REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf RODZAJ WYDATKU Plan po zmianach na dzień roku Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku Realizacja wydatków w % Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 13,79% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 11,03% 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 11,03% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 52,38% Zakup usług pozostałych 5 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Gospodarka leśna , ,20 41,16% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 309,32 611,28 18,47% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 50,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 390, ,68 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 58,52% Składki na Fundusz Pracy 2 750, ,03 56,62% Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług zdrowotnych 150,00 84,00 56,00% Zakup usług pozostałych 350, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,00 52,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,34 75,00% Nadzór nad gospodarką leśną , ,32 53,39% 020 Leśnictwo , ,52 49,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,26 68,21% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 45,27% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 47,34% Składki na Fundusz Pracy , ,27 47,85% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 33,60% Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 53,76% Zakup energii , ,56 46,39% Zakup usług remontowych , ,90 1,87% Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,00 88,29% Zakup usług pozostałych , ,61 30,13% Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,42 39,11% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 200, ,45 48,65% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,63 46,97% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 314, ,00 41,66% Podróże służbowe krajowe 4 000, ,00 78,83% Różne opłaty i składki , ,00 62,84% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,00% Podatek od nieruchomości , ,00 50,12% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 58,37% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 561,39 86,37% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 400, ,89 71,49% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 89,43% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 13,17% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 0,04% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 0,37% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00% Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe , ,33 10,05% 600 Transport i łączność , ,33 10,05% Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 882,32 19,61% Zakup usług pozostałych 5 500, ,28 75,46% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 630 Turystyka , , , ,60 50,33% 50,33% Zakup energii , ,82 31,45% Zakup usług pozostałych , ,53 9,84% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 16,59% Różne opłaty i składki 315,00 315,00 100,00% Podatek od nieruchomości , ,00 51,66% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00 812,00 50,75% Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 400, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 615,25 615,25 100,00% Pozostałe odsetki 50, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 920, ,00 49,32% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 800, ,00 55,91% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,60 28,96% 28,96%

2 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 44,00% Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług pozostałych , ,36 66,81% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,61 48,29% Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 772,00 454,34 58,85% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 48,96% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,12 47,89% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 86,74% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 53,11% Składki na Fundusz Pracy 5 840, ,07 25,26% Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 30,30% Zakup materiałów i wyposażenia 3 045, ,26 55,18% Zakup energii 1 273,00 585,44 45,99% Zakup usług remontowych 1 236, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 7 000, ,25 52,70% Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 252,00 42,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 760,00 308,34 40,57% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 534,10 43,21% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,11 44,05% Podróże służbowe krajowe 500,00 60,00 12,00% Różne opłaty i składki 2 400, ,00 79,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 950, ,00 74,59% Nadzór budowlany , ,31 50,68% 710 Działalność usługowa , ,92 39,34% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,32 79,42% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 51,91% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 45,60% Składki na Fundusz Pracy 6 100, ,22 46,69% Zakup usług zdrowotnych 300,00 66,00 22,00% Podróże służbowe krajowe 400,00 15,00 3,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 839, ,87 75,00% Urzędy wojewódzkie , ,62 53,88% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,49 40,35% Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 396,00 26,40% Zakup usług pozostałych 3 000, ,59 84,15% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 833,38 41,67% Rady powiatów , ,46 40,79% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,73 39,71% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 47,73% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 51,97% Składki na Fundusz Pracy , ,23 52,22% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 39,70% Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 52,07% Zakup energii , ,94 56,89% Zakup usług remontowych , ,46 2,24% Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 55,54% Zakup usług pozostałych , ,90 46,07% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,22 49,78% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,03 42,19% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,99 42,08% Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 253,94 12,70% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, Podróże służbowe krajowe , ,30 40,68% Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,99 34,15% Różne opłaty i składki , ,41 45,11% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,99 68,81% Opłaty na rzecz budżetu państwa 300, Pozostałe odsetki 500,00 45,76 9,15% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 20,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 697,00 6,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,05 59,03% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 090, ,35 99,99% Starostwa powiatowe , ,53 48,65% Składki na ubezpieczenia społeczne 1 368, ,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95,74% Zakup materiałów i wyposażenia 3 245, ,09 36,74% Zakup usług pozostałych , ,00 75,62% Podróże służbowe krajowe 200,00 80,00 40,00% Kwalifikacja wojskowa , ,09 81,32% Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 33,16% Zakup usług pozostałych , ,77 35,01%

3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,27 33,38% 750 Administracja publiczna , ,97 48,63% Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 653,00 54,42% Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 372,94 20,72% Pozostałe wydatki obronne 3 000, ,94 34,20% 752 Obrona narodowa 3 000, ,94 34,20% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, Komendy powiatowe Policji 1 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, Straż Graniczna 1 000, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,28 33,69% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 51,43% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,01 51,76% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 060, ,49 99,99% Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,03 51,07% Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,77 36,08% Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,62 100,00% Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 55,26% Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 682,31 27,29% Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 50,00% Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,32 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 66,58% Zakup środków żywności 1 000,00 442,80 44,28% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 445,92 44,59% Zakup energii , ,54 71,41% Zakup usług remontowych 4 000, ,77 56,49% Zakup usług zdrowotnych , ,31 14,36% Zakup usług pozostałych , ,28 88,06% Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 761,37 25,38% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000, ,81 57,71% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,54 42,39% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, Podróże służbowe krajowe , ,60 69,78% Różne opłaty i składki 2 800,00 349,50 12,48% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, ,79 99,45% Podatek od nieruchomości , ,00 99,90% Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 515,20 85,87% Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00 270,00 22,50% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,47 53,90% Rezerwy , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 75,95% Zakup środków żywności 2 000,00 831,26 41,56% Zakup usług remontowych , ,40 99,84% Zakup usług pozostałych , ,52 60,03% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , ,71 34,46% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,18 51,29% Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,81 37,22% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,81 35,98% 757 Obsługa długu publicznego , ,81 35,98% Zakup usług pozostałych 600,00 294,00 49,00% Różne rozliczenia finansowe 600,00 294,00 49,00% Rezerwy , Rezerwy ogólne i celowe , Różne rozliczenia ,00 294,00 0,15% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 50,50% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 54,42% Składki na Fundusz Pracy , ,01 49,18% Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,01 69,98% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 76,65% Szkoły podstawowe specjalne , ,69 54,61% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 55,47% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 99,80% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 53,24% Składki na Fundusz Pracy , ,51 48,22% Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 35,19% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , ,57 82,63% Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 495,40 49,54% Zakup usług pozostałych , ,90 33,52%

4 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 633,72 42,25% Podróże służbowe krajowe 1 500,00 272,00 18,13% Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 64,42% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Gimnazja , ,00 57,81% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 50,93% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 49,80% Składki na Fundusz Pracy , ,92 38,55% Zakup energii 3 000, ,52 40,52% Zakup usług pozostałych 3 424, ,98 72,63% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 91,60% Gimnazja specjalne , ,42 55,06% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,10 31,48% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 400,00 200,00 2,13% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 52,42% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 91,12% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 59,46% Składki na Fundusz Pracy , ,31 47,48% Wynagrodzenia bezosobowe , ,34 50,32% Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 18,30% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,19 24,96% Zakup energii , ,86 71,05% Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 150, ,60 75,19% Zakup usług pozostałych , ,19 55,88% Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 200, ,51 57,76% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 300,00 995,47 30,17% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,53 40,80% Podróże służbowe krajowe , ,00 9,95% Różne opłaty i składki , ,56 16,77% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,17 59,96% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 270,00 27,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 64,31% Licea ogólnokształcące , ,13 55,09% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 92,70% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 92,44% Składki na Fundusz Pracy , ,95 74,87% Zakup energii 9 000, Zakup usług zdrowotnych 3 220, ,00 86,34% Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 674,05 67,41% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Licea profilowane , ,80 90,26% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,80 61,68% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,24 62,23% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 50,39% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99,15% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 53,63% Składki na Fundusz Pracy , ,03 51,27% Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,32 44,27% Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 7,11% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 517,70 5,18% Zakup energii , ,29 34,39% Zakup usług remontowych , ,53 11,69% Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 105,00 10,50% Zakup usług pozostałych , ,60 35,51% Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 600, ,56 43,51% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 153,90 30,78% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 852,41 20,30% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 219,58 21,96% Różne opłaty i składki , ,00 20,74% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 48,73% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 790,00 52,67% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 27,33% Szkoły zawodowe , ,74 52,93% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 49,37% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 51,71% Składki na Fundusz Pracy , ,28 39,09% Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 70,87% Zakup energii 1 185, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 65,46% Szkoły zawodowe specjalne , ,43 53,45% Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych , ,00 45,09% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 22,48%

5 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 90, Składki na Fundusz Pracy 15, Wynagrodzenia bezosobowe 3 895, Rezerwy , Pozostała działalność , Oświata i wychowanie , ,21 55,29% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000, ,00 100,00% Szpitale ogólne 6 000, ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,20 49,29% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,20 49,29% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00% Zakup usług pozostałych 1 000, Pozostała działalność 6 000, Ochrona zdrowia , ,20 49,29% Świadczenia społeczne , ,10 31,20% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,22 72,24% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,32 70,68% Świadczenia społeczne , ,20 51,52% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 38,91% Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,57 36,93% Wynagrodzenia bezosobowe , ,62 50,62% Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,30 52,62% Zakup usług pozostałych 5 000,00 481,00 9,62% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 65,78% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 43,54 8,71% Rodziny zastępcze , ,54 53,04% Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 750,23 37,51% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 43,31% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 48,92% Składki na Fundusz Pracy 9 500, ,33 46,04% Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 29,82% Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 51,92% Zakup energii , ,08 47,30% Zakup usług remontowych 2 207,48 884,51 40,07% Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 451,00 25,06% Zakup usług pozostałych , ,40 74,93% Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 007,00 836,40 41,67% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 757,27 50,48% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 511,53 85,26% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 908, ,04 49,92% Podróże służbowe krajowe 1 500,00 38,82 2,59% Różne opłaty i składki 1 293, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 75,00% Podatek od nieruchomości 1 500,00 714,00 47,60% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 277,52 277,52 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,32 49,02% Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 52,54% Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 193, ,50 52,54% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 837, ,45 99,99% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256,05 256,05 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 47,87% Składki na ubezpieczenia społeczne 602,95 288,87 47,91% Składki na Fundusz Pracy 1 596,00 706,48 44,27% Składki na Fundusz Pracy 85,00 37,40 44,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 4,21% Zakup materiałów i wyposażenia 1 448,00 60,97 4,21% Zakup usług pozostałych ,55 794,15 0,22% Zakup usług pozostałych ,86 42,04 0,22% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 836,00 133,18 15,93% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 45,00 7,06 15,69% Pozostała działalność , ,87 9,70% 852 Pozostała działalność , ,05 51,80% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 4 932,00 959,00 samorządu terytorialnego 19,44% Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 50,00% 50,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 49,23% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 108,86 36,29% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 41,85% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 661, ,86 100,00%

6 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 43,14% Składki na Fundusz Pracy 1 760,00 478,52 27,19% Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 37,37% Zakup materiałów i wyposażenia 651,14 193,43 29,71% Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 4 356, ,15 54,30% Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 007,00 836,40 41,67% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 101,47 20,29% Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 284, ,90 49,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,04 42,54% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 46,68% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 82,11% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 52,86% Składki na Fundusz Pracy , ,42 40,53% Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 75,21% Zakup energii , ,37 46,50% Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 243,00 8,10% Zakup usług pozostałych , ,77 12,06% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 333,79 11,13% Podróże służbowe krajowe 3 000, ,50 87,35% Różne opłaty i składki 8 000, ,00 92,10% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Podatek od nieruchomości 5 000, ,00 61,26% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000, ,40 92,17% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Powiatowe urzędy pracy , ,36 51,02% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 50,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 8 038, ,33 50,00% Składki na Fundusz Pracy 1 151,84 575,91 50,00% Pozostała działalność , ,98 50,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,38 50,06% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 53,69% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 59,79% Składki na Fundusz Pracy , ,04 48,65% Zakup energii , ,40 48,58% Zakup usług remontowych , ,67 31,64% Zakup usług pozostałych , ,63 38,13% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,40 55,29% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 8 500, ,00 samorządu terytorialnego 20,59% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 46,63% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 44,13% Składki na Fundusz Pracy , ,44 47,15% Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 6,50% Zakup energii , ,00 65,52% Zakup usług pozostałych 2 000, ,10 56,11% Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 270,00 45,00% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 910,31 36,41% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,36 39,35% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 516,40 51,64% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 73,04% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 400,00 26,67% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,49 47,40% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 49,96% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 52,78% Składki na Fundusz Pracy , ,09 40,94% Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 26,75% Zakup energii , ,45 65,67% Zakup usług pozostałych , ,12 18,70% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 820,51 27,35% Różne opłaty i składki 1 500, ,50 73,70% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Internaty i bursy szkolne , ,10 55,90% Zakup usług pozostałych , ,00 31,71% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 31,71% Rezerwy , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 53,38% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 596,70 1,49% Zakup usług pozostałych , ,00 11,75%

7 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,70 7,65% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,70 7,65% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50,00% Biblioteki , ,00 50,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 49,97% Zakup usług remontowych , Muzea , ,00 29,13% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 400, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 20,84% Zakup usług pozostałych , ,00 16,94% Pozostała działalność , ,00 18,17% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 30,11% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 7 500,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów , ,00 38,26% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 887,00 8,87% Zakup usług pozostałych , ,96 26,57% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,96 20,10% 926 Kultura fizyczna , ,96 20,10% Klasyfikacja budżetowa paragra PODSUMOWANIE W DZIAŁACH dział rozdział f Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 11,03% Razem dział 020 Leśnictwo , ,52 49,38% Razem dział 600 Transport i łączność , ,33 10,05% Razem dział 630 Turystyka , ,60 50,33% Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,60 28,96% Razem dział 710 Działalność usługowa , ,92 39,34% Razem dział 750 Administracja publiczna , ,97 48,63% Razem dział 752 Obrona narodowa 3 000, ,94 34,20% Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,18 51,29% Razem dział 757 Obsługa długu publicznego , ,81 35,98% Razem dział 758 Różne rozliczenia ,00 294,00 0,15% Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,21 55,29% Razem dział 851 Ochrona zdrowia , ,20 49,29% Razem dział 852 Pomoc społeczna , ,05 51,80% Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,38 50,06% Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 53,38% Razem dział 900 Gospodarka komunalna i chrona środowiska , ,70 7,65% Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 30,11% Razem dział 926 Kultura fizyczna , ,96 20,10% RAZEM , ,36 39,15%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia 20.12.2016 r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Strona 14 Tabela nr 2b BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK (w zł) Dział Roz. Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4480W Podatek od nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo 58 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo