REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf RODZAJ WYDATKU Plan po zmianach na dzień roku Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku Realizacja wydatków w % Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 13,79% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 11,03% 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 11,03% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 52,38% Zakup usług pozostałych 5 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Gospodarka leśna , ,20 41,16% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 309,32 611,28 18,47% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 50,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 390, ,68 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 58,52% Składki na Fundusz Pracy 2 750, ,03 56,62% Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług zdrowotnych 150,00 84,00 56,00% Zakup usług pozostałych 350, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,00 52,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,34 75,00% Nadzór nad gospodarką leśną , ,32 53,39% 020 Leśnictwo , ,52 49,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,26 68,21% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 45,27% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 47,34% Składki na Fundusz Pracy , ,27 47,85% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 33,60% Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 53,76% Zakup energii , ,56 46,39% Zakup usług remontowych , ,90 1,87% Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,00 88,29% Zakup usług pozostałych , ,61 30,13% Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,42 39,11% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 200, ,45 48,65% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,63 46,97% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 314, ,00 41,66% Podróże służbowe krajowe 4 000, ,00 78,83% Różne opłaty i składki , ,00 62,84% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 75,00% Podatek od nieruchomości , ,00 50,12% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 58,37% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 561,39 86,37% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 400, ,89 71,49% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 89,43% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 13,17% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 0,04% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 0,37% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00% Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe , ,33 10,05% 600 Transport i łączność , ,33 10,05% Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 882,32 19,61% Zakup usług pozostałych 5 500, ,28 75,46% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 630 Turystyka , , , ,60 50,33% 50,33% Zakup energii , ,82 31,45% Zakup usług pozostałych , ,53 9,84% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 16,59% Różne opłaty i składki 315,00 315,00 100,00% Podatek od nieruchomości , ,00 51,66% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00 812,00 50,75% Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 400, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 615,25 615,25 100,00% Pozostałe odsetki 50, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 920, ,00 49,32% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 800, ,00 55,91% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,60 28,96% 28,96%

2 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 44,00% Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług pozostałych , ,36 66,81% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,61 48,29% Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 772,00 454,34 58,85% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 48,96% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,12 47,89% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 86,74% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 53,11% Składki na Fundusz Pracy 5 840, ,07 25,26% Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 30,30% Zakup materiałów i wyposażenia 3 045, ,26 55,18% Zakup energii 1 273,00 585,44 45,99% Zakup usług remontowych 1 236, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 7 000, ,25 52,70% Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 252,00 42,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 760,00 308,34 40,57% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 534,10 43,21% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,11 44,05% Podróże służbowe krajowe 500,00 60,00 12,00% Różne opłaty i składki 2 400, ,00 79,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 950, ,00 74,59% Nadzór budowlany , ,31 50,68% 710 Działalność usługowa , ,92 39,34% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,32 79,42% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 51,91% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 45,60% Składki na Fundusz Pracy 6 100, ,22 46,69% Zakup usług zdrowotnych 300,00 66,00 22,00% Podróże służbowe krajowe 400,00 15,00 3,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 839, ,87 75,00% Urzędy wojewódzkie , ,62 53,88% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,49 40,35% Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 396,00 26,40% Zakup usług pozostałych 3 000, ,59 84,15% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 833,38 41,67% Rady powiatów , ,46 40,79% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,73 39,71% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 47,73% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 51,97% Składki na Fundusz Pracy , ,23 52,22% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 39,70% Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 52,07% Zakup energii , ,94 56,89% Zakup usług remontowych , ,46 2,24% Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 55,54% Zakup usług pozostałych , ,90 46,07% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,22 49,78% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,03 42,19% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,99 42,08% Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 253,94 12,70% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, Podróże służbowe krajowe , ,30 40,68% Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,99 34,15% Różne opłaty i składki , ,41 45,11% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,99 68,81% Opłaty na rzecz budżetu państwa 300, Pozostałe odsetki 500,00 45,76 9,15% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 20,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 697,00 6,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,05 59,03% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 090, ,35 99,99% Starostwa powiatowe , ,53 48,65% Składki na ubezpieczenia społeczne 1 368, ,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95,74% Zakup materiałów i wyposażenia 3 245, ,09 36,74% Zakup usług pozostałych , ,00 75,62% Podróże służbowe krajowe 200,00 80,00 40,00% Kwalifikacja wojskowa , ,09 81,32% Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 33,16% Zakup usług pozostałych , ,77 35,01%

3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,27 33,38% 750 Administracja publiczna , ,97 48,63% Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 653,00 54,42% Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 372,94 20,72% Pozostałe wydatki obronne 3 000, ,94 34,20% 752 Obrona narodowa 3 000, ,94 34,20% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, Komendy powiatowe Policji 1 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, Straż Graniczna 1 000, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,28 33,69% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 51,43% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,01 51,76% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 060, ,49 99,99% Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,03 51,07% Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,77 36,08% Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,62 100,00% Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 55,26% Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 682,31 27,29% Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 50,00% Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,32 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 66,58% Zakup środków żywności 1 000,00 442,80 44,28% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 445,92 44,59% Zakup energii , ,54 71,41% Zakup usług remontowych 4 000, ,77 56,49% Zakup usług zdrowotnych , ,31 14,36% Zakup usług pozostałych , ,28 88,06% Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 761,37 25,38% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000, ,81 57,71% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,54 42,39% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, Podróże służbowe krajowe , ,60 69,78% Różne opłaty i składki 2 800,00 349,50 12,48% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, ,79 99,45% Podatek od nieruchomości , ,00 99,90% Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 515,20 85,87% Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00 270,00 22,50% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,47 53,90% Rezerwy , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 75,95% Zakup środków żywności 2 000,00 831,26 41,56% Zakup usług remontowych , ,40 99,84% Zakup usług pozostałych , ,52 60,03% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , ,71 34,46% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,18 51,29% Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,81 37,22% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,81 35,98% 757 Obsługa długu publicznego , ,81 35,98% Zakup usług pozostałych 600,00 294,00 49,00% Różne rozliczenia finansowe 600,00 294,00 49,00% Rezerwy , Rezerwy ogólne i celowe , Różne rozliczenia ,00 294,00 0,15% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 50,50% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 54,42% Składki na Fundusz Pracy , ,01 49,18% Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,01 69,98% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 76,65% Szkoły podstawowe specjalne , ,69 54,61% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 55,47% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 99,80% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 53,24% Składki na Fundusz Pracy , ,51 48,22% Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 35,19% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , ,57 82,63% Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 495,40 49,54% Zakup usług pozostałych , ,90 33,52%

4 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 633,72 42,25% Podróże służbowe krajowe 1 500,00 272,00 18,13% Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 64,42% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Gimnazja , ,00 57,81% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 50,93% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 49,80% Składki na Fundusz Pracy , ,92 38,55% Zakup energii 3 000, ,52 40,52% Zakup usług pozostałych 3 424, ,98 72,63% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 91,60% Gimnazja specjalne , ,42 55,06% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,10 31,48% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 400,00 200,00 2,13% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 52,42% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 91,12% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 59,46% Składki na Fundusz Pracy , ,31 47,48% Wynagrodzenia bezosobowe , ,34 50,32% Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 18,30% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,19 24,96% Zakup energii , ,86 71,05% Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 150, ,60 75,19% Zakup usług pozostałych , ,19 55,88% Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 200, ,51 57,76% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 300,00 995,47 30,17% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,53 40,80% Podróże służbowe krajowe , ,00 9,95% Różne opłaty i składki , ,56 16,77% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,17 59,96% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 270,00 27,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 64,31% Licea ogólnokształcące , ,13 55,09% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 92,70% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 92,44% Składki na Fundusz Pracy , ,95 74,87% Zakup energii 9 000, Zakup usług zdrowotnych 3 220, ,00 86,34% Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 674,05 67,41% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Licea profilowane , ,80 90,26% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,80 61,68% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,24 62,23% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 50,39% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99,15% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 53,63% Składki na Fundusz Pracy , ,03 51,27% Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,32 44,27% Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 7,11% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 517,70 5,18% Zakup energii , ,29 34,39% Zakup usług remontowych , ,53 11,69% Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 105,00 10,50% Zakup usług pozostałych , ,60 35,51% Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 600, ,56 43,51% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 153,90 30,78% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 852,41 20,30% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 219,58 21,96% Różne opłaty i składki , ,00 20,74% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 48,73% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 790,00 52,67% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 27,33% Szkoły zawodowe , ,74 52,93% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 49,37% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 51,71% Składki na Fundusz Pracy , ,28 39,09% Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 70,87% Zakup energii 1 185, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 65,46% Szkoły zawodowe specjalne , ,43 53,45% Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych , ,00 45,09% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 22,48%

5 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 90, Składki na Fundusz Pracy 15, Wynagrodzenia bezosobowe 3 895, Rezerwy , Pozostała działalność , Oświata i wychowanie , ,21 55,29% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000, ,00 100,00% Szpitale ogólne 6 000, ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,20 49,29% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,20 49,29% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00% Zakup usług pozostałych 1 000, Pozostała działalność 6 000, Ochrona zdrowia , ,20 49,29% Świadczenia społeczne , ,10 31,20% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,22 72,24% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,32 70,68% Świadczenia społeczne , ,20 51,52% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 38,91% Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,57 36,93% Wynagrodzenia bezosobowe , ,62 50,62% Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,30 52,62% Zakup usług pozostałych 5 000,00 481,00 9,62% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 65,78% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 43,54 8,71% Rodziny zastępcze , ,54 53,04% Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 750,23 37,51% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 43,31% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 48,92% Składki na Fundusz Pracy 9 500, ,33 46,04% Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 29,82% Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 51,92% Zakup energii , ,08 47,30% Zakup usług remontowych 2 207,48 884,51 40,07% Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 451,00 25,06% Zakup usług pozostałych , ,40 74,93% Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 007,00 836,40 41,67% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 757,27 50,48% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 511,53 85,26% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 908, ,04 49,92% Podróże służbowe krajowe 1 500,00 38,82 2,59% Różne opłaty i składki 1 293, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 75,00% Podatek od nieruchomości 1 500,00 714,00 47,60% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 277,52 277,52 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,32 49,02% Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 52,54% Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 193, ,50 52,54% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 837, ,45 99,99% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256,05 256,05 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 47,87% Składki na ubezpieczenia społeczne 602,95 288,87 47,91% Składki na Fundusz Pracy 1 596,00 706,48 44,27% Składki na Fundusz Pracy 85,00 37,40 44,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 4,21% Zakup materiałów i wyposażenia 1 448,00 60,97 4,21% Zakup usług pozostałych ,55 794,15 0,22% Zakup usług pozostałych ,86 42,04 0,22% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 836,00 133,18 15,93% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 45,00 7,06 15,69% Pozostała działalność , ,87 9,70% 852 Pozostała działalność , ,05 51,80% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 4 932,00 959,00 samorządu terytorialnego 19,44% Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 50,00% 50,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 49,23% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 108,86 36,29% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 41,85% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 661, ,86 100,00%

6 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 43,14% Składki na Fundusz Pracy 1 760,00 478,52 27,19% Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 37,37% Zakup materiałów i wyposażenia 651,14 193,43 29,71% Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 4 356, ,15 54,30% Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 007,00 836,40 41,67% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 101,47 20,29% Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 284, ,90 49,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,04 42,54% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 46,68% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 82,11% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 52,86% Składki na Fundusz Pracy , ,42 40,53% Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 75,21% Zakup energii , ,37 46,50% Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 243,00 8,10% Zakup usług pozostałych , ,77 12,06% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 333,79 11,13% Podróże służbowe krajowe 3 000, ,50 87,35% Różne opłaty i składki 8 000, ,00 92,10% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Podatek od nieruchomości 5 000, ,00 61,26% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000, ,40 92,17% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Powiatowe urzędy pracy , ,36 51,02% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 50,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 8 038, ,33 50,00% Składki na Fundusz Pracy 1 151,84 575,91 50,00% Pozostała działalność , ,98 50,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,38 50,06% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 53,69% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 59,79% Składki na Fundusz Pracy , ,04 48,65% Zakup energii , ,40 48,58% Zakup usług remontowych , ,67 31,64% Zakup usług pozostałych , ,63 38,13% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,40 55,29% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 8 500, ,00 samorządu terytorialnego 20,59% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 46,63% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 44,13% Składki na Fundusz Pracy , ,44 47,15% Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 6,50% Zakup energii , ,00 65,52% Zakup usług pozostałych 2 000, ,10 56,11% Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 270,00 45,00% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 910,31 36,41% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,36 39,35% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 516,40 51,64% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 73,04% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 400,00 26,67% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,49 47,40% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 49,96% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 52,78% Składki na Fundusz Pracy , ,09 40,94% Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 26,75% Zakup energii , ,45 65,67% Zakup usług pozostałych , ,12 18,70% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 820,51 27,35% Różne opłaty i składki 1 500, ,50 73,70% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Internaty i bursy szkolne , ,10 55,90% Zakup usług pozostałych , ,00 31,71% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 31,71% Rezerwy , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 53,38% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 596,70 1,49% Zakup usług pozostałych , ,00 11,75%

7 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,70 7,65% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,70 7,65% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50,00% Biblioteki , ,00 50,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 49,97% Zakup usług remontowych , Muzea , ,00 29,13% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 400, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 20,84% Zakup usług pozostałych , ,00 16,94% Pozostała działalność , ,00 18,17% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 30,11% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 7 500,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów , ,00 38,26% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 887,00 8,87% Zakup usług pozostałych , ,96 26,57% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,96 20,10% 926 Kultura fizyczna , ,96 20,10% Klasyfikacja budżetowa paragra PODSUMOWANIE W DZIAŁACH dział rozdział f Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 11,03% Razem dział 020 Leśnictwo , ,52 49,38% Razem dział 600 Transport i łączność , ,33 10,05% Razem dział 630 Turystyka , ,60 50,33% Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,60 28,96% Razem dział 710 Działalność usługowa , ,92 39,34% Razem dział 750 Administracja publiczna , ,97 48,63% Razem dział 752 Obrona narodowa 3 000, ,94 34,20% Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,18 51,29% Razem dział 757 Obsługa długu publicznego , ,81 35,98% Razem dział 758 Różne rozliczenia ,00 294,00 0,15% Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,21 55,29% Razem dział 851 Ochrona zdrowia , ,20 49,29% Razem dział 852 Pomoc społeczna , ,05 51,80% Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,38 50,06% Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 53,38% Razem dział 900 Gospodarka komunalna i chrona środowiska , ,70 7,65% Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 30,11% Razem dział 926 Kultura fizyczna , ,96 20,10% RAZEM , ,36 39,15%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTA Przewodniczący Zarządu ~ ~

STAROSTA Przewodniczący Zarządu ~ ~ ZARZĄD PO'J1IATU w Nowym Dworze Mazowieckim ui Ignacego Paderewskiego 18 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki UCHWAŁA NR 558/2014 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Ustalenie układu wykonawczego

Ustalenie układu wykonawczego Ustalenie układu wykonawczego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 294/2007 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2007 r. Dział Rozdział 754 75411 Dochody Wydatki Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2010 roku

ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2010 roku ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2010 roku Kościerzyna, sierpień 2010 Spis treści I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 12.

11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 12. Uchwała Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu w I poł. 2010r.

Dochody budżetu powiatu w I poł. 2010r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Dochody budżetu powiatu w I poł. 2010r. Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 40000 40000 19800,00 49,50% 0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

BP.I.3021.2.88.2015. Zadania zlecone ustawowo powiatowi Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/

BP.I.3021.2.88.2015. Zadania zlecone ustawowo powiatowi Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/ BP.I.3021.2.88.2015 arządzenie Nr 941/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 146/PM/2015 Prezydenta Miasta z dnia 16 marca 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne Zadania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.58.2015 arządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r

UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.44.2014 arządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r. BP.I.3021.2.70.2012 arządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2012 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 435/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 435/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 435/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2015 Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych 5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 roku Dział ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych 500 HANDEL GKO 40

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Wilczyn

Uchwała Nr. Rady Gminy Wilczyn DRUK NR 30 PROJEKT w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr. Rady Gminy Wilczyn z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo