Ewolucja IN. IN CS2/3/4, CAMEL, Parlay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewolucja IN. IN CS2/3/4, CAMEL, Parlay"

Transkrypt

1 Ewolucja IN IN CS2/3/4, CAMEL, Parlay

2 IN CS2 charakterystyka 1/2 Połączenia wielostronne Call Party Handling Rozproszone sterowanie usługami zdefiniowane relacje i zasady współdziałania SCF-SCF i SDF-SDF Zaawansowane mechanizmy interakcji realizacja skryptów SRF interakcja użytkownik-usługa 2

3 IN CS2 charakterystyka 2/2 Rozszerzenia architektury i modelu INCM nowe jednostki funkcjonalne: np. CUSF, IAF INAP CS-2 (nowe operacje) rozszerzenie zestawu i modelu SIBów Nowe usługi (kategorie usług) i funkcje usługowe np. obsługa mobilności użytkownika i terminala Wykorzystanie funkcjonalności ISDN DSS1 3

4 Operacje IN CS2 INAP Sterowanie stronami połączenia (CPH - Call Party Handling): SCF SSF CreateCallSegmentAssociation MoveCallSegments MergeCallSegments SplitLeg MoveLeg DisconnectLeg 4

5 IN CS2/3 Architektura funkcjonalna Granica między sieciami SMAF SMF Inne SMF SCEF SDF CS-1R CS2 CS1R SDF CS1R SCF CS2 SCF CS2 Terminal SCUAF CS2 CS2 CUSF CS2 SSF CS1R SRF IAF SRF CCAF CCF CCF 5

6 O_Null O_Exception IN CS-2: O_BCSM O_Abandon Origination_Attempt origination_denied Auth_Orig_Attempt Collect_ Information Origination_Attempt_Authorized collect_timeout O_Mid_Call O_Mid_Call O_Mid_Call Calling Party O_Disconnect route_busy route_failure O_Mid_Call Collected_Information invalid_information Analyse_Information Called Party O_Suspended Select_Route Auth_Call_Setup Send_Call O_Alerting O_Active O_Suspended Analysed_Information O_Term_Seized O_Answer Route_Select_Failure auth_route_failure O_Called_Party_Busy O_No_Answer o_active_failure O_Re_Answer reconnect o_suspend_failure 6

7 IN CS-2: Proces T_BCSM T_Abandon T_Null Auth_Term_Attempt T_Exception Termination_Attempt termination_denied T_Mid_Call Calling Party T_Disconnect SS7 Failure Select Facility Present_Call Called Party T_Suspended T_Alerting T_Active T_Suspended Termination_Attempt_Authorized Facility_Selected_and_Available presentation_failure Call _Accepted T_Answer T_Busy call_rejected T_No_Answer t_active_failure T_Re_Answer reconnect t_suspend_failure 7

8 CUSF i SCUAF CUSF (Call Unrelated Service Function) Jednostka funkcjonalna obsługująca zdarzenia związane z interakcją z użytkownikiem poza kontekstem zgłoszenia z możliwością aktywacji scenariusza w SCF. SCUAF (Service Control User Agent Function) Jednostka funkcjonalna reprezentuje interfejs użytkownika dla zdarzeń nie związanych z kontekstem zgłoszenia, który umożliwia komunikację z CUSF. 8

9 Mechanizmy współpracy ISDN - IN CS2 Proces BCUSM Nowe operacje INAP CS2 przeznaczone do obsługi komunikacji CUSF SCF SendSTUI, RequestReportUTSI, ReportUTSI InitialAssociationDP AssociationReleaseRequested InitiateAssociation ContinueAssociation ReleaseAssociation SendComponent, ComponentReceived RequestReportBCUSMEvent, EventReportBCUSM ActivationReceivedAndAuthorized Dodatkowe parametry w operacji InitialDP usiinformation, usiserviceindicator 9

10 Mechanizmy współpracy ISDN - IN CS2 Mechanizm USI (User to Service Information) protokół aplikacyjny specyficzny dla usługi IN OCCRUI (Out Channel Call Related User Interaction) Pozapasmowa interakcja związana z kontekstem zgłoszenia Mechanizm transportowy usługa dodatkowa ISDN UUS OCCUUI (Out Channel Call Unrelated User Interaction) Pozapasmowa interakcja nie związana z kontekstem połączenia - możliwość przekazywania informacji w dowolnej fazie zgłoszenia 10

11 Zastosowanie mechanizmów OCCRUI/ OCCUUI Przezroczysty transfer danych między użytkownikiem a scenariuszami usług rejestracja terminala rejestracja użytkownika w nowej lokalizacji powiadamianie o oczekującej wiadomości modyfikacja profilu usługi przez użytkownika aktywacja / deaktywacja funkcji dodatkowych zmiana modelu taryfikacji zmiana kodu PIN Pojęcie użytkownika rozumiane szeroko: dowolne procesy aplikacyjne zlokalizowane w urządzeniach dołączonych do sieci w terminalach ISDN lub w węzłach SCP 11

12 Ewolucja IN

13 IN i sieci mobilne IN dla GSM CAMEL - Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic CAMEL = IN +GSM Część normalizacji ETSI dotyczącej GSM EN , EN rozszerzenia INAP TS specyfikacja protokołu CAP (CAMEL Application Part) IN dla PCS WIN - Wireless Intelligent Network Amerykańska norma TIA (Telecommunications Industry Association) TR

14 CAMEL - charakterystyka Wykorzystanie platformy IN do realizacji nowych usług nie ujętych normalizacją dla GSM (różnicowanie oferty usługowej) Zapewnienie globalnego dostępu do firmowego pakietu usług oferowanych przez macierzystego operatora Adaptacja modelu koncepcyjnego IN i protokołu INAP CAMEL Faza 1, 2: INAP CS1 CAMEL Faza 3: INAP CS2 14

15 CAMEL stawiane cele Roaming dla niestandardowych usług GSM i realizacja idei VHE Ułatwienie wprowadzania nowych usług Normalizacja sposobu aktywowania funkcji sterowania usługami Udostępnienie składnika sterowania usługami jako części Otwartej Architektury Usługowej (OSA) 15

16 CAMEL elementy architektury Platforma IN CAMEL: CSE CAMEL Service Environment Przechowuje scenariusze usług CSE zlokalizowane i zarządzane przez operatora sieci macierzystej Jedna platforma CSE do realizacji wszystkich usług użytkownika Znaczniki abonentów: CAMEL Subscription Information (CSI) Przechowywane w HLR Przykłady dla CAMELa Fazy 2: Originating CSI (O-CSI) for MO call and Forwarded call Terminating CSI (T-CSI) for MT calls Mogą być transferowane pomiędzy sieciami mobilnymi Nowy protokół INAP MSC - CSE : CAMEL Application Part (CAP) Interfejs międzynarodowy 16

17 CAMEL - protokoły CAP - CAMEL Application Part MAP - Mobile Application Part Usługi Call Handling Services Mobilność uzytkownika realizowana za pomocą smart cards Usługi uwierzytelniania i ochrony informacji Usługi eksploatacyjno-utrzymaniowe Ponad 30 usług dodatkowych Usługi zarządzania SMS Wymagania na sygnalizację HLR - VLR i VLR - MSC specyficzne dla CAMELa 17

18 CAMEL Faza 3 Podstawa - INAP CS1/2 Współraca z usługami GSM Dodatkowe punkty detekcji: GPRS DP SMS DP Zarządzanie mobilnością Ograniczona realizacja VHE Call Party Handling i pełna realizacja VHE przeniesione do Etapu 3 18

19 Architektura CAMEL Faza 3 HLR MAP CSE gsmscf Sieć macierzysta MAP MAP CAP CAP MAP gprsssf SGSN Zgłoszenie przychodzące GMSC gsmssf Roaming leg VLR VMSC gsmssf MS Sieć zapytująca Sieć wizytowana gsmsrf 19

20 Stosy protokołów MAP/CAP MAP MAP CAP CAP TCAP TCAP TCAP TCAP SCCP SCCP SCCP SCCP MTP3 MTP3 MTP3 MTP3 MTP2 MTP2 MTP2 MTP2 L1 L1 L1 L1 SGSN Gr HLR gprsssf Ge gsmscf 20

21 CAMEL normalizacja 21

22 Operacje: gsmscf -> gsmssf Connect Request Report BCSM Event Continue Continue With Argument Cancel Release Call Call Information Request Furnish Charging Information Send Charging Information Apply Charging Establish Temporary Con. Connect To Resource Disconnect Forward Con. Reset Timer Activity Test 22

23 Operacje: gsmssf -> gsmscf Initial DP Event Report BCSM Apply Charging Report Call Information Report Activity Test ack 23

24 Operacje: gsmscf -> gsmsrf Prompt And Collect User Info. Play Announcement Cancel Activity Test 24

25 Operacje: gsmsrf -> gsmscf Prompt And Collect User Information ack Specialized Resource Report Assist Request Instructions Activity Test ack 25

26 CAMEL Faza 3 - O_BCSM 26

27 CAMEL wysyłanie SMS 27

28 CAMEL: przykład połączenia A połączenie zainicjowane z MS. MSC otrzymuje informację o usłudze CAMEL dotyczącą Ab A z VLR, stwierdza uaktywnienie usługi CAMEL i przekazuje je do gsmssf. Następnie gsmssf kieruje zapytanie do gsmscf za pomocą operacji IDP (service key, A-nr, B-nr, IMSI, location...) B - gsmscf dokonuje np. translacji numeru. C - MSC zestawia połączenie wykorzystując informację przekazaną z gsmscf. 28

29 Punkty detekcji GPRS Zdarzenia GPRS mogą być widoczne dla gsmscf i wykrywane w DP Uzbrojenie DP służy powiadomieniu gsmscf o napotkaniu zdarzenia GPRS i pozwala gsmscf przejąć kontrolę i wpłynąć na obsługę sesji GPRS /kontekstu PDP Jeśli DP nieuzbrojony, to proces obsługi jest kontynuowany bez interwencji gsmscf 29

30 Punkty detekcji TDP-R Uzbrajany statycznie Inicjują relację sterowania CAMEL napotkanie zdarzenia GPRS wstrzymuje proces obsługi sesji i przekazuje sterowanie do gsmscf EDP-R Uzbrajany dynamicznie podczas trwania relacji sterowania CAMEL Napotkanie zdarzenia GPRS wstrzymuje sesję i gprsssf czeka na instrukcje z gsmscf EDP-N Uzbrajany dynamicznie podczas trwania relacji sterowania CAMEL Napotkanie zdarzenia GPRS nie wstrzymuje sesji. 30

31 Model GPRS Attach/Detach Zdefiniowano 3 DP: DP Attach Detached DP Change of Position GPRS session Detach Attach request AD_Exception DP Detach User- or network initiated detach Attach Attached Intra SGSN Routeing area update Inter SGSNRouteing area update Change of Position GPRS Session 31

32 Model GPRS PDP Context Zdefiniowano 4 DP: DP PDP Context Establishment DP PDP Context Establishment Ack DP PDP Context Disconnection DP Change of Position Context PDP Context Disconnection User or network initiated disc. PDP Context Setup Req PDP Context Setup Ack. Idle PDP_Context_ Setup PDP_Context_ Established PDP Context Est. PDP Context Est. Ack. C_Exception Routeing area update Change of Position Context Change of Position context Routeing area update 32

33 GPRS-CSI Procedura Insert subscriber data GPRS-CSI (CAMEL Subscription Information) wysyłana z HLR do SGSN. GPRS-CSI zawiera: gsmscf Address Service Key Default GPRS Handling TDP List CAMEL Capability Handling CSI state Notification flag gsmscf address list for CSI 33

34 UE/UTRAN SGSN SCP GGSN HLR Attach procedure Attach Request Update GPRS Location Attach Accept Insert Subscriber Data PDP Context Activation procedure Activate PDP Context Request Initial DP GPRS PDP Context Deactivation procedure Apply Charging GPRS, FCI GPRS, SCI GPRS, Continue Create PDP Context Request Activate PDP Context Accept Apply Charging Report GPRS Deactivate PDP Context Request Apply Charging Report GPRS, Event Report GPRS Deactivate PDP Context Accept Create PDP Context Response ACR GPRS Ack, SCI GPRS, Continue GPRS Delete PDP Context Request ACR GPRS Ack, Apply Charging GPRS, FCI GPRS, SCI GPRS Delete PDP Context Response GPRS-CSI z HLR L3-MM, L3-SM lub sygnalizacja GTP-C Transfer danych podczas aktywnego kontekstu PDP + sygnalizacja CAP Napotkany nowy DP + sygnalizacja CAP 34

35 Camel charakterystyka wersji Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 CS CS CS, PS IMS Obsługa połączeń wychodzących i przychodzących No charging operations brak obsługi zapowiedzi ograniczony zbiór DP Taryfikacja obsługa poszerzonego zbioru DP zapowiedzi i sygnały tonowe obsługa DTMF obsługa USSD między SCP/CSE i telefonem Taryfikacja GPRS i SMS usługi dodatkowe obsługa interfejsu SCP/CSE- HLR Sterowanie z SCP/CSE usług dodatkowych CW, CF i MPTY funkcje zarządzania mobilnością Mobility Interakcja z funkcją optymalnego rutingu Call Party Handling obsługa DTMF w trakcie połączeń elastyczne wtrącanie sygnalizacji tonowej udostępnianie lokalizacji Ab B obsługa MNP Call Screening Call Forwarding Call Redirection Call Routing bardzo prosta wersja VPN Call Hunting Call Announcement Personal Discount Reverse Charging Prepaid Service VPN Fraud Prevention and Monitoring Follow-On Call Prepaid SMS Charge Limitation to GPRS services Fraud Control Intelligent Call Routing Monitoring the Location of the Subscriber

36 IN i Internet - PINT: PSTN / Internet Interworking SIP SIP IP* ISDN* SIP Żądania 36

37 Usługi PINT RFC 2848 R2C - Request to call: Żądanie wysłane z węzła (host) sieci IP inicjuje zestawienie połączenia telefonicznego R2F - Request to fax R2FB - Request to fax back R2HC - Request to hear content R2C - Request to Conference (planowana) 37

38 IN i Internet - SPIRITS: Services in the PSTN/IN Requesting Internet Services SIP SIP IP* ISDN* SIP Powiadomienia / Żądania 38

39 Usługi SPIRITS - RFC 3136 SPIRITS (Services in the PSTN/IN Requesting Internet Services) Przekazywanie informacji o zdarzeniach w ISDN* do aplikacji usługowej w domenie IP* w celu ich przetworzenia i przekazania zwrotnie instrukcji co dalszego sposobu obsługi zgłoszenia Użycie XML i protokołu SPIRITS (rozszerzenie SIP) Przykładowe usługi: Internet Call Waiting powiadamianie o połączeniu oczekującym w trakcie nawigowania w Internecie Internet Call Forwarding przekierowywanie połączeń Internet Caller ID delivery dostarczanie identyfikacji Powiadomienia o: nowej wiadomości w poczcie głosowej zmianie stanu abonenta - np. włączenie telefonu pojawienie się członka grupy w określonej lokalizacji 39

40 Usługa ICW A B SSP SCP VoIP GW Użytkownik B nawiguje w Internecie Internet Zgloszenie przychodzace od A Linia B zajęta Aktywacja usługi IN Przekierowanie zgloszenia Numer bramy VoIP Zgloszenie oferowane jako VoIP Aktywowana aplikacja klienta VoIP A rozmawia z B i B może nadal korzystac z Internetu... 40

41 Architektura PINT / SPIRITS Domena IP* Klient PINT Serwer SPIRITS A: SIP - PINT B: SIP - SPIRITS Serwer / Brama PINT Brama SPIRITS PC C: SIP - SPIRITS E Domena ISDN* SSF INAP Sieć SS7 Klient SPIRITS D SCF IN 41

42 Współpraca IN-IP SDF SCF SRF SM Session Manager Serwer SIP Proxy SSF SSF SM IP/Internet CCF Gatekeeper H.323 Domena IN Domena IP 42

43 Parlay/OSA API

44 Co to jest OSA? API pośredniczące między sieciami telekomunikacyjnymi, operatorami i aplikacjami stron trzecich Serwer aplikacji/ Aplikacje Bezpieczny interfejs między operatorem sieci a serwerami aplikacji OSA API Otwarta norma Parlay Group, ETSI i 3GPP Podnosi poziom abstrakcji przy programowaniu i umożliwia konwergencję sieci i usług Infrastruktura Sieciowa Operatora 44

45 Idea Parlay/OSA API Kreacja aplikacji Domena niezależnego usługodawcy Aplikacje Serwery aplikacji Parlay/OSA API Domena operatora Framework Platforma sługowa (Capability server) User Location Call control Klasa interfejsu Protokoły: INAP CAP MAP (specyficzne dla operatora) Zasoby sieciowe operatorów: IN / ISDN / PSTN, IP, GSM, 3G, NGN Np. SCP, CSE, HLR, serwer lokalizacji,.. 45

46 Wykorzystanie Parlay/OSA API Aplikacja1 SP1 Aplikacja2 SP1 Aplikacja3 SP2 Parlay/OSA API Brama Parlay/OSA Odwzorowanie protokołów specyficznych dla poszczególnych sieci SGSN MSC PLMN GSM/UMTS (CS/PS) SSP PSTN / ISDN (CS) S-CSCF PLMN UMTS (IMS) PBX Firmowe sieci wydzielone Parlay/OSA definiuje API, które umożliwia operatorowi i niezależnym usługodawcom wykorzystanie zasobów i infrastruktury sieciowej za pomocą zbioru otwartych, bezpiecznych i znormalizowanych interfejsów. 46

47 Scenariusz wykorzystania Parlay/OSA API Własne aplikacje Operator sieci Brama Parlay/OSA Firewall Inny operator lub VNO/MVNO Parlay Parlay/OSA API ASP Aplikacje firmowe Sygnalizacja i Sterowanie Sieć prywatna Baza danych Sieci dostępowe Synergia telekomunikacji i IT w zakresie projektowania, udostępniania i świadczenia usług!!! 47

48 Parlay strona techniczna Interfejs Szkieletowy (Framework) podstawowe funkcje Uwierzytelnienie i identyfikacja (Authentication), odkrywanie (Discovery), funkcje zarządzania Interfejs transportowy CORBA, WSDL (Web Services) Główne interfejsy usługowe Call Control User Interaction Content-based Charging Location Presence and Availability Messaging Policy Management Quality of Service Interfejsy zasobowe między bramą Parlay a elementami sieci poza specyfikacją Parlay Parlay/OSA API Serwer Aplikacji Interfejs szkieletowy (Framework) Brama Parlay/OSA Interfejs zasobowy Interfejs zasobowy HLR Interfejs usługowy 48

49 Zestaw interfejsów Parlay API Framework Aplikacje Parlay/OSA Policy Enforcement User Profile Management Call Control MMS Content based Charging Generic Messaging Terminal Capabilities Mobility Management Presence & Availability Policy Management Data Session Control Account Management User Interaction 49

50 Parlay-X Zestawy składników funkcjonalnych dla projektantów aplikacji internetowych: Sterowanie połączeniem przez stronę trzecią - 3PCC (Third Party Call Control) Sterowanie połączeniem przez stronę trzecią inicjowane przez sieć (Network Initiated Third Party Call Control) Wymiana wiadomości tekstowych (SMS) Wymiana wiadomości multimedialnych (Multimedia Messaging) Płatności (Payment) Zarządzanie kontem użytkownika (Account Management) Status użytkownika (User Status) Lokalizacja użytkownika (User Location) 50

51 Brama Parlay-X Skrypt XML, Servlety, Java, C Interfejsy Parlay API C, C++, Java, skrypt XML Serwer Aplikacji Serwer Aplikacji Brama Parlay X Interfejs Parlay X Protokół: SOAP HTTP TCP/IP Elementy sieci Brama Parlay Protokoły sieciowe: SS7, INAP, SIP etc. Elementy sieci [Źródło: materiały Grupy Parlay] 51

52 Typowe kategorie aplikacji Parlay Zarządzanie połączeniami Zaawansowane kierowanie połączeń Obsługa list połączeń Usługi konferencyjne Usługi głosowe Wzbogacony VPN Wsparcie produktywności - obecność Obsługa wymiany wiadomości Zunifikowana komunikacja SMS Push/Pull MMS Push Usługi informacyjne Pomoc w podróży Przypominanie & Alarmy Rozrywka gry Usługi lokalizacyjne Znajdowanie osób lub obiektów w pobliżu Monitorowanie Taryfikacja wydarzenia Specjalne stawki Aplikacje lojalnościowe Nagrody za korzystanie z usług 52

53 Przykład wykorzystania Parlay X: usługa BT Wholesale Web Call Connect Idea: Udostępnienie poprzez znormalizowane API Parlay X funkcjonalności sieci telekomunikacyjnej BT Wykorzystanie przez zewnętrznych usługodawców mechanizmów sterowania zgłoszeniem przez stronę trzecią 3 rd PCC Udostępnienie funkcjonalności IN CS1+ Poszerzenie środowiska projektantów usług poza domenę telekomunikacyjną Kreacja usług dostępna dla zwykłych informatyków : JBuilderManage, WebSphere, Visualbasic, J2EE, J2ME Przykłady aplikacji: Click-to-Call, powiadomienia, zasilanie informacją, 53

54 Usługa Wholesale Web Call Connect Źródło: informacja BT 54

55 Konfiguracja wdrożenia WWCC 55

56 Korea Telecom Click-to-dial Telefoniczne kojarzenie par 56

57 Przykład usługi - automatyczna prezentacja strony WWW MMS wyzwalany przez połączenie telefoniczne Realizacja za pomocą Parlay/OSA API Tradycyjnie na PC... Nowy pomysł firmy i ludzie mają swoje witryny internetowe witryna prezentowana w telefonie 57

58 Lucent ilocator usługa lokalizacyjna śledzenie i alarm Śledzenie osób, zdarzeń i miejsc Wyświetlanie położenia i powiadomień o zdarzeniach pobliżu Osoby: Aktywna lista przyjaciół Informowanie o osobach z listy, które pojawią się w pobliżu (definiowany promień) Np. osoba znajoma o 2 km Dziecko znajdzie się dalej niż 10 km od domu/szkoły Wydarzenia: koncerty wyprzedaże, korki niedaleko Miejsca: stacje benzynowe, bankomaty, restauracje w pobliżu 58

59 Telenor Aktywna lista przyjaciół Lokalizacja na mapie Wysłanie SMSa lub okólnika Konferencja w grupie Powiadamianie gdy ktoś z przyjaciół jest w pobliżu 59

60 Dlaczego Parlay jest ważny? Integruje usługi IN z aplikacjami IT poprzez bezpieczny i dostarczający mechanizmy rozliczania interfejs. Umożliwia operatorom rozszerzenie zasięgu sieci o internet i sieci korporacyjne Umożliwia ASP rozszerzenie zakresu świadczonych usług o sieci telekomunikacyjne Definiuje zarówno infrastrukturę techniczną jak i model biznesowy: Daje dostęp zewnętrznym serwerom aplikacji do funkcji sieci telekomunikacyjnych Wprowadza model internetowy usług do domeny telekomunikacyjnej z uwzględnieniem pełnego udziału operatorów telekomunikacyjnych Zmniejsza ryzyko biznesowe wszystkich podmiotów dzięki wspólnemu API 60

61 Parlay/OSA API - motywacja Parlay/OSA API - wielkie przyspieszenie procesu projektowania i wdrażania nowych usług w stosunku do klasycznej sieci IN Czas udostępnienia nowej usługi rzędu 3-4 miesięcy Nieliczna populacja implementatorów usług IN Parlay/OSA zdefiniowane w UML z odwzorowaniem na: Corba IDL i Java Parlay-X Web Services API otwiera telekomunikację dla programistów IT Siła wyrazu Populacja programistów i projektantów Parlay X (JavaScript, Visual Basic) Parlay OSA (sockets, C++, Java) INAP, MAP, CAP, ISUP, SIP, Skrypty Programowalne API Protokoły Miliony 500,000 Tysiące 61

62 Dodatek 2 - wyjaśnienie skrótów: CAMEL CAMEL Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic DTN Deflected To Number D-CSI Dialled Services CAMEL Subscription Information FTN Forwarded To Number GMLC Gateway MLC GMSC Gateway MSC GPRS General Packet Radio Service gprsssf GPRS Service Switching Function GPRS-CSI GPRS CAMEL Subscription Information gsmscf GSM Service Control Function gsmsrf GSM Specialised Resource Function gsmssf GSM Service Switching Function HLR Home Location Register HPLMN Home PLMN IE Information Element IPLMN Interrogating PLMN LCS Location Services LSA Localised Service Area M-CSI Mobility Management event Notification CAMEL Subscription Information MF Mobile Forwarding MLC Mobile Location Centre MO Mobile Originating MSC Mobile service Switching Centre 62

63 Dodatek 2 - wyjaśnienie skrótów: CAMEL MT Mobile Terminating in GMSC N-CSI Network CAMEL Service Information NNI Network Node Interface O-CSI Originating CAMEL Subscription Information ODB Operator Determined Barring OSS Operator Specific Service PDP Packet Data Protocol PLMN Public Land Mobile Network SGSN Serving GPRS Support Node SMLC Serving MLC SMS-CSI Short Message Service CAMEL Subscription Information SS-CSI Supplementary Service Notification CAMEL Subscription Information T-CSI Terminating CAMEL Subscription Information (in the GMSC) TPDU Transfer Protocol Data Unit TIF-CSI Translation Information Flag U-CSI USSD CAMEL Subscription Information UG-CSI USSD General CAMEL Service Information UNI User Network Interface USSD unstructured supplementary data VLR Visitor Location Register VPLMN Visited PLMN VT Mobile Terminating in VMSC VT-CSI VMSC Terminating CAMEL Subscription Information 63

64 64

Protokół SS7 - co to za licho i jak działa na styku z TP

Protokół SS7 - co to za licho i jak działa na styku z TP Protokół SS7 - co to za licho i jak działa na styku z TP o mnie dlaczego ten temat? Zapominamy o IP (!?) SS7 Signaling System number 7 - DSS1 sygnalizacja lokalna centralaklient (ISDN) - SS7 sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Ewolucja usług telekomunikacyjnych

Ewolucja usług telekomunikacyjnych Ewolucja usług telekomunikacyjnych od IN do IMS Marek Średniawa Semestr letni 2015 Program wykładu Wprowadzenie Usługi i zastosowania IN Architektura i model koncepcyjny IN CAMEL IN w sieciach mobilnych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2028811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2007 07014467.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Trendy w ewolucji sieci inteligentnej

Trendy w ewolucji sieci inteligentnej Mariusz Gajewski Scharakteryzowano kierunki rozwoju sieci inteligentnej na podstawie dokumentów normalizacyjnych zestawu usługowego CS-2 (Capability Set 2) oraz planów i propozycji dostawców rozwiązań

Bardziej szczegółowo

NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS)

NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS) Instytut Telekomunikacji PW NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS) IMS/Transport 1 RACF Resource and Admission COntrol FUnction Architektura odniesienia NGN funkcje transportowe ANI Profile usługowe

Bardziej szczegółowo

Telco 2.0 realizacja koncepcji w technologii JAIN SLEE

Telco 2.0 realizacja koncepcji w technologii JAIN SLEE Henryk Rosa Orange Labs Zakład Platform Usługowych i Middleware Telco 2.0 realizacja koncepcji w technologii JAIN SLEE Artykuł opisuje możliwości wykorzystania technologii JAIN SLEE, przy realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Sieci Inteligentne (IN) Sieci Następnej Generacji (NGN) Telefonia IP H.323 i SIP Architektura usługowa IMS

Sieci Inteligentne (IN) Sieci Następnej Generacji (NGN) Telefonia IP H.323 i SIP Architektura usługowa IMS IN, NGN, Telefonia IP: H.323 i SIP, Architektura usługowa IMS Sieci Inteligentne (IN) Sieci Następnej Generacji (NGN) Telefonia IP H.323 i SIP Architektura usługowa IMS Michał Jarociński, Marek Średniawa

Bardziej szczegółowo

Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW

Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW Architektura usługowa IMS Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW Plan prezentacji Wprowadzenie Architektura IMS Usługi, aplikacje i zastosowania Ewolucja NGN IMS jako wspólna arch. usługowa Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MMTel Multimedia telephony AUIMS

MMTel Multimedia telephony AUIMS MMTel Multimedia telephony AUIMS 2017 1 Idea MMTel Tradycyjne usługi Usługi MMTel AUIMS 2017 Źródło: Ericsson 2 IMS MMTel AUIMS 2017 3 MMTel jako alternatywa dla Skype Czat tekstowy Komunikacja głosowa

Bardziej szczegółowo

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Telekomunikacja wersja 2.0 STRESZCZENIE W referacie omówiono zmiany zachodzące na rynku telekomunikacyjnym i w sposobie implementacji i

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów Unified Communications z platformami usługowymi operatorów

Integracja systemów Unified Communications z platformami usługowymi operatorów Dariusz Bogusz Siemens Enterprise Communications Piotr Korbel Instytut Elektroniki Politechnika Łódzka Jarosław Legierski Zakład Platform Usługowych i Middleware Orange Labs Integracja systemów Unified

Bardziej szczegółowo

Przegląd rozwiązań mobilnych w świecie UC

Przegląd rozwiązań mobilnych w świecie UC Przegląd rozwiązań mobilnych w świecie UC Tomasz Cieśliński SOLIDEX S.A. niezawodna komunikacja poufność danych bezpieczeństwo infrastruktury mobilność rozwiązań Agenda Co to jest mobilność? Co moŝemy

Bardziej szczegółowo

SIP: Session Initiation Protocol. Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010

SIP: Session Initiation Protocol. Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010 SIP: Session Initiation Protocol Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010 Wprowadzenie Zaaprobowany przez IETF w 1999 (RFC 2543) Zbudowany przez Mutli Parry Multimedia Session Control Working Group : MMUSIC Oficjalny

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445254. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2010 10188684.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445254. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2010 10188684. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 24424 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.. 188684.4 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 36/00 (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Historia IN Usługi i zastosowania IN

Historia IN Usługi i zastosowania IN Historia IN Usługi i zastosowania IN Historia IN początki Telefonistki zapewniały kiedyś bardzo dużą elastyczność usług, ale zostały zastąpione przez oprogramowanie... Historia IN: kamienie milowe 1964:

Bardziej szczegółowo

Planowanie telefonii VoIP

Planowanie telefonii VoIP Planowanie telefonii VoIP Nie zapominając o PSTN Składniki sieci telefonicznej 1 Centrale i łącza między nimi 2 Nawiązanie połączenia Przykład sygnalizacji lewy dzwoni do prawego 3 4 Telefonia pakietowa

Bardziej szczegółowo

Over The Air i SIM Application Toolkit - koncepcja ekspozycji wybranych funkcjonalności w modelu Telco 2.0

Over The Air i SIM Application Toolkit - koncepcja ekspozycji wybranych funkcjonalności w modelu Telco 2.0 Adam Filisiński Jarosław Legierski Zakład Platform Usługowych i Middleware Orange Labs Poland Over The Air i SIM Application Toolkit - koncepcja ekspozycji wybranych funkcjonalności w modelu Telco 2.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2140648. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2007 07734165.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2140648. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2007 07734165. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2140648 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2007 07734165.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1924032. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.01.2007 07702029.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1924032. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.01.2007 07702029. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1924032 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.01.2007 07702029.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem sygnalizacyjnym służącym do ustalania adresów IP oraz numerów portów wykorzystywanych przez terminale do wysyłania i

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010. PL/EP 1692906 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692906 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.7 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji SofaWare S-box SofaWare S-box to niewielkiego rozmiaru, ciche w działaniu, łatwe w instalacji i zarządzaniu urządzenia Firewall

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

NGN SIGTRAN (Signalling Transport)

NGN SIGTRAN (Signalling Transport) Instytut Telekomunikacji PW NGN SIGTRAN (Signalling Transport) Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Sigtran 1 Kontekst szczególny: 3GPP G VLR Rel. 7 Sigtran 2 ... SIGTRAN (Signalling Transport) Pierwotna

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź 1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź autorytatywna dotycząca hosta pochodzi od serwera: a) do którego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859599 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L12/18 H04L29/06

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW

Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW Architektura usługowa IMS Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW Plan prezentacji Wprowadzenie Architektura IMS Usługi, aplikacje i zastosowania Ewolucja NGN IMS jako wspólna arch.usługowa Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1911248 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2006 0677641.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Moxa Solution Day 2011

Moxa Solution Day 2011 Moxa Solution Day 2011 Bezprzewodowa komunikacja GSM/GPRS w przemyśle Cezary Kalista 31.05.2011 Plan prezentacji Przegląd produktów Tryby pracy modemów Tryby pracy modemów IP Bramy IP i Routery: dostęp

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1902591 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.07.2006 06775699.9

Bardziej szczegółowo

Telco 2.0 przykłady praktycznego wykorzystania interfejsów telekomunikacyjnych platform usługowych

Telco 2.0 przykłady praktycznego wykorzystania interfejsów telekomunikacyjnych platform usługowych Jarosław Legierski Zakład Platform Usługowych i Middleware Orange Labs Piotr Korbel Instytut Elektroniki Politechnika Łódzka Telco 2.0 przykłady praktycznego wykorzystania interfejsów telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

GSM/GPRS w przemyśle. Cezary Ziółkowski

GSM/GPRS w przemyśle. Cezary Ziółkowski Bezprzewodowa komunikacja GSM/GPRS w przemyśle Cezary Ziółkowski Plan prezentacji Przegląd produktów Tryby pracy modemów Tryby pracy modemów IP Bramy IP i Routery: dostęp do sieci Routery bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy PBS Wykład 6 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Telco 2.0 prezentacja Orange Labs dla Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Telco 2.0 prezentacja Orange Labs dla Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Telco 2.0 prezentacja Orange Labs dla Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Orange Labs Zakład Platform Usługowych i Middleware Seastian Garbowski, Adam Filisiński, Jarosław

Bardziej szczegółowo

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W Instrukcja Obsługi Wstęp Centralka PLANET IPX-300 / 300W IP PBX została zaprojektowana i zoptymalizowana dla zastosowań w małych i średnich firmach. Możliwość rejestracji

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

NGN IMS (IP Multimedia Subsystem) Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego

NGN IMS (IP Multimedia Subsystem) Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW NGN IMS (IP Multimedia Subsystem) Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego IMS-c 1 Widok 3GPP Rel. 7 IMS-c 2 Architektura NGN dotychczasowe ujęcie wykładowe Inteligencja we

Bardziej szczegółowo

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 -

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - - 2 - Spis treści 1. Wymagania...5 2. Komendy SMS...5 3. Konfiguracja przez SMS...6 4. Łączenie modułu GSM aplikacją

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 36/14 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r.

Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r. Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r. Wyzwania stawiane przez rynek Przedsiębiorstwo wczoraj Przedsiębiorstwo dzisiaj Prosty model komunikacji wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1794972 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.04 0476668.1 (1) Int. Cl. H04L29/06 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie standardu Parlay/OSA w procesie tworzenia nowych usług telekomunikacyjnych opartych na procedurach lokalizacji abonenta w sieci GSM

Zastosowanie standardu Parlay/OSA w procesie tworzenia nowych usług telekomunikacyjnych opartych na procedurach lokalizacji abonenta w sieci GSM Telekomunikacja Cyfrowa Technologie i Usługi Tom 8. Rok 2006/2007 Zastosowanie standardu Parlay/OSA w procesie tworzenia nowych usług telekomunikacyjnych opartych na procedurach lokalizacji abonenta w

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Aplikacje UC firmy C4B Com For Business. Przegląd produktów

Aplikacje UC firmy C4B Com For Business. Przegląd produktów Aplikacje UC firmy C4B Com For Business Przegląd produktów XPhone solutions by C4B Rozwiązania Unified Communications by C4B Geschäftsführer Profesjonalny interfejs Rozwiązania dedykowane dla każdego typu

Bardziej szczegółowo

Telco 2.0 jako element integracji telekomunikacyjnych sieci prywatnych i publicznych

Telco 2.0 jako element integracji telekomunikacyjnych sieci prywatnych i publicznych Jarosław Legierski Zakład Platform Usługowych i Middleware Orange Labs Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Telco 2.0 jako element integracji telekomunikacyjnych sieci prywatnych

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V HiPath 3000 V9 OpenScape Office HX V3 HiPath 3000 V9 najlepsze technologie komunikacyjne Wielokrotnie nagradzany system zunifikowanej komunikacji Integracja technologii IP i TDM Udostępnia szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce

Kielce, dnia roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce Kielce, dnia 26.07.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

MWI2007 Product Overview

MWI2007 Product Overview MWI2007 Product Overview Wprowadzenie do Produktu Message Waiting Indicator MWI2007 Powiadomienia o wiadomościach głosowych dla Microsoft Exchange Unified Messaging MWI2007: Flagowa aplikacja Geomant rozszerza

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications *Kto najbardziej skorzysta z usług PLFON? Z naszego doświadczenia w realizacji usług w Polsce wynika, że największe korzyści z naszych usług mogą odnieść: Małe i średnie firmy posiadające

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN SSL Web Proxy. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników

Połączenie VPN SSL Web Proxy. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura

Bardziej szczegółowo

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej E. Kuśmierek, B. Lewandowski, C. Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 1 Plan prezentacji Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Protokół SIP w pigułce. Marek Średniawa

Protokół SIP w pigułce. Marek Średniawa Protokół SIP w pigułce Marek Średniawa SIP: Session Initiation Protocol Protokół aplikacyjny (tekstowy): ustanawianie, modyfikacja, likwidacja i zarządzanie przebiegiem multimedialnych sesji komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ewolucja TV. Personalizacja. Telewizja interaktywna. Konwergencja. WebTV. Treści na Ŝądanie. Komunikacja. Tradycyjna TV

Ewolucja TV. Personalizacja. Telewizja interaktywna. Konwergencja. WebTV. Treści na Ŝądanie. Komunikacja. Tradycyjna TV Usługi IPTV Ewolucja TV Personalizacja Konwergencja Telewizja interaktywna Tradycyjna TV Treści na Ŝądanie Komunikacja WebTV Advertising Treści tworzone przez uŝytkowników usługi społecznościowe IPTV to

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w przedsiębiorstwie z mypbx

Komunikacja w przedsiębiorstwie z mypbx Przewodnik Komunikacja w przedsiębiorstwie z Wszystkie funkcje UC na Windows PC - Voice, Chat, Video oraz aktywne dzielenie aplikacji - Integracja ze środowiskiem Windows z Click-to-Dial, Call Notification

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU Kielce, dnia 31.08.2011 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobicents VoIP Projekt wykonany w ramach SIUS i IOSR Biolik Wojciech Błazej Kardyś Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia 21.11.2016 1 Zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju cyfrowej gospodarki i cyfryzacji usług administracji publicznej 21 listopada 2016 roku zostało zawarte

Bardziej szczegółowo

IP PBX / Asterisk Wdrożenia i Administracja

IP PBX / Asterisk Wdrożenia i Administracja OFERTA SZKOLENIOWA IP PBX / Asterisk Wdrożenia i Administracja TELEAKADEMIA popularyzuje i profesjonalnie wdraża nowoczesne, firmowe systemy komunikacji IP. Projekt ten rozwija Spółka MASTER TELECOM, mająca

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Portale SSL VPN nowe możliwości dla biznesu Mariusz Stawowski, CISSP Efektywne prowadzenie biznesu wymaga swobodnego dostępu do informacji. Firmy starają się sprostać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu SNAGZ Nazwa przedmiotu Sieci następnej generacji Wersja przedmiotu 2 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

Podstawy IMS (IP Multimedia Subsystem)

Podstawy IMS (IP Multimedia Subsystem) Architektura IMS Podstawy IMS (IP Multimedia Subsystem) Co to jest IMS? Podsystem multimedialny IP dla sieci mobilnej 3G Wspólna rama architektoniczna architektura funkcjonalna Nakładkowa sieć dla istniejących

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Hypertext Xanadu Project (Ted Nelson) propozycja prezentacji dokumentów pozwalającej czytelnikowi dokonywać wyboru Otwarte, płynne oraz ewoluujące

Bardziej szczegółowo