jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem sygnalizacyjnym służącym do ustalania adresów IP oraz numerów portów wykorzystywanych przez terminale do wysyłania i odbioru danych. nie jest protokołem transportowym (nie służy do transmisji danych), a same pakiety danych nie są kierowane tą samą trasą, co pakiety SIP (możliwe jest wysłanie jedynie jpegów, www) jest kompleksowym protokołem sygnalizacji sesji typu klient-serwer, pozwalającym na wzajemne odnalezienie się przez dwie lub większą liczbę jednostek internetowych jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji

2 PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE - CD nie jest protokołem transportowym, dlatego konieczne jest jednoczesne zastosowanie protokołu RTP (ang. Real-time Transport Protocol) nie odgrywa żadnej roli w gwarantowaniu jakości usług (ang. Quality of Service) przy transmisji danych, ponieważ nie ma możliwości synchronizowania sygnalizacji SIP z wymaganiami QoS. korzysta z protokołu SDP (ang. Session Description Protocol) przy negocjacji identyfikacji obsługuje użytkowników mobilnych wykorzystując serwer proxy i przekazując zgłoszenia do lokalizacji, w której aktualnie znajduje się użytkownik wygląda i działa tak samo jak adres internetowy (URL) np. : sip: tel:

3 PROTOKÓŁ SIP - KOMPONENTY SIP składa się z 2 komponentów : user agents użytkownicy network servers serwery sieciowe. User agent (UA) jest punktem końcowym i może odbierać i ustanawiać połączenia. Klient zwany user agent client (UAC) inicjuje żądania SIP. Serwer zwany user agent server (UAS) odbiera żądania od UAC i zwraca odpowiedź do usera.

4 RODZAJE SERWERÓW SIP Serwer proxy decyduje do którego serwera żądanie powinno być skierowane, po czym kieruje to żądanie. Żądanie może przemierzać poprzez wiele serwerów SIP przed osiągnięciem swego przeznaczenia. Odpowiedź przemierza drogę w odwrotnej kolejności. Serwer proxy może być tak samo klientem i serwerem i może wydawać żądania i odpowiedzi. Redirect Server w odróżnieniu od proxy nie przekierowuje żądań do innych serwerów, lecz powiadamia dzwoniącego o aktualnej lokalizacji miejsca przeznaczenia. Registrar Server prowadzi rejestrację UserAgentClient-ów i ich bieżącą lokalizację. Registrar servers są często lokowane z proxy i redirect serwerami.

5 ARCHITEKTURA SIP

6 ARCHITEKTURA SIP - CD

7 KOMUNIKATY SIP Są 2 typy komunikatów SIP: żądania i odpowiedzi. Zdefiniowano je w taki sposób: INVITE używany do zainicjowania połączenia. W nagłówku zawiera adres wzywającego i wzywanego użytkownika, temat i priorytet Rozmowy, żądanie ustanowienia rozmowy, dane dzwoniącego dla odbiorcy, cechy odpowiedzi BYE używane do zakończenia połączenia pomiędzy użytkownikami REGISTER przekazuje informację lokalizacyjną serwerowi SIP. Pozwala ona użytkownikowi poinformować serwer jak połączyć przychodzący adres z wychodzącym aby użytkownicy mogli się porozumieć ACK potwierdza niezawodną wymianę informacji między userami CANCEL - odwołuje żądania OPTIONS podaje np. Informacje o preferencjach stacji końcowych

8 PRZEPŁYW KOMUNIKATÓW

9 USŁUGI SIP Lokalizacja użytkownika: ustalenie terminala, który zostanie użyty do komunikacji. Zestawianie połączeń: wywoływanie i ustalanie parametrów rozmowy dla obu stron. Dostępność użytkownika: ustalenie dostępności adresata połączenia i jego chęci do rozpoczęcia rozmowy. Możliwości użytkownika: ustalenie typów i parametrów mediów, które zostaną użyte.

10 FUNKCJE SIP Mobilność użytkowników (korzystanie z adresu internetowego URL) Protokół SIP umożliwia rozpoczęcie sesji bez znajomości adresu IP czy MAC. Użytkownik sam określa (programuje), gdzie się znajduje w danym momencie, np. jednego dnia przy telefonie w Nowym Jorku, drugiego dnia przy telefonie w Bostonie. Ręczne lub automatyczne sterowanie połączeniem oparte na protokole SIP. Za pomocą prostego, dynamicznego programowania użytkownicy są w stanie: przekierowywać połączenia od nieznanych osób do asystenta, przesyłać stronę WWW w odpowiedzi na zgłoszenie, wysłać obraz JPEG wraz z zaproszeniem do sesji, tak aby adresat mógł zobaczyć, kto próbuje się z nim skontaktować.

11 PROBLEMY Z SIP Pakiety SIP wykorzystują kodowanie tekstowe, które może zostać uznane za mało wydajne, jednak znacznie ułatwia debugowanie, a ponadto nie wymaga korzystania ze specjalnych narzędzi do monitorowania pakietów. Funkcje rozliczeniowe nie zostały jeszcze zdefiniowane, gdyż obecnie przyjęło się pobieranie za usługę SIP stałej opłaty, tak jak w przypadku poczty elektronicznej. Kwestie rozliczania połączeń wychodzących ze środowiska telefonii tradycyjnej (np. PSTN) lub przychodzących do takiego środowiska nie zostały na razie rozwiązane. Obsługa telefonów alarmowych nie jest dostępna i znajduje się w fazie dyskusji. Obecnie rozważa się transport sygnałów DTMF (ang. Dual Tone Multi Frequency) za pomocą protokołu RTP, a nie SIP.

12 PROTOKÓŁ SIP A QoS Protokół SIP nie udostępnia żadnych funkcji QoS. W praktyce do zapewnienia zasobów na potrzeby transmisji mediów w czasie rzeczywistym można by wykorzystać protokół RSVP. Jednak protokół ten nie jest powszechnie dostępny. Bardziej realistycznym podejściem jest zapewnienie nadmiarowej przepływności lub tunelowania MPLS.

13 PROTOKÓŁ SIPA H32X Protokół H.323 został stworzony z myślą o wideokonferencjach oraz telefonii LAN, natomiast SIP opracowano na potrzeby multimedialnej komunikacji przez Internet. Oba protokoły zawierają mechanizmy do rutingu i sygnalizacji połączeń, wymiany informacji o możliwościach, sterowania mediami oraz usług dodatkowych. Zaletą protokołu SIP jest poparcie ze strony IETF, jednej z najważniejszych organizacji normalizacyjnych. Silną stroną H.323 jest natomiast znacznie większy obecnie udział w rynku.

14 PROTOKÓŁ MGCP Został stworzony jako część działań spójnoścowych, które łączą przesyłanie rozmów głosowych oraz przesył danych poprzez jedną sieć z komutacją pakietów jaką jest Internet. MGCP (Media Gateway Control Protocol) jest następcą SGCP (Simple Gateway Control Protocol) używanym w systemach Voice over IP do kontroli urządzeń takich jak Media Gateway (MG) (Operuje pomiędzy Media Gateway-ami oraz Media Gateway Controler-ami) MGCP służy do ustanawiania, zarządzania oraz kończenia multimedialnych sesji komunikacyjnych w scentralizowanych systemach komunikacyjnych. MGCP kreuje MG jako fundamentalną część wielopunktowych, spójnych sieci nowej generacji.

15 ELEMENTY SYSTEMU MGCP Media Gateway jest relatywnie nieskomplikowanym urządzeniem, pełznącym rolę jednostki translacyjnej pomiędzy kompletnie różnymi sieciami telekomunikacyjnymi takimi jak PSTN, Next Generation Networks, 2G, 2.5G, 3G bądź PBX. Jako przykłąd: MG może być urządzeniem końcowym sieci PSTN (siec z modulacją połączeń) konwertującym informacje zmodulowane pulsowo do spaczkowanych i vice versa.

16 BRAMY W ARCHITEKTURZE MGCP Przykładami Bram są: Trunking Gateways jest to interface pomiedzy siecią telefoniczna a siecią IP. Owe bramy zazwyczaj zarządzają znaczną liczbą cyfrowych obwodów. Vioce Over ATM Gateways podobne funkcje jak Trunking Gateways z tą róznicą ze posiadają interface do sieci ATM Residental Gateways dostarczają tradycyjny analogowy (RJ11) interface do sieci VoIP. Przykładem mogą być: urządzenia xdsl lub szerokopasmowe urządzenia wireless. Access Gateways - dostarczają tradycyjny analogowy lub cyfrowy PBX interface do sieci VoIP lub. Przykładem mogą być: proste bramy VoIP.

17 BRAMY W ARCHITEKTURZE MGCP - CD Business Gateways dostarczają tradycyjny cyfrowy interface PBX lub interface typu soft PBX do sieci VoIP. Networ Access Servers możne łączyć modem do sieci telefonicznej i umożliwić podłączanie do internetu. W przyszłości uważa się ze te same urządzenia będą łączyć usługi VoIP oraz usługi typu Netork Access. Circut Switches (Packet Switches) oferuje interface kontrolny do zewnętrznych urządzeń kontrolnych.

18 MEDIA CONTROLER I BRAMA SYGNALIZACYJNA MGCP operuje na takiej architekturze sieci w której intelignecja kontroli połączeń jest odseparowana od Media Gatewaya.Tak wiec Media Gateway jest zarządzany przez zewnętrzny Media Gateway Controller (inaczej Call Agent or a Soft Switch) zapewniający kontrolę połączeń oraz usługi sygnalizacyjne. Komunikacja pomiędzy MG oraz MGC jest uzyskiwana za pomocą protokołów takich jak MGCP lub Megaco. MGC obsługuje rejestracje, zarządzanie oraz funkcje kontrolne zasobów MG. Zbiera informacje o przepływie pakietów oraz zajętości obwodów a następnie przekazuje te dane do systemów bilingowych oraz systemów zarządzania. Signaling Gateway konwertuje sygnały sterujące pochodzące od MGCa na zrozumiałe dla PSTNa i vice versa. Signaling Gateway jest częścią składową Call Agenta.

19 ARCHITEKTURA MGCP

Podstawy usługi Voice over IP Sieciowa telefonia dla mas Jeszcze przed boomem internetowym

Podstawy usługi Voice over IP Sieciowa telefonia dla mas Jeszcze przed boomem internetowym COVER STORY Podstawy VoIP Podstawy usługi Voice over IP Sieciowa telefonia dla mas Jeszcze przed boomem internetowym z lat 2000-2001 telefonia internetowa i intranetowa była uważana za bardzo obiecującą

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

VoIP technologia przyszłości

VoIP technologia przyszłości VoIP technologia przyszłości Grzegorz Jasiński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Streszczenie Telefonia internetowa wypiera tradycyjną, Rozmowy nawet do 90% taniej? to nagłówki bardzo często

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) jest technologią służącą do przesyłania dźwięku przez sieć pakietową opartą na protokóle IP czyli przykładowo Internet. Pozwala ona na integrację ruchu telefonicznego

Bardziej szczegółowo

SIP: Session Initiation Protocol

SIP: Session Initiation Protocol SIP w skrócie SIP: Session Initiation Protocol Protokół aplikacyjny (tekstowy): ustanawianie, modyfikacja, likwidacja i zarządzanie przebiegiem multimedialnych sesji komunikacyjnych rozwinięcie HTTP i

Bardziej szczegółowo

VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej

VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej Autor: Theodore Wallingford T³umaczenie: Marek Marczak, Ewa Muszyñska ISBN: 978-83-246-0289-6 Tytu³ orygina³u: Switching to VoIP Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu 90 JAROSŁAW JANKOWSKI, SYLWIA JASIAK dr inż. Jarosław Jankowski mgr inż. Sylwia Jasiak Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Model integracji systemów komunikacji interaktywnej

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Telefonia IP. Materiały do laboratorium. Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX

1. Cel ćwiczenia. 2. Telefonia IP. Materiały do laboratorium. Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX Materiały do laboratorium Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest instalacja i konfiguracja centrali PBX przy użyciu oprogramowania Asterisk. Asterisk umożliwia

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP.

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Pytanie: 1. Jakie ograniczenia występują przy nomadycznym korzystaniu z VoIP?

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA W SIECI IP

TELEFONIA W SIECI IP mgr inż. Jerzy Dołowski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa tel.: 0-22 6837897, fax: 0-22 6839038, e-mail: jerzy.dolowski@wel.wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Podziękowania...13. O autorach...17. Przedmowa...19. Rozdział 1. Sieci komputerowe i internet...25

Podziękowania...13. O autorach...17. Przedmowa...19. Rozdział 1. Sieci komputerowe i internet...25 Podziękowania...13 O autorach...17 Przedmowa...19 Rozdział 1. Sieci komputerowe i internet...25 1.1. Czym jest internet?... 26 1.1.1. Opis podstawowych komponentów... 26 1.1.2. Omówienie usług... 29 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo usługi VoIP opartej na systemie Asterisk

Bezpieczeństwo usługi VoIP opartej na systemie Asterisk T. Piotrowski, S. Wójcik, M. Wiśniewski, W. Mazurczyk Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska E-mail: s.m.wojcik@gmail.com, tpiotrowski1@gmail.com, wmiko@o2.pl, wmazurcz@elka.pw.edu.pl Network

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku

Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku Marek Horyński Wstęp Po ponad 130 latach od wynalezienia telefonu nie wyobrażamy sobie życia bez tego urządzenia. Znaczną

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w nauczaniu na odległość

1. Informatyka w nauczaniu na odległość KAZIMIERZ CHOROŚ * TECHNOLOGIE TELEKONFERENCJI INTERNETOWYCH ORAZ SYSTEMÓW WIDEO NA ŻĄDANIE WYKORZYSTYWANE W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ INTERNET VIDEOCONFERENCE AND VIDEO-ON-DEMAND SYSTEM TECHNOLOGIES APPLIED

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i systemy multimedialne

Urządzenia i systemy multimedialne Urządzenia i systemy multimedialne Dr inż. Janusz Klink Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Zakład Sieci Telekomunikacyjnych pok. 808, C-5 E-mail: Janusz.Klink@pwr.wroc.pl http://zstux.ita.pwr.wroc.pl/janusz/

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania sieciowe dla VoIP

Rozwiązania sieciowe dla VoIP Rozwiązania sieciowe dla VoIP Spis treści QOS... KORZYŚCI Z VOIP... KOMPONENTY ORAZ PROTOKOŁY VOIP... KODEKI... PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE... PROTOKÓŁ LLDP-MED... BEZPIECZEŃSTWO... PROJEKT SIECI ROZWAŻANIA...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi routera VI-3223u

instrukcja obsługi routera VI-3223u instrukcja obsługi routera VI-3223u Wersja A2.03.0, 25 Kwiecień 2013 261099-00211 strona 1 z 90 Wstęp Instrukcja ta zawiera informacje o instalacji i działaniu urządzenia. Aby w pełni skorzystać z instrukcji

Bardziej szczegółowo