DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE"

Transkrypt

1 10 CZERWCA 2014 R. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ANNA ŻYŁA, GŁÓWNY EKOLOG BANKU DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE Ciepło dla budynków z OZE w Polsce i w Niemczech Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 25

2 NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE (dane GUS za 2012 r.) mln zł Ochrona środowiska mln zł Ochrona powietrza 320 mln zł Niekonwencjonalne źródła energii Slajd 2 z 25

3 KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, Slajd 3 z 25

4 DOŚWIADCZENIE BOŚ BANKU ( r.) Ochrona powierzchni ziemi 6,4% Ochrona przyrody, edukacja ekologiczna i inne 2,8% Ochrona wód i gospodarka wodna 27,0% 13,2 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia 40,7 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ Ochrona atmosfery 63,8% Slajd 4 z 25

5 FINANSOWANIE OZE PRZEZ BOŚ S.A. ( r.) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.] [tys. zł] Elektrownie wiatrowe Kolektory słoneczne Kotły opalane biomasą Pompy ciepła Produkcja biopaliw Biogaz Małe elektrownie wodne Fotowoltaika Geotermia (+przyłącza) Łącznie Slajd 5 z 25

6 FINANSOWANIE OZE PRZEZ BOŚ S.A. ( r.) Elektrownie wiatrowe 4% 3% 2% Kolektory słoneczne 5% Kotły opalane biomasą 12% 7% Pompy ciepła Produkcja biopaliw Biogaz 67% Małe elektrownie wodne Fotowoltaika Geotermia (+przyłącza) Łączna wartość udzielonych kredytów na OZE: ponad 2,1 mld zł Slajd 6 z 25

7 AKTUALNA OFERTA Finansowanie BOŚ EKOsystem Kredyty we współpracy z WFOŚiGW Kredyt Energia na Plus Kredyt z Dobrą Energią Kredyt EkoMontaż Slajd 7 z 25

8 NOWY KIERUNEK ROZWÓJ MINIOZE Korzyści dla inwestora i dla gospodarki Uniezależnienie się od wzrostu cen energii Oszczędności w domowych budżetach polskich rodzin Większa zdolność kredytowa Polaków Zwiększenie szans na własne mieszkanie Zmniejszenie niskiej emisji Poprawa komfortu życia Slajd 8 z 25

9 BOŚ EKOsystem co to jest? BOŚ EKOsystem składa się z czterech modułów: Modułu kotłowni montowanego w domu Modułu solarnego montowanego na zewnątrz domu Modułu fotowoltaicznego montowanego na zewnątrz domu Modułu pompy ciepła montowanego na zewnątrz domu Slajd 9 z 25

10 Slajd 10 z 25

11 BOŚ EKOsystem jak to działa? MODUŁ FOTOWOLTAICZNY MODUŁ SOLARNY MODUŁ POMPY CIEPŁA MODUŁ KOTŁOWNI Slajd 11 z 25

12 BOŚ EKOsystem koncepcja Kolektor słoneczny Instalacja PV Pompa ciepła Moduł kotłowy Dostawca rozwiązań IT Pakiety ubezpieczeń Slajd 12 z 25

13 BOŚ EKOsystem to minimalne zaangażowanie Klienta dostarczamy kompleksowe rozwiązanie urządzenia montaż finansowanie serwis Załatwiamy formalności za Klienta Slajd 13 z 25

14 Minimalny budżet rodziny wnioskującej o kredyt na dom Rodzina 2+2, dom 100 m2 i zużyciu ciepła 90 kwh/m2 rok, porównanie dla tego samego domu wyposażonego w różne źródła ciepła zł zł zł zł zestaw hybrydowy 9 kw + instalacja PV zł BOŚ EKOsystem podnosi zdolność kredytową Klientów (rodzina 2+2, dochód zł, netto, kredyt na 30 lat) zł propan butan olej opałowy Slajd 14 z 25 propan butan zł zł węgiel kamienny węgiel kamienny zł zł olej opałowy gaz ziemny gaz ziemny

15 Korzyści dla Klientów BOŚ EKOsystemu Realne oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Bezpieczeństwo i zdrowie Innowacyjność i pełna kontrola Dodatkowa przestrzeń Dodatkowy bonus Slajd 15 z 25

16 Partner strategiczny pakiet ubezpieczeń Ubezpieczenie urządzeń wchodzących w skład BOŚ EKOsystem Ubezpieczenie domu i budynków gospodarczych Pierwsza na polskim rynku polisa na wypadek spadku wydajności instalacji fotowoltaicznej Slajd 16 z 25

17 Kredyt z Dobrą Energią Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE Struktura organizacyjna kredytobiorcy Projekt realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV. Dopuszcza się realizację projektu przez podmiot inny niż SPV, o ile realizacja projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez projekt. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej min. 12 m-cy. Kwota kredytu inwestycyjnego: do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST do 100% kosztów brutto) Okres kredytowania: do 15 lat Karencja: w spłacie kapitału: do 18 miesięcy; w spłacie odsetek: do 18 miesięcy (standardowo nie dłużej niż do zakończenia inwestycji) Harmonogram spłaty kredytu: wysokość i częstotliwość spłaty poszczególnych rat dostosowana do projekcji finansowych projektu warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej Slajd 17 z 25 17

18 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW Kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Warunki finansowania ustalane indywidualnie z każdym WFOŚiGW przedmiot finansowania (zgodnie z listą zadań priorytetowych WFOŚiGW), podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie, kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania, preferencje w zakresie oprocentowania, okres kredytowania i karencji. Rodzaje mechanizmów wsparcia kredyty ze środków Funduszu, dopłaty do oprocentowania, dopłata do kapitału, w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW, lub decyzji indywidualnych. Slajd 18 z 25

19 Kredyt ENERGIA NA PLUS EIB SME Finance Facility Energy Efficiency Window Produkt kredytowy dedykowany przedsiębiorcom zainteresowanym zwiększeniem oszczędności energetycznej w firmach lub inwestowaniem w odnawialne źródła energii Możliwość uzyskania umorzenia do 12% wartości kapitału udzielonego kredytu Dla kogo? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty działające w formule ESCO o ile inwestycja realizowana przez ESCO dotyczy MŚP Slajd 19 z 25

20 Kredyt ENERGIA NA PLUS Czego dotyczy? 1. Przedsięwzięcia, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię (ciepło i en. elektryczna) i redukcja emisji CO 2 (efekt ekologiczny), w obszarach: budynków mieszkalnych i przemysłowych infrastruktury przemysłowej 2. OZE projekty samodzielne 3. Przedsięwzięcia wdrażane przez ESCO, o ile wsparcie Zachętą finansową będzie dotyczyło MŚP Efekt ekologiczny Budynki mieszkalne i przemysłowe: oszczędność energii pierwotnej 30% ; redukcja emisji CO 2 20% Infrastruktura przemysłowa: oszczędność energii pierwotnej 20 %; redukcja emisji CO 2 20% Slajd 20 z 25

21 Kredyt ENERGIA NA PLUS Warunki kredytowe okres kredytowania od 3 do 10 lat, (w przypadku projektów sektora OZE do 15 lat) kwota kredytu do 85% wartości przedsięwzięcia netto, maksymalna kwota kredytu 12,5 mln EUR (lub równowartość w PLN), maksymalna wartość przedsięwzięcia 25 mln EUR (lub równowartość w PLN), obniżona marża możliwość uzyskania grantu Komisji Europejskiej w formie umorzenia do 12% wartości udzielonego kredytu, jednak nie więcej niż 120 tys. EUR lub równowartość w PLN kredyt może stanowić ofertę uzupełniającą dla projektów współfinansowanych środkami z UE, dotacjami i pożyczkami krajowymi, w tym WFOŚ, NFOŚ oraz innymi mechanizmami finansowania (o ile dopuszczalne jest stworzenie takiego montażu) Slajd 21 z 25

22 Kredyt EkoMontaż Kredyt EkoMontaż jest przeznaczony na finansowanie realizowanego przez klienta zakupu i/lub montażu urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska Dla kogo? przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych koszty całkowite zadania: do 100 tys. zł w przypadku rekuperatorów, do 350 tys. zł w przypadku elektrowni wiatrowych, do 300 tys. zł w przypadku pozostałych urządzeń, kwota kredytu nawet do 100% kosztów inwestycji okres kredytowania do 10 lat karencja spłaty kapitału do 12 miesięcy możliwość zastosowania uproszczonego trybu oceny wniosku w przypadku zakupu urządzeń znajdujących się na wystandaryzowanej liście Slajd 22 z 25

23 Kredyt EkoMontaż Lista wystandaryzowanych urządzeń będących przedmiotem kredytowania w ramach kredytu EkoMontaż: pompy ciepła o mocy do 40 kw, nie wymagające uzgodnień w zakresie prawa geologicznego (kwota kredytu do 300 tys. zł), kotły gazowe, olejowe i węglowe niskoemisyjne o mocy do 300 kw (kwota kredytu do 300 tys. zł), kotły na biomasę o mocy do 300 kw (kwota kredytu do 300 tys. zł), ogniwa fotowoltaiczne o mocy do 40 kw (kwota kredytu do 300 tys. zł), siłownie wiatrowe o mocy do 40 kw (kwota kredytu do 350 tys. zł), kolektory słoneczne o powierzchni do 150 m 2 (kwota kredytu do 300 tys. zł), rekuperatory o wydajności do m 3 /h (kwota kredytu do 100 tys. zł). Slajd 23 z 25

24 Slajd 24 z 25

25 Dziękuję za uwagę Anna Żyła Bank Ochrony Środowiska S.A Slajd 25 z 25

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku

Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU XII KONFERENCJA Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku Płońsk, 20 21 listopada 2013 r. Spis treści Innowacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

raport ekologiczny 2013

raport ekologiczny 2013 raport ekologiczny 2013 Szanowni Państwo, tegoroczna premiera Raportu Ekologicznego Banku Ochrony Środowiska zbiega się w czasie z 25. edycją Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Z dużą satysfakcją

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 59 345 74 721-20,6%

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 1Q 2014 1Q 2013 2013 2012 Zmiana 1Q 2014 vs. 1Q 2013 Zmiana 2013 vs. 2012 Wynik z tytułu odsetek 74 721 66 450 277 878 286 520

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej 3 Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne,

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Grupa BOŚ S.A. 2014 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 2014 2013 Zmiana R/R 2014 2013 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 286 649 276 141 3,8% 278 893 266 797

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo