Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A."

Transkrypt

1 Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r.

2 Finansowanie OZE w BOŚ S.A. ( ) Liczba [szt.] Kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe Kotły opalane biomasą Kolektory słoneczne Pompy ciepła Produkcja biopaliw Biogaz Małe elektrownie wodne Inne Łącznie projektów elektrowni wiatrowych o mocy do 300 kw (kredyty na łączną kwotę 4,11 mln zł), w tym 4 szt. wiatraków o mocy do 50kW. 2

3 Dotychczasowe instalacje małych elektrowni wiatrowych (MEW) w BOŚ SA Inwestycje dla potrzeb własnych Sprzedaż nadwyżki prądu Brak sprzedaży zielonych certyfikatów Ocena zdolności kredytowej na bazie dotychczasowej działalności 3

4 Małe elektrownie wiatrowe Bariery rozwoju Niska opłacalność ekonomiczna Mała dostępność rozwiązań (w szczególności nowych) Wymagania formalno-prawne Elementy zachęcające Preferencyjne finansowanie Możliwość uzyskania niezależności dostaw prądu Dodatkowe przychody ze sprzedaży energii/certyfikatów 4

5 Finansowanie elektrowni wiatrowych w BOŚ Kredyty preferencyjne Udzielane dzięki współpracy z WFOŚiGW Posiadające ograniczenia mocy, kwot i inne Kredyty o oprocentowaniu rynkowym dedykowane dla farm wiatrowych Dostosowane do finansowania project finance Zakładające przychód ze sprzedaży energii oraz praw majątkowych ( zielonych certyfikatów ) 5

6 Kredyt we współpracy z WFOŚiGW

7 Zasady udzielania kredytów preferencyjnych Warunki udzielania kredytów są preferencyjne, stopień preferencji jest zróżnicowany w zależności od regionu W każdym województwie określone są: przedmiot kredytowania uprawniony podmiot wysokość kredytu i jego udział w kosztach zadania oprocentowanie długość okresu kredytowania możliwość uzyskania i długość okresu karencji w spłacie kapitału Udzielenie kredytu preferencyjnego stanowi formę pomocy publicznej 7

8 Aktualna oferta we współpracy z WFOŚiGW W ofercie Banku funkcjonują kredyty preferencyjne na elektrownie wiatrowe (w tym małe) w formie dedykowanych linii kredytowych dla województw: dolnośląskiego kujawsko-pomorskiego mazowieckiego opolskiego pomorskiego świętokrzyskiego warmińsko-mazurskiego wielkopolskiego zachodniopomorskiego Małe elektrownie wiatrowe ujęte są również w ramach umów BOŚ SA z WFOŚiGW województw: łódzkiego, lubelskiego, podlaskiego, śląskiego decyzje o przyznaniu dopłat podejmowane są każdorazowo indywidualnie 8

9 Kredyty preferencyjne - województwo dolnośląskie Przeznaczenie kredytu: zakup i montaż nowych mikro i małych elektrowni/siłowni wiatrowych i mocy do 110 kw, produkujących energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej lub na potrzeby własne użytkownika, w tym również poszczególnych urządzeń i elementów instalacji kredyty dla osób fizycznych i osób prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) Warunki kredytowania: kwota kredytu: do zł, lecz nie więcej niż 80% wartości przedsięwzięcia (zakup urządzeń i roboty budowlano-montażowe) okres realizacji zadania: do 18 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy okres kredytowania: do 5 lat okres karencji: do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia zadania określonej w umowie kredytu oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o 1,25 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku 9

10 Kredyty preferencyjne woj. kujawsko-pomorskie Przeznaczenie kredytu: zakup i montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW kredyty przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych; wnioski kredytowe składane są w Oddziale Banku Warunki kredytowania: kwota kredytu: do zł i nie więcej niż 90% kosztu całkowitego inwestycji, okres kredytowania: do 60 miesięcy okres realizacji zadania: do 18 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji oprocentowanie: WIBOR 3M pomniejszony o 1 punkt procentowy 10

11 Kredyty preferencyjne województwo mazowieckie Przeznaczenie kredytu: zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Warszawie kredyty udzielane są m.in. na zadania i programy dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii kredyty przeznaczone dla osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), osób prowadzących gospodarstwa rolne, przedsiębiorców Warunki kredytowania: kwota kredytu: do 80% kosztu całkowitego inwestycji okres kredytowania: do 10 lat, okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu oprocentowanie WIBOR 3M pomniejszony o 1,5 p.p. - dla zadań z dziedziny ochrony powierzchni ziemi i odnawialnych źródeł energii 11

12 Kredyty preferencyjne województwo opolskie Przeznaczenie kredytu: inwestycje polegające na budowie małych elektrowni wodnych i wiatrowych (o mocy do 0,5 MW) o kredyt mogą ubiegać się: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mikro- i małe przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne Warunki kredytowania: kwota kredytu: do 75% wartości zadania, jednak nie więcej niż zł okres realizacji zadania: do 1 roku od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy okres kredytowania: do 5 lat okres karencji: maksymalnie 6 miesięcy od daty zakończenia zadania oprocentowanie: 0,7 s.r.w. lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym 12

13 Kredyty preferencyjne - województwo pomorskie Przeznaczenie kredytu: odnawialne źródła energii elektrownie wiatrowe o kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne Warunki kredytowania: kwota kredytu: do 80% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż zł okres spłaty: do 5 lat od daty zakończenia zadania okres karencji: pierwsza spłata raty kapitałowej w następnym miesiącu po zakończeniu zadania okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy oprocentowanie: stałe - 3,0% w stosunku rocznym 13

14 Kredyty preferencyjne - województwo świętokrzyskie Przeznaczenie kredytu: zakup i montaż urządzeń elektrowni wiatrowych o mocy poniżej 100 kw kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą Warunki kredytowania: kwota kredytu: do 80% całkowitych nakładów inwestycyjnych, lecz nie więcej niż zł okres spłaty kredytu: do 8 lat od terminu zakończenia zadania, w tym okres karencji, okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy licząc od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu okres realizacji zadania: do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy trwałość zadania: 2 lata oprocentowanie: 5% w stosunku rocznym 14

15 Kredyty preferencyjne - woj. warmińsko - mazurskie Przeznaczenie kredytu: budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 50 kw kredyty przeznaczone dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, samorządów oraz utworzonych przez nie jednostek organizacyjnych, jednostek posiadających osobowość prawną Warunki kredytowania: kwota kredytu: do 80% kosztów realizowanej inwestycji lecz nie więcej niż: zł dla osób fizycznych, zł dla pozostałych Kredytobiorców okres kredytowania: do 5 lat okres karencji: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej okres realizacji zadania: do 12 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy oprocentowanie: zmienne, 0,5 WIBOR 3M + 2 p.p. 15

16 Kredyty preferencyjne - województwo wielkopolskie Przeznaczenie kredytu: budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW, kredyty przeznaczone dla wszystkich ubiegających się, realizujących inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego Warunki kredytowania: oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę stopy bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży Banku, obniżone o dopłatę Funduszu do odsetek kwota kredytu: do 80% kosztów realizowanej inwestycji, lecz nie więcej niż zł okres kredytowania: według limitów określonych w wewnętrznych przepisach Banku dla kredytów inwestycyjnych, jednak nie dłużej niż 10 lat - dla osób fizycznych i 15 lat - dla pozostałych Kredytobiorców okres realizacji zadania do 18 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy okres karencji: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej 16

17 Kredyty preferencyjne woj. zachodniopomorskie Przeznaczenie kredytu: kredyty przeznaczone na finansowanie źródeł energii wykorzystujących energię wiatru (siłownie i turbiny wiatrowe) dla wszystkich realizujących inwestycje w województwie zachodniopomorskim, w tym w szczególności osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Warunki kredytowania: koszt całkowity zadania nie większy niż 1 mln zł kwota kredytu: nie więcej niż 80% całkowitego kosztu inwestycji okres realizacji zadania: do 12 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy okres kredytowania: do 7 lat oprocentowanie: WIBOR 3M pomniejszony o 3p.p., lecz nie mniej niż 2% w skali roku 17

18 Kredyt z Dobrą Energią

19 Kredyt z Dobrą Energią Przeznaczenie: oraz instalacja biogazowni farmy wiatrowe instalacje do energetycznego wykorzystania biomasy elektrownie wodne inne inwestycje związane z OZE pokrycie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT związanego z Projektem sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy projektu 19

20 Kredyt z Dobrą Energią Adresaci Kredytu z Dobrą Energią małe, średnie i duże przedsiębiorstwa spółki komunalne jednostki samorządu terytorialnego Warunki kredytowania długi okres finansowania do 15 lat karencja w spłacie kapitału do 18 miesięcy wymagany udział środków własnych minimum 20% kosztu projektu 20

21 Energetyka wiatrowa - mikroinstalacje Planowany rozwój dla realizacji celów OZE (wg KPD) Rok Moc [MW] * dane GUS 21

22 Dziękuję za uwagę Anna Żyła Główny Ekolog Banku Z-ca Dyrektora Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych tel. (22) Bank Ochrony Środowiska S.A.

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE 10 CZERWCA 2014 R. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ANNA ŻYŁA, GŁÓWNY EKOLOG BANKU DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE Ciepło dla budynków z OZE w Polsce i w Niemczech Polsko-Niemiecka

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami Zakres dofinansowania Dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jan Sachs Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie HIERARCHIA CELÓW wydatkowania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013 pod redakcją EWY WILK 1 sierpnia 2009 r. Finansowane w ramach: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo