Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0, , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , ,00 0, , Leśnictwo ,00 0, , Gospodarka leśna 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 434,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 8 434,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Strona 1 z 44

2 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg ,00 0, ,00 Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg ,00 0, ,00 Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg ,00 0, , Zakup energii 5 552,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 5 552,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 400,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg ,00 0, ,00 Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg ,00 0, ,00 Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 874,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 6 874,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 510,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 1 510,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg ,00 0, , Podatek od nieruchomości 3 402,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 3 402,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 848,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 2 848,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 1 040,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 0, ,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 4 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 2 z 44

3 6300 Zadanie V - Droga pieszo - rowerowa Unisław - Chełmno - Podwiesk w ramach regionalnego szlaku rowerowego Toruń, Bydgoszcz - Grudziądz ,00 0, ,00 Zadanie VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych ,00 0, ,00 Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1628 C Trzebcz Królewski - Zegartowice Zadanie XVIII - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo - Pniewite - etap VI Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Zadanie IV - Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 684,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 637,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108, Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 0, ,00 Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami 200,00 0,00 200, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, , ,00 0, ,00 Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami 1 000,00 0, , Podatek od nieruchomości 7 642,00 0, , ,00 0, ,00 Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami 50,00 0,00 50, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 345,00 0, ,00 Strona 3 z 44

4 7 345,00 0, ,00 Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami 1 000,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza - wkład własny do projektu ,00 0, ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, ,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie I - Zadanie zlecone ,00 0, ,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 982,00 0, ,00 Zadanie I - Zadanie zlecone 7 282,00 0, ,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 2 700,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Zadanie zlecone ,00 0, ,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 6 500,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 048,00 0, ,00 Zadanie I - Zadanie zlecone 2 098,00 0, ,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 950,00 0,00 950, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) ,00 0, , Zakup energii ,00 0, ,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Zadanie I - Zadanie zlecone ,00 0, ,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, ,00 Strona 4 z 44

5 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0, ,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 1 094,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0, ,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 5 000,00 0, , Nadzór budowlany ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , ,00 0, , Zakup energii 2 005,00 0, , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 280,00 0, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 369,00 0,00 369,00 369,00 0,00 369,00 Strona 5 z 44

6 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 0, , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 0, , ,00 0, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4 000,00 0, , ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 0, , ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , ,00 0, , Rady powiatów ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 150,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 430,00 0, ,00 Strona 6 z 44

7 7 430,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 060,00 0, , ,00 0, , Nagrody konkursowe 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , ,00 0, , Zakup energii 1 700,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 800,00 0, , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 0, , ,00 0, , Starostwa powiatowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 2 800,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 0,00 300,00 Zadanie II - Komunikacja 300,00 0,00 300, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0, ,00 Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia 5 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, ,00 Strona 7 z 44

8 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, ,00 Zadanie II - Komunikacja ,00 0, , Zakup energii ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 2 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, ,00 Zadanie II - Komunikacja 1 500,00 0, ,00 Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe ,00 0, ,00 Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4 500,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 4 500,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 9 100,00 0, ,00 Zadanie III - Ubezpieczenia 6 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, , Podatek od nieruchomości 8 500,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 8 500,00 0, ,00 Strona 8 z 44

9 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, , Pozostałe odsetki 1 500,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 1 500,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 000,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 4 000,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 5 000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zadanie VIII - Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego ,00 0, , Kwalifikacja wojskowa ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 280,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 590,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 543,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 527,00 0, , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 450,00 0, ,00 Strona 9 z 44

10 2 450,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , ,00 0, , Zakup środków żywności 1 100,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 0, , Różne opłaty i składki 1 000,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie I - Obsługa urzędu ,00 0, ,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Obsługa urzędu ,00 0, ,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 1 350,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Obsługa urzędu ,00 0, ,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 3 040,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 835,00 0, ,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 3 400,00 0, ,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 435,00 0,00 435, Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 0, ,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 6 000,00 0, ,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 900,00 0,00 900, Zakup usług pozostałych 350,00 0,00 350,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 150,00 0,00 150,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 200,00 0,00 200, Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 150,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 150,00 0,00 150,00 Strona 10 z 44

11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 720,00 0, ,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 5 500,00 0, ,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 220,00 0,00 220, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 0, ,00 Zadanie III - Pozostała działalność - przewóz zwłok 5 000,00 0, , Obrona narodowa 4 000,00 0, , Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 0, , ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 221,00 0, , ,00 0, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,00 0, , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 11 z 44

12 ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 652,00 0, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 1 652,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0, , ,00 0, , Różne opłaty i składki 2 000,00 0, , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0, , ,00 0, , Podatek od nieruchomości ,00 0, , ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 486,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 12 z 44

13 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 500,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000,00 0, , ,00 0, , Nagrody konkursowe 2 500,00 0, , ,00 0, , Obrona cywilna ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 650,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 565,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 510, Nagrody konkursowe 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320, Zakup materiałów i wyposażenia 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 380, Zakup usług pozostałych 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280, Podróże służbowe krajowe 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 650,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 13 z 44

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 740,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 820,00 0,00 820,00 820,00 0,00 820, Zakup materiałów i wyposażenia 6 410,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550, Pozostała działalność 8 000,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 0, , ,00 0, , Wymiar sprawiedliwości ,00 0, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 756,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 14 z 44

15 ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, ,00 Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna ,00 0, ,00 Starostwo Powiatowe -rezerwa celowa ,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 Rezerwa inwestycyjna ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 724,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w 9 724,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 611,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w 6 611,00 0, , Zakup energii ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 100,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w 5 100,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 715,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w 1 715,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w 8 901,00 0, ,00 Strona 15 z 44

16 Zadanie II - dokumentacja sala rehabilitacyjna ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 780,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w 2 780,00 0, , Podróże służbowe krajowe 59,00 0,00 59,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w 59,00 0,00 59, Różne opłaty i składki 399,00 0,00 399,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w 399,00 0,00 399, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w ,00 0, , Przedszkola specjalne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Przedszkola Specjalne ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Przedszkola Specjalne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Przedszkola Specjalne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 203,00 0, ,00 Przedszkola Specjalne 6 203,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 094,00 0, ,00 Przedszkola Specjalne 4 094,00 0, , Zakup energii 2 310,00 0, ,00 Przedszkola Specjalne 2 310,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 320,00 0, ,00 Przedszkola Specjalne 1 320,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Przedszkola Specjalne ,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850,00 0,00 850,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 850,00 0,00 850,00 Strona 16 z 44

17 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 340,00 0,00 340,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 340,00 0,00 340, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 312,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 2 312,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 895,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 9 895,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 544,00 0,00 544,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 544,00 0,00 544, Zakup energii ,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Zakup usług remontowych 3 622,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 3 622,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 716,00 0,00 716,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 716,00 0,00 716, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 202,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 2 202,00 0, , Podróże służbowe krajowe 685,00 0,00 685,00 Strona 17 z 44

18 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 685,00 0,00 685, Różne opłaty i składki 1 502,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 1 502,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 409,00 0,00 409,00 Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 409,00 0,00 409, Gimnazja specjalne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Gimnazja Specjalne ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Gimnazja Specjalne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Gimnazja Specjalne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Gimnazja Specjalne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 769,00 0, ,00 Gimnazja Specjalne 1 769,00 0, , Zakup energii ,00 0, ,00 Gimnazja Specjalne ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 770,00 0,00 770,00 Gimnazja Specjalne 770,00 0,00 770, Zakup usług pozostałych 2 270,00 0, ,00 Gimnazja Specjalne 2 270,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 148,00 0, ,00 Gimnazja Specjalne 1 148,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Gimnazja Specjalne ,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0, ,00 Strona 18 z 44

19 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 458,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 1 458,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 583,00 0,00 583,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 583,00 0,00 583, Stypendia dla uczniów 7 953,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 7 953,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 966,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 3 966,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 933,00 0,00 933,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 933,00 0,00 933, Zakup energii ,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Zakup usług remontowych 6 213,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 6 213,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 228,00 0, ,00 Strona 19 z 44

20 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 1 228,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 777,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 3 777,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 175,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 1 175,00 0, , Różne opłaty i składki 2 576,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 2 576,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 701,00 0,00 701,00 Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 701,00 0,00 701, Szkoły zawodowe ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 Zadanie IV - Dotacje dla szkół niepublicznych (CED) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 1 905,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 562,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 712,00 0,00 712,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 850,00 0,00 850, Stypendia dla uczniów ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 8 544,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 7 656,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w ,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, ,00 Strona 20 z 44

21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w ,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w ,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w ,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 701,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 1 701,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 403,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 3 403,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w ,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 570,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 3 593,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 2 977,00 0, , Zakup energii ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w ,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 7 340,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 3 420,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 1 719,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 1 701,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w ,00 0, ,00 Strona 21 z 44

22 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 927,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 4 027,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 4 900,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4 282,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 3 559,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 723,00 0,00 723, Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 3 809,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 8 932,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w ,00 0, ,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 424,00 0, ,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 1 424,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zadanie V - Odnowienie elewacji budynku ZS Nr 2 w ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zadanie VI - Doposażenie w pomoce dydaktyczne ZS nr 2 w i ZS CKP w Grubnie ,00 0, , Szkoły zawodowe specjalne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Szkoły Zawodowe Specjalne ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Szkoły Zawodowe Specjalne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Szkoły Zawodowe Specjalne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Szkoły Zawodowe Specjalne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 504,00 0, ,00 Strona 22 z 44

23 Szkoły Zawodowe Specjalne 6 504,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 075,00 0, ,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 1 075,00 0, , Zakup energii 107,00 0,00 107,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 107,00 0,00 107, Zakup usług pozostałych 107,00 0,00 107,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 107,00 0,00 107, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 161,00 0,00 161,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 161,00 0,00 161, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Szkoły Zawodowe Specjalne ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 000, ,00 0, , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 0, ,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 1 200,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 087,00 0, ,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 8 087,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie ,00 0, ,00 Strona 23 z 44

24 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 980,00 0, ,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 1 980,00 0, , Zakup energii 5 011,00 0, ,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 5 011,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 740,00 0, , Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 4 740,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 192,00 0,00 192,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 771,00 0,00 771,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno ,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 515,00 0,00 515,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 77,00 0,00 77,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 288,00 0,00 288,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 150,00 0,00 150, Stypendia dla uczniów 5 847,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 1 344,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Strona 24 z 44

25 Zadanie I - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 299,00 0,00 299,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 299,00 0,00 299, Wynagrodzenia bezosobowe 1 119,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 522,00 0,00 522,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 597,00 0,00 597, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 6 573,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 099,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 123,00 0,00 123,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 523,00 0,00 523, Zakup energii ,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 3 270,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 818,00 0,00 818,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 8 958,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 156,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 161,00 0,00 161,00 Strona 25 z 44

26 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 696,00 0,00 696,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 299,00 0,00 299, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 986,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 497,00 0,00 497,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 860,00 0,00 860, Podróże służbowe krajowe 1 721,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 155,00 0,00 155,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 127,00 0,00 127, Różne opłaty i składki 3 448,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 339,00 0,00 339,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 1 568,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr ,00 0, ,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 668,00 0,00 668,00 Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 92,00 0,00 92,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 576,00 0,00 576, Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 26 z 44

27 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 0, ,00 Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku 4 500,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie II - Fundusz zdrowotny nauczycieli ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 0,00 850,00 Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku 850,00 0,00 850, Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 150,00 Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku 150,00 0,00 150, Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 0, ,00 Zadanie III - komisje egzaminacyjne 4 200,00 0, , Nagrody konkursowe 3 650,00 0, ,00 Zadanie IV - Promocja szkół 1 350,00 0, ,00 Zadanie V - Nagrody dla uczniów 2 300,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, ,00 Zadanie IV - Promocja szkół 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 450,00 0, ,00 Zadanie IV - Promocja szkół 3 650,00 0, ,00 Zadanie VII - Arkusz organizacyjny dla szkół powiatu oraz organu nadzorującego 800,00 0,00 800, Szkolnictwo wyższe ,00 0, , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 0, , Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 0, , ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla SP ZOZ na realizację programów wieloletnich oraz na sfinansowanie projektów unijnych ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 27 z 44

28 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Zadanie I - Ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku Zadanie II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność 1 500,00 0, , Nagrody konkursowe 1 500,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Zakup energii ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 Strona 28 z 44

29 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 2 600,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 5 500,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 500,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 3 500,00 0, , Różne opłaty i składki 8 000,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 8 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 79,00 0,00 79,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 79,00 0,00 79, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 2 000,00 0, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 0, ,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , ,00 0, , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 29 z 44

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY POWIATU PRZYSUSKIEGO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY POWIATU PRZYSUSKIEGO. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY POWIATU PRZYSUSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 r. uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 u PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2015 w złotych Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo