ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa e.mandowska@ajd.czest.pl"

Transkrypt

1 1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa DZIAŁ 3 Optyka geometryczna i elementy optyki falowej. Budowa materii Optyka geometryczna 3.2. Elementy optyki falowej 3.3. Budowa materii ZASADA FERMATA 3.1. OPTYKA GEOMETRYCZNA Pierre de Fermat ( ) Matematyk (samouk) francuski, z wykształcenia prawnik i lingwista, Jego prace stworzyły też podstawy pod późniejszy rozwój rachunku prawdopodobieństwa. Promień świetlny poruszający się (w dowolnym ośrodku) od punktu A do punktu B przebywa zawsze lokalnie minimalną drogę optyczną, czyli taką, na której przebycie potrzeba czasu najkrótszego. PRAWO ODBICIA Euklides 300 r pne Aleksandria Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbicia leżą w jednej płaszczyźnie. W wyniku odbicia zmienia się tylko kierunek rozchodzenia się fali, nie zmienia się jej długość. Euklides 300 r pne Aleksandria 1

2 2 Odbicie zwierciadlane może mieć miejsce na gładkiej powierzchni oddzielającej dwa różne materiały, np. na lustrze wody albo metalizowanej powierzchni Rozpraszanie odbiciowe - powierzchnia odbijająca fale nie jest gładka. Fala nie odbija się w jednym kierunku, tylko rozprasza we wszystkich kierunkach. NP. odbicie światła od powierzchni kartki w książce. Lampa oświetla stronę, fale odbite rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W ten sposób osoba czytająca może dostrzec litery. Światło Słońca podobnie rozprasza się na większości powierzchni występujących w naturze. PRAWO ZAŁAMANIA (REFRAKCJI) Promienie padający i załamany oraz prostopadła padania (normalna) leżą w jednej płaszczyźnie, a kąty spełniają zależność: Willebrord Snell ( ) (Snellius) holenderski astronom, matematyk sinα sin n 2 β = n = 1 α - kat padania, β -kąt załamania, n 1, n 2 bezwzględne współczynniki załamania ośrodka odpowiednio 1 i 2, n 12 względny współczynnik załamania n 21 2

3 3 ośrodek wsp. załamania próżnia 1 hel 1, powietrze (1013 hpa, 20 C) 1,0003 lód 1,310 woda 1,33 alkohol etylowy 1,37 heksan 1,38 topiony kwarc 1,46 plexiglas 1,489 szkło crown 1,50-1,54 chlorek sodu 1,53 dwusiarczek węgla 1,63 szkło flint 1,66 jodek metylu 1,74 diament 2,417 Prawo Snelliusa opisuje zależności geometryczne między kierunkami promieni w sposób kompletny tylko dla ośrodków jednorodnych. W ośrodkach anizotropowych promień świetlny może rozdzielać się na dwa promienie, zjawisko takie nazywane jest dwójłomnością. Wówczas kierunek tylko jednego z promieni (normalnego) daje się opisywać tym prawem, tj. tylko dla tego promienia stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest stały. Dla promienia anomalnego zależy on od kąta. 3

4 4 CAŁKOWITE WEWNĘTRZNE ODBICIE Przy przejściu światła z ośrodka gęstszego (np. szkła n 2 ) do ośrodka rzadszego (np. powietrza n 1 ) θ = θ gr β = 90. θ θ gr całkowite wewnętrzne odbicie. ZWIERCIADŁA PŁASKIE Obraz w zwierciadle płaskim Obraz w zwierciadle płaskim 1. pozorny 2. prosty (nie odwrócony) 3. tej samej wielkości co przedmiot 4. w tej samej odległości od zwierciadła co przedmiot (p=o) 5. inwersyjny (lewa strona przedmiotu jest prawą stroną obrazu). Konstrukcja obrazu w zwierciadle Obraz przedmiotu w zwierciadle płaskim Obrazy rzeczywiste powstają po tej samej stronie zwierciadła, po której znajduje się przedmiot, a obrazy pozorne powstają po jego przeciwnej stronie. 4

5 5 ZWIERCIADŁA KULISTE Konstrukcja obrazu w zwierciadłach a) b) wklęsłych c) d) wypukłych dla promieni przyosiowych (4 promienie charakterystyczne) C środek krzywizny; F ognisko rzeczywiste (a, b), pozorne (c, d); 5

6 6 f = r 2 o h' m = = powiększenie p h = równanie zwierciadła p o f f ogniskowa (f>0 zw. wklęsłe; f< 0 zw. wypukłe); r promień krzywizny (r>0 zw. wklęsłe, r<0 zw. wypukłe). Zależność powiększenia od rodzaju zwierciadła a) zwierciadło płaskie b) zwierciadło wklęsłe c) zwierciadło wypukłe Ognisko rzeczywiste i pozorne a) zwierciadło wklęsłe b) zwierciadło wypukłe 6

7 7 Obrazy rzeczywiste powstają po tej samej stronie zwierciadła, po której znajduje się przedmiot, a obrazy pozorne powstają po jego przeciwnej stronie. SOCZEWKI 7

8 8 Konstrukcja obrazu w cienkich soczewkach dla promieni przyosiowych (3 promienie charakterystyczne) RÓWNANIE SOCZEWKI Dla soczewek nieskończenie cienkich = 1 n 1 1 Z = = + p o f 1 f nos r1 r2 Równanie geometryczne Równanie materiałowe x - odległość przedmiotu od soczewki y - odległość obrazu od soczewki f - ogniskowa soczewki (soczewka dwuwypukła f>0, dwuwklęsła f<0) n współczynnik załamania materiału soczewki n os współczynnik załamania ośrodka w którym znajduje się soczewka (dla powietrza n os =1 ) r 1 i r 2 promienie krzywizny soczewki odpowiednio od strony przedmiotu i obrazu r>0 dla powierzchni wypukłych r<0 dla powierzchni wklęsłych Z zdolność skupiająca (Z>0 soczewki skupiające; Z<0 soczewki rozpraszające) [Z]=1D=1/m (D dioptria) OBRAZY W ZWIERCIADŁACH KULISTYCH I SOCZEWKACH SFERYCZNYCH UKŁAD OPTYCZNY p o OBRAZ p o f p > 2f f < o < 2f rzecz., odw., pom., m < 1 Zwierciadło wklęsłe Soczewka skupiająca p = 2f o = 2f rzecz., odw., taki sam, m = 1 f < p < 2f o > 2f rzecz., odw., pow., m > 1 p = f o p < f o < 0 pozorny, prosty, pow., m > 1 Zwierciadło wypukłe p - dowolne o < 0 pozorny, prosty, pom., m < 1 Soczewka rozpraszająca p odległość przedmiotu od wierzchołka zwierciadła, odległość przedmiotu od soczewki o - odległość obrazu od wierzchołka zwierciadła, odległość przedmiotu od soczewki 8

9 9 OKULARY Oko miarowe Krótkowzroczność (myopia) Dalekowzroczność (hyperopia) N - punkt dali B punkt bliży B' punkt bliży na siatkówce F'N punkt dali na siatkówce Dla promieni równoległych padających na soczewkę oka jej ogniskowa średnio wynosi 2.5cm. Konsekwencja: 1. zbyt dużych rozmiarów przednio - tylnych oka lub2. zbyt dużą siłą łamiącą układu optycznego oka Poprawa ostrości widzenia krótkowidza - okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe. (soczewki rozpraszające). Ich moc optyczną podaje się w dioptriach dodając znak minus (np. minus 3 dioptrie). Konsekwencja 1. zbyt małych rozmiarów przednio-tylnych oka (zbyt krótką gałką oczną) w stosunku do jego siły łamiącej lub 2. niewystarczająca siła łamiąca układu optycznego oka (np. zbyt płaską rogówką) w stosunku do jego długości Poprawa ostrości widzenia dalekowidza Okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe (soczewki skupiające). Ich moc optyczną podaje się w dioptriach dodając znak plus (np. plus 3 dioptrie). 9

10 10 MIKROSKOP Układ optyczny mikroskopu: 1.obiektyw 2.okular umieszczone są w tubusie. m = ld f f 1 2 ZAŁ: f 1 <<l m powiększenie mikroskopu l długość tubusa D odległość dobrego widzenia f 1, f 2 ogniskowe obiektywu i okularu Przedmiot ustawia się w odległości (o) większej niż ogniskowa obiektywu, a mniejszej niż podwójna ogniskowa.(f 1 < o <2f 1 ) Powstający obraz jest rzeczywisty, powiększony i odwrócony i ten obraz staje się przedmiotem dla okularu, w którym powstaje obraz prosty, powiększony i urojony. Przedmiot P 1 musi pojawić się w odległości mniejszej niż ogniskowa okularu f 2. PRYZMAT 10

11 11 Bieg promieni w pryzmacie Tęcza - rozszczepienie zachodzi na kropelkach wody unoszących się w powietrzu 11

12 12 ZADANIA ZAD. 1 Przedmiot umieszczono w odległości 30cm od zwierciadła płaskiego. Jaka będzie odległość między przedmiotem a obrazem jeśli zwierciadło umieścimy w miejscu w którym powstał pierwszy obraz. ZAD. 2 Wykazać, że dla otrzymania obrazu całego człowieka w zwierciadle płaskim wysokość zwierciadła musi być co najmniej równa połowie wysokości człowieka ZAD. 3 Przedmiot jest umieszczony miedzy dwoma zwierciadłami płaskimi ustawionymi wzajemnie prostopadle. Znaleźć wszystkie obrazy przedmiotu. ZAD. 4 Na płytkę kwarcową o współczynniku załamania pada promień świetlny. Oblicz kąt padania jeżeli promień odbity jest prostopadły do promienia załamanego. ZAD. 5 Wiedząc, że bezwzględny współczynnik załamania światła w szkle wynosi 1.5 oblicz ile wynosi prędkość światła w szkle. ZAD. 6 Bezwzględne współczynniki załamania światła w szkle i wodzie wynoszą odpowiednio 1.5 i Oblicz ile wynosi względny współczynnik załamania światła wody względem szkła ZAD. 7 W dno stawu wbito pionowo pręt o wysokości 1m w ten sposób, że znajduje się on cały pod wodą Znaleźć długość cienia pręta na dnie stawu jeżeli promienie słoneczne padają na powierzchnię pod kątem 30. ZAD. 8 Człowiek patrzy na dno zbiornika pionowo z góry i stwierdza, że głębokość zbiornika wynosi 0.9. Jaka jest jego rzeczywista głębokość. Bezwzględny współczynnik załamania wody wynosi ZAD. 9 Punktowe źródło światła umieszczono na osi optycznej w odległości 5cm od zwierciadła kulistego wklęsłego i otrzymano wiązkę promieni równoległych. Ile wynosi promień krzywizny tego zwierciadła? ZAD. 10 Znaleźć ogniskową zwierciadła wklęsłego dającego obraz rzeczywisty przedmiotu powiększony cztery razy, jeżeli odległość przedmiotu i obrazu wynosi 0.15m. ZAD. 11 Promień krzywizny zwierciadła wklęsłego wynosi 40cm.Gdzie należy umieścić przedmiot, aby powstający obraz był a) rzeczywisty i powiększony dwa razy b) pozorny i powiększony 2 razy ZAD. 12 Zwierciadło wklęsłe o ogniskowej 40cm znajduje się w odległości D od ściany. Między zwierciadłem a ścianą wstawiono świecę w odległości 70cm od zwierciadła tak, że powstaje obraz rzeczywisty na ścianie. Oblicz D. ZAD. 13 Przedmiot o wysokości 4cm znajduje się w odległości 10cm od wierzchołka zwierciadła sferycznego wklęsłego o ogniskowej 8cm. Jaki powstanie obraz i gdzie? ZAD. 14 Przedmiot znajduje się w odległości 0.5m od wierzchołka zwierciadła wklęsłego. Obraz jest trzy razy mniejszy od przedmiotu. Wyznacz położenie obrazu, promień krzywizny oraz ogniskową zwierciadła. ZAD. 15 Oblicz kąt graniczny dla wody szkła oraz diamentu umieszczonych w powietrzu. 12

13 13 ZAD. 16 Ze szkła o współczynniku załamania 1.6 należy zrobić dwuwypukłą soczewkę o ogniskowej 20cm. Jakie powinny być promienie krzywizn powierzchni soczewki, jeżeli wiadomo, że jeden z nich jest półtora razy większy od drugiego. ZAD. 17 Zdolność skupiająca dwuwypukłej soczewki wynosi w powietrzu 5 Dioptrii a w wodzie 1.5 Dioptrii. Znaleźć współczynnik załamania materiału, z którego zbudowana jest soczewka. ZAD. 18 W odległości 0.15m od soczewki zbierającej, której ogniskowa wynosi 0.1m, umieszczono przedmiot o wysokości 0.02m. Gdzie powstanie obraz i jaka będzie jego wielkość? ZAD. 19 Zdolność zbierająca szklanej soczewki w powietrzu wynosi 5.5Dioptri a w cieczy 1.63Dioptri. Jaki jest współczynnik załamania cieczy? ZAD. 20 Ile wynosi ogniskowa soczewki płasko wypukłej ze szkła o bezwzględnym współczynniku załamania 1.5 i promieniu krzywizny 10cm w powietrzu? ZAD. 21 Jaka jest ogniskowa soczewki, jeżeli jej zdolność skupiająca wynosi 5 dioptrii? ZAD. 22 Oblicz zdolność skupiającą układu sklejonych dwóch cienkich soczewek o zdolnościach skupiających +5 dioptrii i 7 dioptrii. ZAD. 23 Soczewka szklana (n=1.51) ma w próżni ogniskową 5cm. Jaką wartość będzie miała jej ogniskowa po włożeniu tej soczewki do wody (n=1.33)? ZAD. 24 Zdolność skupiająca okularów wynosi 2.5 dioptrii. Jaką wadę te okulary wyrównują i ile wynosi ogniskowa tych soczewek? ZAD. 25 Dla promieni równoległych padających na soczewkę oka jej ogniskowa wynosi 2.5cm. Ile musi wynosić ogniskowa tej soczewki żeby na siatkówce mógł powstać ostry obraz przedmiotu odległego od oka o 40cm? Czy mięśnie oka muszą zmniejszyć czy też zwiększyć promień krzywizny soczewki ocznej?zad. 26 Dalekowidz widzi wyraźnie przedmioty z odległości 0.5m. Jakich okularów powinien używać, aby normalnie widzieć z odległości 0.25m? ZAD. 27 Ogniskowa obiektywu mikroskopu wynosi 0.5cm a okularu 2cm. Długość tubusa wynosi 15cm. Odległość dobrego widzenia wynosi 25cm. Ile wynosi powiększenie mikroskopu dla takiego układu? Literatura: 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, tom 1, PWN, Warszawa J. Orear, Fizyka, t.1 i 2, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa K. Chyla, Zbiór prostych zadań z fizyki, ZAMKOR, Kraków J. Kalisz, M. Massalska, J.M. Massalski Zbiór Zadań z Fizyki z rozwiązaniami, PWN, Warszawa M. S. Cedrik, Zbiór zadań z fizyki, PWN, Warszawa M. Głowacki, Rozwiązywanie zadań z fizyki, Wyd. WSP w Częstochowie, Częstochowa J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, WNT, Warszawa 1981; 13

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-7

Ć W I C Z E N I E N R O-7 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-7 POMIAR PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo