Instrukcja szybkiej instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja szybkiej instalacji"

Transkrypt

1 Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem Do korzystania z karty DWL-G520+ niezbędne są następujące elementy: komputer PC z wolnym 32-bitowym gniazdem PCI; procesor 300 MHz lub szybszy i co najmniej 32 MB pamięci operacyjnej; punkt dostępowy g lub b (przy pracy w trybie Infrastructure) albo inna karta g lub b (przy pracy w trybie Ad-Hoc, czyli z połączeniem równorzędnym). Zawartość opakowania Karta PCI sieci bezprzewodowej 2,4 GHz Xtreme G+ DWL-G520+ Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM komputera. Włącz komputer i włóż do napędu CD-ROM dysk CD ze sterownikami karty D-Link Xtreme G+ DWL- G520+. Podane dalej instrukcje instalacji dotyczą systemu operacyjnego Windows XP. W innych wersjach systemu Windows wygląd ekranu jest podobny. Nie należy podłączać karty DWL- G520+ do komputera przed zainstalowaniem sterowników z dysku D- Link! 2003 D-Link Systems Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Oprogramowanie i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. DWL-G

2 Kontynuacja Wyświetli się ekran instalacyjny. Kliknij Install Drivers. Jeżeli funkcja automatycznego uruchamiania dysku CD nie działa, wpisz w wierszu poleceń D:\Setup.exe. Jeśli dysk uruchamia się automatycznie, przejdź do następnego ekranu. Wpisz D:\Setup.exe. Litera D oznacza napęd CD-ROM. Może on być oznaczony inną literą. Kliknij OK. Kliknij Next (Dalej). Kliknij Next (Dalej). 2

3 Kliknij Next (Dalej). Kliknij Next (Dalej). Kliknij Finish (Zakończ). Zamknij system. 3

4 Zainstaluj kartę PCI sieci bezprzewodowej DWL-G520+ w komputerze A. Upewnij się, że zasilanie komputera jest wyłączone i kabel zasilania jest wyjęty z gniazda zasilania. Zdejmij tylną część obudowy komputera. B. Ostrożnie zainstaluj kartę DWL-G520+, wciskając ją mocno w wolne gniazdo PCI (jest ono zwykle koloru białego lub kremowego). Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez ładunki statyczne, przed rozpoczęciem pracy z kartą DWL-G520+ należy się prawidłowo uziemić dotykając najpierw metalowej części komputera. C. Zamocuj płytkę tylną karty DWL-G520+ za pomocą wkrętu. D. Załóż z powrotem obudowę komputera. E. Ustaw komputer w normalnej pozycji. F. Podłącz antenę karty DWL-G520+ do gniazda na płytce tylnej. Zamocowanie wkrętem Otwór na wkręt mocujący kartę PCI do tylnej części komputera. Antena Służy do bezprzewodowego połączenia z siecią WiFi. Złącze 32-bitowe To złącze pasuje do gniazda PCI na płycie głównej komputera. Płytka tylna karty Po prawidłowym zainstalowaniu płytka powinna być dostępna z tyłu komputera. Wskaźnik LED Link/Activity Po uruchomieniu komputera wskazuje, że karta DWL-G520+ jest prawidłowo zainstalowana. W czasie przesyłania danych miga. 4

5 Uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera w systemie Windows XP wyświetli się pokazany obok ekran Kreatora instalacji nowego sprzętu. Zaznacz opcję Zainstaluj sterownik automatycznie (zalecane). Kliknij Dalej. W systemie Windows XP po uruchomieniu komputera może wyświetlić się pokazany obok ekran ostrzegawczy Instalacja sprzętu. Kliknij Kontynuuj mimo to, aby kontynuować instalację. Kliknij Zakończ, aby zakończyć instalację. 5

6 Kontynuacja W systemie Windows 2000 po uruchomieniu komputera może wyświetlić się pokazany obok ekran Nie znaleziono podpisu cyfrowego. Kliknij Tak, aby zakończyć instalację. Sterowniki D-Link do tego urządzenia są obecnie testowane pod kątem przyznania uprawnień do używania znaku graficznego (logo) Windows. Wniosek o certyfikat firmy Microsoft jest aktualnie rozpatrywany. Instalacja została zakończona! Po poleceniu kontynuacji w systemie Windows 2000, ME lub 98SE automatycznie uruchomi się program konfiguracyjny karty D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL- G520+, a w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli się jego ikona. Jeżeli ikona jest ZIELONA, instalacja karty DWL-G520+ została pomyślnie zakończona, zostało ustanowione połączenie z siecią bezprzewodową, z którą komputer może się już komunikować. Jeżeli ikona programu konfiguracyjnego nie pojawi się w zasobniku systemowym, kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie. Aby uruchomić program konfiguracyjny, dwukrotnie kliknij jego ikonę w zasobniku systemowym. 6

7 Dodatek W przypadku systemu Windows XP, aby uruchomić program narzędziowy Xtreme G+, należy wykonać następujące czynności. Kliknij ikonę sieci systemu XP, aby użyć ustawień sieci bezprzewodowej niewymagających konfiguracji. Kliknij Zaawansowane. Usuń zaznaczenie opcji Użyj systemu Windows do skonfigurowania sieci bezprzewodowej. Kliknij OK. 7

8 Dodatek (kontynuacja) Korzystanie z programu konfiguracyjnego A. W polu Status jest wyświetlany adres MAC punktu dostępowego sprzężonego z kartą DWL-G520+. B. SSID. Identyfikator zestawu usług (Service Set Identifier) jest to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. Fabrycznie jest on ustawiony jako default (domyślny). C. TxRate (Szybkość transmisji). Ustawieniem domyślnym jest Auto. Oznacza to, że parametr ten jest określany automatycznie przez kartę DWL-G520+ zależnie od odległości do punktu dostępowego. D. Channel (Kanał). W tym polu są wyświetlane informacje dotyczące kanału. Domyślnie jest ustawiony kanał 6. Karta DWL-G520+ automatycznie dostosowuje kanał w zależności od punktu dostępowego. E. Link Quality / Signal Strength (Jakość połączenia / Moc Sygnału). W polu Link Quality są wyświetlane informacje na temat jakości połączenia karty DWL-G520+ z punktem dostępowym. W polu Signal Strength są wyświetlane informacje na temat mocy sygnału bezprzewodowego połączenia karty DWL-G520+ z punktem dostępowym. Oba parametry są podane w procentach. F. Data Rate (Szybkość transmisji). W tym polu są wyświetlane graficznie informacje statystyczne o ilości danych wysłanych i odebranych. 8

9 G. SSID. Identyfikator zestawu usług (Service Set Identifier) jest to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. Fabrycznie jest on ustawiony jako default (domyślny). Należy wprowadzić identyfikator identyczny z tym, jaki ma działający w sieci ruter bezprzewodowy lub punkt dostępowy. H. Wireless mode (Tryb pracy w sieci bezprzewodowej). Fabrycznie jest ustawiony tryb Infrastructure. W przypadku połączeń równorzędnych jest używany tryb AD-Hoc. I. Channel (Kanał). Domyślnie jest ustawiony kanał 6. Karta DWL-G520+ automatycznie dostosowuje kanał w zależności od punktu dostępowego, z którym się łączy. Aby zmienić kanał, należy ustawić tryb pracy w sieci bezprzewodowej (Wireless Mode) na Ad-Hoc. J. TxRate (Szybkość transmisji). Szybkość transmisji można regulować w celu osiągnięcia optymalnego sygnału w danym środowisku. K. Power Mode (Tryb oszczędzania energii). Ustawieniem domyślnym jest Continuous Access Mode, przy którym zużycie energii jest największe. W trybie Maximum Power Save zużycie energii jest najmniejsze. Tryb Power Save jest ustawieniem, w którym zużycie energii jest umiarkowane. 9

10 Konfigurowanie adresu IP Aby połączenie z siecią było możliwe, ustawienia sieciowe dla karty DWL-G520+ muszą być prawidłowo skonfigurowane. W systemie Windows XP Naciśnij Start > kliknij prawym przyciskiem myszy Moje miejsca sieciowe > wybierz Właściwości > kliknij dwukrotnie Połączenie sieciowe związane z kartą DWL-G520+. Kliknij Protokół internetowy (TCP/IP). Kliknij Właściwości. Przypisanie dynamicznego adresu IP W sieciach lokalnych, w których pracuje serwer DHCP (np. ruter). Wybierz Uzyskaj adres IP automatycznie (jeśli ruter lub punkt dostępowy pracuje jako serwer DHCP). Wybierz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. Kliknij OK. Przypisanie statycznego adresu IP W sieciach lokalnych, w których nie pracuje serwer DHCP. Wybierz Użyj następującego adresu IP. Adres IP: Maska podsieci: Przypisywany adres IP musi należeć do tego samego zakresu, co adres rutera bezprzewodowego lub punktu dostępowego Kliknij OK. 10

11 W systemie Windows 2000: Naciśnij Start > Ustawienia > Połączenia sieciowe i telefoniczne > kliknij dwukrotnie Połączenie lokalne związane z kartą DWL-G520+ > wybierz Właściwości. Kliknij Protokół internetowy (TCP/IP). Kliknij Właściwości. Przypisanie dynamicznego adresu IP W sieciach lokalnych, w których pracuje serwer DHCP (np. ruter). Wybierz Uzyskaj adres IP automatycznie (jeśli ruter lub punkt dostępowy pracuje jako serwer DHCP). Wybierz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. Kliknij OK. Przypisanie statycznego adresu IP W sieciach lokalnych, w których nie pracuje serwer DHCP. Wybierz Użyj następującego adresu IP. Wybierz Użyj następującego adresu serwera DNS Przypisywany adres IP musi należeć do tego samego zakresu, co adres rutera bezprzewodowego lub punktu dostępowego Kliknij OK. 11

12 Pomoc techniczna Najnowsze wersje oprogramowania i dokumentacji użytkownika można znaleźć w serwisie internetowym D-Link lub Pomoc techniczna dla klientów w Polsce Telefoniczna pomoc techniczna D-Link Internetowa pomoc techniczna D-Link 12

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za zakup bezprzewodowego, szerokopasmowego routera 140 Nitro XM Sweex. Z bezprzewodowym routerem,

Bardziej szczegółowo

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 Radeon X1900 Series Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 ii Copyright 2005, ATI Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATI, logo ATI oraz wszystkie nazwy produktów, opcji i funkcji ATI są znakami

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo