FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA"

Transkrypt

1 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 21

2 BOŚ Bank kim jesteśmy? Jesteśmy polskim bankiem Działamy od 1991 roku Największym akcjonariuszem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jesteśmy bankiem uniwersalnym świadczymy pełen zakres usług bankowych Obsługujemy Klientów mających różne potrzeby Wspieramy działania przedsiębiorców, samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i klientów indywidualnych Naszym wyróżnikiem są produkty proekologiczne Udostępniamy instrumenty finansowania przedsięwzięd związanych z ochroną środowiska Dotychczas udzieliliśmy finansowania na cele proekologiczne w kwocie ponad 13,2 mld zł Działamy w grupie kapitałowej W skład Grupy Banku wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A i BOŚ EKO PROFIT S.A. Slajd 2 z 21

3 Program PROSUMENT - dopłaty NFOŚiGW Slajd 3 z 21

4 Prosument dopłaty NFOŚiGW NA CO? na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji: energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. FINANSOWANIU PODLEGAJĄ źródła ciepła opalane biomasą pompy ciepła o mocy do 300 kwt kolektory słoneczne systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kwe mikrokogeneracja Slajd 4 z 21

5 Prosument dopłaty NFOŚiGW DLA KOGO? dla: osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. ILE? Maksymalna wysokośd kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu wynosi: dla instalacji, korzystającej z jednego odnawialnego źródła energii : 100 tys. PLN w przypadku osoby fizycznej, 300 tys. PLN w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla mikrokogeneracji biogazowej. dla instalacji, korzystającej z kilku odnawialnych źródeł energii: 150 tys. PLN w przypadku osoby fizycznej, 450 tys. PLN w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla mikrokogeneracji biogazowej. Slajd 5 z 21

6 Prosument dopłaty NFOŚiGW PRZYKŁADOWE JEDNOSTKOWE KOSZTY KWALIFIKOWANE Typ instalacji Maksymalny jednostkowy (1 kw p ) koszt kwalifikowany* Źródła ciepła opalane biomasą Pompy ciepła Kolektory słoneczne Systemy fotowoltaiczne Małe elektrownie wiatrowe Mikrokogeneracja O załadunku ręcznym PLN/kW O załadunku automatycznym PLN/kW Typu powietrze/woda do c.w.u. i c.o PLN/kW 3500 PLN/kW Poniżej 10 kw 8000 PLN/kW Od 10 do 40 kw 6000 PLN/kW Dla instalacji z akumulatorami koszt powiększa się o 5000 PLN/kW Poniżej 10 kw PLN/kW Od 10 do 40 kw 6500 PLN/kW Dla instalacji z akumulatorami koszt powiększa się o 5000 PLN/kW Dla instalacji na biogaz o mocy poniżej 20 kw PLN/kW */ Szczegóły, w tym zwiększenie kosztów kwalifikowanych przy instalacji zasobnika buforowego dla kotłów biomasowych, k.k. innych pomp ciepła, k.k. mikrogoneneracji innych mocy, w załączniku nr Slajd 3 do 6 PP z 21

7 Prosument dopłaty NFOŚiGW ATUTY Dotacja Kredyt kotły na biomasę pompy ciepła kolektory słoneczne fotowoltaika elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja 20%* 40%* oprocentowanie 1% pa okres kredytowania do 15 lat okres karencji do 6 miesięcy Do 100% kosztów kwalifikowanych */ od roku 2016 odpowiednio 15% i 30% Slajd 7 z 21

8 Doświadczenia Banku Po 2000 r. Bank rozpoczął preferencyjne kredytowanie m.in. pomp ciepła na cele c.o. i c.w.u. z dolnym źródłem ciepła w postaci studni głębinowych lub wężownic zakopanych w gruncie. Takie źródła ciepła, pomimo wysokiej sprawności (ok. 3,5-4,0) charakteryzowały się stosunkowo dużymi nakładami inwestycyjnymi (60-80 tys. PLN) i wysokim zużyciem energii elektrycznej. Obecnie pojawiły się na rynku nowoczesne, hybrydowe pompy ciepła, wykorzystujące różne dolne źródła, np. powietrze i wodę (studnia wiercona) w zależności od temperatury zewnętrznej. Zimą, jako dolne źródło wykorzystywana jest studnia wiercona, natomiast w pozostałym okresie - powietrze. Taki układ charakteryzuje się niższymi nakładami inwestycyjnymi (40-60 tys. PLN) i niższym zużyciem energii elektrycznej. Slajd 8 z 21

9 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW Kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Warunki finansowania ustalane indywidualnie z każdym WFOŚiGW przedmiot finansowania (zgodnie z listą zadao priorytetowych WFOŚiGW), podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie, kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania, preferencje w zakresie oprocentowania lub dopłaty do kapitału, okres kredytowania i karencji. Rodzaje mechanizmów wsparcia kredyty ze środków Funduszu, dopłaty do oprocentowania, dopłata do kapitału, w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW, lub decyzji indywidualnych. Slajd 9 z 21

10 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW Woj. lubelskie dopłata do kapitału przedmiot: inwestycje z zakresu ochrony środowiska (odnawialne źródła energii, przydomowe oczyszczalnie ścieków) kredytobiorcy: osoby fizyczne max. kredyt: 100% kosztów kwalifikowanych okres kredytowania: do 5 lat oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 3 p.p. dotacja do 30% udzielonego kredytu (dla pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych do 50 tys. zł, dla pozostałych do 10 tys. zł) Slajd 10 z 21

11 Produkty dla Pionu Korporacji i Finansów Publicznych Kredyt z Dobrą Energią Slajd 11 z 21

12 Kredyt z Dobrą Energią NA CO? Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE Przedmiot kredytowania elektrownie wiatrowe biogazownie (rolnicze, zagospodarowujące odpady, wykorzystujące biogaz wysypiskowy oraz biogaz powstały w procesach oczyszczania ścieków) elektrownie fotowoltaiczne, inne projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii (np. źródła wykorzystujące energię goetermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek, energię uzyskiwaną z biomasy) refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez klienta przed udzieleniem kredytu oraz sfinansowanych kredytem zaciągniętym w innym banku DLA KOGO? Dla spółek celowych (SPV), powołanych przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji Slajd 12 z 21

13 Kredyt z Dobrą Energią ATUTY produkt dedykowany, możliwośd oceny zdolności kredytowej wyłącznie na podstawie oceny realizowanego projektu (finansowanie spółek celowych), możliwośd refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych oraz ze środków kredytowych uzyskanych w innym banku, finansowanie do 90% wartości inwestycji, w przypadku JST do 100% wartości inwestycji, długi okres finansowania do 20 lat, możliwośd uzyskania karencji w spłacie kapitału nawet do 18 miesięcy, w spłacie odsetek nawet do 18 miesięcy, przy czym nie dłużej niż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Slajd 13 z 21 13

14 Kredyt z Dobrą Energią ATUTY możliwośd częściowego utworzenia rezerwy obsługi zadłużenia ze środków z kredytu. możliwośd ustalania indywidualnego harmonogramu spłat uwzględniającego sezonowośd produkcji energii elektrycznej z finansowanej instalacji. fachowa obsługa przez doświadczoną kadrę Głównych Ekologów Banku. Slajd 14 z 21 14

15 Doświadczenia Banku W roku 2012 Bank m.in. Finansował inwestycję związaną z budową małej elektrowni wodnej o mocy 660 kw z przepławką ( migracja ryb) na rzece. Łączny koszt inwestycji -12,3 mln PLN (netto), Dotacja - 6,3 mln PLN Kredyt inwestycyjny BOŚ SA - 3,6 mln PLN, Środki własne 2,4 mln PLN Zrealizowana inwestycja jest rentowna. Slajd 15 z 21

16 Kredyty na termomodernizację i remonty Premia termomodernizacyjna DLA KOGO? Dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych JAKICH OBIEKTÓW DOTYCZY? budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy emeryta i rencisty, domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne, klasztory), budynków stanowiących własnośd jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadao publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła ILE WYNOSI? 20% wykorzystanej kwoty kredytu jednak nie więcej niż: 16% kosztów przedsięwzięcia Slajd 16 z 21 dwukrotnośd przewidywanych rocznych oszczędności 16

17 Kredyt EKO Inwestycje NA CO? Na finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, termomodernizacji budynków, zastosowania odnawialnych źródeł energii, spełniających kryteria Programu Priorytetowego NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Inwestycje LEME (-( ang. List of Eligible Materials and Equipment Lista Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeo} obejmują: poprawę efektywności energetycznej i/lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków i/lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii realizowane poprzez zakup materiałów i urządzeo zamieszczonych na liście LEME Inwestycje wspomagane przedsięwzięcia obejmujące działania niekwalifikujące się jako inwestycje LEME, w zakresie: poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii termomodernizacji budynków i/lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie osiągnięte min. 30% oszczędności energii DLA KOGO? dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni mieszkaniowych będących MSP) Slajd 17 z 21

18 Kredyt EKO Inwestycje ATUTY Kredyt na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego 10% - na zadania LEME - Lista Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeo} lub zadania, dla których wykonano jedynie ocenę energetyczną 15% - na zadania poprzedzone audytem energetycznym dodatkowo 15% (do zł) na pokrycie kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią przy jednoczesnych korzyściach, wynikających z obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa, w wyniku ograniczenia energooszczędności Slajd 18 z 21

19 Dlaczego warto z BOŚ Bankiem? Dedykowane produkty Finansowanie preferencyjne Doświadczenie Specjalistyczna kadra Slajd 19 z 21

20 Dziękuję za uwagę Centrum Korporacyjne w Lublinie Bank Ochrony Środowiska Slajd 20 S.A. z 21

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

raport ekologiczny 2013

raport ekologiczny 2013 raport ekologiczny 2013 Szanowni Państwo, tegoroczna premiera Raportu Ekologicznego Banku Ochrony Środowiska zbiega się w czasie z 25. edycją Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Z dużą satysfakcją

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Mały Trójpak Ustawa OZE Obecne warunki prawne

Bardziej szczegółowo

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument,

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument, Konieczne postanowienia umów pożyczek zawieranych łącznie z umowami dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami końcowymi 1. pożyczka wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielana jest przez WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność

Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa domowego to ekonomiczna konieczność Dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, Uniwersytet Zielonogórski 18 1. Wprowadzenie Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do programu

Załącznik 4 do programu Załącznik 4 do programu Wymagania techniczne dla przedsięwzięć oraz dotyczące uprawnień do montażu instalacji dla programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo