Systems Consulting. Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0 Katalog szkoleń 2011 Akademia InŜynierii Oprogramowania MCS - Dr Jerzy Roszkowski Autor Jerzy Roszkowski Management Systems Consulting Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Założenia i cele przedmiotu: Opis form zajęć

Inżynieria oprogramowania. Założenia i cele przedmiotu: Opis form zajęć Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu: IO Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami. projektami

Podstawy zarządzania projektami. projektami Podstawy zarządzania projektami Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Cel szkolenia Zapoznanie słuchaczy z podstawami zarządzania projektami Szkolenie prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Rational Unified Process (RUP) to proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Dilbert by Scott Adams Wykorzystane materiały: materiały szkoleniowe (nie istniejącego juŝ) Zespołu ds. Projektów IT Equilibrium http://xprince.net

Bardziej szczegółowo

Syllabus. REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao. Poziom Podstawowy

Syllabus. REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao. Poziom Podstawowy Syllabus REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao Wersja 1.3 2011 Prawa autorskie do tej edycji syllabusa dla wszystkich języków należą do Global Association for Software Quality, gasq Historia

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Dylematy zarządzania projektem

Dylematy zarządzania projektem Polskie Towarzystwo Informatyczne Dylematy zarządzania projektem Redakcja naukowa: Marek Miłosz Janusz K. Grabara Dylematy zarządzania projektem informatycznym Dylematy zarządzania projektem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary)...n.. 65 Formalizm notacji słownika danych...u...65

Spis treści. Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary)...n.. 65 Formalizm notacji słownika danych...u...65 Spis treści Wprowadzenie...n... 7 Rozdział 1. Ogólne metody analizy systemowej...n. 9 Rozkład funkcjonalny...u...u.10 Model funkcjonalny metoda przepływu danych...u...11 Modelowanie informacji (danych)...u...11

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU

PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU Elżbieta MILEWSKA Streszczenie: Ugruntowanym narzędziami wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami są systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Metodyka Rodan Nowe Technologie

Metodyka Rodan Nowe Technologie Metodyka Rodan Nowe Technologie Bartosz Nowicki Rodan Systems S.A. bart@rodan.pl Streszczenie Stwierdzenie, że podstawowy kapitał firmy tworzącej oprogramowanie stanowią ludzie jest prawdziwe w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

OCL: Definicja terminów biznesowych Fakty pokazujące relacje między terminami Ograniczenia Wnioskowania stereotypy wartosci znakowane

OCL: Definicja terminów biznesowych Fakty pokazujące relacje między terminami Ograniczenia Wnioskowania stereotypy wartosci znakowane OCL: Reguła biznesowa jest stwierdzeniem, które definiuje lub ogranicza pewne elementy/aspekty biznesu. Opisuje operacje definicje i ograniczenia, które stosuje się do organizacji zapewniając osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Włodzimierz Dąbrowski 2, Andrzej Stasiak 1, Krzysztof Wnuk 3 1. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, ul. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Katalog Szkoleń 2006. Akademia Inżynierii Oprogramowania dr Jerzy Roszkowski. X-Serwis Laboratorium Dział Nowych Technologii. Warszawa STATUS v.1.

Katalog Szkoleń 2006. Akademia Inżynierii Oprogramowania dr Jerzy Roszkowski. X-Serwis Laboratorium Dział Nowych Technologii. Warszawa STATUS v.1. X-Serwis Laboratorium Dział Nowych Technologii DATA 26.01.2006. SPORZĄDZIŁ: J.Roszkowski Warszawa STATUS v.1.0 BD Katalog Szkoleń 2006 Akademia Inżynierii Oprogramowania dr Jerzy Roszkowski Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 7 Nauczanie inżynierii wymagań. Rozdział z wykorzystaniem technik kształcenia na

Rozdział 7 7 Nauczanie inżynierii wymagań. Rozdział z wykorzystaniem technik kształcenia na This paper should be cited as: W. Dąbrowski and A. Stasiak, Nauczanie inżynierii wymagań z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, in Postępy e-edukacji, L. Banachowski, Ed. Warszawa: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE METODYKI ZWINNE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo