Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 76, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Spółki wodne , ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , ,00 100,00 finansów publicznych 020 Leśnictwo , ,19 47, Gospodarka leśna , ,67 48, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,67 48, Nadzór nad gospodarką leśną , ,52 44, Zakup usług pozostałych , ,52 44, Transport i łączność , ,21 20, Drogi publiczne powiatowe , ,21 20, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,62 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 50, Składki na Fundusz Pracy , ,95 50, Wynagrodzenia bezosobowe 6 272, ,54 37, Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 28, Zakup energii , ,46 45, Zakup usług remontowych , ,87 7, Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 844,00 33, Zakup usług pozostałych , ,85 25, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,39 47, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , ,00 50, Podróże służbowe krajowe 4 010, ,09 33, Różne opłaty i składki , ,49 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Podatek od nieruchomości , ,00 45, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu 6 562, ,00 49, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,00 20, , ,26 98, , ,47 85, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 15,46 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 0,00 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 4 000, ,00 100, Pozostała działalność 4 000, ,00 100,00 11

2 , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 000, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,72 41, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,47 36, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 47, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 42, Składki na Fundusz Pracy 1 240,00 520,00 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,78 47, Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 892,11 24, Zakup energii , ,52 50, Zakup usług remontowych , ,03 43, Zakup usług pozostałych , ,02 18, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, ,45 44, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 86,10 86, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , ,60 44, Różne opłaty i składki 1 757,00 680,90 38, Podatek od nieruchomości , ,50 52, ,00 330,00 15, Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 485,14 24, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych ,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 800,00 694,70 14, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Pozostała działalność , ,25 73, Różne opłaty i składki , ,25 73, Działalność usługowa , ,93 24, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,46 7,82 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 10, Zakup usług remontowych ,00 480,00 4, Zakup usług pozostałych , ,36 4, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 49, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 0, , ,24 64, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 0, Nadzór budowlany , ,47 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00 97,74 17, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 48, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 cywilnej , ,29 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 53, Składki na Fundusz Pracy 4 320, ,22 48, Wynagrodzenia bezosobowe 7 760, ,72 29, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 33, Zakup energii , ,94 48, Zakup usług remontowych 500,00 469,93 93, Zakup usług zdrowotnych 350,00 170,00 48, Zakup usług pozostałych , ,13 51, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 735, ,27 38,58 12

3 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 1 023,00 511,44 49, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,24 33, Różne opłaty i składki 4 090, ,75 64, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 411, ,25 75, Podatek od nieruchomości 2 500, ,72 50, Szkolenia członków korpusu 3 000, ,00 42, , ,00 79, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,57 48, Urzędy wojewódzkie , ,14 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 47, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 41, Składki na Fundusz Pracy 3 080, ,00 41, Rady powiatów , ,84 45, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,11 47, Zakup materiałów i wyposażenia 3 584,00 0,00 0, Zakup środków żywności 4 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 19, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,73 50, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Starostwa powiatowe , ,11 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 300, ,00 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 47, Składki na Fundusz Pracy , ,13 35, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,83 26, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 50, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup energii , ,94 36, Zakup usług remontowych , ,45 20, Zakup usług zdrowotnych , ,00 13, Zakup usług pozostałych , ,77 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,51 31, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 000, ,47 33, Podróże służbowe krajowe , ,25 52, Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,01 56, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,67 55, , ,35 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 72, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 19, Kwalifikacja wojskowa , ,78 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 360,99 90, Składki na Fundusz Pracy 60,00 51,45 85, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 977, ,30 95, Zakup środków żywności 163,00 162,90 99, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 61, Zakup usług pozostałych 5 500, ,14 99, Promocja jednostek samorządu , ,73 57, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 95, Nagrody konkursowe 2 000,00 570,82 28, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 27, Zakup środków żywności 2 500,00 907,21 36,29 13

4 Zakup usług pozostałych , ,22 63, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,50 54, Pozostała działalność , ,97 30, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 2 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 300, ,80 42, Zakup środków żywności 4 900, ,10 40, Zakup usług pozostałych , ,07 29, Obrona narodowa 4 700,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 4 700,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,30 53, Komendy powiatowe Policji , ,00 94, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 94, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,90 53, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 3070 żołnierzom i funkcjonariuszom , ,99 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 46, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 cywilnej , ,38 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 702, ,19 91, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,80 48, Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 4060 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , ,85 33, Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych 4070 oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,22 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 52, Składki na Fundusz Pracy 1 951,00 960,68 49, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 49, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , ,84 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 56, Zakup energii , ,42 64, Zakup usług remontowych , ,91 54, Zakup usług zdrowotnych , ,00 71, Zakup usług pozostałych , ,79 51, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,30 45, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 705,00 35, Różne opłaty i składki 4 368,00 11,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 767, ,90 74, Podatek od nieruchomości , ,00 50, Opłaty na rzecz budżetu państwa 490,00 489,10 99, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,40 42, Nagrody konkursowe 4 000, ,40 25, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 000,00 246,00 8, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 000, ,00 100,00, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 000, ,00 100, Wymiar sprawiedliwości , ,85 41, Nieodpłatna pomoc prawna , ,85 41,70 14

5 , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,90 41, Zakup energii 500,00 450,00 90, Zakup usług pozostałych , ,45 41, Zakup usług przez jednostki samorządu od 4330 innych jednostek samorządu 5 564, ,50 41, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,66 31, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , ,66 31,91 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , ,66 31,91 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,22 48, Szkoły podstawowe specjalne , ,16 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,41 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 51, Składki na Fundusz Pracy , ,24 59, Wynagrodzenia bezosobowe 1 519, ,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 63, Zakup energii , ,00 52, Zakup usług remontowych 500,00 123,00 24, Zakup usług zdrowotnych 990,00 80,00 8, Zakup usług pozostałych 5 800, ,50 60, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 450,00 448,08 30, Podróże służbowe krajowe 2 543,00 143,76 5, Różne opłaty i składki 3 250, ,25 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, ,00 623,52 42, ,00 360,00 26, Gimnazja specjalne , ,61 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,12 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 50, Składki na Fundusz Pracy , ,19 46, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 68, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 400,00 137,36 34, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400,00 0,00 0, Zakup energii , ,34 48, Zakup usług remontowych 6 200,00 218,08 3, Zakup usług zdrowotnych 670,00 130,00 19, Zakup usług pozostałych , ,19 73, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 770, ,28 51, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 400,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,19 65, Różne opłaty i składki 4 500, ,70 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,38 75, , ,52 89,65 15

6 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 22,59 1, ,00 520,00 80, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9 603, ,91 48, Licea ogólnokształcące , ,78 43,06 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 601,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,00 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 936, ,70 61, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 53, Składki na Fundusz Pracy , ,35 43, Wynagrodzenia bezosobowe 1 462,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 1 274,00 242,66 19, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 53, Zakup środków żywności 1 662,00 820,66 49, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 738, ,21 41, Zakup energii , ,07 66, Zakup usług remontowych 5 725, ,50 27, Zakup usług zdrowotnych 1 873,00 643,44 34, Zakup usług pozostałych , ,16 76, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,78 47, Podróże służbowe krajowe 8 344, ,11 66, Różne opłaty i składki 4 899, ,13 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,49 75, Podatek od nieruchomości 652,00 652,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 3 500,00 632,50 18, , ,24 44, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 2, Szkoły zawodowe , ,74 53, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,45 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,31 20, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 63,00 12, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 53, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 823, ,55 41, Składki na Fundusz Pracy , ,32 53, Składki na Fundusz Pracy 826,00 335,66 40, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 565,00 327,60 20, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 63, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 42, Nagrody konkursowe 1 317,00 757,36 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 55, Zakup środków żywności 5 344, ,24 43, Zakup środków żywności 1 000,00 998,94 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,79 9, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 004,00 804,00 20, Zakup energii , ,22 56, Zakup usług remontowych , ,70 55, Zakup usług zdrowotnych 8 314, ,01 37, Zakup usług pozostałych , ,10 55, Zakup usług pozostałych , ,41 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,68 51, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 75,00 75,00 100, Podróże służbowe krajowe , ,87 54, Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 5 544, ,00 100, Różne opłaty i składki , ,05 52,77 16

7 Różne opłaty i składki 1 528, ,20 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,57 75, Podatek od nieruchomości 1 739,00 385,96 22, , ,94 42, Podatek od towarów i usług (VAT) 6 967,00 402,92 5, Pozostałe odsetki 6 021, ,54 98, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 500,00 0,00 0, , ,88 30, Różnice kursowe 5 720, ,02 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , ,27 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,52 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 54, Składki na Fundusz Pracy 8 378, ,63 56, Zakup materiałów i wyposażenia 7 485, ,22 34, Zakup środków żywności 466,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 932,00 0,00 0, Zakup energii 7 204, ,09 31, Zakup usług zdrowotnych 180,00 40,00 22, Zakup usług pozostałych 3 151,00 747,24 23, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 466,00 603,30 41, Podróże służbowe krajowe 1 984,00 296,88 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,55 75, ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,16 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 380,00 12, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 51, Składki na Fundusz Pracy , ,61 50, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89, Nagrody konkursowe 1 200,00 620,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 82, Zakup środków żywności 1 000,00 513,94 51, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 769,00 269,00 5, Zakup energii , ,00 60, Zakup usług remontowych 2 000,00 664,20 33, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 346,00 34, Zakup usług pozostałych , ,79 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200, ,72 46, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,69 98, Różne opłaty i składki , ,86 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 28,18 2, ,00 490,00 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 692,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,23 30, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 712, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 13, Zakup środków żywności 1 500,00 863,39 57, Zakup usług pozostałych , ,13 19, Podróże służbowe krajowe 7 804, ,57 45,07 17

8 , ,90 30, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,19 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 551,00 456,22 82, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 401, ,82 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 169, ,16 57, Składki na Fundusz Pracy 351,00 198,80 56, Wynagrodzenia bezosobowe 501,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 825, ,20 73, Zakup środków żywności , ,09 34, Zakup energii 882,00 458,10 51, Zakup usług remontowych 275,00 203,32 73, Zakup usług zdrowotnych 83,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 551,00 377,13 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 231, ,66 75, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, , ,16 51,06 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,46 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,89 10, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 52, Składki na Fundusz Pracy , ,46 49, Wynagrodzenia bezosobowe 4 113,00 588,88 14, Nagrody konkursowe 629,00 179,24 28, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 53, Zakup środków żywności , ,40 33, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 328,00 219,80 6, Zakup energii , ,67 50, Zakup usług remontowych 4 171, ,37 54, Zakup usług zdrowotnych 523,00 75,55 14, Zakup usług pozostałych , ,00 33, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 363,00 597,63 43, Podróże służbowe krajowe , ,85 42, Różne opłaty i składki 951,00 416,23 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,99 75, Podatek od nieruchomości 40,00 24,34 60, ,00 19,26 25, Podatek od towarów i usług (VAT) 119,00 1,68 1, Pozostałe odsetki 279,00 273,60 98, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 301,00 0,00 0, ,00 639,69 30, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,68 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 932,00 372,60 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 52, Składki na Fundusz Pracy 5 560, ,95 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 44, Zakup środków żywności 932,00 331,06 35, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 467,69 2, Zakup energii , ,85 61, Zakup usług remontowych 932,00 607,70 65, Zakup usług zdrowotnych 93,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,31 55, Podróże służbowe krajowe 3 729,00 780,28 20, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,21 75, Pozostała działalność , ,24 11,04 18

9 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 007, ,40 79, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 796,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 461,00 888,95 19, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 850,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 825,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 559,00 85,51 15, Składki na Fundusz Pracy 1 127,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 119,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 21, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 166,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 980,00 222,12 22, Zakup materiałów i wyposażenia 3 920,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 088,00 0,00 0, Zakup środków żywności 1 645,00 336,37 20, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 984,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,66 9, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 967,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,58 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 594,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,29 13, Szpitale ogólne , ,00 1,83 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 1,83 publicznych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze , ,80 41, Zakup usług pozostałych , ,80 41, Programy polityki zdrowotnej , ,38 42, Nagrody konkursowe 5 600, ,20 45, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 75,01 25, Zakup środków żywności 900,00 449,64 49, Zakup usług pozostałych 4 700, ,53 37, Zwalczanie narkomanii , ,72 29, Nagrody konkursowe 2 400,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0, Zakup środków żywności 800,00 65,72 8, Zakup usług pozostałych 8 300, ,00 46, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,39 42,93 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,60 38, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,79 42, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna , ,47 48, Domy pomocy społecznej , ,59 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 41, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 60, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700,00 540,70 77, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 47,93 19

10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,49 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 48, Składki na Fundusz Pracy , ,64 45, Wynagrodzenia bezosobowe , ,88 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 47, Zakup środków żywności , ,36 41, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych , ,78 45, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 0,00 0, Zakup energii , ,02 53, Zakup usług remontowych , ,19 14, Zakup usług zdrowotnych , ,00 43, Zakup usług pozostałych , ,10 42,28 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,88 49, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,99 26, Różne opłaty i składki , ,06 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od nieruchomości , ,00 49, , ,60 99, Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 0,00 0, , ,00 46, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , ,79 40, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 257, ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,88 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 300,00 15, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 50, Składki na Fundusz Pracy , ,61 31, Wynagrodzenia bezosobowe 6 398,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 62, Zakup środków żywności 3 000,00 874,03 29, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, ,79 57, Zakup energii , ,06 51, Zakup usług remontowych , ,66 28, Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 615,00 17, Zakup usług pozostałych , ,35 62, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 747, ,33 59, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 2 111, ,23 99, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 632,81 31, Różne opłaty i składki 7 000, ,25 64, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od nieruchomości 4 879, ,00 100, , ,00 26, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,76 45, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,96 48,97 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 555,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,96 50, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 66,67 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 66,67 między jednostkami samorządu Powiatowe urzędy pracy , ,53 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 110, ,00 30,65 20

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 48, Składki na Fundusz Pracy , ,84 38, Wynagrodzenia bezosobowe , ,89 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 35, Zakup środków żywności 1 200,00 157,90 13, Zakup energii , ,61 55, Zakup usług remontowych 3 150, ,14 47, Zakup usług zdrowotnych 3 240, ,00 31, Zakup usług pozostałych , ,64 29, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,18 41, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , ,02 49, Podróże służbowe krajowe , ,10 39, Różne opłaty i składki 6 200, ,50 77, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od nieruchomości 6 331, ,00 50, , ,61 99, , ,00 26, Pozostała działalność , ,27 35,40 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,60 30,70 jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,89 30,70 jednostkami samorządu , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 86, , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 0,00 0, , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,04 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 40, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 33, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 407, ,13 33, Składki na Fundusz Pracy 5 172, ,94 28, Składki na Fundusz Pracy 609,00 173,89 28, Wynagrodzenia bezosobowe , ,24 41, Wynagrodzenia bezosobowe 5 912, ,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia 7 543, ,16 99, Zakup materiałów i wyposażenia 887,00 884,84 99, Zakup środków żywności 4 474, ,14 26, Zakup środków żywności 526,00 140,84 26, Zakup usług pozostałych , ,64 22, Zakup usług pozostałych , ,30 22, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 75, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 49, Specjalne ośrodki wychowawcze , ,28 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,28 48,70 21

12 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,54 52, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 60,00 6, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 51, Składki na Fundusz Pracy , ,64 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 42, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 356,61 5, Zakup energii , ,79 46, Zakup usług remontowych 5 473, ,34 29, Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 50,00 2, Zakup usług pozostałych , ,14 64, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 035, ,60 37, Podróże służbowe krajowe , ,79 48, Różne opłaty i składki 2 617, ,75 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Podatek od nieruchomości 1 500,00 462,00 30, ,00 655,30 38, Podatek od towarów i usług (VAT) 1 386,00 485,99 35, ,00 743,49 41, Placówki wychowania pozaszkolnego , ,98 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 70,00 8, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 40, Składki na Fundusz Pracy , ,18 31, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 146,00 9, Nagrody konkursowe 300,00 96,80 32, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 86, Zakup środków żywności 1 000,00 241,28 24, Zakup energii , ,13 47, Zakup usług remontowych 7 000,00 938,30 13, Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 260,00 8, Zakup usług pozostałych , ,84 64, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, ,17 37, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,93 68, Różne opłaty i składki 1 000,00 659,25 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,00 0, ,00 21,00 42, Podatek od towarów i usług (VAT) 4 000,00 444,50 11, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 6,00 6, ,00 700,00 70, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 2, Internaty i bursy szkolne , ,47 49, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,67 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 151,00 82,64 7, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 50, Składki na Fundusz Pracy 6 556, ,67 48, Wynagrodzenia bezosobowe 3 281, ,77 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 45, Zakup energii , ,02 72, Zakup usług remontowych ,00 256,04 2,27 22

13 Zakup usług zdrowotnych 913,00 150,00 16, Zakup usług pozostałych , ,71 41, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 987,00 429,21 43, Różne opłaty i składki 980,00 315,75 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,52 75, Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 0,00 0, ,00 90,00 27, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów ,00 0,00 0, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , ,32 62, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,32 62, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , ,69 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,41 62, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 52, Składki na Fundusz Pracy , ,43 43, Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 240,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 67, Zakup środków żywności , ,35 19, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 600,00 370,59 61, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 936,96 58, Zakup energii , ,89 43, Zakup usług remontowych , ,12 3, Zakup usług zdrowotnych 600,00 235,00 39, Zakup usług pozostałych , ,84 57, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400, ,87 58, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 600,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,91 51, Różne opłaty i składki 6 500, ,55 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,86 75, Podatek od nieruchomości 166,00 166,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 62,00 0,00 0, , ,99 99, Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 643,42 64, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 0,00 0, ,00 212,50 19, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , ,87 52, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,97 2, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,89 31, Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 27, Podróże służbowe krajowe 2 426,00 263,56 10, , ,33 44, Pozostała działalność , ,96 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 850,00 7, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 44, Składki na Fundusz Pracy 7 581, ,48 43, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 500,00 267,80 53, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 38, Zakup środków żywności 2 200, ,50 69, Zakup energii , ,09 59, Zakup usług remontowych , ,15 5,36 23

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia 20.12.2016 r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na 13.12.2018 r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U 95 709 093,43 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 490,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia...

PROJEKT. Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia... Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 308/2016 z dnia 14.11.2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok PROJEKT Uchwała Nr Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24.03.2017 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok (7+8) Plan na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne 12720,00 168400,00 168400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19463,00 19463,00 366162,00 366162,00 4270 Zakup usług remontowych 33944,00 33944,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3450,00 3450,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 Plan na 30.06.2015 Wykonanie na 30.06.2015 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2017 Układ jednostkowy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017

Budżet na rok 2017 Układ jednostkowy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/587/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 04.04.2017 r. Budżet na rok 2017 Układ jednostkowy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 020 Leśnictwo 121 560

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2017 r. Załącznik Nr 2 102/18 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21.03.2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok (7+8) Plan na

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1449.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność -1 470 60016 Drogi publiczne gminne 0 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo