Project Management w BMP. Natalia Koryzna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Project Management w BMP. Natalia Koryzna"

Transkrypt

1 Project Management w BMP Natalia Koryzna

2 Project Management w BMP Projekt i jego otoczenie Powołanie i zaplanowanie projektu Realizacja i zakończenie projektu Ludzie i komunikacja w projekcie

3 Biuro Projektów BMP 3 Definicja i cechy projektu Projekt jest to zorganizowane działanie zmierzające do osiągnięcia określonego celu Cechy projektu: Ma określony cel Angażuje zasoby Jest ograniczony czasowo Jest unikalny Powoduje zmiany

4 Biuro Projektów BMP 4 Rodzaje projektów w BMP 1. Projekt Launch/Relaunch (tzw. IIM projects) koordynowany przez Launch/Relaunch Koordynatora 2. Projekt korporacyjny np. Prime, Scope koordynowany przez HQ w Hamburgu 3. Projekt inwestycyjny (inwestycja) działanie mające na celu zakup elementu infrastruktury. Projekt monitorowany przez Controlling, 4. Projekt TPM grupa działań mająca na celu poprawę jakości i wydajności pracy. Projekt monitorowany i wspierany przez TPM Office 5. Projekty OAE 6. Mam Pomysł Inwestycja może wchodzić w zakres działań projektu TPM. Inwestycja jest wtedy monitorowana przez TPM Office oraz przez Controlling.

5 Otoczenie projektu Kultura organizacyjna Biuro Projektów BMP 5 Sponsor Projektu = Prezes BMP Właściciel Projektu Komitet Sterujący = Managerowie BMP Zespół projektowy pracujący nad danym projektem Lider Popjektu Struktura organizacyjna Ekspert Projektu Członek Zespołu Projektowego Rynek

6 Biuro Projektów BMP 8 Zarządzanie projektem w BMP Centralne sterowanie przez PC Development Jeden właściciel każdego projektu Supply Side Management Jeden pełnoetatowy pracownik raportujący do HQ PC Manager Operations Manager Technical Manager Material Manager Quality Manager Controlling Manager HR Manager TPM Mngr Team Team Production In Shifts SHE Team Facility Team Engineering Support Team Supply Service Local Procure ment Team Logistics In Shifts Team Process Improve ment Team Team Team Laboratory Controlling Accounting In shifts Team IT Team HR Works Council TPM Office 3-4 ekspertów z różnych działów pracujących metodą projektu w asyście członka TPM Office

7 Project Management w BMP Projekt i jego otoczenie Powołanie i zaplanowanie projektu Realizacja i zakończenie projektu Ludzie i komunikacja w projekcie

8 Biuro Projektów BMP 10 Fazy projektu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Inicjacja Planowanie Realizacja Zakończenie Wybór Właściciela i Lidera projektu Napisanie Opisu Projektu prze Lidera i Właściciela Proejktu Akceptacja Opisu Projektu przez Managerów Powołanie zespołu projektowego przez Właściciela Organizacja Kick-off przez Lidera i Właściciela Napisanie Planu Projektu przez Lidera i Zespół Projektowy Akceptacja Planu Projektu przez Właściciela Implementacja zadań projektu Bieżąca aktualizacja Planu Projektu Raportowanie statusu projektu przez Lidera do Właściciela Właściciel akceptuje zmiany w Planie Projektu Napisanie Podsumowania Projektu Akceptacja Podsumowania Projektu przez Managerów Spisanie Lessons learned Zwolnienie zasobów Komunikacja wewnętrzna Komunikacja zewnętrzna ~ Marketing Projektu

9 Biuro Projektów BMP 11 Faza inicjacji a faza planowania Faza inicjacji: Rozpoczyna się, gdy pojawia się pomysł, potrzeba wewnętrzna lub zewnętrzna Pomysł, potrzeba wewnętrzna lub zewnętrzna nie musi być na tym etapie dokładnie określona W jej trakcie następuje wybór Właściciela i Lidera, którzy zajmą się realizacją projektu; Właściciel i Lider definiują projekt Faza inicjacji kończy się spisaniem dokumentu startowego Opisu Projektu i zaprezentowaniem go przez Lidera Projektu Managerom Faza planowania: Rozpoczyna się oficjalnym powołaniem grupy projektowej W jej trakcie powstaje szczegółowy plan realizacji zadań projektu. Faza planowania kończy się uzyskaniem pozwolenia od Managerów (ewentualnie tylko Właściciela) na realizację zadań

10 Biuro Projektów BMP 12 Cel projektu Cel projektu to ustalone przez Właściciela Projektu kryterium sukcesu projektu Cechy celu: Z zrozumiały M mierzalny O osiągalny w czasie R realny A ambitny

11 Biuro Projektów BMP 13 Definiowanie celów W zdefiniowaniu celu można zastosować następującą strukturę: Struktura celu Przykład Działanie Sprecyzuj, co ma ulec zmianie zwiększyć zmniejszyć poprawić Opracować Zmiana (Efekt) Wielkość zmiany opisz w procentach, liczbach lub przedziałach liczbowych (cele ilościowe) Zapisz dodatkowe kryteria mieszalności (cele jakościowe) itd. zmniejszyć liczbę reklamacji o 25% udoskonalić obsługę komputera TAK, ABY: Umieć samodzielnie wprowadzać dane do systemu CRP.

12 Biuro Projektów BMP 14 Planowanie kluczowych zadań Zadania kluczowe wyznaczają poszczególne rezultaty projektu i podnoszą przejrzystość planu projektu Zadanie kluczowe: jest znaczącym krokiem projektu. reprezentuje zakończenie/dostarczenie znaczącego produktu projektu.

13 Biuro Projektów BMP 15 Planowanie zasobów i budżetu Zasoby to ludzie, sprzęt, pomieszczenia, materiały i dostawy, informacje, technologie i budżet W odniesieniu do celów zadań projektu należy rozważyć, jakich ludzi potrzebujemy do ich osiągnięcia W określeniu budżetu pomocą służy właściciel, asystent projektu oraz Controlling

14 Biuro Projektów BMP 16 Komunikacja i marketing projektu Efektywna komunikacja jest bardzo ważnym elementem projektu Należy rozważyć kogo, kiedy i o czym powinniśmy informować i wziąć to pod uwagę przy szczegółowym planowaniu zadań projektu W szczególnych przypadkach warto skorzystać z metod marketingowych

15 Prezentacja Opisu Projektów dla Managerów Biuro Projektów BMP 17 Cel prezentacji Zapoznanie wszystkich Managerów z problematyką projektu Zweryfikowanie celów i kluczowych zadań Uzyskanie pozwolenia na zaangażowanie zasobów Uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie projektu Forma prezentacji Przedstawienie wypełnionego formularza Opis Projektu na jour-fixie Czas prezentacji ok minut

16 Biuro Projektów BMP 18 Powołanie projektu i Kick-off Oficjalne powołanie projektu odbywa się po akceptacji Opisu Projektu przez Managerów Właściciel Projektu zaprasza do pracy uczestników projektu Kick off jest pierwszym spotkaniem grupy projektowej, na którym Lider i Właściciel Projektu wyjaśniają cele projektu, sposób pracy i ogólne zadania Kick off jest okazją do wytworzenia dobrej atmosfery w zespole i podniesienia motywacji członków zespołu projektowego Prezentacja Managerom Opisu Projektu kończy fazę inicjacji Kick off rozpoczyna fazę planowania

17 Biuro Projektów BMP 19 Plan projektu W BMP rekomendujemy korzystanie ze standardowego formularza planu Ułatwi to znacznie współpracę z TPM Office, które do kontroli wszystkich projektów w BMP używa podobnego formularza

18 Project Management w BMP Projekt i jego otoczenie Powołanie i zaplanowanie projektu Realizacja i zakończenie projektu Ludzie i komunikacja w projekcie

19 Biuro Projektów BMP 21 Proces podejmowania decyzji Decyzja o potrzebie uruchomienia projektu Tworzenie Project Briefing Akceptacja Project Briefing Tworzenie plan projektu Akceptacja plan Akceptacja zmian w planie projektu w trakcie jego realizacji Przygotowanie decyzji do podjęcia Dokumentowanie spotkań Czy wszystkie spotkania należy dokumentować?

20 Biuro Projektów BMP 22 Raportowanie projektu Lider ma obowiązek informować Ownera o statusie projektu na bieżąco Lider ma obowiązek informować TPM Office o statusie projektu raz na miesiąc Lider ma obowiązek informować Management Team o statusie projektu raz na kwartał BMP ma obowiązek raportować status TPM Savings raz na kwartał

21 Wdrożenie produktu projektu do codziennych obowiązków (pracy operacyjnej) Biuro Projektów BMP 23 Zadaniem projektu jest wypracowanie produktu jak również przekazanie produktu do użytkowania. Na przykład: Przekazanie obowiązku uzupełniania bazy danych szkoleń do codziennych obowiązków Specjalisty BHP Zmiana procedury Informacja w Intranecie jest dobrym sposobem przekazu informacji o wdrożonym produkcie projektu Informacja o wypracowaniu produktu a wdrożenie tego produktu to dwie różne czynności

22 Biuro Projektów BMP 24 Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu to sprawdzenie, czy wykonane zadania przyniosły założone rezultaty i tym samym cele zostały osiągnięte Podsumowania dokonuje Leader wraz z Ownerem Leader prezentuje podsumowanie managerom na jour-fixie Podsumowanie projektu jest oficjalną prośba o pozwolenie na zamknięcie projektu Managerowie decydują o zamknięciu projektu

23 Biuro Projektów BMP 25 Zakończenie projektu Przekazanie odpowiedzialności za efekt projektu Przedstawienie podsumowania projektu przez Lidera dla Managerów Managerowie podejmuje decyzję o zakończeniu projektu Rozwiązanie zespołu projektowego Ogłoszenie zakończenia projektu

24 Dokumentowanie projektu i przechowywanie danych Dokumentowanie projektu: Biuro Projektów BMP 26 Każdy projekt musi posiadać Opis Projektu, Plan, Podsumowanie Projektu oraz minutki ze spotkań, na których podjęte został ważne decyzje Radzimy dokumentować wszystkie prace projektowe zachowując kontrolę wersji Przechowywanie danych: Każdy projekt dostaje swój folder na T:\BMP\80 PC_Projekty Folder jest udostępniony do modyfikacji każdemu członkowi zespołu projektowego Informacje zawarte w folderze mogą być pomocne innym grupom projektowym

25 Project Management w BMP Projekt i jego otoczenie Powołanie i zaplanowanie projektu Realizacja i zakończenie projektu Ludzie i komunikacja w projekcie

26 Biuro Projektów BMP 29 Dobór członków zespołu Wybór Ownera, Lidera i pozostałych członków zespołu projektowego jest podyktowany potrzebą odpowiednich kompetencji Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że nie tylko kompetencje, ale również charakter i nastawienie członków zespołu wpłyną pozytywnie lub negatywnie na sukces projektu Do określenia charakteru i nastawienia potencjalnych członków zespołu można wykorzystać Test ról zespołowych

27 Biuro Projektów BMP 30 Komunikacja zewnętrzna Komunikacja na linii Managerowie - Prezes Komunikacja na linii Owner - Leader Komunikacja na linii TPM Office Managerowie Współpraca z Controllingiem

28 Biuro Projektów BMP 31 Jak być skutecznym Liderem Projektu Powołanie zespołu projektowego Spotkanie otwierające projekt Motywowanie członków zespołu Zasady współpracy w zespole projektowym Zwolnienie zespołu projektowego Poinformowanie zainteresowanych o ukończeniu projektu Trudny członek zespołu Ocena członków zespołu projektowego

29 Biuro Projektów BMP 32 Ocena członków zespołu projektowego Oceny zaangażowania w prace projektowe Lidera dokonują TPM Manager i Project Owner biorąc pod uwagę: Dokumentację: Briefing, Plan, Acceptance Terminowość wykonanych prac projektowych Sposób raportowania Przygotowanie decyzji do podjęcia Sposób przewodzenia grupie projektowej Efektywność komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu projektowego Motywację Lidera i członków zespołu projektowego Ocena zaangażowania w prace projektowe jest składową oceny rocznej

30 Dziękuję

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Jak stać się liderem? Jak przewodzić jednostce i zespołom? Jak rozmawiać ze swoimi pracownikami? Competence development straight way to your success! Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI mgr Jolanta KLIMIUK Dział Obsługi Badań CNBOP ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Streszczenie W materiale opisano rolę i funkcje oraz kompetencje jakimi powinien

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI Adam OLEJNIK Streszczenie: Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w przedsiębiorstwie determinuje następujące

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Konrad Jędrzejewski Włodzimierz Dąbrowski ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM Draft Warszawa

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 1 Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych u użytkownika dr inz. Grzegorz Blizniuk Instytut Systemów Informatycznych Wydzial Cybernetyki WAT,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Projekt: NAUKA Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra Akademicka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo