Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty."

Transkrypt

1 Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird i Opera. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem protokołu SMTP zostało ograniczone do obszaru sieci uczelnianej. Przy pomocy protokołu IMAP możemy oglądać foldery pocztowe znajdujące się na serwerze oraz wiadomości w nich zgromadzone. Należy pamiętać, że foldery i wiadomości oglądane przy pomocy programu pocztowego to TE SAME wiadomości i foldery, które są widoczne przy pomocy klienta webowego (obsługa przez przeglądarkę internetową ze strony i znajdują się na serwerze pocztowym. Możliwość korzystania z programów typu Thunderbird czy Outlook Express pozwala również wykorzystać stworzone wcześniej książki adresowe i listy wysyłkowe w programie należy tylko zdefiniować nowe konto. Dodatkową zaletą jest możliwość archiwizacji poczty na dysku lokalnym komputera użytkownika. Wystarczy w programie pocztowym utworzyć lokalne foldery i kopiować do nich wybrane wiadomości z serwera. Pozwoli to zachować historię korespondencji a jednocześnie nie blokować sobie skrzynki pocztowej. Programy pocztowe typu Thunderbird lub Outlook Express podczas definiowania w nich konta pocztowego IMAP/SMTP najczęściej tworzą na serwerze własny, domyślny układ folderów pocztowych (sugerowana zmiana ustawień podczas konfiguracji). Należy mieć to na uwadze, jeśli użytkownik korzysta zarówno z programu pocztowego, jak i klienta webowego (przeglądarka internetowa). Uwaga: Wielkość liter w nazwach folderów ma znaczenie. Folder wiadomości odebranych, a więc najważniejszy folder nie jest replikowany. Mimo tego, że w kliencie webowym (przeglądarka internetowa) nazywa się INBOX (to również jego fizyczna nazwa), Thunderbird widzi go jako Odebrane, a Outlook Express jako Skrzynka odbiorcza, to jest to jeden i ten sam katalog na serwerze. Natomiast Thunderbird dla wiadomości wysłanych domyślnie tworzy fizycznie katalog Sent (w programie widoczny jako Wysłane), a Outlook Express Elementy wysłane. Tymczasem klient webowy (obsługa przy pomocy przeglądarki internetowej) domyślnie kopiuje wiadomości wysłane do folderu WYSŁANE, który jest tworzony przy zakładaniu konta na serwerze. Aby to ujednolicić, najlepiej jest skonfigurować programy pocztowe tak, aby jako katalogu wiadomości wysłanych używały folderu WYSŁANE. Dzięki temu wiadomości wysyłane zarówno z klienta webowego jak i programu pocztowego będą zawsze kopiowane do folderu WYSŁANE. Niepotrzebne już katalogi typu Elementy wysłane można usunąć z serwera.

2 Można również w programach pocztowych zabronić przechowywania folderów specjalnych typu Elementy wysłane, Kopie robocze lub Szkice na serwerze pocztowym, oraz przechowywać je jako foldery lokalne na komputerze użytkownika. Należy również pamiętać o katalogu Kosz (Trash), który niektóre programy pocztowe tworzą na serwerze i gdzie domyślnie trafiają usunięte za ich pośrednictwem wiadomości. Należy pamiętać o ich czyszczeniu, jeśli program nie robi tego automatycznie (bo kosz będzie zajmował miejsce na serwerze) lub najlepiej ustawić program pocztowy tak, aby nie używał kosza i usuwał wiadomości natychmiast, lub też opróżniał kosz przed zamknięciem. Opcja Usuń tylko nadaje wiadomości status usuniętej, wiadomość fizycznie usuwana jest przy pomocy opcji Przeczyść (Outlook Express), Porządkuj (Thunderbird) lub przy wyjściu z folderu bądź programu pocztowego przy odpowiedniej konfiguracji. Uwaga! Usunięcie z poziomu programu pocztowego folderu np. WYSŁANE lub SPAM spowoduje usunięcie go z serwera i nie będzie on dostępny dla klienta webowego! Należy więc uważać jakie foldery usuwamy. Natomiast usunięcie konta z konfiguracji programu pocztowego nie powoduje żadnych zmian na serwerze. Podajemy nazwy serwerów poczty elektronicznej: - serwer poczty przychodzącej (IMAP): luna.up.wroc.pl - serwer poczty wychodzącej (SMTP): luna.up.wroc.pl Przypominamy, że wysyłanie wiadomości za pośrednictwem programów pocztowych typu Mozilla Thunderbird, Outlook Express czy Opera (protokół SMTP) zostało wyłączone dla komputerów znajdujących się poza terenem Uczelni. Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

3 Outlook Express 6.x Z menu głównego Outlook Express wybrać Narzędzia, z niego opcję Konta, następnie wcisnąć Dodaj i wybrać Poczta. Pojawi się okno Kreator połączeń internetowych W polu Nazwa wyświetlana wpisujemy nazwę jaka będzie się pojawiała w polu Od (jako nadawca wiadomości) W następnym okienku Kreatora połączeń internetowych wpisujemy nasz adres pocztowy

4 Dalej podajemy nazwy serwerów poczty elektronicznej. Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer : IMAP; Serwer poczty przychodzącej (IMAP) : luna.up.wroc.pl Serwer poczta wychodzącej (SMTP) : luna.up.wroc.pl W rubryce Nazwa konta wpisujemy swoją nazwę użytkownika systemu pocztowego. Najlepiej odznaczyć opcję Zapamiętaj hasło, a przy zaznaczonej opcji trzeba je wprowadzić. Uwaga: Nie należy zaznaczać opcji Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła. Aby zakończyć proces konfiguracji należy kliknąć Zamknij.

5 W tym momencie powinno pojawić się okno dialogowe z pytaniem Czy chcesz pobrać foldery z dodanego serwera pocztowego? Najlepiej zrezygnować z pobierania wciskając przycisk Nie, dokończyć konfigurację programu pocztowego i dopiero pobrać listę folderów podczas logowania. Dzięki temu Outlook Express nie utworzy na serwerze swego domyślnego układu folderów. Po zakończeniu pracy Kreatora połączeń internetowych wracamy do okna Konta internetowe (z menu Narzędzia, następnie Konta). Zaznaczamy konto i wybieramy Właściwości. W zakładce Serwery w sekcji Serwer poczty wychodzącej zalecamy zaznaczenie opcji Serwer wymaga uwierzytelnienia Wybieramy Ustawienia. Jeżeli przy definiowaniu serwera poczty przychodzącej zostało wprowadzone hasło wraz z opcją Zapamiętaj hasło, najlepiej zaznaczyć Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej

6 Jeśli zostanie wybrana opcja Zaloguj używając, w rubryce Nazwa konta wpisujemy swoją nazwę użytkownika systemu pocztowego (taką samą jak dla serwera poczty przychodzącej), oraz opcjonalnie wprowadzamy hasło wraz z funkcją zapamiętania. Przy niezaznaczonej opcji Serwer wymaga uwierzytelnienia serwer zezwoli na wysłanie wiadomości po uprzednim zalogowaniu się podczas odbierania poczty (mechanizm SMTP after POP). Outlook Express umożliwia konfigurację folderu specjalnego, do którego kopiowane są wiadomości podczas wysyłania. Domyślnie nosi on nazwę Elementy wysłane. Można zmienić nazwę tego folderu lub zabronić przechowywania go na serwerze. W celu konfiguracji należy wybrać zakładkę IMAP we właściwościach konta pocztowego. Jeśli chcemy przechowywać wiadomości wysłane na serwerze, najlepiej do tego celu wybrać już istniejący folder WYSŁANE wykorzystywany przez klienta webowego (obsługa przez przeglądarkę internetową). Dzięki temu Outlook Express nie będzie tworzył własnego katalogu Elementy wysłane, a elementy wysyłane zarówno przy pomocy klienta webowego jak i programu Outlook Express będą przechowywane w tym samym folderze WYSŁANE. Uwaga! Wielkość liter w nazwach folderów ma znaczenie. Jeśli zabronimy przechowywania folderów specjalnych na serwerze IMAP, wiadomości wysyłane za pośrednictwem Outlooka będą kopiowane do folderu lokalnego Elementy wysłane znajdującego się na dysku lokalnym komputera użytkownika, a nie na serwer.

7 Do komunikacji z serwerem można użyć połączenia szyfrowanego TLS/SSL (bezpiecznego połączenia). Opcję tą można skonfigurować w zakładce Zaawansowane we właściwościach konta pocztowego.

8 Uwaga! Podczas łączenia się z serwerem może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem, że certyfikat nie należy do zaufanych. Należy potwierdzić chęć korzystania z serwera i w oknie dialogowym wcisnąć przycisk Tak. Po planowanym zainstalowaniu na serwerze certyfikatu zaufanego ostrzeżenie nie będzie wyświetlane. Po zakończeniu konfiguracji należy pobrać listę folderów z serwera IMAP klikając w nowo zdefiniowane konto widoczne w oknie Foldery.

9 Następnie pojawi się okno logowania, a po zalogowaniu wyświetlona zostanie lista folderów pobranych z serwera, którą należy zaakceptować. Program jest gotowy do pracy. W dostępie do poczty za pomocą protokołu IMAP, podczas usuwania wiadomości zostaje jej nadany status usuniętej i widoczna jest jako przekreślona w programie pocztowym. Na tym etapie możliwe jest cofnięcie usunięcia (przywrócenie statusu normalnego). Użycie przycisku Przeczyść powoduje fizyczne skasowanie wszystkich wiadomości oznaczonych jako usunięte z aktualnie przeglądanego folderu. Program Outlook Express można skonfigurować tak, aby przy wychodzeniu z folderu fizycznie kasował z niego wiadomości oznaczone jako usunięte. Należy wybrać z menu pozycję Narzędzia, a następnie Opcje. W zakładce Konserwacja w sekcji Oczyszczanie wiadomości zaznaczyć pozycję Przy wychodzeniu z folderów IMAP przeczyść wiadomości usunięte.

10 Jeśli chcemy pracować w trybie offline (bez połączenia z serwerem) to należy ustawić parametry synchronizacji. Należy wybrać foldery, które mają być dostępne w trybie offline oraz ustawić typ synchronizacji (wszystkich wiadomości lub tylko nagłówków).

11 Synchronizację, będąc w trybie online, wykonujemy wybierając z menu Narzędzia i Synchronizuj wszystkie lub Synchronizuj folder dla wybranego folderu. Synchronizacji dla trybu offline nie należy traktować jako archiwizacji. W celach bezpieczeństwa, zachowania historii korespondencji oraz zaoszczędzenia miejsca zajmowanego na serwerze można dokonywać archiwizacji wiadomości zlokalizowanych w folderach IMAP serwera. Archiwizacja polega na kopiowaniu wiadomości z serwera pocztowego do folderów lokalnych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. W tym celu w folderach lokalnych należy utworzyć własne foldery, np. Archiwum i kopiować do nich wybrane wiadomości z serwera (opcja Kopiuj do folderu dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranej wiadomości bądź zaznaczonej grupie wiadomości).

12 Thunderbird 2.x Z menu głównego Thunderbirda wybrać Plik, Nowy a następnie Konto. Uruchomi się Kreator kont. Kreator ten włączy się też przy pierwszym uruchomieniu programu Thunderbird po instalacji (należy zrezygnować z funkcji importu z innych programów). W pierwszym kroku działania kreatora należy wybrać typ konta: Konto pocztowe następnie wprowadzić nazwę jaka będzie się pojawiała w polu Od (jako nadawca wiadomości), np. imię i nazwisko, oraz w polu Adres swój adres pocztowy

13 W następnym oknie trzeba wybrać typ serwera poczty przychodzącej IMAP oraz :serwery poczty: Serwer poczty przychodzącej : luna.up.wroc.pl Serwer poczty wychodzącej (SMTP) : luna.up.wroc.pl Uwaga! Opcja wprowadzania nazwy serwera SMTP pojawia się w tym oknie TYLKO podczas konfiguracji pierwszego konta po zainstalowaniu programu. Jeśli konfigurujemy nowe konto w programie posiadającym konta już zdefiniowane, Thunderbird próbuje dla niego użyć tzw. domyślnego serwera poczty wychodzącej (SMTP). Trzeba wówczas zdefiniować nowy serwer SMTP i wskazać go w konfiguracji konta. Jest to opisane w dalszej części instrukcji. Następnie w polu Nazwa użytkownika dla poczty przychodzącej należy podać swoją nazwę użytkownika systemu pocztowego.

14 Uwaga! Jeśli nazwa użytkownika poczty przychodzącej wprowadzana jest podczas konfiguracji pierwszego konta po zainstalowaniu programu, to jest ona użyta również jako nazwa użytkownika dla serwera poczty wychodzącej. Jako nazwę konta w kolejnym oknie można podać dowolną nazwę - służy ona tylko do identyfikacji konta w programie Thunderbird. Jeżeli dane zostały wprowadzone poprawnie, należy zaakceptować je w ostatnim oknie kreatora: Uwaga! Po zakończeniu konfiguracji pojawi się okno dialogowe logowania do serwera. W tym momencie najlepiej jest wybrać Nie ponieważ Thunderbird domyślnie tworzy katalog Kosz (Trash) na serwerze. Jeżeli nie chcemy korzystać z funkcji Kosza (zalecane, gdyż Kosz zajmuje miejsce na

15 serwerze), najlepiej najpierw ustawić to w programie przed pierwszym logowaniem się przez protokół IMAP. Procedura wyłączania przechowywania folderów specjalnych (np. Kosz) na serwerze oraz ich usuwania w przypadku utworzenia została opisana w dalszej części instrukcji. Następnie należy przejść do konfiguracji serwera SMTP. Jeżeli jest to konfiguracja pierwszego konta po zainstalowaniu programu, to serwer SMTP został zdefiniowany i ustawiony jako domyślny, i należy jedynie uzupełnić jego konfigurację. Natomiast gdy w programie były już skonfigurowane konta, należy zdefiniować nowy serwer SMTP. W celu skonfigurowania serwera SMTP należy z głównego menu Thunderbirda wybrać Narzędzia, Konfiguracja kont, a następnie sekcję Serwer poczty wychodzącej (SMTP).

16 Jeżeli jest to pierwsze konto definiowane po zainstalowaniu programu, to należy wybrać serwer SMTP, który został zdefiniowany podczas konfiguracji (luna.up.wroc.pl), wcisnąć przycisk Edytuj i przejść do edycji konfiguracji. Natomiast jeśli w programie Thunderbird były już definiowane konta, należy dodać nowy serwer SMTP wciskając przycisk Dodaj.

17 W oknie parametrów serwera SMTP należy ustawić następujące dane: Pole Opis ma znaczenie tylko opisowe można wpisać jakąkolwiek nazwę. W polu Nazwa serwera należy wpisać luna.up.wroc.pl W sekcji Zabezpieczenia i uwierzytelnianie trzeba zaznaczyć opcję Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła, a w polu Użytkownik nazwę użytkownika systemu pocztowego. Do komunikacji można używać połączenia szyfrowanego, w tym celu należy wybrać: TLS, jeśli dostępne; TLS lub SSL. Przy niezaznaczonej opcji Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła serwer zezwoli na wysłanie wiadomości po uprzednim zalogowaniu się podczas odbierania poczty (mechanizm SMTP after POP). Uwaga! Jeśli w programie Thunderbird były już poprzednio definiowane konta (a więc i serwery SMTP) to należy w konfiguracji nowego konta (Narzędzia z głównego menu, następnie Konfiguracja kont i nazwa nowego konta) wskazać serwer SMTP luna.up.wroc.pl. W przeciwnym przypadku program użyje tzw. serwera domyślnego, co może spowodować błąd.

18 Następnie, jeszcze przed pierwszym zalogowaniem, należy dokończyć konfigurację dotyczącą serwera IMAP. W tym celu w Konfiguracji kont trzeba wybrać sekcję Konfiguracja serwera. W tej sekcji można ustawić opcję szyfrowania połączenia oraz wyłączyć przechowywanie folderu specjalnego Kosz (Trash) na serwerze IMAP (zalecane). Aby do komunikacji z serwerem poczty przychodzącej było używane połączenie szyfrowane, w sekcji Używaj bezpiecznego połączenia, trzeba wybrać: TLS, jeśli dostępne; TLS lub SSL. Uwaga: Nie należy zaznaczać opcji Używaj bezpiecznego uwierzytelniania.

19 Aby wyłączyć przechowywanie folderu specjalnego Kosz (Trash) na serwerze IMAP (zalecane), dla pozycji Wiadomość usunięta lokalnie należy wybrać Zostanie oznaczona jako usunięta. Nie należy wybierać opcji Zostanie usunięta natychmiast.

20 Ta metoda wyłącza używanie folderu Kosz na etapie konfiguracji konta po pierwszym zalogowaniu nie będzie on tworzony na serwerze (a więc i nie subskrybowany). Metoda wyłączenia niechcianego, już istniejącego folderu Kosz (Trash) oraz usunięcia go z serwera IMAP została opisana w dalszej części instrukcji. Ustawienia dla folderu wiadomości wysłanych, oraz szkiców i szablonów najlepiej jest skonfigurować po pierwszym zalogowaniu się do serwera IMAP. W przeciwieństwie do folderu Kosz tworzone są one na serwerze dopiero przy pierwszej próbie ich użycia. Dzięki temu można je ustawić jako lokalne, lub dla wiadomości wysłanych wybrać istniejący folder na serwerze IMAP. Na tym etapie można zalogować się do serwera, aby pobrać listę folderów IMAP i przejrzeć wiadomości (np. próbując ponownie odczytać zawartość folderu Odebrane, wykorzystując Menedżer subskrypcji w sekcji Plik głównego menu programu, lub uruchamiając program ponownie). Uwaga! Jeżeli została wybrana opcja używania bezpiecznego połączenia (TLS lub SSL) to podczas komunikacji z serwerem może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem, że certyfikat nie należy do zaufanych. Należy zaakceptować certyfikat na stałe lub tymczasowo. Po planowanym zainstalowaniu na serwerze certyfikatu zaufanego ostrzeżenie nie będzie wyświetlane w przypadku zaakceptowania na stałe poprzedniego certyfikatu trzeba będzie usunąć stary i zainstalować nowy. Następnie pojawi się okno logowania do serwera Opcjonalnie można zaznaczyć Użyj Menedżera haseł, aby zapamiętać wpisane hasło.

21 Po zalogowaniu zostanie pobrana lista folderów z serwera IMAP (domyślnie wszystkie foldery są subskrybowane). Listę subskrybowanych folderów można modyfikować przy pomocy Menedżera subskrypcji (w sekcji Plik menu głównego programu). Aby Thunderbird sprawdzał przy każdym uruchamianiu, czy są nowe wiadomości na serwerze należy sprawdzić, czy opcja Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości jest włączona (Narzędzia z głównego menu, następnie Konfiguracja kont i sekcja Konfiguracja serwera). Przed rozpoczęciem wysyłania wiadomości zalecane jest ustawienie opcji dotyczących przechowywania folderów specjalnych takich jak Wysłane, Szkice lub Szablony. Thunderbird umożliwia konfigurację folderu, do którego kopiowane są wiadomości podczas wysyłania. Domyślnie nosi on nazwę Wysłane (tak jest widoczny w programie), ale fizycznie na serwerze tworzony jest folder Sent. Do przechowywania wiadomości wysłanych można wybrać inny, już istniejący na serwerze folder lub zabronić przechowywania go na serwerze i wskazać na lokalne foldery (będą przechowywane na dysku komputera użytkownika). W celu konfiguracji należy wybrać Narzędzia z głównego menu, następnie Konfiguracja kont i sekcję Kopie i foldery.

22 Jeśli chcemy przechowywać wiadomości wysłane na serwerze, najlepiej do tego celu wybrać już istniejący folder WYSŁANE wykorzystywany przez klienta webowego (obsługa przez przeglądarkę internetową). Dzięki temu Thunderbird nie będzie tworzył własnego katalogu Sent, a elementy wysyłane zarówno przy pomocy klienta webowego jak i programu Thunderbird będą przechowywane w tym samym folderze WYSŁANE Foldery Szkice i Szablony można przechowywać w folderach lokalnych programu Thunderbird zamiast umieszczać je na dysku serwera.

23 W dostępie do poczty za pomocą protokołu IMAP, podczas usuwania wiadomości zostaje jej nadany status usuniętej i widoczna jest jako przekreślona w programie pocztowym. Na tym etapie możliwe jest cofnięcie usunięcia (przywrócenie statusu normalnego). Użycie przycisku Usuń nadaje jedynie status usuniętej. Aby fizycznie skasować wiadomości oznaczone jako usunięte, należy użyć funkcji Porządkuj klikając prawym przyciskiem myszki na wybrany folder (porządkuje tylko wybrany folder)

24 lub wybierając opcję Porządkuj foldery z sekcji Plik głównego menu programu (wiadomości mające status usuniętych zostaną skasowane ze wszystkich folderów). W programie istnieje możliwość włączenia funkcji Przy wyjściu z programu porządkuj folder Odebrane, ale należy mieć świadomość, że czynność dotyczy tylko tego folderu. Inne foldery, np. SPAM nie będą porządkowane automatycznie. Podczas wysyłania wiadomości, jeśli w ustawieniach serwera SMTP została ustawiona opcja używania bezpiecznego połączenia (TLS lub SSL) może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem, że certyfikat nie należy do zaufanych. Należy postąpić podobnie jak dla IMAP (zaakceptować). Podobnie jak przy odbieraniu poczty pojawi się okno logowania do serwera. Należy wpisać hasło i opcjonalnie zaznaczyć, aby zostało ono zapamiętane przez Menedżera haseł.

25 Jeśli chcemy pracować w trybie offline (bez połączenia z serwerem) to trzeba ustawić parametry dla tego trybu. Foldery dostępne w trybie offline wybiera się w konfiguracji danego konta w sekcji Tryb offline (Narzędzia z głównego menu, następnie Konfiguracja kont i sekcja Tryb offline) za pomocą przycisku Wybierz foldery dostępne w trybie offline. W następnym oknie zaznacza się foldery, które mają być dostępne w trybie offline.

26 Synchronizację, będąc w trybie online, wykonujemy wybierając z głównego menu Plik, Tryb offline, a następnie Pobierz/synchronizuj (w wyświetlonym oknie dialogowym należy upewnić się, czy jest zaznaczona opcja Wiadomości pocztowe). Synchronizacji dla trybu offline nie należy traktować jako archiwizacji.

27 W celach bezpieczeństwa, zachowania historii korespondencji oraz zaoszczędzenia miejsca zajmowanego na serwerze można dokonywać archiwizacji wiadomości zlokalizowanych w folderach IMAP serwera. Archiwizacja polega na kopiowaniu wiadomości z serwera pocztowego do folderów lokalnych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. W tym celu w folderach lokalnych należy utworzyć własne foldery, np. Archiwum i kopiować do nich wybrane wiadomości z serwera (opcja Kopiuj do dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranej wiadomości bądź zaznaczonej grupie wiadomości). Jako obiekt docelowy trzeba wskazać Lokalne foldery i folder w tym celu utworzony, np. Archiwum. Opis usuwania Kosza i innych niechcianych folderów z serwera w przygotowaniu.

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści... 2. 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4. 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5

1. Spis treści... 2. 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4. 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5 3.2. Planowanie backupu... 5 3.3. Management Console (Panel Administracyjny)...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo.

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. 1. Logowanie do usługi 2 2. Informacje w panelu 3 2.1. Autowylogowanie 3 2.2. Informacje o kliencie i usłudze 3 2.3. Wykorzystanie limitu ruchu 4 3. Menu panelu:

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo