NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW"

Transkrypt

1 ISSN Nr 1(14) LUTY 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK BANK PRZYJAZNY - str. 2 APEL O POMOC - str. 2 DLA LOKALNEGO ROZWOJU - str. 3 INTEGRUJĄCA ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH - str. 4 BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA NAJ- BLIŻEJ LUDZI - str. 5 LOSOWANIE NAGRÓD Z LOTERII DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH - str. 6 NASZE PLACÓWKI - str. 8 WSZYSTKO O PIECZYWIE - str. 10 NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW

2 BANK PRZYJAZNY Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko- Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw zorganizowały kolejną, XIV edycję konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Żaneta Szachnowska jest młodą, 26-letnią matką trójki malutkich dzieci. Walczy z ciężką, nieuleczalną chorobą zwłóknieniem płuc, na które do dziś nie znaleziono leku. W przypadku pani Żanety choroba pogorszyła jej stan tak, że nie była w stanie wyjść na spacer z dziećmi. Jedynym ratunkiem był przeszczep płuc, który pani Żaneta przeszła w styczniu br. Dzięki niemu będzie mogła zacząć funkcjonować normalnie, bez nieustannego natleniania się przy pomocy koncentratora tlenu. Jest to niezwykle trudny zabieg, zarówno dla zespołu lekarzy transplantologów, jak i dla pacjentki. Jeszcze przez długi czas pani Żaneta będzie przebywać w szpitalu, a gdy będzie mogła wrócić do domu, będzie go trzeba przystosować do jej potrzeb. Stan pani Żanety poprawia się z dnia na dzień. W tej chwili kluczową rolę odgrywa rehabilitacja, dzięki której pani Żaneta będzie mogła wrócić do normalnego życia i opieki nad dziećmi. Jak możesz jej pomóc? Poprzez dobrowolne wpłaty na subkonto Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Nadzieja w Namysłowie (z dopiskiem Żaneta ) oraz Poprzez przekazanie 1% podatku W formularzu PIT, w rubryce wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) należy wpisać numer KRS: oraz kwotę, którą chcesz przeznaczyć na rzecz organizacji (nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego!). Uwaga! W rubryce informacje uzupełniające trzeba koniecznie wpisać: Żaneta Szachnowska Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest doskonałą rekomendacją dla banków budujących właściwe relacje z małymi i średnimi fi rmami. Sprzyja ono tworzeniu silnych więzi między tymi sektorami, a uczestnicy konkursu są naturalnymi partnerami przedsiębiorców w świadczeniu usług bankowych. Konkurs przebiega w dwóch etapach. I etap to przedstawienie pisemnej prezentacji, która podlega ocenie punktowej przez niezależnych ekspertów. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów. Wraz z zakwalifi kowaniem się uczestników konkursu do drugiego etapu XIV edycji, zaczął się okres wizyt audytorów konkursu w centralach i placówkach banków oraz badanie opinii klientów. W II etapie niezależni audytorzy dokonali oceny jakości obsługi MSP w każdej placówce banków. Audytorzy odwiedzili siedziby uczestników z trzech kategorii konkursowych: bank uniwersalny, oddział bankowy, bank spółdzielczy. Podczas wizyt w instytucjach fi nansowych największą uwagę zwracano na jakość obsługi oraz zmieniającą się ofertę dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Surowej ocenie poddana została również jakość informacji udostępnianej klientom, doradztwo udzielane w banku lub oddziale oraz udogodnienia oferowane przedsiębiorcom. Badania opinii klientów były prowadzone wśród osób korzystających z bezpośredniego kontaktu z bankiem oraz z bankowości elektronicznej. Przedsiębiorcy, odpowiadając na kilkanaście pytań dotyczących między innymi zakresu oferty, dostępności usług, ich jakości oraz szybkości procedur, oceniali współpracę z bankiem lub oddziałem biorącym udział w konkursie. Badania ilustrują podejście klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do instytucji fi nansowych, wskazują także obecne i przyszłe oczekiwania w zakresie fi - nansowania MSP, na przykład dotyczące fi nansowania inwestycji. Badania opinii klientów relacyjnych i elektronicznych stanowią podstawę do opracowania badań benchmarkingowych, określających pozycję konkurencyjną poszczególnych instytucji fi nansowych biorących udział w konkursie. 25 stycznia 2013 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie miała miejsce Gala odbywającego się od 1998 roku konkursu, na której laureatom wręczane były statuetki i certyfi katy. Bank Spóldzielczy w Namysłowie otrzymał Godło Promocyjne ze Złotymi Gwiazdami. Wyróżnienie dla Banku odebrał prezes Zdzisław Bąk. Redakcja 2 MÓJ BANK

3 Dla lokalnego rozwoju Kilka gmin Opolszczyzny, reprezentowanych przez władze Byczyny, Namysłowa, Tułowic, Wilkowa i Kędzierzyna Koźla, przystąpiło do tworzenia Lokalnego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego, którego zadaniem będzie wspieranie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw. W momencie, w którym fi rmie skończą się pieniądze na rozruch, LSFP udzieli nisko oprocentowanej pożyczki w wysokości do 25 tys. euro. Pomysł ten promuje Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S. A. Lokalny Fundusz będzie miał formę spółki samorządów i Centrum Operacyjnego Samorządowa Polska S. A. Pieczę nad spółką sprawować będzie Krajowy Fundusz Poręczeniowy Samorządowa Polska, który poręczy kredyty udzielane przez lokalne fundusze i będzie nadzorował ich prace. Jego udziałowcami mogą być samorządy wojewódzkie i gminy, instytucje fi nansowe i agencje rządowe. Podczas spotkania z samorządowcami w Kędzierzynie Koźlu, prezes Zarządu Unii Gospodarczej Jacek Janiszewski zaznaczył, że Lokalny Fundusz Pożyczkowy, jako instytucja korzystająca ze środków Unii Europejskiej, powinien działać na zasadach obowiązujących instytucje non profi t wypracowany zysk powinien być w całości przeznaczony na działalność statutową, czyli udzielanie pożyczek. W spotkaniu z samorządowcami udział wzięli przedstawiciele Zarządu BS w Namysłowie, prezes Zdzisław Bąk oraz z-ca prezesa Dorota Niewiadomska. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zawarł bowiem porozumienie z Unią Gospodarczą, dotyczące realizacji tego ważnego dla lokalnego rozwoju przedsięwzięcia. - Polska gospodarka, a przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, zaczynają coraz boleśniej odczuwać skutki kryzysu, dlatego też taka inicjatywa nabiera szczególnego znaczenia. Wybór naszego Banku jako partnera przedsięwzięcia na terenie województwa opolskiego podyktowany był przede wszystkim dobrą znajomością kondycji tutejszej małej i średniej przedsiębiorczości oraz zaufaniem, jakim jej przedstawiciele nas obdarzyli. Będziemy spełniać zadania rozliczeniowe dla realizacji całego programu na terenie Opolszczyzny. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jesteśmy największym Bankiem Spółdzielczym na Opolszczyźnie podkreśla prezes Zarządu BS w Namysłowie, Zdzisław Bąk. redakcja MÓJ BANK 3

4 Integrująca rola banków spółdzielczych Rozmowa z Aleksandrem Świeykowskim, polskim przedsiębiorcą, dziennikarzem i politykiem, senatorem VIII kadencji Panie Senatorze, ma pan bogate doświadczenie w pracy w rolnictwie, ukończył pan studia w tym kierunku, zapisał piękną kartę działalności opozycyjnej, jest pan też wydawcą, czyli przedsiębiorcą. Proszę powiedzieć, jak postrzega pan dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą na Opolszczyźnie, zwłaszcza w reprezentowanym przez pana regionie? Na Opolszczyźnie dominującym działem gospodarki jest rolnictwo. Te tereny zawsze się z nim kojarzyły. Nawet gdy sięgniemy do czasów PRL, to warto wiedzieć, że wiodące w kraju gospodarstwa rolnicze znajdowały się na Opolszczyźnie. Są tu dobre ziemie, duże obszary pól zamiast wąskich paseczków gruntu. Do dzisiaj jest to bardzo istotne. Wzrasta eksport żywności, o którym mówimy w tej chwili Polska żywi Europę duża jego część pochodzi właśnie z tego regionu. Na przykład w Oleśnie jest spółdzielnia mleczarska, która słynie ze znakomitego masła i mleka, w które zaopatruje Berlin, Paryż, a niedawno otrzymała nawet ofertę z linii lotniczych jednego z państw arabskich. Ci ostatni chcieli wykupić niemal całą produkcję, jednak zarząd mleczarni nie zdecydował się na współpracę ze względu na możliwości produkcyjne i oczywiście związane z tym ryzyko. Chyba nie bez znaczenia jest bardzo wysoka kultura rolna na Opolszczyźnie. Tak, ale i nie bez znaczenia na pewno była i jest tutaj ścisła współpraca z akademiami rolniczymi. Gospodarstwa państwowe i rolnicy korzystali z rad ośrodków doradztwa rolniczego, współpracowali z wyższymi szkołami rolniczymi, obecnie uniwersytetami we Wrocławiu i Krakowie. Co ciekawe, 90% studentów tych szkół odbywało praktyki właśnie na Opolszczyźnie. Wielu z nich nadal tu pracuje, prowadzi gospodarstwa rolne. Tradycje rolnicze na tym terenie są zachowywane przez część mieszkańców związanych choćby ze spuścizną poniemiecką. Jako ciekawostkę przytoczę pewien fakt. W latach 70. robiłem dla telewizji fi lm dokumentalny o najbogatszej wsi w Polsce. Znajdowała się ona w naszym województwie. Akurat było wesele Pan Senator podczas wręczenia przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP, nagrody za zajęcie pierwszego miejsca za esej w konkursie rozpisanym przez Kancelarię Prezydenta RP Filary Demokracji Lokalnej. Aleksander Świeykowski, Senator RP i mieszkańcy chwalili się, że prezentem dla młodej pary jest Fiat 125p. Przypomnę, że to był symbol zamożności tamtych czasów, ale też świadczył o gospodarności. Tam, gdzie jest zamożność i gospodarność, musi być też bank. Banki spółdzielcze zostały stworzone, aby fi nansować gospodarstwa rolne, kółka rolnicze, spółdzielnie produkcyjne. Bank Spółdzielczy w Namysłowie to dzisiaj jeden z największych tego typu banków na Opolszczyźnie. Obserwuję, jak szuka kolejnych placówek na terenie województwa opolskiego, pełni więc także rolę integracyjną, co jest bardzo istotne. Na tych terenach są przecież trzy różne grupy mieszkańców: Ślązacy, Niemcy, przesiedleńcy zza Buga. Udało się ich zintegrować, a banki mają w tym swój udział, zwłaszcza Bank w Namysłowie, który podejmuje przedsięwzięcia integrujące lokalną społeczność. Spółdzielczość jest jedną z form gospodarowania, która oparła się znakom czasu i mimo zmian nadal funkcjonuje, chociaż jest teraz nieco niedoceniana. Czy spółdzielczość pana zdaniem ma jeszcze szanse? Wydaje mi się, że rozumiana jako wspólne działanie grup biznesowych czy terenowych tak. Nie ma moim zdaniem powodów, by się o nią obawiać. Jest jednak rzecz, która nieco szkodzi bankowości, bo pod tym spółdzielczym szyldem działa kilka innych struktur gospodarczych, które ze spółdzielczością nie mają wiele wspólnego, nie są osadzone w tej tradycji. Co prawda wspierają się na niej, ale nie wnoszą nic, zniekształcają obraz spółdzielczości. Banki spółdzielcze to podstawowa struktura, która ma olbrzymie tradycje i wciąż w niej tkwi, nie zapomina o niej. Wszystkie inne instytucje, działające często na terenie miast, mają z nią już niewiele wspólnego. Wciąż trwa dyskusja nad kształtem ustawy o Prawie spółdzielczym. Myślę, będzie się ono unowocześniało, dostosowywało do współczesnych potrzeb gospodarki i społeczeństwa, ale z zachowaniem przypisywanych jej założycielom wartości i tradycji, zwłaszcza jeśli chodzi o banki. Wystarczy popatrzeć na niemieckie banki raiffeisenowskie, które przecież były wzorem do stworzenia naszych spółdzielczych, a których wielki kapitał nie zniszczył. Banki spółdzielcze muszą się rozwij ać, na przykład poprzez łączenie się w grupy kapitałowe. To konieczność, wymóg czasu, ale wydaje mi się, że nie ma dla nich zagrożenia. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski 4 MÓJ BANK

5 Bankowość spółdzielcza najbliżej ludzi Dla czasopisma Banku Spółdzielczego w Namysłowie rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, prezesem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Jak ocenia Pan siłę sektora spółdzielczego na tle całego systemu bankowego? Bardzo dobrze. Mamy bliskie relacje z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Wciąż działamy w obszarach, które opuszczają banki komercyjne. Jesteśmy najlepszym partnerem dla agrobiznesu, a to ogromna siła. Teraz, w okresie kryzysu, banki komercyjne ponownie zaczynają postrzegać naszych klientów jako atrakcyjnych kredytobiorców. Trzeba zewrzeć szyki, żeby ich nie stracić. Potrzebujemy zdobywać nowych klientów nie tylko w Polsce powiatowej i gminnej, ale także w średnich i dużych miastach. Wszyscy wiemy, że budzimy dobre skojarzenia w umysłach Polaków, ale trzeba się nam dozbroić technologicznie. Właśnie nad tym pracujemy. W pierwszej fali kryzysu banki spółdzielcze okazały się najlepszymi partnerami dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo nie porzuciły ich. Czy w tej fazie, w którą wchodzi polska gospodarka, ich zachowanie będzie podobne? Przecież bankom ostatnio narzucono ostrzejsze normy ostrożnościowe. Banki spółdzielcze, z racji tradycji i bliskości, utrzymują swoich klientów przez pokolenia. Nie jest to zatem kwestia norm, mody czy pogoni za zyskiem. To, co chciałbym zmienić, to spowodować, by banki spółdzielcze były bankami pierwszego wy- dokończenie na str. 9 MÓJ BANK 5

6 edycja 2012 z LOTERIA DLA OSZCZĘDZ Nagrodę główną samochód osobowy KIA RI W Namysłowskim Ośrodku Kultury 25 stycznia 2013 roku odbyło się Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Żeby wziąć udział w losowaniu, należało do 31 marca 2012 ro złotych i utrzymać ją do końca grudnia 2012 roku. Swoich właścicieli znalazło 101 nagród rzeczowych. W trakcie uroczystości losowania nagród, Bank przekazał Pańs zorganizowanie ferii dla wychowanków. W tegorocznej edycji nagrodą będzie samochód osobowy Ford Fo wpłacić do Banku złotych i utrzymać lokatę do końca grudnia 20 Zapraszamy do wzięcia udziału w losowaniu. Każda lokata będzie op przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie dla wkładów terminowych trz żądanie klienta Bank wypłaci odsetki. 6 MÓJ BANK

7 ZAJĄCYCH zakończona! A RIO wylosował pan Józef Wójcik z Bukowia ło się losowanie nagród w Loterii Promocyjnej organizowanej przez 2 roku założyć lokatę w BS w Namysłowie w wysokości co najmniej aństwowemu Domowi Dziecka w Namysłowie dofi nansowanie na rd Focus, a zasady pozostają bez zmian do końca marca należy ia 2013 roku. ie oprocentowana według zmiennej stopy procentowej stosowanej h trzymiesięcznych, a po upływie każdych trzech miesięcy na Natalia Malanowska Samochód osobowy Kia Rio Skuter Notebook Telewizor LCD Nagroda pieniężna 1000 zł Nagroda pieniężna 500 zł Kamera cyfrowa Kino domowe Rower Tablet Żelazko ze stacją parową Cyfrowy aparat fotografi czny Ekspres ciśnieniowy do kawy Bon towarowy na wyroby jubilerskie Wieża Hi-Fi Komplet garnków ze stali szlachetnej Kuchenka mikrofalowa Elektryczna maszynka do mięsa Robot kuchenny Kasia Mini Telefon komórkowy bez simlocka Blender Portfel skórzany męski Portfel skórzany damski Krystyna Łoboz, Góra Mała Jan Bochniak, Idzikowice Irena Łuszczyńska, Namysłów Genowefa Kiedrzyńska, Świerczów Bolesław Partyka, Kowalowice Bogdan Brylak, Namysłów Edward Jędrys, Minkowice Oławskie Jan Rzadkowski, Kuźnica Dąbrowska Kazimierz Szatko, Branice Urszula Jachym, Wierzbica Górna Wiesława Ostafi ńska, Namysłów Stanisław Markowski, Bukowie Elżbieta Pater, Namysłów Jolanta Bednarek, Smarchowice Śląskie Jan Bochniak, Idzikowice Józef Nowacki, Bilszczyce Andrzej Łętowski, Namysłów Helena Nowak, Namysłów Barbara Nawara, Namysłów Halina Zarzecka, Namysłów Kazimierz Rusnak, Sady Cezary Ciepły, Namysłów Renata Górniak, Smarchowice Wielkie Mieczysław Czabaj, Branice Łucja Sobalak, Namysłów Zdzisław Faryś, Kluczbork Nina Rudawska, Namysłów Waldemar Paleń, Namysłów Marian Jasyk, Namysłów Kazimierz Sobora, Namysłów Grzegorz Sobieraj, Ślizów Zofi a Zając, Oleśnica Krystyna Połomska, Namysłów Bronisława Staliś, Jakubowice Józef Raduchowski, Kozuby Kazimiera Klimaszewska, Namysłów Barbara Przybyła, Namysłów Henryk Suchecki, Namysłów Leokadia Owczarek, Namysłów Czesław Bogacz, Namysłów Szymon Borzyński, Kowalowice Jadwiga Jaremko, Bukowie Bolesław Sitko, Lewice Kazimierz Pukała, Strzelce Henryk Więckowski, Wilków Krystyna Kowalczyk, Namysłów Józef Prociak, Smarchowice Wielkie Pelagia Kuźma, Pągów Ewa Dobroć, Namysłów Jan Rzadkowski, Kuźnica Dąbrowska Jan Andrejczuk, Namysłów Maria Sudak, Lubska Mariusz Burban, Domaszowice-Zalesie Czesława Kraśnikiewicz, Ziemiełowice-Namysłów Helena Rapacz, Namysłów Janina Łuczek, Wilków Leszek Wróbel, Namysłów Stanisław Bożek, Byczyna Leszek Hnat, Namysłów Jan Klim, Wilków Maria Niedźwiedzka, Wołczyn Stanisław Szuster, Minkowskie Halina Błach, Praszka Krzysztof Balicki, Namysłów Maria Janus-Manasterska, Namysłów Barbara Mular, Tułowice Jan Bochniak, Idzikowice Antoni Klimek, Psary Wanda Smolak, Namysłów Krystyna Urbanowska, Namysłów Antoni Klimek, Psary Ireneusz Mosur, Domaszowice Krzysztof Krzesaj, Józefków Agata Dąbrówna, Miodary Mariusz Burban, Domaszowice-Zalesie Franciszek Mular, Niemodlin Mariusz Gadziałkowski, Kluczbork Barbara Smoleń, Smarchowice Wielkie Andrzej Łętowski, Namysłów Stanisława Przyklenk, Minkowskie Anna Nowak, Namysłów Szymon Borzyński, Kowalowice Stanisława Pawelec, Namysłów Helena Kowalska, Namysłów Helena Burban, Zalesie Jan Michalik, Namysłów

8 Zmodernizowaliśmy Oddział w Pokoju W grudniu ubiegłego roku zakończyła się modernizacja Oddziału w Pokoju. Dokonano przebudowy i remontu sali operacyjnej oraz części administracyjno-biurowej, które wyposażono w nowe, funkcjonalne umeblowanie. Odnowiono również elewację budynku, który zyskał tak zwane obrendowanie, czyli jednolity z pozostałymi placówkami sposób oznaczenia Oddziału, wzór liter i logo. Odnowiona elewacja siedziby Oddziału Sala Operacyjna w latach 90. XX wieku Lepsze warunki stworzono również osobom korzystającym z całodobowego bankomatu. Z nowego wyglądu placówki zadowoleni są nie tylko klienci, ale i pracownicy Oddziału, gdyż decyzja Zarządu o jego modernizacji (nieremontowanego od 1998 roku) znacznie poprawiła warunki ich pracy. Natalia Malanowska Sala operacyjna po modernizacji Nowa placówka w Kluczborku! Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Skarbowym przy ulicy Sienkiewicza 22a otworzył podwoje w listopadzie zeszłego roku. Dostępny jest w poniedziałki w godzinach 8:30-15:30, a od wtorku do piątku w godzinach 7:30-14:30. Będzie też czynny w ostatnią sobotę kwietnia. W Punkcie, oprócz wpłat na rzecz Urzędu Skarbowego, można dokonywać wypłat z rachunków założonych w BS w Namysłowie, wpłat na dowolne konta bankowe. Pracownica Punktu przyjmuje też wnioski kredytowe od klientów i pomaga przy zakładaniu lokat. To dwudziesta siódma placówka Banku, a obsługę klientów sprawuje Marta Dziedzic. redakcja 8 MÓJ BANK

9 dokończenie ze str. 5 Bankowość spółdzielcza najbliżej ludzi boru i dla fi rm, i dla klientów indywidualnych. Mamy blisko 3 tysiące placówek. Nasi klienci mają dostęp do jednej z największych w Polsce sieci bezpłatnych bankomatów ponad 4 tysięcy urządzeń. Kolejne oddziały banków spółdzielczych otwierają się w dużych miastach. Klienci, którzy wyprowadzają się ze swoich rodzinnych miejscowości za pracą lub na studia nie muszą rezygnować z usług swojego banku spółdzielczego. Szczególnie, że budzi on dobre wspomnienia i skojarzenia, a klienci mają do niego sentyment. Polska rzeczywistość gospodarcza od roku 1980 całkowicie się zmieniła. Czy banki spółdzielcze w tym zmieniającym się otoczeniu mają jasną przyszłość? Według mnie tak. Łączą dwie cenne cechy: bliskość i elastyczność. Metafora, która oddaje nasze przewagi rynkowe, to wyobrażenie mapy plastycznej. Jeżeli mamy góry i położymy na nie karton, to dotyka on tylko ich czubków, jeżeli zaś rzucimy jedwab, to dopasuje się on dokładnie do podłoża. Będzie przylegał i do wzgórz, i do nizin. Ten jedwab, to banki spółdzielcze. Będąc ostatnio w Niemczech, Austrii i we Włoszech, widziałem dominację banków lokalnych, nie sieciowych. W dużych miastach są one również widoczne, a ich szyldy są ujednolicone. W tych krajach jest popyt na ich usługi. Udział banków spółdzielczych wynosi 15-30% w całym sektorze bankowym i jest to wartość stabilna. U nas bankowość spółdzielczą zmarginalizowano jako zacofaną i niemodną. Polacy nie potrafi ą jeszcze docenić tego, co jest nasze, lokalne, służy nam i nie ucieknie od nas nawet w trudnych czasach. W jaki sposób chcecie dotrzeć do Polaków? Systematycznym tłumaczeniem, czym jest bankowość spółdzielcza. To przede wszystkim polski kapitał, który nie wycieka poza granice kraju. Wspieramy lokalne społeczności, nawet ich najmniejsze inicjatywy, ale ważne dla danego miejsca. Banki spółdzielcze przekazują środki na straż pożarną, szkoły, koła gospodyń wiejskich, gminne uroczystości. Są tam, gdzie potrzebuje ich region. Pełnią też ważną funkcję edukacyjną. Oferują klientom nowe rozwiązania, nowinki techniczne. Dobrym przykładem jest bankowość biometryczna. Udostępniamy klientom bankomaty, które wypłacają pieniądze po zeskanowaniu palca właściciela konta. To najbezpieczniejszy sposób autoryzacji Siedziba Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie wypłaty, ponieważ układu naszych naczyń krwionośnych nie da się podrobić. Czy Pan wie, że nasze wybrane bankomaty, jako jedyne na rynku, mogą wypłacać monety? Tak, słyszałem. Ale przyznam się, że nie korzystałem z tej możliwości. Jak to działa? Możemy wypłacić dzięki nim kwotę z konta co do grosza. Ma to duże znaczenie dla osób wypłacających emerytury i renty. Kolejne przyjazne rozwiązanie to płatności zbliżeniowe, gdzie wystarczy przyłożyć kartę do terminala płatniczego, aby zapłacić. Banki spółdzielcze słyną ze współpracy z sektorem rolno-spożywczym, mimo że oferujecie uniwersalne usługi dla każdego klienta indywidualnego. Ponoć jedynie młodzi do Was niechętnie przybywają? Dlaczego? Młodzi są tam, gdzie Internet. Myślą, że w bankach spółdzielczych go nie ma. A w wielu placówkach, zwłaszcza w dużych miejscowościach, bankowość elektroniczna jest na porządku dziennym. Trzeba tylko przekroczyć próg placówki banku spółdzielczego i się przekonać. A jak Was postrzegają rolnicy? Bankowość spółdzielcza zawsze była i będzie w bliskich relacjach z rolnikami. Dbamy o bezpieczeństwo ich fi nansów, ale także i upraw. Pogoda ma znaczący wpływ na kondycję biznesową rolników. Współpracujemy więc z fi rmami ubezpieczeniowymi, aby oferować ubezpieczenia majątkowe, zwłaszcza upraw i zwierząt. Pomagamy też rolnikom ubiegać się o dofi nansowanie od instytucji państwowych i oferujemy preferencyjne kredyty dla rolników. Mali i średni przedsiębiorcy rolni wiedzą, że można liczyć na banki spółdzielcze. Często jest tak, że obsługujemy ze zrozumieniem rodzące się biznesy i pomagamy tym, których zachodnia bankowość wykluczyła. To z czego banki spółdzielcze mogą być najbardziej dumne? Mamy wyniki najświeższych badań wizerunkowych. I już wiemy, że ponad połowa naszych klientów bez wahania poleci bank spółdzielczy swojej bliskiej osobie i znajomemu. Współczynnik poleceń jest badaniem, które banki komercyjne robią rutynowo i nie mogą nawet pomarzyć o takim wyniku, jaki mamy. Mieszczący się po sąsiedzku bank spółdzielczy jest wiarygodny i stabilny. W banku spółdzielczym klient spotyka drugiego człowieka, a dopiero potem komputerowe analizy i procedury bankowe. Prezes banku jest na miejscu i w każdej chwili można się z nim spotkać. Proces decyzyjny jest znacznie szybszy i mniej skomplikowany. Banki spółdzielcze to wyjątkowy model biznesowy. I w 100% polski. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski MÓJ BANK 9

10 Wszystko o pieczywie Dla czasopisma Banku Spółdzielczego w Namysłowie Maksymilian Jachym, właściciel zakładu piekarniczego w Wołczynie, opowiada o swojej pasji, której jest wierny przez całe życie zawodowe. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z piekarnictwem? Jestem technologiem przemysłu spożywczego. Nadzorowałem produkcję spożywczą przez 31 lat, więc niejako wziąłem ślub z tym zawodem. To trudna praca, wszystko w niej polega na doświadczeniu i talencie trzeba mieć do niej rękę. Czy to prawda? Tak. Nie każdej kobiecie przecież ciasto rośnie w rękach a powinno. Trzeba mieć pewien dar, żeby to wyczuć. Każda mąka ma swoją wodochłonność czy tłuszczochłonność i nie da się tego zmierzyć miarką. Czyli oprócz wiedzy teoretycznej, w piekarnictwie słodkim i chleba najbardziej liczy się doświadczenie. Jak je pan zdobywał? Uczyłem się w szkole piekarniczej we Wrocławiu, później w zakładach pracy najpierw tutaj, w Namysłowie i w Wołczynie. Własny zakład mam od trzech lat. Wcześniej nadzorowałem produkcję przez te wspomniane 31 lat. Odkupiłem ten zakład, wyremontowałem i zmodernizowałem. Jaka jest zdolność produkcyjna pana zakładu? Możemy wyprodukować 50 ton pieczywa na miesiąc, czyli 2 tony na dobę. To ponad 2000 bochenków. Wyrobów ciastkarskich możemy wytworzyć 5 ton miesięcznie Produkujemy głównie podstawowe pieczywo, chleb i bułki, a także chleb orkiszowy, żytni, słonecznikowy i inne to niejako dodatki. Czy zmieniają się gusta konsumentów? Tak, klienci szukają nowych smaków. Robię teraz różne wypieki, na przykład z ziołami. Funkcjonuje coś takiego jak polepszacze. Co to tak naprawdę jest? Dzielą się one na dwie grupy: enzymatyczne i chemiczne. Ze względu na to, że podczas dojrzewania zboża i żniw pogoda jest zmienna, różna jest jakość ziarna. Jeśli dojdzie do porostu zboża, brakuje słońca, to piekarze idą na łatwiznę i wspomagają stabilność ciasta z tej słabszej mąki. Przyszło to z Zachodu. My akurat robimy chleb na zakwasie, chociaż jest to uciążliwe, wymaga dużo pracy i dyżurów także w święta przy wyrabianiu ciasta. U mnie polepszacze nie mają znaczenia. Chleb na zakwasie to powrót do tradycji, od której uciekała większość piekarni? Tak, większość piekarni używa zakwasu w proszku lub kwasu w płynie. My wykonujemy go tradycyjnie. Jak odbij ają się na pieczywie cena zboża? W czasie dobrej passy piekarniczej, około 10 lat temu, udział wszystkich kosztów surowcowych wynosił ok. 35%. Teraz sytuacja się zmieniła mąka zdrożała, ale nie przełożyło się to na cenę gotowego produktu. Teraz jej udział w koszcie wynosi nawet 70%. Po doliczeniu ceny pracy i energii można być bardzo zaniepokojonym. Duże piekarnie mają coraz więcej problemów wysokie koszty, podpisane kontrakty, zagwarantowana stała cena i, niestety, nieprzewidywalne zmiany cen. Wygląda na to, że to będzie trzeci rok z kolei katastrofy zbożowej wegetacja już się zaczyna, ale zaraz przyjdzie mróz i będzie po uprawach. Ale dotyka to także rynków światowych, które mają wpływ na nasz polski rynek, na przykład pożary w Australii. Dużo ziarna Polska kupowała z Węgier i Czech, a w zeszłym roku plony okazały się tragicznie niskie. Rosja i Ukraina zablokowały eksport, postawiły embargo. Czyli opłacalność produkcji zależy od cen zboża w przyszłym roku? Tak, zboże to podstawa. Koszty ogrzewania i inne są na drugim miejscu, ale wszystko drożeje. Czy modne ostatnio pełnoziarniste pieczywa są jakimś ratunkiem? Tak, produkujemy je, ale nadal tradycyjny chleb jest motorem napędowym zakładu. Jaka jest różnica między zwykłym pieczywem a tym z pełnego przemiału? Chleb biały powstaje z mąki czystej, o wyciągu 50-60%. Pełny przemiał to niejako ześrutowane ziarno. Po oczyszczeniu dokonuje się zmielenia tego śrutu razem z osłonkami i innymi częściami. Zawiera dużo błonnika i oczyszcza organizm. 10 MÓJ BANK

11 Jak rozpoznać taki chleb? Często pojawia się chleb razowy w opakowaniach, ale barwiony karmelem. Karmel to pół biedy, bo to barwnik naturalny, ze słodu. Gorzej gdy pojawiają się barwniki chemiczne. Uwypukla to ziarno. To czysta kosmetyka, nie ma większego wpływu na smak czy zdrowotność. Chleb razowy powstający z kolei z pełnego przemiału, wygląda nieco inaczej. Jaką część produkcji zajmuje pieczywo cukiernicze, a jaką zwykłe? Cukiernictwo to tylko dodatek do podstawowej produkcji. Chodzi głównie o posiadanie pełnego asortymentu, żeby utrzymać się na rynku. Ile osób pan zatrudnia? Dwadzieścia jeden. To już przedsiębiorstwo średniej wielkości! Tak. Muszę się pochwalić, że tyle stanowisk pracy stworzyłem w kryzysie. Trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby się tak utrzymać. Ten, kto miał zakład z dziada pradziada miał nieco łatwiej, ja musiałem postawić swój od podstaw. Czy ma pan dużo punktów sprzedaży? W całym powiecie i poza nim, także we Wrocławiu, jest ich 40. Są to punkty z pieczywem. Ostatnio dość często porusza się problem wydłużających się płatności. Czy u pana też się on pojawia? Teoretycznie nie powinien, ponieważ sklepikarz, otrzymując rano pieczywo, wieczorem ma pieniądze. Niestety, zdarzają się przypadki zalegania nawet pół roku. Niejako kredytuję tych ludzi jak bank. Można co prawda zrezygnować ze współpracy, ale wtedy pojawi się inny dostawca, a moją należność będzie trudno ściągnąć. Od dawna współpracuje pan z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie? Od 5 lat. Działalność prowadziłem, zanim zająłem się piekarnictwem, więc moja współpraca z Bankiem jest nieco dłuższa. Zapewnia mi on płynność. To, co nie udałoby się w bankach komercyjnych, tutaj układa się bardzo dobrze, gdyż Bank patrzy po gospodarsku, obserwuje mechanizmy rynku i pomaga także w kredytowaniu mojego zakładu. Dziękuję za rozmowę Bolesław Ogończyk POZIOMO 1A bałagan, zamieszanie; 3A najwyższa nagroda dla fi lmowca; 3G dla niegrzecznych pod choinką; 4J mała Alicja; 5A prostuje zęby; 7E kura, która znosi jaja; 8A i pokój; 8I samochód; 9F tajny ciąg cyfr lub liter; 10A naczynie kuchenne w kształcie miseczki z długą rączką; 10H najmniejsza część pierwiastka; 12E specjalność Małysza; 13A mleko w powietrzu; 13H marka hoteli lub kosmetyków; 15C smród; 15J nie pod; 17A imię Dyzmy; 18H charakterystyka; 19A na przykład rozliczeniowy; 20H tłoczona z oliwek; PIONOWO A1 winne lub przyjacielskie; A7 pewna suma pieniędzy; A13 każdy zaczynał jako majtek; C1 zakładana na procent; C8 Władysław, mąż królowej Jadwigi; C17 tandetna rzecz o miernej wartości, schlebiająca popularnym gustom; D15 głębiej już nie można; E1 Diego Armando, najlepszy piłkarz wszechczasów; E17 w drużynie harcerskiej; F9 bij e brawo za pieniądze; G1 największe miasto Kanady; H9 doza; H18 tkwi w oczodole; I5 zbudował ją Noe; J1 historia rodzinna, głównie z północy; J7 rdzenny mieszkaniec; J17 nieduży nielot z Australii; K3 wrzaskliwa duża mewa; L7 nie przód i nie tył; L12 mieszkaniowy, remontowy lub na cel dowolny (L7, B1, A17, F9) (J1, I18, E15, C13, E5, I3, F13, L14, C1, J11, A20, L16) (K8, J19, C2, F7, K10) (L7, H13, A4, L12, J18, F14, A13)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy składać na załączonych kuponach do 25 kwietnia 2013 r. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr (3)13 kwartalnika Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Nagrody otrzymują: Manfred Wieczorek z Gołkowic, Julia Sobczak z Namysłowa, Mieczysław Pypla ze Świerczowa, Aniela Krocz z Pokoju, Magdalena Ogórek z Niemodlina, Helena Suzańska z Branic, Teresa Rubka z Wołczyna, Piotr Witkowski z Niemodlina, Krzysztof Miska z Lasowic Małych i Elżbieta Wąsińska z Praszki. Gratulujemy! MÓJ BANK 11

12 Syców POWIAT NAMYSŁOWSKI POWIAT KLUCZBORSKI POWIAT OPOLSKI POWIAT OLEŚNICKI POWIAT OLESKI POWIAT GŁUBCZYCKI Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo Centrala Banku ul. Plac Wolności 12, Namysłów, tel./fax (77) km Branice Wilków Namysłów Świerczów Gracze Niemodlin Tułowice Oddział Namysłów ul. Plac Wolności 8, Namysłów, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 8:00 13:00 Filia Namysłów ul. Reymonta 6a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:15 16:30 Oddział Pokój ul. 1 - go Maja 33, Pokój, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00 16:00, wtorek piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Świerczów ul. Brzeska 30, Świerczów, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Wilków ul. Dworcowa 11, Wilków, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Namysłowie Starostwo ul. Plac Wolności 12a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Miejski ul. Dubois 3, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Skarbowy ul. Wolności 1, Namysłów, Tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 7:30 14:30 Oddział Byczyna ul. Chopina 1, Byczyna, tel. (77) ; , fax. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK w Byczynie Urząd Miejski ul. Rynek 1, Byczyna, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Lasowice Małe ul. Odrodzenia 18, Lasowice Małe, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 99a, Lasowice Wielkie, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Kluczbork ul. Pl. Niepodległości 10/1, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:30 17:00 Punkt Obsługi Klienta w US ul. Sienkiewicza 22a, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: w poniedziałki 7:30-15:30, od wtorku do piątku 7:30 14:30 Filia Wołczyn ul. Rynek 17, Wołczyn, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 10:00 17:00, Wołczyn Domaszowice Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 Filia Tułowice ul. Pocztowa 3, Tułowice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 16:00 Punkt Obsługi Klienta w Graczach ul. Kręta 2, Gracze, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 13:00 Oddział Syców ul. Kolejowa, Syców, tel. (62) , fax (62) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK nr 1 i 2 w Sycowie ul. Mickiewicza 1, Syców, tel. (62) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 9:00 16:00, środa piątek 8:00 15:00 Filia Praszka Plac Grunwaldzki 26 (Centrum Kolisko), Praszka, tel. (34) , fax (34) Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9:00-16:30 Oddział w Branicach ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, Branice, tel./fax (77) , Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Pokój Byczyna Praszka Kluczbork Lasowice Wielkie Lasowice Małe Centrala Banku Centrala Banku ul. Plac Wolności 12, Namysłów, tel./fax (77) Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel Druk: Pasaż Sp. z o.o. Kraków

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS Bank niepełnosprawnym przyjazny Rozmowa z Prezes PFON str. 11 Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta str. 16 Sukces z bankiem spółdzielczym Bank pierwszego kontaktu str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 7

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 3/67 jesień 2010 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków

Bardziej szczegółowo

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU SŁOWO OD WYDAWCY Słowo od wydawcy Spojrzenie z regionu Szanowni Państwo! Późną jesienią odwiedziłem region nakielski i pilski położony na pograniczu Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości Drogi Czytelniku, gdy oddawaliśmy do Twoich rąk poprzedni numer Magazynu, zapowiadaliśmy uruchamianie całodobowych stref samoobsługowych dla naszych klientów w kolejnych placówkach. Z przyjemnością chcemy

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Finansowy. W numerze: od redakcji POCZĄTKI. bank Konto bankowe - elektroniczna skarpeta i nie tylko str. 12

Finansowy. W numerze: od redakcji POCZĄTKI. bank Konto bankowe - elektroniczna skarpeta i nie tylko str. 12 Kurier od redakcji Nr 2-2012 ISSN 2080-6532 Finansowy nr 2 Drużyna Piłki Nożnej Banku Spółdzielczego w Limanowej Rozmowa z przedstawicielami reprezentacji Banku Spółdzielczego w Limanowej w piłce nożnej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

NR 1/2013 (1) ! Ratujmy nóżki Antosi! Synergy Park! Dopłaty do kolektorów słonecznych! Barwy Śląska! Kurs na zysk

NR 1/2013 (1) ! Ratujmy nóżki Antosi! Synergy Park! Dopłaty do kolektorów słonecznych! Barwy Śląska! Kurs na zysk NR 1/2013 (1)! Ratujmy nóżki Antosi! Synergy Park! Dopłaty do kolektorów słonecznych! Barwy Śląska! Kurs na zysk 2 K przez cały rok CENTRALA BANKU KNURÓW, ul. Kosmonautów 9A tel. 32 33 91 700, fax 32 33

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 8 (63) /2013 LUBUSCY LIDERZY BIZNESU 2013. październik 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 8 (63) /2013 LUBUSCY LIDERZY BIZNESU 2013. październik 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 8 (63) /2013 LUBUSCY LIDERZY BIZNESU 2013 październik 2013 1 2 październik 2013 Szanowni Państwo Za nami V gala finałowa konkursu Lubuski Lider Biznesu.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

SGB-Bank S.A. 1800 placówek 1100 bankomatów Solidna spółdzielcza marka INFORMATOR SGB

SGB-Bank S.A. 1800 placówek 1100 bankomatów Solidna spółdzielcza marka INFORMATOR SGB W cyklu z wizytą u Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku str. 14-17 Spółdzielcza Grupa Bankowa Zrzeszenie 207 banków spółdzielczych str. 1-5 i 20-23 INFORMATOR SGB Poznań, wrzesień-październik

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r.

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo