NGN IMS (IP Multimedia Subsystem) Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NGN IMS (IP Multimedia Subsystem) Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego"

Transkrypt

1 Instytut Telekomunikacji PW NGN IMS (IP Multimedia Subsystem) Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego IMS-c 1

2 Widok 3GPP Rel. 7 IMS-c 2

3 Architektura NGN dotychczasowe ujęcie wykładowe Inteligencja we współdziałających składnikach SPr1 A1, A2,... SPri Aa, Ab,... Aplikacje - końcowe funkcje usługowe - współpraca ze sterowaniem usługami i siecią (np. mediacją, zarządzaniem zasobami) API zunifikowane zzz API dla technik SPr1 U1, U2,... aaa Term.capab. S-Mobilnością AccessCntrl Mediacja S-Zasobami SPri Ua, Ub,... User interaction Call Control MsgControl S-Messg S-Sesją S-Obecnością Sterowanie usługami (SCF, SF,...) - sterowanie zgłoszeniami (integracja modeli) (Call Control) -sterowanie wymianą wiadomości (x-mail, fax, UM, SMS) (Messaging Control), -sterowanie współpracą z użytkownikami (User Interaction) - inne funkcje usługowe (składniki dla aplikacji) - współpraca ze sterowaniem siecią (zarządzaniem zasobami, mediacją) ogólna rola SCF/SF: oferować styk do funkcji sieciowych (network capabilities) z "przesłonięciem" samej sieci Sterowanie siecią - funkcje niezbędne do tworzenia i utrzymywania połączeń sesji komunikacyjnych w ramach poszczególnych technik sieciowych (ISUP,, ) - funkcje wymiany wiadomości -Mediacja podstawowe funkcje usługowe ( np. translacja ISUP-) (które - to kwestia umowy społecznej ) - zarządzanie zasobami transferowymi (wg ITU-T lokowane w w. transportowej).. terminale serwery dołączenie agregacja "tranzyt" przełączanie/ ruting (HS access gateway,bras...) Transfer pakietów między terminalami, terminalami a elementami sterowania siecią,... IMS-c 3

4 IMS vs inne sieci Środowisko współpracy różnych sieci - architektura Domena IMS Domena GSM/UMTS Domena PSTN CSCF/ BGCF 3GPP MGCF BICC -I ISUP MSC Serwer Styk Nc BICC -I -T ISUP Styk Mc MSC Serwer -I -T ISUP Softswitch Border Gtwy IM-MGW VoIP TDM MGW Styk Nb VoIP TDM MGW VoIP TDM MGW CSCF Call Session Control F. BGCF Border Gateway Control F. IM-MGW - IP Multimedia Media Gateway F. MGW Media Gateway poprzednio omawialiśmy IMS-c 4

5 NGN prace normalizacyjne ITU 3GPP ETSI IETF SG13 (główna grupa): architektura, usługi, QoS, bezpieczeństwo, ewolucja NGN FG (NGN Focus Group): wspomaganie wdrażania NGN SG19: Fixed-mobile convergence (FMC), sieci bezprzewodowe SG2: identyfikacja, adresacja, routing SG11: protokoły (szeroko dyskutowany dylemat: separacja identity/location; problem mobilności i multihoming, architektury typu Host Identity Protocol ) IMS: UMTS/IMS, IMS-session control architecture user: TISPAN NGN: FMC w oparciu o IMS user: + non- protokoły:, IPv4/6, COPS, Diameter, IMS-c 5

6 Dlaczego 3GPP to za mało? Baza dla aplikacji -owych i nie--owych przykłady aplikacji nie--owych: IPTV, VoD, P2P, gry sieciowe, , SMS/MMS IMS - dla konwersacyjnych aplikacji -owych Możliwie daleka niezależność od sieci dostępowej (przewodowe ADSL, CTV / bezprzewodowe UMTS, Wi-xxx, ) Wsparcie dla złożonych modeli biznesowych Rozwiązanie modelowe: odrębne podsystemy dla różnych klas aplikacji konwersacyjne, streaming (IPTV,VoD) współużytkowanie głównie warstwy transportowej ale atrakcyjne może też być szersze zastosowanie IMS np. IPTV czy PES oparte o IMS IMS-c 6

7 Funkcje zarządzania Architektura odniesienia NGN wg ITU-T Rec. Y.2001 ANI Aplikacje dostawców Funkcje aplikacyjne (ParlayX, ) Funkc. termin. końcowych Profile usługowe użytkowników Profile transportowe użytkowników Funkcje sterowania sieciowe i usługowe (, ) Funkcje sterowania dostępem do sieci Funkcje sterowania zasobami i przyjmowaniem zgło. Inne sieci Transportowe funkcje sterowania Warstwa transportowa Funkcje przetwarzania mediów Dostępowe funkcje transportowe Funkcje brzegowe Rdzeniowe funkcje transportowe Funkcje bramowe Funkcje transferowe UNI IMS-c NNI 7

8 Modelowa architektura odniesienia wg ETSI - TISPAN NGN (w stosunku do ITU: bliżej implementacji) Aplikacje Inne podsystemy Funk. użytk. końco wych Szczegóły dostępu zależne od typu sieci dostępowej, np. dostęp na poziomie IP: UMTS/GPRS konteksty PDP xdsl - sesja PPP PSTN/ISDN emulation subsystem -I (ITU Q ) / -T RFC-3398) Core IMS (IP Multimedia Subsystem) Inne sieci Warstwa transportowa Funkcje sterowania dostępem do sieci zapewnienie transportu technologicznego przydział adresów fizycznych, adresów serwerów bezpieczeństwo terminala (szyfrowanie) Funkcje sterowania zasobami i przyjmowaniem... Transportowe funkcje sterowania Funkcje transferowe QoS NAT/NAPT bezpieczeństwo sieci (firewall) UNI Funkcje transferowe IMS-c 8 NNI

9 Składniki główne role Transport funkcje transferowe transmisja + transport IP (ruting/switching, w tym obsługa pakietów) sterowanie transportowe Dostęp do sieci jako wydzielony składnik - zasadniczo w przypadku sieci stałych (zwłaszcza przewodowych); dla mobilnych funkcje te wynikają już z GPRS uwierzytelnienie terminali, przydział adresów IP (np. DHCP), informowanie sterowania transportowego o cechach terminali i profilach QoS użytkowników Zarządzanie zasobami transportowymi przydział zasobów transportowych (zwłaszcza w domenie dostępu/agregacji) dla strumieni w płaszczyźnie użytkowej (współpraca z warstwą sterowania poziomu podsystemów, głównie ze sterowaniem sesyjnym ) Podsystemy Cele: ruting zgłoszeń, przekładanie aplikacyjnych wymagań transportowych na kategorie warstwy transportowej, dostęp do funkcji usługowych, biling Specjalizacja (dedykowane różnym kategoriom usług) IMS-usługi sesyjne + aplikacje, emulacja PSTN/ISDN (klasyczny sprzęt abonencki), inne - np. IPTV, VoD, Co z szeroko rozumianą treścią (sieciami treści)?... chyba jest pewien problem ;) Aplikacje Funkcje dodane IMS-c 9

10 Podsystem IMS jako fragment "prawdziwej" NGN główne role AS - Application Server BGCF - Breakout Control Gateway F P-Proxy, I-Interrogating, S-Serving CSCF - Call Session Control Function HSS - Home Subscriber Server (HLR+profile usługowe) MGCF - Media Gateway Cntrl F MGW - Media Gateway MRFC - Media Resource Function Controller MRFP - Media Resource Function Processor dane płaszczyzny użytkownika dane płaszczyzn sterowania UE Aplikacje/usługi zaawansowane/ dane HSS o użytkownikach AS (profile ) - koordynacja I-CSCF dostępu do stateless poszczególnych funkcji, wsparcie dla usług - współpraca z innymi IMS, P-CSCF równoważenie obciążeń S-CSCF stateful stateful - sygnalizacyjny punkt kontaktu, współpraca z transportem (QoS, bezpieczeństwo) rezerwacja zasobów transportowych (cel: QoS) AS (sip server) MRFC ~ focus Multimedia (konferencje, voic , ) MRFP H.248 BGCF ruting-> PSTN / inne Styk z: MGCF innymi IMS, PSTN, MGCF MGW PSTN Inne IP Warstwa transportowa UWAGA: W IMS przyjęto model sterowania usługami w sieci macierzystej - SM - (home network service control), stąd szczególna rola S-CSCF; Dla odróżnienia, w sieciach 2G obowiązuje model sterowania usługami w sieci wizytowanej (visited network service control). W odniesieniu do usług IMS, na poziomie transportowym IP zasadniczo obowiązuje model dostarczania funkcji IP w sieci wizytowanej IMS-c 10 dlaczego?

11 Podsystem IMS jako fragment "prawdziwej" NGN główne role AS - Application Server BGCF - Breakout Control Gateway F P-Proxy, I-Interrogating, S-Serving CSCF - Call Session Control Function HSS - Home Subscriber Server (HLR+profile usługowe) MGCF - Media Gateway Cntrl F MGW - Media Gateway MRFC - Media Resource Function Controller MRFP - Media Resource Function Processor dane płaszczyzny użytkownika dane płaszczyzn sterowania I-CSCF stateless HSS AS AS (sip server) BGCF ruting-> PSTN / inne UE P-CSCF stateful S-CSCF stateful MRFC ~ focus MGCF MGCF rezerwacja zasobów transportowych (cel: QoS) MRFP PSTN H.248 Inne IP MGW Warstwa transportowa UWAGA: W IMS przyjęto model sterowania usługami w sieci macierzystej - SM - (home network service control), stąd szczególna rola S-CSCF; Dla odróżnienia, w sieciach 2G obowiązuje model sterowania usługami w sieci wizytowanej (visited network service control). W odniesieniu do usług IMS, na poziomie transportowym IP zasadniczo obowiązuje model dostarczania funkcji IP w sieci wizytowanej IMS-c 11 dlaczego?

12 dane sygnalizacyjne IMS - bloki funkcjonalne AS - Application Server BGCF - Breakout Gateway Control Function P-Proxy, I-Interrogating, S-Serving -CSCF - Call Session Control Function HSS - Home Subscriber Server (HLR+Profile usługowe) MGCF - Media Gateway Cntrl Function MGF - Media Gateway Function MRFC - Media Resource Function Controller MRFP - Media Resource Function Processor SGF - Signalling Gateway Function BCF Border Control Function BGF Border Gateway Function (C-core, I-interworking) użytkownik warstwy transportowej (dla sygnalizacji) SBC: QoS, bezpieczeństwo UE P-CSCF stateful Diameter Diameter (AAA) I-CSCF stateless do I-BCF HSS do I-BCF Parlay Camel S-CSCF stateful rezerwacja zasobów transportowych (cel: zapewnienie QoS) AS tel sip AS (sip server) BGCF ruting->pstn do I-BCF MRFC ~ focus MRFP /-I H.248 SCCP via SIGTRAN SS7 via SIGTRAN MGCF MGF SGF DNS stos SS7 PSTN SBC - Session Border Controller QoS, bezpieczeństwo, współpraca protokołów I-BCF Inne IP UNI C-BGF dane użytkowe Warstwa transportowa I-BGF Transportowy dostęp do sieci: realizacja przepływów fizycznych w dostępie (por. slajd+2): UMTS konteksty PDF, WiFi tunel, xdsl tunel PPP Poziom IP : model dostępu w sieci obsługującej IMS-c NNI 12

13 IMS - bloki funkcjonalne AS - Application Server sterowanie usługowe BGCF - Breakout Gateway Control Function ruting poziomu zgłoszeń w kierunku do sieci PSTN P-Proxy, I-Interrogating, S-Serving CSCF - Call Session Control Function (punkt kontaktu UE, wybór S-CSCF, registrar/ruting zgłoszeń - por. dalej) HSS - Home Subscriber Server HLR + profile usługowe użytkowników MGCF - Media Gateway Cntrl Function sterowanie bramami medialnymi na styku z innymi sieciami (np. PSTN) MGF - Media Gateway Function funkcje bramowe na poziomie mediów MRFC - Media Resource Function Controller sterowanie mediami dla realizacji usług multimedialnych domeny IMS MRFP - Media Resource Function Processor przetwarzanie mediów dla realizacji usług multimedialnych domeny IMS SGF - Signalling Gateway Function brama sygnalizacyjna (SIGTRAN) BCF Border Control Function (C-core, I-interworking) sterowanie transportowymi funkcjami brzegowymi (na podstawie analizy sygnalizacji) BGF Border Gateway Function (C-core, I-interworking) transportowe funkcje brzegowe dla zapewnienie bezpieczeństwa (NAT, firewall) IMS-c 13

14 Dostęp transportowy Transportowy dostęp do sieci (sterowanie transportowe) Transport G o R e R e 4G/LTE: idea podobna do 3GPP (choć zmieniona architektura, uwzględniono IPv6, zmienione nazewnictwo, ) GGSN Gateway GPRS Support Node SGSN Serving GPRS S.N. < 3GPP R7 (z grubsza) PDG - Packet Data Gateway WAG - Wireless Access Gateway 3GPP R7 / TISPAN BAS Broadband Access Server DSLAM Digit. Subscr. Line Access Mux IMS-c 14

15 domeny tranzytowe Np. IMS 3GPP obsługa sesji Rola serwerów w istocie stanowią platformę dostępu do usług (model SM!!!) implementują ściśle zdefiniowane zasady kierowania wiadomości pomiędzy funkcjami HSS Parlay Camel AS AS (sip server) INVITE (końc). Inne IMS IBCF DNS I-CSCF stateless BGCF ruting->pstn PSTN SGF UE P-CSCF stateful S-CSCF stateful MRFC ~ focus MGCF H.248 PSTN UNI S-CSCF - Registrar - Rozdzielacz dostępu do usług - Initial Filtering Criteria (z HSS) wyzwalacze (~ IN triggers) - - określa ruting do właściwych AS, BGCF (PSTN), MRFP MGW Sieć obsługująca (np. sieć odwiedzana) Warstwa transportowa Sieć macierzysta ( SMa ) (model home-network service control) NNI Inne IP IMS-c 15

16 Rola serwerów - podsumowanie P-CSCF Punkt kontaktowy dla UE do IMS. Szyfrowanie wiadomości na styku z UE, przydział zasobów (translacja SDP do kategorii funkcji sterowania transportem RACF), ruting na poziomie I-CSCF Ruting żądań rejestracji; pozyskiwanie adresów S-CSCF z HSS/ wybór S-CSCF podczas rejestracji klienta, ukrycie topologii własnej sieci przed innymi operatorami. Do Rel.6: punkt wejściowy z innych sieci (od Rel.7 ta rola w I-BCF) S-CSCF Główny blok sterujący przebiegiem sesji (sterowanie w sieci macierzystej). Rejestracja i uwierzytelnienie użytkowników, obsługa zgłoszeń/ruting w tym do aplikacji) na bazie profili użytkownika pozyskiwanych z HSS. IMS-c 16

17 zabezpieczona wymiana wiadomości (obecnie- Rel 5,6 - tylko IPSec) uwierzytelnienie, uzgodnienie parametrów bezpieczeństwa Przykład: IMS 3GPP rejestracja użytkownika UE GGSN P-CSCF I-CSCF HSS S-CSCF Ustanowienie kontekstu PDP, P-CSCF discovery Uwierzytelnienie między UE a siecią macierzystą Security Agreement między UE a P-CSCF (1) REGISTER (+ authoriz /security params brak jakiejkolwiek ochrony inf., Tutaj: ustalenie parametrów zabezpieczeń UE - P-CSCF (Security Associations dla IPSec) 401 ( + dane uwierzytelnienia RAND, AUTN) REGISTER (+authoriz params) DNS(domena UE) 401 (ATUN/RAND, IK/CK) Wybór S-CSCF przeznaczonego do obsługi UE (protokół Diameter) REGISTER 401 (Unauthorized) + dane uwierzytelnienia (dla UE) i klucze szyfrowania (dla IPsec UE-P-CSCF) Pobranie danych uwierzytelnienia i kluczy szyfracji z HSS (protokół Diameter) (AUTN/RAND; IK/CK) (2) REGISTER (RES=f(RAND)) Odtąd sygnalizacja UE P-CSCF jest szyfrowana IPSec (niezależnie od sekcji dostępowej) 200 OK REGISTER (+ nagłówek Path z P-CSCF) DNS(domena UE) 200 OK REGISTER 200 OK. (+nagłówek Service-Route z S-CSCF; Service Route por. dalej) Pobranie profilu użytkownika IFC (protokół Diameter) USŁUGI: por. koncepcja Init.Filt.Crit.! + procedury zapisania się w S-CSCF na przekaz danych rejestracyjnych użytkownika (osobno UE i P-CSCF) SUBSCRIBE OK NOTIFY OK SUBSCRIBE OK NOTIFY OK IMS-c 17 aby poznać status rejestracji pozostałych URI klienta oraz dla celów re-authentication i de-registration Sieć obsługująca UE Sieć macierzysta dla UE

18 Zakończenie fazy ustanawiania sesji Negocjacja medium + w tle QoS w warstwie transportowej (P-CSCF śledzi SDP i koordynuje rezerwacje zasobów transportowych poprzez SPDF por. wykład IMS-transport) Przykład: IMS 3GPP ustanowienie sesji UA-A P-CSCF-A S-CSCF-A? I-CSCF-B HSS-B S-CSCF-B Init.Filt.Crit INVITE(SDP1). IPSec wg kluczy (1) REGISTER (prop. SDP 1 wszystkie media i kodeki) S-CSCF(B)=?? Init.Filt.Cri t. P-CSCF-B INVITE(SDP1) UA-B teraz rezerwacja zasobów, współpraca PCSCF z SPDF PRACK (Provisional ACK) (odpow. SDP 2 1 kodek per każde zaakceptowane medium) 200 OK (odpow. SDP 2 ) 183 (Session Progres) (odpow. SDP 1 wspierane media i kodeki) Zbiór ten może zostać następnie zawężony z uwagi na rezultat uzgodnień z warstwą transportową rezerwacja zasobów, współpraca PCSCF z SPDF UPDATE (odpow. SDP 3 ; stan Preconditions) 200 OK. (odpow. SDP 3 ; stan Preconditions) 180 (Ringing) Ostateczne potwierdzenie: kodeki + transport OK PRACK (Provisional ACK) (widzę zgodność Preconditions) 200 OK (ja też widzę zgodność Preconditions) 200 OK ACK Sieć obsługująca UE-A Sieć macierzysta dla UE-A Istotne rozszerzenia : provisional ACK (PRACK) mechanizm Preconditions (opóźnienie zakończenia zestawiania sesji w celu zgrania tego procesu z obustronną rezerwacją zasobów; więcej o zasobach wykład IMS-transport) IMS-c 18 Sieć macierzysta dla UE-B Sieć obsługująca UE-B

19 Negocjacja medium + QoS w warstwie transportowej (P-CSCF śledzi SDP i koordynuje rezerwacje zasobów transportowych) Przykład: IMS 3GPP pozostałe transakcje w ramach sesji UA-A P-CSCF-A S-CSCF-A I-CSCF-B HSS-B S-CSCF-B P-CSCF-B UA-B (Route ~ Service-route) (Route ~ Path) Typowo pomijanie I-CSCF w celu skrócenia scieżki sygnalizacyjnej (wykorzystanie mechanizmów rutingowych : nagłówki Path (S-CSCF->UE), Service- Route (UE->S-CSCF), Record-route, Route) Sieć obsługująca Sieć macierzysta dla UE-A IMS-c 19 Sieć macierzysta dla UE-B Sieć obsługująca

20 Rola pól rutingowych Ustalane podczas rejestracji terminala Path ustalane prze P-CSCF, pamiętane przez obsługujące S-CSCF (na okres rejestracji) do osiągnięcia właściwego docelowego P-CSCF z poziomu S-CSCF przez żądanie nawiązania dialogu (np. INVITE) Service_Route ustalane przez S-CSCF, pamiętane przez UE oraz obsługujące P-CSCF (na okres rejestracji) do osiągnięcia macierzystego S-CSCF przez żądanie nawiązania dialogu (np. INVITE) generowane przez już zarejestrowany terminal UE Ustalane podczas nawiązania sesji RecordRoute/Route ustawiane przez UE i serwery (ważne w ramach dialogu) do rutingu (w łańcuchu serwerów) żądań kolejnych transakcji podczas już nawiązanego dialogu Ustalane podczas rutingu żądania (w ramach transakcji) Via do rutingu odpowiedzi dokładnie po ścieżce przejścia żądania transakcji (ale pod prąd ) ważne w ramach transakcji IMS-c 20

21 Ruting zgłoszeń podsumowanie (dla bardzej dociekliwych;dla uproszczenia przypadek Rel.6) 0. Zestawienie tunelu L2 między terminalem a węzłem brzegowym. Na tym etapie terminal pozyskuje adres obsługującego P-CSCF, następnie zawsze wstawiany na początek pola Route; szczegóły pozyskania tego adresu są zależne od techniki dostępowej (UMTS/sieć stała xdsl, sieć WiFi, ) Sieć wizytowana dla A Sieć macierzysta dla A Sieć macierzysta i wizytowana dla B A 1. Rejestracja (A roaming, B -? ) P-CSCF-A wskazuje swój Service-Route: URI = P-CSCF-A, na który to S-CSCF-A adres S-CSCF-A macierzyste dla UE-A ma kierować żądania UA-A UE-A. P-CSCF-A jest więc pamiętany w S-CSCF-A i tam używany w Route; UNI Pole Service-Route jest zapamiętane przez UA-A i P- CSCF-A i w przyszłych INVITE używane w ścieżce Route: P-CSCF-A, S-SCCF-A. UE-A poznaje P-CSCF-A w czasie ustanowienia kontekstu PDP dla sygnalizacji IMS. Legenda xxx yyy zzz S-CSCF I-CSCF Path: P-CSCF-A P-CSCF-A REGISTER element domeny macierzystej abonenta A element domeny macierzystej abonenta B elementy domen wizytowanych NNI Service-Route: S-CSCF-A S-CSCF-A I-CSCF-A P-CSCF 200 OK NNI S-CSCF I-CSCF P-CSCF-B UNI B S-CSCF-A wskazuje swój URI = S-CSCF-A, na który to adres należy kierować żądania inicjowane przez UA-A (S-CSCF-A jest zapamiętany w P-CSCA i w UE-A; wstawiane w Route). S-CSCF zapamiętuje też Path (równe P-CSCF-A), później używane jako pole Route, aby dla wywołań kierowanych do UE-A dotrzeć do P-CSCF-A z pominięciem I-CSCF. UA-B Ruting na poziomie IP do I-CSCF-A na podstawie DNS i założenia: <FQDN domeny UE-A> = Request URI Pytanie: wykorzystanie Via w tej fazie? IMS-c 21

22 INVITE Ruting zgłoszeń podsumowanie (cd.) (dla dociekliwych) 2. Dialog A->B - nawiązanie P-CSCF-A wgrywa się na RecRout i modyfikuje Route Route: P-CSCF-A, S-CSCF-A UE wskazuje ścieżkę (a w niej URI macierzystego S-CSCF) dokąd ma trafić żądanie nawiązania dialogu I-CSCF nie wgrywa się na RecordRoute (tylko na Via) UA-A 3. Kolejne żądania w dialogu Route = RecordRoute S-CSCF I-CSCF P-CSCF-A Path-A Service-Route-A S-CSCF-A I-CSCF P-CSCF RecordRoute: P-CSCF-A; Route: S-CSCF-A 200 OK RecordRoute UNI NNI NNI UE zapamiętuje zwrotne RecordRoute do użycia jako Route w kolejnych transakcjach dialogu; Po nawiązaniu dialogu mamy: Dla UE-A: RecordRoute = P-CSCF-A, S-CSCF-A, S-CSCF-B, P-CSCF-B S-CSCF-A S-CSCF I-CSCF P-CSCF-A I-CSCF-A P-CSCF RecordRoute += S-CSCF-A ; Route: I-CSCF-B Service-Route-B Route: P-CSCF-B S-CSCF-B RecordRoute += S-CSCF-B I-CSCF-B Path-B P-CSCF-B S-CSCF-B I-CSCF-B P-CSCF-B S-CSCF wskazuje URI P-CSCF-A w sieci obsługującej, przez który to węzeł można trafić do UE B. Wypełnia RecordRoute, by pozostać w dialogu. UA-B UNI UE w odpowiedzi OK zwrotnie przekazuje w RecordRoute ustaloną ścieżkę dla kolejnych transakcji rozpoczętego dialogu: Dla UE-B: RecordRoute= P-CSCF-B, S-CSCF-B, S-CSCF-A, P-SCCF-A Route = RecordRoute UA-A UA-B UNI NNI NNI UNI Ruting wg ustalonej wartości RecordRoute 22

23 IMS realizacja (dostęp do) usług Idea realizacji Usługi - AbA Usługi - AbB np. Parlay(X), Camel WWW np. Parlay (X) Camel AS i AS k HSS AS 1... AS n ( server) HSS ruting wg kryteriów IFC oraz na podstawie modyfikacji na poziomie AS (Record-Route, Route) S-CSCF-B stanowy UE-B UE-A S-CSCF-A stanowy IFC Initial Filtering Criteria IMS-c 23

24 IMS - usługi IMS/3GPP - Profil użytkownika i profil usługowy (w HSS) Private user identity (np. dla UMTS jest to pochodna ~IMSI) Service profile 1 Service profile n Profil zawodowy Public identification tel: Profil domowy Public identification tel: Core Net Service Authoriz. 2 Znaczenie operatorskie profilu dla mediów (np. klasa złota / srebrna / brązowa) wykorzystywanego w S-CSCF przy analizie parametrów pola SDP Initial Filtering Criteria 1 Initial Filtering Criteria n Kryteria wyzwalania poszczególnych usług poziomu aplikacyjnego (AS) dla profilu zawodowego, interpretowane w S-CSCF w celu organizacji właściwego rutingu wiadomości do serwerów aplikacyjnych IMS-c 24

25 IMS - Initial Filtering Criteria IFC opis kryteriów wyzwalania usług Ogólna zasada wykorzystania IFC HSS IFC2 IFCn AS1 AS2 AS n IFC1 rejestracja użytkownika IFC1 IFC2 IFC n F1 F2 Routing F n S-CSCF kolejność analizy wg. priorytetu IFC IMS-c 25

26 Studencie: rozpatrz ten przykład w kontekście projektu. Initial Filtering Criteria przykład dokument XML Initial Filtering Criteria Trigger point (wyzwalacz) (0..1) Service trigger point 1 opis kryterium wyzwolenia usługi Request URI (dla jakiej zawartości tego pola zdefiniowano wyzwalacz) Method (dla jakiej metody ) np. INVITE Header (dla jakiej wartości określonego pola nagłówka ) np. To = From = Session case (sesja originating/terminating/terminating_unregistered) np. terminating_unregistered Session description (wyrażenie opisujące filtr dla zawartości pola SDP) Service trigger point n opis kryterium wyzwolenia usługi (ogólnie: kiedy wywołać) (ogólnie: co i jak wywołać) Parametry wywołania AS Application server (adr. serwera) np. Service information parametry wymagane do przesłania serwerowi w wiadomości można je łączyć wyrażeniami logicznymi Przykład: przekierowanie na adres domowy, gdy nie jestem zarejestrowany w tele.pw.edu.pl S-CSCF INVITE Ustawienie parametrów przekierowania w formie udostępnionej przez usługodawcę Analiza IFC dla Appl serv 1 INVITE INVITE INVITE I-CSCF Onet IMS-c 26 Do rozważenia: którędy by poszedł ten INVITE, gdyby było <tel: >?

27 Przykłady wykorzystania platformy IMS PES (PSTN/ISDN Emulation Service) wykorzystanie serwerów aplikacyjnych do realizacji usług w profilu PSTN Realizacja IPTV (część funkcji np. rejestracja, listy programów -, inne np. sterowanie odtwarzaniem - specyficzne dla platform IPTV) IMS-c 27

NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS)

NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS) Instytut Telekomunikacji PW NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS) IMS/Transport 1 RACF Resource and Admission COntrol FUnction Architektura odniesienia NGN funkcje transportowe ANI Profile usługowe

Bardziej szczegółowo

Architektura IMS. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, PW

Architektura IMS. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, PW Architektura IMS Nakładkowa architektura sterowania sesją i usługami nad domeną sieci pakietowej (GPRS, UMTS, WLAN, DSL, FTTx) wykorzystująca technikę IP i protokoły internetowe IETF (np. SIP, Diameter)

Bardziej szczegółowo

Podstawy IMS (IP Multimedia Subsystem)

Podstawy IMS (IP Multimedia Subsystem) Architektura IMS Podstawy IMS (IP Multimedia Subsystem) Co to jest IMS? Podsystem multimedialny IP dla sieci mobilnej 3G Wspólna rama architektoniczna architektura funkcjonalna Nakładkowa sieć dla istniejących

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu SNAGZ Nazwa przedmiotu Sieci następnej generacji Wersja przedmiotu 2 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW

Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW Architektura usługowa IMS Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW Plan prezentacji Wprowadzenie Architektura IMS Usługi, aplikacje i zastosowania Ewolucja NGN IMS jako wspólna arch. usługowa Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług w IMS

Realizacja usług w IMS Realizacja usług w IMS IMS aspekt usługowy Interpersonalne usługi multimedialne Wymiana plików dowolnego typu Głos, dane, wideo Nowe usługi Bogate połączenia uwzględnienie kontekstu komunikacji bogaty

Bardziej szczegółowo

IP Multimedia Subsystem

IP Multimedia Subsystem IP Multimedia Subsystem Karol Kański 16 marca 2010 1 Wprowadzenie 2 Architektura 3 Plan sygnałów 4 Serwisy 5 Uzupełnienia Czym jest IMS, motywacja IMS to ramowa architektura stworzona w celu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Protokół SIP w pigułce. Marek Średniawa

Protokół SIP w pigułce. Marek Średniawa Protokół SIP w pigułce Marek Średniawa SIP: Session Initiation Protocol Protokół aplikacyjny (tekstowy): ustanawianie, modyfikacja, likwidacja i zarządzanie przebiegiem multimedialnych sesji komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Architektura usługowa IMS

Architektura usługowa IMS Architektura usługowa IMS Marek Średniawa UTE semestr letni 2016 IMS - motywacja Zamiar: konkurowanie z Internetem przez likwidację jego braków Zapewnienie QoS, bezpieczeństwa i mechanizmów taryfikacji

Bardziej szczegółowo

SIP: Session Initiation Protocol. Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010

SIP: Session Initiation Protocol. Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010 SIP: Session Initiation Protocol Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010 Wprowadzenie Zaaprobowany przez IETF w 1999 (RFC 2543) Zbudowany przez Mutli Parry Multimedia Session Control Working Group : MMUSIC Oficjalny

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2028811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2007 07014467.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW

Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW Architektura usługowa IMS Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW Plan prezentacji Wprowadzenie Architektura IMS Usługi, aplikacje i zastosowania Ewolucja NGN IMS jako wspólna arch.usługowa Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

NGN SIGTRAN (Signalling Transport)

NGN SIGTRAN (Signalling Transport) Instytut Telekomunikacji PW NGN SIGTRAN (Signalling Transport) Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Sigtran 1 Kontekst szczególny: 3GPP G VLR Rel. 7 Sigtran 2 ... SIGTRAN (Signalling Transport) Pierwotna

Bardziej szczegółowo

Wspólna architektura 3G/NGN 2005 Wykorzystanie wspólnej architektury serwer/brama 3G dla sieci stacjonarnych przewodowych i mobilnych bezprzewodowych

Wspólna architektura 3G/NGN 2005 Wykorzystanie wspólnej architektury serwer/brama 3G dla sieci stacjonarnych przewodowych i mobilnych bezprzewodowych Ewolucja IMS Wspólna architektura 3G/NGN 2005 Wykorzystanie wspólnej architektury serwer/brama 3G dla sieci stacjonarnych przewodowych i mobilnych bezprzewodowych Sieć szkieletowa Brama medialna MGW MGW

Bardziej szczegółowo

Protokół SS7 - co to za licho i jak działa na styku z TP

Protokół SS7 - co to za licho i jak działa na styku z TP Protokół SS7 - co to za licho i jak działa na styku z TP o mnie dlaczego ten temat? Zapominamy o IP (!?) SS7 Signaling System number 7 - DSS1 sygnalizacja lokalna centralaklient (ISDN) - SS7 sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem sygnalizacyjnym służącym do ustalania adresów IP oraz numerów portów wykorzystywanych przez terminale do wysyłania i

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Modele implementacji usług w architekturze IMS

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Modele implementacji usług w architekturze IMS POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2006/2007 Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Jan Kościesza Michał Daniel Misiak Modele implementacji

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1911248 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2006 0677641.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2140648. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2007 07734165.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2140648. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2007 07734165. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2140648 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2007 07734165.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859599 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L12/18 H04L29/06

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Ewolucja TV. Personalizacja. Telewizja interaktywna. Konwergencja. WebTV. Treści na żądanie. Komunikacja. Tradycyjna TV

Ewolucja TV. Personalizacja. Telewizja interaktywna. Konwergencja. WebTV. Treści na żądanie. Komunikacja. Tradycyjna TV IMS i IP TV Ewolucja TV Personalizacja Konwergencja Telewizja interaktywna Tradycyjna TV Treści na żądanie Komunikacja WebTV Advertising Treści tworzone przez użytkowników usługi społecznościowe IPTV to

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1924032. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.01.2007 07702029.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1924032. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.01.2007 07702029. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1924032 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.01.2007 07702029.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź 1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź autorytatywna dotycząca hosta pochodzi od serwera: a) do którego

Bardziej szczegółowo

Ewolucja TV. Personalizacja. Telewizja interaktywna. Konwergencja. WebTV. Treści na Ŝądanie. Komunikacja. Tradycyjna TV

Ewolucja TV. Personalizacja. Telewizja interaktywna. Konwergencja. WebTV. Treści na Ŝądanie. Komunikacja. Tradycyjna TV Usługi IPTV Ewolucja TV Personalizacja Konwergencja Telewizja interaktywna Tradycyjna TV Treści na Ŝądanie Komunikacja WebTV Advertising Treści tworzone przez uŝytkowników usługi społecznościowe IPTV to

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Architektura usługowa IMS Marek Średniawa

Architektura usługowa IMS Marek Średniawa Architektura usługowa IMS Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW Studia Podyplomowe: Podstawy telekomunikacji dla nie inżynierów Plan prezentacji Wprowadzenie Architektura IMS Usługi, aplikacje i

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

SNG Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego

SNG Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW SNG Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego SNG-I/1 1 Ewolucja w skali makro NGN, NGI, Wymiana informacji Internet Łączenie węzłów Telefonia Łączenie kanałów Future Internet

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1794972 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.04 0476668.1 (1) Int. Cl. H04L29/06 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system telefonii VoIP opartej na protokole SIP

Bezpieczny system telefonii VoIP opartej na protokole SIP Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Bezpieczny system telefonii VoIP opartej na protokole SIP Leszek Tomaszewski 1 Cel Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Standardy w obszarze Internetu Przyszłości. Mariusz Żal

Standardy w obszarze Internetu Przyszłości. Mariusz Żal Standardy w obszarze Internetu Przyszłości Mariusz Żal 1 Agenda Wprowadzenie Organizacje standaryzacyjne Projekty mogące mieć wpływ na proces standaryzacji Przyszłe obszary standaryzacji Podsumowanie 2

Bardziej szczegółowo

3GPP: Ewolucja UMTS. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, PW

3GPP: Ewolucja UMTS. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, PW Podsumowanie 3GPP: Ewolucja UMTS Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, PW 2 Od WCDMA przez HSPA do LTE WCDMA UMTS HSDPA HSUPA HSPA+ LTE Max. Downlink speed 384 kbit/s 14 Mbit/s 28 Mbit/s 100 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879335 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.2006 06722372.7

Bardziej szczegółowo

Ewolucja usług telekomunikacyjnych

Ewolucja usług telekomunikacyjnych Ewolucja usług telekomunikacyjnych od IN do IMS Marek Średniawa Semestr letni 2015 Program wykładu Wprowadzenie Usługi i zastosowania IN Architektura i model koncepcyjny IN CAMEL IN w sieciach mobilnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo VoIP SIP & Asterisk. Autor: Leszek Tomaszewski Email: ltomasze@elka.pw.edu.pl

Bezpieczeństwo VoIP SIP & Asterisk. Autor: Leszek Tomaszewski Email: ltomasze@elka.pw.edu.pl Bezpieczeństwo VoIP SIP & Asterisk Autor: Leszek Tomaszewski Email: ltomasze@elka.pw.edu.pl Zakres tematyczny 1/2 Bezpieczeństwo VoIP Protokół sygnalizacyjny (SIP) Strumienie medialne (SRTP) Asterisk Co

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

NGN architektura SIP-T, SIP-I Materiały wykładowe do uŝytku wewnętrznego

NGN architektura SIP-T, SIP-I Materiały wykładowe do uŝytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW NGN architektura SIP-T, SIP-I Materiały wykładowe do uŝytku wewnętrznego SIP-T/SIP-I 1 Zakres zastosowań SS7 (ITU) PSTN SIP-T IP PSTN SIP-T(IETF) ISUP/BICC SIP-I IP ISUP/BICC

Bardziej szczegółowo

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/WUT/A.1

Bardziej szczegółowo

Protokół SIP w pigułce. Marek Średniawa

Protokół SIP w pigułce. Marek Średniawa Protokół SIP w pigułce Marek Średniawa SIP: Session Initiation Protocol Protokół aplikacyjny (tekstowy): ustanawianie, modyfikacja, likwidacja i zarządzanie przebiegiem multimedialnych sesji komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl 1 O PCSS Jednostka afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Dział sieci Dział usług sieciowych Dział komputerów

Bardziej szczegółowo

PLNOG 2009r. Wyzwania i dobre praktyki w budowaniu oferty i infrastruktury głosowej. Przemysław Mujta Crowley Sebastian Zaprzalski Datera

PLNOG 2009r. Wyzwania i dobre praktyki w budowaniu oferty i infrastruktury głosowej. Przemysław Mujta Crowley Sebastian Zaprzalski Datera PLNOG 2009r. Wyzwania i dobre praktyki w budowaniu oferty i infrastruktury głosowej Przemysław Mujta Crowley Sebastian Zaprzalski Datera Agenda Otwarta Platforma Cyfrowa Elementy Platformy Modele budowy

Bardziej szczegółowo

SNG architektura i protokół SIP Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego

SNG architektura i protokół SIP Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW SNG architektura i protokół SIP Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego SNG-SIP 1 Megaco/H.248 Megaco/H.248 Warstwa aplikacyjna? np. SS7/IP (czyli SIGTRAN) MGC Serwery SIP

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2007. Autorzy: Tomasz Piotrowski Szczepan Wójcik Mikołaj Wiśniewski Wojciech Mazurczyk

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2007. Autorzy: Tomasz Piotrowski Szczepan Wójcik Mikołaj Wiśniewski Wojciech Mazurczyk Bezpieczeństwo usługi VoIP opartej na systemie Asterisk Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2007 Autorzy: Tomasz Piotrowski Szczepan Wójcik Mikołaj Wiśniewski Wojciech Mazurczyk Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Ewolucja IMS i podsumowanie

Ewolucja IMS i podsumowanie Ewolucja IMS i podsumowanie R 99 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Definicja UTRAN Separacja Architektura IMS Druga faza IMS Uwzględnienie Podstawowe funkcje usługowe 3G Podstawa dla wczesnych wdrożeń sieci 3G płaszczyzn

Bardziej szczegółowo

Analysis of PCE-based path optimization in multi-domain SDN/MPLS/BGP-LS network

Analysis of PCE-based path optimization in multi-domain SDN/MPLS/BGP-LS network Analysis of PCE-based path optimization in multi-domain SDN/MPLS/BGP-LS network Grzegorz Rzym AGH, Department of Telecommunications 20-21.10.2016, Poznań www.agh.edu.pl Agenda Motywacja PCE SDN Środowisko

Bardziej szczegółowo

R 6. Dostęp HSUPA 12/ Wprowadzenie IMS 12/2007. Emulacja PSTN/ISDN. Usługi dostarczania

R 6. Dostęp HSUPA 12/ Wprowadzenie IMS 12/2007. Emulacja PSTN/ISDN. Usługi dostarczania Ewolucja IMS R 99 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Definicja UTRAN Separacja Architektura IMS Druga faza IMS Uwzględnienie Podstawowe funkcje usługowe 3G Podstawa dla wczesnych wdrożeń sieci 3G płaszczyzn sterowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej E. Kuśmierek, B. Lewandowski, C. Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 1 Plan prezentacji Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

korporacyjnych i resortowych na bazie protokołu u IP M. Miszewski,, DGT Sp. z o.o.

korporacyjnych i resortowych na bazie protokołu u IP M. Miszewski,, DGT Sp. z o.o. Bezpieczeństwo usług ug w sieciach korporacyjnych i resortowych na bazie protokołu u IP M. Miszewski,, DGT Sp. z o.o. DGT Sp. z o.o. All rights ul. Młyńska reserved 7, 83-010 2005, DGT Straszyn, Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

Technika IP w sieciach dostępowych

Technika IP w sieciach dostępowych Krzysztof Łysek Instytut Systemów Łączności Wojskowa Akademia Techniczna Technika IP w sieciach dostępowych STRESZCZENIE Artykuł przedstawia ewolucję sieci dostępowej w kierunku sieci następnej generacji

Bardziej szczegółowo

Operatorska platforma komunikacyjna VoIP. Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o.

Operatorska platforma komunikacyjna VoIP. Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. Operatorska platforma komunikacyjna VoIP Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. wiele lat wiele lat doświadczeń doświadczeń Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. 1996 r. rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie bliżej nas 1

Nowoczesne technologie bliżej nas 1 Usługi telewizji naukowej w projekcie PLATON Robert Cecko 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 4.03.2010 1 Agenda Projekt PLATON Cele i zakres projektu Telewizji naukowej Komponenty

Bardziej szczegółowo

Sieci Następnej Generacji (wybrane zagadnienia)

Sieci Następnej Generacji (wybrane zagadnienia) NGN Sieci Następnej Generacji (wybrane zagadnienia) Marek Średniawa INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKA WARSZAWSKA Marzec 2015 1 2 NGN Spis treści 1 WPROWADZENIE... 10 1.1. KONWERGENCJA... 10 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 36/14 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394489. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2009 09839561.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394489. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2009 09839561. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394489 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2009 09839561.9

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Planowanie telefonii VoIP

Planowanie telefonii VoIP Planowanie telefonii VoIP Nie zapominając o PSTN Składniki sieci telefonicznej 1 Centrale i łącza między nimi 2 Nawiązanie połączenia Przykład sygnalizacji lewy dzwoni do prawego 3 4 Telefonia pakietowa

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce

Kielce, dnia roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce Kielce, dnia 26.07.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sieci Inteligentne (IN) Sieci Następnej Generacji (NGN) Telefonia IP H.323 i SIP Architektura usługowa IMS

Sieci Inteligentne (IN) Sieci Następnej Generacji (NGN) Telefonia IP H.323 i SIP Architektura usługowa IMS IN, NGN, Telefonia IP: H.323 i SIP, Architektura usługowa IMS Sieci Inteligentne (IN) Sieci Następnej Generacji (NGN) Telefonia IP H.323 i SIP Architektura usługowa IMS Michał Jarociński, Marek Średniawa

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Platformy VOIP. Dariusz Dwornikowski

Profesjonalne Platformy VOIP. Dariusz Dwornikowski Profesjonalne Platformy VOIP Dariusz Dwornikowski VoIP i PSTN VoIP - technologia przesyłania głosu w sieciach IP PSTN - tradycyjne sieci komutowane Zalety technologii VoIP Niższe koszta połączeń Przezroczystość

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

AAA - Authentication, Authorization, and Accounting

AAA - Authentication, Authorization, and Accounting Protokół DIAMETER AAA - Authentication, Authorization, and Accounting Identyfikacja (Authentication) Czynność weryfikacji tożsamości obiektu lub osoby Uwierzytelnienie (Authorization) Czynność stwierdzania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445254. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2010 10188684.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445254. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2010 10188684. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 24424 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.. 188684.4 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 36/00 (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Uproszczenie mechanizmów przekazywania pakietów w ruterach

Uproszczenie mechanizmów przekazywania pakietów w ruterach LISTA ŻYCZEŃ I ZARZUTÓW DO IP Uproszczenie mechanizmów przekazywania pakietów w ruterach Mechanizmy ułatwiające zapewnienie jakości obsługi Może być stosowany do równoważenia obciążenia sieci, sterowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/201 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć Marcin Szeliga marcin@wss.pl Sieć Agenda Wprowadzenie Model OSI Zagrożenia Kontrola dostępu Standard 802.1x (protokół EAP i usługa RADIUS) Zabezpieczenia IPSec SSL/TLS SSH Zapory Sieci bezprzewodowe Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych. Tomasz Szewczyk PCSS

Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych. Tomasz Szewczyk PCSS Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych Tomasz Szewczyk PCSS Plan prezentacji Rodzaje pomiarów Sprzęt pomiarowy Analiza wyników

Bardziej szczegółowo