NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW"

Transkrypt

1 ISSN Nr 1(14) LUTY 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK BANK PRZYJAZNY - str. 2 APEL O POMOC - str. 2 DLA LOKALNEGO ROZWOJU - str. 3 INTEGRUJĄCA ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH - str. 4 BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA NAJ- BLIŻEJ LUDZI - str. 5 LOSOWANIE NAGRÓD Z LOTERII DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH - str. 6 NASZE PLACÓWKI - str. 8 WSZYSTKO O PIECZYWIE - str. 10 NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW

2 BANK PRZYJAZNY Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko- Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw zorganizowały kolejną, XIV edycję konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Żaneta Szachnowska jest młodą, 26-letnią matką trójki malutkich dzieci. Walczy z ciężką, nieuleczalną chorobą zwłóknieniem płuc, na które do dziś nie znaleziono leku. W przypadku pani Żanety choroba pogorszyła jej stan tak, że nie była w stanie wyjść na spacer z dziećmi. Jedynym ratunkiem był przeszczep płuc, który pani Żaneta przeszła w styczniu br. Dzięki niemu będzie mogła zacząć funkcjonować normalnie, bez nieustannego natleniania się przy pomocy koncentratora tlenu. Jest to niezwykle trudny zabieg, zarówno dla zespołu lekarzy transplantologów, jak i dla pacjentki. Jeszcze przez długi czas pani Żaneta będzie przebywać w szpitalu, a gdy będzie mogła wrócić do domu, będzie go trzeba przystosować do jej potrzeb. Stan pani Żanety poprawia się z dnia na dzień. W tej chwili kluczową rolę odgrywa rehabilitacja, dzięki której pani Żaneta będzie mogła wrócić do normalnego życia i opieki nad dziećmi. Jak możesz jej pomóc? Poprzez dobrowolne wpłaty na subkonto Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Nadzieja w Namysłowie (z dopiskiem Żaneta ) oraz Poprzez przekazanie 1% podatku W formularzu PIT, w rubryce wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) należy wpisać numer KRS: oraz kwotę, którą chcesz przeznaczyć na rzecz organizacji (nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego!). Uwaga! W rubryce informacje uzupełniające trzeba koniecznie wpisać: Żaneta Szachnowska Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest doskonałą rekomendacją dla banków budujących właściwe relacje z małymi i średnimi fi rmami. Sprzyja ono tworzeniu silnych więzi między tymi sektorami, a uczestnicy konkursu są naturalnymi partnerami przedsiębiorców w świadczeniu usług bankowych. Konkurs przebiega w dwóch etapach. I etap to przedstawienie pisemnej prezentacji, która podlega ocenie punktowej przez niezależnych ekspertów. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów. Wraz z zakwalifi kowaniem się uczestników konkursu do drugiego etapu XIV edycji, zaczął się okres wizyt audytorów konkursu w centralach i placówkach banków oraz badanie opinii klientów. W II etapie niezależni audytorzy dokonali oceny jakości obsługi MSP w każdej placówce banków. Audytorzy odwiedzili siedziby uczestników z trzech kategorii konkursowych: bank uniwersalny, oddział bankowy, bank spółdzielczy. Podczas wizyt w instytucjach fi nansowych największą uwagę zwracano na jakość obsługi oraz zmieniającą się ofertę dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Surowej ocenie poddana została również jakość informacji udostępnianej klientom, doradztwo udzielane w banku lub oddziale oraz udogodnienia oferowane przedsiębiorcom. Badania opinii klientów były prowadzone wśród osób korzystających z bezpośredniego kontaktu z bankiem oraz z bankowości elektronicznej. Przedsiębiorcy, odpowiadając na kilkanaście pytań dotyczących między innymi zakresu oferty, dostępności usług, ich jakości oraz szybkości procedur, oceniali współpracę z bankiem lub oddziałem biorącym udział w konkursie. Badania ilustrują podejście klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do instytucji fi nansowych, wskazują także obecne i przyszłe oczekiwania w zakresie fi - nansowania MSP, na przykład dotyczące fi nansowania inwestycji. Badania opinii klientów relacyjnych i elektronicznych stanowią podstawę do opracowania badań benchmarkingowych, określających pozycję konkurencyjną poszczególnych instytucji fi nansowych biorących udział w konkursie. 25 stycznia 2013 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie miała miejsce Gala odbywającego się od 1998 roku konkursu, na której laureatom wręczane były statuetki i certyfi katy. Bank Spóldzielczy w Namysłowie otrzymał Godło Promocyjne ze Złotymi Gwiazdami. Wyróżnienie dla Banku odebrał prezes Zdzisław Bąk. Redakcja 2 MÓJ BANK

3 Dla lokalnego rozwoju Kilka gmin Opolszczyzny, reprezentowanych przez władze Byczyny, Namysłowa, Tułowic, Wilkowa i Kędzierzyna Koźla, przystąpiło do tworzenia Lokalnego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego, którego zadaniem będzie wspieranie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw. W momencie, w którym fi rmie skończą się pieniądze na rozruch, LSFP udzieli nisko oprocentowanej pożyczki w wysokości do 25 tys. euro. Pomysł ten promuje Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S. A. Lokalny Fundusz będzie miał formę spółki samorządów i Centrum Operacyjnego Samorządowa Polska S. A. Pieczę nad spółką sprawować będzie Krajowy Fundusz Poręczeniowy Samorządowa Polska, który poręczy kredyty udzielane przez lokalne fundusze i będzie nadzorował ich prace. Jego udziałowcami mogą być samorządy wojewódzkie i gminy, instytucje fi nansowe i agencje rządowe. Podczas spotkania z samorządowcami w Kędzierzynie Koźlu, prezes Zarządu Unii Gospodarczej Jacek Janiszewski zaznaczył, że Lokalny Fundusz Pożyczkowy, jako instytucja korzystająca ze środków Unii Europejskiej, powinien działać na zasadach obowiązujących instytucje non profi t wypracowany zysk powinien być w całości przeznaczony na działalność statutową, czyli udzielanie pożyczek. W spotkaniu z samorządowcami udział wzięli przedstawiciele Zarządu BS w Namysłowie, prezes Zdzisław Bąk oraz z-ca prezesa Dorota Niewiadomska. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zawarł bowiem porozumienie z Unią Gospodarczą, dotyczące realizacji tego ważnego dla lokalnego rozwoju przedsięwzięcia. - Polska gospodarka, a przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, zaczynają coraz boleśniej odczuwać skutki kryzysu, dlatego też taka inicjatywa nabiera szczególnego znaczenia. Wybór naszego Banku jako partnera przedsięwzięcia na terenie województwa opolskiego podyktowany był przede wszystkim dobrą znajomością kondycji tutejszej małej i średniej przedsiębiorczości oraz zaufaniem, jakim jej przedstawiciele nas obdarzyli. Będziemy spełniać zadania rozliczeniowe dla realizacji całego programu na terenie Opolszczyzny. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jesteśmy największym Bankiem Spółdzielczym na Opolszczyźnie podkreśla prezes Zarządu BS w Namysłowie, Zdzisław Bąk. redakcja MÓJ BANK 3

4 Integrująca rola banków spółdzielczych Rozmowa z Aleksandrem Świeykowskim, polskim przedsiębiorcą, dziennikarzem i politykiem, senatorem VIII kadencji Panie Senatorze, ma pan bogate doświadczenie w pracy w rolnictwie, ukończył pan studia w tym kierunku, zapisał piękną kartę działalności opozycyjnej, jest pan też wydawcą, czyli przedsiębiorcą. Proszę powiedzieć, jak postrzega pan dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą na Opolszczyźnie, zwłaszcza w reprezentowanym przez pana regionie? Na Opolszczyźnie dominującym działem gospodarki jest rolnictwo. Te tereny zawsze się z nim kojarzyły. Nawet gdy sięgniemy do czasów PRL, to warto wiedzieć, że wiodące w kraju gospodarstwa rolnicze znajdowały się na Opolszczyźnie. Są tu dobre ziemie, duże obszary pól zamiast wąskich paseczków gruntu. Do dzisiaj jest to bardzo istotne. Wzrasta eksport żywności, o którym mówimy w tej chwili Polska żywi Europę duża jego część pochodzi właśnie z tego regionu. Na przykład w Oleśnie jest spółdzielnia mleczarska, która słynie ze znakomitego masła i mleka, w które zaopatruje Berlin, Paryż, a niedawno otrzymała nawet ofertę z linii lotniczych jednego z państw arabskich. Ci ostatni chcieli wykupić niemal całą produkcję, jednak zarząd mleczarni nie zdecydował się na współpracę ze względu na możliwości produkcyjne i oczywiście związane z tym ryzyko. Chyba nie bez znaczenia jest bardzo wysoka kultura rolna na Opolszczyźnie. Tak, ale i nie bez znaczenia na pewno była i jest tutaj ścisła współpraca z akademiami rolniczymi. Gospodarstwa państwowe i rolnicy korzystali z rad ośrodków doradztwa rolniczego, współpracowali z wyższymi szkołami rolniczymi, obecnie uniwersytetami we Wrocławiu i Krakowie. Co ciekawe, 90% studentów tych szkół odbywało praktyki właśnie na Opolszczyźnie. Wielu z nich nadal tu pracuje, prowadzi gospodarstwa rolne. Tradycje rolnicze na tym terenie są zachowywane przez część mieszkańców związanych choćby ze spuścizną poniemiecką. Jako ciekawostkę przytoczę pewien fakt. W latach 70. robiłem dla telewizji fi lm dokumentalny o najbogatszej wsi w Polsce. Znajdowała się ona w naszym województwie. Akurat było wesele Pan Senator podczas wręczenia przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP, nagrody za zajęcie pierwszego miejsca za esej w konkursie rozpisanym przez Kancelarię Prezydenta RP Filary Demokracji Lokalnej. Aleksander Świeykowski, Senator RP i mieszkańcy chwalili się, że prezentem dla młodej pary jest Fiat 125p. Przypomnę, że to był symbol zamożności tamtych czasów, ale też świadczył o gospodarności. Tam, gdzie jest zamożność i gospodarność, musi być też bank. Banki spółdzielcze zostały stworzone, aby fi nansować gospodarstwa rolne, kółka rolnicze, spółdzielnie produkcyjne. Bank Spółdzielczy w Namysłowie to dzisiaj jeden z największych tego typu banków na Opolszczyźnie. Obserwuję, jak szuka kolejnych placówek na terenie województwa opolskiego, pełni więc także rolę integracyjną, co jest bardzo istotne. Na tych terenach są przecież trzy różne grupy mieszkańców: Ślązacy, Niemcy, przesiedleńcy zza Buga. Udało się ich zintegrować, a banki mają w tym swój udział, zwłaszcza Bank w Namysłowie, który podejmuje przedsięwzięcia integrujące lokalną społeczność. Spółdzielczość jest jedną z form gospodarowania, która oparła się znakom czasu i mimo zmian nadal funkcjonuje, chociaż jest teraz nieco niedoceniana. Czy spółdzielczość pana zdaniem ma jeszcze szanse? Wydaje mi się, że rozumiana jako wspólne działanie grup biznesowych czy terenowych tak. Nie ma moim zdaniem powodów, by się o nią obawiać. Jest jednak rzecz, która nieco szkodzi bankowości, bo pod tym spółdzielczym szyldem działa kilka innych struktur gospodarczych, które ze spółdzielczością nie mają wiele wspólnego, nie są osadzone w tej tradycji. Co prawda wspierają się na niej, ale nie wnoszą nic, zniekształcają obraz spółdzielczości. Banki spółdzielcze to podstawowa struktura, która ma olbrzymie tradycje i wciąż w niej tkwi, nie zapomina o niej. Wszystkie inne instytucje, działające często na terenie miast, mają z nią już niewiele wspólnego. Wciąż trwa dyskusja nad kształtem ustawy o Prawie spółdzielczym. Myślę, będzie się ono unowocześniało, dostosowywało do współczesnych potrzeb gospodarki i społeczeństwa, ale z zachowaniem przypisywanych jej założycielom wartości i tradycji, zwłaszcza jeśli chodzi o banki. Wystarczy popatrzeć na niemieckie banki raiffeisenowskie, które przecież były wzorem do stworzenia naszych spółdzielczych, a których wielki kapitał nie zniszczył. Banki spółdzielcze muszą się rozwij ać, na przykład poprzez łączenie się w grupy kapitałowe. To konieczność, wymóg czasu, ale wydaje mi się, że nie ma dla nich zagrożenia. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski 4 MÓJ BANK

5 Bankowość spółdzielcza najbliżej ludzi Dla czasopisma Banku Spółdzielczego w Namysłowie rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, prezesem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Jak ocenia Pan siłę sektora spółdzielczego na tle całego systemu bankowego? Bardzo dobrze. Mamy bliskie relacje z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Wciąż działamy w obszarach, które opuszczają banki komercyjne. Jesteśmy najlepszym partnerem dla agrobiznesu, a to ogromna siła. Teraz, w okresie kryzysu, banki komercyjne ponownie zaczynają postrzegać naszych klientów jako atrakcyjnych kredytobiorców. Trzeba zewrzeć szyki, żeby ich nie stracić. Potrzebujemy zdobywać nowych klientów nie tylko w Polsce powiatowej i gminnej, ale także w średnich i dużych miastach. Wszyscy wiemy, że budzimy dobre skojarzenia w umysłach Polaków, ale trzeba się nam dozbroić technologicznie. Właśnie nad tym pracujemy. W pierwszej fali kryzysu banki spółdzielcze okazały się najlepszymi partnerami dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo nie porzuciły ich. Czy w tej fazie, w którą wchodzi polska gospodarka, ich zachowanie będzie podobne? Przecież bankom ostatnio narzucono ostrzejsze normy ostrożnościowe. Banki spółdzielcze, z racji tradycji i bliskości, utrzymują swoich klientów przez pokolenia. Nie jest to zatem kwestia norm, mody czy pogoni za zyskiem. To, co chciałbym zmienić, to spowodować, by banki spółdzielcze były bankami pierwszego wy- dokończenie na str. 9 MÓJ BANK 5

6 edycja 2012 z LOTERIA DLA OSZCZĘDZ Nagrodę główną samochód osobowy KIA RI W Namysłowskim Ośrodku Kultury 25 stycznia 2013 roku odbyło się Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Żeby wziąć udział w losowaniu, należało do 31 marca 2012 ro złotych i utrzymać ją do końca grudnia 2012 roku. Swoich właścicieli znalazło 101 nagród rzeczowych. W trakcie uroczystości losowania nagród, Bank przekazał Pańs zorganizowanie ferii dla wychowanków. W tegorocznej edycji nagrodą będzie samochód osobowy Ford Fo wpłacić do Banku złotych i utrzymać lokatę do końca grudnia 20 Zapraszamy do wzięcia udziału w losowaniu. Każda lokata będzie op przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie dla wkładów terminowych trz żądanie klienta Bank wypłaci odsetki. 6 MÓJ BANK

7 ZAJĄCYCH zakończona! A RIO wylosował pan Józef Wójcik z Bukowia ło się losowanie nagród w Loterii Promocyjnej organizowanej przez 2 roku założyć lokatę w BS w Namysłowie w wysokości co najmniej aństwowemu Domowi Dziecka w Namysłowie dofi nansowanie na rd Focus, a zasady pozostają bez zmian do końca marca należy ia 2013 roku. ie oprocentowana według zmiennej stopy procentowej stosowanej h trzymiesięcznych, a po upływie każdych trzech miesięcy na Natalia Malanowska Samochód osobowy Kia Rio Skuter Notebook Telewizor LCD Nagroda pieniężna 1000 zł Nagroda pieniężna 500 zł Kamera cyfrowa Kino domowe Rower Tablet Żelazko ze stacją parową Cyfrowy aparat fotografi czny Ekspres ciśnieniowy do kawy Bon towarowy na wyroby jubilerskie Wieża Hi-Fi Komplet garnków ze stali szlachetnej Kuchenka mikrofalowa Elektryczna maszynka do mięsa Robot kuchenny Kasia Mini Telefon komórkowy bez simlocka Blender Portfel skórzany męski Portfel skórzany damski Krystyna Łoboz, Góra Mała Jan Bochniak, Idzikowice Irena Łuszczyńska, Namysłów Genowefa Kiedrzyńska, Świerczów Bolesław Partyka, Kowalowice Bogdan Brylak, Namysłów Edward Jędrys, Minkowice Oławskie Jan Rzadkowski, Kuźnica Dąbrowska Kazimierz Szatko, Branice Urszula Jachym, Wierzbica Górna Wiesława Ostafi ńska, Namysłów Stanisław Markowski, Bukowie Elżbieta Pater, Namysłów Jolanta Bednarek, Smarchowice Śląskie Jan Bochniak, Idzikowice Józef Nowacki, Bilszczyce Andrzej Łętowski, Namysłów Helena Nowak, Namysłów Barbara Nawara, Namysłów Halina Zarzecka, Namysłów Kazimierz Rusnak, Sady Cezary Ciepły, Namysłów Renata Górniak, Smarchowice Wielkie Mieczysław Czabaj, Branice Łucja Sobalak, Namysłów Zdzisław Faryś, Kluczbork Nina Rudawska, Namysłów Waldemar Paleń, Namysłów Marian Jasyk, Namysłów Kazimierz Sobora, Namysłów Grzegorz Sobieraj, Ślizów Zofi a Zając, Oleśnica Krystyna Połomska, Namysłów Bronisława Staliś, Jakubowice Józef Raduchowski, Kozuby Kazimiera Klimaszewska, Namysłów Barbara Przybyła, Namysłów Henryk Suchecki, Namysłów Leokadia Owczarek, Namysłów Czesław Bogacz, Namysłów Szymon Borzyński, Kowalowice Jadwiga Jaremko, Bukowie Bolesław Sitko, Lewice Kazimierz Pukała, Strzelce Henryk Więckowski, Wilków Krystyna Kowalczyk, Namysłów Józef Prociak, Smarchowice Wielkie Pelagia Kuźma, Pągów Ewa Dobroć, Namysłów Jan Rzadkowski, Kuźnica Dąbrowska Jan Andrejczuk, Namysłów Maria Sudak, Lubska Mariusz Burban, Domaszowice-Zalesie Czesława Kraśnikiewicz, Ziemiełowice-Namysłów Helena Rapacz, Namysłów Janina Łuczek, Wilków Leszek Wróbel, Namysłów Stanisław Bożek, Byczyna Leszek Hnat, Namysłów Jan Klim, Wilków Maria Niedźwiedzka, Wołczyn Stanisław Szuster, Minkowskie Halina Błach, Praszka Krzysztof Balicki, Namysłów Maria Janus-Manasterska, Namysłów Barbara Mular, Tułowice Jan Bochniak, Idzikowice Antoni Klimek, Psary Wanda Smolak, Namysłów Krystyna Urbanowska, Namysłów Antoni Klimek, Psary Ireneusz Mosur, Domaszowice Krzysztof Krzesaj, Józefków Agata Dąbrówna, Miodary Mariusz Burban, Domaszowice-Zalesie Franciszek Mular, Niemodlin Mariusz Gadziałkowski, Kluczbork Barbara Smoleń, Smarchowice Wielkie Andrzej Łętowski, Namysłów Stanisława Przyklenk, Minkowskie Anna Nowak, Namysłów Szymon Borzyński, Kowalowice Stanisława Pawelec, Namysłów Helena Kowalska, Namysłów Helena Burban, Zalesie Jan Michalik, Namysłów

8 Zmodernizowaliśmy Oddział w Pokoju W grudniu ubiegłego roku zakończyła się modernizacja Oddziału w Pokoju. Dokonano przebudowy i remontu sali operacyjnej oraz części administracyjno-biurowej, które wyposażono w nowe, funkcjonalne umeblowanie. Odnowiono również elewację budynku, który zyskał tak zwane obrendowanie, czyli jednolity z pozostałymi placówkami sposób oznaczenia Oddziału, wzór liter i logo. Odnowiona elewacja siedziby Oddziału Sala Operacyjna w latach 90. XX wieku Lepsze warunki stworzono również osobom korzystającym z całodobowego bankomatu. Z nowego wyglądu placówki zadowoleni są nie tylko klienci, ale i pracownicy Oddziału, gdyż decyzja Zarządu o jego modernizacji (nieremontowanego od 1998 roku) znacznie poprawiła warunki ich pracy. Natalia Malanowska Sala operacyjna po modernizacji Nowa placówka w Kluczborku! Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Skarbowym przy ulicy Sienkiewicza 22a otworzył podwoje w listopadzie zeszłego roku. Dostępny jest w poniedziałki w godzinach 8:30-15:30, a od wtorku do piątku w godzinach 7:30-14:30. Będzie też czynny w ostatnią sobotę kwietnia. W Punkcie, oprócz wpłat na rzecz Urzędu Skarbowego, można dokonywać wypłat z rachunków założonych w BS w Namysłowie, wpłat na dowolne konta bankowe. Pracownica Punktu przyjmuje też wnioski kredytowe od klientów i pomaga przy zakładaniu lokat. To dwudziesta siódma placówka Banku, a obsługę klientów sprawuje Marta Dziedzic. redakcja 8 MÓJ BANK

