Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami"

Transkrypt

1 Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy. Energia z Odpadów.

2 Struktura nakładów na ochronę środowiska (dane GUS za 2010 r.) Nakłady na ochronę środowiska 10,93 mld zł ochrona powietrza i klimatu - 20% gospodarka odpadami - 9% pozostałe - 5% gospodarka ściekowa iochronawód- 66% 2

3 Struktura kredytów proekologicznych w BOŚ Kredyty proekologiczne w BOŚ S.A. w latach » 10,3 mld zł Udział kredytów na gospodarkę odpadami w kwocie kredytów proekologicznych udzielonych w BOŚ S.A. w latach » ok. 7% Udział kredytów na gospodarkę odpadami w kwocie kredytów proekologicznych udzielonych w BOŚ S.A. w roku 2011» ok. 10% 3

4 Ramy prawne a uczestnicy procesu postępowania z odpadami Rozdz. 1, Art. 1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Gminy Przedsiębiorcy Właściciele nieruchomości Ustawa określa: Zadania gmin oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku; Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; Warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie. 4

5 Inwestorzy Samorządy jako jednostki realizujące ustawowe obowiązki Przedsiębiorcy jako: właściciele nieruchomości podmioty świadczące działalność w zakresie gospodarki odpadami uczestnicy PPP 5

6 Kierunki działań w gospodarce odpadami Odzysk surowców Zakłady zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, demontaż odpadów wielkogabarytowych, przetwarzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego) Energetyczne wykorzystanie odpadów Unieszkodliwianie termiczne Nowe technologie Wyposażenie w niezbędne urządzenia i sprzęt (pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, urządzenia do redukcji objętości odpadów, itp.) 6

7 Przykłady inwestycji kredyty BOŚ Zakup środków transportu do zbiórki i przewozu odpadów stałych Budowa stacji magazynowania i przeładunku odpadów Budowa i wyposażenie zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych Zakup i montaż linii technologicznej do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych Budowa sortowni odpadów stałych Budowa i rozbudowa instalacji do przerobu, odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych Zakup i wdrożenie technologii wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów Odzysk gazu wysypiskowego i produkcja energii elektrycznej 7

8 Finansowanie inwestycji instrumenty bankowe Kredyty preferencyjne i montaże finansowe w ramach współpracy z donatorami środków: Kredyty ze środków donatorów Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek lub kapitału Kredyty ze środków łączonych Kredyty we współpracy z innymi instytucjami finansowymi w ramach systemów wspierania ochrony środowiska: Linie ze środków zagranicznych instytucji finansowych Programy i inicjatywy instytucji finansowych Komercyjne instrumenty finansowe: Kredyty inwestycyjne (w tym współfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pomocowych) Konsorcja bankowe i finansowe Obligacje komunalne i korporacyjne 8

9 Instrumenty kredytowe współpraca z WFOŚiGW Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Wykorzystanie dźwigni finansowej Główne kierunki finansowania gospodarki odpadami: Systemy zbiórki i transportu odpadów Obiekty i urządzenia służące odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów Usuwanie wyrobów zawierających azbest Zakres i warunki kredytowe określone indywidualnie dla każdego województwa w umowie WFOŚiGW-Bank 9

10 Instrumenty kredytowe Kredyt z Dobrą Energią Przedmiot kredytowania: odnawialne źródła energii, m.in. biogazownie o mocy powyżej 200 kw w tym: odzysk i wykorzystanie biogazu wysypiskowego Kredyt realizowany przez Spółki Celowe w modelu Project Finance. Kwota kredytu: do 80% kosztu netto inwestycji, a gdy jednym ze źródeł finansowania Projektu są środki dotacji UE do 90% kosztów netto inwestycji Okres kredytowania: wynika z pozytywnie zweryfikowanych przez Bank założeń biznes planu Projektu, lecz nie dłużej niż na 15 lat Okres karencji: do 18 miesięcy, lecz nie dłużej niż do czasu osiągnięcia przez Projekt pełnej zdolności produkcyjnej 10

11 Instrumenty kredytowe Linie ze środków zagranicznych CEB 4 Przedmiot kredytowania: Inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury oraz ochroną środowiska w tym: systemy unieszkodliwiania odpadów, instalacje gospodarki odpadami i przetwarzania odpadów, wdrażanie technologii utylizacji odpadów, recyklingu, technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych, rekultywacja terenów poprzemysłowych i wojskowych Kwota kredytu: do 50% kosztu inwestycji Okres kredytowania: 4 do 10 lat Okres karencji: do 2 lat marże i prowizje obniżone w stosunku do standardowej oferty banku, dłuższa niż standardowa karencja w spłacie kapitału. 11

12 Instrumenty kredytowe Linie ze środków zagranicznych EIB 4 Przedmiot kredytowania: Projekty infrastrukturalne m.in. w sektorze ochrony środowiska Kwota kredytu: do 50% kosztu inwestycji min. 20 tys EUR, max. 12,5 mln EUR Okres kredytowania: 4 do 10 lat Okres karencji: do 2 lat marże i prowizje obniżone w stosunku do standardowej oferty banku, dłuższa niż standardowa karencja w spłacie kapitału. 12

13 Instrumenty kredytowe Linie ze środków zagranicznych NIB 1 Przedmiot kredytowania: projekty dotyczące ce gospodarki stałymi odpadami komunalnymi, np: - poprawa segregacji odpadów, - usprawnienie zbiórki odpadów, Kwota kredytu: do 50% kosztu inwestycji brak minimalnej i maksymalnej kwoty kredytu (>5 mln EUR akceptacja przez NIB) Okres kredytowania: min 3 lata maks. do r. Okres karencji: do 2 lat marże i prowizje obniżone w stosunku do standardowej oferty banku, dłuższa niż standardowa karencja w spłacie kapitału. 13

14 Instrumenty kredytowe PPP Przedmiot kredytowania: projektowanie, wykonanie, eksploatacja projektu służącego realizacji zadania publicznego W ramach obsługi i finansowania w formule PPP Bank może: organizować finansowanie przedsięwzięcia w postaci różnych instrumentów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem środków funduszy ekologicznych, zaspokajając zapotrzebowanie na środki inwestycyjne i obrotowe, prowadzić obsługę finansową przedsięwzięcia związaną z monitorowaniem prawidłowości wykorzystania środków zgromadzonych na Rachunku Projektu, prowadzić pełną obsługę bankową spółki celowej powołanej do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oferując jej indywidualnie dobrany do projektu pakiet usług. Kredyt inwestycyjny: do 90% wartości kosztorysowej netto Kredyt obrotowy: do wysokości zapotrzebowania na kapitał obrotowy 14

15 Progi i bariery Dla rozwoju rynku gospodarki odpadami: Opóźnienia wynikające z oczekiwania na zmianę przepisów prawnych Znaczna kapitałochłonność inwestycji Konieczność realizacji zadań przez inwestorów wielopodmiotowych Dla finansowania przez sektor bankowy: Niedostateczny udział środków własnych w nakładach inwestycyjnych Innowacyjne technologie 15

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych tel. (22) kom Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

raport ekologiczny 2013

raport ekologiczny 2013 raport ekologiczny 2013 Szanowni Państwo, tegoroczna premiera Raportu Ekologicznego Banku Ochrony Środowiska zbiega się w czasie z 25. edycją Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Z dużą satysfakcją

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii W ramach Strategii Rozwoju Gminy Gniezno opracowano szczegółową dokumentację działań. Dla każdego działania został przygotowany opis wg. ściśle przyjętych reguł.

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 9.5

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 9.5 9. 9.2 9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 9.2 9.1.1 Analiza źródeł pozyskania kapitału 9.2 9.1.2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo