Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców."

Transkrypt

1 Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw Wprowadzenie W IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla przeprowadzono kolejne ankietowe badania małych i średnich firm. Łącznie, w badaniach uczestniczyło przedsiębiorców z całej Polski, klientów 47 instytucji finansowych biorących udział w badaniu obsługi bankowej w 2007r. Badania przeprowadzono wśród klientów 6 banków uniwersalnych, 20 banków spółdzielczych oraz 21 oddziałów bankowych. W IX edycji, po raz drugi w historii konkursu, były przeprowadzone oddzielne badania dla dwóch grup klientów. Współpracę z instytucjami finansowymi oceniali tzw. klienci tradycyjni, czyli częściej odwiedzający siedzibę banku, niż korzystający z alternatywnych kontaktów z placówką i klienci tzw. elektroniczni, którzy najczęściej kontaktują się z bankiem w sposób zdalny. Należy zaznaczyć, że badanie miało charakter rozłączny. Klienci oceniali tylko własne banki nie stosując porównań do konkurencji. W ramach badania przedsiębiorcy sektora MSP odpowiadali na 20 pytań z 5 zakresów współpracy z bankiem. Celem tego opracowania jest omówienie ocen klientów tradycyjnych dotyczących jakości obsługi. Skala ocen obejmowała od 1 do maksymalnie 6 punktów. Charakterystyka respondentów. W poniższej tabeli zawarte są dane statystyczne dotyczące badanych przedsiębiorstw. Tabela 1. Klienci tradycyjni Rodzaj informacji Oddziały bankowe 1 Banki spółdzielcze Banki uniwersalne Rodzaj działalności w procentach: Produkcja 17,54 11,17 19,61 Handel 28,36 20,58 30,43 Usługi 33,63 19,46 22,11 Rolnictwo 6,29 28,77 14,52 Budownictwo 4,68 4,00 2,68 Inne 4,82 3,45 3,61 Brak odpowiedzi 4,68 12,48 7,03 Wykształcenie respondenta (proc.) Zawodowe 10,23 24,21 8,33 Średnie 39,91 40,78 29,53 Wyższe 44,15 20,30 54,08

2 Inne 0,44 3,72 0,18 Brak odpowiedzi 5,26 10,89 7,88 Wiek przeciętna lat Płeć: Kobieta (proc.) 31,10 23,45 32,52 Mężczyzna (proc.) 68,90 68,48 61,49 Brak odpowiedzi (proc.) 5,99 Ile lat firma współpracuje z bankiem - średnio 6,8 10,64 6,30 W badaniu wśród klientów tradycyjnych banków uniwersalnych uczestniczyli głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową i usługową, w przeważającej mierze mężczyźni z wyższym wykształceniem. W bankach spółdzielczych większość badanych firm jest związana z rolnictwem, ale również z handlem i usługami. Firmy te są prowadzone przez mężczyzn głównie ze średnim wykształceniem. W oddziałach bankowych w badaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z przeważającą działalnością w zakresie handlu i usług. Firmy te są w większości prowadzone przez mężczyzn ze średnim i wyższym wykształceniem. Największym przywiązaniem do banku wykazują się badani klienci banków spółdzielczych ponad 10 lat współpracy z bankiem. W bankach uniwersalnych i oddziałach bankowych średnia współpracy jest podobna poniżej 7 lat. Oceny klientów tradycyjnych Wśród pytań dotyczących jakości obsługi klientów tradycyjnych znalazły się: 1.kwalifikacje i wiedza pracowników w zakresie obsługi klienta i bankowości przedsiębiorstw; 2. lokalizacja, parking, dojazd oraz środowisko i komfort obsługi; 3. szybkość obsługi; 4. dostępność indywidualnej opieki doradcy bankowego; 5. innowacyjność oferty i jej dostosowanie do potrzeb MSP; 6. jakość informacji o produktach i usługach banku; 7. jakość obsługi przez Internet i telefon oraz 8. szybkość i jakość informowania o zmianach w ofercie. Poniżej są przedstawione oceny wymienionych zakresów w podziale na kategorie konkursowe. 2

3 Banki uniwersalne Wykres 1. Ocena jakości współpracy z bankami uniwersalnymi 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3, Średnia Max Min Jak obrazuje powyższy wykres oceny klientów banków uniwersalnych dotyczące jakości obsługi bankowej w 2007r. były zróżnicowane. Najniższą ocenę średnią - 4,40 klienci przyznali za lokalizację i komfort obsługi. Nisko została również oceniona innowacyjność oferty i jej dostosowanie do potrzeb MSP (średnia 4,68) oraz szybkość i jakość informowania o wprowadzanych zmianach w ofercie (średnia 4,84). Najwyżej klienci tradycyjni ocenili dostępność indywidualnej opieki doradcy bankowego (średnia 5,28) oraz kwalifikacje i wiedzę pracowników (średnia 5,27). Wydawałoby się, że przy coraz szybciej rozwijających się alternatywnych kanałach kontaktu z bankiem (np. konta internetowe, coraz większa sieć bankomatów, usługi przez telefon stacjonarny i komórkowy), lokalizacja, parking, dojazd czy komfort obsługi będą miały coraz mniejsze znaczenie we współpracy z bankiem. Jednak, jak jasno wynika z badań, klienci nadal chcą mieć możliwość komfortowego, osobistego kontaktu z pracownikami banku, czasem bank narzuca klientowi ten kontakt wymagając np. dostarczenia określonych dokumentów. Wydaje się, że powoli zanika, powszechne tak niedawno jeszcze przekonanie o tym, że wystarczy zdalny kontakt bank klient (nie tylko MSP). Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w wielu przypadkach z powodu przyzwyczajeń klienta, ale także np. ze względu na bezpieczeństwo obsługi w zakresie dobrania odpowiednich produktów bankowych nie da się niczym zastąpić bezpośredniego kontaktu klient bank. Niskie oceny innowacyjności oferty oraz szybkości i jakości informowania o zmianach w ofercie idą w parze. Taka sytuacja może mieć wiele przyczyn. Może to oznaczać, że wysiłek niektórych banków włożony w modyfikację oferty nie jest jasno komunikowany klientom. Być może doradcy klienta, czy departamenty sprzedaży nie trafiają do przedsiębiorców z informacją o zmianach szybko i w wystarczająco przekonujący sposób lub klienci potrzebują coraz więcej czasu 3

4 na zastanowienie się na ile nowy produkt jest dla nich korzystny, albo też obserwując zmiany na rynku bankowości MSP uważają, że ich bank zbyt wolno reaguje na te zmiany. Najwyższe oceny dotyczące kwalifikacji i wiedzy pracowników świadczą o tym, że możemy coraz pewniej mówić o indywidualnym podejściu do klienta prezentowanym przez wykwalifikowanego pracownika bankowego. Jednak nie wszyscy mogą mieć takie poczucie. Inaczej sytuacja wygląda jeśli klient jest oceniany przez bank jako dochodowy (może liczyć na większą uwagę doradcy), a inaczej jeżeli jest oceniany jako mniej rozwojowy, z punktu widzenia banku, a więc także w konsekwencji przez doradcę. Nie należy się dziwić tej sytuacji. Pamiętając o tym, że banki są instytucjami komercyjnymi, nastawionymi na zysk, jest rzeczą zrozumiałą, że więcej czasu i wysiłku poświęcają klientowi dzięki któremu pozyskają większe wpływy. Moim zdaniem, należy dążyć również do tego, aby doradcy nie zapominali o tych klientach, którzy są oceniani niżej w kategorii dochodowości, chociażby dlatego, że mogą się oni stać, w sposób prawie niezauważony dla banku, lepszym partnerem do negocjacji produktów bankowych niż miało to miejsce wcześniej. Banki spółdzielcze Wykres 2. Ocena jakości współpracy z bankami spółdzielczymi 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3, Średnia Max Min Klienci tradycyjni banków spółdzielczych najniżej ocenili innowacyjność oferty i jej dostosowanie do potrzeb MSP (średnia 4,91), dostępność indywidualnej opieki doradcy bankowego (średnia 4,96) oraz lokalizację i komfort obsługi (średnia 4,97). Z badań wynika, że klienci banków spółdzielczych stawiają coraz wyższe wymagania zarówno dotyczące wprowadzania zmian w ofercie, jak i współpracy z doradcą. Można wnioskować, że wiele udogodnień wprowadzonych w ostatnim czasie, także zmiany w strategii, nabór nowych, ale już doświadczonych w bankowości pracowników być może jeszcze nie przełożyły się na widoczny poziom zadowolenia klientów sektora MSP. 4

5 Przytoczone tu zostały trzy najniższe oceny w zakresie jakości obsługi. Należy jednak podkreślić, że najniższe średnie ocen są bliskie 5 punktom, na 6 możliwych. Najwyżej klienci ocenili kwalifikacje pracowników banku (średnia 5,41) oraz szybkość obsługi (średnia 5,36). Może to oznaczać, że klient banku spółdzielczego ma, w wysokim stopniu, poczucie spełnionych oczekiwań w bezpośredniej współpracy z bankiem zarówno w zakresie doradztwa bankowego, jak i szybkości procedur bankowych, zapewne również kredytowych. Tak wysokie oceny kwalifikacji i szybkości obsługi w porównaniu do niższych not za innowacyjność oferty i dostępność doradcy mogą sugerować, że klienci korzystający głównie z podstawowych produktów bankowych, również kredytowych, mają poczucie bardzo dobrej współpracy. Jednak, klienci chcący korzystać z bardziej wzbogaconej oferty, być może mający rachunki bankowe w więcej niż jednym banku, oczekują bardziej widocznych zmian w zakresie wzbogacenia oferty i dostępu do fachowej porady łączącej znajomość oferty banku ze specyfiką działania MSP. Oddziały bankowe Wykres 3. Ocena jakości współpracy z oddziałami bankowymi 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3, Średnia Max Min Klienci tradycyjni kolejnej kategorii konkursowej oddziałów bankowych najniżej ocenili lokalizację i komfort obsługi (średnia 4,31) oraz innowacyjność oferty i jej dostosowanie do potrzeb MSP (średnia 4,74). Najwyżej natomiast kwalifikacje i wiedzę pracowników (średnia 5,36) oraz dostępność indywidualnej opieki doradcy (średnia 5,24). Dość duża rozpiętość najwyższych i najniższych ocen może sugerować znaczenie poszczególnych elementów oceny dla klientów oddziału. Jak wskazują rezultaty badania, wrażenie ze współpracy z bankiem uniwersalnym jest bardzo zbieżne z odczuciami klientów oddziałów bankowych. Różnice w ocenach poszczególnych elementów współpracy nie są duże. Mniej pozytywne postrzeganie zarówno części logistycznej, jak i dostosowania oferty do potrzeb MSP może rekompensować klientom przekonanie o profesjonalnej 5

6 obsłudze. Na podstawie tych danych nasuwa się oczywisty wniosek, że wykwalifikowany, dobry doradca bankowy może zatrzeć ewentualne niedostatki współpracy w innych zakresach. Podsumowanie Porównując oceny klientów tradycyjnych trzech kategorii konkursowych można stwierdzić, że w IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla banki spółdzielcze są lepiej oceniane przez swoich klientów niż banki uniwersalne i ich oddziały. Podobnie było w latach ubiegłych. Poniższy wykres przedstawia zestawienie ocen 3 kategorii konkursowych w IX i VIII edycji konkursu. Wykres 4. Porównanie średnich ocen jakości współpracy z bankiem klientów tradycyjnych w dwóch ostatnich latach 5,15 5,1 5,05 5 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 4,65 BU '07 BU '06 BS '07 BS '06 OB '07 OB '06 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych IX i VIII edycji konkursu Bank Przyjazny dla Zestawienie wyników badań z ostatnich dwóch lat wskazuje, że najwyższe średnie oceny klientów tradycyjnych zostały przyznane bankom spółdzielczym, średnia przekroczyła 5 punktów na 6 możliwych (w 2007r. średnia 5,13; w 2006 r. średnia 5,09). Widoczny jest również wzrost zadowolenia ze współpracy z bankami uniwersalnymi. W 2007r. średnia ocen wyniosła 4,92 do 4,82 w VIII edycji. Klienci tradycyjni w ostatnich dwóch edycjach, w podobny sposób ocenili współpracę z oddziałami bankowymi. W IX edycji średnia ocen klientów wyniosła 4,92 natomiast w VIII - 4,93. Równolegle z dużymi zmianami na rynku MSP następują zmiany w bankowości MSP. Konkurencję ma szansę wygrać nie tylko ten, kto będzie wprowadzał ciągłe udogodnienia w ofercie, ale również nie zapomni o utrzymaniu dobrych relacji z klientem. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest dobry doradca, skutecznie wykorzystujący wiedzę na temat bankowości, ale także znający specyfikę działania małych i średnich firm o różnym profilu. Potwierdzają to badania klientów prowadzone w ramach konkursu Bank Przyjazny dla. 6

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Konferencja. Warszawa, 26 maja 2008r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

pierwsza wersja: 23 lipca 2008 r., ostateczna wersja: 23 października 2008 r., akceptacja: 29 października 2008 r. Abstract

pierwsza wersja: 23 lipca 2008 r., ostateczna wersja: 23 października 2008 r., akceptacja: 29 października 2008 r. Abstract 48 Produkty Miscellanea i Techniki Bankowe Bank i Kredyt październik 2008 Zainteresowanie produktami bankowymi wêród studentów na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu The Interest in Banking

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez.

Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez. Jakość w leasingu Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014 Lipiec 2014 badanie Przeprowadzone przez SPIS TREŚCI WSTĘP 3 LEASING WŚRÓD małych i średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013

RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013 RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013 1. Wpływ kryzysu na nastroje i kondycję przedsiębiorców 2. Struktura rynku usług księgowych w Polsce 3. Otoczenie konkurencyjne i trendy rozwoju 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYKORZYSTANIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH Z APLIKACJAMI MOBILNYMI W POLSCE Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

PORÓWNANIE WYKORZYSTANIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH Z APLIKACJAMI MOBILNYMI W POLSCE Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA INDYWIDUALNEGO PORÓWNANIE WYKORZYSTANIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH Z APLIKACJAMI MOBILNYMI W POLSCE Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Witold CHMIELARZ Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE CHARAKTERYSTYKA SEKTORA I PROFIL KLIENTA AUTOR DR PIOTR BIAŁOWOLSKI Warszawa, sierpień 2012 roku Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała

Bardziej szczegółowo

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie Monika Telega Hubert Turaj Raport pod patronatem Gazety Bankowej Kraków, Grudzień 2008 Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

CZAS NA TWÓJ BIZNES! Raport z realizacji projektów w powiatach siedleckim i płockim. Warszawa, 31 lipca 2012 r.

CZAS NA TWÓJ BIZNES! Raport z realizacji projektów w powiatach siedleckim i płockim. Warszawa, 31 lipca 2012 r. Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa tel.: 48 22 864 03 90 fax: 48

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo