Ewolucja IN. IN CS2/3/4, CAMEL, Parlay

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewolucja IN. IN CS2/3/4, CAMEL, Parlay"

Transkrypt

1 Ewolucja IN IN CS2/3/4, CAMEL, Parlay

2 IN CS2 charakterystyka 1/2 Połączenia wielostronne Call Party Handling Rozproszone sterowanie usługami zdefiniowane relacje i zasady współdziałania SCF-SCF i SDF-SDF Zaawansowane mechanizmy interakcji realizacja skryptów SRF interakcja użytkownik-usługa 2

3 IN CS2 charakterystyka 2/2 Rozszerzenia architektury i modelu INCM nowe jednostki funkcjonalne: np. CUSF, IAF INAP CS-2 (nowe operacje) rozszerzenie zestawu i modelu SIBów Nowe usługi (kategorie usług) i funkcje usługowe np. obsługa mobilności użytkownika i terminala Wykorzystanie funkcjonalności ISDN DSS1 3

4 Operacje IN CS2 INAP Sterowanie stronami połączenia (CPH - Call Party Handling): SCF SSF CreateCallSegmentAssociation MoveCallSegments MergeCallSegments SplitLeg MoveLeg DisconnectLeg 4

5 IN CS2/3 Architektura funkcjonalna Granica między sieciami SMAF SMF Inne SMF SCEF SDF CS-1R CS2 CS1R SDF CS1R SCF CS2 SCF CS2 Terminal SCUAF CS2 CS2 CUSF CS2 SSF CS1R SRF IAF SRF CCAF CCF CCF 5

6 O_Null O_Exception IN CS-2: O_BCSM O_Abandon Origination_Attempt origination_denied Auth_Orig_Attempt Collect_ Information Origination_Attempt_Authorized collect_timeout O_Mid_Call O_Mid_Call O_Mid_Call Calling Party O_Disconnect route_busy route_failure O_Mid_Call Collected_Information invalid_information Analyse_Information Called Party O_Suspended Select_Route Auth_Call_Setup Send_Call O_Alerting O_Active O_Suspended Analysed_Information O_Term_Seized O_Answer Route_Select_Failure auth_route_failure O_Called_Party_Busy O_No_Answer o_active_failure O_Re_Answer reconnect o_suspend_failure 6

7 IN CS-2: Proces T_BCSM T_Abandon T_Null Auth_Term_Attempt T_Exception Termination_Attempt termination_denied T_Mid_Call Calling Party T_Disconnect SS7 Failure Select Facility Present_Call Called Party T_Suspended T_Alerting T_Active T_Suspended Termination_Attempt_Authorized Facility_Selected_and_Available presentation_failure Call _Accepted T_Answer T_Busy call_rejected T_No_Answer t_active_failure T_Re_Answer reconnect t_suspend_failure 7

8 CUSF i SCUAF CUSF (Call Unrelated Service Function) Jednostka funkcjonalna obsługująca zdarzenia związane z interakcją z użytkownikiem poza kontekstem zgłoszenia z możliwością aktywacji scenariusza w SCF. SCUAF (Service Control User Agent Function) Jednostka funkcjonalna reprezentuje interfejs użytkownika dla zdarzeń nie związanych z kontekstem zgłoszenia, który umożliwia komunikację z CUSF. 8

9 Mechanizmy współpracy ISDN - IN CS2 Proces BCUSM Nowe operacje INAP CS2 przeznaczone do obsługi komunikacji CUSF SCF SendSTUI, RequestReportUTSI, ReportUTSI InitialAssociationDP AssociationReleaseRequested InitiateAssociation ContinueAssociation ReleaseAssociation SendComponent, ComponentReceived RequestReportBCUSMEvent, EventReportBCUSM ActivationReceivedAndAuthorized Dodatkowe parametry w operacji InitialDP usiinformation, usiserviceindicator 9

10 Mechanizmy współpracy ISDN - IN CS2 Mechanizm USI (User to Service Information) protokół aplikacyjny specyficzny dla usługi IN OCCRUI (Out Channel Call Related User Interaction) Pozapasmowa interakcja związana z kontekstem zgłoszenia Mechanizm transportowy usługa dodatkowa ISDN UUS OCCUUI (Out Channel Call Unrelated User Interaction) Pozapasmowa interakcja nie związana z kontekstem połączenia - możliwość przekazywania informacji w dowolnej fazie zgłoszenia 10

11 Zastosowanie mechanizmów OCCRUI/ OCCUUI Przezroczysty transfer danych między użytkownikiem a scenariuszami usług rejestracja terminala rejestracja użytkownika w nowej lokalizacji powiadamianie o oczekującej wiadomości modyfikacja profilu usługi przez użytkownika aktywacja / deaktywacja funkcji dodatkowych zmiana modelu taryfikacji zmiana kodu PIN Pojęcie użytkownika rozumiane szeroko: dowolne procesy aplikacyjne zlokalizowane w urządzeniach dołączonych do sieci w terminalach ISDN lub w węzłach SCP 11

12 Ewolucja IN

13 IN i sieci mobilne IN dla GSM CAMEL - Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic CAMEL = IN +GSM Część normalizacji ETSI dotyczącej GSM EN , EN rozszerzenia INAP TS specyfikacja protokołu CAP (CAMEL Application Part) IN dla PCS WIN - Wireless Intelligent Network Amerykańska norma TIA (Telecommunications Industry Association) TR

14 CAMEL - charakterystyka Wykorzystanie platformy IN do realizacji nowych usług nie ujętych normalizacją dla GSM (różnicowanie oferty usługowej) Zapewnienie globalnego dostępu do firmowego pakietu usług oferowanych przez macierzystego operatora Adaptacja modelu koncepcyjnego IN i protokołu INAP CAMEL Faza 1, 2: INAP CS1 CAMEL Faza 3: INAP CS2 14

15 CAMEL stawiane cele Roaming dla niestandardowych usług GSM i realizacja idei VHE Ułatwienie wprowadzania nowych usług Normalizacja sposobu aktywowania funkcji sterowania usługami Udostępnienie składnika sterowania usługami jako części Otwartej Architektury Usługowej (OSA) 15

16 CAMEL elementy architektury Platforma IN CAMEL: CSE CAMEL Service Environment Przechowuje scenariusze usług CSE zlokalizowane i zarządzane przez operatora sieci macierzystej Jedna platforma CSE do realizacji wszystkich usług użytkownika Znaczniki abonentów: CAMEL Subscription Information (CSI) Przechowywane w HLR Przykłady dla CAMELa Fazy 2: Originating CSI (O-CSI) for MO call and Forwarded call Terminating CSI (T-CSI) for MT calls Mogą być transferowane pomiędzy sieciami mobilnymi Nowy protokół INAP MSC - CSE : CAMEL Application Part (CAP) Interfejs międzynarodowy 16

17 CAMEL - protokoły CAP - CAMEL Application Part MAP - Mobile Application Part Usługi Call Handling Services Mobilność uzytkownika realizowana za pomocą smart cards Usługi uwierzytelniania i ochrony informacji Usługi eksploatacyjno-utrzymaniowe Ponad 30 usług dodatkowych Usługi zarządzania SMS Wymagania na sygnalizację HLR - VLR i VLR - MSC specyficzne dla CAMELa 17

18 CAMEL Faza 3 Podstawa - INAP CS1/2 Współraca z usługami GSM Dodatkowe punkty detekcji: GPRS DP SMS DP Zarządzanie mobilnością Ograniczona realizacja VHE Call Party Handling i pełna realizacja VHE przeniesione do Etapu 3 18

19 Architektura CAMEL Faza 3 HLR MAP CSE gsmscf Sieć macierzysta MAP MAP CAP CAP MAP gprsssf SGSN Zgłoszenie przychodzące GMSC gsmssf Roaming leg VLR VMSC gsmssf MS Sieć zapytująca Sieć wizytowana gsmsrf 19

20 Stosy protokołów MAP/CAP MAP MAP CAP CAP TCAP TCAP TCAP TCAP SCCP SCCP SCCP SCCP MTP3 MTP3 MTP3 MTP3 MTP2 MTP2 MTP2 MTP2 L1 L1 L1 L1 SGSN Gr HLR gprsssf Ge gsmscf 20

21 CAMEL normalizacja 21

22 Operacje: gsmscf -> gsmssf Connect Request Report BCSM Event Continue Continue With Argument Cancel Release Call Call Information Request Furnish Charging Information Send Charging Information Apply Charging Establish Temporary Con. Connect To Resource Disconnect Forward Con. Reset Timer Activity Test 22

23 Operacje: gsmssf -> gsmscf Initial DP Event Report BCSM Apply Charging Report Call Information Report Activity Test ack 23

24 Operacje: gsmscf -> gsmsrf Prompt And Collect User Info. Play Announcement Cancel Activity Test 24

25 Operacje: gsmsrf -> gsmscf Prompt And Collect User Information ack Specialized Resource Report Assist Request Instructions Activity Test ack 25

26 CAMEL Faza 3 - O_BCSM 26

27 CAMEL wysyłanie SMS 27

28 CAMEL: przykład połączenia A połączenie zainicjowane z MS. MSC otrzymuje informację o usłudze CAMEL dotyczącą Ab A z VLR, stwierdza uaktywnienie usługi CAMEL i przekazuje je do gsmssf. Następnie gsmssf kieruje zapytanie do gsmscf za pomocą operacji IDP (service key, A-nr, B-nr, IMSI, location...) B - gsmscf dokonuje np. translacji numeru. C - MSC zestawia połączenie wykorzystując informację przekazaną z gsmscf. 28

29 Punkty detekcji GPRS Zdarzenia GPRS mogą być widoczne dla gsmscf i wykrywane w DP Uzbrojenie DP służy powiadomieniu gsmscf o napotkaniu zdarzenia GPRS i pozwala gsmscf przejąć kontrolę i wpłynąć na obsługę sesji GPRS /kontekstu PDP Jeśli DP nieuzbrojony, to proces obsługi jest kontynuowany bez interwencji gsmscf 29

30 Punkty detekcji TDP-R Uzbrajany statycznie Inicjują relację sterowania CAMEL napotkanie zdarzenia GPRS wstrzymuje proces obsługi sesji i przekazuje sterowanie do gsmscf EDP-R Uzbrajany dynamicznie podczas trwania relacji sterowania CAMEL Napotkanie zdarzenia GPRS wstrzymuje sesję i gprsssf czeka na instrukcje z gsmscf EDP-N Uzbrajany dynamicznie podczas trwania relacji sterowania CAMEL Napotkanie zdarzenia GPRS nie wstrzymuje sesji. 30

31 Model GPRS Attach/Detach Zdefiniowano 3 DP: DP Attach Detached DP Change of Position GPRS session Detach Attach request AD_Exception DP Detach User- or network initiated detach Attach Attached Intra SGSN Routeing area update Inter SGSNRouteing area update Change of Position GPRS Session 31

32 Model GPRS PDP Context Zdefiniowano 4 DP: DP PDP Context Establishment DP PDP Context Establishment Ack DP PDP Context Disconnection DP Change of Position Context PDP Context Disconnection User or network initiated disc. PDP Context Setup Req PDP Context Setup Ack. Idle PDP_Context_ Setup PDP_Context_ Established PDP Context Est. PDP Context Est. Ack. C_Exception Routeing area update Change of Position Context Change of Position context Routeing area update 32

33 GPRS-CSI Procedura Insert subscriber data GPRS-CSI (CAMEL Subscription Information) wysyłana z HLR do SGSN. GPRS-CSI zawiera: gsmscf Address Service Key Default GPRS Handling TDP List CAMEL Capability Handling CSI state Notification flag gsmscf address list for CSI 33

34 UE/UTRAN SGSN SCP GGSN HLR Attach procedure Attach Request Update GPRS Location Attach Accept Insert Subscriber Data PDP Context Activation procedure Activate PDP Context Request Initial DP GPRS PDP Context Deactivation procedure Apply Charging GPRS, FCI GPRS, SCI GPRS, Continue Create PDP Context Request Activate PDP Context Accept Apply Charging Report GPRS Deactivate PDP Context Request Apply Charging Report GPRS, Event Report GPRS Deactivate PDP Context Accept Create PDP Context Response ACR GPRS Ack, SCI GPRS, Continue GPRS Delete PDP Context Request ACR GPRS Ack, Apply Charging GPRS, FCI GPRS, SCI GPRS Delete PDP Context Response GPRS-CSI z HLR L3-MM, L3-SM lub sygnalizacja GTP-C Transfer danych podczas aktywnego kontekstu PDP + sygnalizacja CAP Napotkany nowy DP + sygnalizacja CAP 34

35 Camel charakterystyka wersji Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 CS CS CS, PS IMS Obsługa połączeń wychodzących i przychodzących No charging operations brak obsługi zapowiedzi ograniczony zbiór DP Taryfikacja obsługa poszerzonego zbioru DP zapowiedzi i sygnały tonowe obsługa DTMF obsługa USSD między SCP/CSE i telefonem Taryfikacja GPRS i SMS usługi dodatkowe obsługa interfejsu SCP/CSE- HLR Sterowanie z SCP/CSE usług dodatkowych CW, CF i MPTY funkcje zarządzania mobilnością Mobility Interakcja z funkcją optymalnego rutingu Call Party Handling obsługa DTMF w trakcie połączeń elastyczne wtrącanie sygnalizacji tonowej udostępnianie lokalizacji Ab B obsługa MNP Call Screening Call Forwarding Call Redirection Call Routing bardzo prosta wersja VPN Call Hunting Call Announcement Personal Discount Reverse Charging Prepaid Service VPN Fraud Prevention and Monitoring Follow-On Call Prepaid SMS Charge Limitation to GPRS services Fraud Control Intelligent Call Routing Monitoring the Location of the Subscriber

36 IN i Internet - PINT: PSTN / Internet Interworking SIP SIP IP* ISDN* SIP Żądania 36

37 Usługi PINT RFC 2848 R2C - Request to call: Żądanie wysłane z węzła (host) sieci IP inicjuje zestawienie połączenia telefonicznego R2F - Request to fax R2FB - Request to fax back R2HC - Request to hear content R2C - Request to Conference (planowana) 37

38 IN i Internet - SPIRITS: Services in the PSTN/IN Requesting Internet Services SIP SIP IP* ISDN* SIP Powiadomienia / Żądania 38

39 Usługi SPIRITS - RFC 3136 SPIRITS (Services in the PSTN/IN Requesting Internet Services) Przekazywanie informacji o zdarzeniach w ISDN* do aplikacji usługowej w domenie IP* w celu ich przetworzenia i przekazania zwrotnie instrukcji co dalszego sposobu obsługi zgłoszenia Użycie XML i protokołu SPIRITS (rozszerzenie SIP) Przykładowe usługi: Internet Call Waiting powiadamianie o połączeniu oczekującym w trakcie nawigowania w Internecie Internet Call Forwarding przekierowywanie połączeń Internet Caller ID delivery dostarczanie identyfikacji Powiadomienia o: nowej wiadomości w poczcie głosowej zmianie stanu abonenta - np. włączenie telefonu pojawienie się członka grupy w określonej lokalizacji 39

40 Usługa ICW A B SSP SCP VoIP GW Użytkownik B nawiguje w Internecie Internet Zgloszenie przychodzace od A Linia B zajęta Aktywacja usługi IN Przekierowanie zgloszenia Numer bramy VoIP Zgloszenie oferowane jako VoIP Aktywowana aplikacja klienta VoIP A rozmawia z B i B może nadal korzystac z Internetu... 40

41 Architektura PINT / SPIRITS Domena IP* Klient PINT Serwer SPIRITS A: SIP - PINT B: SIP - SPIRITS Serwer / Brama PINT Brama SPIRITS PC C: SIP - SPIRITS E Domena ISDN* SSF INAP Sieć SS7 Klient SPIRITS D SCF IN 41

42 Współpraca IN-IP SDF SCF SRF SM Session Manager Serwer SIP Proxy SSF SSF SM IP/Internet CCF Gatekeeper H.323 Domena IN Domena IP 42

43 Parlay/OSA API

44 Co to jest OSA? API pośredniczące między sieciami telekomunikacyjnymi, operatorami i aplikacjami stron trzecich Serwer aplikacji/ Aplikacje Bezpieczny interfejs między operatorem sieci a serwerami aplikacji OSA API Otwarta norma Parlay Group, ETSI i 3GPP Podnosi poziom abstrakcji przy programowaniu i umożliwia konwergencję sieci i usług Infrastruktura Sieciowa Operatora 44

45 Idea Parlay/OSA API Kreacja aplikacji Domena niezależnego usługodawcy Aplikacje Serwery aplikacji Parlay/OSA API Domena operatora Framework Platforma sługowa (Capability server) User Location Call control Klasa interfejsu Protokoły: INAP CAP MAP (specyficzne dla operatora) Zasoby sieciowe operatorów: IN / ISDN / PSTN, IP, GSM, 3G, NGN Np. SCP, CSE, HLR, serwer lokalizacji,.. 45

46 Wykorzystanie Parlay/OSA API Aplikacja1 SP1 Aplikacja2 SP1 Aplikacja3 SP2 Parlay/OSA API Brama Parlay/OSA Odwzorowanie protokołów specyficznych dla poszczególnych sieci SGSN MSC PLMN GSM/UMTS (CS/PS) SSP PSTN / ISDN (CS) S-CSCF PLMN UMTS (IMS) PBX Firmowe sieci wydzielone Parlay/OSA definiuje API, które umożliwia operatorowi i niezależnym usługodawcom wykorzystanie zasobów i infrastruktury sieciowej za pomocą zbioru otwartych, bezpiecznych i znormalizowanych interfejsów. 46

47 Scenariusz wykorzystania Parlay/OSA API Własne aplikacje Operator sieci Brama Parlay/OSA Firewall Inny operator lub VNO/MVNO Parlay Parlay/OSA API ASP Aplikacje firmowe Sygnalizacja i Sterowanie Sieć prywatna Baza danych Sieci dostępowe Synergia telekomunikacji i IT w zakresie projektowania, udostępniania i świadczenia usług!!! 47

48 Parlay strona techniczna Interfejs Szkieletowy (Framework) podstawowe funkcje Uwierzytelnienie i identyfikacja (Authentication), odkrywanie (Discovery), funkcje zarządzania Interfejs transportowy CORBA, WSDL (Web Services) Główne interfejsy usługowe Call Control User Interaction Content-based Charging Location Presence and Availability Messaging Policy Management Quality of Service Interfejsy zasobowe między bramą Parlay a elementami sieci poza specyfikacją Parlay Parlay/OSA API Serwer Aplikacji Interfejs szkieletowy (Framework) Brama Parlay/OSA Interfejs zasobowy Interfejs zasobowy HLR Interfejs usługowy 48

49 Zestaw interfejsów Parlay API Framework Aplikacje Parlay/OSA Policy Enforcement User Profile Management Call Control MMS Content based Charging Generic Messaging Terminal Capabilities Mobility Management Presence & Availability Policy Management Data Session Control Account Management User Interaction 49

50 Parlay-X Zestawy składników funkcjonalnych dla projektantów aplikacji internetowych: Sterowanie połączeniem przez stronę trzecią - 3PCC (Third Party Call Control) Sterowanie połączeniem przez stronę trzecią inicjowane przez sieć (Network Initiated Third Party Call Control) Wymiana wiadomości tekstowych (SMS) Wymiana wiadomości multimedialnych (Multimedia Messaging) Płatności (Payment) Zarządzanie kontem użytkownika (Account Management) Status użytkownika (User Status) Lokalizacja użytkownika (User Location) 50

51 Brama Parlay-X Skrypt XML, Servlety, Java, C Interfejsy Parlay API C, C++, Java, skrypt XML Serwer Aplikacji Serwer Aplikacji Brama Parlay X Interfejs Parlay X Protokół: SOAP HTTP TCP/IP Elementy sieci Brama Parlay Protokoły sieciowe: SS7, INAP, SIP etc. Elementy sieci [Źródło: materiały Grupy Parlay] 51

52 Typowe kategorie aplikacji Parlay Zarządzanie połączeniami Zaawansowane kierowanie połączeń Obsługa list połączeń Usługi konferencyjne Usługi głosowe Wzbogacony VPN Wsparcie produktywności - obecność Obsługa wymiany wiadomości Zunifikowana komunikacja SMS Push/Pull MMS Push Usługi informacyjne Pomoc w podróży Przypominanie & Alarmy Rozrywka gry Usługi lokalizacyjne Znajdowanie osób lub obiektów w pobliżu Monitorowanie Taryfikacja wydarzenia Specjalne stawki Aplikacje lojalnościowe Nagrody za korzystanie z usług 52

53 Przykład wykorzystania Parlay X: usługa BT Wholesale Web Call Connect Idea: Udostępnienie poprzez znormalizowane API Parlay X funkcjonalności sieci telekomunikacyjnej BT Wykorzystanie przez zewnętrznych usługodawców mechanizmów sterowania zgłoszeniem przez stronę trzecią 3 rd PCC Udostępnienie funkcjonalności IN CS1+ Poszerzenie środowiska projektantów usług poza domenę telekomunikacyjną Kreacja usług dostępna dla zwykłych informatyków : JBuilderManage, WebSphere, Visualbasic, J2EE, J2ME Przykłady aplikacji: Click-to-Call, powiadomienia, zasilanie informacją, 53

54 Usługa Wholesale Web Call Connect Źródło: informacja BT 54

55 Konfiguracja wdrożenia WWCC 55

56 Korea Telecom Click-to-dial Telefoniczne kojarzenie par 56

57 Przykład usługi - automatyczna prezentacja strony WWW MMS wyzwalany przez połączenie telefoniczne Realizacja za pomocą Parlay/OSA API Tradycyjnie na PC... Nowy pomysł firmy i ludzie mają swoje witryny internetowe witryna prezentowana w telefonie 57

58 Lucent ilocator usługa lokalizacyjna śledzenie i alarm Śledzenie osób, zdarzeń i miejsc Wyświetlanie położenia i powiadomień o zdarzeniach pobliżu Osoby: Aktywna lista przyjaciół Informowanie o osobach z listy, które pojawią się w pobliżu (definiowany promień) Np. osoba znajoma o 2 km Dziecko znajdzie się dalej niż 10 km od domu/szkoły Wydarzenia: koncerty wyprzedaże, korki niedaleko Miejsca: stacje benzynowe, bankomaty, restauracje w pobliżu 58

59 Telenor Aktywna lista przyjaciół Lokalizacja na mapie Wysłanie SMSa lub okólnika Konferencja w grupie Powiadamianie gdy ktoś z przyjaciół jest w pobliżu 59

60 Dlaczego Parlay jest ważny? Integruje usługi IN z aplikacjami IT poprzez bezpieczny i dostarczający mechanizmy rozliczania interfejs. Umożliwia operatorom rozszerzenie zasięgu sieci o internet i sieci korporacyjne Umożliwia ASP rozszerzenie zakresu świadczonych usług o sieci telekomunikacyjne Definiuje zarówno infrastrukturę techniczną jak i model biznesowy: Daje dostęp zewnętrznym serwerom aplikacji do funkcji sieci telekomunikacyjnych Wprowadza model internetowy usług do domeny telekomunikacyjnej z uwzględnieniem pełnego udziału operatorów telekomunikacyjnych Zmniejsza ryzyko biznesowe wszystkich podmiotów dzięki wspólnemu API 60

61 Parlay/OSA API - motywacja Parlay/OSA API - wielkie przyspieszenie procesu projektowania i wdrażania nowych usług w stosunku do klasycznej sieci IN Czas udostępnienia nowej usługi rzędu 3-4 miesięcy Nieliczna populacja implementatorów usług IN Parlay/OSA zdefiniowane w UML z odwzorowaniem na: Corba IDL i Java Parlay-X Web Services API otwiera telekomunikację dla programistów IT Siła wyrazu Populacja programistów i projektantów Parlay X (JavaScript, Visual Basic) Parlay OSA (sockets, C++, Java) INAP, MAP, CAP, ISUP, SIP, Skrypty Programowalne API Protokoły Miliony 500,000 Tysiące 61

62 Dodatek 2 - wyjaśnienie skrótów: CAMEL CAMEL Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic DTN Deflected To Number D-CSI Dialled Services CAMEL Subscription Information FTN Forwarded To Number GMLC Gateway MLC GMSC Gateway MSC GPRS General Packet Radio Service gprsssf GPRS Service Switching Function GPRS-CSI GPRS CAMEL Subscription Information gsmscf GSM Service Control Function gsmsrf GSM Specialised Resource Function gsmssf GSM Service Switching Function HLR Home Location Register HPLMN Home PLMN IE Information Element IPLMN Interrogating PLMN LCS Location Services LSA Localised Service Area M-CSI Mobility Management event Notification CAMEL Subscription Information MF Mobile Forwarding MLC Mobile Location Centre MO Mobile Originating MSC Mobile service Switching Centre 62

63 Dodatek 2 - wyjaśnienie skrótów: CAMEL MT Mobile Terminating in GMSC N-CSI Network CAMEL Service Information NNI Network Node Interface O-CSI Originating CAMEL Subscription Information ODB Operator Determined Barring OSS Operator Specific Service PDP Packet Data Protocol PLMN Public Land Mobile Network SGSN Serving GPRS Support Node SMLC Serving MLC SMS-CSI Short Message Service CAMEL Subscription Information SS-CSI Supplementary Service Notification CAMEL Subscription Information T-CSI Terminating CAMEL Subscription Information (in the GMSC) TPDU Transfer Protocol Data Unit TIF-CSI Translation Information Flag U-CSI USSD CAMEL Subscription Information UG-CSI USSD General CAMEL Service Information UNI User Network Interface USSD unstructured supplementary data VLR Visitor Location Register VPLMN Visited PLMN VT Mobile Terminating in VMSC VT-CSI VMSC Terminating CAMEL Subscription Information 63

64 64