BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII"

Transkrypt

1 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 20

2 Doświadczenie BOŚ Banku Ochrona powierzchni ziemi 6,4% Ochrona przyrody, edukacja ekologiczna i inne 2,8% Ochrona wód i gospodarka wodna 27,0% 13,2 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia 40,7 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ Ochrona atmosfery 63,8% Slajd 2 z 20

3 Finansowanie oszczędności energii i OZE Ochrona atmosfery Odnawialne źródła energii Termomodernizacja (rewitalizacja) Efektywność energetyczna Modernizacja sieci ciepłowniczej Modernizacja procesów technologicznych Ekologiczny transport Efekty ekologiczne Produkcja energii w OZE + oszczędność energii elektrycznej 1324 GWh/rok Kredyty na OZE: 14 tys. szt. na łączną kwotę 2125 mln zł Kredyty udzielone przez BOŚ S.A. na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w okresie Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.] [tys. zł] Elektrownie wiatrowe Kolektory słoneczne Kotły opalane biomasą Pompy ciepła Produkcja biopaliw Biogaz Małe elektrownie wodne Fotowoltaika Geotermia (+przyłącza) Łącznie Slajd 3 z 20

4 Współpraca z donatorami Dom Energooszczędny NFOŚiGW Słoneczny EKOkredyt NFOŚiGW Kredyty preferencyjne WFOŚiGW Termomodernizacja BGK Linie zagraniczne KfW, EBI, CEB Slajd 4 z 20

5 Dom EnergoOszczędny dopłaty NFOŚiGW Dotacja: dom: mieszkanie: EUco 40 kwh/(m 2 rok) zł zł brutto; EUco 15 kwh/(m 2 rok) zł zł brutto; Kredytobiorcy: osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera (w tym spółdzielnię mieszkaniową) na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Marża kredytu BOŚ obniżona w stosunku do kredytu hipotecznego od 1,29 p.p. (do WIBOR 6 M) Slajd 5 z 20

6 Słoneczny EKOkredyt dopłaty NFOŚiGW Adresaci kredytu: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie, wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych, którym to budynkom mają służyć instalowane kolektory z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania wody użytkowej Wysokość dopłaty: 45% kosztów kwalifikowanych Środki na dopłaty limitowane, zakończenie Programu w 2014 r szt tys. zł ilość wartość Slajd 6 z

7 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW wybrane przykłady Woj. pomorskie dopłata do odsetek przedmiot: OZE, systemy grzewcze, termomodernizacja max. kredyt: 100 tys. zł lub 300 tys. zł. w zależności od przedmiotu i Kredytobiorcy oprocentowanie: WIBOR 3M 0,2 p.p. okres spłaty: 5 lat Woj. śląskie dopłata do odsetek Dom energooszczędny przedmiot: OZE, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, wymiennik gruntowy, instalacja grzewcza, materiały izolacyjne, stolarka dla domów o Ek (bez c.w.u.) < 50 kwh/m 2 rok max. kredyt: do 200 tys. zł i do 90% kosztów zadania, a dla instalacji grzewczej do 500 zł/kw, dla materiałów izolacyjnych do 50 zł/m 2, dla stolarki do 250 zł/m 2 oprocentowanie: 0,9 s.r.w. i nie mniej niż 3,5% p.a. okres spłaty: 12 lat Woj. łódzkie dopłata do kapitału przedmiot: OZE, termomodernizacja max. kredyt: do 30 tys. zł, w tym do 20 tys. zł na źródło ciepła dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane np. dla pompy ciepła 2 tys. zł/kw). Slajd 7 z 20

8 Kredyty na termomodernizację i remonty Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Przedsięwzięcie termomodernizacyjne ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła całkowita lub częściowa zamianę źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji BOŚ jednym z 13 banków kredytujących samorządy i przedsiębiorstwa i jednym z 4 banków kredytujących osoby fizyczne Slajd 8 z 20 8

9 Kredyt z lini KfW Kredyt z Klimatem Przeznaczenie kredytu Przedsięwzięcia dotyczące efektywności energetycznej, polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię (cieplną i elektryczną): - prace modernizacyjne budynków, polegające na ich dociepleniu; - modernizacja małych sieci ciepłowniczych, indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych i obiektach wielkopowierzchniowych oraz lokalnych ciepłowni; - instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną; - instalacja jednostek kogeneracyjnych; - likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do sieci miejskiej; Budowa indywidualnych systemów OZE, Integracja OZE z istniejącą infrastrukturą w celu podniesienie efektywności elektrycznej Kredytobiorcy: przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne Maksymalny okres kredytowania 10 lat (karencja do 2 lat) Obniżona marża i prowizja przygotowawcza Slajd 9 z 20

10 Kredyty własne BOŚ Banku Kredyt EnergoOszczędny Ekologiczny kredyt hipoteczny BOŚ EKOsystem EKOkredyt PV Slajd 10 z 20

11 Kredyt EnergoOszczędny (EkoOszczędny) Przedmiot kredytowania: Inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a w tym: wymiana i/lub modernizacja oświetlenia ulicznego, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów, wymiana przemysłowych silników elektrycznych, wymiana i/lub modernizacja dźwigów (w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych), modernizacja technologii na mniej energochłonną, wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach, inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej, (także ograniczenie zużycia wody, surowców, odpadów, zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) Na wniosek Klienta kredyt może być spłacany z oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, uzyskanych dzięki realizacji inwestycji. W takim przypadku: - Bank odstępuje od wymogu złożenia przez Klienta prognoz wyników finansowych na okres kredytowania (max. 10 lat) - Klient do wniosku o udzielenie kredytu dołącza wyliczenie oszczędności energii elektrycznej i oszczędności finansowych. Slajd 11 z 20

12 Ekologiczny kredyt hipoteczny Przedmiot kredytowania: nabycie, budowa, dokończenie budowy, wykończenie, remont, modernizacja lub rozbudowa domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe, przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu, spłata kredytu w innym banku lub instytucji, pod warunkiem, że jednocześnie dom jednorodzinny lub dom wielorodzinny, w którym znajduje się mieszkanie posiada/będzie posiadać: odnawialne źródło energii (OZE), jako źródło samodzielne lub pracujące w układzie biwalentnym (w połączeniu ze źródłem tradycyjnym) lub instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów lub status budynku niskoenergochłonnego tj. wielkość jednostkowego zapotrzebowania na energię końcową dla potrzeb ogrzewania i wentylacji jest nie większa niż 70 kwh/(m2rok) Marża kredytu obniżona w stosunku do kredytu hipotecznego od 1,29 p.p. (do WIBOR 6 M) Slajd 12 z 20 12

13 BOŚ EKOsystem MODUŁ FOTOWOLTAICZNY MODUŁ SOLARNY MODUŁ POMPY CIEPŁA MODUŁ KOTŁOWNI Slajd 13 z 20

14 BOŚ EKOsystem Slajd 14 z 20

15 Minimalny budżet rodziny wnioskującej o kredyt na dom Rodzina 2+2, dom 100 m 2 i zużyciu ciepła 90 kwh/m 2 rok, porównanie dla tego samego domu wyposażonego w różne źródła ciepła zł zł zł zł zestaw hybrydowy 9 kw + instalacja PV zł BOŚ EKOsystem podnosi zdolność kredytową Klientów (rodzina 2+2, dochód zł netto, kredyt na 30 lat) zł olej opałowy propan butan zł zł propan Slajd 15 z gaz 20 butan ziemny węgiel kamienny węgiel kamienny zł zł olej opałowy gaz ziemny

16 Korzyści dla Klientów BOŚ EKOsystemu Realne oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Dodatkowa przestrzeń Pełna kontrola Kredyt bankowy Dodatkowy bonus Dostawa, montaż, serwis Kompleksowość Finansowanie Ubezpieczenie Monitoring Internet, mobilne zarządzanie Slajd 16 z 20 Ubezpieczenie urządzeń, wydajności, domu

17 BOŚ EKOsystem porównanie produktów EkoKredyt BOŚ EKOsystem Eko pożyczka hipoteczna BOŚ EKOsystem Eko Kredyt Hipoteczny BOŚ EKOsystem Przeznaczenie sam pakiet BES na okres spłaty do 15 lat Remont/ modernizacja posiadanego domu oraz BES Zakup samego BES na dłuższy okres kredytowania, Cel dowolny Budowa domu oraz BES, Kupno gotowego domu oraz BES, Zakup samego BES w ramach kredytu hipotecznego z długim okresem kredytowania Okres kredytowania 15 lat 30 lat 35 lat Oprocentowanie, prowizja Oprocentowanie: WIBOR3M + marża zależna od okresu kredytowania: od 4 p.p. do 6 p.p. Prowizja: 0% Oprocentowanie: WIBOR6M + marża zależna od poziomu LTV: od 4 p.p. do 4,5 p.p. Prowizja: 1,75% Oprocentowanie: WIBOR6M + marża zależna od poziomu LTV: od 1,29 p.p. do 1,9 p.p. Prowizja: 1,5% Dostępna kwota Do 100 % wartości pakietu BES Max 110 tys. PLN Do 70 % wartości nieruchomości w przypadku finansowania remontu /modernizacji domu oraz BES Do 100 % w przypadku finansowania tylko BES Slajd 17 z 20 do 95 % wartości nieruchomości w przypadku finansowania budowy/zakupu domu oraz BES, do 100 % w przypadku finansowania tylko BES

18 EKOkredyt PV Pakiet obejmujący: instalację fotowoltaiczną kompleksowe finansowanie, montaż oraz gwarancję, ubezpieczenie instalacji. Kwota kredytu w przedziale zł Okres kredytowania: do 180 miesięcy dla Klientów korzystających z rozwiązania od dostawcy Banku Oprocentowanie: WIBOR3M + Marża uzależniona od okresu kredytowania od 3 p.p. do 5 p.p. Prowizja: dla Klientów nabywających instalację od dostawcy współpracującego z Bankiem 0%, dla pozostałych Klientów 5% Slajd 18 z 20

19 Slajd 19 z 20

20 Dziękuję za uwagę Grażyna Kasprzak Bank Ochrony Środowiska S.A Slajd 20 z 20