BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A."

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

2 Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007

3 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Wojewódzkie Powiatowe i Gminne Bank Ochrony Środowiska S.A. Fundacja EkoFundusz Inne fundusze i fundacje

4 DOŚWIADCZENIE W FINANSOWANIU OCHRONY ŚRODOWISKA W latach (do 30.06) BOŚ S.A. udzielił ponad 40 tys. kredytów proekologicznych, w łącznej kwocie 7,5 mld zł. Przy udziale kredytów BOŚ S.A. powstało ponad 25 tys. inwestycji proekologicznych o wartości 25,7 mld zł. Udział kredytów proekologicznych BOŚ S.A. w nakładach na inwestycje ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kraju wyniósł w latach średnio 5,0 %

5 FORMY KREDYTOWANIA EKOLOGII Kredyty preferencyjne udzielane w ramach współpracy z donatorami środków Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty w ramach wspólnego finansowania Kredyty komercyjne gdy nie ma możliwości skorzystania z kredytu preferencyjnego

6 PARTNERZY Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Bank Gospodarstwa Krajowego Zagraniczne instytucje finansowe Producenci i dystrybutorzy urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska

7 KREDYTY BOŚ NA OZE (1991-1/2 2007) OZE Kolektory słoneczne Kotły opalane biomasą Pompy ciepła Małe elektrownie wodne Elektrownie wiatrowe Produkcja biopaliw Biogaz Geotermia (+przyłącza) Fotowoltaika Łącznie liczba [szt.] Kredyty udzielone kwota [tys. zł]

8 KREDYTY BOŚ / WFOŚiGW - WARUNKI Warunki udzielania kredytów są preferencyjne. Stopień preferencji jest zróżnicowany w zależności od regionu, przedmiotu kredytowania i statusu inwestora: maksymalna kwota od 25 tys. zł do 100 mln. zł i od 60% do 90% kosztów zadania maksymalny okres kredytowania od 3 do 8 lat maksymalny okres karencji od 0 do 12 miesięcy po zakończeniu zadania oprocentowanie (przy s.r.w.=5,0%) od 1,5% do 4,25% w skali roku

9 KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z NFOŚiGW indywidualny montaż finansowy Aranżujemy kredyty na indywidualnie ustalanych warunkach kredytowania z udziałem środków NFOŚiGW lub kredyty z dopłatami Narodowego Funduszu do odsetek Atrakcyjne warunki dopasowane do potrzeb i możliwości inwestora, preferencyjne oprocentowanie

10 KREDYTY INDYWIDUALNIE NEGOCJOWANE - KORZYŚCI Przed udzieleniem kredytu Bank opracowuje montaż finansowy zadania Bank negocjuje udział środków funduszy ochrony środowiska w kredycie lub dopłaty do oprocentowania Bank jest partnerem w negocjowaniu umowy kredytu, w tym zabezpieczeń także w imieniu funduszy ochrony środowiska Po zawarciu umowy kredytu Bank monitoruje realizację zadania i uzyskanie efektów ekologicznych Bank dokonuje podziału płatności z poszczególnych źródeł finansowania zadania na podstawie przedkładanych faktur Bank przygotowuje dla NFOŚiGW/WFOŚiGW sprawozdania z realizacji inwestycji oraz uzyskanych efektów ekologicznych

11 KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE - WARUNKI premia w wysokości 25% wykorzystanego kredytu maksymalna kwota kredytu do 80% kosztów zadania okres spłaty kredytu do 10 lat miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie większe niż obliczona 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii (spłaty wyższe na wniosek Kredytobiorcy) oprocentowanie komercyjne ustalane indywidualnie przez każdy z banków uczestniczących w systemie wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych ograniczenia techniczne Oprocentowanie w BOŚ S.A. Klienci indywidualni: WIBOR 1M + 1,6 do 2,2, p.p. Wspólnoty mieszkaniowe: WIBOR 1M + 0,8 do 0,9 p.p. Przedsiębiorstwa: WIBOR 1M + 0,3 do 1,95 p.p. Segment finansów publicznych: WIBOR 1M + 0,14 do 1,9 p.p. w zależności od okresu kredytowania i ratingu

12 KREDYTY NA ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA Warunki udzielania kredytów: maksymalna kwota kredytu do 100% kosztów zakupu i montażu okres kredytowania do 5 lat oprocentowanie zmienne ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru

13 KREDYTY Z LINII ZAGRANICZNYCH Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW5) Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw Przedmiot kredytowania: m.in. OZE Kwota kredytu: max 250 tys. EUR lub jej równowartość (max. 85% wartości inwestycji) Okres kredytowania min. 5 lat, max. do r. Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Oprocentowanie: zmienne, zgodne z uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR 3M / EURIBOR 3M + marża 0,7 p.p. 1,8 p.p.

14 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMÓW UE Kredyty pomostowe do czasu wpływu środków z dotacji Kredyty na uzupełnienie środków przeznaczonych na inwestycje realizowane ze wsparciem UE

15 PROCEDURY UDZIELENIA KREDYTU Kredyty udzielane są przez oddziały Banku Wszelkich informacji o warunkach kredytu i proponowanym montażu finansowym udziela Ekolog Oddziału Podstawą oceny możliwości udzielenia kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej i możliwości zabezpieczenia kredytu

16 ZAKRES WSTĘPNYCH INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA BANKU (1) - inwestor Projektu (sponsor) - jaka forma prawna, charakterystyka właścicielska, powiązania kapitałowo-organizacyjne: - czy spółka jest notowana na WGPW, - jaki jest standing finansowy głównych akcjonariuszy/udziałowców, - czy spółka jest powiązana z podmiotami będącymi klientami Banku, - formuła realizacji Projektu (project finance lub w ramach bilansu podmiotu prowadzącego już działalność gospodarczą): - czy spółka powstała w celu realizacji a następnie eksploatacji inwestycji ( spółka celowa ), - czy Projekt będzie realizowany przez już działający podmiot gosp.

17 ZAKRES WSTĘPNYCH INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA BANKU (2) - parametry ekonomiczne (przewidywane koszty Projektu, planowana struktura finansowania) - czy w koszcie Projektu uwzględniono podatek VAT (koszt brutto) czy nie (netto), - czy udział własny w finansowaniu Projektu jest na akceptowalnym przez Bank poziomie i w jakiej formie będzie wniesiony (gotówka, aport rzeczowy, pożyczki udziałowców), - czy przy bilansowaniu źródeł finansowania przewidziano dotację z UE i na jakim etapie jest procedowanie w celu jej uzyskania,

18 ZAKRES WSTĘPNYCH INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA BANKU (3) - parametry techniczno-ekologiczne oraz formalno prawne Projektu (efekt rzeczowy i ekologiczny, technologia, wymagane decyzje) - co jest przedmiotem Projektu inwestycyjnego, - przewidywane do uzyskania wielkości efektu rzeczowego, - zastosowana technologia (znana i stosowana w praktyce czy nowatorska), - charakterystyka efektu ekologicznego i sposób jego potwierdzenia, - zestaw decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Projektu i następnie do jego eksploatacji

19 WSTĘPNA PROPOZYCJA DLA KLIENTA Określenie przez Bank możliwości dofinansowania Projektu: - rodzaj kredytu (inwestycyjny, obrotowy): - inwestycyjny przeznaczony na finansowanie Projektu, ZGODNY Z OFERTĄ PRZEDSTAWIONĄ W I CZĘŚCI PREZENTACJI - obrotowy nieodnawialny przeznaczony na finansowanie odsetek od kredytu inwestycyjnego naliczanych w okresie realizacji inwestycji, - obrotowy rewolwingowy przeznaczony na finansowanie VAT, KREDYT INWESTYCYJNY - spełnieniu warunków i pozyskaniu donatora) KREDYTY OBROTOWE - KOMERCYJNE może być PREFERENCYJNY (przy

20 ZAPRASZAMY Anna Żyła Główny Ekolog Banku Departament Projektów Ekologicznych i Obsługi Samorządów tel. 0/ , kom Oddziały - 79 Oddziałów Operacyjnych - 7 Punktów Obsługi Klienta

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE 10 CZERWCA 2014 R. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ANNA ŻYŁA, GŁÓWNY EKOLOG BANKU DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE Ciepło dla budynków z OZE w Polsce i w Niemczech Polsko-Niemiecka

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 Janusz Toruński Henryk Wyrębek 18 Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

raport ekologiczny 2013

raport ekologiczny 2013 raport ekologiczny 2013 Szanowni Państwo, tegoroczna premiera Raportu Ekologicznego Banku Ochrony Środowiska zbiega się w czasie z 25. edycją Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Z dużą satysfakcją

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 4 (53) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo