Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05

2 Część I. Postanowienia ogólne. Środki pieniężne zgromadzone w naszym Banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową - do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych euro w 00 %.. Minimalny wkład na lokaty terminowe i terminowe lokaty oszczędnościowe, standardowe 00 PLN.. Lokaty krótkoterminowe założone na okres do miesięcy. 4. Lokaty długoterminowe założone na okres od miesięcy. 5. Lokaty mogą być zakładane jako odnawialne i nieodnawialne. 6. Lokaty negocjowane od ,00 zł. Negocjacji nie podlegają lokaty zakładane w ramach obowiązującej promocji. 7. Kapitalizacja odsetek naliczanych dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych w terminach zapadalności. 8. Kapitalizacja odsetek naliczonych dla rachunków pozostałych następuje w terminach określonych w umowie. 9. Zasady obliczania w przypadku likwidacji lokat przed zadeklarowanym terminem - 00% stopy obowiązującego w dniu likwidacji dla rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie potwierdzonego książeczką. 0. WIBOR - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom: WIBOR M dla terminu M dla terminu M. Przy ustalaniu oprocentowanie kredytów lub depozytów, WIBOR M lub WIBOR M obliczany jest jako średnia arytmetyczna notowań dziennych w poprzednim miesiącu dla terminu M lub M. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od r. (TEKST JEDNOLITY) str.

3 Część II. Klienci indywidualni Rozdział I. Rachunki bankowe 4 A. Rachunki Oszczędnościowo rozliczeniowe w PLN Pol-Konto Standard, Pol-Konto Komfort, Pakiet Standard, Pakiet Oszczędny, Pol- Konto Senior, Pol-Konto Wygodne, Pol-Konto Świadczenia Standard, Pol-Konto Świadczenia Plus, epol-konto 0,0 % Pol-Konto Student 0,0 % Pol-Konto Junior,50 % 4 Pol-Konto VIP ) : do 500,00 zł 0,0 % pow. 500,00 zł 0,50 % B. Rachunki oszczędnościowe w PLN Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką 0,0 % Rachunek oszczędnościowy Pol-EFEKT do 0 000,00 zł 0,79 % od 0 000,0 zł do ,00 zł 0,99 % pow ,00 zł,09 % Wkłady mieszkaniowe 0,0 % C. Rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w USD, EUR,GBP, CHF 0,00 % D. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, w PLN standardowe 4 dniowe 0,50 % dniowe 0,55 % miesięczne 0,65 % 4 miesięczne,00 % 5 4 miesięczne,0 % 6 5 miesięczne,0 % 7 6 miesięczne,0 % 8 9 miesięczne,50 % 9 0 miesięczne,50 % 0 miesięczne,65 % 8 miesięczne,00 % 4 miesięczne,0 % 6 miesięczne,40 % E. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, w PLN zakładanych przez BS online miesięczne 0,75 % miesięczne,0 % 6 miesięczne,40 % Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od r. (TEKST JEDNOLITY) str.

4 4 F. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w PLN promocyjne Lokata Szczęśliwa 7 lokata 7 miesięczna, odnawialna, minimalna kwota lokaty 000 PLN, oprocentowanie promocyjne w pierwszym okresie - stałe, po odnowieniu oprocentowanie lokaty wynoszące tak jak dla standardowych lokat 6 miesięcznych obowiązujące w dniu odnowienia. Suma założonych lokat Szczęśliwa 7" przez jednego klienta zł lokata 7 miesięczna, odnawialna, minimalna kwota lokaty 000 PLN, oprocentowanie promocyjne w pierwszym okresie - stałe, po odnowieniu oprocentowanie lokaty wynoszące tak jak dla standardowych lokat 6 miesięcznych obowiązujące w dniu odnowienia. Suma założonych lokat Szczęśliwa 7" przez jednego klienta zł. Lokata dostępna jest dla: klientów posiadający rachunek w naszym Banku, na który regularnie wpływa wynagrodzenie, renta/emerytura, dopłata lub klientów, którzy w dniu otwarcia lokaty założą rachunek, a pierwszy wpływ wynagrodzenia, renty/emerytury nastąpi najpóźniej w ciągu 45 dni od daty założenia rachunku Lokata progresywna lokata miesięczna, nieodnawialna, minimalna kwota lokaty 000 PLN. Suma założonych lokat progresywnych przez jednego klienta zł. lokata miesięczna, nieodnawialna, minimalna kwota lokaty 000 PLN. Suma założonych lokat progresywnych przez jednego klienta zł. Lokata dostępna jest dla: klientów posiadający rachunek w naszym Banku, na który regularnie wpływa wynagrodzenie, renta/emerytura, dopłata lub klientów, którzy w dniu otwarcia lokaty założą rachunek, a pierwszy wpływ wynagrodzenia, renty/emerytury nastąpi najpóźniej w ciągu 45 dni od daty założenia rachunku Lokata Pewny Zysk lokata miesięczna, minimalna kwota lokaty 000 PLN, założone od r. do r., oprocentowanie promocyjne w pierwszym okresie, po odnowieniu oprocentowanie lokaty wynosi tak jak dla standardowych lokat miesięcznych obowiązujące w dniu odnowienia. lokata miesięczna dla osób posiadających w naszym Banku rachunek osobisty (na który wpływa wynagrodzenie/emerytura) oraz aktywną kartę do rachunku, minimalna kwota lokaty 000 PLN, założone od r. do r., oprocentowanie promocyjne w pierwszym okresie, po odnowieniu oprocentowanie lokaty wynosi tak jak dla standardowych lokat miesięcznych obowiązujące w dniu odnowienia. G. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych miesięczne stałe/,00% stałe/,50% stałe stałe m-c 0,50% m-c 0,75% m-c,00% 4 m-c,50% 5 m-c,00% 6 m-c,50% 7 m-c,50% 8 m-c,00% 9 m-c,50% 0 m-c 4,00% m-c 4,5% m-c 4,50% m-c,00% m-c,5% m-c,50% 4 m-c,00% 5 m-c,50% 6 m-c,00% 7 m-c,00% 8 m-c,50% 9 m-c 4,00% 0 m-c 4,50% m-c 4,75% m-c 5,00%,40 %,50 % w USD 0,0 % w EUR 0,40 % w GBP 0,0 % 6 miesięczne w USD 0,5 % w EUR 0,50 % w GBP 0,40 % Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od r. (TEKST JEDNOLITY) str. 4

5 4 miesięczne w USD 0,0 % w EUR 0,60 % w GBP 0,50 % H. Pozostałe rachunki bankowe w PLN Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla PKZP, Rad Rodziców 0,0 % Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla SKO,50 % I. Kaucja na zabezpieczenie 0,50 % J. Niedozwolone saldo na rachunku Czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 0,00% ) Rachunek Pol-Konto VIP zostaje wycofany z oferty (nie będzie oferowany nowym Klientom) z dniem r. Rozdział II. Kredyty w PLN A. Kredyty gotówkowe Debet stałe 0,00 % Kredyt odnawialny stałe 0,00 % Kredyt ZŁOTA JESIEŃ termin spłaty do 4 m-cy stałe 9,00 % 4 Kredyt konsumencki Bezpieczna Gotówka stałe 0,00% 5 6 Kredyt konsumencki Bezpieczna Gotówka Niska ratka z terminem spłaty do 60 m-cy udzielanych od r. minimalna kwota kredytu 000,00 PLN. Kredyt konsumencki Bezpieczna Gotówka Niska ratka dla osób posiadających w naszym Banku rachunek osobisty (na który wpływa wynagrodzenie/emerytura) oraz aktywną kartę do rachunku z terminem spłaty do 60 m-cy udzielanych od r., minimalna kwota kredytu 000,00 PLN. stałe 0,00% stałe 8,90% 7 Kredyt Wypoczynek bez wyrzeczeń stałe 5,00% B. Kredyty hipoteczne, mieszkaniowe i na zakup kolektorów słonecznych, pomp ciepła, fotowoltaiki Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych nie posiadających w BS Izbica rachunku WIBOR M + 5,00 p.p. dla osób fizycznych posiadających w BS Izbica rachunek: rachunek Pol-Konto Standard, Pol-Konto Komfort, Pakiet Standard, Pakiet Oszczędny, Pol-Konto Senior, Pol-Konto Wygodne, epol-konto na który w całym okresie kredytowania będą stałe comiesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury powyżej 500 zł/miesięcznie; rachunek bieżący z regularnymi wpływami. Kredyty mieszkaniowe WIBOR M + 4,00 p.p. dla osób fizycznych nie posiadających w BS Izbica rachunku WIBOR M + 4,00 p.p. dla osób fizycznych posiadających w BS Izbica rachunek: rachunek Pol-Konto Standard, Pol-Konto Komfort, Pakiet Standard, Pakiet Oszczędny, Pol-Konto Senior, Pol-Konto Wygodne, epol-konto na który w całym okresie kredytowania będą stałe comiesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury powyżej 500 zł/miesięcznie; rachunek bieżący z regularnymi wpływami. WIBOR M +,00 p.p. Kredyty na zakup kolektorów słonecznych 8,00 % 4 Kredyt EKODOM stałe 8,00% C. Kredyty przeterminowane Czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 0,00% Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od r. (TEKST JEDNOLITY) str. 5

6 Część III. Klienci Instytucjonalni Rozdział I. Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) w PLN A. Rachunki rolnicze w PLN Rachunek Agro ), Rachunek Agro Dopłata, Rachunek Agro Plus 0,0 % Rachunek eagro 0,00 % B. Rachunki dla Firm, Wspólnot Mieszkaniowych w PLN Rachunek Standard, Rachunek Plus 0,0 % Rachunek efirma 0,00 % C. Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych Rachunek rozliczeniowy w USD, EUR, GBP, CHF 0,00 % D. Rachunki lokat terminowych standardowe, w złotych 4 dniowe 0,50 % dniowe 0,55 % miesięczne 0,65 % 4 miesięczne,00 % 5 4 miesięczne,0 % 6 5 miesięczne,0 % 7 6 miesięczne,0 % 8 9 miesięczne,50 % 9 0 miesięczne,50 % 0 miesięczne,65 % 8 miesięczne,00 % 4 miesięczne,0 % 6 miesięczne,40 % E. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, w PLN zakładanych przez BS online miesięczne 0,75 % miesięczne,0 % 6 miesięczne,40 % F. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych miesięczne w USD 0,0 % w EUR 0,40 % w GBP 0,0 % 6 miesięczne w USD 0,5 % w EUR 0,50 % w GBP 0,40 % miesięczne w USD 0,0 % w EUR 0,60 % w GBP 0,50 % Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od r. (TEKST JEDNOLITY) str. 6

7 G. Pozostałe rachunki bankowe 0,0 % H. Kaucja na zabezpieczenie 0,96 % I. Niedozwolone saldo na rachunku Czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 0,00% ) Rachunek Agro zostaje wycofany z oferty (nie będzie oferowany nowym Klientom) z dniem r. Rozdział II. Kredyty w PLN A. Kredyty komercyjne Kredyt odnawialny 0,00 % 4 5 Kredyt obrotowy MikroFirma z terminem spłaty do 0 m-cy udzielany od 0 lipca 04r. Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z terminem spłaty do m-cy udzielany od r Kredyt obrotowy udzielany od r 4,0 % (,0 x redyskonto weksli) 8,00 % termin spłaty do m-cy 8,00 % termin spłaty od m-cy do 4 m-cy 9,00 % termin spłaty od 4 m-cy do 6 m-cy 0,00 % Kredyt inwestycyjny udzielany od 0 lipca 04r. termin spłaty do 60 m-cy WIBOR M + 4,00 p.p. termin spłaty od 60 m-cy do 0 m-cy WIBOR M + 5,00 p.p. 6 Kredyt pomostowy WIBOR M +,00 p.p. B. Kredyty preferencyjne udzielane do..04 Inwestycyjne udzielone od r. Klęskowe udzielone od r. Linia nkl0, nkl0 Rolnik ubezpieczony Linia nkl0, nkl0 Rolnik nieubezpieczony C. Kredyty preferencyjne udzielane od r,5 stopy redyskonta weksli, w tym Kredytobiorca,65 %,5 stopy redyskonta weksli, w tym Kredytobiorca,50 %,5 stopy redyskonta weksli, w tym Kredytobiorca,065% Kredyt preferencyjny z dopłatą do kapitału symbol MRcsk WIBOR M + marża Kredyty preferencyjne z dopłatą do : symbol RR, Z, PR, K0 symbol K0 - Rolnik ubezpieczony symbol K0 - Rolnik nieubezpieczony D. Kredyty przeterminowane 0,67 x (WIBOR M + marża,5 p.p.) 0,50 x (WIBOR M + marża,5 p.p.) 0,75 x (WIBOR M + marża,5 p.p.) Czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 0,00% Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od r. (TEKST JEDNOLITY) str. 7

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r.

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Spis Treści Część I Rachunki 3 Część II Lokaty terminowe 4 Rozdział I Lokata 21 dni w PLN

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy:

Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy: Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy: 1) kwota udzielonego kredytu 30.000,00 zł, 2) całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo