I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych zmienne promocyjne w miesiącu wrześniu 2015 roku Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową 0,00 % - Rachunek płatny na każde żądanie WIBID 1 M + potwierdzony książeczką oszczędnościową - 0,00 p.p. dla SKO 1,46% - Rachunek płatny na każde żądanie dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców i innych jednostek 0,00% - organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe 0,00% - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR ŚWIADCZENIOBIORCA 0,00% - Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE- WIBID 1 M + - BS 0,00 p.p. 1,46% 2,30% KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 1 promocyjne w - do kwoty 9.999,99 zł WIBID 1 M - 2,00 p.p. 0,40% - od kwoty ,00 zł do kwoty ,99 zł WIBID 1 M - 1,00 p.p. 0,70% - od kwoty zł WIBID 1 M - 0,50 p.p. 1,10% Lokaty terminowe w złotych Lokaty terminowe STANDARD Lokata terminowa 1 miesięczna Kwota do ,99 zł 0,45% - Kwota od ,00 zł do ,99 zł 0,75% - Kwota od ,00 zł 1,05% - Lokata terminowa 3 miesięczna Kwota do ,99 zł 1,05% - Kwota od ,00 zł do ,99 zł 1,25% - Kwota od ,00 zł 1,45% - Lokata terminowa 6 miesięczna Kwota do ,99 zł 1,25% - 3. Kwota od ,00 zł do ,99 zł 1,45% - Kwota od ,00 zł 1,65% - Lokata terminowa 12 miesięczna Kwota do ,99 zł 1,30% - 4. Kwota od ,00 zł do ,99 zł 1,60% - Kwota od ,00 zł 1,90% - Lokata terminowa 24 miesięczne i dłuższe Kwota do ,99 zł WIBID 1 M + 0,00 p.p. 1,46% Kwota od ,00 zł do ,99 zł - WIBID 1 M + 0,30 p.p. 1,76% Kwota od ,00 zł - WIBID 1 M + 0,60 p.p. 2,06% W stosunku do lokat w kwotach równych lub wyższych niż zł istnieje możliwość ustalania wysokości oprocentowania w drodze negocjacyjnej. 1 nie może być niższe niż 0,00 % 1

2 Lokaty terminowe składane drogą internetową Lokaty terminowe 10 dniowe 0,90% Lokaty terminowe 1 miesięczne 1,20% 3. Lokaty terminowe 3 miesięczne 1,50% 4. Lokaty terminowe 6 miesięczne 1,80% Lokaty terminowe 12 miesięczne 2,10% 6. Lokaty terminowe 24 miesięczne 2,20% Progresywna Lokata Oszczędnościowa 3-miesięczna 2 1 promocyjne w 1 miesiąc WIBID 1M - 2,20 p.p 0,20% 2 miesiące WIBID 1M - 1,20 p.p. 0,80% 3. 3 miesiące WIBID 1M + 0,30 p.p. 2,30% Progresywna Lokata Oszczędnościowa 12-miesięczna 2 1 promocyjne w 1 miesiąc WIBID 1M 1,70 p.p. 0,10% 2 miesiące WIBID 1M 1,50 p.p. 0,12% 3. 3 miesiące WIBID 1M 1,30 p.p. 0,16% 4. 4 miesiące WIBID 1M 1,10 p.p. 0,36% 5 miesięcy WIBID 1M 0,90 p.p. 0,56% 6. 6 miesięcy WIBID 1M 0,70 p.p. 0,76% 7. 7 miesięcy WIBID 1M 0,40 p.p. 1,06% 8. 8 miesięcy WIBID 1M 0,10 p.p. 1,36% 9. 9 miesięcy WIBID 1M + 0,30 p.p. 1,76% miesięcy WIBID 1M + 0,80 p.p. 2,26% 1 11 miesięcy WIBID 1M + 1,30 p.p. 2,76% 1 12 miesięcy WIBID 1M + 3,30 p.p. 4,76% Terminowa lokata oszczędnościowa Lokata z kontem Wkłady terminowe 3-miesięczne 1,40% Wkłady terminowe 6-miesięczne 1,70% 3. Wkłady terminowe 12-miesięczne 2,00% 4. Wkłady terminowe 24-miesięczne 2,10% 3. Rachunki w walutach wymienialnych USD EUR GBP Rachunek płatny na każde żądanie 0,00% 0,00% 0,00% LOKATY TERMINOWE STANDARD USD EUR GBP - lokata terminowa 1-miesięczna 0,10% 0,10% - - lokata terminowa 3-miesięczna 0,15% 0,15% - - lokata terminowa 6-miesięczna 0,20% 0,20% - - lokata terminowa 12-miesięczna 0,40% 0,40% - II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rachunki rozliczeniowe w złotych Rachunki bieżące i pomocnicze 0,00% - Rachunki bieżące i pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego i ich zakładów budżetowych - 0,5 x WIBID 1 M 0,730% 2 lokaty jest progresywne, tzn. wysokości stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrastają z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Minimalna kwota lokaty zł 2

3 3. 4. Lokaty terminowe w złotych Lokaty terminowe STANDARD Lokata terminowa 1 miesięczna Kwota do ,99 zł 0,45% - Kwota od ,00 zł do ,99 zł 0,75% - Kwota od ,00 zł 1,05% - Lokata terminowa 3 miesięczna Kwota do ,99 zł 1,05% - Kwota od ,00 zł do ,99 zł 1,25% - Kwota od ,00 zł 1,45% - Lokata terminowa 6 miesięczna Kwota do ,99 zł 1,25% - Kwota od ,00 zł do ,99 zł 1,45% - Kwota od ,00 zł 1,65% - Lokata terminowa 12 miesięczna Kwota do ,99 zł 1,30% - Kwota od ,00 zł do ,99 zł 1,60% - Kwota od ,00 zł 1,90% - Lokata terminowa 24 miesięczne i dłuższe Kwota do ,99 zł WIBID 1 M + 0,00 p.p. 1,46% Kwota od ,00 zł do ,99 zł - WIBID 1 M + 0,30 p.p. 1,76% Kwota od ,00 zł - WIBID 1 M + 0,60 p.p. 2,06% W stosunku do lokat w kwotach równych lub wyższych niż zł istnieje możliwość ustalania wysokości oprocentowania w drodze negocjacyjnej. Lokaty terminowe składane drogą internetową Lokaty terminowe 1 dniowe 3 0,15% Lokaty terminowe 10 dniowe 0,90% 3. Lokaty terminowe 1 miesięczne 1,20% 4. Lokaty terminowe 3 miesięczne 1,50% Lokaty terminowe 6 miesięczne 1,80% 6. Lokaty terminowe 12 miesięczne 2,10% 7. Lokaty terminowe 24 miesięczne 2,20% 3. Rachunki w walutach wymienialnych USD EUR GBP Rachunek płatny na każde żądanie 0,00% 0,00% 0,00% LOKATY TERMINOWE STANDARD USD EUR GBP - lokata terminowa 1-miesięczna 0,10% 0,10% - - lokata terminowa 3-miesięczna 0,15% 0,15% - - lokata terminowa 6-miesięczna 0,20% 0,20% - - lokata terminowa 12-miesięczna 0,40% 0,40% - 3 Minimalna kwota lokaty PLN 3

4 Stawki oprocentowania kredytów w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 03 sierpnia 2015 r. 4 I. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą o zmiennej stopie procentowej: Z okresem spłaty do 6 miesięcy Z okresem spłaty do 1 roku 3. Z okresem spłaty do 3 lat 4. Z okresem spłaty powyżej 3 lat W rachunku bieżącym: Kredyt do zł Kredyt od zł do zł Kredyt od zł 6. Kredyt rewolwingowy Kredytowa linia hipoteczna 7. do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej 5 lat 8. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych WIBOR 3M 5 +marża 9. Kredyt inwestycyjny WSPÓLNY REMONT II. Kredyty pomostowe udzielane na inwestycje związane z wykorzystaniem Funduszy Unii Europejskiej Z okresem spłaty do 1 roku Z okresem spłaty do 3 lat 3. Z okresem spłaty powyżej 3 lat III. Kredyty obrotowe z przeznaczeniem na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej Kredytobiorcom posiadającym w Banku czynny rachunek bankowy do przeprowadzania rozliczeń z WIBOR 1M + marża tytułu prowadzonej działalności rolniczej Pozostałym kredytobiorcom WIBOR 1M + marża IV. Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Mikrokredyty 3,20 Stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 4,00% Wiarygodny Partner 3,20 Stopy redyskonta weksli, nie mniej niż wysokość stopy referencyjnej Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie AGROTURYSTYKI 3. Plafon A 1,20 Stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 4,00% Plafon B 1,60 Stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 4,00% V. Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania: płatne przez Kredytobiorcę Kredyty udzielone do r. Klęskowe (inwestycyjne i obrotowe) linia: 1,50% (oprocentowanie wyższe w przypadku braku nkl01, nkl02 ubezpieczenia majątku) Inwestycyjne linia: nip, nmr, nkz, nor, ngr, ngp, nnt, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15 0,40 x 1,5 stopy redyskonta weksli (min. 3,00%) Kredyty udzielone od r. 3. Inwestycyjne linia: RR, Z, PR: 0,67 x (WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.) min. 3% 4. Klęskowe linia KL01: 0,67 x (WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.) min. 3% Klęskowe linia KL02: 0,50 x (WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.) min. 1,50% (oprocentowanie wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku) 4 Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek udzielanych od dnia 20 lutego 2006 roku, w tym odsetek od należności przeterminowanych nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 5 Średnia stopa WIBOR 3M z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego obowiązuje w bieżącym kwartale kalendarzowym. 4

5 VI. Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych: Z okresem spłaty do 12 miesięcy 10,00% - Z okresem spłaty powyżej 1 roku, do 2 lat 10,00% - 3. Z okresem spłaty powyżej 2 lat 10,00% - 4. Kredyt na zakup samochodów osobowych 6 10,00% - Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 7 WIBOR 3M + marża Pożyczka pracujący udział : Z okresem spłaty do 12 miesięcy 6,95% - 6. Z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż 36 miesięcy 7,95% - Z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy, nie dłużej jednak niż 60 miesięcy 8,95% - 7. Kredyt Gotówka na każdą okazję 6,90% - 8. Kredyt odnawialny w ROR - max. 4 x stopa lombardowa 9. Dopuszczalne przekroczenie środków pieniężnych na ROR 8 - max. 4 x stopa lombardowa 10. Kredyt Szybka Gotówka 9 0,00% - VII. Kredyty hipoteczne: Kredyt mieszkaniowy Mój Dom Uniwersalny Kredyt Hipoteczny Klienci posiadający czynny ROR lub rachunek rozliczeniowy w Banku od minimum 3 miesięcy Klienci nie posiadający czynnego ROR lub rachunku rozliczeniowego w Banku od minimum 3 miesięcy VIII. Karty kredytowe Karta kredytowa Visa Classic/BPS Visa Credit 10 zmienne Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 10,00% Plan ratalny Praktyczna rata (kwota objęta planem ratalnym Praktyczna rata nie może być niższa niż 300 zł) 10,00% IX. Kredyty i pożyczki przeterminowane czterokrotna wysokość stopy kredytu lombardowego w NBP Objaśnienia: WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków WIBID 1 M - średnia stopa WIBID z poprzedniego miesiąca kalendarzowego obowiązuje w bieżącym miesiącu kalendarzowym WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom WIBOR 3 M średnia stopa WIBOR z poprzedniego miesiąca kalendarzowego obowiązuje w bieżącym miesiącu kalendarzowym WIBOR 6 M średnia stopa WIBOR z ostatniego miesiąca poprzedniego półrocza kalendarzowego obowiązuje w bieżącym półroczu kalendarzowym Stopa redyskonta weksli stopa procentowa po jakiej Bank Centralny kupuje weksle od banków komercyjnych Stopa kredytu lombardowego stopa procentowa po jakiej Bank Centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych 6 W ofercie do dnia r. 7 Średnia stopa WIBOR 3M z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego obowiązuje w bieżącym kwartale kalendarzowym. 8 Obowiązuje od dnia r. 9 W ofercie do dnia r. 10 Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. 5

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Warszawa, listopad 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 49./2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 09 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 09 lipca

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 01.08.2015r. za wyjątkiem oprocentowania kredytów,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/13/606/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.03.2013 (obowiązuje od 22.03.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12. 2011r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011 Część

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. Strona 1 z 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. I. RACHUNKI w PLN oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2.

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. (odsetki naliczane są w stosunku rocznym) A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 sierpnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI TAB. 1 Rachunki w złotych 1. Rachunki bieżące 1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy 0,08% 1.2 Rachunki prowadzone w ramach pakietów NBS BIZNES, NBSBIZNES PLUS 0,08%

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 130/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 4 października 2012 roku I zm. Uchwała nr 141/2012 z dnia 12.10.2012r. II zm. Uchwała nr 178/2012 z dnia 22.11.2012r. T

Bardziej szczegółowo