BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW"

Transkrypt

1 BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r.

2 Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną cenę

3 Organizatorzy:

4 Cel Konkursu Popularyzacja najwyŝszych standardów współpracy banków z przedsiębiorcami Promowanie działań słuŝących wzmocnieniu kondycji sektora MSP Kształtowanie nowoczesnego i dojrzałego stylu korzystania przez przedsiębiorców z usług bankowych

5 Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Kompleksowa oferta produktów bankowych dostosowanych do specyfiki MSP Wysoka jakość obsługi przedsiębiorców Istotny udział MSP w grupie klientów instytucjonalnych Wsparcie na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

6 Historia Konkursu 15 banków komercyjnych ponad 50 banków spółdzielczych ponad 600 audytów oddziałowych około przedsiębiorców uczestniczących w badaniach audytorskich liczne analizy, relacje i wywiady w prasie, radiu i telewizji

7 Innowacje edycji 2006 Badania klientów prowadzone oddzielnie dla: 1) klientów elektronicznych (nowość) 2) tradycyjnych Pełne porównania w obu kategoriach Podwojony raport benchmarkingowy dla banku Lepsza informacja w zakresie ocen nowoczesnych i tradycyjnych klientów Ćwiczenia praktyczne w oddziałach aktywizujące pracowników - case Lepsza informacja zwrotna na temat pozycji konkurencyjnej Banku na rynku MSP

8 Kategorie Konkursu: Banki Komercyjne cała sieć danego banku Banki Spółdzielcze Oddziały Bankowe

9 Organy Konkursu Komitet Konkursu Zespół Audytorów Zespół Badawczy

10 Harmonogram I etapu Konkursu Zgłoszenie uczestnictwa do 5 czerwca 2006 r. Przygotowanie pisemnej prezentacji banku/oddziału do 26 czerwca 2006 r. Ocena prezentacji banków/oddziałów, podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu do 26 lipca 2006 r.

11 Harmonogram II etapu Konkursu Ocena banków i oddziałów przez audytorów w II etapie do 6 listopada 2006 r. Przyznanie przez Komitet Konkursu tytułów, wyróŝnień honorowych oraz godeł promocyjnych do 15 grudnia 2006 r. Wręczenie nagród i wyróŝnień do 15 grudnia 2006 r.

12 Kryteria oceny w Konkursie 1. Jakość i atrakcyjność oferty bankowej dla MSP 2. Struktura klientów 3. Jakość standardów obsługi klientów MSP 4. Zakres doradztwa dla MSP 5. Potencjał kadrowy

13 Kryteria oceny w Konkursie 6. Wybrane wskaźniki ekonomiczne 7. Działania promocyjne i edukacyjne podejmowane przez bank/oddział na rzecz MSP 8. Program współpracy z organizacjami zrzeszającymi MSP 9. Jakość informacji i promocji skierowanej do MSP

14 Korzyści z uczestnictwa w Konkursie: NiezaleŜna weryfikacja Banku W ramach Konkursu zespół niezaleŝnych ekspertów ocenia zgłaszające się banki pod kątem specyficznych wymagań związanych z obsługą MSP. W procesie oceny konkursowej wnikliwej analizie podlegają zagadnienia istotne dla współpracy przedsiębiorcy z bankiem.

15 Korzyści z uczestnictwa w Konkursie: Audyt Przeprowadzona wizytacja audytora w Banku lub Oddziale Bankowym pozwala na uzyskanie innej, bardziej obiektywnej oceny niŝ opinia wewnętrzna Banku. Jak wskazują doświadczenia zgromadzone w trakcie siedmiu dotychczasowych edycji zewnętrzni audytorzy, którzy porównują róŝne Banki, potrafią spojrzeć na kaŝdą wizytowaną placówkę z szerszej perspektywy.

16 Korzyści z uczestnictwa w Konkursie: Raport z badania opinii klientów W ramach Konkursu przeprowadzane są badania opinii klientów z sektora MSP. Ostateczne wyniki są opracowywane przez wyspecjalizowany zespół badawczy i w formie raportu przekazywane, kaŝdemu Uczestnikowi Konkursu. Bank uzyskuje obiektywną informację o tym, jak jest oceniany przez swoich klientów, jak równieŝ informację o pozycji Banku np. w zakresie stosowania produktów bankowych dla sektora MSP w stosunku do najlepszego oraz najgorszego Banku.

17 Korzyści z uczestnictwa w Konkursie: Promocja Uczestników i upowszechniane pozytywnego wizerunku Informacje o Konkursie i jego Laureatach są przekazywane przez Biuro Prasowe Konkursu do ponad 800 redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz portali internetowych w całej Polsce, przez co Organizatorzy upowszechniają pozytywny wizerunek Uczestników Konkursu. Informacje o Bankach i Oddziałach bankowych są zamieszczane na stronie Konkursu wraz z linkami do stron tychŝe Banków.

18 Nagrody: Tytuł laureata w trzech kategoriach WyróŜnienia honorowe w trzech kategoriach Godło promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców dla banków spółdzielczych i komercyjnych Godło promocyjne Złoty Oddział dla oddziałów bankowych

19 Nagrody: Platynowa statuetka dla banku/oddziału, który systematycznie wzbogaca i usprawnia przyjazną współpracę z MSP uczestnicząc w kolejnych pięciu edycjach Konkursu

20 Nagrody: W Konkursie mogą być przyznane wyróŝnienia indywidualne dla bankowców za szczególne osiągnięcia we współpracy z przedsiębiorcami.

21 Opinie uczestników Konkursu na temat VII edycji Najczęściej wymieniane korzyści: Uzyskanie niezaleŝnej oceny zewnętrznej Budowa lojalności i zaufania klientów Mobilizacja pracowników Opracowanie prezentacji pisemnej Promocja na rynku lokalnym

22 Opinie uczestników Konkursu na temat VII edycji Uczestnicy oceniają Konkurs: Bardzo wysoko i wysoko: metodologia ponad 90% transparentność i wiarygodność ok. 90% organizacja Konkursu 98% wizerunek medialny ponad 80%

23 Promocja w Mediach Informacje o Konkursie i jego Uczestnikach pojawiają się wielokrotnie w ciągu roku w mediach ogólnopolskich, regionalnych oraz branŝowych (portalach internetowych, prasie, radiu i TV) Księga identyfikacji wizualnej Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców (w przygotowaniu) Zmagania konkursowe VII edycji relacjonowały m.in.: Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa, Puls Biznesu, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Gazeta Finansowa, TV Biznes, Polskie Radio, Radio PiN, Dziennik Bałtycki, Gazeta Współczesna, Kurier Szczeciński, Gazeta Poznańska, Biznes Śląski, Gazeta Krakowska.

24 Patroni medialni:

25 Zapraszamy na stronę: Dziękujemy za uwagę

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m P a r t n e r s k i

P r o g r a m P a r t n e r s k i P r o g r a m P a r t n e r s k i P R O G R A M P A R T N E R S K I Wspólnie tworzymy nowoczesne podmioty lecznicze Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Kapitał Ludzki Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Organizatorzy: Współpraca: www.katalizatorinnowacji.pl Katalizator Innowacji Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny: Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie Nazwa projektodawcy: Polska Konfederacja Pracodawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin edycja 2014, zwany dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE JAKOŚĆ ROKU Regulamin NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI DIG OD CZERWCA 2007 r. DO CZERWCA 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków DIG Sprawozdawcze WROCŁAW, 16 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r.

Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r. Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r. Spis treści: Wstęp... 3 Część I - Informacja o realizacji celu głównego i celów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych. Cele kampanii. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012

Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych. Cele kampanii. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012 Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych planuje przeprowadzenie w latach 2012-2013 ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo