Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A."

Transkrypt

1 Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

2 Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich placówek bankowych Ponad 32 tys. zatrudnionych, tj. ok. 18 % zatrudnienia w sektorze bankomatów dostępnych bez prowizji 2

3 Struktura bankowości spółdzielczej w Polsce Banki spółdzielcze zrzeszone z MR Bankiem S.A. (66) Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem BPS S.A. (359) 11,5% 62,4% 26,1% Banki spółdzielcze zrzeszone z GBW S.A. (150) 3

4 Grupa BPS Ilość banków spółdzielczych Liczba placówek z tego: Banku BPS S.A. 72 banków spółdzielczych Ilość bankomatów (dostępnych bez prowizji)

5 Suma bilansowa Grupy BPS w mln zł Przyrost na przestrzeni roku

6 Depozyty i kredyty Grupy BPS w mln zł Zobowiązania wobec JST Należności od JST Zobowiązania wobec sektora niefinansowego Należności od sektora niefinansowego 6

7 Fundusze własne Grupy BPS w mln zł 13,8% 13,9% 13,8% 13,6% 14,1% 14,2% 13,9% 13,3% 13,4% Fundusze własne Współczynnik wypłacalności 7

8 Wyniki Grupy BPS 6,2% 6,0% 5,1% PKB 3,0% 3,1% 0,8% 1,1% 1,7% w mln zł 160 I kw II kw III kw IV kw. 08 I kw. 09 Zysk netto Grupy BPS II kw. 09 III kw. 09 IV kw

9 Porównanie danych finansowych zrzeszeń /2008 Grupa BPS Zrzeszenie SGB Zrzeszenie MR Bank ,1% ,8% ,1% Grupa BPS Zrzeszenie SGB Zrzeszenie MR Bank ,3% ,1% ,5% Grupa BPS Zrzeszenie SGB Zrzeszenie MR Bank ,8% ,6% ,5% w mln zł 9 9

10 Grupa BPS na tle kryzysu Bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności; Dobra jakość kredytów; Nadpłynność; Bezpieczne inwestowanie nadwyżek finansowych. 10

11 Funkcjonujemy na tym samym terenie Prowadzimy obsługę ponad 2000 jednostek samorządów terytorialnych (54% wszystkich JST), Świadczymy usługi dla społeczności lokalnej obsługujemy ok. 5 mln klientów prowadzimy ponad 2 mln ROR udzieliliśmy 24,5 mld zł kredytów, w tym: 500 tys. umów kredytowych z dopłatami z ARiMR o wartości ok. 8 mld zł 11

12 Atuty banków spółdzielczych w zakresie współpracy ze społecznością lokalną Relacje biznesowe i pozabiznesowe, Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym regionu, Wspieranie lokalnej działalności społecznej i oświatowo kulturalnej, Inicjatywy społeczne, Uwarunkowania historyczne, 150 lat tradycji i współdziałania gospodarczego, Gwarancja reinwestowania lokalnych środków w lokalną gospodarkę, Bank spółdzielczy kuźnią kadr dla samorządowców. 12

13 Atuty banków spółdzielczych w zakresie współpracy z samorządami lokalnymi Dobra znajomość potrzeb rozwojowych lokalnych środowisk, Współpraca z JST wpisana w misję, statut i strategię banku spółdzielczego, Wsparcie finansowe budżetów terenowych w formie odprowadzonego podatku, Współpraca i kontakty, np. z władzami lokalnymi, przedsiębiorcami i innymi liderami lokalnej społeczności, Lokalny ośrodek decyzyjny; szybkość podejmowanych decyzji, Elastyczność w dostosowaniu oferty produktowej, proceduralnej i cenowej, Kompleksowa obsługa klienta, indywidualne podejście. 13

14 Wspieranie JST przez banki spółdzielcze Pomoc w wykorzystaniu środków funduszy europejskich, Współpraca z gminami w zakresie obsługi emisji obligacji komunalnych, - DM BPS S.A. emisja obligacji dla M. St. Warszawy 2 mld zł - DM BPS S.A. emisja obligacji dla 19 JST na kwotę ponad 650 mln zł, Współfinansowanie rządowych programów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska, realizowanych na szczeblu samorządowym, Obsługa finansowa zadań inwestycyjnych związków komunalnych, Współpraca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz Bankiem Gospodarstw Krajowego na rzecz lokalnego środowiska, 14

15 Bank BPS S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze partnerem w biznesie lokalnym Co proponujemy: Szybką gotówkę dla Firm; Szybką inwestycję ; Kredyty pomostowe Unia Biznes i Super Biznes; oraz szeroką gamę innych produktów kredytowodepozytowych. 15

16 Bank BPS S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze Co proponujemy: partnerem w agrobiznesie Kredyty preferencyjne; Kredyty pomostowe Unia Biznes i Super Biznes; Kredyt Niebieski Partner; oraz szeroką gamę innych produktów kredytowodepozytowych. 16

17 Szczególna oferta produktowa Banku BPS Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (5 linii kredytowych) kredytowanie inwestycji budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych na terenach wiejskich; kredytowanie inwestycji oświaty wiejskiej; kredytowanie inwestycji zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę; kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki; kredytowanie pozarolniczej działalność gospodarczą na terenach wiejskich - WIARYGODNY PARTNER. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych WSPÓLNY REMONT 17

18 Ograniczenia zewnętrzne w rozwijaniu współpracy banków z samorządami Zmiany dotychczasowych relacji banków z samorządami lokalny wynikające ze zmian przepisów prawnych ograniczenie zewnętrznych źródeł finansowania zadań realizowanych przez JST, ograniczenie instrumentów ochrony prawnej przysługujących oferentom w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, projekt Bazylei III ogranicza atrakcyjność środków samorządowych dla banków spółdzielczych, SIWZ-y nie respektują przepisów prawa. 18

19 Dbamy o naszych klientów Sami nimi jesteśmy 19

20 Schemat przepływów pieniężnych (kwadratura koła) Polska Rolnicy 20

21 Dziękuję Państwu za uwagę

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2014 rok

S P R A W O Z D A N I E Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2014 rok S P R A W O Z D A N I E Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2014 rok I. INFORMACJE PODSTAWOWE Bank Spółdzielczy w Zwoleniu w roku ubiegłym realizował zadania określone na ostatni

Bardziej szczegółowo

Raport 2006. PBS - Partner Bardzo Solidny

Raport 2006. PBS - Partner Bardzo Solidny Raport 2006 PBS - Partner Bardzo Solidny Szanowni Państwo Z satysfakcją prezentujemy Państwu Raport Roczny Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2006 rok. To kolejny rok realizacji strategii

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 Janusz Toruński Henryk Wyrębek 18 Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo,

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo, List prezesa Ryszard Lorek Prezes Zarządu Szanowni Państwo, z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny SGB-Banku SA w Poznaniu za rok 2012, który stanowi najpełniejsze podsumowanie działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009 Warszawa, sierpień 2009 r. ! ;#8,9+'(%+$1+9,5/&)+/(4+08.-1####################################################################################?

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Bank zrzeszający 360 Banków Spółdzielczych ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

Bank zrzeszający 360 Banków Spółdzielczych ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Bank zrzeszający 360 Banków Spółdzielczych ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2003 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa tel.: (0-22) 539-51-00, 539-51-33 fax: 539-52-22 www.bankbps.pl

Bardziej szczegółowo

1) Polityka handlowa

1) Polityka handlowa Wprowadzone Uchwałą nr 4/2012 Zarządu Banku z dnia 12.01.2012 roku i zatwierdzona Uchwałą Nr1/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17.01.2012 roku 1) Polityka handlowa 1 1. Celem strategicznym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK

RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK DNB Bank Polska S.A. Informacje o Banku i Grupie DNB DNB NA ŚWIECIE Spis treści Informacje o Banku i grupie DNB 3 Wyniki fianansowe Banku 4 Działalność Banku w roku 2014 6 Planowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Warszawa, sierpień 2013 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK 14 maja 2008r Bank Gospodarstwa Krajowego Bank jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH THE ROLE OF CO-OPERATIVE BANKS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS

ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH THE ROLE OF CO-OPERATIVE BANKS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS Monika Szafrańska 1 Katedra Agrobiznesu Akademia Rolnicza w Krakowie ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH THE ROLE OF CO-OPERATIVE BANKS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie

Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie Podstawowe informacje BGK założony w 1924 roku to jedyny w Polsce bank państwowy. BGK posiada długoterminowy rating Fitcha równy ratingowi Skarbu

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Stan rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, programy wsparcia realizowane przez państwo oraz absorpcja środków przedakcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii W ramach Strategii Rozwoju Gminy Gniezno opracowano szczegółową dokumentację działań. Dla każdego działania został przygotowany opis wg. ściśle przyjętych reguł.

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2004

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2004 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2004 Ocena działalności Banku w roku 2004 Zmiany Zarządzie Banku Zmiany kapitałowe i w strukturze własności Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Przegląd

Bardziej szczegółowo