9 dokończenie ze str. 5 Bankowość spółdzielcza najbliżej ludzi boru i dla fi rm, i dla klientów indywidualnych. Mamy blisko 3 tysiące placówek. Nasi klienci mają dostęp do jednej z największych w Polsce sieci bezpłatnych bankomatów ponad 4 tysięcy urządzeń. Kolejne oddziały banków spółdzielczych otwierają się w dużych miastach. Klienci, którzy wyprowadzają się ze swoich rodzinnych miejscowości za pracą lub na studia nie muszą rezygnować z usług swojego banku spółdzielczego. Szczególnie, że budzi on dobre wspomnienia i skojarzenia, a klienci mają do niego sentyment. Polska rzeczywistość gospodarcza od roku 1980 całkowicie się zmieniła. Czy banki spółdzielcze w tym zmieniającym się otoczeniu mają jasną przyszłość? Według mnie tak. Łączą dwie cenne cechy: bliskość i elastyczność. Metafora, która oddaje nasze przewagi rynkowe, to wyobrażenie mapy plastycznej. Jeżeli mamy góry i położymy na nie karton, to dotyka on tylko ich czubków, jeżeli zaś rzucimy jedwab, to dopasuje się on dokładnie do podłoża. Będzie przylegał i do wzgórz, i do nizin. Ten jedwab, to banki spółdzielcze. Będąc ostatnio w Niemczech, Austrii i we Włoszech, widziałem dominację banków lokalnych, nie sieciowych. W dużych miastach są one również widoczne, a ich szyldy są ujednolicone. W tych krajach jest popyt na ich usługi. Udział banków spółdzielczych wynosi 15-30% w całym sektorze bankowym i jest to wartość stabilna. U nas bankowość spółdzielczą zmarginalizowano jako zacofaną i niemodną. Polacy nie potrafi ą jeszcze docenić tego, co jest nasze, lokalne, służy nam i nie ucieknie od nas nawet w trudnych czasach. W jaki sposób chcecie dotrzeć do Polaków? Systematycznym tłumaczeniem, czym jest bankowość spółdzielcza. To przede wszystkim polski kapitał, który nie wycieka poza granice kraju. Wspieramy lokalne społeczności, nawet ich najmniejsze inicjatywy, ale ważne dla danego miejsca. Banki spółdzielcze przekazują środki na straż pożarną, szkoły, koła gospodyń wiejskich, gminne uroczystości. Są tam, gdzie potrzebuje ich region. Pełnią też ważną funkcję edukacyjną. Oferują klientom nowe rozwiązania, nowinki techniczne. Dobrym przykładem jest bankowość biometryczna. Udostępniamy klientom bankomaty, które wypłacają pieniądze po zeskanowaniu palca właściciela konta. To najbezpieczniejszy sposób autoryzacji Siedziba Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie wypłaty, ponieważ układu naszych naczyń krwionośnych nie da się podrobić. Czy Pan wie, że nasze wybrane bankomaty, jako jedyne na rynku, mogą wypłacać monety? Tak, słyszałem. Ale przyznam się, że nie korzystałem z tej możliwości. Jak to działa? Możemy wypłacić dzięki nim kwotę z konta co do grosza. Ma to duże znaczenie dla osób wypłacających emerytury i renty. Kolejne przyjazne rozwiązanie to płatności zbliżeniowe, gdzie wystarczy przyłożyć kartę do terminala płatniczego, aby zapłacić. Banki spółdzielcze słyną ze współpracy z sektorem rolno-spożywczym, mimo że oferujecie uniwersalne usługi dla każdego klienta indywidualnego. Ponoć jedynie młodzi do Was niechętnie przybywają? Dlaczego? Młodzi są tam, gdzie Internet. Myślą, że w bankach spółdzielczych go nie ma. A w wielu placówkach, zwłaszcza w dużych miejscowościach, bankowość elektroniczna jest na porządku dziennym. Trzeba tylko przekroczyć próg placówki banku spółdzielczego i się przekonać. A jak Was postrzegają rolnicy? Bankowość spółdzielcza zawsze była i będzie w bliskich relacjach z rolnikami. Dbamy o bezpieczeństwo ich fi nansów, ale także i upraw. Pogoda ma znaczący wpływ na kondycję biznesową rolników. Współpracujemy więc z fi rmami ubezpieczeniowymi, aby oferować ubezpieczenia majątkowe, zwłaszcza upraw i zwierząt. Pomagamy też rolnikom ubiegać się o dofi nansowanie od instytucji państwowych i oferujemy preferencyjne kredyty dla rolników. Mali i średni przedsiębiorcy rolni wiedzą, że można liczyć na banki spółdzielcze. Często jest tak, że obsługujemy ze zrozumieniem rodzące się biznesy i pomagamy tym, których zachodnia bankowość wykluczyła. To z czego banki spółdzielcze mogą być najbardziej dumne? Mamy wyniki najświeższych badań wizerunkowych. I już wiemy, że ponad połowa naszych klientów bez wahania poleci bank spółdzielczy swojej bliskiej osobie i znajomemu. Współczynnik poleceń jest badaniem, które banki komercyjne robią rutynowo i nie mogą nawet pomarzyć o takim wyniku, jaki mamy. Mieszczący się po sąsiedzku bank spółdzielczy jest wiarygodny i stabilny. W banku spółdzielczym klient spotyka drugiego człowieka, a dopiero potem komputerowe analizy i procedury bankowe. Prezes banku jest na miejscu i w każdej chwili można się z nim spotkać. Proces decyzyjny jest znacznie szybszy i mniej skomplikowany. Banki spółdzielcze to wyjątkowy model biznesowy. I w 100% polski. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski MÓJ BANK 9

10 Wszystko o pieczywie Dla czasopisma Banku Spółdzielczego w Namysłowie Maksymilian Jachym, właściciel zakładu piekarniczego w Wołczynie, opowiada o swojej pasji, której jest wierny przez całe życie zawodowe. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z piekarnictwem? Jestem technologiem przemysłu spożywczego. Nadzorowałem produkcję spożywczą przez 31 lat, więc niejako wziąłem ślub z tym zawodem. To trudna praca, wszystko w niej polega na doświadczeniu i talencie trzeba mieć do niej rękę. Czy to prawda? Tak. Nie każdej kobiecie przecież ciasto rośnie w rękach a powinno. Trzeba mieć pewien dar, żeby to wyczuć. Każda mąka ma swoją wodochłonność czy tłuszczochłonność i nie da się tego zmierzyć miarką. Czyli oprócz wiedzy teoretycznej, w piekarnictwie słodkim i chleba najbardziej liczy się doświadczenie. Jak je pan zdobywał? Uczyłem się w szkole piekarniczej we Wrocławiu, później w zakładach pracy najpierw tutaj, w Namysłowie i w Wołczynie. Własny zakład mam od trzech lat. Wcześniej nadzorowałem produkcję przez te wspomniane 31 lat. Odkupiłem ten zakład, wyremontowałem i zmodernizowałem. Jaka jest zdolność produkcyjna pana zakładu? Możemy wyprodukować 50 ton pieczywa na miesiąc, czyli 2 tony na dobę. To ponad 2000 bochenków. Wyrobów ciastkarskich możemy wytworzyć 5 ton miesięcznie Produkujemy głównie podstawowe pieczywo, chleb i bułki, a także chleb orkiszowy, żytni, słonecznikowy i inne to niejako dodatki. Czy zmieniają się gusta konsumentów? Tak, klienci szukają nowych smaków. Robię teraz różne wypieki, na przykład z ziołami. Funkcjonuje coś takiego jak polepszacze. Co to tak naprawdę jest? Dzielą się one na dwie grupy: enzymatyczne i chemiczne. Ze względu na to, że podczas dojrzewania zboża i żniw pogoda jest zmienna, różna jest jakość ziarna. Jeśli dojdzie do porostu zboża, brakuje słońca, to piekarze idą na łatwiznę i wspomagają stabilność ciasta z tej słabszej mąki. Przyszło to z Zachodu. My akurat robimy chleb na zakwasie, chociaż jest to uciążliwe, wymaga dużo pracy i dyżurów także w święta przy wyrabianiu ciasta. U mnie polepszacze nie mają znaczenia. Chleb na zakwasie to powrót do tradycji, od której uciekała większość piekarni? Tak, większość piekarni używa zakwasu w proszku lub kwasu w płynie. My wykonujemy go tradycyjnie. Jak odbij ają się na pieczywie cena zboża? W czasie dobrej passy piekarniczej, około 10 lat temu, udział wszystkich kosztów surowcowych wynosił ok. 35%. Teraz sytuacja się zmieniła mąka zdrożała, ale nie przełożyło się to na cenę gotowego produktu. Teraz jej udział w koszcie wynosi nawet 70%. Po doliczeniu ceny pracy i energii można być bardzo zaniepokojonym. Duże piekarnie mają coraz więcej problemów wysokie koszty, podpisane kontrakty, zagwarantowana stała cena i, niestety, nieprzewidywalne zmiany cen. Wygląda na to, że to będzie trzeci rok z kolei katastrofy zbożowej wegetacja już się zaczyna, ale zaraz przyjdzie mróz i będzie po uprawach. Ale dotyka to także rynków światowych, które mają wpływ na nasz polski rynek, na przykład pożary w Australii. Dużo ziarna Polska kupowała z Węgier i Czech, a w zeszłym roku plony okazały się tragicznie niskie. Rosja i Ukraina zablokowały eksport, postawiły embargo. Czyli opłacalność produkcji zależy od cen zboża w przyszłym roku? Tak, zboże to podstawa. Koszty ogrzewania i inne są na drugim miejscu, ale wszystko drożeje. Czy modne ostatnio pełnoziarniste pieczywa są jakimś ratunkiem? Tak, produkujemy je, ale nadal tradycyjny chleb jest motorem napędowym zakładu. Jaka jest różnica między zwykłym pieczywem a tym z pełnego przemiału? Chleb biały powstaje z mąki czystej, o wyciągu 50-60%. Pełny przemiał to niejako ześrutowane ziarno. Po oczyszczeniu dokonuje się zmielenia tego śrutu razem z osłonkami i innymi częściami. Zawiera dużo błonnika i oczyszcza organizm. 10 MÓJ BANK

11 Jak rozpoznać taki chleb? Często pojawia się chleb razowy w opakowaniach, ale barwiony karmelem. Karmel to pół biedy, bo to barwnik naturalny, ze słodu. Gorzej gdy pojawiają się barwniki chemiczne. Uwypukla to ziarno. To czysta kosmetyka, nie ma większego wpływu na smak czy zdrowotność. Chleb razowy powstający z kolei z pełnego przemiału, wygląda nieco inaczej. Jaką część produkcji zajmuje pieczywo cukiernicze, a jaką zwykłe? Cukiernictwo to tylko dodatek do podstawowej produkcji. Chodzi głównie o posiadanie pełnego asortymentu, żeby utrzymać się na rynku. Ile osób pan zatrudnia? Dwadzieścia jeden. To już przedsiębiorstwo średniej wielkości! Tak. Muszę się pochwalić, że tyle stanowisk pracy stworzyłem w kryzysie. Trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby się tak utrzymać. Ten, kto miał zakład z dziada pradziada miał nieco łatwiej, ja musiałem postawić swój od podstaw. Czy ma pan dużo punktów sprzedaży? W całym powiecie i poza nim, także we Wrocławiu, jest ich 40. Są to punkty z pieczywem. Ostatnio dość często porusza się problem wydłużających się płatności. Czy u pana też się on pojawia? Teoretycznie nie powinien, ponieważ sklepikarz, otrzymując rano pieczywo, wieczorem ma pieniądze. Niestety, zdarzają się przypadki zalegania nawet pół roku. Niejako kredytuję tych ludzi jak bank. Można co prawda zrezygnować ze współpracy, ale wtedy pojawi się inny dostawca, a moją należność będzie trudno ściągnąć. Od dawna współpracuje pan z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie? Od 5 lat. Działalność prowadziłem, zanim zająłem się piekarnictwem, więc moja współpraca z Bankiem jest nieco dłuższa. Zapewnia mi on płynność. To, co nie udałoby się w bankach komercyjnych, tutaj układa się bardzo dobrze, gdyż Bank patrzy po gospodarsku, obserwuje mechanizmy rynku i pomaga także w kredytowaniu mojego zakładu. Dziękuję za rozmowę Bolesław Ogończyk POZIOMO 1A bałagan, zamieszanie; 3A najwyższa nagroda dla fi lmowca; 3G dla niegrzecznych pod choinką; 4J mała Alicja; 5A prostuje zęby; 7E kura, która znosi jaja; 8A i pokój; 8I samochód; 9F tajny ciąg cyfr lub liter; 10A naczynie kuchenne w kształcie miseczki z długą rączką; 10H najmniejsza część pierwiastka; 12E specjalność Małysza; 13A mleko w powietrzu; 13H marka hoteli lub kosmetyków; 15C smród; 15J nie pod; 17A imię Dyzmy; 18H charakterystyka; 19A na przykład rozliczeniowy; 20H tłoczona z oliwek; PIONOWO A1 winne lub przyjacielskie; A7 pewna suma pieniędzy; A13 każdy zaczynał jako majtek; C1 zakładana na procent; C8 Władysław, mąż królowej Jadwigi; C17 tandetna rzecz o miernej wartości, schlebiająca popularnym gustom; D15 głębiej już nie można; E1 Diego Armando, najlepszy piłkarz wszechczasów; E17 w drużynie harcerskiej; F9 bij e brawo za pieniądze; G1 największe miasto Kanady; H9 doza; H18 tkwi w oczodole; I5 zbudował ją Noe; J1 historia rodzinna, głównie z północy; J7 rdzenny mieszkaniec; J17 nieduży nielot z Australii; K3 wrzaskliwa duża mewa; L7 nie przód i nie tył; L12 mieszkaniowy, remontowy lub na cel dowolny (L7, B1, A17, F9) (J1, I18, E15, C13, E5, I3, F13, L14, C1, J11, A20, L16) (K8, J19, C2, F7, K10) (L7, H13, A4, L12, J18, F14, A13)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy składać na załączonych kuponach do 25 kwietnia 2013 r. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr (3)13 kwartalnika Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Nagrody otrzymują: Manfred Wieczorek z Gołkowic, Julia Sobczak z Namysłowa, Mieczysław Pypla ze Świerczowa, Aniela Krocz z Pokoju, Magdalena Ogórek z Niemodlina, Helena Suzańska z Branic, Teresa Rubka z Wołczyna, Piotr Witkowski z Niemodlina, Krzysztof Miska z Lasowic Małych i Elżbieta Wąsińska z Praszki. Gratulujemy! MÓJ BANK 11

12 Syców POWIAT NAMYSŁOWSKI POWIAT KLUCZBORSKI POWIAT OPOLSKI POWIAT OLEŚNICKI POWIAT OLESKI POWIAT GŁUBCZYCKI Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo Centrala Banku ul. Plac Wolności 12, Namysłów, tel./fax (77) km Branice Wilków Namysłów Świerczów Gracze Niemodlin Tułowice Oddział Namysłów ul. Plac Wolności 8, Namysłów, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 8:00 13:00 Filia Namysłów ul. Reymonta 6a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:15 16:30 Oddział Pokój ul. 1 - go Maja 33, Pokój, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00 16:00, wtorek piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Świerczów ul. Brzeska 30, Świerczów, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Wilków ul. Dworcowa 11, Wilków, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Namysłowie Starostwo ul. Plac Wolności 12a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Miejski ul. Dubois 3, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Skarbowy ul. Wolności 1, Namysłów, Tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 7:30 14:30 Oddział Byczyna ul. Chopina 1, Byczyna, tel. (77) ; , fax. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK w Byczynie Urząd Miejski ul. Rynek 1, Byczyna, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Lasowice Małe ul. Odrodzenia 18, Lasowice Małe, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 99a, Lasowice Wielkie, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Kluczbork ul. Pl. Niepodległości 10/1, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:30 17:00 Punkt Obsługi Klienta w US ul. Sienkiewicza 22a, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: w poniedziałki 7:30-15:30, od wtorku do piątku 7:30 14:30 Filia Wołczyn ul. Rynek 17, Wołczyn, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 10:00 17:00, Wołczyn Domaszowice Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 Filia Tułowice ul. Pocztowa 3, Tułowice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 16:00 Punkt Obsługi Klienta w Graczach ul. Kręta 2, Gracze, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 13:00 Oddział Syców ul. Kolejowa, Syców, tel. (62) , fax (62) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK nr 1 i 2 w Sycowie ul. Mickiewicza 1, Syców, tel. (62) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 9:00 16:00, środa piątek 8:00 15:00 Filia Praszka Plac Grunwaldzki 26 (Centrum Kolisko), Praszka, tel. (34) , fax (34) Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9:00-16:30 Oddział w Branicach ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, Branice, tel./fax (77) , Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Pokój Byczyna Praszka Kluczbork Lasowice Wielkie Lasowice Małe Centrala Banku Centrala Banku ul. Plac Wolności 12, Namysłów, tel./fax (77) Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel Druk: Pasaż Sp. z o.o. Kraków

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2012 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2012 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU r. LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2012 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 25.01.2013 r. Lp. Numer wylosowanego Losu Imię i nazwisko Miejscowość

Bardziej szczegółowo

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2010 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 21.01.2011 r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2010 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 21.01.2011 r. Lp. LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2010 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 21.01.2011 r. Numer wylosowanego Losu Imię i nazwisko Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2015 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 22.01.2016 r. Lp. Numer wylosowanego Losu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 20 sierpnia 2014 r. Preambuła Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2013 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 24.01.2014 r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2013 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 24.01.2014 r. LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2013 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 24.01.2014 r. Lp. Numer wylosowanego Losu Imię i nazwisko Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. I. RACHUNKI w

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie SPIS TREŚCI: Pozycja rynkowa Banku... 3 Władze Banku... 6 Zarząd Banku... 6 Rada Nadzorcza Banku... 6 Placówki Banku... 7 Działalność depozytowa...

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ o nazwie LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH urządzanej przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ o nazwie LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH urządzanej przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ o nazwie LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH urządzanej przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 48/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 07..05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne. Środki

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

II. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

II. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE Strona 1 z 6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/2014 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn.10.10.2014r. za wyjątkiem oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące Strona 1 z 7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 01.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku V edycji PBS w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku Laureat konkursu -uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Ranking lokat terminowych luty 2010 r.

Ranking lokat terminowych luty 2010 r. Ranking lokat terminowych luty 2010 r. Warszawa, 24.02.2010 Oprocentowanie lokat terminowych systematycznie spada, ale najlepsze depozyty przynoszą jeszcze blisko 6-procentowy zysk. To lokaty z dzienną

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste Tabela oprocentowania dla konsumentów konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

Rozszerz swoją ofertę i zdobądź przewagę nad konkurencją

Rozszerz swoją ofertę i zdobądź przewagę nad konkurencją Oferta Rozszerz swoją ofertę i zdobądź przewagę nad konkurencją Propozycja współpracy dla Partnerów kluczowych Smuda Consulting Intertax24 S.C O Smuda Consulting - Intertax24 s.c. Wiemy, że rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów konta Konto osobiste konta 0,50% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 12.08.2013 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/2015 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia 14.10.2015r. Tabela

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej.

Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej. Szanowni Państwo, Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej. Aby zimowe, pochmurne dni zyskały odrobinę koloru, postanowiliśmy urozmaicić nasz kwartalnik dużą ilością zdjęć i nadać

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 16 listopada 2012 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,25% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 16.12.2014 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 14.09.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu 1. Podstawowe informacje o Kredytobiorcy

Wniosek o udzielenie Kredytu 1. Podstawowe informacje o Kredytobiorcy Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym Duszniki Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie X odpowiednich informacji w polach. Bank

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? Uniwersytet w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r. dr Ewa Tokajuk EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 5/11/2015 Zarządu Banku z dnia 23 czerwca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów

Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów I. URZĘDY, AGENDY RZĄDOWE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrzębia w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków.

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków. O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI K Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków. ZAJĘCIA 2: Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków Grupa wiekowa: klasy IV VI szkoła podstawowa Czas zajęć: 1,5 godziny

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 listopada 2013 r. Bank, co to znaczy Słowo bank pochodzi

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/18 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto Osobiste Oprocentowanie konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo